Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Keskiviikko 9. maaliskuuta 2016 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta): ks. pöytäkirja
 3.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla): ks. pöytäkirja
 4.Määrärahojen siirrot: ks. pöytäkirja
 5.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 6.Tupakkasopimus (PMI-sopimus) (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 7.Eurooppa-neuvoston 17.–18. maaliskuuta 2016 pidettävän kokouksen valmistelu ja EU:n ja Turkin välisen huippukokouksen tulos (keskustelu)
 8.Puhemiehen ilmoitus
 9.Poliittisten ryhmien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 10.Esityslistan muuttaminen: ks. pöytäkirja
 11.Äänestykset
  11.1.Tiettyjen nestemäisten polttoaineiden rikkipitoisuuden vähentäminen (A8-0037/2016 - Laura Ferrara) (äänestys)
  11.2.Tiettyjen keskeisten lääkkeiden Euroopan unionin markkinoille kulkeutuminen (A8-0038/2016 - Laura Ferrara) (äänestys)
  11.3.EU:n ja Andorran välinen sopimus finanssitilitietojen automaattisesta vaihdosta (A8-0047/2016 - Miguel Viegas) (äänestys)
  11.4.Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen (EIOPA) uuden toimitusjohtajan nimittäminen (A8-0045/2016 - Roberto Gualtieri) (äänestys)
  11.5.Rikoksesta epäiltyjä ja syytettyjä lapsia koskevat menettelytakeet rikosoikeudellisissa menettelyissä (A8-0020/2015 - Caterina Chinnici) (äänestys)
  11.6.Vuoden 2017 talousarvion suuntaviivat – Pääluokka III (A8-0036/2016 - Jens Geier) (äänestys)
  11.7.Toimielinten välinen sopimus paremmasta lainsäädännöstä (A8-0039/2016 - Danuta Maria Hübner) (äänestys)
  11.8.Tupakkasopimus (PMI-sopimus) (B8-0311/2016, B8-0312/2016, B8-0312/2016, B8-0313/2016, B8-0313/2016, B8-0314/2016, B8-0315/2016, B8-0316/2016, B8-0317/2016) (äänestys)
 12.Äänestysselitykset
  12.1.Tiettyjen nestemäisten polttoaineiden rikkipitoisuuden vähentäminen (A8-0037/2016 - Laura Ferrara)
  12.2.Tiettyjen keskeisten lääkkeiden Euroopan unionin markkinoille kulkeutuminen (A8-0038/2016 - Laura Ferrara)
  12.3.EU:n ja Andorran välinen sopimus finanssitilitietojen automaattisesta vaihdosta (A8-0047/2016 - Miguel Viegas)
  12.4.Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen (EIOPA) uuden toimitusjohtajan nimittäminen (A8-0045/2016 - Roberto Gualtieri)
  12.5.Rikoksesta epäiltyjä ja syytettyjä lapsia koskevat menettelytakeet rikosoikeudellisissa menettelyissä (A8-0020/2015 - Caterina Chinnici)
  12.6.Vuoden 2017 talousarvion suuntaviivat – Pääluokka III (A8-0036/2016 - Jens Geier)
  12.7.Toimielinten välinen sopimus paremmasta lainsäädännöstä (A8-0039/2016 - Danuta Maria Hübner)
  12.8.Tupakkasopimus (PMI-sopimus) (B8-0311/2016, B8-0312/2016, B8-0312/2016, B8-0313/2016, B8-0313/2016, B8-0314/2016, B8-0315/2016, B8-0316/2016, B8-0317/2016)
 13.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 14.Euroopan unionin nykytilanne (keskustelu)
 15.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 16.Eritrean tilanne (keskustelu)
 17.Entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskeva vuoden 2015 kertomus (keskustelu)
 18.Valiokuntien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 19.Montenegroa koskeva vuoden 2015 kertomus (keskustelu)
 20.Eläinlääkkeet - Eläinlääkkeitä koskevat luvat ja niiden valvonta (keskustelu)
 21.Talidomidi (keskustelu)
 22.Väärinkäytösten paljastajien kansainvälinen suojelu (keskustelu)
 23.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 24.Istunnon päättäminen
Puheenvuorot
Lopullinen versio (2623 kb)
 
Puheenvuorot
Lopullinen versio (8646 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö