Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Volledig verslag van de vergaderingen
Dinsdag 8 maart 2016 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de zitting
 2.Opening van de vergadering: zie notulen
 3.Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 4.De sociaal-economische situatie van vrouwen in Europa (debat)
 5.De situatie van vrouwelijke vluchtelingen en asielzoekers in de EU (debat)
 6.Stemmingen
  6.1.Gezondheid van dieren (A8-0041/2016 - Jasenko Selimovic) (stemming)
  6.2.Steunregeling voor de verstrekking van groenten, fruit, bananen en melk aan kinderen in onderwijsinstellingen (A8-0006/2016 - Marc Tarabella) (stemming)
  6.3.Toegang tot de markt voor havendiensten en financiële transparantie van havens (A8-0023/2016 - Knut Fleckenstein) (stemming)
  6.4.Geharmoniseerde indexcijfers van de consumptieprijzen (A8-0313/2015 - Roberto Gualtieri) (stemming)
  6.5.Jaarverslag 2014 over de bescherming van de financiële belangen van de EU - De bestrijding van fraude (A8-0026/2016 - Benedek Jávor) (stemming)
  6.6.Gendermainstreaming in de werkzaamheden van het Europees Parlement (A8-0034/2016 - Angelika Mlinar) (stemming)
  6.7.De situatie van vrouwelijke vluchtelingen en asielzoekers in de EU (A8-0024/2016 - Mary Honeyball) (stemming)
 7.Stemverklaringen
  7.1.Gezondheid van dieren (A8-0041/2016 - Jasenko Selimovic)
  7.2.Steunregeling voor de verstrekking van groenten, fruit, bananen en melk aan kinderen in onderwijsinstellingen (A8-0006/2016 - Marc Tarabella)
  7.3.Toegang tot de markt voor havendiensten en financiële transparantie van havens (A8-0023/2016 - Knut Fleckenstein)
  7.4.Geharmoniseerde indexcijfers van de consumptieprijzen (A8-0313/2015 - Roberto Gualtieri)
  7.5.Jaarverslag 2014 over de bescherming van de financiële belangen van de EU - De bestrijding van fraude (A8-0026/2016 - Benedek Jávor)
  7.6.Gendermainstreaming in de werkzaamheden van het Europees Parlement (A8-0034/2016 - Angelika Mlinar)
  7.7.De situatie van vrouwelijke vluchtelingen en asielzoekers in de EU (A8-0024/2016 - Mary Honeyball)
 8.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 9.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 10.De situatie in Syrië (debat)
 11.Mededeling over de tenuitvoerlegging van de Europese migratieagenda (debat)
 12.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement): zie notulen
 13.Interinstitutioneel akkoord "Beter wetgeven" (debat)
 14.Detachering van werknemers (debat)
 15.Wat is de "sociale triple A"-rating? (debat)
 16.Procedurele waarborgen voor kinderen die verdachte of beklaagde zijn in een strafprocedure (debat)
 17.Richtsnoeren voor de begroting 2017 - Afdeling III (debat)
 18.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 19.Sluiting van de vergadering
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (2915 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (11746 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid