Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Сряда, 9 март 2016 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността): вж. протокола
 3.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността): вж. протокола
 4.Трансфер на бюджетни средства
 5.Внасяне на документи: вж. протоколи
 6.Споразумение за тютюна (споразумение с PMI) (внесени предложения за резолюция): вж. протокола
 7.Подготовка на заседанието на Европейския съвет на 17 и 18 март 2016 г. и резултати от срещата на високо равнище между ЕС и Турция (разискване)
 8.Съобщение на председателството
 9.Състав на политическите групи: вж. протокола
 10.Промяна в дневния ред: вж. протокола
 11.Време за гласуване
  11.1.Намаляване на съдържанието на сяра в определени течни горива (кодифициран текст) (A8-0037/2016 - Laura Ferrara) (гласуване)
  11.2.Търговско отклоняване към Европейския съюз на някои основни лекарства (A8-0038/2016 - Laura Ferrara) (гласуване)
  11.3.Споразумение между ЕС и Андора за автоматичен обмен на информация за финансови сметки (A8-0047/2016 - Miguel Viegas) (гласуване)
  11.4.Назначаване на новия изпълнителен директор на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) (A8-0045/2016 - Roberto Gualtieri) (гласуване)
  11.5.Процесуални гаранции за децата, заподозрени или обвиняеми по наказателни производства (A8-0020/2015 - Caterina Chinnici) (гласуване)
  11.6.Насоки за бюджета за 2017 г. - Раздел III (A8-0036/2016 - Jens Geier) (гласуване)
  11.7.Междуинституционално споразумение за по-добро законотворчество (A8-0039/2016 - Danuta Maria Hübner) (гласуване)
  11.8.Споразумение за тютюна (споразумение с PMI) (B8-0311/2016, B8-0312/2016, B8-0312/2016, B8-0313/2016, B8-0313/2016, B8-0314/2016, B8-0315/2016, B8-0316/2016, B8-0317/2016) (гласуване)
 12.Обяснение на вот
  12.1.Намаляване на съдържанието на сяра в определени течни горива (кодифициран текст) (A8-0037/2016 - Laura Ferrara)
  12.2.Търговско отклоняване към Европейския съюз на някои основни лекарства (A8-0038/2016 - Laura Ferrara)
  12.3.Споразумение между ЕС и Андора за автоматичен обмен на информация за финансови сметки (A8-0047/2016 - Miguel Viegas)
  12.4.Назначаване на новия изпълнителен директор на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) (A8-0045/2016 - Roberto Gualtieri)
  12.5.Процесуални гаранции за децата, заподозрени или обвиняеми по наказателни производства (A8-0020/2015 - Caterina Chinnici)
  12.6.Насоки за бюджета за 2017 г. - Раздел III (A8-0036/2016 - Jens Geier)
  12.7.Междуинституционално споразумение за по-добро законотворчество (A8-0039/2016 - Danuta Maria Hübner)
  12.8.Споразумение за тютюна (споразумение с PMI) (B8-0311/2016, B8-0312/2016, B8-0312/2016, B8-0313/2016, B8-0313/2016, B8-0314/2016, B8-0315/2016, B8-0316/2016, B8-0317/2016)
 13.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 14.Настоящото положение в Европейския съюз (разискване)
 15.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 16.Положението в Еритрея (разискване)
 17.Доклад за бивша югославска република Македония (2015 г.) (разискване)
 18.Състав на комисиите: вж. протокола
 19.Доклад за Черна гора (2015 г.) (разискване)
 20.Ветеринарномедицински продукти - Разрешаване и контрол на ветеринарномедицински продукти (разискване)
 21.Талидомид (разискване)
 22.Международна закрила на лицата, подаващи сигнали за нередности (разискване)
 23.Дневен ред на следващото заседание: вж. протоколи
 24.Закриване на заседанието
Разисквания
Редактирана версия (2623 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (8646 kb)
Правна информация - Политика за поверителност