Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Sanatarkat istuntoselostukset
Tiistai 8. maaliskuuta 2016 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Vuosittaisen istuntokauden avaaminen
 2.Istunnon avaaminen: ks. pöytäkirja
 3.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 4.Naisten sosioekonominen tilanne Euroopassa (keskustelu)
 5.Naispuolisten pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden tilanne EU:ssa (keskustelu)
 6.Äänestykset
  6.1.Eläinterveys (A8-0041/2016 - Jasenko Selimovic) (äänestys)
  6.2.Tukijärjestelmä, joka koskee hedelmien, vihannesten, banaanien ja maidon toimittamista oppilaitoksiin (A8-0006/2016 - Marc Tarabella) (äänestys)
  6.3.Satamapalvelujen markkinoille pääsy ja satamien rahoituksen avoimuus (A8-0023/2016 - Knut Fleckenstein) (äänestys)
  6.4.Yhdenmukaistetut kuluttajahintaindeksit (A8-0313/2015 - Roberto Gualtieri) (äänestys)
  6.5.Vuosikertomus 2014 EU:n taloudellisten etujen suojaamisesta – petostentorjunta (A8-0026/2016 - Benedek Jávor) (äänestys)
  6.6.Sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen Euroopan parlamentin työssä (A8-0034/2016 - Angelika Mlinar) (äänestys)
  6.7.Naispuolisten pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden tilanne EU:ssa (A8-0024/2016 - Mary Honeyball) (äänestys)
 7.Äänestysselitykset
  7.1.Eläinterveys (A8-0041/2016 - Jasenko Selimovic)
  7.2.Tukijärjestelmä, joka koskee hedelmien, vihannesten, banaanien ja maidon toimittamista oppilaitoksiin (A8-0006/2016 - Marc Tarabella)
  7.3.Satamapalvelujen markkinoille pääsy ja satamien rahoituksen avoimuus (A8-0023/2016 - Knut Fleckenstein)
  7.4.Yhdenmukaistetut kuluttajahintaindeksit (A8-0313/2015 - Roberto Gualtieri)
  7.5.Vuosikertomus 2014 EU:n taloudellisten etujen suojaamisesta – petostentorjunta (A8-0026/2016 - Benedek Jávor)
  7.6.Sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen Euroopan parlamentin työssä (A8-0034/2016 - Angelika Mlinar)
  7.7.Naispuolisten pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden tilanne EU:ssa (A8-0024/2016 - Mary Honeyball)
 8.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 9.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 10.Syyrian tilanne (keskustelu)
 11.Euroopan muuttoliikeagendan täytäntöönpanoa koskeva tiedonanto (keskustelu)
 12.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta): ks. pöytäkirja
 13.Toimielinten välinen sopimus paremmasta lainsäädännöstä (keskustelu)
 14.Työntekijöiden lähettäminen työhön toiseen jäsenvaltioon (keskustelu)
 15.Mikä on sosiaalialan AAA-luokitus? (keskustelu)
 16.Rikoksesta epäiltyjä ja syytettyjä lapsia koskevat menettelytakeet rikosoikeudellisissa menettelyissä (keskustelu)
 17.Vuoden 2017 talousarvion suuntaviivat – Pääluokka III (keskustelu)
 18.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 19.Istunnon päättäminen
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (2915 kb)
 
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (11746 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö