Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Dobesedni zapisi razprav
Torek, 8. marec 2016 - StrasbourgPregledana izdaja
 1.Otvoritev letnega zasedanja
 2.Otvoritev seje: gl. zapisnik
 3.Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razglasitev vloženih predlogov resolucij): glej zapisnik
 4.Socialno-ekonomski položaj žensk v Evropi (razprava)
 5.Položaj begunk in prosilk za azil v EU (razprava)
 6.Čas glasovanja
  6.1.Zdravje živali (A8-0041/2016 - Jasenko Selimovic) (glasovanje)
  6.2.Shema pomoči za oskrbo izobraževalnih ustanov s sadjem in zelenjavo, bananami ter mlekom (A8-0006/2016 - Marc Tarabella) (glasovanje)
  6.3.Dostop do trga pristaniških storitev in finančna preglednost pristanišč (A8-0023/2016 - Knut Fleckenstein) (glasovanje)
  6.4.Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin (A8-0313/2015 - Roberto Gualtieri) (glasovanje)
  6.5.Letno poročilo za leto 2014 o zaščiti finančnih interesov Evropske unije – boj proti goljufijam (A8-0026/2016 - Benedek Jávor) (glasovanje)
  6.6.Vključevanje načela enakosti spolov v delo Evropskega parlamenta (A8-0034/2016 - Angelika Mlinar) (glasovanje)
  6.7.Položaj begunk in prosilk za azil v EU (A8-0024/2016 - Mary Honeyball) (glasovanje)
 7.Obrazložitev glasovanja
  7.1.Zdravje živali (A8-0041/2016 - Jasenko Selimovic)
  7.2.Shema pomoči za oskrbo izobraževalnih ustanov s sadjem in zelenjavo, bananami ter mlekom (A8-0006/2016 - Marc Tarabella)
  7.3.Dostop do trga pristaniških storitev in finančna preglednost pristanišč (A8-0023/2016 - Knut Fleckenstein)
  7.4.Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin (A8-0313/2015 - Roberto Gualtieri)
  7.5.Letno poročilo za leto 2014 o zaščiti finančnih interesov Evropske unije – boj proti goljufijam (A8-0026/2016 - Benedek Jávor)
  7.6.Vključevanje načela enakosti spolov v delo Evropskega parlamenta (A8-0034/2016 - Angelika Mlinar)
  7.7.Položaj begunk in prosilk za azil v EU (A8-0024/2016 - Mary Honeyball)
 8.Popravki in namere glasovanja: gl. zapisnik
 9.Sprejetje zapisnika predhodne seje: glej zapisnik
 10.Razmere v Siriji (razprava)
 11.Sprejeti sklep o upravljanju migracij (razprava)
 12.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika): gl. zapisnik
 13.Medinstitucionalni sporazum o boljši pripravi zakonodaje (razprava)
 14.Napotitev delavcev (razprava)
 15.Kaj je ocena AAA na socialnem področju? (razprava)
 16.Procesna jamstva za otroke, ki so osumljeni ali obdolženi v kazenskem postopku (razprava)
 17.Smernice za proračun za leto 2017 - oddelek III (razprava)
 18.Dnevni red naslednje seje: gl. zapisnik
 19.Zaključek seje
Dobesedni zapisi razprav
Pregledana izdaja (2915 kb)
 
Dobesedni zapisi razprav
Pregledana izdaja (11746 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov