Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Kolmapäev, 9. märts 2016 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6) (vt protokoll)
 3.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106) (vt protokoll)
 4.Assigneeringute ümberpaigutamine (vt protokoll)
 5.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 6.Leping tubakatootjatega (PMI leping) (esitatud resolutsiooni ettepanekud) (vt protokoll)
 7.Ettevalmistused Euroopa Ülemkogu kohtumiseks (17.–18. märts 2016) ning ELi ja Türgi tippkohtumise tulemused (arutelu)
 8.Presidentuuri teatis
 9.Fraktsioonide koosseis (vt protokoll)
 10.Päevakorra muutmine (vt protokoll)
 11.Hääletused
  11.1.Väävlisisalduse vähendamine teatavates vedelkütustes (A8-0037/2016 - Laura Ferrara) (hääletus)
  11.2.Teatavate võtmetähtsusega ravimite Euroopa Liidu turule kaubandusliku levitamise vältimine (A8-0038/2016 - Laura Ferrara) (hääletus)
  11.3.ELi ja Andorra vaheline leping finantskontosid käsitleva automaatse teabevahetuse kohta (A8-0047/2016 - Miguel Viegas) (hääletus)
  11.4.Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) uue tegevdirektori ametisse nimetamine (A8-0045/2016 - Roberto Gualtieri) (hääletus)
  11.5.Kriminaalmenetluse raames kahtlustatavate või süüdistatavate laste menetluslikud tagatised (A8-0020/2015 - Caterina Chinnici) (hääletus)
  11.6.2017. aasta eelarve koostamise suunised – III jagu (A8-0036/2016 - Jens Geier) (hääletus)
  11.7.Paremat õigusloomet käsitlev institutsioonidevaheline kokkulepe (A8-0039/2016 - Danuta Maria Hübner) (hääletus)
  11.8.Leping tubakatootjatega (PMI leping) (B8-0311/2016, B8-0312/2016, B8-0312/2016, B8-0313/2016, B8-0313/2016, B8-0314/2016, B8-0315/2016, B8-0316/2016, B8-0317/2016) (hääletus)
 12.Selgitused hääletuse kohta
  12.1.Väävlisisalduse vähendamine teatavates vedelkütustes (A8-0037/2016 - Laura Ferrara)
  12.2.Teatavate võtmetähtsusega ravimite Euroopa Liidu turule kaubandusliku levitamise vältimine (A8-0038/2016 - Laura Ferrara)
  12.3.ELi ja Andorra vaheline leping finantskontosid käsitleva automaatse teabevahetuse kohta (A8-0047/2016 - Miguel Viegas)
  12.4.Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) uue tegevdirektori ametisse nimetamine (A8-0045/2016 - Roberto Gualtieri)
  12.5.Kriminaalmenetluse raames kahtlustatavate või süüdistatavate laste menetluslikud tagatised (A8-0020/2015 - Caterina Chinnici)
  12.6.2017. aasta eelarve koostamise suunised – III jagu (A8-0036/2016 - Jens Geier)
  12.7.Paremat õigusloomet käsitlev institutsioonidevaheline kokkulepe (A8-0039/2016 - Danuta Maria Hübner)
  12.8.Leping tubakatootjatega (PMI leping) (B8-0311/2016, B8-0312/2016, B8-0312/2016, B8-0313/2016, B8-0313/2016, B8-0314/2016, B8-0315/2016, B8-0316/2016, B8-0317/2016)
 13.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 14.Hetkeolukord Euroopa Liidus (arutelu)
 15.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 16.Olukord Eritreas (arutelu)
 17.2015. aasta aruanne endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi kohta (arutelu)
 18.Parlamendi komisjonide koosseis (vt protokoll)
 19.2015. aasta aruanne Montenegro kohta (arutelu)
 20.Veterinaarravimid - Veterinaarravimite lubade andmine ja järelevalve (arutelu)
 21.Talidomiid (arutelu)
 22.Rikkumisest teatajate rahvusvaheline kaitse (arutelu)
 23.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 24.Istungi lõpp
Arutelud
Uuendatud versioon (2623 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (8646 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika