Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Onsdagen den 9 mars 2016 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen): se protokollet
 3.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen): se protokollet
 4.Anslagsöverföringar: se protokollet
 5.Inkomna dokument: se protokollet
 6.Tobaksavtal (PMI-avtalet) (ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 7.Förberedelse av Europeiska rådets möte den 17-18 mars 2016 och resultat från toppmötet EU-Turkiet (debatt)
 8.Meddelande från talmannen
 9.De politiska gruppernas sammansättning: se protokollet
 10.Ändring av föredragningslistan: se protokollet
 11.Omröstning
  11.1.Minskning av svavelhalten i vissa flytande bränslen (A8-0037/2016 - Laura Ferrara) (omröstning)
  11.2.Avledning till Europeiska unionen av handeln med vissa viktiga mediciner (A8-0038/2016 - Laura Ferrara) (omröstning)
  11.3.Avtal mellan EU och Andorra om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton (A8-0047/2016 - Miguel Viegas) (omröstning)
  11.4.Utnämning av ny verkställande direktör för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) (A8-0045/2016 - Roberto Gualtieri) (omröstning)
  11.5.Rättssäkerhetsgarantier för barn som är misstänkta eller tilltalade i straffrättsliga förfaranden (A8-0020/2015 - Caterina Chinnici) (omröstning)
  11.6.Riktlinjer för budgetåret 2017 - avsnitt III (A8-0036/2016 - Jens Geier) (omröstning)
  11.7.Interinstitutionellt avtal om bättre lagstiftning (A8-0039/2016 - Danuta Maria Hübner) (omröstning)
  11.8.Tobaksavtal (PMI-avtalet) (B8-0311/2016, B8-0312/2016, B8-0312/2016, B8-0313/2016, B8-0313/2016, B8-0314/2016, B8-0315/2016, B8-0316/2016, B8-0317/2016) (omröstning)
 12.Röstförklaringar
  12.1.Minskning av svavelhalten i vissa flytande bränslen (A8-0037/2016 - Laura Ferrara)
  12.2.Avledning till Europeiska unionen av handeln med vissa viktiga mediciner (A8-0038/2016 - Laura Ferrara)
  12.3.Avtal mellan EU och Andorra om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton (A8-0047/2016 - Miguel Viegas)
  12.4.Utnämning av ny verkställande direktör för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) (A8-0045/2016 - Roberto Gualtieri)
  12.5.Rättssäkerhetsgarantier för barn som är misstänkta eller tilltalade i straffrättsliga förfaranden (A8-0020/2015 - Caterina Chinnici)
  12.6.Riktlinjer för budgetåret 2017 - avsnitt III (A8-0036/2016 - Jens Geier)
  12.7.Interinstitutionellt avtal om bättre lagstiftning (A8-0039/2016 - Danuta Maria Hübner)
  12.8.Tobaksavtal (PMI-avtalet) (B8-0311/2016, B8-0312/2016, B8-0312/2016, B8-0313/2016, B8-0313/2016, B8-0314/2016, B8-0315/2016, B8-0316/2016, B8-0317/2016)
 13.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 14.Den aktuella situationen i Europeiska unionen (debatt)
 15.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 16.Situationen i Eritrea (debatt)
 17.2015 års rapport om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (debatt)
 18.Utskottens sammansättning: se protokollet
 19.2015 års rapport om Montenegro (debatt)
 20.Veterinärmedicinska läkemedel - Godkännande av och tillsyn över veterinärmedicinska läkemedel (debatt)
 21.Talidomid/Neurosedyn (debatt)
 22.Internationellt skydd för visselblåsare (debatt)
 23.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 24.Avslutande av sammanträdet
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (2623 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (8646 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy