Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Doslovný zápis z rozpráv
Utorok, 8. marca 2016 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie zasadania
 2.Otvorenie rokovania: pozri zápisnicu
 3.Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (oznámenie o podaných návrhoch uznesenia): pozri zápisnicu
 4.Sociálno-ekonomická situácia žien v Európe (rozprava)
 5.Situácia utečeniek a žiadateliek o azyl v EÚ (rozprava)
 6.Hlasovanie
  6.1.Zdravie zvierat (A8-0041/2016 - Jasenko Selimovic) (hlasovanie)
  6.2.Program pomoci na poskytovanie ovocia, zeleniny, banánov a mlieka vo vzdelávacích zariadeniach (A8-0006/2016 - Marc Tarabella) (hlasovanie)
  6.3.Prístup na trh s prístavnými službami a finančná transparentnosť prístavov (A8-0023/2016 - Knut Fleckenstein) (hlasovanie)
  6.4.Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (A8-0313/2015 - Roberto Gualtieri) (hlasovanie)
  6.5.Výročná správa za rok 2014 o ochrane finančných záujmov EÚ – boj proti podvodom (A8-0026/2016 - Benedek Jávor) (hlasovanie)
  6.6.Uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti v práci Európskeho parlamentu (A8-0034/2016 - Angelika Mlinar) (hlasovanie)
  6.7.Situácia utečeniek a žiadateliek o azyl v EÚ (A8-0024/2016 - Mary Honeyball) (hlasovanie)
 7.Vysvetlenia hlasovania
  7.1.Zdravie zvierat (A8-0041/2016 - Jasenko Selimovic)
  7.2.Program pomoci na poskytovanie ovocia, zeleniny, banánov a mlieka vo vzdelávacích zariadeniach (A8-0006/2016 - Marc Tarabella)
  7.3.Prístup na trh s prístavnými službami a finančná transparentnosť prístavov (A8-0023/2016 - Knut Fleckenstein)
  7.4.Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (A8-0313/2015 - Roberto Gualtieri)
  7.5.Výročná správa za rok 2014 o ochrane finančných záujmov EÚ – boj proti podvodom (A8-0026/2016 - Benedek Jávor)
  7.6.Uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti v práci Európskeho parlamentu (A8-0034/2016 - Angelika Mlinar)
  7.7.Situácia utečeniek a žiadateliek o azyl v EÚ (A8-0024/2016 - Mary Honeyball)
 8.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 9.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 10.Situácia v Sýrii (rozprava)
 11.Oznámenie o vykonávaní európskej migračnej agendy (rozprava)
 12.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 13.Medziinštitucionálna dohoda o lepšej tvorbe práva (rozprava)
 14.Vysielanie pracovníkov (rozprava)
 15.Čo je sociálny rating AAA? (rozprava)
 16.Procesné záruky pre deti podozrivé alebo obvinené v trestnom konaní (rozprava)
 17.Usmernenia pre rozpočet na rok 2017 – Oddiel III (rozprava)
 18.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 19.Skončenie rokovania
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (2915 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (11746 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia