Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Tisdagen den 8 mars 2016 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av den årliga sessionen
 2.Öppnande av sammanträdet: se protokollet
 3.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 4.Den socioekonomiska situationen för kvinnor i Europa (debatt)
 5.Situationen för kvinnliga flyktingar och asylsökande i EU (debatt)
 6.Omröstning
  6.1.Djurhälsa (A8-0041/2016 - Jasenko Selimovic) (omröstning)
  6.2.Stödordningen för utdelning av frukt och grönsaker, bananer och mjölk i skolor (A8-0006/2016 - Marc Tarabella) (omröstning)
  6.3.Tillträde till marknaden för hamntjänster och finansiell insyn i hamnar (A8-0023/2016 - Knut Fleckenstein) (omröstning)
  6.4.Harmoniserade index för konsumentpriser (A8-0313/2015 - Roberto Gualtieri) (omröstning)
  6.5.Årsrapporten för 2014 om skyddet av EU:s ekonomiska intressen – kampen mot bedrägerier (A8-0026/2016 - Benedek Jávor) (omröstning)
  6.6.Jämställdhetsintegrering av Europaparlamentets arbete (A8-0034/2016 - Angelika Mlinar) (omröstning)
  6.7.Situationen för kvinnliga flyktingar och asylsökande i EU (A8-0024/2016 - Mary Honeyball) (omröstning)
 7.Röstförklaringar
  7.1.Djurhälsa (A8-0041/2016 - Jasenko Selimovic)
  7.2.Stödordningen för utdelning av frukt och grönsaker, bananer och mjölk i skolor (A8-0006/2016 - Marc Tarabella)
  7.3.Tillträde till marknaden för hamntjänster och finansiell insyn i hamnar (A8-0023/2016 - Knut Fleckenstein)
  7.4.Harmoniserade index för konsumentpriser (A8-0313/2015 - Roberto Gualtieri)
  7.5.Årsrapporten för 2014 om skyddet av EU:s ekonomiska intressen – kampen mot bedrägerier (A8-0026/2016 - Benedek Jávor)
  7.6.Jämställdhetsintegrering av Europaparlamentets arbete (A8-0034/2016 - Angelika Mlinar)
  7.7.Situationen för kvinnliga flyktingar och asylsökande i EU (A8-0024/2016 - Mary Honeyball)
 8.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 9.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 10.Situationen i Syrien (debatt)
 11.Meddelande om genomförande av den europeiska migrationsagendan (debatt)
 12.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen): se protokollet
 13.Interinstitutionellt avtal om bättre lagstiftning (debatt)
 14.Utstationering av arbetstagare (debatt)
 15.Vad är ett socialt AAA-kreditbetyg? (debatt)
 16.Rättssäkerhetsgarantier för barn som är misstänkta eller tilltalade i straffrättsliga förfaranden (debatt)
 17.Riktlinjer för budgetåret 2017 - avsnitt III (debatt)
 18.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 19.Avslutande av sammanträdet
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (2915 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (11746 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy