Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Onsdag den 9. marts 2016 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6): se protokollen
 3.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106): se protokollen
 4.Bevillingsoverførsler: se protokollen
 5.Modtagne dokumenter: se protokollen
 6.Tobaksaftalen (PMI-aftalen) (indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 7.Forberedelse af Det Europæiske Råds møde den 17.-18. marts 2016 og resultatet af topmødet mellem EU og Tyrkiet (forhandling)
 8.Meddelelse fra formanden
 9.De politiske gruppers sammensætning: se protokollen
 10.Ændring af dagsordenen: se protokollen
 11.Afstemningstid
  11.1.Begrænsning af svovlindholdet i visse flydende brændstoffer (A8-0037/2016 - Laura Ferrara) (afstemning)
  11.2.Omlægning til Den Europæiske Union af handelen med visse essentielle lægemidler (kodifikation) (A8-0038/2016 - Laura Ferrara) (afstemning)
  11.3.Aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Andorra om beskatning af indtægter fra opsparing i form af rentebetalinger (A8-0047/2016 - Miguel Viegas) (afstemning)
  11.4.Udnævnelse af ny administrerende direktør for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) (A8-0045/2016 - Roberto Gualtieri) (afstemning)
  11.5.Retssikkerhedsgarantier for børn, der er mistænkt eller tiltalt i straffesager (A8-0020/2015 - Caterina Chinnici) (afstemning)
  11.6.Retningslinjer for budgettet for 2017 - Sektion III (A8-0036/2016 - Jens Geier) (afstemning)
  11.7.Interinstitutionel aftale om bedre lovgivning (A8-0039/2016 - Danuta Maria Hübner) (afstemning)
  11.8.Tobaksaftalen (PMI-aftalen) (B8-0311/2016, B8-0312/2016, B8-0312/2016, B8-0313/2016, B8-0313/2016, B8-0314/2016, B8-0315/2016, B8-0316/2016, B8-0317/2016) (afstemning)
 12.Stemmeforklaringer
  12.1.Begrænsning af svovlindholdet i visse flydende brændstoffer (A8-0037/2016 - Laura Ferrara)
  12.2.Omlægning til Den Europæiske Union af handelen med visse essentielle lægemidler (kodifikation) (A8-0038/2016 - Laura Ferrara)
  12.3.Aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Andorra om beskatning af indtægter fra opsparing i form af rentebetalinger (A8-0047/2016 - Miguel Viegas)
  12.4.Udnævnelse af ny administrerende direktør for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) (A8-0045/2016 - Roberto Gualtieri)
  12.5.Retssikkerhedsgarantier for børn, der er mistænkt eller tiltalt i straffesager (A8-0020/2015 - Caterina Chinnici)
  12.6.Retningslinjer for budgettet for 2017 - Sektion III (A8-0036/2016 - Jens Geier)
  12.7.Interinstitutionel aftale om bedre lovgivning (A8-0039/2016 - Danuta Maria Hübner)
  12.8.Tobaksaftalen (PMI-aftalen) (B8-0311/2016, B8-0312/2016, B8-0312/2016, B8-0313/2016, B8-0313/2016, B8-0314/2016, B8-0315/2016, B8-0316/2016, B8-0317/2016)
 13.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 14.Den nuværende situation i Den Europæiske Union (forhandling)
 15.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 16.Situationen i Eritrea (forhandling)
 17.Rapport for 2015 om den tidligere jugoslaviske republik Makedonien (forhandling)
 18.Udvalgenes sammensætning: se protokollen
 19.Rapport for 2015 om Montenegro (forhandling)
 20.Veterinærlægemidler - Godkendelse og overvågning af human- og veterinærmedicinske lægemidler (forhandling)
 21.Thalidomid (forhandling)
 22.International beskyttelse af whistleblowere (forhandling)
 23.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 24.Hævelse af mødet
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (2623 kb)
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (8646 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik