Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Woensdag 9 maart 2016 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement): zie notulen
 3.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement): zie notulen
 4.Kredietoverschrijvingen: zie notulen
 5.Ingekomen stukken: zie notulen
 6.Tabaksovereenkomst (PMI-overeenkomst) (ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 7.Voorbereiding van de vergadering van de Europese Raad van 17 en 18 maart 2016 en de resultaten van de top EU-Turkije (debat)
 8.Mededeling van de Voorzitter
 9.Samenstelling fracties: zie notulen
 10.Wijziging agenda: zie notulen
 11.Stemmingen
  11.1.Vermindering van het zwavelgehalte van bepaalde vloeibare brandstoffen (A8-0037/2016 - Laura Ferrara) (stemming)
  11.2.Verlegging van het handelsverkeer in bepaalde belangrijke geneesmiddelen naar de Europese Unie (A8-0038/2016 - Laura Ferrara) (stemming)
  11.3.Overeenkomst EU-Andorra betreffende de automatische uitwisseling van gegevens over financiële rekeningen (A8-0047/2016 - Miguel Viegas) (stemming)
  11.4.Benoeming van een nieuwe uitvoerend directeur van de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (Eiopa) (A8-0045/2016 - Roberto Gualtieri) (stemming)
  11.5.Procedurele waarborgen voor kinderen die verdachte of beklaagde zijn in een strafprocedure (A8-0020/2015 - Caterina Chinnici) (stemming)
  11.6.Richtsnoeren voor de begroting 2017 - Afdeling III (A8-0036/2016 - Jens Geier) (stemming)
  11.7.Interinstitutioneel akkoord "Beter wetgeven" (A8-0039/2016 - Danuta Maria Hübner) (stemming)
  11.8.Tabaksovereenkomst (PMI-overeenkomst) (B8-0311/2016, B8-0312/2016, B8-0312/2016, B8-0313/2016, B8-0313/2016, B8-0314/2016, B8-0315/2016, B8-0316/2016, B8-0317/2016) (stemming)
 12.Stemverklaringen
  12.1.Vermindering van het zwavelgehalte van bepaalde vloeibare brandstoffen (A8-0037/2016 - Laura Ferrara)
  12.2.Verlegging van het handelsverkeer in bepaalde belangrijke geneesmiddelen naar de Europese Unie (A8-0038/2016 - Laura Ferrara)
  12.3.Overeenkomst EU-Andorra betreffende de automatische uitwisseling van gegevens over financiële rekeningen (A8-0047/2016 - Miguel Viegas)
  12.4.Benoeming van een nieuwe uitvoerend directeur van de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (Eiopa) (A8-0045/2016 - Roberto Gualtieri)
  12.5.Procedurele waarborgen voor kinderen die verdachte of beklaagde zijn in een strafprocedure (A8-0020/2015 - Caterina Chinnici)
  12.6.Richtsnoeren voor de begroting 2017 - Afdeling III (A8-0036/2016 - Jens Geier)
  12.7.Interinstitutioneel akkoord "Beter wetgeven" (A8-0039/2016 - Danuta Maria Hübner)
  12.8.Tabaksovereenkomst (PMI-overeenkomst) (B8-0311/2016, B8-0312/2016, B8-0312/2016, B8-0313/2016, B8-0313/2016, B8-0314/2016, B8-0315/2016, B8-0316/2016, B8-0317/2016)
 13.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 14.Debat met Stefan Löfven, premier van Zweden – De huidige situatie in de Europese Unie (debat)
 15.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 16.Situatie in Eritrea (debat)
 17.Verslag 2015 over de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (debat)
 18.Samenstelling commissies: zie notulen
 19.Verslag 2015 over Montenegro (debat)
 20.Geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik - Verlenen van vergunningen en toezicht op geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik (debat)
 21.Thalidomide (debat)
 22.Internationale bescherming van klokkenluiders (debat)
 23.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 24.Sluiting van de vergadering
Debatten
Herziene uitgave (2623 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (8646 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid