Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τετάρτη 9 Μαρτίου 2016 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Μεταφορές πιστώσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6.Συμφωνία για τον καπνό (συμφωνία PMI) (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Προετοιμασία της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 17 και 18 Μαρτίου 2016 και αποτέλεσμα της διάσκεψης κορυφής μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης - Τουρκίας (συζήτηση)
 8.Ανακοίνωση της Προεδρίας
 9.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Τροποποίηση της ημερήσιας διάταξης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Ώρα των ψηφοφοριών
  11.1.Μείωση της περιεκτικότητας ορισμένων υγρών καυσίμων σε θείο (A8-0037/2016 - Laura Ferrara) (ψηφοφορία)
  11.2.Εκτροπή του εμπορίου ορισμένων βασικών φαρμακευτικών προϊόντων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση (A8-0038/2016 - Laura Ferrara) (ψηφοφορία)
  11.3.Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Πριγκιπάτου της Ανδόρας για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών περί χρηματοοικονομικών λογαριασμών (A8-0047/2016 - Miguel Viegas) (ψηφοφορία)
  11.4.Διορισμός νέου εκτελεστικού διευθυντή της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) (A8-0045/2016 - Roberto Gualtieri) (ψηφοφορία)
  11.5.Δικονομικές εγγυήσεις για τα παιδιά που είναι ύποπτοι ή κατηγορούμενοι στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών (A8-0020/2015 - Caterina Chinnici) (ψηφοφορία)
  11.6.Κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό 2017 - Τμήμα ΙΙΙ (A8-0036/2016 - Jens Geier) (ψηφοφορία)
  11.7.Διοργανική Συμφωνία για τη βελτίωση της νομοθεσίας (A8-0039/2016 - Danuta Maria Hübner) (ψηφοφορία)
  11.8.Συμφωνία για τον καπνό (συμφωνία PMI) (B8-0311/2016, B8-0312/2016, B8-0312/2016, B8-0313/2016, B8-0313/2016, B8-0314/2016, B8-0315/2016, B8-0316/2016, B8-0317/2016) (ψηφοφορία)
 12.Αιτιολογήσεις ψήφου
  12.1.Μείωση της περιεκτικότητας ορισμένων υγρών καυσίμων σε θείο (A8-0037/2016 - Laura Ferrara)
  12.2.Εκτροπή του εμπορίου ορισμένων βασικών φαρμακευτικών προϊόντων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση (A8-0038/2016 - Laura Ferrara)
  12.3.Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Πριγκιπάτου της Ανδόρας για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών περί χρηματοοικονομικών λογαριασμών (A8-0047/2016 - Miguel Viegas)
  12.4.Διορισμός νέου εκτελεστικού διευθυντή της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) (A8-0045/2016 - Roberto Gualtieri)
  12.5.Δικονομικές εγγυήσεις για τα παιδιά που είναι ύποπτοι ή κατηγορούμενοι στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών (A8-0020/2015 - Caterina Chinnici)
  12.6.Κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό 2017 - Τμήμα ΙΙΙ (A8-0036/2016 - Jens Geier)
  12.7.Διοργανική Συμφωνία για τη βελτίωση της νομοθεσίας (A8-0039/2016 - Danuta Maria Hübner)
  12.8.Συμφωνία για τον καπνό (συμφωνία PMI) (B8-0311/2016, B8-0312/2016, B8-0312/2016, B8-0313/2016, B8-0313/2016, B8-0314/2016, B8-0315/2016, B8-0316/2016, B8-0317/2016)
 13.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14.Η τρέχουσα κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση (συζήτηση)
 15.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 16.Η κατάσταση στην Ερυθραία (συζήτηση)
 17.Έκθεση προόδου 2015 για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (συζήτηση)
 18.Σύνθεση των επιτροπών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 19.Έκθεση του 2015 για το Μαυροβούνιο (συζήτηση)
 20.Κτηνιατρικά φάρμακα - Χορήγηση άδειας και εποπτείας για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη και κτηνιατρική χρήση (συζήτηση)
 21.Θαλιδομίδη (συζήτηση)
 22.Διεθνής προστασία στους καταγγέλλοντες δυσλειτουργίες (συζήτηση)
 23.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 24.Λήξη της συνεδρίασης
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (2623 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (8646 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου