Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Pełne sprawozdanie z obrad
Wtorek, 8 marca 2016 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie sesji rocznej
 2.Otwarcie posiedzenia: Patrz protokól
 3.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji): patrz protokół
 4.Społeczno-gospodarcza sytuacja kobiet w Europie (debata)
 5.Sytuacja uchodźczyń i kobiet ubiegających się o azyl w UE (debata)
 6.Głosowanie
  6.1.Zdrowie zwierząt (A8-0041/2016 - Jasenko Selimovic) (głosowanie)
  6.2.Program pomocy na rzecz dostarczania owoców i warzyw, bananów oraz mleka do placówek oświatowych (A8-0006/2016 - Marc Tarabella) (głosowanie)
  6.3.Dostęp do rynku usług portowych i przejrzystość finansowa portów (A8-0023/2016 - Knut Fleckenstein) (głosowanie)
  6.4.Harmonizacja wskaźników cen konsumpcyjnych (A8-0313/2015 - Roberto Gualtieri) (głosowanie)
  6.5.Sprawozdanie roczne za rok 2014 dotyczące ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej – zwalczanie nadużyć finansowych (A8-0026/2016 - Benedek Jávor) (głosowanie)
  6.6.Uwzględnianie aspektu płci w pracach Parlamentu Europejskiego (A8-0034/2016 - Angelika Mlinar) (głosowanie)
  6.7.Sytuacja uchodźczyń i kobiet ubiegających się o azyl w UE (A8-0024/2016 - Mary Honeyball) (głosowanie)
 7.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  7.1.Zdrowie zwierząt (A8-0041/2016 - Jasenko Selimovic)
  7.2.Program pomocy na rzecz dostarczania owoców i warzyw, bananów oraz mleka do placówek oświatowych (A8-0006/2016 - Marc Tarabella)
  7.3.Dostęp do rynku usług portowych i przejrzystość finansowa portów (A8-0023/2016 - Knut Fleckenstein)
  7.4.Harmonizacja wskaźników cen konsumpcyjnych (A8-0313/2015 - Roberto Gualtieri)
  7.5.Sprawozdanie roczne za rok 2014 dotyczące ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej – zwalczanie nadużyć finansowych (A8-0026/2016 - Benedek Jávor)
  7.6.Uwzględnianie aspektu płci w pracach Parlamentu Europejskiego (A8-0034/2016 - Angelika Mlinar)
  7.7.Sytuacja uchodźczyń i kobiet ubiegających się o azyl w UE (A8-0024/2016 - Mary Honeyball)
 8.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: Patrz protokól
 9.Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia: patrz protokół
 10.Sytuacja w Syrii (debata)
 11.Komunikat w sprawie wdrożenia Europejskiego programu w zakresie migracji (debata)
 12.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu): Patrz protokól
 13.Porozumienie międzyinstytucjonalne w sprawie lepszego stanowienia prawa (debata)
 14.Delegowanie pracowników (debata)
 15.Co oznacza rating AAA w obszarze polityki społecznej? (debata)
 16.Gwarancje procesowe dla dzieci będących podejrzanymi lub oskarżonymi w postępowaniu karnym (debata)
 17.Wytyczne dotyczące budżetu na rok 2017 – sekcja 3 (debata)
 18.Porządek obrad następnego posiedzenia: Patrz protokól
 19.Zamknięcie posiedzenia
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (2915 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (11746 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności