Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Пълен протокол на разискванията
Сряда, 9 март 2016 г. - Страсбург Редактирана версия

2. Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността): вж. протокола
PV
Правна информация - Политика за поверителност