Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/0408(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0020/2015

Predkladané texty :

A8-0020/2015

Rozpravy :

PV 08/03/2016 - 16
CRE 08/03/2016 - 16

Hlasovanie :

PV 09/03/2016 - 11.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0079

Doslovný zápis z rozpráv
Streda, 9. marca 2016 - Štrasburg Revidované vydanie

12.5. Procesné záruky pre deti podozrivé alebo obvinené v trestnom konaní (A8-0020/2015 - Caterina Chinnici)
  

Mündliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI). Támogattam a gyermekkorúak eljárási jogairól szóló jelentést. Itt ugye a kifejezéssel lehet probléma. Gyermekjogúakról beszél a jelentés, tekintettel arra, hogy a gyermekek jogairól szóló ENSZ egyezmény értelmében mindenki, aki 18 év alatti, az gyermek. Ugye a mi magyar nyelvünkben fiatalkorúakról beszélünk 14-18 év közöttiek esetében. De most már 14 év alattiak is büntetőeljárás alá vonhatók bizonyos esetekben. Jogászként megtapasztaltam, hogy micsoda családi tragédiákhoz vezet az, ha pl. egy gyereket, mondjuk egy egyszerű lopással meggyanúsítanak, azonban nincsen joga tárgyalásra, nincsen joga a védelemhez, nincsenek eljárási jogai, és ezért teljesen kiszolgáltatott. Ez így nem mehet tovább. Tehát ezért fontosnak tartom, hogy ez a jelentés megszületett, és örülök neki.

 
  
MPphoto
 

  Jiří Pospíšil (PPE). Pane předsedající, já jsem tuto zprávu nepodpořil, a to z následujícího důvodu. Souhlasím se základní myšlenkou jednotné procesní ochrany dětí, ale nesouhlasím s tím, jak směrnice konkrétně vypadá. A to ze dvou základních důvodů.

Zaprvé rozsah práv takto unifikovaných je příliš široký, například se zde unifikuje i právo na ochranu soukromí, a to já se domnívám, že má zůstat v kompetenci jednotlivých národních států. Třeba v České republice v tuto chvíli se vede debata o tom, zda mají být pachatelé závažné trestné činnosti, děti, anonymní nebo nemají být.

A tím druhým důvodem je to, že mně připadá jako příliš významná ochrana to, že Evropský parlament rozšířil kategorii dětí až na věk 21 let. Připadá mi, že to už je příliš velká ochrana a že bychom měli zůstat u původního návrhu, který připravovala Komise, a to byl věk 18 let.

 
  
MPphoto
 

  Andrejs Mamikins (S&D). Priekšsēdētāja kungs! Saskaņā ar oficiāliem statistikas datiem Eiropas Savienībā ik gadu dažāda veida kriminālprocesi tiek uzsākti aptuveni pret vienu miljonu bērnu, kas veido aptuveni 12 % no visām personām, kuras Eiropas Savienībā iesaistītas kriminālprocesos. Dalībvalstīs gan attieksme, gan legālā sastāvdaļa bērnu kriminālprocesu gadījumos ļoti atšķiras. Nepastāv arī normatīvas definīcijas jēdziens “taisnīga tiesa bērniem”.

Šīs direktīvas priekšlikuma projekta mērķis bija tādējādi uzstādīt minimālus noteikumus, skaidri definēt kopumu, izveidot atbilstošu tiesību klāstu, kādas ir bērniem. Tas ir ļoti labi, tas ir apsveicami, un jāsaka, ka svarīgi atzīmēt, ka direktīva tiks piemērota arī tām personām, kas sasniegušas 18 gadu vecumu, bet nav sasniegušas 21 gada vecumu. Tomēr loģiski perspektīvā būtu paplašināt šo direktīvu vai izstrādāt jaunu, kas tiešā veidā attiektos uz bērniem vismaz no 14 gadiem.

 
  
MPphoto
 

  Monica Macovei (ECR). Domnule președinte, peste un milion de copii fac obiectul unei proceduri penale în fiecare an, estimează Comisia. Aceasta echivalează cu 12 % din totalul persoanelor implicate în proceduri penale. E un număr foarte mare!

Drepturile copiilor nu sunt suficient garantate în realitate, în practică, în diversele proceduri penale în multe state membre. CEDO are deja numeroase condamnări față de situații concrete în care drepturile copiilor nu au fost respectate în cursul procedurilor penale de diverse autorități din statele membre.

De aceea, este foarte important să avem câteva standarde minime pentru respectarea drepturilor procedurale ale copiilor, astfel încât aceștia să se bucure de un proces echitabil: de pildă, asistență juridică, dreptul la un avocat, dreptul la un interpret dacă este nevoie și așa mai departe.

Am votat acest raport tocmai pentru că trebuie să garantăm un proces echitabil și standarde minime comune pentru persoanele aflate sub optsprezece ani care sunt, din diverse motive, acuzate sau victime și, deci, sunt implicate în procese penale.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). Mr President, this report bases its legal status on the EU’s Charter of Fundamental Rights and Freedoms – a document that, when it was negotiated, we were assured by the then Prime Minister of the United Kingdom, Tony Blair, would not apply to the UK. Then his Europe Minister said: well, okay it is there but it does not really mean anything. He said it had all the legal force of a copy of The Beano. We were then told again by the current Prime Minister that opting out of the Charter of Fundamental Rights was a critical part of the recent negotiations. Nothing has changed.

Again we see the way in which there is a one-way agglomeration of powers by the institutions of the European Union. Britain had thought that the European Union was an intergovernmental organisation about trade and commerce and that the Council of Europe was the human rights organisation, but we now see that the EU has to acquire jurisdiction in every field of policy. That is the bus which we are going on. If we want to stay put, we do not literally remain motionless on that bus – we have to step off it.

 
  
MPphoto
 

  Stanislav Polčák (PPE). Pane předsedající, já se přiznám, že toto hlasování nebylo pro mě jako i pro řadu asi mých kolegů příliš jednoduché. Nejsem příliš zastáncem toho, aby Evropská unie promlouvala i do politiky trestního práva. Na druhou stranu ta pozitiva, která já jsem seznal v tom předloženém návrhu, převažovala nad jistými výhradami, které i já mám k okruhu například těch garantovaných práv. A z tohoto důvodu jsem se nakonec rozhodl podpořit tento návrh zprávy.

Pro mě je podstatné, že se tímto zajišťuje pro děti základní rovnost zbraní, která právě je vyvažována jejich nízkým věkem. Že ty záruky, které jsou dávány, jsou právě proto, abychom vyvážili to, jakým způsobem ony mohou či nemohou postupovat v tom trestním řízení. A je faktem, že to rozšíření na dvacet jedna let není úplně nejšťastnější, na druhou stranu i české trestní právo zná právě pojem věku blízkého věku mladistvých, takže i v tomto smyslu jsem se nakonec rozhodl podpořit tuto zprávu.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). Mr President, I support this proposal for a directive protecting the rights of children in criminal proceedings. I recognise that this agreement came after nine trilogues and I commend the committee and those involved in the work.

Given that there are an estimated 1 086 000 children in the EU who have faced criminal justice proceedings, there is clearly a need for a harmonious safeguards to be put in place. It is essential to protect a child throughout the process, ensure a fair trial, and also – and perhaps more importantly – prevent children from reoffending and to foster their social integration in order to avoid further problems down the line. This is of paramount importance and very challenging.

Finally, I just want to say that I condemn again the Egyptian authorities for postponing the trial of Ibrahim Halawa; we passed a resolution here on this a few weeks ago asking the Egyptian authorities to release him. He was arrested over three years ago now, when he was still a minor.

 
  
MPphoto
 

  Steven Woolfe (EFDD). Mr President, every now and again a sentence, a procedure, a directive comes out in language that most of us would see as reasonable, or indeed would think is acceptable. In these circumstances, today, these procedures about protecting children in criminal proceedings appear reasonable.

The United Kingdom has opted out of the directive related to this because our procedures in relation to children have a higher standard than those being proposed by the EU. But that is not necessarily the point. The point here for people in the United Kingdom, who have to vote in the referendum on June 23, is that they must realise that the EU is introducing procedures on children which differ from ours. Tomorrow they will be introducing legislation that is different to ours and, if we vote to remain, we will always be subject to these rules at some stage.

This is not about the status quo. This is about the future, and the UK will remain in something that is dark and desperate.

 
  
 

Schriftliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 
 

  Isabella Adinolfi (EFDD), per iscritto. ‒ Nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, il programma di Stoccolma aveva già evidenziato la necessità di procedere all'elaborazione di norme comuni che garantissero il rispetto delle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati.

Secondo le ultime ricerche, sono oltre 1 milione i minori coinvolti in procedimenti penali. Nonostante l'alta percentuale, gli Stati membri continuano a prevedere sistemi e trattamenti differenti, spesso incorrendo in condanne da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo.

La direttiva definisce un catalogo di diritti abbastanza organico con previsione di norme minime, rispettose delle specifiche esigenze dei minori, in tutte le fasi del procedimento.

Ho scelto di votare a favore della proposta di direttiva, poiché assicurare il rispetto dei diritti e delle garanzie procedurali per i minori coinvolti in procedimenti penali deve essere per l'Europa non solo un impegno, ma una responsabilità.

 
  
MPphoto
 
 

  John Stuart Agnew (EFDD), in writing. – This is a legislative report that seeks to create common minimum standards for children in criminal proceedings. The UK has had, for many years, high standards of safeguards in place for children in criminal proceedings. The UK Government has chosen not to opt into this directive as the current text would cause operational difficulties for the UK. In light of this, UKIP MEPs have voted to abstain on this vote for two reasons. Firstly, whilst we are of course not against high standards of safeguards for children involved in criminal proceedings, we are principally against the EU interfering in Member States’ judicial systems. Secondly, as the UK has chosen not to opt into this directive, it should not be the business of British MEPs to vote on laws that will not affect us.

 
  
MPphoto
 
 

  Tim Aker (EFDD), in writing. – This is a legislative report that seeks to create common minimum standards for children in criminal proceedings. The UK has had, for many years, high standards of safeguards in place for children in criminal proceedings. The UK Government has chosen not to opt into this directive as the current text would cause operational difficulties for the UK. In light of this, UKIP MEPs have voted to abstain on this vote for two reasons. Firstly, whilst we are of course not against high standards of safeguards for children involved in criminal proceedings, we are principally against the EU interfering in Member States’ judicial systems. Secondly, as the UK has chosen not to opt into this directive, it should not be the business of British MEPs to vote on laws that will not affect us.

 
  
MPphoto
 
 

  Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado a favor de esta propuesta de Directiva sobre las garantías procesales de los menores sospechosos o acusados en los procesos penales puesto que entiendo que supone un avance al establecer salvaguardas procedimentales encaminadas a proteger el derecho de los menores a tener un juicio justo y para evitar su reincidencia mediante la promoción de su integración social. En el proceso de negociación con el Consejo, el Parlamento ha conseguido incluir en la Directiva sus reivindicaciones principales, como el refuerzo al derecho a la información por parte del menor, así como la obligación de que este esté asistido por un abogado, tenga derecho a comparecer en el juicio y a seguimiento médico, así como que la privación de libertad sea considerada el último recurso. Por ello, considerando que esta Directiva supone un positivo avance hacia la protección de las garantías procesales de los menores en procesos penales, he votado a favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Martina Anderson, Lynn Boylan and Liadh Ní Riada (GUE/NGL), in writing. – We voted in favour of this report which was concerned with safeguards for children suspected or accused in criminal proceedings.

Children require special measures of protection to take account of their particular vulnerability and needs (UN CRC Committee, General Comment 10, para 10).

This report moved to enhance the rights and protections of children involved in criminal proceedings. Approximately 1.09 million children pass through the criminal justice system in Europe each year and the procedural safeguards which are afforded to them are often woefully lacking. This report is to be commended for significantly strengthening these legal protections. However, it must be noted that whereas the directive on the right to a lawyer permits suspects or accused persons to waive this right, the original Commission proposal prohibited waiver in the case of children. It is disappointing this has been dropped. Ensuring that every child gets legal representation would have been an important step forward in ensuring rights are protected.

 
  
MPphoto
 
 

  Νίκος Ανδρουλάκης ( S&D), γραπτώς. ‒ Αυτή η νομοθετική έκθεση είναι μια προτεινόμενη συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση για την οδηγία σχετικά με τις δικονομικές εγγυήσεις για τα παιδιά που είναι ύποπτοι ή κατηγορούνται για ποινικά αδικήματα, με βάση πρόταση της Επιτροπής από τον Νοέμβριο του 2013. Η οδηγία αποτελεί μέρος μιας νομοθετικής δέσμης για τα δικονομικά δικαιώματα των υπόπτων και κατηγορουμένων σε ποινικές διαδικασίες. Είχε στόχο να αντιμετωπίσει τα παιδιά ως ειδική κατηγορία των ευάλωτων ατόμων. Ψήφισα υπέρ της έκθεσης, γιατί περιλαμβάνει ισχυρά ελάχιστα πρότυπα σε επίπεδο ΕΕ και θα συμβάλει στην προστασία των παιδιών στο πλαίσιο των ποινικών διαδικασιών σε ολόκληρη την Ένωση.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Arnautu (ENF), par écrit. ‒ Cette directive s’immisce clairement dans la compétence des États membres. Tout est fait pour compliquer les procédures concernant les mineurs.

J’ai donc voté contre ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Jonathan Arnott (EFDD), in writing. ‒ I abstained on this report as the UK Government has chosen not to opt into this directive.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Arthuis (ALDE), par écrit. ‒ Au sein de l'Union européenne, on estime qu'un million d'enfants sont soumis à des procédures pénales. Or, il existe des différences considérables et préoccupantes entre les États membres dans le traitement des enfants impliqués dans ces procédures. Les droits de l'enfant ne sont pas suffisamment garantis à l'intérieur de l'Union et donnent lieu à de nombreuses condamnations de la part de la Cour européenne des droits de l'homme Pour toutes ces raisons, et afin d'améliorer le traitement des enfants poursuivis par la justice, j'ai voté en faveur de cette résolution législative.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. ‒ Balsavau už šį siūlymą, kurio tikslas – nustatyti tinkamos struktūros baudžiamosiose bylose įtariamų ar kaltinamų vaikų teisių katalogą, numatant struktūrizuotą minimalių ir tarpusavyje susijusių normų rinkinį, pritaikytą prie konkrečių vaikų poreikių visais proceso etapais. Šiuo pasiūlymu dėl direktyvos siekiama ginti vaiko teises. Europos Komisijos duomenimis, kasmet baudžiamuosiuose procesuose ES dalyvauja daugiau nei milijonas vaikų – tai sudaro 12 proc. visų toje pačioje teritorijoje baudžiamuosiuose procesuose dalyvaujančių asmenų. Neramina ir dideli valstybių narių elgesio su vaikais, susidūrusiais su baudžiamuoju procesu, skirtumai – šiuo metu vaikų teisės visais baudžiamojo proceso etapais Sąjungos viduje nėra pakankamai užtikrinamos. Iki šiol nėra apibrėžta, kas yra teisingas bylos nagrinėjimas vaikui, todėl teismai turi veikti remdamiesi daliniu ir fragmentišku teisynu. Šiuo metu tik šešiose valstybėse narėse yra prokuratūros tarnybos su specializacija – vaikų bylos, o devyniose valstybėse narėse nėra net vaikų bylas nagrinėjančių specialių teismų. Pritariu išdėstytiems siūlymams, kad būtina užtikrinti privalomą teisę konsultuotis su advokatu, kuri glaudžiai susijusi su teise į nemokamą teisinę pagalbą, teisė į individualų vertinimą. Taip pat turi būti užtikrinami privalomi specialūs mokymai teisėjams, teisėsaugos institucijų ir kalėjimų darbuotojams, kurie dirba su vaikais.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolas Bay (ENF), par écrit. ‒ La Commission européenne estime à un million le nombre d'enfants soumis à des procédures pénales dans l'Union européenne, soit 12 % des personnes faisant l'objet de procédures pénales. Le rapport ne mentionne pas qu’une grande partie de la criminalité juvénile est liée à l’immigration.

Cette directive rendra les procédures plus lourdes et plus compliquées, et les erreurs de procédure plus probables. L’Union européenne, en outre, est en train d’élaborer un droit pénal commun, alors qu’il s’agit d’une compétence des États membres.

Je me suis donc logiquement opposé à cette nouvelle atteinte à la souveraineté de la France… et des autres États membres.

 
  
MPphoto
 
 

  Hugues Bayet (S&D), par écrit. ‒ Cette proposition de directive entre dans le cadre du package destiné à renforcer les droits des personnes dans le cadre des procédures pénales. Ce package comprend, outre cette proposition, une directive sur le renforcement de certains aspects de la présomption d'innocence et une directive sur l'aide juridictionnelle des personnes poursuivies dans le cadre de procédures pénales.

Le rapport, que j'ai approuvé, est important car, à titre d'exemple, aujourd'hui, seuls six États membres disposent d'organes du ministère public consacrés à l'enfance et neuf pays ne disposent même pas de juridictions spécialisées. La proposition de directive et les amendements de ce rapport apporteront donc un plus non négligeable dans certains Etats membres pour les garanties procédurales offertes aux enfants.

A titre d'exemples: droit des enfants à une information complète et compréhensible dès le début de la procédure, droit d'assistance d'un avocat à chaque étape de la procédure, droit de voir l'autorité parentale avant tout interrogatoire, droit de faire l'objet d'une évaluation personnalisée dès le début de la procédure , droit à la séparation entre adultes et enfants en cas de détention provisoire, examen par un médecin dès le début de la procédure pour améliorer la santé ou le bien-être de l'enfant,...

 
  
MPphoto
 
 

  Beatriz Becerra Basterrechea (ALDE), por escrito. ‒ Esta Directiva forma parte de la Agenda de la UE para los Derechos del Niño y del Programa de Estocolmo. Su principal fin es establecer normas mínimas comunes y asegurar las garantías procesales en el conjunto de la Unión Europea en materia de derechos de los menores sospechosos o acusados en procesos penales. Considero indispensable garantizar los mismos derechos para los menores en toda la Unión.

La ponente comparte las líneas generales del texto e introduce algunas enmiendas para reforzar y ampliar los derechos y garantías procesales que contiene la propuesta. Por este motivo principalemte he votado a favor del mismo.

 
  
MPphoto
 
 

  Brando Benifei (S&D), per iscritto. ‒ La proposta di direttiva sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati in procedimenti penali si inserisce all'interno del percorso per il rafforzamento dei diritti di indagati e imputati promosso dal Consiglio a partire dal 2009.

I dati confermano che ogni anno, in Europa, oltre 1 milione di minori sono sottoposti a procedimenti penali con trattamenti che variano consistentemente da paese a paese. Ho ritenuto necessario sostenere la relazione Chinnici perché credo sia fondamentale affrontare in maniera efficace il tema delle garanzie nei procedimenti legali, fornendo un modello comune europeo di giusto processo per i minori.

La direttiva approvata impone infatti agli Stati membri di garantire il diritto irrinunciabile ad essere assistiti da un avvocato difensore individuando la privazione della libertà come misura estrema, da imporre solo per un breve lasso di tempo. Il testo ribadisce la necessità di garantire ai minori una detenzione separata dagli adulti, rafforzando al contempo il diritto ad essere accompagnati, nelle udienze e nelle diverse fasi del processo, dai genitori o altri adulti idonei.

Si tratta in termini generali di una buona proposta che riprende in maniera significativa la positiva esperienza italiana in materia.

 
  
MPphoto
 
 

  Xabier Benito Ziluaga (GUE/NGL), por escrito. ‒ Hemos votado a favor del informe Chinnici. La ponente propone algunas enmiendas destinadas a perfeccionar, ampliar, reforzar o aclarar las normas relativas a los distintos derechos afectados por una Directiva de la Comisión que tiene como objetivo definir un catálogo reducido, pero orgánico, de derechos de los menores sospechosos o acusados en los procesos penales (u objeto de un procedimiento de ejecución de la orden de detención europea), a través de un cuerpo estructurado de normas «mínimas», vinculadas entre ellas y adaptadas a las necesidades específicas de los menores a lo largo de todo el proceso. Su aprobación supone un significativo desarrollo de las garantías procesales de los menores sospechosos o acusados en procesos penales.

 
  
MPphoto
 
 

  Joëlle Bergeron (EFDD), par écrit. ‒ Ce texte nous offre une occasion de se féliciter de l'intervention de l'Europe. Cette proposition de directive est à de multiples égards très positive.

En effet, la volonté d'assurer, à travers des normes minimales communes, l'accès effectif et suffisamment uniforme des mineurs au droit à un procès équitable à tous les stades de la procédure doit être un droit fondamental ne faisant l'objet d'aucun doute.

On constate malheureusement qu'actuellement les droits de l'enfant au cours des différentes phases de la procédure pénale ne sont pas suffisamment garantis à l'intérieur de l'Union. Ils donnent même lieu à de nombreuses condamnations des États membres de la part de la Cour européenne des droits de l'homme. Il existe par exemple des pays où les enfants ne jouissent pas du droit fondamental d'être assisté d'un avocat. Cela devrait pourtant être un droit inaliénable de l'enfant.

J'adhère donc à la démarche générale de ce rapport ainsi qu'à beaucoup de ses propositions et j'ai voté en sa faveur.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Bilde (ENF), par écrit. ‒ Je me suis opposée à ce rapport qui ne fait que tenter la création d'un droit pénal européen en proposant la mise en place de garanties procédurales en faveur des enfants, lesquelles existent déjà dans tout état de droit qui se respecte.

Si évidemment tout à chacun peut comprendre la nécessité d'un droit à l'information ou à l'assistance obligatoire d'un avocat pour les mineurs poursuivis, cette directive ne fera que rendre les procédures plus lourdes et plus compliquées, alors même que de tels droits sont déjà appliqués en France.

Par ailleurs, si la Commission européenne estime à un million le nombre d'enfants soumis à des procédures pénales dans l'UE - soit 12% des personnes faisant l'objet de telles procédures - elle omet de constater les liens statistiques entre les phénomènes de délinquance juvénile et l'immigration.

Au vue de la tentative de la Commission de violer l'un des trois piliers fondamentaux de notre système politique, et de la naïveté choisie par les rédacteurs de ce texte, je ne pouvais que voter contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (ENF), per iscritto. ‒ Ritengo condivisibili gli argomenti esposti nella relazione della collega sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati in procedimenti penali. E' importante garantire, attraverso una normativa comune di base, il diritto ad un equo processo per i minori di diciotto anni. Ho quindi sostenuto il testo col mio voto.

 
  
MPphoto
 
 

  José Blanco López (S&D), por escrito. ‒ He votado a favor de esta Resolución legislativa sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las garantías procesales de los menores sospechosos o acusados en los procesos penales.

La propuesta recoge el acuerdo alcanzado con el Consejo tras largas negociaciones en el diálogo tripartito y mediante el cual se refuerza la propuesta de la Comisión ampliando su ámbito material y reforzando la asistencia letrada –el menor recibirá dicha asistencia de oficio, sin necesidad de solicitarla–, la evaluación individual del procesamiento y el examen médico del procesado.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. ‒ Balsavau dėl šio pranešimo, kuriame siekiama priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl procesinių garantijų baudžiamosiose bylose įtariamiems ar kaltinamiems vaikams. Stokholmo programoje buvo pabrėžiama asmenų teisių baudžiamajame procese svarba. Būtinybė taikant bendrus būtiniausius standartus užtikrinti, kad jaunesni nei 18 metų asmenys galėtų realiai naudotis pakankamai vienoda teise į teisingą bylos nagrinėjimą visų baudžiamojo proceso etapų metu susijusi su tikslu palengvinti nuosprendžių ir teismo sprendimų tarpusavio pripažinimą baudžiamosiose bylose ir užtikrinti sklandų Europos teisingumo erdvės veikimą. Europos Komisijos skaičiavimais, kasmet baudžiamuosiuose procesuose ES dalyvauja daugiau nei milijonas vaikų – tai sudaro 12 proc. visų toje pačioje teritorijoje baudžiamuosiuose procesuose dalyvaujančių asmenų. Be didelio skaičiaus nerimą kelia dideli valstybių narių elgesio su vaikais, susidūrusiais su baudžiamuoju procesu, skirtumai. Šis pasiūlymas dėl direktyvos yra ES vaiko teisių darbotvarkės dalis ir juo siekiama skatinti vaiko teises atsižvelgiant ir į kitas priemones, ypač Europos Tarybos Ministrų komiteto gaires dėl vaiko interesus atitinkančio teisingumo, turint omenyje, kad tokios priemonės neturi Sąjungos teisės aktų privalomosios galios, taigi jose numatytos garantijos valstybėse narėse nėra taikomos visapusiškai ir vienodai.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrea Bocskor (PPE), írásban. ‒ Ennek a direktívának az a célja, hogy eljárásrendi biztosítékokat adjon azoknak a gyerekeknek, akiket gyanúsítanak vagy megvádolnak egy bűncselekmény elkövetésével.

A mai napon megszavazott szöveg garantálja, hogy a kiskorúak legfontosabb érdekei védve lesznek az eljárás teljes folyamata során.

A direktíva számomra legfontosabb kikötései a következők: az információhoz való jog, az ügyvédi segítségnyújtáshoz való jog, az egyéni elbíráláshoz való jog, az orvosi vizsgálathoz való jog, a kihallgatások audiovizuális rögzítéséhez való jog és különleges biztosítékok a gyerekek fogva tartása során.

Hasonlóan fontos számomra, hogy világosan fogalmazzunk a szövegezés során, tehát például a „gyerek” mint fogalom egyértelműen minden 18 év alatti személyre vonatkozik.

A fentiek értelmében szavazatommal támogattam a jelentés elfogadását.

 
  
MPphoto
 
 

  Franc Bogovič (PPE), pisno. ‒ Tudi predlagano poročilo kolegice Chinnici o predlogu direktive o procesnih jamstvih za otroke, ki so osumljeni ali obdolženi v kazenskem postopku, sem podprl. Glavni namen predloga je oblikovanje enotnih standardov širom celotne EU pri izvajanju procesnih pravic v kazenskih postopkih za osebe, mlajše od 18 let. Poleg tega se direktiva osredotoča tudi na spodbujanje vzajemnega priznavanja sodb in sodnih odločb na področju kazenskega prava.

V kazenskih postopkih v EU je letno udeleženo preko milijon otrok, ki so deležni zelo različne obravnave po državah članicah, predvsem s stališča zagotavljanja pravic. Zato je poenotenje standardov na ravni EU nujno.

 
  
MPphoto
 
 

  Simona Bonafè (S&D), per iscritto. ‒ Il testo votato oggi rappresenta un traguardo importante per l'approvazione finale di una direttiva che è parte fondante del pacchetto europeo sulle garanzie procedurali in ambito giudiziario. La relazione, in particolare, evidenzia quanto sia importante armonizzare le norme vigenti e fissare standard minimi comuni per le salvaguardie di una categoria dalle specificità particolari, ossia quella dei minori coinvolti nei procedimenti penali.

Data la profonda eterogeneità esistente attualmente in materia tra gli Stati membri, accolgo con favore un testo che mira a portare a una maggiore armonizzazione all'interno dell'Unione su un tema così delicato, agendo in primo luogo nell'interesse nel minore, come prescritto dall'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione.

Le norme e gli standard minimi individuati dalla relazione mirano infatti a uniformare e ad ampliare il livello di protezione dei minori indagati o imputati in procedimenti penali all'interno dell'UE, prevedendo ad esempio il diritto del minore a disporre di un difensore, a godere di una valutazione individuale nella comminazione delle misure e delle sanzioni connesse al procedimento, maggiori tutele della privacy nel corso del processo e un regime di detenzione separato rispetto a quello degli adulti, volto a favorirne il reinserimento nella società.

 
  
MPphoto
 
 

  Biljana Borzan (S&D), napisan. ‒ Podržavam ovo izvješće čiji je cilj ojačati sigurnost djece osumnjičene ili optužene u kaznenim postupcima, kao posebno ranjive skupine.

Ovim izvješćem osigurava se između ostaloga, da osumnjičeno dijete uvijek ima nazočnog odvjetnika bez potrebe da ga zatraži ili da podnosi zahtjev za pravnu pomoć.

Jaki minimalni standardi na razini EU-a pomoći će pravilno zaštititi dijete osumnjičeno u kaznenom postupku na razini cijele Europske unije.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Boutonnet (ENF), par écrit. ‒ Par cette directive, l'Union européenne est en train d'élaborer un droit pénal, domaine qui relève de la seule compétence des Etats membres. De plus, ce texte aura pour conséquences de rendre les procédures plus lourdes et plus compliquées, et les erreurs de procédure plus probables.

J'ai par conséquent voté contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Mercedes Bresso (S&D), per iscritto. ‒ Ho votato a favore di questo documento perché sono convinta che la situazione delle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati in procedimenti penali sul territorio europeo debba essere migliorata in maniera sostanziale. L'enorme eterogeneità delle disposizioni in materia nei vari ordinamenti nazionali e la mancanza delle più basilari garanzie processuali in alcuni di essi rendono necessaria la creazione di un sistema di garanzie minime che permetta, da un lato, una maggiore omogeneità e, dall'altro, la maggiore protezione dei minori imputati.

 
  
MPphoto
 
 

  Renata Briano (S&D), per iscritto. ‒ La Commissione europea stima che ogni anno sono oltre 1 milione i minori sottoposti a procedimenti penali nell'UE, ovvero il 12% delle persone coinvolte in procedimenti penali nello stesso territorio.

Le ricerche effettuate a livello europeo mostrano che, allo stato attuale, i diritti dei minori nelle varie fasi del procedimento non sono sufficientemente garantiti all'interno dell'Unione, e sono numerosi i casi di condanna degli Stati da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Il Parlamento europeo deve contribuire affinché il diritto all'assistenza obbligatoria di un avvocato in caso di reati minori sia automaticamente garantito. Non esistono reati che non abbiano conseguenze per il minore tali da giustificare il non rispetto dei suoi diritti alla difesa.

È quindi compito del Parlamento approvare la proposta di direttiva sulle "garanzie procedurali per i minori indagati o imputati in procedimenti penali" che si inserisce, insieme ad alcune misure già adottate e ad altre attualmente in discussione, nella tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali adottata dal Consiglio il 20 novembre 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Steeve Briois (ENF), par écrit. ‒ Cette proposition de directive vise à mettre en place des garanties en faveur d'individus, âgés entre 18 et 21 ans et poursuivis dans le cadre de procédures pénales lorsque l'infraction présumée a été commise avant l'âge de 18 ans.

Ce texte prévoit d'accorder un certain nombre de droits au suspect comme le droit à l'information, le droit à l'assistance obligatoire d'un avocat à chaque étape de la procédure et le droit de faire l'objet d'une évaluation personnalisée afin de mieux prendre en considération l'environnement social dans lequel il a évolué.

À travers cette directive, l'Union européenne commence à élaborer un droit pénal commun, violant ainsi le principe de subsidiarité dans la mesure où il s'agit d'une compétence des États membres. C'est la raison pour laquelle j'ai voté contre ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Buda (PPE), în scris. ‒ Dreptul la un proces echitabil va putea fi asigurat doar prin stabilirea unor standarde minime comune și prin exercitarea efectivă și suficient de omogenă a acestuia în toate etapele procedurii. Mai mult, în cazul persoanelor cu vârsta de sub optsprezece ani, acest drept este legat de obiectivul de a facilita recunoașterea reciprocă a hotărârilor și deciziilor judecătorești în materie penală și de a asigura o funcționare justă a spațiului european de justiție.

Apreciez că propunerea urmărește definirea unui set limitat, dar structurat în mod corespunzător, de drepturi ale copiilor suspectați sau puși sub acuzare în cadrul procedurilor penale (sau care fac obiectul unei proceduri de executare a unui mandat european de arestare), prin intermediul unui ansamblu de standarde minimale, interconectate și calibrate pentru nevoile specifice ale copiilor pe durata întregii proceduri.

În concluzie, susțin Agenda UE pentru drepturile copilului și implementarea eficientă a unei justiții în interesul copilului, votând favorabil prezentul raport.

 
  
MPphoto
 
 

  Gianluca Buonanno (ENF), per iscritto. ‒ Attualmente solo in 6 Stati membri vi sono organi delle pubblica accusa specializzati per i minori (Belgio, Repubblica Ceca, Grecia, Italia, Lussemburgo e Repubblica Slovacca) e in 9 Paesi non vi sono neanche Corti specializzate. In alcuni Paesi non è garantita l'assistenza dell'avvocato; in altri essa è possibile solo in Tribunale e non nelle stazioni di polizia; in altri ancora la decisione è rimessa al giudice competente.

Non si ravvisa perciò nessun tentativo di ledere la sovranità del nostro Stato Membro. La relazione ha la necessità di assicurare, attraverso norme minime comuni, il godimento effettivo e sufficientemente uniforme del diritto a un equo processo durante tutte le fasi del procedimento da parte delle persone di età inferiore ai diciotto anni.

La relazione riflette l’ispirazione e l'impostazione generale della proposta, tra cui citiamo i casi di particolare importanza quali: il diritto irrinunciabile a essere assistito da un difensore, in stretta connessione con il diritto al gratuito patrocinio e il diritto a una valutazione individuale.

La relazione ha avuto il nostro appoggio e il voto a favore dell'on. Fontana in commissione LIBE, dove è stata approvata con un solo voto contrario. Voto favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicola Caputo (S&D), per iscritto. ‒ Oggi ho votato a favore della relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati in procedimenti penali perché il minore è in una situazione particolarmente vulnerabile quando è detenuto. Serve un impegno particolare per evitare che lo stesso sia privato della libertà, considerati i rischi per il suo sviluppo fisico, mentale e sociale nonché per la sua reintegrazione nella società.

La privazione della libertà deve essere una soluzione di ultima istanza e durare il minor tempo possibile. Con questo provvedimento introduciamo l'obbligo per tutti i paesi europei di riconoscere assistenza legale al minore in tutte le fasi del procedimento, una valutazione individuale dello stesso che tenga conto del suo vissuto e della sua personalità, la detenzione separata tra minorenni e adulti, l'assistenza medica e la formazione specialistica dei magistrati che operano nel settore della giustizia minorile.

 
  
MPphoto
 
 

  Matt Carthy (GUE/NGL), in writing. ‒ I voted in favour of this report which was concerned with safeguards for children suspected or accused in criminal proceedings.

Children require special measures of protection to take account of their particular vulnerability and needs (UN CRC Committee, General Comment 10, para 10).

This report moved to enhance the rights and protections of children involved in criminal proceedings. Approximately 1.09 million children pass through the criminal justice system in Europe each year and the procedural safeguards which are afforded to them are often woefully lacking. This report is to be commended for significantly strengthening these legal protections. However, it must be noted that whereas the directive on the right to a lawyer permits suspects or accused persons to waive this right, the original Commission proposal prohibited waiver in the case of children. It is disappointing this has been dropped. Ensuring that every child gets legal representation would have been an important step forward in ensuring rights are protected.

 
  
MPphoto
 
 

  James Carver (EFDD), in writing. ‒ This is a legislative report that seeks to create common minimum standards for children in criminal proceedings. The UK has had, for many years, high standards of safeguards in place for children in criminal proceedings. The UK Government has chosen not to opt into this directive as the current text would cause operational difficulties for the UK. In light of this, UKIP MEPs have voted to abstain on this vote for two reasons. Firstly, whilst we are of course not against high standards of safeguards for children involved in criminal proceedings, we are principally against the EU interfering in Member States’ judicial systems. Secondly, as the UK has chosen not to opt into this directive, it should not be the business of British MEPs to vote on laws that will not affect us.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), in writing. ‒ I voted in favour of this report because we should give special attention to children who are involved in criminal proceedings and the proposal outlines such safeguards. The situation in the EU is still unsatisfactory. For example, nine Member States still do not have juvenile courts. Common minimum standards and the right to a fair trial need to be ensured. We must remember that minors need to be treated fairly and in a manner appropriate to their age and that all kinds of discrimination and mistreatment must be avoided.

 
  
MPphoto
 
 

  Fabio Massimo Castaldo (EFDD), per iscritto. ‒ La proposta di direttiva sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati in procedimenti penali si inserisce nell'ambito della tabella di marcia sui diritti procedurali europei. Alla necessità di assicurare diritti minimi comuni, si somma quella di favorire il reciproco riconoscimento delle sentenze e delle decisioni giudiziarie in materia penale; entrambe concorrono all'obiettivo, assolutamente primario, di salvaguardare i minori. Il testo proposto è positivo e identifica un corpo strutturato di norme minime calibrate sulle specifiche esigenze dei minori; il mio voto è stato convintamente positivo.

 
  
MPphoto
 
 

  Λευτέρης Χριστοφόρου (PPE), γραπτώς. ‒ Στηρίζουμε την πρόταση και θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικά τα ακόλουθα: το αναφαίρετο δικαίωμα της εξασφάλισης συνδρομής δικηγόρου, το οποίο συνδέεται άρρηκτα με το δικαίωμα ευεργετήματος πενίας· το δικαίωμα σε ατομική αξιολόγηση· τις ρυθμίσεις που αφορούν την ανάκριση· την πρόβλεψη της συμμετοχής του ανηλίκου στη διαδικασία· την πρόβλεψη υποχρεωτικής ειδικής εκπαίδευσης για τους δικαστές, τις αρχές επιβολής του νόμου, τις σωφρονιστικές αρχές, τους δικηγόρους και άλλα πρόσωπα που έρχονται σε επαφή με ανηλίκους στο πλαίσιο της εργασίας τους· τις διατάξεις που σχετίζονται με τη στέρηση της ελευθερίας, οι οποίες υπαγορεύουν την εφαρμογή της προσωρινής κράτησης σε φυλακές μόνο ως έσχατη λύση, όταν είναι αδύνατο να ληφθούν εναλλακτικά μέτρα, και σε κάθε περίπτωση εφόσον διασφαλίζεται ότι οι ανήλικοι κρατούνται χωριστά από τους ενηλίκους, εκτός και εάν κρίνεται σκόπιμος, για δικό τους όφελος, κάποιος διαφορετικός χειρισμός.

 
  
MPphoto
 
 

  Alberto Cirio (PPE), per iscritto. ‒ Ritengo questo un importante voto a favore in quanto questa proposta di direttiva sulle "garanzie procedurali per i minori indagati o imputati in procedimenti penali" introduce prima di tutto alcuni diritti a mio avviso fondamentali, come il diritto irrinunciabile ad essere assistito da un difensore, il diritto a una valutazione individuale o anche la previsione della partecipazione del minore al procedimento e la previsione di un obbligo di formazione specifica per i soggetti come magistrati, avvocati e autorità penitenziarie che operano a contatto con i minori. Tutti elementi secondo me necessari per assicurare ai minorenni il godimento effettivo del diritto a un equo processo e garantire loro il corretto funzionamento dello spazio europeo di giustizia.

Per queste ragioni non ho potuto che esprimermi a favore: infatti la tutela dei diritti dei minori è un argomento delicato e che questa relazione affronta, a mio avviso, in maniera concreta.

 
  
MPphoto
 
 

  Deirdre Clune (PPE), in writing. ‒ On 16 December 2015, the Permanent Representatives Committee (Coreper) approved a compromise text agreed with Parliament on a directive on procedural safeguards for children in criminal proceedings.

The purpose of the directive is to provide procedural safeguards for children who are suspected or accused of having committed a criminal offence.

The directive will be applied to children suspected or accused in criminal proceedings until the conclusion of the proceeding which means the final determination of question.

The text agreed with the Council is very clear on the definitions, as they have been considered an important element clarifying the scope and the application of this directive, in particular: the definitions of ‘child’, which means a person below the age of 18 years, and that of ‘the holder of parental responsibility’ which means any person having parental responsibility.

 
  
MPphoto
 
 

  David Coburn (EFDD), in writing. ‒ This is a legislative report that seeks to create common minimum standards for children in criminal proceedings. The UK has had, for many years, high standards of safeguards in place for children in criminal proceedings. The UK Government has chosen not to opt into this directive as the current text would cause operational difficulties for the UK. In light of this, UKIP MEPs have voted to abstain on this vote for two reasons. Firstly, whilst we are of course not against high standards of safeguards for children involved in criminal proceedings, we are principally against the EU interfering in Member States’ judicial systems. Secondly, as the UK has chosen not to opt into this directive, it should not be the business of British MEPs to vote on laws that will not affect us.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. ‒ A livre circulação de cidadãos europeus, que tem o seu primeiro pilar em Schengen, traduz-se também num espaço de Liberdade, Segurança e Justiça. Dentre estas três dimensões, o caso da Justiça significa cooperação judicial e, o que releva neste relatório, garantir um denominador comum de garantias e direitos a todos os cidadãos europeus. Foi por esta razão que foi desenvolvido o roteiro de direitos processuais, mas também por que foi agora aprovada esta Diretiva para as garantias processuais dos menores - sujeitos normalmente a um regime especial no âmbito do processo penal.

A Diretiva aplica-se a todo o processo penal e assegura a harmonização de inúmeros conceitos e garantias, que não eram consensuais nas tradições dos vários Estados-Membros. Destaque-se a definição de criança como todos com menos de 18 anos, o acesso a um advogado e apoio judiciário, bem como salvaguardas especiais em exames médicos e interrogatórios.

Não posso, por isso, deixar de me congratular e verificar que, em certos domínios, ainda está bem claro que não pode haver segurança sem justiça.

 
  
MPphoto
 
 

  Jane Collins (EFDD), in writing. – This is a legislative report that seeks to create common minimum standards for children in criminal proceedings. The UK has had, for many years, high standards of safeguards in place for children in criminal proceedings. The UK Government has chosen not to opt into this directive as the current text would cause operational difficulties for the UK. In light of this, UKIP MEPs have voted to abstain on this vote for two reasons. Firstly, whilst we are of course not against high standards of safeguards for children involved in criminal proceedings, we are principally against the EU interfering in Member States’ judicial systems. Secondly, as the UK has chosen not to opt into this directive, it should not be the business of British MEPs to vote on laws that will not affect us.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. ‒ La Commissione europea stima che ogni anno siano oltre un milione i minori sottoposti a procedimenti penali nell'UE, ossia il 12% delle persone coinvolte in procedimenti penali nello stesso territorio. Oltre al dato numerico, a preoccupare sono le forti differenze esistenti tra gli Stati membri nel trattamento dei minori sottoposti a tale procedimento. Le ricerche effettuate a livello europeo mostrano che, allo stato attuale, i diritti dei minori nelle varie fasi del procedimento non sono sufficientemente garantiti all'interno dell'Unione, e sono tanti i casi di condanna degli Stati da parte dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.

In questa proposta di direttiva si è prestata attenzione all'esigenza che il riconoscimento di speciali garanzie in ragione della minore età e della condizione di soggetto vulnerabile dell'indagato o imputato non determini distorsioni rispetto a quella che è e deve restare la funzione e la strutturazione propria del procedimento penale, legata all'accertamento oggettivo e imparziale, da parte dell'autorità giudiziaria, della responsabilità penale di un soggetto in ordine a un determinato reato. Per tali motivi, ho deciso di votare favorevolmente.

 
  
MPphoto
 
 

  Therese Comodini Cachia (PPE), in writing. ‒ I voted in favour of this report in the hope that Member States are encouraged to bring about awareness on the matter and provide children involved in criminal proceedings with appropriate support. Children are persons with their own rights; rights that are equal to those of adults. It is imperative that children who are involved in criminal proceedings are treated in a manner and pass through a process that is adequate and proper to their age and their vulnerability. Furthermore, children also need to have procedures leading to their being charged or accused that also fully respect their vulnerability and their age maturity. Procedural safeguards for children should therefore not be restricted to court procedures but should exist in all the different stages of the criminal justice system.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Maria Corazza Bildt (PPE), in writing. ‒ I voted in favour of the Directive on procedural safeguards for children suspected or accused in criminal proceedings because 1 million children are involved in criminal justice every year in Europe and they are particularly vulnerable. They need special protection and assistance to understand what is at stake, the law and their rights. While criminal law is a national competence, the minimum standards laid out in this directive will improve legal certainty.

I believe that mandatory assistance by a lawyer, children’s right to an individual assessment of their familiar and social situation, specialised training for justices, prosecutors, and other professionals involved in criminal justice are crucial safeguards and represent a step forward in the direction of guaranteeing a fair trial for children in the EU.

Indeed, as co-Chair of the Intergroup on Children’s Rights in the European Parliament, I am happy that the best interests of the child is at the core of the directive, which provides a comprehensive protection system at all stages for children involved in criminal proceedings, putting children’s rights at the top of the EU political agenda.

 
  
MPphoto
 
 

  Ignazio Corrao (EFDD), per iscritto. ‒ La risoluzione tratta dell'importanza di tutelare i diritti dei minori nel procedimento penale, che si applica a soggetti di età inferiore ai 18 anni. La tutela dei diritti dei minori deve essere un obiettivo cardine dell'Unione europea, per questo motivo i diritti dei minori sono sanciti anche nella Carta dei diritti fondamentali dell'UE. Le norme ed i principi contenuti negli strumenti internazionali a protezione del minore, come nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, devono continuare a guidare le politiche e le azioni dell'Unione.

La risoluzione viene inserita nella "tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali" adottata dal Consiglio il 30 novembre 2009, definendo un catalogo di diritti dei minori indagati o imputati in procedimenti penali. Poiché ritengo che l'impegno a favore dei diritti dei minori debba essere tradotto in azioni politiche concrete mi esprimo con voto favorevole alla risoluzione.

 
  
MPphoto
 
 

  Javier Couso Permuy (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado a favor de esta propuesta de Directiva sobre las garantías procesales de los menores sospechosos o acusados en los procesos penales puesto que entiendo que supone un avance al establecer salvaguardas procedimentales encaminadas a proteger el derecho de los menores a tener un juicio justo y para evitar su reincidencia mediante la promoción de su integración social. En el proceso de negociación con el Consejo, el Parlamento ha conseguido incluir en la Directiva sus reivindicaciones principales, como el refuerzo al derecho a la información por parte del menor, así como la obligación de que este esté asistido por un abogado, tenga derecho a comparecer en el juicio y a seguimiento médico, así como que la privación de libertad sea considerada el último recurso. Por ello, considerando que esta Directiva supone un positivo avance hacia la protección de las garantías procesales de los menores en procesos penales, he votado a favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrea Cozzolino (S&D), per iscritto. ‒ Ho votato questa relazione perché ritengo indispensabile una legislazione omogenea delle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati in procedimenti penali. Infatti, l'Unione europea ha definito con successo uno spazio di libera circolazione e soggiorno di cui beneficiano i cittadini che sempre più frequentemente si recano, studiano e lavorano in paesi diversi dal paese di residenza, con conseguente eliminazione delle frontiere interne. Tale situazione ha comportato, inevitabilmente, che un numero crescente di persone siano interessate da un procedimento penale in uno Stato membro diverso da quello di residenza.

A maggior ragione, è importante che anche in caso di imputati minorenni i diritti di difesa siano garantiti in maniera uguale in tutti gli Stati membri. Attualmente solo in sei Stati membri vi sono organi della pubblica accusa specializzati per i minori, in nove non vi sono neanche Corti specializzate e solo in dodici è prevista una formazione specifica obbligatoria per gli operatori della giustizia a contatto con i minori. In tale contesto, estremamente disomogeneo, è apprezzabile lo sforzo del Parlamento ad introdurre norme minime comuni di particolare importanza che siano fatte proprie da tutti gli Stati membri.

 
  
MPphoto
 
 

  Andi Cristea (S&D), în scris. ‒ Anual, peste un milion de minori din statele membre ale Uniunii Europene se regăsesc în situații de ilegalitate. Lipsa educației și ușurința cu care minorii pot fi influențați în efectuarea faptelor ilicite sunt doar două dintre motivele pentru care este necesară adaptarea sistemelor juridice la particularitățile acestora. Indiferent de fapta produsă sau de ce minorul este suspectat, acesta trebuie să fie tratat corespunzător capacităților sale intelectuale și de înțelegere. De asemenea, încă din primele stadii procedurale este importantă efectuarea unei evaluări care să ia în considerare gradul de maturitate, mediul familial, social și economic în care minorul s-a dezvoltat. O atenție particulară trebuie acordată minorilor ce provin din grupuri vulnerabile, precum copiii străzii, minoritățile, imigranții sau persoanele cu dizabilități.

Consider că Uniunea Europeană și statele membre trebuie să asigure garanții procedurale pentru copiii suspectați sau acuzați în cadrul procedurilor penale, respectând atât particularitățile acestora, cât și un tratament demn și nediscriminatoriu.

 
  
MPphoto
 
 

  Pál Csáky (PPE), írásban. ‒ Mint az irányelv néppárti felelőse, örömmel szavaztam meg a Tanáccsal közösen összehangolt szöveget. A hosszú hónapokig tartó intézményközi egyeztetés eredményeként sikerült megfogalmazni egy közös szöveget, amelyre ma a Parlament hivatalosan is rábólintott.

Az Európai Bizottság becslése szerint az Unióban évente több mint 1 millió gyermeket vonnak büntetőeljárás alá, miközben a büntetőeljárás alá vont gyermekek kezelése az egyes tagállamokban jelentősen eltér. Az irányelv ezeket a különbségeket hivatott kiküszöbölni és egységes európai minimumszabályokat létrehozni. A gyanúsított vagy vádlott gyermekek sokkal kiszolgáltatottabbak, mint a gyanúsított vagy vádlott felnőttek, ezért őket különleges biztosítékok illetik meg.

Meggyőződésem, hogy ez az irányelv biztosítja a büntetőeljárás megfelelő, gyermekbarát feltételeit, és a gyermekek érdekeit tartja szem előtt.

 
  
MPphoto
 
 

  Edward Czesak (ECR), na piśmie. ‒ Celem dyrektywy jest zapewnienie gwarancji procesowych dzieciom (tzn. osobom poniżej 18. roku życia), które są podejrzane lub oskarżone o popełnienie przestępstwa w państwie członkowskim UE. Prawa dzieci są bardzo różne w UE, bowiem osoby poniżej 18. roku życia często są podejrzane lub oskarżone o popełnienie przestępstwa w kraju innym niż ich kraj pochodzenia lub też są przesłuchiwane w tej sprawie w takim kraju. Celem dyrektywy jest wprowadzenie podstawowych przepisów w tym zakresie i ustanowienie podstawowych praw w całej UE, a także poprawa współpracy transgranicznej w zakresie dochodzeń w sprawie przestępstw.

Omawiana dyrektywa zapewni dodatkowe gwarancje w stosunku do tych, które już mają zastosowanie do osób pełnoletnich będących podejrzanymi i oskarżonymi w sprawach karnych. Główny przepis tej dyrektywy odnosi się do pomocy adwokata. Państwa członkowskie powinny dopilnować, by dziecko otrzymało pomoc adwokata, w razie konieczności zapewniając w tym celu pomoc prawną. Z uwagi na wagę poruszanego problemu poparłem w głosowaniu powyższy dokument.

 
  
MPphoto
 
 

  Miriam Dalli (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of this report as because it amends slightly the Commission’s most recent proposal on procedural safeguards for children suspected or accused in criminal proceedings as part of its November 2013 package of proposals to further strengthen procedural safeguards for citizens in criminal proceedings.

The modifications to the Commission’s legislative proposal in the first reading of the agreement for a directive strengthen the proposal and broaden the scope of the directive, including key aspects which will ensure that rights of children and the best interest of the child. One such key aspect is the proposal to ensure that children suspected of criminal acts always have a lawyer present to assist them and thus this will be an automatic right granted to children without any request for legal aid.

Another such safeguard introduced by Parliament’s rapporteur is the proposal that Member States ensure that children are informed promptly both in writing and orally about the charges against them, the conduct of the proceedings and their rights in a way which is understandable and appropriate to their age, language capabilities and intellectual ability.

 
  
MPphoto
 
 

  Michel Dantin (PPE), par écrit. ‒ Ce rapport législatif vise à garantir un procès équitable pour les enfants de moins de 18 ans soupçonnés de crime, en prévoyant des garanties procédurales minimums dans tous les Etats membres. Ce texte souligne tout d’abord la nécessité de prendre en compte l’intérêt supérieur de l’enfant. Ils auront désormais le droit d’être accompagné par un avocat et par le titulaire de la responsabilité parentale (ou d'un autre adulte approprié) au cours de la procédure et pourront avoir recours à un examen médical attentif. Considérant que les enfants, de par leur âge et leur vulnérabilité à la récidive, constituent un public requérant une attention particulière, j’ai voté en faveur de ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – Je suis satisfaite que ce rapport pour lequel j'étais référente pour la délégation française ait été adopté. Par ce vote, nous avons marqué au Parlement européen notre accord avec le Conseil de l'UE pour que, lors de procédures judiciaires, les droits des enfants et des mineurs suspectés de crimes soient assurés. Ainsi, parmi les droits mis en avant, figurent l'assistance d'un avocat, de leurs parents, et la nécessité qu'ils soient détenus séparément des adultes.

 
  
MPphoto
 
 

  Isabella De Monte (S&D), per iscritto. ‒ Ho votato a favore di questo progetto di direttiva che garantirà ai minori indagati o accusati di un crimine di ricevere un processo equo in qualsiasi Stato UE si trovino. Il testo presenta un elenco di diritti e di garanzie per un modello comune europeo di giusto processo per i minori, in cui sarà possibile trovare un equilibrio tra la necessità di accertamento della responsabilità del crimine e quella di tenere in debita considerazione la vulnerabilità degli imputati. Particolarmente importante è la disposizione volta a garantire che i minori abbiano sempre il diritto irrinunciabile a essere assistiti da un avvocato difensore.

 
  
MPphoto
 
 

  Andor Deli (PPE), írásban. ‒ Ennek a direktívának az a célja, hogy eljárásrendi biztosítékokat adjon azoknak a gyerekeknek, akiket gyanúsítanak vagy megvádolnak egy bűncselekmény elkövetésével.

A mai napon megszavazott szöveg garantálja, hogy a kiskorúak legfontosabb érdekei védve lesznek az eljárás teljes folyamata során.

A direktíva számunkra legfontosabb kikötései a következők: az információhoz való jog, az ügyvédi segítségnyújtáshoz való jog, az egyéni elbíráláshoz való jog, az orvosi vizsgálathoz való jog, a kihallgatások audiovizuális rögzítéséhez való jog és különleges biztosítékok a gyerekek fogva tartása során.

Hasonlóan fontos volt számunkra, hogy világosan fogalmazzunk a szövegezés során, tehát például a „gyerek” mint fogalom egyértelműen minden 18 év alatti személyre vonatkozik.

A Fidesz részéről mindannyian támogatjuk a szöveget, egyetértésben a Tanáccsal és a Bizottsággal, és ez egyben az EPP álláspontját is teljes mértékben tiszteletben tartja.

 
  
MPphoto
 
 

  Gérard Deprez (ALDE), par écrit. ‒ J’ai soutenu l’adoption de dispositions visant à garantir que les enfants poursuivis pour un délit puissent bénéficier d'un procès équitable. C’est un sujet complexe qui nécessite de trouver un équilibre entre la nécessité d'établir la responsabilité du délit et celle de tenir compte de la vulnérabilité et des besoins spécifiques des mineurs.

Je suis satisfait des garanties formulées, à commencer par le droit d'être aidé d'un avocat et d'être accompagné du titulaire de la responsabilité parentale pendant la majeure partie de la procédure; le droit à une évaluation individuelle par un personnel qualifié ainsi qu'à un examen médical si le mineur est privé de liberté; la garantie que la privation de liberté ne soit imposée aux enfants qu’en dernier ressort et pour la période appropriée la plus brève possible; le droit pour le mineur d'être informé rapidement de ses droits et du déroulement de la procédure; le droit à la protection de la vie privée pendant la procédure pénale ou encore la formation spécifique pour les juges, les procureurs et les autres professionnels chargés des procédures pénales impliquant des enfants.

 
  
MPphoto
 
 

  Mireille D'Ornano (ENF), par écrit. ‒ Cette directive tend à complexifier les procédures et augmente ainsi le risque d'erreurs. J'ai voté contre ce texte car il s'inscrit dans l'élaboration d'un droit pénal commun, qui va contre les compétences régaliennes des États. Pour finir, le rapport ne mentionne pas qu’une grande partie de la criminalité juvénile est liée à l’immigration. Une fois de plus, il convient de traiter les causes avant les conséquences.

 
  
MPphoto
 
 

  Ангел Джамбазки ( ECR), в писмена форма. ‒ Подкрепих този доклад, тъй като темата за процесуалните гаранции за децата, заподозрени или обвиняеми по наказателно производство, е изключително важна. Около 1 086 000 деца годишно са изправени пред наказателното производство, което представлява 12% от всички европейци, сблъскващи се с наказателното правосъдие, а законодателството в различните страни – членки на ЕС, варира. Нужни са общи стандарти за прилагане. Защитата на децата трябва да бъде приоритет на обществото ни. Те са най-уязвимите му представители и се нуждаят от специална закрила. Трябва да съумеем да намерим разрешение за правните пропуски в системите ни, съобразявайки се със законодателните системи на държавите членки, като същевременно създадем европейски стандарти, които да гарантират защитата на правата на децата в рамките на Съюза.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Επιτήδειος ( NI), γραπτώς. ‒ Είναι απαίτηση να εξασφαλίζεται πλήρης σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των δικονομικών δικαιωμάτων των υπόπτων και των κατηγορουμένων, ειδικά στη βάση του τεκμηρίου αθωότητας, με ιδιαίτερη μέριμνα για τα παιδιά, ώστε να αντιμετωπίζονται σε όλες τις διαδικασίες με φροντίδα, ευαισθησία και σεβασμό της ηλικίας τους, των ειδικών αναγκών τους, του επιπέδου ωριμότητας και της ικανότητας κατανόησής τους, και να λαμβάνονται υπόψη οι δυσκολίες επικοινωνίας που ενδέχεται να έχουν. Τέλος, πρέπει να παρέχεται στα παιδιά που εμπλέκονται σε ποινικές διαδικασίες η κατάλληλη στήριξη και βοήθεια στις προσπάθειές τους να επανενταχθούν στην κοινωνία, ιδίως με τη λήψη μέτρων ώστε να αποτρέπονται οι διακρίσεις εις βάρος τους όσον αφορά την πρόσβαση στην εκπαίδευση και την αγορά εργασίας, και να προστατεύονται από την περιθωριοποίηση.

Ο μόνος αστερίσκος αφορά στην αναγνώριση των ορίων ενηλικίωσης, που σε κάθε περίπτωση πρέπει να είναι το 18ο έτος. Η αναφορά στο όριο των 21 ετών, λόγω της επιμήκυνσης της περιόδου μετάβασης στην ενηλικίωση, πρέπει να εξετάζεται σε εθνικό επίπεδο με σχετική αναφορά στην ενθάρρυνση εφαρμογής της εγγυήσεων της παρούσης (βλέπε υπόθεση Ρωμανού).

 
  
MPphoto
 
 

  Norbert Erdős (PPE), írásban. ‒ Ennek a direktívának az a célja, hogy eljárásrendi biztosítékokat adjon azoknak a gyerekeknek, akiket gyanúsítanak vagy megvádolnak egy bűncselekmény elkövetésével.

A mai napon megszavazott szöveg garantálja, hogy a kiskorúak legfontosabb érdekei védve lesznek az eljárás teljes folyamata során.

A direktíva számunkra legfontosabb kikötései a következők: az információhoz való jog, az ügyvédi segítségnyújtáshoz való jog, az egyéni elbíráláshoz való jog, az orvosi vizsgálathoz való jog, a kihallgatások audiovizuális rögzítéséhez való jog és különleges biztosítékok a gyerekek fogva tartása során.

Hasonlóan fontos volt számunkra, hogy világosan fogalmazzunk a szövegezés során, tehát például a „gyerek” mint fogalom egyértelműen minden 18 év alatti személyre vonatkozik.

A Fidesz részéről mindannyian támogatjuk a szöveget, egyetértésben a Tanáccsal és a Bizottsággal, és ez egyben az EPP álláspontját is teljes mértékben tiszteletben tartja.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. ‒ A Comissão Europeia estima que, todos os anos, mais de um milhão de menores seja sujeito a procedimentos penais na UE, correspondendo a 12 % das pessoas implicadas em processos penais nesse território. As investigações realizadas a nível europeu mostram que, atualmente, os direitos dos menores nas várias fases do processo não são adequadamente garantidos dentro da União e que são muitos os casos de condenação dos Estados-Membros por parte do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem.

Atualmente existem organismos de acusação especializados para menores apenas em seis Estados-Membros e em nove países nem sequer existem tribunais especializados. Em alguns países, a assistência de um advogado não é garantida; noutros, é possível apenas em tribunal e não nas esquadras de polícia; noutros ainda, a decisão cabe ao juiz competente.

É neste contexto que se insere a proposta de diretiva que pretende definir um leque restrito mas orgânico de direitos dos menores que sejam suspeitos ou arguidos em processo penal, contando com um corpo estruturado de normas «mínimas», reciprocamente ligadas entre si e adequadas às necessidades específicas dos menores ao longo de todo o processo.

 
  
MPphoto
 
 

  Edouard Ferrand (ENF), par écrit. ‒ Voté contre: cette directive rendra les procédures plus lourdes et plus compliquées, et les erreurs de procédure plus probables. Avec ces actes l’Union européenne est en train d’élaborer un droit pénal commun, alors qu’il s’agit d’une compétence des États membres.

 
  
MPphoto
 
 

  Laura Ferrara (EFDD), per iscritto. ‒ La proposta di direttiva sulle "garanzie procedurali per i minori indagati o imputati in procedimenti penali" costituisce un importante passo avanti nell'ottica dell'attuazione del programma UE per i diritti dei minori. È di fondamentale importanza, infatti, l'introduzione di una legislazione adeguata volta ad assicurare una giustizia a misura di minore, le cui garanzie siano applicate in modo pieno e uniforme negli Stati membri.

Il risultato dei negoziati con le altre istituzioni coinvolte nel processo legislativo è, tutto sommato, soddisfacente: nella direttiva si definisce un ristretto ma organico catalogo di diritti dei minori indagati o imputati in procedimenti penali (o oggetto di un procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo), attraverso un corpo strutturato di norme "minime", tra loro reciprocamente connesse e calibrate sulle specifiche esigenze dei minori lungo tutto il corso del procedimento. Pertanto, dichiaro di votare a favore della presente risoluzione legislativa.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. ‒ A proposta de diretiva sobre as garantias processuais para os menores suspeitos ou arguidos em processo penal insere-se no “Roteiro para o reforço dos direitos processuais dos suspeitos ou dos acusados em processos penais”, adotado pelo Conselho em 30 de novembro de 2009. Surge em linha com outras iniciativas, entre as quais, as Diretrizes do Comité de Ministros do Conselho da Europa sobre a justiça adaptada às crianças.

Estima-se que, todos os anos, mais de um milhão de menores seja sujeito a procedimentos penais na UE, correspondendo a 12% das pessoas implicadas em processos penais. É neste contexto que se insere a proposta de diretiva, que pretende definir um conjunto de direitos dos menores que sejam suspeitos ou arguidos em processo penal, contando com um corpo estruturado de nomas “mínimas”, reciprocamente ligadas entre si e adequadas às necessidades específicas dos menores ao longo de todo o processo.

Destacam-se: o direito inalienável de ser assistido por um defensor; o direito a uma avaliação individual; a possibilidade de participação do menor no processo; a inclusão de uma formação específica obrigatória para os juízes, as autoridades policiais e penitenciárias, os advogados e outros indivíduos que trabalhem com menores; as disposições relativas à privação de liberdade.

Votámos favoravelmente.

 
  
MPphoto
 
 

  Raffaele Fitto (ECR), per iscritto. ‒ La proposta di direttiva ha come scopo primario il rafforzamento dei diritti procedurali dei minori indagati o imputati in procedimenti penali all'interno di uno Stato membro dell'Unione europea. Ho espresso il mio voto favorevole alla direttiva. Infatti, la necessità di assicurare, attraverso norme minime comuni, il godimento effettivo e uniforme del diritto a un equo processo durante tutte le fasi del procedimento da parte dei minori è strettamente correlata all'obiettivo di favorire il reciproco riconoscimento delle sentenze e delle decisioni giudiziarie in materia penale, assicurando il corretto funzionamento dello spazio europeo di giustizia. Inoltre, la direttiva pone al centro della questione la protezione e la sicurezza del minore, prevedendo garanzie particolari nel drammatico periodo di detenzione.

 
  
MPphoto
 
 

  Luke Ming Flanagan (GUE/NGL), in writing. ‒ Provisions advance the protection of children so I voted in favour

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne ‒ V Európskej únií je tradícia silnej ochrany práv dieťaťa. Je však potrebné a nevyhnutné, aby sme neustále pracovali na posilňovaní záruk pre mladistvých. Medzi takéto opatrenia patrí aj návrh smernice o procesných zárukách pre deti podozrivé alebo obvinené v trestnom konaní. V členských štátoch bohužiaľ ešte aj v súčasnosti existujú veľké rozdiely v zaobchádzaní s deťmi, ktoré sú účastníkmi trestných konaní naprieč členskými štátmi Európskej únie. Musíme spoločnými silami pracovať na tom, aby sa v budúcnosti zlepšila ochrana detí a mladistvých, ktorí čelia trestnému konaniu.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (ENF), per iscritto. ‒ Voto positivamente la relazione perchè sono a favore della necessità di assicurare norme minime comuni di garanzia per i minori indagati o imputati in procedimenti penali.

 
  
MPphoto
 
 

  Λάμπρος Φουντούλης ( NI), γραπτώς. ‒ Είναι απαίτηση να εξασφαλίζεται πλήρης σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των δικονομικών δικαιωμάτων των υπόπτων και των κατηγορουμένων, ειδικά στη βάση του τεκμηρίου αθωότητας, με ιδιαίτερη μέριμνα για τα παιδιά, ώστε να αντιμετωπίζονται σε όλες τις διαδικασίες με φροντίδα, ευαισθησία και σεβασμό της ηλικίας τους, των ειδικών αναγκών τους, του επιπέδου ωριμότητας και της ικανότητας κατανόησής τους και να λαμβάνονται υπόψη οι δυσκολίες επικοινωνίας που ενδέχεται να έχουν. Τέλος, πρέπει να παρέχεται στα παιδιά που εμπλέκονται σε ποινικές διαδικασίες η κατάλληλη στήριξη και βοήθεια στις προσπάθειές τους να επανενταχθούν στην κοινωνία, ιδίως με τη λήψη μέτρων ώστε να αποτρέπονται οι διακρίσεις εις βάρος τους όσον αφορά την πρόσβαση στην εκπαίδευση και την αγορά εργασίας, και να προστατεύονται από την περιθωριοποίηση. Για τους παραπάνω λόγους υπερψηφίζω τη σχετική έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D), in writing. ‒ I strongly support this report, which strengthens the initial Commission proposal, as children are a specific category of vulnerable persons and strong minimum standards at EU level will help to properly protect child suspects safe in criminal proceedings across the Union.

I welcome the important gains obtained by my colleagues during the negotiations with the Council, such as the provisions on assistance by a lawyer, the individual assessment and the medical examination.

Moreover, I welcome the fact that the text counteracts negative provisions introduced by the Council in relation to audio-visual recording of interviews, the use of detention as a measure of last resort, the right to privacy, and possible costs implications.

Consistency with the previous adopted measures of the roadmap should be maintained; Member States must fully respect fundamental rights and prevent violations giving rise to European court rulings.

 
  
MPphoto
 
 

  Мария Габриел (PPE), в писмена форма. – Гласувах в подкрепа на този доклад, защото той установява общи минимални стандарти в целия Европейски съюз относно правата на децата, заподозрени или обвиняеми по наказателно производство, и субектите на производство по изпълнение на европейска заповед за арест.

Укрепването на правата на лицата в наказателните производства е приоритет в рамките на Стокхолмската програма. Считам, че предвид уязвимостта на лицата под 18-годишна възраст, привлечени към наказателно производство, техните права следва да са напълно защитени в отделните етапи на наказателното производство в рамките на Съюза. В тази връзка е важно, че с приемането на това законодателно предложение се гарантира задължителният достъп до адвокат за децата, заподозрени или обвинени по наказателно производство. Друг ключов елемент от него е предвиждането на задължение за специализирано обучение на магистрати, на правоприлагащи органи и на служители в затворите, на адвокати и на други лица, работещи в контакт с деца. Ето защо установяването на минимални стандарти е нужно за създаване на ефективен стандарт за защита на децата и за засилване на взаимното доверие и съдебното сътрудничество.

 
  
MPphoto
 
 

  Kinga Gál (PPE), írásban. ‒ Ennek a direktívának az a célja, hogy eljárásrendi biztosítékokat adjon azoknak a gyerekeknek, akiket gyanúsítanak vagy megvádolnak egy bűncselekmény elkövetésével.

A mai napon megszavazott szöveg garantálja, hogy a kiskorúak legfontosabb érdekei védve lesznek az eljárás teljes folyamata során.

A direktíva számunkra legfontosabb kikötései a következők: az információhoz való jog, az ügyvédi segítségnyújtáshoz való jog, az egyéni elbíráláshoz való jog, az orvosi vizsgálathoz való jog, a kihallgatások audiovizuális rögzítéséhez való jog és különleges biztosítékok a gyerekek fogva tartása során.

Hasonlóan fontos volt számunkra, hogy világosan fogalmazzunk a szövegezés során, tehát például a „gyerek” mint fogalom egyértelműen minden 18 év alatti személyre vonatkozik.

A Fidesz részéről mindannyian támogatjuk a szöveget, egyetértésben a Tanáccsal és a Bizottsággal, és ez egyben az EPP álláspontját is teljes mértékben tiszteletben tartja.

 
  
MPphoto
 
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE), írásban. ‒ Ennek a direktívának az a célja, hogy eljárásrendi biztosítékokat adjon azoknak a gyerekeknek, akiket gyanúsítanak vagy megvádolnak egy bűncselekmény elkövetésével.

A mai napon megszavazott szöveg garantálja, hogy a kiskorúak legfontosabb érdekei védve lesznek az eljárás teljes folyamata során.

A direktíva számunkra legfontosabb kikötései a következők: az információhoz való jog, az ügyvédi segítségnyújtáshoz való jog, az egyéni elbíráláshoz való jog, az orvosi vizsgálathoz való jog, a kihallgatások audiovizuális rögzítéséhez való jog és különleges biztosítékok a gyerekek fogva tartása során.

Hasonlóan fontos volt számunkra, hogy világosan fogalmazzunk a szövegezés során, tehát például a „gyerek” mint fogalom egyértelműen minden 18 év alatti személyre vonatkozik.

A Fidesz részéről mindannyian támogatjuk a szöveget egyetértésben a Tanáccsal és a Bizottsággal, és ez egyben az EPP álláspontját is teljes mértékben tiszteletben tartja.

 
  
MPphoto
 
 

  Francesc Gambús (PPE), por escrito. ‒ He votado positivamente a este informe con el convencimiento de que la figura del menor debe estar dotada de una categoría especial en todos los procesos judiciales en la UE. Debido a las diferentes legislaciones de los diferentes países de la Unión, en muchos casos no se garantiza una asistencia mínima acorde con la condición de menor. Es por ello que con mi voto pretendo que se instauren unos requisitos mínimos en todos los países miembros para el enjuiciamiento de los menores, garantizando de esta manera sus derechos fundamentales.

 
  
MPphoto
 
 

  Enrico Gasbarra (S&D), per iscritto. – Ogni anno oltre 1 milione di minori sono sottoposti a procedimenti penali nell'UE e purtroppo ancora a troppi bambini è negato il diritto basilare all'assistenza legale: in solo in 6 Stati membri (Belgio, Repubblica Ceca, Grecia, Italia, Lussemburgo e Repubblica Slovacca) esistono, infatti, organi delle pubblica accusa specializzati. Sono dati inaccettabili per l'Europa dei diritti, per l'Unione che sostiene la tutela della dignità umana e che promuove i diritti dell'infanzia.

Approvo grande convinzione il complesso lavoro, portato avanti egregiamente dalla collega Chinnici in questa relazione legislativa, che promuove misure minime a garanzia dell'assistenza ai minori nei casi di procedimenti penali a loro carico e che si impegna a riconfermare l'Europa come attenta alla tutela dei diritti, soprattutto quelli dei cittadini più vulnerabili.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Gentile (S&D), per iscritto. ‒ Ho votato con convinzione a favore della relazione della collega Chinnici sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati in procedimenti penali perché ritengo che sia importante avere un nucleo di regole comuni sulla protezione dei minori colpevoli o sospetti di reati in quanto soggetti vulnerabili.

Ritengo fondamentale, infatti, intervenire per risolvere le grandi divergenze presenti negli ordinamenti degli Stati membri, che vedono ad oggi alcuni Stati offrire Corti e magistrati specializzati nei reati minorili e altri che non prevedono neanche il diritto di base all'assistenza legale senza autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

Credo che la relazione faccia dei passi avanti notevoli nel rafforzare le garanzie e i diritti rispetto all'iniziale proposta della Commissione e alla posizione negoziale del Consiglio, con importanti risultati rispetto al diritto a un'informazione comprensibile e chiara sulla procedura, valutazione individuale ed esami medici, estensione dell'ambito d'applicazione ai reati commessi da soggetti divenuti maggiorenni e richiamo all'interesse superiore del minore.

Infine condivido appieno l'obbligo che il minore sia assistito da un legale in tutte le fasi del procedimento e la definizione di tale diritto come irrinunciabile: si tratta di principi di civiltà, che devono avere un ruolo fondamentale nel diritto UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Gieseke (PPE), schriftlich. ‒ Mit der heutigen Abstimmung über gemeinsame europäische Mindestnormen bei verdächtigen oder beschuldigten Kindern haben wir einen bedeutenden Schritt in Richtung fairer Verfahrensgarantien gemacht. Vor allem schutzwürdigen Minderjährigen muss ein einheitlicher Rechtsrahmen in diesem Bereich zur Verfügung stehen.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathan Gill (EFDD), in writing. ‒ This is a legislative report that seeks to create common minimum standards for children in criminal proceedings. Wales and the UK have had, for many years, high standards of safeguards in place for children in criminal proceedings. The UK Government has chosen not to opt into this directive as the current text would cause operational difficulties for the UK. In light of this, UKIP MEPs have voted to abstain on this vote for two reasons. Firstly, whilst we are of course not against high standards of safeguards for children involved in criminal proceedings, we are principally against the EU interfering in Member States’ judicial systems. Secondly, as the UK has chosen not to opt into this directive, it should not be the business of British MEPs to vote on laws that will not affect us.

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of this package of proposals by the Commission because I believe it is key that we adopt minimum standards throughout the EU to better protect the rights of suspects or those accused in criminal proceedings who are children. Ensuring that these children are treated with respect, dignity and professionalism is not only a moral duty, it is also vital to facilitating reintegration of these minors in society and giving them a fair shot at a second chance. Given the UK will not opt in to this directive, there is no conflict between national constitutional rules and secondary EU law.

 
  
MPphoto
 
 

  Tania González Peñas (GUE/NGL), por escrito. ‒ Hemos votado a favor del informe Chinnici. La ponente propone algunas enmiendas destinadas a perfeccionar, ampliar, reforzar o aclarar las normas relativas a los distintos derechos afectados por una Directiva de la Comisión que tiene como objetivo definir un catálogo reducido, pero orgánico, de derechos de los menores sospechosos o acusados en los procesos penales (u objeto de un procedimiento de ejecución de la orden de detención europea), a través de un cuerpo estructurado de normas «mínimas», vinculadas entre ellas y adaptadas a las necesidades específicas de los menores a lo largo de todo el proceso. Su aprobación supone un significativo desarrollo de las garantías procesales de los menores sospechosos o acusados en procesos penales.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), par écrit. – J'ai voté pour le rapport de ma collègue Caterina Chinnici contenant des garanties procédurales pour les mineurs soupçonnés ou accusés dans le cadre de procédures pénales car il est le premier texte européen contraignant à mettre en place un catalogue de droits, basés sur des standards minimums, pour répondre aux besoins spécifiques de ces enfants.

Ces nouvelles règles devraient concerner un million d'enfants; c'est le nombre estimé d'enfants entrant en contact formel avec la police et la justice dans l'UE chaque année, et jusqu'ici, leur protection variait d'un État membre à l'autre. Ce texte permet donc de l'harmoniser et d'avancer dans la construction d'un espace de liberté et de justice commun.

Il vise à permettre aux enfants de comprendre et suivre la procédure judiciaire, d'exercer leurs droits et à prévenir la récidive; notamment en garantissant la présence d'un avocat au cours des procédures, le droit pour les mineurs de ne pas être entendus lors d'auditions publiques, et la détention de mineurs en dernier ressort – les États devant trouver des solutions alternatives.

Je me félicite de l'adoption de ce texte qui n'est pas assez médiatisé, alors qu'il instaure un modèle de justice pour mineurs plus juste.

 
  
MPphoto
 
 

  Antanas Guoga (ALDE), in writing. ‒ I voted in favour of the report. There must be set minimum legal procedures on this matter. According to the Commission’s estimates, more than 1 million children are involved in criminal proceedings in the EU each year. EU research shows that, at present, children’s rights are not being sufficiently protected at the various stages in criminal proceedings in the EU.

 
  
MPphoto
 
 

  András Gyürk (PPE), írásban. ‒ Ennek a direktívának az a célja, hogy eljárásrendi biztosítékokat adjon azon gyermekek számára, akiket bűncselekmény elkövetésével gyanúsítanak vagy vádolnak.

A mai napon megszavazott szöveg garantálja, hogy a kiskorúak legfontosabb érdekei védve legyenek az eljárás teljes folyamata során.

A direktíva számunkra lényeges kikötései a következők: az információhoz való jog, az ügyvédi segítségnyújtáshoz való jog, az egyéni elbíráláshoz való jog, az orvosi vizsgálathoz való jog, a kihallgatások audiovizuális rögzítéséhez való jog és különleges biztosítékok a gyerekek fogva tartása során.

Hasonlóan fontos volt számunkra, hogy világosan fogalmazzunk a szövegezés során, tehát például a „gyerek” mint fogalom egyértelműen minden 18 év alatti személyre vonatkozik.

A Fidesz részéről mindannyian támogatjuk a szöveget, egyetértésben a Tanáccsal és a Bizottsággal, és ez egyben az EPP álláspontját is tükrözi.

 
  
MPphoto
 
 

  Τάκης Χατζηγεωργίου ( GUE/NGL), γραπτώς. ‒ Η έκθεση ενισχύει σε μεγάλο βαθμό τις διαδικασία προστασίας παιδιών που κατηγορούνται για εγκληματικές πράξεις. Συγκεκριμένα εξασφαλίζονται:

(1) το δικαίωμα της πληροφόρησης κατά το οποίο τα παιδιά θα πρέπει να ενημερώνονται έγκαιρα –γραπτά και προφορικά, και σε απλή γλώσσα την οποία κατανοούν– σχετικά με τις κατηγορίες εναντίον τους, τη διεξαγωγή της δίκης και τα δικαιώματά τους

(2) το δικαίωμα στην υποχρεωτική βοήθεια από δικηγόρο

(3) το δικαίωμα στην ιατρική εξέταση

(4) το δικαίωμα στην ελευθερία (τα παιδιά είναι δυνατόν να στερηθούν της ελευθερίας τους μόνο ως έσχατο μέτρο, ενώ διασφαλίζονται σε κάθε περίπτωση ο σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των δικαιωμάτων του παιδιού κατά την κράτηση)

(5) το δικαίωμα των παιδιών να παρευρίσκονται και να συμμετέχουν στη δίκη τους και να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για να μπορέσουν να συμμετάσχουν πλήρως, συμπεριλαμβανομένης της ευκαιρίας να ακουστούν και να εκφράσουν τις απόψεις τους.

Για αυτούς τους λόγους υπερψηφίσαμε την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE), in writing. ‒ I was happy to vote in favour of procedural safeguards for children suspected or accused in criminal proceedings. Given that children face 12% of criminal proceedings within the EU every year and that only six Member states have specialised units dealing with children in prosecution, I believe it is imperative that there are common minimum standards throughout the EU which protect the rights of children who have been accused in criminal proceedings, specifically the right to a lawyer and that any questioning of a child be audio-visually recorded. I agree that all officials dealing with children in criminal procedures should be given appropriate training, and for these reasons I have voted in favour on the motion.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Hayes (PPE), in writing. ‒ I voted in favour of this report as this directive asserts that Member States need to provide adequate safeguards to children suspected or accused in criminal proceedings, such as the right to information, the right to privacy and the right to a lawyer. This directive is important to ensure that all Member States’ criminal justice systems uphold a minimum standard.

 
  
MPphoto
 
 

  Mike Hookem (EFDD), in writing. ‒ This is a legislative report that seeks to create common minimum standards for children in criminal proceedings. The UK has had, for many years, high standards of safeguards in place for children in criminal proceedings. The UK Government has chosen not to opt into this directive as the current text would cause operational difficulties for the UK. In light of this, UKIP MEPs have voted to abstain on this vote for two reasons. Firstly, whilst we are of course not against high standards of safeguards for children involved in criminal proceedings, we are principally against the EU interfering in Member States’ judicial systems. Secondly, as the UK has chosen not to opt into this directive, it should not be the business of British MEPs to vote on laws that will not affect us.

 
  
MPphoto
 
 

  Cătălin Sorin Ivan (S&D), in writing. ‒ I salute the proposal for a legislative report regarding a Directive on procedural safeguards for children suspected or accused in criminal proceedings. This report strengthens the initial proposal – in particular with regard to provisions on assistance by a lawyer, individual assessment mechanisms and the medical examination.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Jakovčić (ALDE), napisan. ‒ Glasao sam za nacrt zakonodavne rezolucije Europskog parlamenta o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o postupovnim jamstvima za djecu osumnjičenu ili optuženu u kaznenim postupcima jer sam duboko uvjeren da potrebno je pristupiti problemu s posebnim oprezom kad se radi o djeci. U potpunosti podržavam namjeru da se odrede minimalni standardi kako bi se zajamčila prava djece tijekom postupaka. Prvenstveno, nužno im je osigurati odvjetnika, isto kao i besplatnu pravnu pomoć, omogućiti im da prisustvuju postupcima te drugo.

Postoje velike razlike u postupanju prema djeci koja su osumnjičena ili optužena u kaznenim postupcima diljem Unije. Često njihova prava nisu u dovoljnoj mjeri poštivana te stoga smatram da su potrebni dodatni napori i hitne mjere u tom pogledu.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-François Jalkh (ENF), par écrit. – La directive devrait s'appliquer aux personnes soupçonnées ou poursuivies faisant l'objet d'une procédure pénale ayant atteint l'âge de 18 ans, mais pas encore celui de 21 ans, lorsque l'infraction est présumée avoir été commise avant l'âge de 18 ans. Toute une série de droits sont nommés, dont le droit à l'information des enfants, le droit à l'assistance d'un avocat, le droit de faire l'objet d'une étude personnalisée, le droit d'être examiné par un médecin, notamment. Cette directive rendra les procédures plus lourdes et plus compliquées, et les erreurs de procédure plus probables. L'Union européenne, en outre, est en train d'élaborer un droit pénal commun, alors qu'il s'agit d'une compétence des États membres. La Commission européenne estime à un million le nombre d'enfants soumis à des procédures pénales dans l'Union européenne, soit 12 % des personnes faisant l'objet de procédures pénales. Le rapport ne mentionne pas qu'une grande partie de la criminalité juvénile est liée à l'immigration. Cependant, beaucoup de droits cités dans la directive sont des droits fondamentaux dans un État de droit, et il s'agit de mineurs. J'ai voté contre ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Diane James (EFDD), in writing. – This is a legislative report that seeks to create common minimum standards for children in criminal proceedings. The UK has had, for many years, high standards of safeguards in place for children in criminal proceedings. The UK Government has chosen not to opt into this directive as the current text would cause operational difficulties for the UK. In light of this, UKIP MEPs have voted to abstain on this vote for two reasons. Firstly, whilst we are of course not against high standards of safeguards for children involved in criminal proceedings, we are principally against the EU interfering in Member States’ judicial systems. Secondly, as the UK has chosen not to opt into this directive, it should not be the business of British MEPs to vote on laws that will not affect us.

 
  
MPphoto
 
 

  Petr Ježek (ALDE), písemně. ‒ Tato regulace je zvláště důležitá právě proto, že je určena těm nejzranitelnějším v naší společnosti – dětem. Souhlasím s tím, že je zapotřebí dětem vyšetřovaným pro spáchání trestného činu (nebo podezřelým z téhož) zajistit spravedlivý soud. Vzhledem k nízkému věku a nezralosti jsou v průběhu trestného řízení zranitelnější, myšlenku sjednocování procesních práv v této otázce a zastřešujících standardů ochrany dětí proto podporuji. Je potřeba se k dětem chovat důstojně a spravedlivě. Právo na informace považuji za naprosto zásadní, vítám také právo na právní pomoc, přítomnost zákonného zástupce během řízení či ochranu soukromí.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Joulaud (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur du rapport de ma collègue Caterina Chinnici sur les garanties procédurales en faveur des enfants soupçonnés ou poursuivis dans le cadre de procédures pénales. Ce texte accorde des garanties pour les besoins spécifiques des mineurs à tous les stades de la procédure. La directive permet à tout mineur d'être aidé par un avocat et souhaite que la privation de liberté soit une condamnation en dernier recours et s'effectue séparément des adultes. Ces bases pourront constituer un modèle européen. Je soutiens ces nouvelles dispositions équilibrées qui accordent un statut spécial aux enfants même s'ils ont enfreint la loi. Il s'agit aussi d'empêcher la récidive qui prouve l'échec des seules stratégies d'enfermement.

Ce rapport a été adopté à une large majorité, ce dont je me félicite.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. ‒ Le rapport de Madame Chinnici porte sur une directive visant à définir des normes minimales communes en Europe relatives aux garanties procédurales applicables aux enfants soupçonnés ou poursuivis dans le cadre de procédures pénales.

Plus d'un million d'enfants sont soumis à des procédures pénales dans l'UE et seul six États membres disposent d'organes publics qui leur sont spécifiquement dédiés.

Il était donc nécessaire d’adopter un corpus de normes minimales adaptées aux exigences spécifiques de l'enfant dans le cadre d'une procédure pénale. J'ai donc voté en faveur de ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Kappel (ENF), schriftlich. ‒ Zwar sind stärkere Richtlinien zum Schutz von Kindern in Strafprozessen in vielen Fällen notwendig, in den meisten Ländern sind sie jedoch bereits gut umgesetzt und bedürfen keiner besonderen Betrachtung seitens der Union. Ich enthalte mich deshalb bei dieser Abstimmung.

 
  
MPphoto
 
 

  Afzal Khan (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of the report, as it is part of a package of proposals to further strengthen procedural rights for citizens in criminal proceedings, which includes one on safeguards for children and another on legal aid. Labour MEPs support the idea of establishing minimum standards across the EU in areas as fundamental as procedural safeguards for children.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Kölmel (ECR), schriftlich. ‒ EU-Bürger genießen in der gesamten EU Rechtssicherheit. Dies soll auch und vor allem für Minderjährige gelten. Denn hier ist besonders das Kinderwohl zu bewahren, und bei allen Maßnahmen ist auf Prävention statt auf Bestrafung zu setzen. Deswegen habe ich mit der EKR-Fraktion für den Chinnici-Bericht gestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Kateřina Konečná (GUE/NGL), písemně. ‒ Děti, které jsou podezřelými nebo obviněnými osobami v trestním řízení jsou ve velmi náchylném věku, kdy se mohou snadno obrátit na špatnou cestu. Proto jim musí být věnována zvláštní pozornost, aby bylo možné zachovat jejich vnitřní potenciál rozvoje a následně podpořit jejich opětovné začlenění do společnosti. Cílem směrnice je zavést procesní záruky, které zajišťují, že děti, tedy osoby mladší 18 let, jež jsou podezřelými nebo obviněnými osobami v trestním řízení, jsou schopny toto řízení chápat a sledovat a uplatňovat své právo na spravedlivý proces, a zabránit dětem v opakování trestné činnosti a podpořit jejich sociální integraci. Tento cíl je dostatečně vypovídající o tom, že stanovení společných minimálních pravidel pro ochranu procesních práv podezřelých nebo obviněných dětí by mělo posílit důvěru členských států v systémy trestního soudnictví ostatních členských států, a tím zlepšit vzájemné uznávání rozhodnutí v trestních věcech. Každé dítě, které je podezřelou nebo obviněnou osobou v trestním řízení, by mělo mít právo na individuální posouzení, jehož cílem je identifikovat jejich zvláštní potřeby, tak jak je stanoveno v článku 7 této směrnice. Podstatné rovněž je, aby členské státy zajistily, že budou děti patřičným způsobem informovány o právech uvedených v této směrnici.

 
  
MPphoto
 
 

  Ádám Kósa (PPE), írásban. ‒ Ennek a direktívának az a célja, hogy eljárásrendi biztosítékokat adjon azoknak a gyerekeknek, akiket gyanúsítanak vagy megvádolnak egy bűncselekmény elkövetésével.

A mai napon megszavazott szöveg garantálja, hogy a kiskorúak legfontosabb érdekei védve lesznek az eljárás teljes folyamata során.

A direktíva számunkra legfontosabb kikötései a következők: az információhoz való jog, az ügyvédi segítségnyújtáshoz való jog, az egyéni elbíráláshoz való jog, az orvosi vizsgálathoz való jog, a kihallgatások audiovizuális rögzítéséhez való jog és különleges biztosítékok a gyerekek fogva tartása során.

Hasonlóan fontos volt számunkra, hogy világosan fogalmazzunk a szövegezés során, tehát például a „gyerek” mint fogalom egyértelműen minden 18 év alatti személyre vonatkozik.

A Fidesz részéről mindannyian támogatjuk a szöveget, egyetértésben a Tanáccsal és a Bizottsággal, és ez egyben az EPP álláspontját is teljes mértékben tiszteletben tartja.

 
  
MPphoto
 
 

  Stelios Kouloglou (GUE/NGL), in writing. ‒ The directive aims to establish procedural safeguards to ensure that children who are accused in criminal proceedings are able to follow the proceedings. It is essential to enable the children to exercise their right to a fair trial and also foster their social integration. I voted in favour of this directive to ensure the establishment of special safeguards for children.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilhan Kyuchyuk (ALDE), in writing. ‒ In reality, a proposal for a directive on procedural safeguards for children who are suspected or accused in criminal proceedings is more than needed. Children’s mentality is weak and can be easily upset, therefore we should protect them. In order for this to happen, Member States should implement the directive that states that suspects and accused children are presumed innocent until proven guilty under the law. Furthermore, the directive on procedural safeguards for children who are suspected or accused will enhance the right to a fair trial in criminal proceedings by laying down minimum rules and presumption of innocence and the right to be present at the trial.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. – Vorrei in primo luogo complimentarmi con la collega Chinnici per l'ottimo lavoro svolto, e per l'accordo a grande maggioranza raggiunto su una direttiva importante. Essa mira ad assicurare, attraverso norme minime comuni, il diritto a un equo processo per le persone di età inferiore ai diciotto anni, durante tutte le fasi del procedimento penale. Attualmente, infatti, non esiste una definizione normativa comune degli elementi fondamentali dell'equo processo minorile a livello europeo.

Vorrei porre l'accento su alcune priorità importanti, che fanno parte del pacchetto finale, come ad esempio la garanzia dell'assistenza per il minore di un avvocato sin dalle prime fasi, diritto non riconosciuto oggi in alcuni Stati membri, e le misure volte al raggiungimento di un rapido reinserimento sociale del minore e scoraggianti il fenomeno della recidiva. In generale si tratta di un testo equilibrato, che pone le basi minime per un equo processo per i minori indagati o imputati in procedimenti penali.

 
  
MPphoto
 
 

  Gabrielius Landsbergis (PPE), raštu. ‒ Vaikai yra ypatingai pažeidžiama visuomenės dalis. Vaikams, kurie yra įtariamieji ar kaltinamieji baudžiamosiose bylose, turėtų būti sudarytos sąlygos, kad būtų išvengta nusikaltimo pakartojimo, bei galimybės vėl integruotis į visuomenę. Šiuo sprendimu nustatomos būtiniausios tokių vaikų procesinės teisės ir jų apsauga. Siekiama nustatyti minimalius būtinus standartus, kad tarp ES šalių narių būtų stipresnis tarpusavio pasitikėjimas ir bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose.

 
  
MPphoto
 
 

  Marine Le Pen (ENF), par écrit. ‒ J’ai voté contre le rapport sur les garanties procédurales en faveur des enfants soupçonnés ou poursuivis dans le cadre des procédures pénales. Pour être tout à fait précise, il s’agit de personnes soupçonnées ou poursuivies faisant l'objet d'une procédure pénale ayant atteint l'âge de 18 ans, mais pas encore celui de 21 ans, lorsque l'infraction est présumée avoir été commise avant l'âge de 18 ans.

Bien entendu, leurs droits fondamentaux doivent être garantis, comme c’est déjà le cas dans tous les États membres. Je cite notamment l’accès à un avocat. Cependant, cette directive de la Commission rendra les procédures plus lourdes et plus compliquées, et les erreurs de procédure plus probables. L’Union européenne, en outre, est en train d’élaborer un droit pénal commun, alors qu’il s’agit d’une compétence des États membres.

 
  
MPphoto
 
 

  Gilles Lebreton (ENF), par écrit. ‒ J’ai voté contre ce rapport car il tente d’élaborer les rudiments d’un droit pénal européen des enfants. Or la justice pénale doit à mon sens relever de la souveraineté de l’État.

Le texte est en outre inquiétant, car chaque garantie qu’il consacre est assortie d’exceptions floues et trop générales. La protection des enfants n’en sort pas grandie.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Loiseau (ENF), par écrit. ‒ J'ai voté CONTRE cette proposition. Elle concerne les personnes faisant l'objet d'une procédure pénale pour une infraction commise avant l'âge de 18 ans et ayant entre 18 et 21 ans au moment de la procédure. Parée de bonnes intentions, elle préconise l'adoption d'un panel de droits pour ces enfants comme le droit à l'information, le droit de faire l'objet d'une évaluation personnalisée ou encore le droit d'être examiné par un médecin. Néanmoins, cette directive alourdirait et compliquerait les procédures pénales. De plus, la majorité des droits évoqués dans le texte sont des droits fondamentaux dans un État de droit et ne nécessitent pas de règlementation. L'Union européenne s'immisce donc grossièrement, une fois de plus, dans la souveraineté des États membres.

 
  
MPphoto
 
 

  Paloma López Bermejo (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado a favor de esta propuesta de Directiva sobre las garantías procesales de los menores sospechosos o acusados en los procesos penales puesto que entiendo que supone un avance al establecer salvaguardas procedimentales encaminadas a proteger el derecho de los menores a tener un juicio justo y para evitar su reincidencia mediante la promoción de su integración social. En el proceso de negociación con el Consejo, el Parlamento ha conseguido incluir en la Directiva sus reivindicaciones principales, como el refuerzo al derecho a la información por parte del menor, así como la obligación de que este esté asistido por un abogado, tenga derecho a comparecer en el juicio y a seguimiento médico, así como que la privación de libertad sea considerada el último recurso. Por ello, considerando que esta Directiva supone un positivo avance hacia la protección de las garantías procesales de los menores en procesos penales, he votado a favor. .

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio López-Istúriz White (PPE), por escrito. ‒ Un estudio realizado a escala europea demuestra que, actualmente, los derechos de los menores que se someten a un proceso penal en la Unión Europea no están suficientemente garantizados. De hecho, no existe una definición legal de los elementos fundamentales de un «proceso justo para los menores».

Este hecho no tiene un carácter aislado, ya que la Comisión calcula que cada año más de un millón de menores están sujetos a un proceso penal en la UE.

El fin principal de este informe consiste en establecer una serie de derechos de los menores sospechosos o acusados en los procesos penales a través de un cuerpo estructurado de normas mínimas adaptadas a las necesidades específicas de los menores que se enfrentan a un proceso.

Dentro de este cuerpo de normas mínimas encontraríamos el derecho a ser asistido por un abogado (derecho a la asistencia jurídica gratuita), derecho a una evaluación individual y derecho a la participación del menor en el proceso, entre otras.

Voto favorablemente a este informe por creer necesario establecer un marco que garantice la seguridad jurídica necesaria a los menores que se enfrentan a un proceso penal y no dejar estos casos en manos de una jurisprudencia fragmentada.

 
  
MPphoto
 
 

  Petr Mach (EFDD), písemně. ‒ Zdržel jsem se. Chápu požadavek, aby bylo s osobami mladšími 18 let obviněnými z trestných činů zacházeno „s péčí, citlivostí a byl zohledněn jejich věk, vyspělost a rozumové schopnosti, a dále by měly vzít v úvahu komunikační problémy na straně dětí.“ Souhlasím také s tím, že „trestní řízení týkající se dětí by měla probíhat tak, aby děti nebyly zastrašovány a bylo k nim přistupováno citlivě.“ Na druhou stranu nechci, aby EU vnucovala členským státům, jak zvláštně mají s nedospělými obviněnými zacházet.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivana Maletić (PPE), napisan. ‒ Prema posljednjim podacima Komisije trenutačno je preko milijun djece u EU-u osumnjičeno ili optuženo za kaznena djela. Postupanje s djecom koja su osumnjičena ili optužena u kaznenim postupcima uvelike varira između država članica. Trenutačno samo 6 država članica ima kazneni postupak specijaliziran za maloljetnike, a svega 12 država članica posebno educira sudsko osoblje za postupanje s djecom u kaznenom postupku. Važno je uspostaviti jedinstveni sustav pravila za sve države članice kojim se jamči poštivanje prava djece i maloljetnika koji su osumnjičena ili optužena u kaznenom postupku, stoga sam podržala ovo izvješće.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Maňka (S&D), písomne ‒ V súčasnosti právne poriadky členských krajín rozdielnym spôsobom upravujú postavenie a zaobchádzanie s deťmi vystavenými trestnému konaniu. Deti majú v tomto konaní v jednotlivých krajinách rôzny, často nedostatočný stupeň ochrany. Aj v dôsledu toho Európsky súd pre ľudské práva vydal niekoľko rozsudkov proti členským krajinám.

Podporujem prijatie predloženého návrhu smernice, ktorým sa zohľadní osobitné postavenie detí a zabezpečia sa jednotné minimálne požiadavky na ochranu práv detí v procese trestného konania (neodňateľné právo na pomoc obhajcu, právo na bezplatnú právnu pomoc, právo na individuálne posúdenie, pravidlá priebehu výsluchu atď.). Smernica sa bude vzťahovať aj na mladých ľudí vo veku od 18 do 21 rokov, pokiaľ trestný čin spáchali pred dovŕšením 18 roku veku.

 
  
MPphoto
 
 

  Νότης Μαριάς ( ECR), γραπτώς. ‒ Απείχα κατά την ψηφοφορία για την έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις δικονομικές εγγυήσεις για παιδιά που είναι ύποπτοι ή κατηγορούμενοι στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών, για τους λόγους που ανέφερα αναλυτικά στην ομιλία μου στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 8/3/2016, καθώς και διότι η εν λόγω έκθεση δεν είναι πλήρης.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Martin (ENF), par écrit. ‒ J'ai voté contre cette directive. Elle devrait s'appliquer aux personnes ayant atteint l'âge de 18 ans, mais pas encore celui de 21 ans, soupçonnées ou poursuivies, faisant l'objet d'une procédure pénale, lorsque l'infraction est présumée avoir été commise avant l'âge de 18 ans: tout enfant privé de liberté aurait le droit de contester la légalité de cette privation de liberté devant un tribunal ou une autorité compétente, indépendante et impartiale.

Ce texte rendra les procédures encore plus lourdes et compliquées et favorisera les erreurs de procédures. Il s'agit, en plus, d'une tentative de l'Union d'instaurer un droit pénal commun, alors qu'il s'agit normalement d'une compétence des États membres. D'après la Commission européenne, environ 1 million d'enfants seraient soumis à des procédures pénales dans l'Union, soit 12 % du total des personnes faisant l'objet d'une procédure pénale.

De plus, ce rapport ne mentionne pas qu'une grande partie de la criminalité juvénile est liée à l'immigration!

 
  
MPphoto
 
 

  Fulvio Martusciello (PPE), per iscritto. ‒ La relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati in procedimenti penali mi trova favorevole.

Allo stato attuale, sono ancora troppe le differenze di trattamento dei minori in un procedimento penale nei vari Stati membri e, troppo spesso, i diritti dei minori in un procedimento non sono sufficientemente garantiti nell'Unione europea.

Tale proposta mira ad assicurare ai cittadini europei il diritto a un equo processo in tutta l'Unione e ad aumentare la fiducia reciproca nei sistemi di giustizia degli altri Stati membri, al fine di favorire il mutuo riconoscimento delle rispettive decisioni giudiziarie.

È di grande importanza far sì che sia garantito ai minori il diritto a un equo processo durante tutta la fase del procedimento penale e così assicurare il corretto funzionamento della giustizia europea.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. ‒ I supported this proposal. Currently, only six Member States (Belgium, Czech Republic, Greece, Italy, Luxembourg and Slovakia) have dedicated juvenile prosecution services, and nine Member States do not even have juvenile courts. Special training for judges and lawyers who come into contact with children in their work is compulsory in only 12 Member States. In some Member States, there is no legal obligation for children to be assisted by a lawyer; in others, it is available only in the courts, but not in police stations; in others still, the decision is up to the relevant court. As a result, a substantial number of children in the EU do not enjoy the basic right to be assisted by a lawyer.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Matera (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato a favore di questa direttiva perché rafforza le garanzie per i minori indagati o accusati in procedimenti penali, stabilendo i nuovi principi per il giusto processo minorile. I minori non sono e non possono essere perseguiti come gli adulti. Per questo ho espresso il mio voto favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Gabriel Mato (PPE), por escrito. ‒ Debemos asegurar que los menores que son sospechosos o acusados de un crimen tienen un juicio justo. Por esa razón, mi apoyo a la Directiva que reconoce el derecho de cualquier persona menor de 18 años de ser asistida por un abogado y ser acompañada por el titular de la responsabilidad parental (u otro adulto apropiado) durante la mayor parte de las actuaciones.

Establecimos un catálogo de derechos y garantías como un modelo europeo común de juicios justos para los menores de edad, lo que va a asegurar que en todos los procedimientos haya garantías para los menores, asegurando que el interés del niño es siempre la consideración primordial.

 
  
MPphoto
 
 

  Κώστας Μαυρίδης ( S&D), γραπτώς. ‒ Το δικαίωμα στη δίκαιη δίκη αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα κάθε πολίτη, συνταγματικά κατοχυρωμένο σχεδόν σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και προστατευόμενο από τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η ανάγκη για διαφύλαξή του εμφανίζεται ακόμα πιο επιβεβλημένη σε ποινικές υποθέσεις που περιέχουν την πιθανότητα στέρησης της ελευθερίας ενός προσώπου, πόσο μάλλον όταν αυτό το πρόσωπο είναι ανήλικος.

Οι δικονομικές εγγυήσεις ή οι δικονομικοί κανόνες που ρυθμίζουν τη δικαστική διαδικασία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του συγκεκριμένου δικαιώματος. Επομένως, τα εθνικά συστήματα δικαιοσύνης πρέπει να εξασφαλίζουν όλα τα εχέγγυα δίκαιης και αμερόληπτης δίκης, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαίτερων αναγκών των ανήλικων αυτών ατόμων.

Ορθά επισημαίνει το ψήφισμα ότι θα πρέπει να υπάρχουν ειδικά δικαστήρια για ανηλίκους, επανδρωμένα με ειδικά καταρτισμένους δικαστές, με άμεση παροχή δωρεάν νομικής αρωγής από το κράτος στον συλληφθέντα ανήλικο. Ειδική μνεία πρέπει να γίνει στις μεθόδους ανάκρισης, οι οποίες δεν μπορεί να είναι ίδιες με εκείνες που χρησιμοποιούνται για ενήλικες υπόπτους. Τέλος, τα σωφρονιστικά μέτρα που επιβάλλονται σε ανηλίκους θα πρέπει να έχουν αναμορφωτικό και όχι τιμωρητικό χαρακτήρα, λαμβανομένης υπόψη της ψυχοσύνθεσης των νεαρών ατόμων. Αυτό προϋποθέτει την επιβολή ποινής φυλάκισης ως έσχατο μέσο και κράτηση σε ειδικές φυλακές ανηλίκων.

 
  
MPphoto
 
 

  Valentinas Mazuronis (ALDE), raštu. ‒ Europos Komisijos duomenimis, kasmet baudžiamuosiuose procesuose ES dalyvauja daugiau nei milijonas vaikų. Egzistuoja dideli valstybių narių elgesio su vaikais, susidūrusiais su baudžiamuoju procesu, skirtumai. Remiantis įvairių šaltinių duomenimis akivaizdu, jog šiuo metu vaikų teisės nėra pakankamai užtikrinamos, todėl pritariu išdėstytiems siūlymams. Taip pat manau, jog valstybės narės turėtų suteikti specialius apmokymus teisėjams, teisėsaugos institucijų ir kalėjimų darbuotojams, kurie dirba su vaikais.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE), in writing. ‒ I voted in favour of this report to provide children with procedural safeguards when suspected of committing a crime and to provide them with the right to legal aid.

 
  
MPphoto
 
 

  Joëlle Mélin (ENF), par écrit. ‒ Je réprouve cette directive qui entend établir un droit commun, ce qui est jusqu'à présent de la compétence des États. Tout se passe comme si on voulait alourdir et compliquer les procédures pour les rendre plus justes.

En conséquence je me suis prononcée contre ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. ‒ Votei favoravelmente o relatório sobre a proposta de diretiva relativa a garantias processuais para os menores suspeitos ou arguidos em processo penal. Considerando o artigo 82.º, n.º 2, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, trata-se do estabelecimento de normas mínimas específicas no que respeita às garantias processuais dos menores suspeitos ou arguidos em processo penal, tendo em vista as necessidades específicas dos menores ao longo de todo o processo, promovendo a aplicação da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia.

O objetivo da diretiva é assegurar que os menores tenham capacidade de compreender e acompanhar o processo, exercendo o seu direito a um processo equitativo, prevenindo a reincidência.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Metsola (PPE), in writing. I voted in favour of this report because it is important to protect minors and with this resolution, the interest of minors accused will be ensured and protected at every stage of criminal proceedings.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. – Je salue l'adoption par le Parlement de sa position sur le projet de directive relative aux garanties procédurales en faveur des enfants suspects ou poursuivis dans le cadre de procédures pénales. Outil essentiel du droit à un procès équitable, cette nouvelle législation représente une avancée considérable dans la protection des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales. Compte tenu de la vulnérabilité des enfants et de la nécessité de faire primer l'intérêt supérieur de l'enfant, l'établissement de normes minimales communes européennes était une nécessité pour renforcer la protection des mineurs impliqués dans des procédures judiciaires. Ces enfants doivent absolument pouvoir bénéficier du même degré de protection et des mêmes droits partout dans l'Union. Les dispositions concernant la privation de liberté des mineurs revêtent un caractère particulièrement important: la détention ne doit être utilisée qu'en dernier recours et, le cas échéant, l'enfant doit être détenu séparément des adultes. De manière générale, il importe que toutes les décisions prises à l'égard de mineurs dans des procédures pénales prennent dûment en compte l'intérêt supérieur de l'enfant. Je me réjouis en outre, qu'avec cette législation, une étape supplémentaire vient d'être accomplie dans la mise en place d'un espace européen de justice.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE), písomne Podľa aktuálnych odhadov približne jeden milión detí v EÚ je ročne subjektom trestného konania. V záujme ochrany práv mladistvých by orgány činné v trestnom konaní a súdy mali prihliadať na špecifické potreby mladistvých podozrivých/obvinených zo spáchania trestného činu, a to poskytnutím minimálnych procesnoprávnych záruk. Vyšetrovanie trestných činov spáchaných mladistvými je náročné a v porovnaní s vyšetrovaním trestnej činnosti dospelých páchateľov si vyžaduje špecifický prístup. Právna úprava trestného konania s maloletými podozrivými/obvinenými v členských krajinách ostáva nekoherentná a obsahuje nedostatky, ktoré sa prejavujú v nedostatočnom prihliadaní na osobitnú povahu procesov vedených proti mladistvým páchateľom (napr. neexistencia špecializovaných súdov a prokuratúry pre mladistvých v niektorých členských štátoch). Domnievam sa, že k prekonaniu niektorých nedostatkov prispeje aj táto smernica, ktorá obsahuje procesné záruky ako právo na obhajcu a bezplatnú právnu pomoc, právo na individuálne posúdenie prípadu, pravidlá priebehu výsluchu (vrátane práva na audiovizuálne zaznamenávanie), zabezpečenie účasti dieťaťa na súdnom konaní, právo na lekárske posúdenie, právo na osobitné zaobchádzanie v prípade pozbavenia osobnej slobody, stanovenie povinnej osobitnej odbornej prípravy pre sudcov či spresnenie kľúčových definícií ako „dieťa“ či „nositeľ rodičovských práv a povinností“. Návrh v predkladanom znení zabezpečí, že práva mladistvých budú chránené vo všetkých štádiách trestného konania, preto mu vyjadrujem podporu.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing. ‒ I have voted in favour of the report on procedural safeguards for children suspected or accused in criminal proceedings because it will help to properly protect child suspects’ safety in criminal proceedings across the European Union.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Molnár (S&D), írásban. ‒ Az Európai Bizottság becslése szerint az Unióban évente több mint 1 millió gyermeket vonnak büntetőeljárás alá. A kutatások azt mutatják, hogy az Európai Unión belül jelenleg nem kellően biztosítottak a gyermekek jogai az eljárások különböző szakaszaiban. Erre tekintettel a Bizottság európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására nyújtott be javaslatot, amelynek célja, hogy meghatározza a büntetőeljárás során gyanúsított vagy vádlott gyermekek (vagy az európai elfogatóparancshoz kapcsolódó eljárások hatálya alá tartozó gyermekek) jogainak korlátozott, de szerves jegyzékét.

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésében azt javasolja, hogy a Parlament csaknem 80 módosítással, de fogadja el első olvasatban a Bizottság javaslatát. A módosítások döntő többségének célja a bizottsági javaslatban említett különböző jogokkal kapcsolatos szabályok finomítása, bővítése, erősítése vagy tisztázása. Javasolják ezen kívül egy új, az irányelv szerinti jogok megsértése esetén jogorvoslati eszközöket biztosító cikk bevezetését, továbbá a 12. cikk elején egy új bekezdés beillesztését bizonyos, a gyermek esetleges letartóztatása esetén alkalmazandó és a Bizottság szövegében nem szabályozott minimális garanciák – többek között a szülői felelősség gyakorlója vagy más megfelelő nagykorú személy általi látogathatóság – előírása érdekében. A javaslatot támogattam.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Monot (ENF), par écrit. ‒ Cette directive énonce les droits des personnes de moins de 21 ans faisant l'objet d'une procédure pénale, lorsque l'infraction est présumée avoir été commise avant l'âge de 18 ans, notamment en matière d'interrogatoire, d'assistance d'un avocat ou d'un médecin.

Elle rendra les procédures plus lourdes et plus compliquées, et les erreurs de procédure plus probables, ce qui entraîne souvent des nullités indues. L’Union européenne, en outre, est en train d’élaborer un droit pénal commun, alors qu’il s’agit d’une compétence des États membres.

Pour ces raisons il n'est pas souhaitable de soutenir ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE), por escrito. ‒ Estima-se que, anualmente, mais de um milhão de menores sejam sujeitos a procedimentos penais na UE, representando 12 % dos implicados em processos penais. Além destes dados, existem outros fatores de alarme, tais como a discrepância existente entre os Estados-Membros no tratamento dos menores sujeitos a um processo penal.

Atualmente, segundo estudos realizados a nível europeu, os direitos dos menores nas várias fases do processo penal não são adequadamente garantidos dentro da União e são muitos os casos de condenação dos Estados-Membros por parte do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem.

Defendo, tal como as conclusões emanadas do Programa de Estocolmo, a necessidade de assegurar, através de regras mínimas comuns, o benefício efetivo e suficientemente uniforme do direito a um julgamento equitativo durante todas as fases do processo por parte das pessoas com menos de 18 anos.

Destaco como essenciais, e salvaguardados na proposta, o direito de ser assistido por um defensor, o direito a uma avaliação individual, a participação do menor no processo, a inclusão de uma formação específica obrigatória para quem trabalha com menores e as disposições relativas à privação de liberdade, com base nas quais a aplicação da prisão preventiva deveria ser estabelecida apenas como último recurso.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Montel (ENF), par écrit. ‒ Ce rapport porte sur la mise en place de garanties procédurales en faveur des mineurs soupçonnés ou poursuivis dans le cadre de procédures pénales. Il vise à accorder des droits particuliers avant ou pendant l’interrogatoire aux mineurs ainsi qu’aux majeurs poursuivis pour des faits commis pendant leur minorité.

Cette directive rendra les procédures pénales plus lourdes, fastidieuses et compliquées, et les erreurs de procédure plus probables. J’y vois une tentative d’élaboration d’un droit pénal commun à toute l’UE, alors qu’il s’agit d’une compétence exclusive des États membres. J’ai donc choisi de voter contre ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Moraes (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of the report which is part of a package of proposals to further strengthen procedural rights for citizens in criminal proceedings, which includes one on safeguards for children, and another on legal aid. Labour MEPs support the idea of establishing minimum standards across the EU in areas as fundamental as procedural safeguards for children. Along with Ireland and Denmark, the UK will not opt into this directive so there is no conflict between national constitutional rules and secondary EU law.

 
  
MPphoto
 
 

  Nadine Morano (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de rapport qui fait partie du "paquet droits procéduraux". Il vise à définir des normes minimales communes relatives aux garanties procédurales applicables aux enfants soupçonnés ou poursuivis dans le cadre de procédures pénales.

Dans une Union européenne où l'on renforce la coopération juridique et judiciaire, il est indispensable d'adopter un socle commun pour garantir à chaque individu des droits équivalents dans chaque État membre. De telles dispositions permettront également, dans le cas d'un conflit de loi, de garantir aux enfants des droits moins différents quel que soit le choix du juge.

 
  
MPphoto
 
 

  Renaud Muselier (PPE), par écrit. ‒ Je n’ai pu, pour raison médicale, assister à la séance plénière du 7 au 10 mars 2016. Néanmoins, je tiens à faire part de mon soutien à l’accord obtenu par le Parlement définissant des normes minimales communes relatives aux garanties procédurales applicables aux enfants soupçonnés ou poursuivis dans le cadre de procédures pénales.

 
  
MPphoto
 
 

  József Nagy (PPE), írásban. ‒ A gyermekjogok védelme különös fontossággal bír, és kiemelt odafigyelést igényel. Ezért is szavaztam a büntetőeljárás során gyanúsított vagy vádlott gyermekek részére nyújtandó eljárási biztosítékokról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról szóló jelentés mellett.

Az Európai Unió egyes tagállamai eltérő módon kezelik a gyermekeket érintő büntetőeljárásokat. Míg néhány országban, ahogy az én hazámban, Szlovákiában is, a kiskorúakkal speciális ügyészség foglalkozik, vannak olyan tagállamok, ahol az ilyen ügyekben még az ügyvédi segítségnyújtás sem garantált. Ahogy azt a jelentés is alátámasztja, a gyermekeket érintő büntetőeljárásokról való minimumszabályok bevezetése több szempontból is nagyon fontos. Egyrészt biztosítaná, hogy minden kiskorú megfelelő jogi védelemben részesüljön, másrészt pedig arra motiválná a tagállamokat, hogy megbízzanak egymás büntetőjogi igazságszolgáltatási rendszerében, ami jó eséllyel növelné a kölcsönösen elismert bírósági döntések és határozatok számát is.

 
  
MPphoto
 
 

  Victor Negrescu (S&D), in writing. ‒ This proposal for a directive is established in order to strengthen procedural rights of suspected or accused persons in criminal proceedings. I have voted for this report that has as its main provisions: the rules on questioning; the right to an individual assessment; the mandatory right to be assisted by a lawyer, in close connection with the right to free legal aid; the provision for the child to take part in the proceedings; compulsory special training for judges, law enforcement authorities and prison staff, lawyers and others who come into contact with children in their work; the provisions on detention, under which children should be held on remand only where there is no alternative, and in such cases, it must be ensured that the children are held separately from adults, except where it is in their best interests not to do so.

 
  
MPphoto
 
 

  Момчил Неков (S&D), в писмена форма. – Подкрепих предложението за директива относно процесуалните гаранции за децата, заподозрени или обвиняеми по наказателни производства. Смятам, че като част от програмата на ЕС за правата на детето, тя ще насърчи правата на децата и в рамките на други правни инструменти.

По актуални данни броят на децата, привлечени в съдебно производство в ЕС, надхвърля един милион всяка година. В същото време, в отделните държави членки съществуват големи различия при тяхното третиране. Не всички страни разполагат със специализирани съдилища за малолетни и непълнолетни лица и само малка част от тях имат служби за наказателно преследване.

Гласувах за директивата, защото вярвам, че тя ще успее да наложи набор от правила, които да балансират различията в отделните правни системи на държавите членки. Вярвам, че е наш морален дълг да осигурим максимална защита на децата в отделните етапи на наказателното производство. Трябва да си напомняме по-често, че именно те са нашето бъдеще.

 
  
MPphoto
 
 

  Norica Nicolai (ALDE), in writing. ‒ As there is at present no definition in the EU of what constitutes a ‘fair trial’ for children suspected or accused in criminal proceedings, this proposal is very timely. The continuous involvement of the European Court of Human Rights in challenging Member State court rulings against children, as well as the fact that only in some Member States do children have the right to be assisted by a lawyer, testifies to the need for a more coherent and streamlined catalogue of rights to protect children throughout the EU. It is with this in mind that I voted in favour of this proposal.

 
  
MPphoto
 
 

  Luděk Niedermayer (PPE), písemně. ‒ Jsem přesvědčen, že ve shodě s evropskou tradicí by dětem a mladistvým měla v trestním řízení náležet vyšší právní ochrana s ohledem na jejich zranitelnost a nižší stupeň zralosti. Vítám zejména úpravu práva na ochranu soukromí, podle níž mají členské státy zajistit, aby se soudní jednání zahrnující děti konala zpravidla s vyloučením veřejnosti, nebo umožnit, aby o konání těchto jednání s vyloučením veřejnosti rozhodovali soudy či soudci. Určitou výhradu mám k přijatému ustanovení, podle něhož členské státy s plným ohledem na svobodu projevu a informací a svobodu a pluralitu sdělovacích prostředků vyzývají sdělovací prostředky, aby v zájmu dosažení cílů ochrany soukromí dětí přijaly samoregulační opatření. V prvé řadě se jedná o ustanovení, které je právně nevynutitelné. Kromě toho výzva k přijetí samoregulačních opatření zaostává za úrovní právní ochrany například v ČR, kde platí přímo zákaz zveřejňování jména a příjmení mladistvých v trestním řízení a informací vedoucích ke zjištění jejich identity.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (ENF), schriftlich. ‒ In den meisten Ländern sind die Richtlinien zum Schutz von Kindern bereits gut umgesetzt und bedürfen keiner zusätzlichen Betrachtung seitens der EU. Ich habe mich meiner Stimme enthalten.

 
  
MPphoto
 
 

  Urmas Paet (ALDE), kirjalikult. ‒ Toetasin. Raporti eesmärk on tugevdada kahtlustatavate ja süüdistatavate laste menetlusõigusi kriminaalmenetluses ning tagada ühtsed miinimumnõuded, mis võtavad arvesse laste erivajadusi. Euroopa Komisjoni hinnangul osaleb igal aastal kriminaalmenetlustes üle ühe miljoni lapse, st 12 % kõikidest kriminaalmenetluses osalejatest on lapsed. Peale arvandmete on muret tekitavad ka liikmesriikide vahelised suured erinevused kriminaalmenetluses osalevate laste kohtlemises. Euroopa tasandil teostatud uuringutest ilmneb, et hetkel ei ole laste õigused menetluse eri etappides liidus piisavalt kaitstud.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFDD), raštu. ‒ Pritariu pateiktam pranešimui.

Visos valstybės narės privalo gerbti žmogaus teises ir užtikrinti tinkamą jų įgyvendinimą. ES turėtų būti taikomas bendras baudžiamosiose bylose įtariamų ar kaltinamų vaikų teisių katalogas, pritaikytas prie konkrečių vaikų poreikių visais proceso etapais, ir būtų užtikrintas teisingas bylos nagrinėjimas vaikui. Visų pirma, įtariami ar kaltinami vaikai turėtų tinkamai pasinaudoti teise suprasti ir sekti procesą ir savo teise į teisingą bylos nagrinėjimą.

Manau, kad yra tikslinga išplėsti direktyvos taikymo sritį, kad ji apimtų ir jaunuolius, kuriems suėjo 18 metų, tačiau dar nesuėjo 21 metai, kai tam tikra nusikalstama veika buvo įvykdyta iki 18 metų. Be to, labai svarbu užtikrinti, kad laisvės apribojimas vaikui būtų taikomas tik kaip kraštutinė priemonė. Teismai turėtų kuo labiau stengtis šią bausmę skirti tik kai to neįmanoma išvengti, ir pateikti konkrečius ir detalius to sprendimo motyvus. Kiekvienu atveju turi būti užtikrinta pagarba žmogaus orumui ir kalinamo vaiko teisės, tinkamai atsižvelgiant į vaiko asmenybę ir ypatingas aplinkybes, kuriomis jis padarė nusikalstamą veiką. Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas vaikų nusikaltimų prevencijai ir socialinės integracijos skatinimui.

 
  
MPphoto
 
 

  Δημήτρης Παπαδάκης ( S&D), γραπτώς. ‒ Δεν μπορώ παρά να διάκειμαι θετικά και να υπερψηφίσω την προταθείσα νομοθετική ρύθμιση η οποία διασφαλίζει την ορθότητα της δικαστικής διαδικασίας για παιδιά που είναι ύποπτα ή κατηγορούνται για κάποιο έγκλημα.

Το εν λόγω νομοθετικό πλαίσιο αποτελεί σημαντική εγγύηση κατοχύρωσης των δικαιωμάτων των παιδιών στα πλαίσια της δικαστικής διαδικασίας.

Οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις έρχονται να καλύψουν ένα κενό που παρατηρείται σε πολλά κράτη μέλη, ανάμεσα σε αυτά και το δικό μου, όπου δεν φαίνεται να υπάρχει ένα επαρκές γραπτό νομοθετικό πλαίσιο μέριμνας και διασφάλισης των δικαιωμάτων των ανηλίκων.

Η εν λόγω οδηγία, εν ολίγοις, εγγυάται ένα κοινό ευρωπαϊκό πρότυπο παροχής δίκαιων δικαστικών διαδικασιών στους ανηλίκους και το περιεχόμενο αυτής δεν μπορεί παρά να τύχει της αποδοχής μου.

 
  
MPphoto
 
 

  Margot Parker (EFDD), in writing. ‒ This is a legislative report that seeks to create common minimum standards for children in criminal proceedings. The UK has had, for many years, high standards of safeguards in place for children in criminal proceedings. The UK Government has chosen not to opt into this directive as the current text would cause operational difficulties for the UK. In light of this, UKIP MEPs have voted to abstain on this vote for two reasons. Firstly, whilst we are of course not against high standards of safeguards for children involved in criminal proceedings, we are principally against the EU interfering in Member States’ judicial systems. Secondly, as the UK has chosen not to opt into this directive, it should not be the business of British MEPs to vote on laws that will not affect us.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. ‒Considerando che si stima che il 12% dei procedimenti penali nell'UE riguarda dei minori e che solo 6 Stati prevedono organi delle pubblica accusa specializzati, ritengo che la proposta di direttiva che crea un corpo strutturato di norme "minime" sia necessaria al fine di garantire un equo processo al minore. Allo stesso modo valuto favorevolmente gli emendamenti che conducono ad un rafforzamento della disciplina e dunque non posso esimermi dal votare positivamente.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva Paunova (PPE), in writing. – Effective human rights protection is fundamental to any concept of fairness in the criminal justice system. Fairness, however, is relative: it may require different levels of protection in different circumstances. Children require special measures of protection to take account of their particular vulnerability and needs. According to the Commission, approximately 1 million children face criminal justice proceedings in the EU each year. I welcome the clear standards protecting children’s rights and hence I voted in favour of the report.

 
  
MPphoto
 
 

  Alojz Peterle (PPE), pisno. ‒ Predlog podpiram, ker je s pomočjo minimalnih skupnih pravil vsem osebam, mlajšim od 18 let, potrebno zagotoviti dejansko in bolj enotno izvrševanje pravice do poštenega sodnega postopka. To je povezano s ciljem spodbujanja vzajemnega priznavanja sodb in sodnih odločb na področju kazenskega prava in zagotavljanjem potrebnega pravnega varstva za otroke.

 
  
MPphoto
 
 

  Marijana Petir (PPE), napisan. ‒ Izražavam zabrinutost procjenama Komisije koje govore da je više od milijun djece u Europi uključeno u kazneni postupak svake godine, odnosno 12 % od ukupnog broja. Kao osoba koja se zalaže za zaštitu ljudskih prava želim upozoriti na nedovoljnu zaštitu prava maloljetnika, sto potvrđuju i istraživanja EU-a.

U cilju smanjenja ovih katastrofalnih brojki želim istaknuti važnu ulogu obitelji u odgoju i formaciji djece kao što to eksplicitno navodi i Konvencija o pravima djeteta. Trebamo se prije svega bazirati na rješavanje uzroka, a ne posljedica.

Izvješće uvodi poboljšanja u smislu bolje zaštite maloljetnika po pitanju prava na besplatnu pravnu pomoć, kao i pravo na pomoć odvjetnika. Nadalje, posebno se navodi i obuka za suce i pravnike te ona tijela koja služe u provedbi zakona te zatvorskog osoblja.

Na temelju svega izrečenog pozdravljam Izvješće o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o postupovnim jamstvima za djecu osumnjičenu ili optuženu u kaznenim postupcima.

 
  
MPphoto
 
 

  Florian Philippot (ENF), par écrit. ‒ Le statut pénal des mineurs ne fait pas partie des compétences de l'Union européenne. C'est aux États membres de décider quelles mesures ils veulent mettre en place pour les enfants soupçonnés ou poursuivis.

Par ailleurs, le texte introduit de lourdes procédures qui ne manqueront pas d'entraîner une multiplication des erreurs de procédure. Enfin, beaucoup des droits évoqués dans le texte sont des droits fondamentaux déjà reconnus par tous les États membres. Pour toutes ces raisons, je vote contre ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Pina Picierno (S&D), per iscritto. ‒ Questa relazione migliora la già positiva proposta della Commissione per una direttiva sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati in procedimenti penali, parte del "programma di Stoccolma" volto ad assicurare l'esercizio effettivo del diritto a un equo processo.

Secondo le stime della Commissione, oltre un milione di minori sono sottoposti a procedimenti penali nell'Unione ogni anno. Forti differenze esistono tra gli Stati membri riguardo al loro trattamento e, in molti casi, i minori non sono sufficientemente garantiti, come dimostrano le numerose condanne degli Stati da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo. In tale situazione era indispensabile intervenire, per stabilire un catalogo minimo ma imprescindibile di diritti.

Ritengo condivisibili le principali misure proposte dalla Commissione, tra cui il diritto irrinunciabile all'assistenza di un difensore e al patrocinio gratuito, l'obbligo di formazione per tutti i soggetti che operano a contatto con i minori, le misure riguardanti la privazione della libertà personale, ecc. Altrettanto importanti considero i miglioramenti, come l'estensione dell'assistenza legale in ogni fase del procedimento, oggetto di forte contrasto con il Consiglio, ma su cui il Parlamento è riuscito alla fine addirittura ad estendere il campo di applicazione.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. ‒ Više od 1 milijun djece u EU-u je uključeno u kazeni postupak svake godine što čini 12 % ukupnih kaznenih postupaka. Među državama članicama postoje velike razlike u načinima na koje se djeca u kaznenom postupku tretiraju. Zabrinjavajuće je što prava djece nisu dovoljno zaštićena u različitim fazama kaznenog postupka u EU-u te da je Europski sud nebrojeno puta morao intervenirati presudom protiv država članica. Trenutačno, samo šest država članica (Belgija, Češka, Grčka, Italija, Luksemburg i Slovačka) imaju posebno tužiteljstvo za maloljetnike, dok devet država članica ne raspolaže sudovima za mladež. Posebna obuka za suce i odvjetnike koji dolaze u kontakt s djecom u svojem radu obavezna je u samo 12 država članica. U nekim državama članicama, ne postoji zakonska obveza da odvjetnici potpomognu djecu, dok u drugim zemljama to je pravo ostvarivo tek na sudu, ali ne u policijskim postajama, ili je odluka u diskreciji suda. Kao rezultat, znatan broj djece u EU-u ne uživa temeljno pravo na pomoć odvjetnika. Iz tog razloga, snažno podržavam ovu direktivu kojom se stvaraju minimalni standardi na razini EU-a kako bi se pravilno zaštitila osumnjičena djeca u kaznenim postupcima diljem Unije.

 
  
MPphoto
 
 

  João Pimenta Lopes (GUE/NGL), por escrito. ‒ O Programa de Estocolmo enfatizou a importância e a necessidade de assegurar, através de regras mínimas, o benefício efetivo do direito a um julgamento equitativo durante todas as fases do processo penal.

A presente Diretiva insere-se num conjunto de medidas já adotadas que pretendem promover os direitos dos menores.

Estima-se que, todos os anos, mais de um milhão de menores seja sujeito a procedimentos penais na UE, correspondendo a 12 % das pessoas implicadas em processos penais. É neste contexto que se insere a proposta de diretiva da Comissão, que pretende definir um conjunto de direitos dos menores que sejam suspeitos ou arguidos em processo penal num corpo estruturado de normas "mínimas".

Destacam-se, entre outros: o direito inalienável ao apoio judiciário gratuito e de ser assistido por um defensor; o direito a uma avaliação individual; o procedimento de interrogatório; a possibilidade de participação do menor no processo; a inclusão de uma formação específica obrigatória para todos os que trabalhem com menores; disposições relativas à privação de liberdade e a garantia de que os menores sejam detidos separados dos adultos.

Votámos favoravelmente.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrej Plenković (PPE), napisan. – Pozdravljam ovo izvješće te ga u cijelosti podržavam. Uvjeren sam kako djeca i mladi trebaju bolje reguliranu zaštitu i jamstva u kaznenim postupcima. Sve su države članice Europske Unije potpisnice niza međunarodnih dokumenata o pravima djeteta, uključujući i Konvenciju Ujedinjenih Naroda o pravima djeteta, te bi kao takve trebale jamčiti sva prava djeci osumnjičenoj ili optuženoj u kaznenim postupcima. Međutim, praksa često pokazuje da mnoge od njih ne nude dovoljno jamstava kada je riječ o zaštiti prava osumnjičenih ili optuženih maloljetnika. Krajnje je zabrinjavajuća činjenica da čak devet država članica Unije nema posebne sudove za mladež, a samo dvanaest članica zakonom obvezuje suce i odvjetnike da se posebno obuče za rad s maloljetnicima. Izražavam stoga nadu da će i ovo izvješće pridonijeti poboljšanju zakonodavstva u području zaštite maloljetnika u kaznenim postupcima u cijeloj Uniji.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Poche (S&D), písemně. ‒ Více než milion dětí v Evropské unii čelí každý rok obvinění z kriminálních činů. To je 12 % celkového počtu kriminálních justičních procedur. Nutno podotknout, že za dítě je v této souvislosti považován každý jedinec mladší 18ti let. Navrhovaná směrnice chce nastavit minimální společné standardy práv dětí stíhaných nebo obviněných a zacházení s nimi. Součástí společných pravidel by mělo být právo na přítomnost obhájce během všech výslechů, které by měly být zároveň v těchto případech audio-vizuálně zaznamenávány. Vždy by mělo být upřednostněno jiné řešení než vzetí do vazby, pokud je pak z nějakého důvodu vazba nezbytná, musí být zaručena patřičná péče a ohleduplnost. Nechci se v žádném případě zastávat pachatelů kriminálních činů bez ohledu na věk, je ale mnoho a mnoho případů, kdy je kriminální čin spáchán dítětem týraným, zneužívaným nebo v sebeobraně. Je potřeba mít toto na paměti a zaručit jim ze strany zákona důstojné a spravedlivé zacházení. Myslím, že směrnice je ve výsledku kvalitní a povede k regulaci neúměrné psychické zátěže těchto dětí.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Domenico Pogliese (PPE), per iscritto. ‒ La Commissione europea stima che ogni anno oltre 1 milione di minori viene sottoposto a procedimenti penali nell'UE. Oltre al dato numerico a preoccupare sono le forti differenze esistenti tra gli Stati membri nel trattamento dei minori sottoposti a procedimento penale. A oggi solo in sei Stati membri vi sono organi della pubblica accusa specializzati per i minori, in 9 paesi membri non vi sono nemmeno Corti specializzate, mentre solo in 12 Stati membri è prevista una formazione specifica obbligatoria per i giudici e gli avvocati che operano a contatto con i minori.

Il risultato è che a un numero consistente di minori nell'UE non è riconosciuto il diritto basilare a essere assistiti da un legale. Ho votato a favore della proposta di direttiva della Commissione perché ritengo che definire un catalogo di diritti dei minori indagati o imputati in procedimenti penali attraverso un corpo strutturato di norme "minime" sia necessario per assicurare il diritto a un equo processo durante tutte le fasi del procedimento giudiziario.

 
  
MPphoto
 
 

  Franck Proust (PPE), par écrit. ‒ Ce texte, qui fait partie du "paquet droits procéduraux", vise à définir des normes minimales communes relatives aux garanties procédurales applicables aux enfants soupçonnés ou poursuivis dans le cadre de procédures pénales. J'y suis favorable.

 
  
MPphoto
 
 

  Julia Reid (EFDD), in writing. ‒ This is a legislative report that seeks to create common minimum standards for children in criminal proceedings. The UK has had, for many years, high standards of safeguards in place for children in criminal proceedings. The UK Government has chosen not to opt into this directive as the current text would cause operational difficulties for the UK. In light of this, UKIP MEPs have voted to abstain on this vote for two reasons. Firstly, whilst we are of course not against high standards of safeguards for children involved in criminal proceedings, we are principally against the EU interfering in Member States’ judicial systems. Secondly, as the UK has chosen not to opt into this directive, it should not be the business of British MEPs to vote on laws that will not affect us.

 
  
MPphoto
 
 

  Sofia Ribeiro (PPE), por escrito. ‒ Atualmente existem organismos de acusação especializados para menores apenas em seis Estados-Membros (Bélgica, República Checa, Grécia, Itália, Luxemburgo e República da Eslováquia) e em nove países nem sequer existem tribunais especializados. Apenas 12 Estados-Membros preveem uma formação específica obrigatória para os juízes e advogados que trabalhem com menores e, em alguns países, a assistência de um advogado não é garantida; noutros, é possível apenas em tribunal e não nas esquadras de polícia; noutros ainda, a decisão cabe ao juiz competente. Daí que, hoje, um número significativo de menores na UE não veja reconhecido o direito básico de ser assistido por um advogado.

É neste contexto que se insere a proposta de diretiva da Comissão, que pretende definir um leque restrito mas orgânico de direitos dos menores que sejam suspeitos ou arguidos em processo penal (ou objeto de um processo de execução de mandado de detenção europeu), contando com um corpo estruturado de normas “mínimas”, reciprocamente ligadas entre si e adequadas às necessidades específicas dos menores ao longo de todo o processo. Face ao exposto, votei favoravelmente o presente relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), par écrit. ‒ J'ai voté avec la totalité de mon groupe politique ce texte qui harmonise la protection juridique des enfants soupçonnés ou accusés d'un crime, en leur promettant un procès équitable où qu'ils se trouvent en Europe.

Il est aujourd'hui impossible d'obtenir des statistiques européennes fournies sur le nombre d'enfants confrontés chaque année à la justice. En Belgique, en 2010, 2 062 mineurs ont été condamnés pour activité criminelle et ils représentaient 0,8 % de la population carcérale. Plus inquiétant peut-être, 96 enfants s'y sont vus jugés par des tribunaux pour adultes à l'occasion d'affaires criminelles en 2011, une augmentation de 72 % par rapport à l'année précédente.

Dans de telles conditions, il est important que l'enfant comprenne la procédure judiciaire à laquelle il fait face, qu'il soit accompagné par un avocat et un parent, et qu'il bénéficie d'un droit à l'évaluation individuelle afin de donner la priorité à la prévention de la récidive.

Par le vote de ce midi, les députés ont demandé que la justice des mineurs en Europe réponde à leurs besoins spécifiques et que l'intérêt supérieur de l'enfant prévale toujours – un droit garanti par la Déclaration des droits de l'enfant.

 
  
MPphoto
 
 

  Liliana Rodrigues (S&D), por escrito. ‒ A Comissão Europeia estima que, todos os anos, mais de um milhão de menores seja sujeito a procedimentos penais na União Europeia, correspondendo a 12 % das pessoas implicadas em processos penais nesse território. Há muitas discrepâncias existentes entre os Estados-Membros no tratamento dos menores sujeitos a um processo penal. Existem organismos de acusação especializados para menores apenas em seis Estados-Membros (Bélgica, República Checa, Grécia, Itália, Luxemburgo e República da Eslováquia) e em nove países nem sequer existem tribunais especializados. Só em 12 Estados-Membros está prevista uma formação específica obrigatória para os juízes e advogados que trabalhem com menores. Um número significativo de menores na UE não tem reconhecido o direito básico de ser assistido por um advogado. Esta proposta pretende definir um leque restrito mas orgânico de direitos dos menores que sejam suspeitos ou arguidos em processo penal, contando com um corpo estruturado de nomas «mínimas», reciprocamente ligadas entre si e adequadas às necessidades específicas dos menores ao longo de todo o processo.

 
  
MPphoto
 
 

   Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (S&D), por escrito. He votado a favor de esta Resolución legislativa sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las garantías procesales de los menores sospechosos o acusados en los procesos penales.

La propuesta recoge el acuerdo alcanzado con el Consejo tras largas negociaciones en el diálogo tripartito y mediante el cual se refuerza la propuesta de la Comisión ampliando su ámbito material y reforzando la asistencia letrada –el menor recibirá dicha asistencia de oficio, sin necesidad de solicitarla–, la evaluación individual del procesamiento y el examen médico del procesado.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Rolin (PPE), par écrit. ‒ Le Parlement européen a soutenu, ce mercredi midi, en séance plénière, à Strasbourg, de nouvelles dispositions visant à garantir que les enfants soupçonnés ou poursuivis pour un délit bénéficient d'un procès équitable. Cette directive, conclue de manière informelle avec le Conseil en décembre dernier, reconnaît le droit à tout mineur d'être aidé d'un avocat et d'être accompagné du titulaire de la responsabilité parentale (ou d'un autre adulte approprié) pendant la majeure partie de la procédure.

 
  
MPphoto
 
 

  Bronis Ropė (Verts/ALE), raštu. ‒ Šį dokumentą vertinu kaip labai svarbų ir labai gerai parengtą. Jame dėstomoms nuostatoms dėl vaikų teisių, advokato pagalbos, ryšių su šeima išlaikymą ir panašiai galima tik pritarti.

Vienintelis dalykas, kurį galima būtų pridėti – nuostata, kad vaikų teisminis persekiojimas turi turėti tikslą ne vien juos nubausti, bet ir perauklėti, socializuoti ir gražinti į visuomenę pilnaverčiais piliečiais. Tokio teiginio šiame dokumente pasigedau.

 
  
MPphoto
 
 

  Tokia Saïfi (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de ce rapport qui fait partie du paquet "droits procéduraux" et qui vise à définir des normes minimales communes relatives aux garanties procédurales applicables aux enfants soupçonnés ou poursuivis dans le cadre de procédures pénales.

L'accord obtenu à la suite des négociations avec le Conseil établit des définitions claires de l'enfant et de la responsabilité parentale. Il établit également le droit à l'information pour les enfants avec des règles précises.

Le texte final consacre également le droit pour les mineurs d'avoir accès à un avocat afin de leur fournir une aide juridique. D'autres droits sont également présents dans la directive, comme l'enregistrement audiovisuel de l'interrogatoire ou le droit à un examen médical.

Au final, ce texte est équilibré; il vise à garantir que les enfants puissent comprendre et suivre la procédure judiciaire et à empêcher la récidive.

 
  
MPphoto
 
 

  Massimiliano Salini (PPE), per iscritto. ‒ Il mio voto favorevole a questa relazione nasce dall'esigenza di dover fornire maggiori garanzie procedurali ai minori indagati o imputati in procedimenti penali. Nonostante si tratti di situazioni alquanto sensibili ritengo che in quanto minori abbiamo il dovere di proteggerli in maniera adeguata al fine di dare degli insegnamenti di giustizia a questi giovani che un domani potrebbero ritornare a delinquere. Per tale motivo garantire loro il diritto irrinunciabile ad essere assistito da un difensore; il diritto a poter essere valutato individualmente; prevedere una formazione specifica per i magistrati, sono alcuni degli elementi che potranno aiutare questi ragazzi.

 
  
MPphoto
 
 

  Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL), por escrito. ‒ Hemos votado a favor del informe Chinnici. La ponente propone algunas enmiendas destinadas a perfeccionar, ampliar, reforzar o aclarar las normas relativas a los distintos derechos afectados por una Directiva de la Comisión que tiene como objetivo definir un catálogo reducido, pero orgánico, de derechos de los menores sospechosos o acusados en los procesos penales (u objeto de un procedimiento de ejecución de la orden de detención europea), a través de un cuerpo estructurado de normas «mínimas», vinculadas entre ellas y adaptadas a las necesidades específicas de los menores a lo largo de todo el proceso. Su aprobación supone un significativo desarrollo de las garantías procesales de los menores sospechosos o acusados en procesos penales.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado a favor de esta propuesta de Directiva sobre las garantías procesales de los menores sospechosos o acusados en los procesos penales puesto que entiendo que supone un avance al establecer salvaguardas procedimentales encaminadas a proteger el derecho de los menores a tener un juicio justo y para evitar su reincidencia mediante la promoción de su integración social. En el proceso de negociación con el Consejo, el Parlamento ha conseguido incluir en la Directiva sus reivindicaciones principales, como el refuerzo al derecho a la información por parte del menor, así como la obligación de que este esté asistido por un abogado, tenga derecho a comparecer en el juicio y a seguimiento médico, así como que la privación de libertad sea considerada el último recurso. Por ello, considerando que esta Directiva supone un positivo avance hacia la protección de las garantías procesales de los menores en procesos penales, he votado a favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Remo Sernagiotto (ECR), per iscritto. ‒ Secondo le statistiche, ogni anno oltre un milione di minori è sottoposto a procedimenti penali nell'UE, molto spesso in un paese diverso dal proprio. Il problema risiede nel fatto che il trattamento dei minori nei procedimenti penali differisce notevolmente tra gli Stati membri. La direttiva proposta mira a stabilire norme minime comuni per i diritti dei minori che sono indagati o imputati in procedimenti penali e in procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al fine di facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione transfrontaliera. Le disposizioni riguardano in particolare il diritto per il minore a essere assistito da un difensore, il diritto a una valutazione individuale, il diritto a un esame medico e il diritto di chiedere la registrazione audiovisiva dell'interrogatorio. Mi auguro che questo rafforzamento e ampliamento dei diritti fornisca un'ulteriore garanzia affinché il minore sia trattato allo stesso modo in tutti i paesi dell'Unione europea con la cura e la sensibilità consoni alla sua età e alle sue particolari esigenze. Ho votato quindi a favore della relazione.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Seymour (EFDD), in writing. ‒ This is a legislative report that seeks to create common minimum standards for children in criminal proceedings. The UK has had, for many years, high standards of safeguards in place for children in criminal proceedings. The UK Government has chosen not to opt into this directive as the current text would cause operational difficulties for the UK. In light of this, UKIP MEPs have voted to abstain on this vote for two reasons. Firstly, whilst we are of course not against high standards of safeguards for children involved in criminal proceedings, we are principally against the EU interfering in Member States’ judicial systems. Secondly, as the UK has chosen not to opt into this directive, it should not be the business of British MEPs to vote on laws that will not affect us.

 
  
MPphoto
 
 

  Branislav Škripek (ECR), in writing. – I supported this directive to ensure that children accused of crimes in any Member State are treated with dignity, and are made aware of their legal rights, while also ensuring that young criminals cannot escape justice across the whole EU. Children are a crucial and scarce resource for our continent, and we must create a legal justice system that both respects and disciplines them.

 
  
MPphoto
 
 

  Davor Škrlec (Verts/ALE), napisan. ‒ Podržao sam ovaj prijedlog direktive koji će djeci osumnjičenoj ili optuženoj u kaznenima postupcima diljem država članica Unije osigurati jamstva na pošteni sudski postupak. Prijedlog izvire iz dugogodišnjeg plana Komisije za osnaživanje osoba osumnjičenih ili optuženih u kaznenim postupcima, kao i iz Plana za prava djece iz 2011. godine.

Nužno je postaviti zajedničke minimalne standarde na razini Unije za prava djece u tim postupcima, budući da trenutačno samo 6 država članica ima posebne odjele koji se bave djecom u kaznenim postupcima, dok u ostalim državama djeci je suđeno na redovnom sudu. Također, samo 12 država članica ima posebno trenirane suce za potrebe suđenja djeci.

Predložena direktiva smatra svaku osobu ispod 18 godina djetetom te osigurava da svako dijete u navedenim procedurama mora biti informirano o svojim pravima, kao i roditelji/skrbnici djeteta. Također, postavlja kriterije za zaštitu osobnih podataka kao i pravo na odvjetnika, pojedinačnu procjenu, medicinski pregled.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D), písomne ‒ Návrh smernice o procesných zárukách pre deti podozrivé alebo obvinené v trestnom konaní tvorí súčasť programu EÚ v oblasti práv dieťaťa a je zameraný na podporu práv detí s ohľadom na ďalšie nástroje vrátane usmernení Výboru ministrov Rady Európy o súdnictve zohľadňujúcom potreby detí. Viac ako jeden milión detí je podľa odhadov Komisie každý rok v EÚ vystavených trestnému konaniu, čo predstavuje 12 % z celkového počtu osôb zapojených do trestných konaní. Okrem toho sú znepokojujúce aj značné rozdiely medzi členskými štátmi v zaobchádzaní s deťmi vystavenými trestnému konaniu. Z výskumov EÚ vyplýva, že v súčasnosti v EÚ nie sú dostatočne chránené práva detí v rôznych fázach trestného konania a že existuje množstvo rozsudkov Európskeho súdu pre ľudské práva proti členským štátom. Osobitná pozornosť sa musí venovať tomu, aby osobitné záruky zohľadňujúce vek a zraniteľnosť detí podozrivých alebo obvinených v trestnom konaní nespôsobili narušenia, ktoré by zabránili tomu, aby trestné konanie splnilo riadny účel, ktorým je objektívne a nestranne stanoviť, či dotknutú osobu možno považovať za trestne zodpovednú za daný trestný čin.

 
  
MPphoto
 
 

  Michaela Šojdrová (PPE), písemně. ‒ Podpořila jsem zprávu upravující návrh směrnice v prvním čtení, která má za cíl stanovit minimální standard práv pro děti obviněné nebo podezřelé v trestním řízení. Právní úprava této problematiky je v jednotlivých členských státech rozdílná, v některých státech je zřízen specializovaný soud, jinde nikoliv, liší se požadavky na odborné školení osob, které v řízení s dětmi působí, a mohla bych pokračovat dále. Sjednocení pravidel je důležité pro posílení důvěry mezi státy při přeshraniční justiční spolupráci. Směrnice dětem zajišťuje zejména právo na informace – důležité pro uplatnění ostatních práv –, na povinnou obhajobu, na ochranu soukromí, na ochranu osobní svobody, na včasné a řádné projednání věci a další. Za klíčový považuji důraz na ochranu soukromí dětí nebo na minimální použití institutu vazby, protože to omezuje rizika vyčleňování dětí ze společnosti již samotným řízením. Navrhovaná úprava také rozvíjí přeshraniční procesní pravidla v souvislosti s evropským zatýkacím rozkazem.

V českém právu již celou řadu procesních záruk pro děti v trestním řízení máme, směrnice nicméně rozvíjí např. práva nositele rodičovské zodpovědnosti nebo dává větší důraz na individuální posouzení případu. Domnívám se, že přínosem pro české právo bude konkrétně povinné odborné školení advokátů, kteří budou děti obhajovat, v komunikaci s dětmi a v psychologii dětí.

 
  
MPphoto
 
 

  Igor Šoltes (Verts/ALE), pisno. ‒ Po ocenah Komisije je vsako leto več kot milijon otrok v EU vpletenih v kazenskih postopkih. To predstavlja kar 12% vseh primerov. Ravnanje z otroki v kazenskem postopku pa se bistveno razlikuje med državami članicami. V nekaterih državah članicah na primer otrokom ni priznana temeljna pravica do pomoči odvetnika. Zaradi tega je Komisija leta 2013 predlagala direktivo, ki ščiti pravice otrok v kazenskem postopku, v okviru širšega zakonodajnega paketa procesnih pravic. Pomembno je, da je osebam, mlajšim od 18 let, zagotovljeno dejansko in enotno izvrševanje pravice do pravičnega sojenja v vseh fazah postopka. Pravica do pomoči odvetnika je neodtujljiva in je povezana s pravico do brezplačne pravne pomoči. V direktivi je otrokova korist v ospredju, saj vsebuje pomembne elemente, kot sta pravica do individualne ocene in način vodenja zaslišanja. Sodniki, odvetniki in drugi, ki obravnavajo otroke, se morajo za to posebej usposobiti. V primeru, da so drugi varni ukrepi onemogočeni, se lahko izvede pripor otrok le pod pogojem, da so otroci pridržani ločeno od odraslih otrok. Glasoval sem za sprejetje predloga direktive, ker bo le-ta vzpostavila dobre minimalne pravice za otroke, ki so osumljeni ali obdolženi v kazenskem postopku, in bo na splošno izboljšala pravice otrok vsepovsod po EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Renato Soru (S&D), per iscritto. ‒ Ho votato oggi a favore della proposta di direttiva che stabilisce garanzie procedurali per i minori indagati o imputati in procedimenti penali, offrendo a tale categoria particolarmente vulnerabile condizioni adeguate per poter comprendere e seguire il procedimento che li vede coinvolti, esercitare il loro diritto a un processo equo e facilitare il loro reinserimento sociale. La direttiva introduce una serie di garanzie per far fronte alla particolare situazione del minore coinvolto in un processo penale: per esempio, rafforzare le disposizioni relative al diritto irrinunciabile all'assistenza legale, garantire un'approfondita valutazione individuale diretta a individuare le specifiche esigenze del minore in materia di protezione, istruzione e formazione in vista del reinserimento sociale e assicurare il pieno rispetto dell'integrità e dignità umana in tutte le fasi del procedimento. Credo che si tratti di misure doverose per preservare le potenzialità di crescita e di reinserimento nella società dei minori implicati in procedimenti penali, consentendo al contempo il normale svolgimento dell'attività giudiziaria.

 
  
MPphoto
 
 

  Joachim Starbatty (ECR), schriftlich. ‒ EU-Bürger genießen in der gesamten EU Rechtssicherheit. Dies soll auch und vor allem für Minderjährige gelten. Denn hier ist besonders das Kindeswohl zu bewahren und bei allen Maßnahmen ist auf Prävention statt auf Bestrafung zu setzen. Deswegen habe ich mit meiner EKR-Fraktion für den Chinnici-Bericht gestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Jaromír Štětina (PPE), písemně. ‒ Návrh směrnice týkající se procesních záruk pro děti podezřelé nebo obviněné v trestním řízení jsem podpořil. Dle odhadů Evropské komise je trestnímu řízení v EU každoročně vystaveno více než milion dětí. Ty jsou svým nízkým věkem podstatně znevýhodněny, a proto je jim třeba zaručit procesní práva reflektující jejich specifické potřeby v trestním řízení. Do dnešního dne existuje speciální legislativa upravující trestní řízení dětí pouze v několika málo členských státech a navíc je často roztříštěná. Soubor minimálních norem, které by byly provázány a uzpůsobeny specifickým požadavkům dětí v průběhu celého řízení, se jeví jako vhodné řešení. Zavedení jednotného seznamu procesních práv v celé EU vítám a hlasoval jsem proto pro tento návrh, který jej obsahuje. Konkrétně se například jedná o právo na povinnou pomoc obhájce, právo na informace rodičům či jiné určené osobě, právo na doprovod během trestního řízení či možnost soudu rozhodnout o neveřejnosti soudního jednání.

 
  
MPphoto
 
 

  Davor Ivo Stier (PPE), napisan. ‒ Iako su države članice stranke Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima i Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima djeteta, iskustvo je pokazalo da to samo po sebi ne osigurava uvijek dovoljan stupanj povjerenja u sustave kaznenog pravosuđa drugih država članica. Stoga države članice trebaju osigurati da su pravosudna tijela i tijela za provedbu zakona te zatvorsko osoblje, koji se bave predmetima koji uključuju djecu, stručnjaci specijalizirani za područje kaznenih postupaka koji uključuju djecu. Oni trebaju proći odgovarajuće osposobljavanje o zakonskim pravima djece, odgovarajućim tehnikama obavljanja razgovora, dječjoj psihologiji, komunikaciji na jeziku prilagođenom djetetu i pedagoškim vještinama. Stoga sam podržao izvješće.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), in writing. ‒ This directive is part of a package of proposals to further strengthen procedural rights for citizens in criminal proceedings, which includes one on safeguards for children, and another on legal aid. Labour MEPs support the idea of establishing minimum standards across the EU in areas as fundamental as procedural safeguards for children. Along with Ireland and Denmark, the UK will not opt into this Directive so there is no conflict between national constitutional rules and secondary EU law.

 
  
MPphoto
 
 

  Dubravka Šuica (PPE), napisan. ‒ U prosincu 2015. godine COREPER (Odbor stalnih predstavnika) je odobrio kompromisni tekst dogovoren s Europskim parlamentom o Direktivi o postupku za zaštitu prava za djecu u kriminalnim postupcima. Svrha direktive jest pružanje zaštite djeci, odnosno osobama mlađim od osamnaest godina koje su osumnjičene ili optužene u kaznenim postupcima, a ona će se odnositi na osumnjičenu ili optuženu djecu sve dok se postupak ne zatvori. Prema procjenama Komisije više od milijun djece je godišnje uključeno u kaznene postupke u Europskoj uniji, a između načina na koje se tretiraju djeca u kaznenim postupcima u državama članicama postoje prevelike različitosti što znači da u nekim članicama prava osumnjičene ili optužene djece nisu zajamčena u svakoj fazi kaznenog postupka.

Podržavam izvješće kolegice Chinnici o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o postupovnim jamstvima za djecu osumnjičenu ili optuženu u kaznenim postupcima. Važno je da države članice osiguraju da je djeci osumnjičenoj ili optuženoj u kaznenim postupcima dostupan odvjetnik, da ona imaju pravo na individualno procjenu kako bi se utvrdilo postoje li posebne potrebe ili uvjeti djeteta, pravo na liječnički pregled, pravo na audio-vizualno snimanje ispitivanja te da im se osiguraju posebne mjere zaštite tijekom lišenja slobode, pogotovo kad je u pitanju stavljanje u pritvor.

 
  
MPphoto
 
 

  Νεοκλής Συλικιώτης ( GUE/NGL), γραπτώς. ‒ Δυστυχώς σήμερα τα δικαιώματα των ανηλίκων στα διάφορα στάδια της διαδικασίας δεν διασφαλίζονται επαρκώς, εξ ού και οι περιπτώσεις καταδίκης κρατών από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η πρόταση οδηγίας σχετικά με τις δικονομικές εγγυήσεις για τα παιδιά που είναι ύποπτοι ή κατηγορούμενοι στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών συμβάλλει στην ενίσχυση των δικονομικών δικαιωμάτων των παιδιών. Στόχος της έκθεσης είναι να προαγάγει τα δικαιώματα των ανηλίκων στη βάση μιας δικαιοσύνης που λαμβάνει υπόψη της ιδιαιτερότητες των παιδιών. Αυτό που επιδιώκεται είναι να καταρτιστεί ένας περιορισμένος αλλά περιεκτικός κατάλογος των δικαιωμάτων των ανηλίκων που είναι ύποπτοι ή κατηγορούμενοι σε ποινικές διαδικασίες (ή υπόκεινται σε διαδικασία εκτέλεσης ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης) με βάση ένα διαρθρωμένο σύνολο «ελάχιστων» προτύπων, αλληλοσυνδεόμενων και προσαρμοσμένων στις ειδικές ανάγκες των ανηλίκων καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Γι’ αυτό υπερψηφίσαμε την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Tibor Szanyi (S&D), írásban. ‒ Szavazatommal támogattam a javaslatot, amely arra irányul, hogy az Európai Unió irányelvben szabályozza, hogy a tagállamok igazságszolgáltatása elé kerülő gyermekek a koruknak megfelelő tájékoztatásban, ügyvédi és szülői védelemben részesüljenek. Képviselői munkámban eddig is fontos szerepet kapott annak előmozdítása, hogy a társadalom legsérülékenyebb csoportjai, kiemelten a gyermekkorúak, kiemelt védelmet élvezzenek. Szavazatommal azt is alá kívántam húzni, hogy ez a kiemelt védelem a gyermeket adott esetben vádlottként, vagy gyanúsítottként is megilleti. Hasznosnak tartom az irányelv tervezetében foglalt katalógust, amely a tisztességes eljáráshoz fűződő jogokat és garanciákat foglalja össze, továbbá gyermekek esetében különösen egyetértek a szabályozás azon alapelvével, hogy az eljárás, illetve büntetés fő célja a bűnismétlés megelőzése kell, hogy legyen.

A tervezett jogszabály megítélésem szerint megnyugtató garanciákat tartalmaz a gyermek felnőtt bűnözőktől való szeparálására, valamint az eljáró ügyészek és bírók megfelelő, gyermekspecifikus felkészítésére. Azt remélem, hogy döntésünk nyomán ez az irányelv egy újabb olyan európai jogszabálynak bizonyul majd, amely a tagállamok mindegyikében érdemben hozzájárul a jogbiztonság, a jogegyenlőség és a társadalmi szolidaritás gyakorlati érvényesüléséhez.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Szejnfeld (PPE), na piśmie. ‒ Co roku ponad milion dzieci jest objętych postępowaniem karnym w UE, co stanowi 12% osób, wobec których toczy się postępowanie karne na terytorium Unii. Poza samymi danymi liczbowymi niepokojące są duże różnice w traktowaniu dzieci poddanych postępowaniu karnemu w poszczególnych państwach członkowskich.

Możliwość korzystania ze sprawiedliwego procesu na wszystkich etapach postępowania jest podstawowym prawem, które powinno przysługiwać wszystkim osobom, niezależnie od wieku. Niestety prawo to jest w wielu krajach unijnych odmiennie traktowane. Obecnie tylko w 6 państwach członkowskich istnieją instancje prokuratorskie wyspecjalizowane w postępowaniach wobec dzieci, natomiast w 9 państwach członkowskich nie ma nawet wyspecjalizowanych sądów.

Wniosek Komisji dotyczący dyrektywy, mający na celu określenie ograniczonego, ale zasadniczego zbioru praw dzieci podejrzanych lub oskarżonych w postępowaniu karnym, jest zdecydowanie działaniem w dobrym kierunku.

W sprawozdaniu Parlamentu słusznie wskazano na konieczność zawarcia w dyrektywie prawa do obowiązkowej pomocy adwokata, ściśle powiązanego z prawem do nieodpłatnej pomocy prawnej, prawo do indywidualnej oceny, organizację przesłuchania, dopuszczenie uczestnictwa dziecka w postępowaniu, specjalne szkolenia sędziów etc. Z tych względów zdecydowałem się zagłosować za przyjęciem sprawozdania PE i wierzę, że jak najszybciej uda się przyjąć dyrektywę w sprawie gwarancji procesowych dla dzieci podejrzanych lub oskarżonych w postępowaniu karnym.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudia Tapardel (S&D), în scris. – Administrarea justiției în cadrul statelor membre ale UE a rămas, în cea mai mare parte, o atribuție strict națională. Totuși, la nivel general, instituțiile europene pot emite recomandări și chiar directive în privința procedurilor aplicate de statele membre. Un astfel de domeniu, destul de sensibil, este cel al garanțiilor procedurale pentru copiii suspectați sau acuzați în cadrul procedurilor penale.

Copiii sunt, prin însăși poziția lor în societate, cei mai vulnerabili în fața delictelor de tip penal, ei neavând în general discernământul necesar pentru a evita anumite comportamente infracționale. În aceste condiții, cazurile de delincvență juvenilă ar trebui să beneficieze de asistență juridică specială din oficiu, alături de asistența medicală și individuală care se impune. De asemenea, utilizarea înregistrărilor audio-video ale audierilor trebuie limitată pe cât posibil, alături de dreptul la viață privată.

Un alt element, foarte important, este utilizarea măsurilor cu privare de libertate în cazul delincvenților juvenili, care ar trebui să constituie ultima instanță și doar în cazurile extreme de grave, implicând mai ales adolescenți. Documentul de față este un prim pas în direcția reglementării acestui domeniu destul de complex, dar este o măsură necesară. De aceea, consider că adoptarea sa este de bun augur.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. ‒ J'ai voté pour la proposition de directive sur la mise en place de "garanties procédurales en faveur des enfants soupçonnés ou poursuivis dans le cadre des procédures pénales", qui fait partie, au même titre que plusieurs autres mesures adoptées précédemment ainsi que des mesures actuellement en discussion, de la "feuille de route visant à renforcer les droits procéduraux des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales" adoptée par le Conseil le 30 novembre 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Pavel Telička (ALDE), in writing. ‒ 1 million children undergo criminal proceedings every year, which is 12% of all offenders. This is why I believe it to be fundamental that we agree on minimum and equal standards to guarantee that every child receives a fair trial, as standards currently vary enormously. This will also prevent children from reoffending and enable them to reintegrate into society more easily. Although Member States have already signed the Charter of Fundamental Rights of the European Union and other international conventions protecting children’s rights, experience has shown that, at present, children’s rights are not being sufficiently protected at the various stages in criminal proceedings. The Czech Republic is one of only 6 Member States to have a dedicated juvenile prosecution service.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrizia Toia (S&D), per iscritto. ‒ Questa direttiva è volta alla creazione di provvedimento ad hoc, che per la prima volta consideri la specificità del processo minorile a livello sovrannazionale, fornendo chiare garanzie per i minori coinvolti. Tale direttiva mira a definire diritti per i minori indagati o imputati attraverso un corpo di norme minime che mettano al centro l'interesse superiore del minore. È estremamente importante, come giustamente sottolinea questa relazione, che nella direttiva si stabilisca, sempre in considerazione delle specifiche esigenze del minore e del suo reinserimento sociale a conclusione dell'esperienza penale, che la detenzione dovrà sempre essere considerata come estrema ratio, da disporre quando misure alternative non siano efficacemente percorribili. E, laddove sia inevitabile privare il minore della libertà personale, dovrà farsi il possibile per salvaguardare il suo sviluppo psicofisico e le sue esigenze di rieducazione.

 
  
MPphoto
 
 

  Ruža Tomašić (ECR), napisan. ‒ Iako su države članice potpisnice Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima i Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima djeteta, iskustvo je pokazalo da te činjenice same po sebi ne osiguravaju uvijek dovoljan stupanj povjerenja u sustave kaznenog pravosuđa drugih država članica.

Stoga sam podržala prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o postupovnim jamstvima za djecu osumnjičenu ili optuženu u kaznenim postupcima, budući da je svrha Direktive osigurati postupak za zaštitu prava djece, odnosno osoba mlađih od 18 godina koja su osumnjičena ili optužena da su počinila kaznena djela u nekoj državi članici Europske unije.

Smatram da će ova Direktiva pružiti posebne mjere zaštite djece tijekom lišenja slobode, osobito za vrijeme pritvora, osigurati im pravo na liječnički pregled te im osigurati pomoć odvjetnika u svakoj fazi postupka.

 
  
MPphoto
 
 

  Romana Tomc (PPE), pisno. ‒ Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o procesnih jamstvih za otroke, ki so osumljeni ali obdolženi v kazenskem postopku, sem podprla, saj je na območju EU zelo zaskrbljujoče visoko število otrok, udeleženih v kazenskih postopkih, in velika razlika med državami članicami glede obravnave otrok, udeleženih v kazenskih postopkih. Prav tako je zaskrbljujoče majhno število posebnih tožilskih organov za otroke. Slednja direktiva prinaša veliko pomembnih pravic in možnosti za posebno obravnavo otrok, dostopnost odvetnikov, brezplačno pravno pomoč, posebne določbe o odvzemu prostosti in zagotovitev, da so otroci pridržani ločeno od odraslih. Prav tako predlog direktive določa, da se sodniki, organi pregona in izvrševanja kazenskih sankcij, odvetniki in drugi, ki obravnavajo otroke, za to posebej usposobijo. Ta predlog se mi zdi dober, saj se nanaša na eno od najbolj ranljivih skupin, za katero kljub številnim mednarodnim aktom ni zakonske opredelitve temeljnih sestavin za pravično sojenje. Prav tako pa gre za del načrta, ki krepi procesne pravice osumljenih in obtoženih oseb v kazenskih postopkih.

 
  
MPphoto
 
 

  Estefanía Torres Martínez (GUE/NGL), por escrito. ‒ Hemos votado a favor del informe Chinnici. La ponente propone algunas enmiendas destinadas a perfeccionar, ampliar, reforzar o aclarar las normas relativas a los distintos derechos afectados por una Directiva de la Comisión que tiene como objetivo definir un catálogo reducido, pero orgánico, de derechos de los menores sospechosos o acusados en los procesos penales (u objeto de un procedimiento de ejecución de la orden de detención europea), a través de un cuerpo estructurado de normas «mínimas», vinculadas entre ellas y adaptadas a las necesidades específicas de los menores a lo largo de todo el proceso. Su aprobación supone un significativo desarrollo de las garantías procesales de los menores sospechosos o acusados en procesos penales.

 
  
MPphoto
 
 

  Ramon Tremosa i Balcells (ALDE), in writing. ‒ I agree with this proposal, firstly because all citizens have the right to be presumed innocent until proven otherwise. Therefore I support the judicial process being transparent and fair, especially in the case of minors.

 
  
MPphoto
 
 

  Mylène Troszczynski (ENF), par écrit. ‒ La Commission européenne estime à un million le nombre d'enfants soumis à des procédures pénales dans l'Union européenne, soit 12 % des personnes faisant l'objet de procédures pénales. Le rapport ne mentionne pas qu’une grande partie de la criminalité juvénile est liée à l’immigration.

Cette directive rendra également les procédures plus lourdes et plus compliquées, et les erreurs de procédure plus probables. L’Union européenne, en outre, est en train d’élaborer un droit pénal commun, alors qu’il s’agit d’une compétence des États membres.

J'ai donc voté CONTRE ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  István Ujhelyi (S&D), írásban. ‒ Az Európai Bizottság becslése szerint az Unióban évente több mint 1 millió gyermeket vonnak büntetőeljárás alá, amely az ugyanazon a területen büntetőeljárásokban érintett személyek 12%-ának felel meg. A számadatokon túlmenően az is aggasztó, hogy a büntetőeljárás alá vont gyermekek kezelése az egyes tagállamokban jelentősen eltér. Az uniós szinten végzett kutatások azt mutatják, hogy az Európai Unión belül jelenleg nem kellően biztosítottak az eljárások különböző szakaszaiban a gyermekek jogai, és az Emberi Jogok Európai Bírósága sok esetben elmarasztalja a tagállamokat. Voksommal támogattam.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL), por escrito. ‒ Hemos votado a favor del informe Chinnici. La ponente propone algunas enmiendas destinadas a perfeccionar, ampliar, reforzar o aclarar las normas relativas a los distintos derechos afectados por una Directiva de la Comisión que tiene como objetivo definir un catálogo reducido, pero orgánico, de derechos de los menores sospechosos o acusados en los procesos penales (u objeto de un procedimiento de ejecución de la orden de detención europea), a través de un cuerpo estructurado de normas «mínimas», vinculadas entre ellas y adaptadas a las necesidades específicas de los menores a lo largo de todo el proceso. Su aprobación supone un significativo desarrollo de las garantías procesales de los menores sospechosos o acusados en procesos penales.

 
  
MPphoto
 
 

  Ernest Urtasun (Verts/ALE), in writing. ‒ I voted in favour of this directive as it will establish good minimum rights for children suspected or accused in criminal proceedings.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), raštu. – Europos Komisijos skaičiavimais, kasmet baudžiamuosiuose procesuose ES dalyvauja daugiau nei milijonas vaikų – tai sudaro 12 proc. visų toje pačioje teritorijoje baudžiamuosiuose procesuose dalyvaujančių asmenų. Be didelio skaičiaus, nerimą kelia dideli valstybių narių elgesio su vaikais, susidūrusiais su baudžiamuoju procesu, skirtumai. Europos mastu atlikti tyrimai rodo, kad šiuo metu vaikų teisės visais baudžiamojo proceso etapais Sąjungos viduje nėra pakankamai užtikrinamos ir Europos Žmogaus Teisių Teismas daugybę kartų priėmė valstybėms narėms nepalankius sprendimus.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivo Vajgl (ALDE), in writing. ‒ I voted in favour of the report on procedural safeguards for children suspected or accused in criminal proceedings. The report seeks to formulate a properly structured catalogue of rights for children suspected or accused in criminal proceedings with the aim of uniform protection of children’s rights across the EU. The main aim of the report is to promote children’s rights, as the legal mechanisms for children protection are not fully and uniformly applied in the Member States. According to EU researchers there are major discrepancies in the way in which children involved in criminal proceedings are treated in the various Member States, leading to insufficient children’s rights protection at the various stages in criminal proceedings in the EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Ramón Luis Valcárcel Siso (PPE), por escrito. ‒ Hablamos de una Directiva que promueve la aplicación de derechos recogidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en particular en sus artículos 4, 6, 7, 24, 47 y 48, basándose en los artículos 3, 5, 6 y 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Su fin es el de establecer las normas mínimas que se consideran indispensables para lograr el objetivo de alcanzar un nivel efectivo de protección de los menores en todo el territorio de la Unión y reforzar la confianza mutua y la cooperación judicial entre sus Estados miembros. Por todo ello creo conveniente votar a su favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Hilde Vautmans (ALDE), schriftelijk. ‒ Ik steun deze tekst die de procedurele waarborgen voor minderjarigen, die verdachte of beklaagde zijn in een strafprocedure, beter garandeert. In een dergelijke situatie is het belangrijk dat de minderjarige begrijpt hoe de gerechtelijke procedure in elkaar zit en dat hij wordt begeleid door een advocaat en een familielid. Alleen zo zal het recht op een eerlijk proces voldoende kunnen worden gewaarborgd.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), par écrit. ‒ Ce rapport porte sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la mise en place de garanties en matière procédurale concernant des enfants soupçonnés ou poursuivis dans le cadre de procédures pénales.

Au sein de l'UE, un million d'enfants font l'objet de procédures pénales différentes d'un pays à un autre. Neuf États membres ne possèdent pas de juridiction en la matière et, dans d'autres États, il n'existe même pas de formation spécifique pour les juges et les avocats.

Cette directive vise à établir des normes communes pour améliorer l'accès à un procès équitable et à des conditions adaptées aux enfants dans toute l'UE. Les enfants doivent être particulièrement protégés dans le cadre des procédures pénales, ils doivent pouvoir être informés des chefs d'accusation pesant sur eux et de leurs droits, pouvoir avoir recours à un avocat, etc.

La privation de liberté ne doit être utilisée qu'en dernier ressort et sous certaines conditions conformément à la convention relative aux droits de l'enfant.

Garantir la protection des enfants dans le cadre de procédures pénales est important.

J'ai donc voté pour.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Viegas (GUE/NGL), por escrito. ‒ A proposta de diretiva sobre as garantias processuais para os menores suspeitos ou arguidos em processo penal insere-se no «Roteiro para o reforço dos direitos processuais dos suspeitos ou dos acusados em processos penais», e enquadra-se no programa da UE para os direitos dos menores que pretende promover os direitos dos menores à luz de outros instrumentos, entre os quais, em particular, as diretrizes do Comité de Ministros do Conselho da Europa sobre a justiça adaptada às crianças, tendo em conta o facto de tais instrumentos não terem a força vinculativa da legislação da União e, portanto, as garantias neles previstas não serem aplicadas de forma plena e uniforme nos Estados-Membros.

Estima-se que, todos os anos, mais de um milhão de menores seja sujeito a procedimentos penais na UE, correspondendo a 12 % das pessoas implicadas em processos penais. É neste contexto que se insere a proposta de diretiva da Comissão, que pretende definir um conjunto de direitos dos menores que sejam suspeitos ou arguidos em processo penal (ou objeto de um processo de execução de mandado de detenção europeu), contando com um corpo estruturado de normas «mínimas», reciprocamente ligadas entre si e adequadas às necessidades específicas dos menores ao longo de todo o processo.

 
  
MPphoto
 
 

  Harald Vilimsky (ENF), schriftlich. ‒ Die Richtlinien zum Schutz von Kindern bei Strafprozessen sind grundsätzlich zu befürworten. Jedoch ist eine Einmischung der EU in die nationalen Strafgesetze/Strafprozessgesetze abzulehnen. Daher enthalte ich mich meiner Stimme.

 
  
MPphoto
 
 

  Beatrix von Storch (ECR), schriftlich. ‒ Die Entschließung des Europäischen Parlaments zum Thema Verfahrensgarantien in Strafverfahren für verdächtige oder beschuldigte Kinder habe ich abgelehnt. Die EU sollte keine Kompetenzen bezüglich der Regelungen des Strafprozessrechts haben. Der Bericht überschreitet klar die Kompetenzen der EU und reguliert einen Bereich, wo es für die EU keine Rolle geben sollte.

 
  
MPphoto
 
 

  Julie Ward (S&D), in writing. ‒ I am delighted this important report has been adopted with such an overwhelming majority.

This directive is part of a package of proposals to further strengthen procedural rights for citizens in criminal proceedings, which includes one on safeguards for children, and another on legal aid. It is important to establish minimum standards across the EU in areas as fundamental as procedural safeguards for children. I am happy that this report reaffirms that the child’s best interests must always be a primary consideration.

The field of juvenile justice must be integrated into the broader framework of children’s rights seen as human rights, also encompassing issues related to children’s poverty, their access to care and services, parenting and family, formal, non-formal and informal education, education to citizenship and their participation in societies.

That is precisely the kind of approach advocated in the Written Declaration on ‘investing in children’ that this House adopted last year, which, I would like to remind my colleagues, is the declaration signed by the highest number of MEPs since 2011.

 
  
MPphoto
 
 

  Θεόδωρος Ζαγοράκης ( PPE), γραπτώς. ‒ H συγκεκριμένη έκθεση εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία από την αρμόδια Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Ασφαλώς, την ενέκρινα δίνοντας τη θετική μου ψήφο .

 
  
MPphoto
 
 

  Jana Žitňanská (ECR), písomne ‒ Správu o návrhu smernice o procesných zárukách pre deti podozrivé alebo obvinené v trestnom konaní som podporila. Myslím si, že je v záujme detí, čiže osôb do 18 rokov, aby boli v celej Európskej únii zavedené minimálne štandardy v trestnom konaní, pričom samozrejme nová úprava nevylučuje zavedenie väčšej ochrany zo strany jednotlivých štátov. Práve tieto jednotné štandardy zabezpečia okrem minimálnej úrovne ochrany aj jednoduchšie vzájomné uznávanie súdnych rozhodnutí. A čo je najdôležitejšie, osoby mladšie ako 18 rokov budú mať vždy právo na obhajobu, na zaobchádzanie v súlade so záujmami dieťaťa, individuálne posúdenie, či zadržanie iba v prípadoch skutočne nevyhnutých. Nemali by sme však zabúdať ani na ochranu detí, ktoré napríklad podľa slovenského právneho poriadku nie sú ešte trestne zodpovedné, čo sú deti, ktoré ešte nedovŕšili 14 (alebo v niektorých prípadoch 15) rokov. V prípade, že tieto deti spáchajú trestný čin, nie sú prejednávané v rámci systému trestného práva, a teda sa na ne minimálna ochrana stanovená v tejto smernici nevzťahuje. Členské štáty s podobnou právnou úpravou by preto mali myslieť aj na práva týchto detí a zabezpečiť im zaobchádzanie, ktoré smeruje vždy k ochrane ich záujmov tak, aby tieto deti mali šancu na riadne zaradenie sa do života bez zbytočnej stigmatizácie.

 
  
MPphoto
 
 

  Milan Zver (PPE), pisno. ‒ Podprl sem zakonodajni predlog, ki zagotavlja procesna jamstva za otroke, ki so osumljeni ali obdolženi v kazenskem postopku.

Menim, da so ti posebni zaščitni ukrepi nujni, da se vzpostavi enotna ureditev v Uniji, saj je bilo ugotovljeno, da so v nekaterih državah članicah procesna jamstva za otroke pomanjkljivo urejena.

Otrokom v kazenskem postopku bodo med drugim zagotovljeni pravica do zagovornika, pravica do zdravniškega pregleda, pravica do avdio-vizualnega snemanja med zaslišanjem in posebna jamstva med odvzemom prostosti.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia