Preċedenti 
 Li jmiss 
MinutiVotazzjonijietVotazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijietTesti adottatiRapporti Verbatim
Rapporti verbatim tad-dibattiti
It-Tlieta, 8 ta' Marzu 2016 - StrasburguEdizzjoni riveduta
 1.Ftuħ tas-sessjoni annwali
 2.Ftuħ tas-seduta: ara l-Minuti
 3.Dibattiti dwar każijiet ta' vjolazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u l-istat tad-dritt (tħabbir ta' mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet imressqa): ara l-minuti
 4.Is-sitwazzjoni soċjoekonomika tan-nisa fl-Ewropa (dibattitu)
 5.Is-sitwazzjoni tan-nisa rifuġjati u li jfittxu l-asil fl-UE (dibattitu)
 6.Ħin tal-votazzjonijiet
  6.1.Is-Saħħa tal-Annimali (A8-0041/2016 - Jasenko Selimovic) (votazzjoni)
  6.2.Skema għall-għajnuna għall-provvista ta’ frott u ħaxix, banana u ħalib fl-istabbilimenti edukattivi (A8-0006/2016 - Marc Tarabella) (votazzjoni)
  6.3.L-aċċess għas-suq ta' servizzi portwarji u t-trasparenza finanzjarja tal-portijiet (A8-0023/2016 - Knut Fleckenstein) (votazzjoni)
  6.4.L-indiċijiet armonizzati tal-prezzijiet għall-konsumatur (A8-0313/2015 - Roberto Gualtieri) (votazzjoni)
  6.5.Rapport Annwali 2014 dwar il-Protezzjoni tal-Interessi Finanzjarji tal-UE - Ġlieda kontra l-frodi (A8-0026/2016 - Benedek Jávor) (votazzjoni)
  6.6.L-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri fil-ħidma tal-Parlament Ewropew (A8-0034/2016 - Angelika Mlinar) (votazzjoni)
  6.7.Is-sitwazzjoni tan-nisa rifuġjati u li jfittxu l-asil fl-UE (A8-0024/2016 - Mary Honeyball) (votazzjoni)
 7.Spegazzjonijiet tal-vot
  7.1.Is-Saħħa tal-Annimali (A8-0041/2016 - Jasenko Selimovic)
  7.2.Skema għall-għajnuna għall-provvista ta’ frott u ħaxix, banana u ħalib fl-istabbilimenti edukattivi (A8-0006/2016 - Marc Tarabella)
  7.3.L-aċċess għas-suq ta' servizzi portwarji u t-trasparenza finanzjarja tal-portijiet (A8-0023/2016 - Knut Fleckenstein)
  7.4.L-indiċijiet armonizzati tal-prezzijiet għall-konsumatur (A8-0313/2015 - Roberto Gualtieri)
  7.5.Rapport Annwali 2014 dwar il-Protezzjoni tal-Interessi Finanzjarji tal-UE - Ġlieda kontra l-frodi (A8-0026/2016 - Benedek Jávor)
  7.6.L-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri fil-ħidma tal-Parlament Ewropew (A8-0034/2016 - Angelika Mlinar)
  7.7.Is-sitwazzjoni tan-nisa rifuġjati u li jfittxu l-asil fl-UE (A8-0024/2016 - Mary Honeyball)
 8.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot: ara l-Minuti
 9.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel: ara l-Minuti
 10.Is-sitwazzjoni fis-Sirja (dibattitu)
 11.Komunikazzjoni dwar l-implimentazzjoni tal-aġenda Ewropea dwar il-migrazzjoni (dibattitu)
 12.Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura): ara l-Minuti
 13.Ftehim interistituzzjonali dwar Tfassil Aħjar tal-Liġijiet (dibattitu)
 14.L-istazzjonar ta' ħaddiema (dibattitu)
 15.X'inhi l-"A Tripla Soċjali"? (dibattitu)
 16.Salvagwardji proċedurali għat-tfal issuspettati jew mixlija fi proċedimenti kriminali (dibattitu)
 17.Linji gwida għall-Baġit 2017 - Taqsima III (dibattitu)
 18.L-aġenda tas-seduta li jmiss: ara l-Minuti
 19.Għeluq tas-seduta
Rapporti verbatim tad-dibattiti
Edizzjoni riveduta (2915 kb)
 
Rapporti verbatim tad-dibattiti
Edizzjoni riveduta (11746 kb)
Avviż legali - Politika tal-privatezza