Ευρετήριο 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
PDF 8646k
Τετάρτη 9 Μαρτίου 2016 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση
1. Έναρξη της συνεδρίασης
 2. Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3. Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4. Μεταφορές πιστώσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5. Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6. Συμφωνία για τον καπνό (συμφωνία PMI) (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7. Προετοιμασία της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 17 και 18 Μαρτίου 2016 και αποτέλεσμα της διάσκεψης κορυφής μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης - Τουρκίας (συζήτηση)
 8. Ανακοίνωση της Προεδρίας
 9. Σύνθεση των πολιτικών ομάδων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10. Τροποποίηση της ημερήσιας διάταξης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11. Ώρα των ψηφοφοριών
  11.1. Μείωση της περιεκτικότητας ορισμένων υγρών καυσίμων σε θείο (A8-0037/2016 - Laura Ferrara) (ψηφοφορία)
  11.2. Εκτροπή του εμπορίου ορισμένων βασικών φαρμακευτικών προϊόντων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση (A8-0038/2016 - Laura Ferrara) (ψηφοφορία)
  11.3. Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Πριγκιπάτου της Ανδόρας για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών περί χρηματοοικονομικών λογαριασμών (A8-0047/2016 - Miguel Viegas) (ψηφοφορία)
  11.4. Διορισμός νέου εκτελεστικού διευθυντή της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) (A8-0045/2016 - Roberto Gualtieri) (ψηφοφορία)
  11.5. Δικονομικές εγγυήσεις για τα παιδιά που είναι ύποπτοι ή κατηγορούμενοι στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών (A8-0020/2015 - Caterina Chinnici) (ψηφοφορία)
  11.6. Κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό 2017 - Τμήμα ΙΙΙ (A8-0036/2016 - Jens Geier) (ψηφοφορία)
  11.7. Διοργανική Συμφωνία για τη βελτίωση της νομοθεσίας (A8-0039/2016 - Danuta Maria Hübner) (ψηφοφορία)
  11.8. Συμφωνία για τον καπνό (συμφωνία PMI) (B8-0311/2016, B8-0312/2016, B8-0312/2016, B8-0313/2016, B8-0313/2016, B8-0314/2016, B8-0315/2016, B8-0316/2016, B8-0317/2016) (ψηφοφορία)
 12. Αιτιολογήσεις ψήφου
  12.1. Μείωση της περιεκτικότητας ορισμένων υγρών καυσίμων σε θείο (A8-0037/2016 - Laura Ferrara)
  12.2. Εκτροπή του εμπορίου ορισμένων βασικών φαρμακευτικών προϊόντων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση (A8-0038/2016 - Laura Ferrara)
  12.3. Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Πριγκιπάτου της Ανδόρας για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών περί χρηματοοικονομικών λογαριασμών (A8-0047/2016 - Miguel Viegas)
  12.4. Διορισμός νέου εκτελεστικού διευθυντή της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) (A8-0045/2016 - Roberto Gualtieri)
  12.5. Δικονομικές εγγυήσεις για τα παιδιά που είναι ύποπτοι ή κατηγορούμενοι στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών (A8-0020/2015 - Caterina Chinnici)
  12.6. Κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό 2017 - Τμήμα ΙΙΙ (A8-0036/2016 - Jens Geier)
  12.7. Διοργανική Συμφωνία για τη βελτίωση της νομοθεσίας (A8-0039/2016 - Danuta Maria Hübner)
  12.8. Συμφωνία για τον καπνό (συμφωνία PMI) (B8-0311/2016, B8-0312/2016, B8-0312/2016, B8-0313/2016, B8-0313/2016, B8-0314/2016, B8-0315/2016, B8-0316/2016, B8-0317/2016)
 13. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14. Η τρέχουσα κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση (συζήτηση)
 15. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 16. Η κατάσταση στην Ερυθραία (συζήτηση)
 17. Έκθεση προόδου 2015 για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (συζήτηση)
 18. Σύνθεση των επιτροπών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 19. Έκθεση του 2015 για το Μαυροβούνιο (συζήτηση)
 20. Κτηνιατρικά φάρμακα - Χορήγηση άδειας και εποπτείας για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη και κτηνιατρική χρήση (συζήτηση)
 21. Θαλιδομίδη (συζήτηση)
 22. Διεθνής προστασία στους καταγγέλλοντες δυσλειτουργίες (συζήτηση)
 23. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 24. Λήξη της συνεδρίασης


  

VORSITZ: MARTIN SCHULZ
Präsident

 
1. Έναρξη της συνεδρίασης
Βίντεο των παρεμβάσεων
 

(Die Sitzung wird um 9.05 Uhr eröffnet.)

 

2. Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

3. Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

4. Μεταφορές πιστώσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

5. Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

6. Συμφωνία για τον καπνό (συμφωνία PMI) (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

7. Προετοιμασία της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 17 και 18 Μαρτίου 2016 και αποτέλεσμα της διάσκεψης κορυφής μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης - Τουρκίας (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Der Präsident. – Als erster Punkt der Tagesordnung folgt die Aussprache über die Erklärungen des Rates und der Kommission zur Vorbereitung der Tagung des Europäischen Rates (17.–18. März 2016) und zu den Ergebnissen des Gipfels EU–Türkei (2016/2502(RSP)).

Zunächst erteile ich dazu das Wort der Vertreterin der Ratspräsidentschaft, der lieben Ministerin und langjährigen Kollegin, Frau Jeanine Hennis-Plasschaert. Herzlich willkommen, Frau Ministerin!

 
  
MPphoto
 

  Jeanine Hennis-Plasschaert, President-in-Office of the Council. Mr President, I am pleased to address Parliament today on the next European Council meeting on 17 and 18 March. It will be dedicated to migration and economic issues and yes, of course, I will also refer to the outcome of Monday’s meeting of EU Heads of State or Government with Turkey.

First, on migration: in our relentless efforts to stem the flows, Monday’s meeting was an important one. Progress has been made. We will continue to further a European solution to the crisis and this is – and will continue to be – crucial, as underlined by President Tusk in his latest address in this Chamber, since the only way forward is a comprehensive European plan.

First of all let me outline the outcome of discussions with the Turkish Prime Minister. Monday’s meeting was a timely opportunity to look at where we stand on the EU—Turkey agenda and assess the progress made so far. Our view was clear. Progress is being made in the implementation of the joint action plan but, if we are to put an end to the flow of migrants, both moves are needed: to close down people smuggling routes and to break the business model of the smugglers. In that context, the additional proposals put forward by Turkey are a welcome move.

We agreed to work on the basis of a number of principles: first, the return of all new irregular migrants crossing from Turkey into the Greek islands; second, the acceleration of the implementation of the visa liberalisation roadmap; third, the speeding up of the disbursement of the EUR 3 billion and additional funding for the refugee facility for Syrians; fourth, the preparation for the opening of new chapters in the accession negotiations; five, the possibility of establishing in Syria areas which will be safer; and finally, sixth, to resettle Syrian refugees on a one-for-one basis.

Clearly more work is needed with Turkey on the details of their proposals and President Tusk will ensure that this work is taken forward before the European Council meeting on 17 and 18 March. If Turkey delivers on a commitment to take back 100% of the migrants arriving on Greek shores we really have a chance to break the business model of the smugglers and to end the human tragedy that is taking place in the Aegean Sea. We would be able to replace the current pattern of uncontrolled irregular migration with a controlled mechanism of humanitarian resettlement.

I have to stress that it is still way too early to declare success. As always in these issues, everything will be depend on implementation, but if at the next European Council we can conclude the agreement with Turkey along these lines, it would signify a possible breakthrough.

Clearly this is just one element of our common strategy. Beyond plans with Turkey, our cooperation with third countries is key – and will continue to be key – to stem the flow of migrants attempting the perilous journey to Europe.

Obviously, strengthening the protection of our external borders remains a priority as well and work in the Council on the proposal for a European border and coastguard is progressing fast. I know that in this House you have started discussing the proposal in the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE) and we look forward to a fruitful cooperation with you to make sure that the new system is operational as soon as possible. As you are aware, the European Council has called for a political agreement between our two institutions by the end of June. Yesterday I had the opportunity to speak with your rapporteur, Mr Pabriks, and I sense a true willingness on both sides to reach this objective.

Let me now turn to the situation along the Western Balkan route. In February the European Council agreed to gradually get back to a situation where all members of the Schengen Area apply fully the Schengen border code. The flows along the Western Balkans route have now come to an end. The practice of wave-through is no longer applied. Yes, restoring Schengen is essential but it will be difficult. It has consequences on the ground which require rapid action.

First, if we are to avoid a humanitarian crisis, we need to make sure we rapidly provide assistance to those affected, especially in Greece. Following the call of the February European Council, last week the Commission put forward a proposal on emergency support within the EU and we welcome this initiative. Work on the proposal has already started and we are doing all we can to ensure its adoption before the March European Council.

As you know, this will also require Parliament and the Council to adopt an amending budget for 2016 in order to create the budget line needed and yes, we stand ready to work with you to ensure that Greece gets the financial support it deserves in a spirit of true European solidarity.

Secondly, we need to act in a coordinated way to restore the proper functioning of the Schengen Area. The Commission Communication ‘Back to Schengen’ that you discussed yesterday identifies the steps that need to be taken to achieve this objective. It is an important contribution to guide our actions in the months ahead.

Things are moving fast. I think it is clear to all of us that the situation requires us to act rapidly and to act jointly. The March European Council will have a comprehensive debate on all these aspects in order to set orientations for the months to come. In other words, all these developments are getting our full attention.

At the same time we cannot lose sight of other challenges the European Union is currently facing. The March European Council will therefore also address jobs, growth and competitiveness. As usual in spring, the European Council will discuss the economic situation and there are positive signals. Europe is experiencing a recovery. Unemployment, although still at a historically high level, has been falling. We are slowly emerging from the crisis but nothing can be taken for granted. In many ways the recovery is still fragile and we must not ease up but strengthen our efforts.

The Annual Growth Survey launched the 2016 European Semester and the implementation of the country—specific recommendations is at the heart of the European Semester. Therefore the Presidency has put particular emphasis on their implementation in several Council conclusions. The joint debate that we had at the mini-plenary in Brussels two weeks ago was a useful contribution.

The European Council will provide guidance on the economic and social priorities which should guide our efforts this year. When we talk about growth, jobs and innovation clearly the internal market is our most important asset to deliver lasting economic benefit. We are happy that currently much work is being done with regard to the single market strategy and that concrete proposals under the digital single market strategy are now being discussed. Clearly at this very moment a large part of its potential remains untapped.

In this light our Presidency is pleased that the European Council will mark the importance of the internal market with a view to further boosting delivery of its agenda and full implementation and enforcement of the existing acquis. We hope that the June European Council will provide an opportunity to discuss this issue.

 
  
MPphoto
 

  Valdis Dombrovskis, Vice-President of the Commission. Mr President, today I am speaking on behalf of President Juncker, so allow me to underline a message that he has conveyed many times to this House: ours is a political Commission that delivers a political response to the major challenges of our time.

Nowhere is this more true than in our vision for the European economy. Just as the euro represents a political project that requires political governance and democratic accountability, so our economic strategy demands a political debate at all levels, European and national. In the end, we will be measured by our ability to improve the prospects of our people, today and tomorrow. This is why the European Semester is not a technocratic exercise but a political process, shaped by dialogue and debate. This is why this Parliament and our national parliaments play a central role. Not only do you strengthen our legitimacy; you also hold the policymakers to account.

This year’s European Semester takes place in a complex global environment. As our Winter Economic Forecast observes: ‘While growth is continuing at a moderate rate in Europe, significant parts of the world economy are grappling with major challenges.’ These challenges include a slowing down of the emerging economies, including China, geopolitical tensions in our neighbourhood and volatility in global markets.

2016 will be the fourth year of recovery for the European Union as a whole, and we expect a growth of 1.9%. Confidence is returning, and the euro area is no longer a bad pupil in the class. Employment has risen to its highest level since 2008. Yet these signs of progress are not enough. Twenty-two million Europeans are still without work, and 4.5 million of these are below the age of 25.

When this Commission took office, we put in place a clear strategy to deliver growth and jobs – a virtuous triangle of investment, structural reforms and responsible fiscal policy. This strategy drives everything we do, and it has social fairness at its core.

When it comes to responsible public finances, average budget deficits in both the euro area and the EU as a whole are clearly going down. In the euro area we expect a budget deficit going down from an average 2.2% of GDP last year to 1.9% this year.

Cleaning up our public finances and reducing national debt are essential. Not only for ourselves – as the markets remind us – but also for future generations. Today, for the first time in years, our levels of debt have begun to fall. Let us continue the good work.

Structural reforms are in the hands of our Member States. Our latest country reports send a clear message: those with the courage to reform make progress. They show that we now have a window of opportunity to modernise our economies.

When this Commission took office, our first major initiative was to respond urgently to one of the greatest weaknesses of the European economy: a lack of investment. With the help of this Parliament we launched a major offensive to boost investment across the European Union. Today we see the first results and they speak for themselves.

In its first six months, the European Fund for Strategic Investment has already mobilised more than EUR 60 billion of investment in 22 of our Member States. Around 80% of this new finance takes the form of new private capital – exactly what we wanted to achieve. In short, we are making progress, but this is precisely the moment to redouble our efforts and continue what we have started. Now is the time, as the recovery takes hold, for Member States to act.

This brings me to the European Semester – and a political process that this Parliament is shaping. The Semester helps us to identify new risks, increase stability and encourage the reforms that deliver growth. By focusing on its most urgent priorities, each Member State strengthens the European Union as a whole.

Last month we published our latest country reports. These reports are vital to the quality of our policymaking. Each one analyses the economic and social developments in our Member States. Each one ensures that the national programmes are properly debated and prepared.

This year’s reports paint a varied picture. Overall, our Member States are tackling their imbalances. They are making progress with the country-specific recommendations we issued last year, although that progress varies from country to country. As a whole, these efforts will strengthen the European recovery and help our economies to converge.

Yesterday, we discussed the winter package of the European Semester and we finalised the decisions under the Macroeconomic Imbalances Procedure.

The main conclusion is that there are now fewer Member States with macroeconomic imbalances than last year. This is encouraging, because it means that we are making progress in reforming our economies, and that the conditions for renewed convergence are gradually being restored. Of the 18 countries examined in depth, six were found to have no imbalances, seven show signs of imbalances, and five are experiencing excessive imbalances. The situation differs across countries but, in general, the main reasons for concern are the persistence of very high levels of indebtedness – be it public, private or external – vulnerabilities in the financial sector or deteriorating competitiveness. A clear reversal of these trends requires a decisive policy response.

High debt levels are a drag on growth and make the economies vulnerable to shocks. They need to be brought down. This is also crucial to keep up structural reform efforts to address long-standing weaknesses. It is not always easy, as reforms have political costs. But this is the only way to unlock the growth potential of our economies, make them more competitive, create more jobs and reverse the deterioration in social conditions. But overall, the system of closer monitoring and stronger coordination is bearing fruit, which should convince us to go further in our efforts. We will now take this assessment into discussions with Member States this month and next.

The Semester is still in its early years, but we have already made changes that make it more effective, more transparent and more accountable. There are changes big and small that will make a difference, from a new focus on employment and social performance to a streamlining of the process as a whole. But more than anything we have created time and space for dialogue, and focused on the urgent priorities that will deliver growth.

By publishing our country reports earlier, we now have a more open and substantial discussion. Our country-specific recommendations are more targeted. We focus on a limited number of priorities that require the government’s attention in the coming 12 to 18 months. And we published the recommendation for the euro area at the start of the Semester. This keeps our eye on the bigger picture, and helps us to develop a common understanding of the challenges we face together and the policies that will serve us all.

The European Semester is the lifeblood of our economic governance. Its credibility depends not only on the quality of our analysis and judgment, but also on the transparency and accountability of the process. That is why we improve the Semester at every opportunity. We have made changes that ensure a truly political debate at all levels. We have built bridges between all the actors, starting with this Parliament. This is how we build ownership and partnership. This is how we strengthen the legitimacy of economic governance. But above all, this is how we ensure that our economic strategy delivers the growth and jobs that our people want.

Let me conclude with a few words about the meeting of EU Heads of State and Government with Turkey, which took place on Monday this week. As you have seen, both sides agreed a number of steps that will significantly limit the flow of irregular migrants to the EU. An agreement in principle was found with Prime Minister Davutoğlu that Turkey will readmit quickly all irregular migrants who do not qualify for international protection, and who arrive in Greece. Turkey will thus anticipate the entry into force of the EU-Turkey readmission agreement.

It was also agreed that Turkey will readmit Syrian nationals returned from the Greek islands under the logic that they can apply for asylum in Turkey and on the understanding that for every Syrian readmitted, one will be resettled to the EU directly from Turkey. As President Juncker has said, this is a ‘game-changer’. The new plan will help us to break the business model of smugglers who exploit human misery. There will no longer be an incentive for Syrians to pay criminals to smuggle them across the Aegean. It will make clear that the only viable way to come to Europe is through legal channels.

Meanwhile, to ensure that Syrian refugees can benefit from decent conditions in Turkey, the newly created Facility for Refugees in Turkey is already starting to finance the first projects. The initial EUR 3 billion put into the Fund could also need to be supplemented after 2018.

Regarding the proposal to liberalise the EU’s visa regime with Turkey, let me underline what President Juncker has said. The Commission will ensure that Turkey fully respects its commitments and upholds the standards we have agreed. The same principle applies to the opening of new chapters in Turkey’s accession negotiations.

Details of Monday’s deal will need to be worked out in time for the next European Council on 17-18 March. European Union leaders also welcomed the Commission’s new roadmap which will restore Schengen to its proper functioning by the end of this year. This means strengthening our external borders, putting an end to the so-called ‘wave-through’ approach, and coordinating all temporary border controls at European level. As EU leaders recognised on Monday, this roadmap requires more support for our frontline Member States, starting with Greece.

Last week, the Commission adopted proposals for a new Emergency Assistance instrument, whose first priority will be to relieve the situation in Greece. EU leaders called on the Council to adopt the new scheme before next week’s March European Council. Parliament, as an arm of the budgetary authority, will play a central role in filling this proposal with life. That is why the Commission will urgently propose an amending budget for 2016 to create the budget line for the instrument. The estimated needs for 2016 are EUR 300 million with a further EUR 200 million each year for use in 2017 and 2018, respectively. Funding would therefore not be diverted from existing external humanitarian aid programmes outside the EU.

The Commission is working in order to ensure a strong and coordinated European response and we count on this Parliament to help us in making it so.

 
  
MPphoto
 

  Manfred Weber, im Namen der PPE-Fraktion. Herr Präsident, Herr Vizepräsident, liebe ehemalige Kollegin! Es ist schön, dass wir eine Ministerin hier bei uns haben. Mich würde interessieren, wie das ist, wenn man da vorne sitzt – man kriegt Kaffee serviert, und man darf so lange reden, wie man will. Ich glaube, dass das ein guter Platz ist da vorne, den du hast. Aber darüber können wir uns nachher mal austauschen und unsere Plätze vergleichen.

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Zunächst möchte ich für die EVP-Fraktion zum Ausdruck bringen, dass es gut ist, dass wir letzten Montag den Gipfel hatten und dass zum ersten Mal eine konkrete und umfassende Lösung in Sichtweite ist, dass wir miteinander reden, dass Europa gemeinsam mit der Türkei auf dem Weg ist, eine gemeinsame Lösung zu finden, weil nur die eine nachhaltige Lösung darstellt. Den Schmugglern das Handwerk zu legen, das Durchwinken zu beenden, die illegale Migration aus der Türkei nach Griechenland zu unterbinden – all das sind richtige Antworten. Ich möchte ausdrücklich auch mit einbinden, dass es wichtig ist, dass wir Griechenland jetzt unter die Arme greifen. Die Bilder, die in den letzten Tagen aus Idomeni gekommen sind, dürfen wir nicht weiter akzeptieren. Wir müssen versuchen, den Menschen vor Ort zu helfen. Das ist der erste Punkt: Positiv, dass wir den Gipfel hatten, und positiv, dass ein Ergebnis herausgekommen ist.

Ich möchte deutlich machen, dass wir, wenn wir über die Türkei sprechen, zunächst mal Respekt äußern wollen. Die Türkei hat in den letzten Jahren 2,5 Millionen Menschen aufgenommen, neun Milliarden eigenes Geld bereitgestellt, um den syrischen Flüchtlingen auf eigenem Staatsgebiet zu helfen. Und wir Europäer müssen uns eingestehen, dass wir zu lange auch weggeschaut haben, dass wir uns zu wenig mit dieser Entwicklung beschäftigt haben und jetzt umso aktiver werden müssen. Das sind die zwei Punkte, die anzusprechen sind.

Trotzdem müssen wir eines klarstellen: In der Partnerschaft mit der Türkei geht es um Partnerschaft; es geht nicht um Abhängigkeit von der Türkei. Wenn wir über die Türkei sprechen, dann kann es nicht sein, dass zukünftig die Türkei über die Frage, wie viele Flüchtlinge sie nach Europa reinlässt oder nicht reinlässt, Europa kontinuierlich unter Druck setzt. Es kann nicht sein, dass zukünftig Marokko sagt: Na gut, wenn wir zukünftig gegenüber Spanien die Grenzen öffnen, dann können wir vielleicht die gleichen Konditionen wie die Türkei für uns herausverhandeln.

Es geht um Partnerschaft und nicht um Abhängigkeit. Und deswegen muss für uns klar sein, dass Europa zunächst mal selbst in der Lage sein muss, die Grenzen zu sichern, und das heißt auch, technische Maßnahmen anwenden, auch Grenzzäune bauen, wenn es notwendig ist, um die europäischen Grenzen entsprechend zu sichern.

Das Zweite, was klar ist, wenn wir über Selbstbewusstsein Europas reden, ist, dass wir dann bei der Visabefreiung sehr kritisch darauf schauen. Die EVP-Fraktion ist bereit, konstruktiv über die Visafragen zu reden. Aber ich möchte nicht verhehlen, dass es viele Sorgen gibt bei dieser Visaliberalisierung. Die Türkei muss zunächst alle Standards einhalten. Insbesondere wenn ich mir vorstelle, dass erst vor kurzem ein Datenschutzgesetz in der Türkei vereinbart worden ist, das wiederum keine unabhängige Datenschutzbehörde möglich gemacht hat, dann zeigt dies, dass der Ball nicht bei uns liegt, sondern der Ball liegt vor allem in Ankara, wenn wir die Fristen einhalten wollen.

Ich möchte deutlich machen, dass es aus unserer Sicht keinen Blankoscheck gibt, und ich möchte deutlich machen, dass auch der Europäische Rat sich bitte bei der Detailgesetzgebung etwas zurückhalten sollte. Die Fragestellung, wie wir die Visaliberalisierung machen, ist Aufgabe der Innenminister und des Europäischen Parlaments und nicht des Europäischen Rates.

Und zum Vierten: Wenn wir über Partnerschaft reden und nicht über Abhängigkeit, dann muss auch klar sein, dass die Finanzmittel, die wir jetzt bereitstellen, auch wirklich dort ankommen, wo wir sie haben wollen. Ich unterstütze ausdrücklich Johannes Hahn in der Überlegung, dass wir die Gelder wirklich projektbezogen vor Ort in den Camps investieren und nicht der türkischen Regierung direkt überweisen.

Partnerschaft, aber nicht Abhängigkeit von der Türkei – das ist die Botschaft, die uns als EVP-Fraktion wichtig ist.

Einen letzten Gedanken möchte ich noch äußern: Wir müssen Sachverhalte trennen. Die Migrationsfrage ist eine gemeinsame Aufgabe, die wir lösen wollen. Aber die Erweiterung der Europäischen Union, die Vollmitgliedschaft der Türkei ist ein gänzlich anderer Sachverhalt. Das sind zwei getrennte Sachverhalte. Meine Fraktion – damit da keine Zweifel aufkommen – ist sehr skeptisch ob einer Mitgliedschaft. Wir glauben, dass eine Vollmitgliedschaft der Türkei für beide Seiten nicht positiv ist. Trotzdem müssen wir der Türkei klar sagen: Wenn sie eine Partnerschaft mit uns will, dann darf sie sich nicht weiter von Europa entfernen.

Die Übergriffe auf die Medien in den letzten Tagen sind inakzeptabel! Zaman, die Zeitung, die unter Beobachtung und unter Aufsicht der türkischen Behörden steht, gehörte der Opposition und hat am ersten Tag, nachdem sie vom Staat unter Aufsicht gestellt worden ist, eine Titelseite veröffentlicht, wo ein großes Foto von Erdoğan drauf war. Das heißt, die Trendwende dahin, diese Medien unter Regierungsaufsicht zu stellen, ist offensichtlich.

Und deswegen der Appell und die Bitte an den Staatspräsidenten der Türkei: Sie haben jetzt die Chance, die Partnerschaft mit Europa zu zeigen. Deswegen: Bitte hören Sie auf, die Medien weiter zu attackieren, hören Sie auf, einen autokratischen Staat in der Türkei aufzubauen! Bitte führen Sie die Türkei nicht weiter weg von Europa!

Und zu guter Letzt noch ein kurzer Hinweis zu dem eigentlichen Thema, das nächste Woche diskutiert werden soll, nämlich die Frage Semester und Euro, die Valdis Dombrovskis angesprochen hat. Das sollte eigentlich bei der Planung des Europäischen Rates im Mittelpunkt stehen. Wir glauben, dass Europa auf dem richtigen Weg ist, weil wir Reformen durchgesetzt haben. Vor allem in den EVP-regierten Ländern stehen wir mit sinkenden Arbeitslosenraten, weniger Neuverschuldung und Wachstum gut da. Wir bitten den Europäischen Rat, bei den Beratungen diesen Kurs nicht zu verlassen. In all den Staaten, wo wir auf einem guten Weg sind, wurde dieser Kurs beschritten. Lassen Sie uns diesen gemeinsamen Weg weitergehen: Selbstbewusstsein und nicht Abhängigkeit!

 
  
MPphoto
 

  Gianni Pittella, a nome del gruppo S&D. Signor Presidente, onorevoli colleghi, benvenuta collega Jeanine. Io avrei voluto commentare l'accordo, ma l'accordo non c'è ancora. E questo è il segno, lasciatemelo dire, di un'Europa dei governi che non sa più decidere. Per salvare l'Europa e soprattutto le migliaia di siriani in fuga dalla guerra, l'accordo con la Turchia rappresenta un passo necessario, a patto che si fughi ogni ambiguità.

Quelle persone – penso in particolare alle bambine e ai bambini – sono uomini e donne, non numeri, non merce. Lo dico con chiarezza: questo accordo non può essere un baratto o un mercanteggiamento sulla pelle dei rifugiati, sui diritti umani, sulla libertà di stampa e di espressione; non si negozia e la chiusura del quotidiano Zaman, il trattamento riservato alla relatrice del Parlamento europeo, Kati Piri, sono tutti fatti che il Presidente Schulz ha fatto bene a stigmatizzare durante il vertice. L'atteggiamento nei confronti della minoranza curda sono segnali negativi che pesano sul negoziato.

Bisogna poi tenere separati i piani e non confondere il dialogo sulla crisi dei rifugiati e il negoziato di adesione della Turchia, così come sulla liberalizzazione dei visti occorre preliminarmente che la Turchia faccia le cose che deve fare per poter consentire alla Commissione europea di fare una proposta che il Parlamento esaminerà e quindi deciderà. È giusto che l'Unione si impegni finanziariamente per sostenere i profughi siriani, finanziando le ONG per la gestione dei progetti e non le autorità siriane. Ma questo non è un assegno in bianco: serve una sincera cooperazione che, nel pieno rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale, in particolare della Convenzione di Ginevra, consenta una soluzione dignitosa per migranti e rifugiati.

E non posso dimenticare la Grecia, che rischia di diventare una gabbia per i rifugiati, una porta d'ingresso senza porte di uscita. Il popolo e le autorità greche vanno sostenuti con azioni concrete, con aiuti umanitari, come sta facendo la Commissione europea, e con il ricollocamento negli altri Stati membri di decine di migliaia di profughi, come già deciso. Nel momento in cui inizierà il primo ricollocamento dei profughi dalla Grecia, si dovranno chiudere tutte le rotte clandestine, non solo quella della Macedonia ma anche quelle che passano per l'Albania e la Bulgaria.

E poi c'è la radice del problema: la Siria, che è ormai periferia dell'Europa. Ciò che succede in quel paese ha un impatto immenso nei nostri paesi. Bene dunque cessate il fuoco in Siria. Si lavori ora ad un accordo politico con un'Europa protagonista con Federica Mogherini.

La sfida dei rifugiati è innanzitutto una sfida europea. Tuttavia bisogna guardare al Mediterraneo e all'Africa se non vogliamo vivere in una eterna e penosa emergenza. Che si tratti di Turchia, di Russia o di altro paese, noi siamo contro la delocalizzazione dei problemi europei ad altri paesi. Non sono gli altri che devono risolvere i nostri problemi. È tempo che gli Stati membri si assumano le loro responsabilità attraverso decisioni vincolanti.

Non ci aspettiamo che altri facciano ciò che noi dobbiamo fare. Il declino della civiltà europea sarà fermato solo recuperando la nostra forza morale, la dignità che ci ha fatto apprezzare e stimare in tutto il mondo.

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall, on behalf of the ECR Group. Mr President, last week Donald Tusk gave a very clear message to potential irregular migrants when he said: ‘do not come to Europe, do not believe smugglers’. Finally, a European leader was trying to break the link between getting on a boat and bypassing legal migration channels, because stemming the flow of irregular migrants will allow our countries to focus on helping the refugees who need and deserve our help directly from the conflict zones.

But let us be clear: our enemies are not the refugees who are fleeing from war, conflict and persecution. Our enemies are not the irregular migrants who come from safer countries and who may use the conflict to understandably seek a better life in our countries. Our enemies are the people traffickers who prey on innocent and desperate people, who care little for the lives of their human cargo and who deserve to be taken out of action.

So, on Monday, EU leaders agreed the outline of an agreement with the Turkish Government and I hoped, like Gianni, to be standing here today welcoming a deal, but instead I have to admit I have a number of reservations and questions.

Firstly the process: yet again we see one or two leaders going off to negotiate with Turkey on behalf of the EU without really consulting the other countries.

Secondly, I struggle to see how much of this is either legal or practical. Even in desperate times, should we just tear up our own rules and international conventions?

Thirdly, I am very concerned that we are replacing one series of pressures from economic migration with another by granting Turkey visa liberalisation in a matter of weeks, without thinking through the implications.

Fourthly, how will the EUR 6 billion be delivered? Will it be tied to clear targets that must be met? Or otherwise would we not be better off and safer spending that vast sum of money here on reception, processing and returns?

Turkey itself is testing the EU. Those of us who believe in freedom of the press should be concerned about the actions of the Turkish government against the Zaman newspaper. But if we are to work with Turkey on migration as friends then, as friends, we should also be honest with them about whether EU membership is realistic, and with our concerns over freedoms in their country.

Whatever our views, we must all realise that we will not begin to control this crisis until we all realise there is no one silver bullet to solve this crisis. We made that mistake last year with the relocation scheme. Let us not make that same mistake again. While we may not be able to stop the flows altogether, we can show that our borders are not a free-for-all. In the short term, we can work on finalising readmission agreements and speeding up returns; we can fingerprint upon arrival and find resources to speed up the processing of applications; we can put NATO ships in the Aegean to target the traffickers. In the long run, we can talk about reform of Dublin, but should we really be reinventing Dublin in the midst of a crisis? Or should we find a way of making a system we have work effectively and helping those facing the greatest pressures? Dublin has failed because countries stopped implementing it.

Yes, Greece does have a significant humanitarian crisis, but EU politicians would be making a huge mistake to try to launch a hostile takeover of Greece under Article 78 of the Treaty, as I see some politicians are proposing. Guy, I see you looking at me. I imagine you are going to attack me again this week. The number of times you mention Mr Kamall in your speeches really is flattering. I just hope for your partner’s sake you do not mention my name in your sleep. But on an issue as important as this, I ask you and others here today not to seek to score cheap political points but to agree how all of us can work together to find effective answers – not undeliverable silver bullets, not initiatives designed purely to grab the headlines, but practical solutions to save lives and help refugees. Because we owe it to our citizens and the refugees that desperately need our help, to stem the flow of those who are not refugees, to help frontline states take responsibility and to provide a refuge for those genuinely fleeing for their lives.

(The speaker agreed to take a blue-card question under Rule 162(8))

 
  
MPphoto
 

  Bill Etheridge (EFDD), blue-card question. Thank you for choosing me, as I appreciate that everyone is keen to talk to Mr Kamall. The last time we spoke, Mr Kamall, I had the honour of asking you a question about Turkey and you contradicted the position that your leader, the Prime Minister, has held for many years about Turkish membership of the EU. I wonder if now you would like to join with me in condemning your leader’s, the Prime Minister’s, part in a very shoddy deal that is being done with Turkey, the payment of protection money – basically on his knees with the rest of the EU begging Turkey to solve the problems we have got. And, while we are at it, give us a critique of his other failed re-negotiations – any that might come to mind?

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (ECR), blue-card answer. Mr Etheridge, you are either naive or a real optimist if you expect me to stand here and criticise the leader of my party – the Prime Minister of my country. I would say wake up or get some coffee before you come into the Chamber.

What I would say to you is that you also criticised him over the negotiation. No prime minister has done more to negotiate a different relationship with the EU than this current prime minister, and for that you should give him credit.

 
  
MPphoto
 

  Guy Verhofstadt, on behalf of the ALDE Group. Mr President, I understand that it is forbidden to look at Mr Kamall, but anyway I am going to surprise Mr Kamall, because essentially I am in agreement with him on the critical points he has made on the proposal that is on the table.

I do not deny that we need practical and technical arrangements with Turkey as part of a global approach, but this is not a practical or technical arrangement. It is a deal with Turkey in which we outsource our problems. It is a deal in which we are, in fact, giving the entrance keys to the gates of Europe into the hands of Turkey, to the successors of the Ottoman Empire, to Erdoğan – should even say maybe to Sultan Erdoğan. He shall now decide on the entrance into the European Union.

Because what is the deal in fact? The deal is that we are blocking, collectively, entrance to the European Union for Syrians and for other people, and it is Turkey which shall decide, on an individual basis, who is a refugee who can enter, in a trade-off, one to one. Some Syrians will maybe enter but, for example, Afghanis who are fleeing from IS in Afghanistan, may not. A Kurd who wants to leave Iraq or maybe another country shall certainly not be allowed to enter under that scheme. I have to tell you I am on the same side as Mr Kamall for once. I find this deal hugely problematic because it is a type of collective refoulement and, in my eyes, this is forbidden by the Geneva Convention.

Moreover, you have to know, dear colleagues, that Turkey is a very poor member of the Geneva Convention. It has ratified a number of protocols. One example is that Turkey does not give political asylum to Syrians; it only gives political asylum to refugees from countries belonging to the Council of Europe. Secondly, it does not give asylum, for example, to victims of internal civil conflicts, such as the conflict raging for the moment in the south—east of Turkey. So I think it is hugely problematic to ask a country which has not fully accepted all the protocols of the Geneva Convention to do the business. It is like the Americans saying to the Mexicans, you manage the borders in the future. That is what we are doing. I think it is hugely problematic.

Secondly, while I understand the reasoning – which Mr Dombrovskis and Mrs Plasschaert repeated this morning – that this is the way to stop the smugglers and the only way to stop human trafficking, I am absolutely not of that opinion. I think the opposite will happen. By reducing the entrance points to the European Union in such a narrow way as we are doing now, by giving only Turkey the possibility on an individual basis to grant entry to the European Union, desperate refugees are going to look to alternative routes and in a few weeks we will have again a debate in this Parliament about the revival of the Lampedusa route. We are going to have a debate about a new route in Albania, a new route via Malta, a new route in Bulgaria and it will not solve the problem because the problem cannot be solved by others, by third countries, but it has to be solved by us, the European Union. That is what we lack at the moment.

My plea to you, Mr Dombrovskis and Mrs Plasschaert, is to now do what is necessary on the next count. First, take a decision on the European border and coast guard. It is fantastic that you tell us we are making progress, but we have been making progress for months. Why not use Article 78, paragraph 3 of the Treaty? Article 78 gives you the possibility to take emergency measures in case of an influx into the European Union of refugees and of migrants, but you are not doing it. You do not need legislation from this Parliament and the Council. You can do it based on the actual Treaty. Do it. Start with this border guards on the border with Greece and Turkey. Secondly, as for the EUR 3 billion, how many times are we going to decide on the EUR 3 billion? Can the Member States perhaps pay the EUR 3 billion for once and pay it not through the Turkish authorities, not through Turkey’s NGOs, but directly in the camps to the refugees so that they no longer have to live with USD 7 per month. That is the reason they come to us, because they have to survive with USD 7 a month. We have to put this EUR 3 billion into direct financial aid to the refugees.

Finally, what we also need to do is to strengthen our asylum system, and change the Dublin system. You know what we are doing, in fact? We are not changing the Dublin system now. No. We have put Turkey inside the Dublin system. That is what we have decided, instead of changing the Dublin system definitely and making a fair share between the Member States of the European Union.

So, in the beginning I was of the opinion that maybe this deal could help, but the more I look at it, the more I am critical of it, and the more sceptical I am. I have one plea to Mrs Plasschaert: ask Mr Tusk to redo and remake his copy and to go for real European action.

(The speaker agreed to take a blue-card question under Rule 162(8)).

 
  
MPphoto
 

  Maria Grapini (S&D), Întrebare adresată conform procedurii „cartonașului albastru”. Este clar, nemulțumirea dumneavoastră a rezultat din discurs și sunt total de acord, dar vreau să vă întreb în mod tranșant: dumneavoastră, după discursul domnului vicepreședinte, plecați de aici cu percepția că avem un program coerent și clar. Domnul vicepreședinte ne spunea că zona Schengen au rezolvat-o așa, până la sfârșitul anului. Vi se pare normal un proiect făcut de Comisie pentru o problemă atât de gravă pentru trei luni, pentru șase luni sau avem nevoie de un proiect coerent pentru ca cetățenii să aibă o percepție corectă? Și ce părere aveți de împărțirea Europei în două zone, Schengen și țări excluse, deși au semnat tratatul și sunt membre ale Uniunii Europene?

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. – Augenblick, Herr Verhofstadt, bevor Sie antworten.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, Frau Grapini, wenn Sie schneller sprechen, als unsere Dolmetscher hören können, dann haben die Dolmetscher Probleme, zu übersetzen. Meine Bitte an Sie alle, liebe Kolleginnen und Kollegen: Bitte sprechen Sie in einem Rhythmus, den unsere Dolmetscher auch bewältigen können.

 
  
MPphoto
 

  Guy Verhofstadt (ALDE), blue-card answer. I did not understand the question very well, as this was ‘lost in translation’ perhaps – something about Schengen and non—Schengen. But I think that it is clear that there is a common solution; it is not a question of Schengen alone.

The problem, however, is the following. It is like with the euro: we started with the euro and we made the mistake of not having a government of the euro treasury. In Schengen we made the same mistake: we started with Schengen and then afterwards we said ‘Oh, we do not have a European border and coastguard to protect Schengen. Oh, we do not have a common asylum system’. So we have to learn the lessons now and not start to say ‘okay, here come the Turks who are going to solve our problem’. No, it is we who have to take our responsibility, inside and outside Schengen.

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. – Herr Verhofstadt, für eine Frage, die Sie nicht verstanden haben, haben Sie aber eine breite Antwort gegeben, das muss ich Ihnen jetzt sagen.

 
  
MPphoto
 

  Gabriele Zimmer, im Namen der GUE/NGL-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Was für ein schäbiges Bild geben wir als EU gegenwärtig ab! Am Montag sitzen die Vertreter, die Chefs der Regierungen der 28 Mitgliedstaaten in einer Runde und schauen händeringend darau, was der türkische Regierungschef als Angebot unterbreitet. Sie sind bereit, ein vergiftetes Angebot anzunehmen, weil sie sich ja im Grundsatz darauf geeinigt haben und nur noch weiter ausverhandeln wollen.

Man muss aber dazu klar sagen, mit Menschen und mit Grundrechten handelt man nicht! Niemand darf damit handeln – auch nicht die EU! Was aber jetzt vorgeschlagen wurde, erinnert stark an einen Ablasshandel: Wer Flüchtlinge, Asyl- und Schutzsuchende nach nationaler, regionaler Herkunft definiert und gegenseitig tauscht, verstößt gegen internationale Abkommen, gegen internationale Vereinbarungen und gegen das Völkerrecht.

Ich denke hier nur an die Bilder der Menschen, die in Idomeni darauf warten, dass sie Zugang zur Europäischen Union bekommen, dass sie weiterziehen können, und denen dieses Recht verweigert wird. Niemals – und das sage ich ganz klar all jenen, die uns hier weismachen wollen, wir hätten eine europäische Lösung auf dem Tisch – niemals waren wir von einer europäischen Lösung so weit entfernt wie jetzt. Nichts, was Sie am Montag feststellen konnten, intendiert auf eine europäische Lösung. Die Fragen, die Zweifel, die einzelne Staatschefs angebracht haben, bezogen sich doch ausschließlich auf Fragen, die ihre eigenen Interessen als Staat betroffen haben. Was anderes war es doch nicht.

Der vorletzte Gipfel beinhaltete eine Einigung darauf, die Grenzen nicht zu schließen. Am Tag danach wurden die Grenzen geschlossen. Am Montagabend, in der Nacht, am frühen Morgen reisten die Staatschefs ab, und das erste, was war, war die Verkündung: Der nächste Staat schließt seine Grenzen.

Dann schaue ich nach Griechenland: Schön, dass die Kommission den Vorschlag unterbreitet hat, ein neues Instrument zu schaffen und humanitäre Hilfe zu leisten, insbesondere die Aktivitäten von Organisationen zu unterstützen. Aber das ändert doch nichts an den Problemen. Nichts ändert sich an der tatsächlichen Belastung für Griechenland und an dem unsolidarischen Verhalten der anderen Mitgliedstaaten.

Meiner Biografie nach weiß ich ganz genau, was es bedeutet, Mauern zu bauen und Grenzen zu schließen. Ich kann Ihnen nur sagen, wenn jetzt plötzlich der Satz gilt: „Niemand hat die Absicht, Griechenland unregierbar zu machen.“, dann klingt das für mich höhnisch. Wenn zum Beispiel Herr de Maizière am Montag erklärt, Griechenland soll sich nicht so haben, das müssen die aushalten, dazu müssen die in der Lage sein, dann kann ich nur sagen: Das ist purer Zynismus! Das ist die Absage an die Gemeinsamkeit der Europäischen Union.

Zur Türkei: Wer sich in die Hände der Türkei begibt, gibt sich selber auf – jedenfalls bei dieser Türkei, mit dieser Regierung. Wir waren immer dafür, die Verhandlungen über eine Mitgliedschaft mit der Türkei zu führen. Aber wir sind strikt dagegen, dass alle Kriterien, alle Anforderungen, alle Vereinbarungen, alles was für den Beitritt gilt, einfach beiseitegeschoben wird.

Wir schließen einen Deal mit einem Land, das bereit ist, Menschen im eigenen Land zu töten, das bereit ist, Bomben auf Kurden in Syrien zu werfen, das durch die Unterstützung islamistischer Kämpfer mit zum Syrienkrieg, mit zur Flüchtlingskrise beigetragen hat. Wir schauen weg – wir sind bereit, mit ihnen einen Deal zu machen. Ich finde, das können und das dürfen wir nicht akzeptieren! Dazu fordere ich uns gemeinsam auf!

 
  
MPphoto
 

  Philippe Lamberts, au nom du groupe Verts/ALE. Monsieur le Président, faillite morale, voilà les mots qui me viennent à l'esprit à la suite du Conseil européen de lundi. Faillite morale, lorsqu'au lieu de le sanctionner, on déroule le tapis rouge à un régime qui soumet la justice et la police à la volonté d'un seul homme, qui muselle et emprisonne toute presse libre, qui disqualifie toute opposition démocratique et qui, pour gagner une élection, relance la guerre civile et bombarde ses propres populations.

Faillite morale, lorsque l'on veut mesurer l'accueil réservé aux réfugiés de guerre syriens à l'aune du nombre d'entre ceux qui tenteront d'accéder à l'Union européenne par des chemins moins légaux, déduction faite, bien sûr, de celles et de ceux qui seront morts en chemin. Argent, visa, relance du processus d'adhésion, rien n'est de trop pour séduire le Poutine de la Sublime Porte, tout cela parce qu'une majorité d'États membres de l'Union, à la différence de l'Allemagne, a pris le parti du "pas de ça, pas de ces barbares chez nous", certains au nom d'une défense tonitruante du mythe d'une Europe blanche et chrétienne, d'autres, plus prosaïquement, pour défendre la saison touristique à la Vlaamse Kust, sans même parler de tout ceux qui se cachent bien cyniquement et lâchement derrière cela.

Il est encore temps, Mesdames et Messieurs les chefs d'État ou de gouvernement, de vous ressaisir et d'adopter, la semaine prochaine, des mesures qui mettent l'Union européenne à la hauteur de ses responsabilités, à la fois morales et légales. Vous avez raison, nous devons créer un chemin sûr et légal d'accès à l'Union européenne. Mais ce chemin ne peut pas être réservé aux seuls Syriens – que je sache, l'Iraq, l'Afghanistan et le Yémen sont tout autant des zones de guerre. Il ne peut pas être tributaire du nombre de demandeurs d'asile déboutés et renvoyés en Turquie. Je rappelle qu'en vertu de la convention de Genève, tout réfugié ou demandeur d'asile a droit à un examen individuel de sa demande. Si vous êtes capable de trouver des milliards – trois, six ou plus, qu'importe – pour favoriser l'accueil en Turquie, je pense que nous devrions, nous, la riche Europe, être capables d'en faire au moins autant pour l'accueil ici. Je rappelle que l'Union européenne, l'an dernier, a accueilli – tenez-vous bien – des réfugiés à hauteur de 0,25 % de sa population. C'est 100 fois moins – 100 fois moins! – que le nombre de réfugiés accueillis par un pays fragile comme le Liban, un pays qui, comme la Jordanie et bien plus que la Turquie, a besoin de notre aide. Alors oui, pour mettre en place cette politique, il faudra parler avec la Turquie. Mais plus forte sera notre détermination commune pour faire face à nos responsabilités, plus forts nous serons face à Erdoğan, parce que, figurez-vous, la Turquie est fragilisée géopolitiquement et économiquement. Elle a au moins autant besoin de l'Union européenne que l'Europe de la Turquie.

La condition première du succès d'une telle politique suppose que nous, Européens, agissions ensemble. "Zusammen schaffen wir das." Je voudrais m'adresser à deux pays en particulier. Madame Hennis-Plasschaert, vous venez des Pays-Bas et vous exercez pour l'instant la présidence du Conseil de l'Union. Je rappelle que votre pays est la patrie du libéralisme politique. Lorsque l'Europe était confrontée aux absolutismes et aux guerres de religion, les Pays-Bas ont su se transformer en terre d'accueil pour tous les réfugiés européens. Quant à la France, plutôt que d'afficher une solidarité de façade tout en laissant son Premier ministre faire la leçon de manière puérile à la chancelière, plutôt que de perdre son honneur en remettant la légion du même nom au prince héritier de l'État islamique – je veux dire, l'Arabie saoudite –, je voudrais qu'elle assume ses responsabilités pour mériter le titre de "patrie des droits de l'homme", dont elle se drape un peu plus souvent qu'à son tour, qu'elle prenne sa juste part dans l'accueil des réfugiés et qu'elle assume sa part de leadership qui fait tant défaut à l'Europe.

Enfin, et je terminerai par là, Monsieur le Président, face aux Kaczyński, Orbán, Fico, Morano, Pegida et Le Pen qui invoquent sans arrêt une Europe chrétienne pour ériger notre continent en forteresse, je veux rappeler les paroles prononcées ici même, il y a dix-huit mois, par le pape François. Il nous disait qu'il est nécessaire d'affronter ensemble la question migratoire. On ne peut tolérer que la mer Méditerranée devienne un grand cimetière. Il nous disait que l'Europe sera en mesure de faire face aux problématiques liées à l'immigration: premièrement, si elle arrive à définir clairement sa propre identité culturelle et à mettre en acte des législations adéquates capables, en même temps, de protéger les droits des citoyens européens et de garantir l'accueil des migrants; deuxièmement, si elle adopte des politiques justes, courageuses et concrètes qui aident les pays d'origine à résoudre leurs conflits internes, cause principale du phénomène, au lieu de politiques intéressées qui alimentent ces conflits. Selon le pape François, il est nécessaire d'agir à la fois sur les causes et sur les effets. Plus récemment, il rappelait qu'une personne qui veut construire des murs et non des ponts n'est pas chrétienne. Je rappelle que ce que nous avons mis sur nos billets de banque, Mesdames et Messieurs, ce sont des ponts et pas des murs. Vous savez ce qu'il vous reste à faire.

 
  
MPphoto
 

  David Borrelli, a nome del gruppo EFDD. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ancora una volta ci troviamo a confrontarci con situazioni che ormai stanno divenendo costanti nei nostri dibattiti: la crisi migratoria e la crisi economica. Questi due temi sono assai diversi tra loro per natura e per dinamiche ma si impongono alla nostra attenzione contemporaneamente per urgenza e importanza. Ormai dobbiamo riconoscere che si impongono anche per l'inefficacia delle soluzioni finora adottate.

Nonostante tutti gli sforzi per combattere la crisi economica, non siamo riusciti nella sostanza, a traghettare la maggioranza dei nostri concittadini verso acque né più sicure né più tranquille; anzi, l'esempio di insufficiente solidarietà, insufficiente soprattutto nel metodo, che è stato dato nei confronti del popolo greco, non può certo tranquillizzare chi, tra i nostri concittadini, si trova in situazione di particolare debolezza.

La crisi migratoria, poi, ci trova addirittura scoperti di quegli strumenti e meccanismi su cui la risposta alla crisi finanziaria ha potuto contare. Addirittura, abbiamo visto governi che a fronte di numeri comunque non enorme di migranti, hanno chiesto lo stralcio, se non addirittura l'abolizione, di regole date da tutti per acquisite e presentate al mondo come conquiste irrevocabili del processo di unificazione europea. I risultati dell'ultimo Consiglio confermano ancora una situazione di paralisi sostanziale: fatte salve le solite affermazioni di principio e i minimi passi in avanti, tutto è rinviato alla prossima riunione.

Questa incapacità progettuale di fronte a problemi noti ha messo l'Unione europea addirittura nella situazione di vedersi porre condizioni improprie da parte di un governo, quello turco, che, a pochi giorni da eclatanti azioni contrarie ai valori che l'Unione sostiene, come la libertà di stampa, pretende l'accelerazione dei negoziati di adesione.

È ormai chiaro a chiunque voglia vedere che i governi dell'Unione europea sono in uno stallo di capacità di fronte alle attuali sfide. Spetta a noi che abbiamo la rappresentanza diretta dei nostri concittadini, per le questioni che riguardano l'insieme del continente, mostrare che è possibile pensare, progettare e volere un approccio diverso e anche più efficace alle crisi che ci pongono delle sfide. E dunque cosa fare?

Anzitutto richiamare i valori. L'Unione europea ha dichiarato al mondo di voler offrire uno spazio di libertà, giustizia e sicurezza. Ripartiamo da qui. Libertà: noi siamo coscienti dello sforzo che la Turchia sta facendo per accogliere i profughi siriani e abbiamo già stanziato notevoli risorse; ma non si può accettare di scambiare questa accoglienza, che è un dovere anche per il governo turco, con la negazione continuata della libertà di espressione e stampa. Questo è un negoziato improprio e chi chiede di aderire all'Unione europea deve avere ben chiara questa distinzione, nei principi e nelle azioni.

Giustizia: siamo nell'Unione europea più di 500 milioni di abitanti. Nel 2015 abbiamo accolto 1 200 000 richiedenti asilo e non è possibile accettare che i nostri governi vadano in crisi per simili numeri. Abbiamo ben altre capacità e non è giusto accettare situazioni umanitarie, come quelle che in questi giorni vediamo, sul confine greco-macedone.

Sicurezza: agire con giustizia significa anche saper distinguere e dare il proprio nome alle cose. È necessario che si dica chiaramente, con le parole e con i fatti, ai nostri concittadini chi verrà accolto e perché, come verrà gestito e integrato, chi non può essere accolto per sempre e come sarà fatta rispettare questa decisione. E occorrono regole chiare, applicabili e certe per tutta l'Unione europea.

(L'oratore accetta di rispondere a una domanda "cartellino blu" (articolo 162, paragrafo 8, del regolamento)).

 
  
MPphoto
 

  Gerolf Annemans (ENF), "blauwe kaart"-vraag. Ik heb een vraag in verband met de duidelijkheid van het debat. Ik heb u aandachtig beluisterd. Ook ik ben erg vertrouwd met het UKIP- standpunt inzake immigratie en illegale migratie, een standpunt waar ik het, heel dikwijls trouwens, volmondig mee eens ben. Heeft u hier vandaag gesproken namens de hele EFDD-Fractie of alleen namens uw eigen partij?

 
  
MPphoto
 

  David Borrelli (EFDD), Risposta a una domanda "cartellino blu". Questa curiosità è stata risolta, credo, qualche mese fa, quando in Aula mi alzai e dissi che l'EFDD, sulla questione migratoria, è divisa perché, da italiani, abbiamo un'altra visione. Forse lei era assente.

 
  
MPphoto
 

  Marine Le Pen, au nom du groupe ENF. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, la vérité est cruelle! Lors des dernières négociations entre la Turquie et l'Europe, le président Erdogan a lancé un diktat à cette Union européenne intrinsèquement faible, il faut bien le dire, et défaillante. Je l'avais appelée une fois la grosse méduse molle, et je crois que j'avais tapé juste.

Après avoir obtenu, en novembre dernier, trois milliards d'euros pour tarir le flux de migrants, promesse évidemment restée sans suite, il réclame aujourd'hui six milliards pour le faire. La preuve des promesses non tenues se lit d'ailleurs dans les chiffres: en janvier 2016, douze fois plus de migrants en provenance de Turquie ont débarqué en Grèce, comparé à janvier 2015.

Erdogan vous roule dans la farine, Erdogan vous fait chanter. Il va même jusqu'à exiger aujourd'hui, la suppression des visas pour permettre à ses ressortissants de rejoindre l'Union européenne et, enfin, l'accélération du processus d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne, en récompense de sa non-coopération.

La preuve est faite que l'Union européenne ne rend pas plus fort. Elle génère, au contraire, un flou permanent et une faiblesse mortifère, dont M. Erdogan profite largement. Il vous montre chaque jour le peu de cas qu'il fait de vos leçons de morale, puisqu'en raison de vos choix irresponsables, vous l'avez rendu hyperpuissant. Ainsi, un grand journal d'opposition turc a été envahi la semaine dernière par des policiers, qui ont chassé les journalistes à coups de canons à eau et de gaz lacrymogènes, l'armée turque bombarde les Kurdes en Syrie – je vous rappelle que les Kurdes sont les plus farouches adversaires de Daech et d'Al-Qaïda –, la Turquie a tiré sur un avion russe, elle participe à la contrebande du pétrole de Daech – ce que vous refusez de regarder en face –; et, enfin, elle est déstabilisée par de multiples attentats sur son sol, causés par les grosses erreurs de politique intérieure et extérieure de M. Erdogan.

Est-ce bien ce pays que vous voulez intégrer dans l'Europe?

Pour finir, rappelons qu'un pays a trouvé une solution efficace pour stopper les crises migratoires. Il s'agit, bien sûr, de l'Australie. Une large campagne de publicité a été menée dans tous les pays d'émigration pour prévenir que les clandestins et les bateaux seraient systématiquement reconduits dans leur pays d'origine, et tel est le cas. Cette politique claire et ferme a produit des résultats indiscutables. Alors soyons pragmatiques, responsables, adoptons-la. Créons autant de filtres que possible en remettant en place des frontières nationales solides! Créons, sous l'égide de l'ONU, des camps de réfugiés protégés en Syrie ou dans les pays proches de la Syrie, pour fixer les réfugiés de guerre dans des conditions décentes. Tout le monde sera gagnant: les Européens, qui n'en peuvent plus, ne seront plus submergés par des phénomènes migratoires ingérables, les migrants qui ne seront plus attirés par de fausses promesses, avec le risque de mort et l'enlisement au bout du voyage.

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI). Mr President, I would like to ask the Minister, on behalf of the Council, and the Commissioner, on behalf of Mr Juncker, to be so kind as to clarify in a straightforward way for the citizens of Europe what exactly the big change is we are talking about. Did we, as optimists, understand correctly that the big change is that, from now on, the European Union will not allow anybody from any unfortunate country to come and settle in the European Union, but only refugees from countries at war? Could you please answer yes or no, very briefly, as to what is the status.

My second question – and European citizens are also extremely interested in this – refers to the fact that sometimes you talk about migration or migration policies, on behalf of the EU, and sometimes asylum or refugee policies. This is a factual question, not a matter of opinion, but nevertheless, for the sake of European citizens, let us clarify that the European Union has nothing to do with the migration policy of individual Member States. Migration in general is the competence of Member States. Is that clear? Is this a fact? Do you agree that this is a fact?

 
  
  

VORSITZ: RAINER WIELAND
Vizepräsident

 
  
MPphoto
 

  Angelika Niebler (PPE). Herr Präsident, verehrter Herr Vizepräsident, verehrte Frau Ratsvorsitzende, liebe Kolleginnen und liebe Kollegen! Auf die Details kommt es an:

Nach den am Montag ausgehandelten Eckpunkten soll der Kampf gegen Schleuser und Menschenhändler gezielt angegangen werden. Ich möchte daran erinnern, dass wir gestern am Weltfrauentag lang über die Situation von Migrantinnen gesprochen haben und herausgearbeitet haben, welchen Gefahren und welchen Risiken gerade Frauen und Kinder ausgesetzt sind, wenn hier den Menschenhändlern, den Schleusern nicht das Handwerk gelegt wird.

Jetzt ist eine Vereinbarung mit der Türkei angedacht, in der gerade dieses Problem auch angegangen wird. Ich kann Ihnen nur sagen: Ich begrüße diese Verhandlungen, ich begrüße den Fortschritt, der am Montag erzielt werden konnte. Es ist noch kein Durchbruch, aber wir müssen doch den Tatsachen ins Auge sehen, und wir bekommen doch nur eine Lösung hin, wenn wir die Türkei eben auch mit einbinden.

Wir müssen natürlich Griechenland unterstützen, aber das reicht nicht. Die Menschen kommen übers Meer, und deshalb brauchen wir uns doch nicht in die Tasche zu lügen. Ohne eine Vereinbarung mit der Türkei werden wir der Schleuserkriminalität nicht Herr werden.

Für mich ist entscheidend, welchen Preis wir als Europäer hierfür zu zahlen haben. Da möchte ich klar zum Ausdruck bringen, dass es keinen Beitrittsrabatt geben darf. Es gibt für uns in der Europäischen Union für die Mitgliedschaft klare Regeln, klare Voraussetzungen, die gelten auch für die Türkei. Es ist von vielen Kolleginnen und Kollegen schon thematisiert worden: Die Beitrittsverhandlungen sind das eine, die Frage, wie wir in der Flüchtlings- und Migrationskrise die Probleme lösen, ist eine andere Sache.

Der weitere Punkt, den ich gerne ansprechen möchte, ist das Thema Visaerleichterungen. Dem stehe ich sehr, sehr kritisch gegenüber. Wir werden im Parlament, denke ich, dieses Thema intensivst behandeln. Ich möchte auch mit Blick auf die Ratspräsidentschaft noch einmal formulieren: Ohne das Parlament wird es keine Visaerleichterungen geben. Also nehmen Sie die kritischen Stimmen bitte auf, die aus diesem Hause auch mit Blick auf diese Erleichterungen an Sie herangetragen werden.

 
  
MPphoto
 

  Enrique Guerrero Salom (S&D). Señor Presidente, hace dos meses el señor Rutte y el señor Tusk dijeron que teníamos dos meses para encauzar la solución del problema migratorio. Los dos meses se cumplen la semana que viene. De cara al Consejo de la semana que viene, creo que tenemos que alzar la voz en este Parlamento para decirles algunas cosas claras a los jefes de Estado y de Gobierno.

La primera es que nos preocupa qué es lo que acuerdan con otros, pero nos avergüenza qué es lo que hacemos aquí dentro. Pidámosles a los jefes de Estado y de Gobierno que sepan claramente que los hombres, las mujeres y los niños que deambulan, que están perdidos en el invierno europeo son de la misma condición, tienen la misma dignidad que los hombres, mujeres y niños que escapaban de la guerra civil española, de la Segunda Guerra Mundial en sus distintos escenarios, de las dictaduras fascistas y comunistas, de las guerras en los Balcanes.

Digámosles a los jefes de Estado y de Gobierno que no caigan en la tentación del populismo, que no se entreguen al miedo, que defiendan ante sus opiniones públicas los valores y las leyes fundamentales de la Unión Europea; y, sobre todo, pidámosles también que en todo lo que acuerden con terceros países respeten los principios de la acción humanitaria y el Derecho internacional humanitario.

Pero, sobre todo, no nos mantengamos callados ante esta epidemia de inhumanidad de la que estamos siendo testigos en tantos países de la Unión. El Parlamento tiene una amplia mayoría que no puede aceptar que se ejerza en su nombre esta inhumanidad. No en nombre del Parlamento. No en nombre de nuestra Cámara. No, desde luego, en mi nombre.

 
  
MPphoto
 

  Anna Elżbieta Fotyga (ECR). Zacznę od marcowej Rady Europejskiej. Dla nas wszystkich wzrost konkurencyjności Unii Europejskiej jest niezwykle istotnym zagadnieniem, sądzę jednak, że w świetle zbliżającego się referendum w Zjednoczonym Królestwie agenda ta jest szczególnie ważna i doceniam działalność Komisji służącą przygotowaniu tego posiedzenia Rady.

Jeśli chodzi o szczyt Unia–Turcja: cieszę się, że po wielu miesiącach, żeby nie powiedzieć po wielu latach, Unia Europejska docenia geostrategiczne znaczenie Turcji jako partnera. Naturalnie dzieje się to w sytuacji poważnego kryzysu migracyjnego i w związku z tym pozycja negocjacyjna Turcji i nasze możliwości są też nieco inne niż mogły być kilka lat temu. Sądzę, że nie powinniśmy obawiać się w tej chwili tego, co koledzy nazywają outsourcingiem czy obawą przed uzależnieniem. Myślę, że powinniśmy się tego wystrzegać, ale jednak sprawa readmisji w tak poważnych kryzysach zwykle jest załatwiana w krajach partnerskich. Tak się też dzieje tym razem. Są różne niebezpieczeństwa związane z tym porozumieniem, ale powinni...

(Przewodniczący odebrał mówczyni głos)

 
  
MPphoto
 

  Sophia in 't Veld (ALDE). Mevrouw de minister, het is een groot genoegen u hier weer te zien. Ik wil beginnen met een paar citaten in het Engels: "What a Europe without internal borders is crying out for is a common approach in this field. The problem is that every time the Council has to take a concrete decision, the highest common denominator suddenly seems to become the lowest one. To be quite frank, I am fed up with merely hearing fine words on this matter". Herkent u de woorden? Ja, dit zijn de woorden van EP-lid Hennis-Plasschaert, destijds rapporteur voor asielbeleid, uitgesproken op 6 mei 2009. En u pleitte zelfs hartstochtelijk voor een verplicht Europees verdedigingsmechanisme.

Mevrouw de minister, deze deal tussen de EU en Turkije is geen vertoon van kracht, maar van zwakte van de Europese Unie. Het is een deal die juridisch dubieus is en moreel volstrekt onwaardig. We hebben het hier over plannen voor economische groei, maar meneer Dombrovskis, wie wil er nog investeren in deze Europese Unie die uit elkaar valt? Mevrouw de minister, ik doe een dringend appel aan u en aan het Nederlands voorzitterschap: vecht voor het volwaardig en duurzaam asielbeleid waar u zo hartstochtelijk voor pleitte in 2009.

 
  
MPphoto
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL). Monsieur le Président, je rentre de Turquie et les résultats du sommet m'atterrent. Ce que j'ai entendu là-bas dépasse l'entendement: journalistes et magistrats muselés, universitaires démissionnés, inculpés de terrorisme, activistes froidement assassinés. Bien sûr, il y a aussi le Sud-Est et les villes sous couvre-feu: plus de 760 civils assassinés depuis juillet, dont une centaine d'enfants y compris en bas-âge – des terroristes bien sûr! Cizre est un symbole de ces abus. Les images que j'ai vues ressemblent plus à la guerre de Syrie qu'à un pays dit démocratique: la ville entièrement détruite, le droit de la guerre même pas respecté, les preuves de massacres détruites, et on tente de faire disparaître les cadavres. Et c'est à ce pays que l'on veut sous-traiter la politique migratoire. C'est de ce pays que l'on veut faire un pays sûr. Les autorités turques ont elles-mêmes créé la crise des réfugiés en Europe. Elles font désormais chanter l'Union européenne, et ça marche!

On doit éviter à Sour un nouveau Cizre. J'ai honte! L'Union européenne perd son âme. Il faut enfin ouvrir les yeux, il faut qu'une mission officielle du Parlement européen, Monsieur le Président, aille rapidement sur place. Nous sommes de nombreux groupes à le demander.

 
  
MPphoto
 

  Josep-Maria Terricabras (Verts/ALE). Señor Presidente, se han presentado muchos argumentos. Yo solo quiero subrayar dos cosas.

Primero, que los Estados miembros de la Unión son los responsables de socorrer a los refugiados. Eso significa que, aunque se le haga un encargo a Turquía, nosotros seguimos teniendo la obligación de vigilarlo, de controlarlo y de darle garantías. Y tenemos la obligación de encontrar otras soluciones para los miles de afganos, iraquíes, libios, etc. que no quedan cubiertos por el acuerdo sirio con Turquía.

Segundo, no debemos equivocarnos también ahora. La ayuda que pueda aportar Turquía es humanitaria y de conveniencia. No la podemos pagar con facilidades políticas para la entrada de Turquía en la Unión Europea, que es una entrada con mecanismos y estándares propios y exigentes de respeto a los derechos humanos.

En resumen, debemos seguir asumiendo nuestras obligaciones políticas y morales. Socorrer a los refugiados no ha de significar arrodillarse ante un estado autoritario que no respeta derechos humanos elementales.

 
  
MPphoto
 

  Nigel Farage (EFDD). Mr President, we are embarked upon a course of almost unbelievable stupidity. The historic error made by Chancellor Merkel last year by saying all can come has led directly to this mess and now we are being blackmailed by Turkey.

First they came for EUR 3 billion in a promise to reduce the numbers coming into Greece and the rest of Europe and, of course, when the numbers increased many-fold they came back for another EUR 3 billion. And they will keep on coming back for more and more and more, as the British poet Rudyard Kipling observed of the Danish incursions into England. That was called paying the Danegeld, but we proved again and again that if once you have paid him the Danegeld you will never get rid of a Dane.

And now they have got us over a barrel, this new deal where for every one illegal migrant we send back, if our human rights laws allow it, they will send us another one from Syria. So the argument is that we paid them a fortune not to reduce numbers, and yet we have given in. And we have said yes to visa-free access for 75 million Turks from June of this year. In theory, they can stay for 90 days. In practice, many will disappear or, of course, claim family reunion. The numbers will go sharply up. And in return for all of this, we are now going to fast-track Turkey as a full member of the European Union. My goodness me, I wish that David Cameron was as good at negotiations as the Turks are! So we are going to go into political union with a country that has got borders with Iraq, Iran and Syria. We are going to go into political union with a country that is poorer than anybody else in the European Union and give free movement to 75 million people and join up with a government that is increasingly Islamist and authoritarian.

The Turkish Prime Minister said this week that Turkish membership will be a turning point. Too right! The British Prime Minister has long supported Turkey being a member of this Union. In fact he has fought hard over 10 years for them to join. He does not bat an eyelid at the extra GBP 500 million we will stump up to help fund this crisis.

Well this referendum in Britain is all about what is the safest option, and given that the boss of Europol says there are already 3 000 to 5 000 Islamist terrorists that have come into Europe using the migrant routes, it is pretty clear to me that a vote to remain is a vote for Turkey. A vote to remain is a vote for massively increased immigration into Britain and a vote to remain is a vote that makes Britain more vulnerable to terrorism. Safer to vote to leave and take back control of our borders.

 
  
MPphoto
 

  Marcel de Graaff (ENF). Tot de laffe Europese leiders zeg ik: "Shame on you!"

U heeft maandag volledig gecapituleerd voor de onbetrouwbare Turkse dictator Erdogan. U verraadt onze Europese waarden, u verkwanselt de belangen van onze soevereine staten en u zet onze vrijheid op het spel.

Uw acceptatie van alle Turkse eisen toont glashelder de onmacht van uw ineenstortende EUSSR. De eurofiele elite is in totale paniek. In paniek laat u de Turken visumvrij de EU binnenmarcheren, in paniek betaalt u de sultan van Ankara 6 miljard euro en in paniek mag Turkije versneld lid worden van de Europese Unie. In totale paniek onderwerpt u zich aan de islam en u stuurt aan op een islamitisch Europa, een historische fout. En u noemt dat "peace in our time". Onzin! Dit onzalige plan moet nu van tafel, nú!

Stop de miljarden richting Turkije. Stop de islamitische invasie, stop met het verraad van de Europese bevolking. Genoeg is genoeg. Er is maar één oplossing, er is maar één weg uit deze crisis. Er is één krachtig en effectief antwoord op deze ongebreidelde instroom van gelukszoekers. Sluit de binnen- en buitengrenzen en bewaak ze. Nu!

 
  
MPphoto
 

  Diane Dodds (NI). Mr President, later this month, the Council of Ministers will reconvene and return to the nitty-gritty of tackling the mess created by the EU project’s failed approach to migration and competitiveness.

Despite Mr Weber’s valiant attempts to present this week’s deal in our relationship with Turkey as one of partnership and not dependency, the reality is that migration policy is chaotic, expensive and giving into the bullying of Turkey in terms of visa liberalisation and accession.

Meanwhile, in the United Kingdom, the Prime Minister continues to tour the country to sell that other failed deal. Thankfully, for millions of people across the United Kingdom, there is hope. We believe that the extent of our ambitions must be about more than making the best of a bad deal. There is another way. To paraphrase the now-former Director of the British Chamber of Commerce: ‘there can be a brighter future, one outside the European Union’.

 
  
MPphoto
 

  Andrzej Grzyb (PPE). Panie Przewodniczący! Słyszałem bardzo różne oceny porozumienia z Turcją, od zadowolenia aż po wielki krytycyzm, że jest to jakoby dyktat. Ale jednocześnie – czy możemy sobie z tym kryzysem poradzić bez udziału Turcji i bez współpracy z nią? Od dawna mówiłem, że nawiązanie współpracy z regionalnymi partnerami takimi jak Turcja, ale również krajami Afryki Północnej, jest konieczne. Jednocześnie jednak konieczne jest umiędzynarodowienie tego procesu, w tym włączenie ONZ. Jest to bowiem problem nie tylko regionalny, ale również globalny, zarówno co do konsekwencji, jak i możliwości przeciwdziałania źródłom migracji.

Zgodziliśmy się we wrześniu 2015 r., że musimy pomóc solidarnie tym krajom, które znajdują się pod presją migracyjną. One z kolei zobowiązały się do przeprowadzenia procedury starania się o status uchodźcy. My natomiast chcieliśmy też, aby one przywróciły jednocześnie ochronę granic zewnętrznych. To niestety nie funkcjonuje, nie działa. Nie wszystkie kraje wywiązują się też z zobowiązań w tym zakresie, choć rząd mojego kraju potwierdza te zobowiązania.

Turcja może wiele zdziałać, zwalczając sieci przemytnicze, które zbijają przecież fortuny, żerując na migrantach, którzy są przewożeni nielegalnie do Europy, a jednocześnie kłamią co do możliwości, jakie ci emigranci tutaj spotkają. Ale chroniąc europejskie granice, nie możemy polegać wyłącznie na zewnętrznych partnerach. To również wywiązywanie się z naszej strony z zakresu przywrócenia kontroli, ucywilizowania strumienia migracyjnego. Nie możemy też zaprzestać działań zmierzających do wyeliminowania źródeł migracji: przede wszystkim wojny, ataków na ludność cywilną, zbrodni wojennych i ludobójstwa.

Turcja to duży sąsiad z dużymi możliwościami, ale jednocześnie musimy mówić o wyzwaniach w zakresie praw człowieka, wolności mediów, które tam należy szanować. Niezależnie od wagi rozwiązań, które przyjmujemy, musimy powiedzieć, że Unia jest wartością samą w sobie, a Schengen i Unię należy chronić.

 
  
MPphoto
 

  Tanja Fajon (S&D). Prejšnji mesec sem bila na jugovzhodu Turčije. Nekaj je kristalno jasno. Ne Evropska unija in ne Turčija krize z begunci ne moreta reševati sami. In obe imata problem, to je neobvladovanje razmer.

Zdaj ni trenutek za izsiljevanje, nabiranje koristi ene ali druge strani. Zdaj je ključno to, da je sodelovanje iskreno.

Finančna pomoč Turčiji mora priti tja, kjer je najbolj potrebna – za hrano, za izobraževanje, za delo. Turčija mora okrepiti boj proti trgovini z ljudmi. Izmenjava beguncev mora potekati v skladu z mednarodnimi načeli o varovanju človekovih pravic in ne a la carte.

To, kar se dogaja v Grčiji je tragedija. Je posledica nesposobnosti skupnega odziva Unije in sramota za Evropo. Dejali ste, da so se tokovi na balkanski poti ustavili, želim si, da je tako. Slovenija od danes znova na meji s Hrvaško izvaja Schengen. A Grčiji je potrebno pomagati, sicer bodo tihotapci z ljudmi še razširili posel.

Skrajni čas je, da vse države – tudi višegrajske četverice – prevzamejo odgovornost za obstoj schengenskega območja.

Turčija je strateška partnerica Uniji, a njena prihodnost v povezavi bo odvisna od njenega napredka. To, kar se dogaja z mediji, je nedopustno, kot tudi nasilje nad Kurdi.

Sicer pa bo jamstvo za umiritev razmer z begunci le trajno premirje v Siriji, za kar si morajo ne le Unija in Turčija prizadevati, ampak celotna mednarodna skupnost.

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς ( ECR). Κύριε Πρόεδρε, κύριε Dombrovskis, η προχθεσινή σύνοδος Ευρωπαϊκής Ένωσης - Τουρκίας για το προσφυγικό είναι μνημείο αποτυχίας και κυνισμού. Η αναβολή λήψης μέτρων για το προσφυγικό και η παραπομπή του στην Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 17 και 18 Μαρτίου σημαίνει ότι οι προσφυγικές ροές θα συνεχίσουν αμείωτες στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα στα τέλη Μαρτίου να φτάσουν τους 150.000 οι εγκλωβισμένοι πρόσφυγες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να βάλει το χέρι στην τσέπη και να χορηγήσει στην Ελλάδα εδώ και τώρα κονδύλια για τους πρόσφυγες.

Κύριε Dombrovskis, η Ελλάδα δεν πρόκειται να ανεχθεί να μετατραπεί σε ένα απέραντο προσφυγικό Νταχάου. Δεν πρόκειται να ανεχθεί τα ανατολίτικα παζάρια της Τουρκίας που στοχεύουν στην αύξηση της προίκας που ζητάει, προκειμένου να σταματήσει τα δουλεμπορικά κυκλώματα που γεμίζουν τα νησιά του Αιγαίου με πρόσφυγες και παράνομους μετανάστες. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να ανεχθεί τις παρανομίες των Σκοπιανών και των Αλβανών, που έχουν κλείσει τα σύνορα. Ήρθε η στιγμή η Ελλάδα να αποχωρήσει από τη Σέγκεν, να αναστείλει το Δουβλίνο ΙΙΙ και να επιβάλει οικονομικό εμπάργκο σε Σκόπια και Αλβανία ως αντίποινα για τα κλειστά σύνορα.

(Ο ομιλητής δέχεται να απαντήσει σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα (άρθρο 162 παράγραφος 8 του Κανονισμού)).

 
  
MPphoto
 

  Tibor Szanyi (S&D), Kékkártyás kérdés. Képviselő Úr! Szeretnék Öntől kérdezni, kapcsolódva a megjegyzéseihez, amelyekben főképpen a cinizmust említette, illetve a különböző zsaroló technikáknak a megjelenését az európai politikában. Való igaz, Görögország nem él ezzel az eszközzel, Törökország annál inkább. De belül is van ám zsarolás, pl. Cameron miniszterelnök, aki, ugye, munkaügyi kérdéseivel zsarolta meg az Európai Uniót. És egyáltalán, ennek a kultúrának a létrejöttéhez Ön mit szól?

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς ( ECR), απάντηση σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα. Για τις θέσεις του κ. Cameron τοποθετήθηκα χθες αναλυτικά και εξήγησα ότι η απόφαση για τη Βρετανία, που ψήφισαν όλοι οι ηγέτες, στην ουσία δημιουργεί μία κατάσταση όπου επιβάλλονται πλέον αποφάσεις εις βάρος όλων των εργαζομένων με βάση την ιθαγένεια τους. Έτσι, Ευρωπαίοι που θα δουλεύουν στη Βρετανία δεν θα έχουν δικαιώματα αλλά και Βρετανοί που θα δουλεύουνε στη Γερμανία θα έχουν περιορισμένα δικαιώματα.

 
  
MPphoto
 

  Pavel Telička (ALDE). Mr President, please do not get me wrong, I do see progress at the summit with Turkey and I know that we are in partnership with Turkey. Sometimes we cannot choose our partners even if they confiscate media or crackdown on human rights organisations or whatever else. But what we can do is influence the content of the agreement and I am not really sure that the deal that has been struck with Turkey will lead us in the right direction.

Firstly, I can understand that we are legalising, maybe, migration – but not necessarily under our norms. However, I do not see us limiting migration in this respect. Exchanging for visa liberalisation? How on earth is it connected? Even more – I negotiated the Czech accession to the EU – we will be opening chapters with Turkey at the same time as Erdoğan does what he does. So for me it is a question of a comprehensive agreement that we expect from the summit, with concrete deadlines, concrete measures and concrete issues in place.

One final remark on the internal market: I am very much in agreement with the Minister but I would like to see also progress, in practice. The Fourth Railway Package trilogue, Madam Minister: move the Council please.

 
  
MPphoto
 

  Τάκης Χατζηγεωργίου ( GUE/NGL). Κύριε Πρόεδρε, εγώ θα υπέγραφα αυτή τη συμφωνία αν αναφερόταν σε εμπορεύματα, αν αναφερόταν σε κιβώτια ή φέρετρα. Ειλικρινά ντρέπομαι γιατί ανθρώπινα πλάσματα αποφάσισαν για ανθρώπινα πλάσματα με αυτό τον τρόπο. Ακόμα και τα Ηνωμένα Έθνη έβγαλαν ανακοίνωση λέγοντας ότι καταστρατηγεί ανθρώπινα δικαιώματα. Γιατί δεν δίνουμε αυτά τα τρία, έξι, εννιά δισ. –και δεν ξέρω πόσα θα γίνουν–, για να ανακηρυχθούν δύο πόλεις μέσα στη Συρία ως ασφαλείς πόλεις υπό την προστασία των Ηνωμένων Εθνών, της Αμερικής και της Ρωσίας και να ξαναχτίσουμε δύο πόλεις γι’ αυτούς ανθρώπους, να επιστρέψουν στα σπίτια τους; Είναι μια συμφωνία ρουσφέτι υπέρ της Τουρκίας.

Επέστρεψα προχτές από το Ντιγιαρμπακίρ. Είδαμε το κλείσιμο της εφημερίδας Zaman, δίωξη χιλίων ακαδημαϊκών και διακόσιους ανθρώπους εγκλωβισμένους μέσα στη Σουρ. Απαιτούμε να υπάρξει ασφαλής τρόπος και δίοδος εξόδου αυτών των ανθρώπων.

Και μέσα σ’ όλα αυτά, η εξής χτεσινή εικόνα: ο κ. Νταβούτογλου να δίνει τριαντάφυλλα για την Ημέρα της Γυναίκας σε δημοσιογράφους γυναίκες, την ώρα που στη χώρα του κλείνει …

(Ο Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

 
  
MPphoto
 

  Ska Keller (Verts/ALE). Mr President, I would say to the President of the Council that Monday’s Council was a Council of shame. What you – by which I mean the 28 heads of state and government – have been deciding is to break international law, European law, and, what is even worse, the basic principles of humanity. You are planning to do push-backs against refugees, back to Turkey, from where Turkey might very well expulse them back to Syria or Iraq. You are closing the border to people in need of international protection. You are putting an end to the right to claim and seek asylum. I wonder – and this goes for all heads of state and government – how you can sleep at night?

 
  
MPphoto
 

  Peter Lundgren (EFDD). Herr talman! Vi är emot ett turkiskt medlemskap i EU av flera anledningar.

Den första och viktigaste är att landet inte ligger i Europa. Endast tre procent av Turkiet sticker in i Europa, och att EU skulle få en gräns mot Syrien, Irak och Iran hoppas jag ni själva förstår vad det kan leda till.

För det andra sysslar man nu med utpressning mot EU, där man kräver mer pengar och viseringslättnader för turkiska medborgare samt en snabbfil in i ett medlemskap för att överhuvudtaget hjälpa till.

Förtryck mot minoriteter är vanligt i Turkiet, t.ex. mot kurderna. Man respekterar inte mänskliga rättigheter. Synen på pressfrihet är minst sagt oroväckande när det kommer till media och yttrandefrihet och man kan med stor oro konstatera en islamistisk utveckling i landet under de senaste åren med regeringspartiet AKP.

Turkiets BNP är en bråkdel av mitt eget hemlands BNP, och vi har nog med utgifter till EU som det är redan nu. Jag vill inte lägga ytterligare sten på bördan för svenska skattebetalare, för det är där det hamnar till sist.

Att EU i sitt paniktillstånd över att inte kunna hantera migrationskrisen skulle ge efter för utpressning är totalt fel sätt att ta sig an detta problem. Vi öppnar för en dialog och ett samarbete med Turkiet för att lösa problemen, men låt mig vara tydlig när jag säger att det slutar också där.

 
  
MPphoto
 

  Harald Vilimsky (ENF). Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich möchte zunächst meinem Ärger Ausdruck verleihen. Ärger deswegen, weil eine Phalanx österreichischer EU-Abgeordneter, bestehend aus den beiden Regierungsfraktionen –Sozialdemokraten und Christdemokraten, SPÖ und ÖVP – mit Beteiligung der beiden Linksparteien gemeinsam eine Erklärung verfasst hat, in welcher die Ergebnisse dieses jüngsten EU-Gipfels ausdrücklich begrüßt wurden. Das heißt, dass in Europa Tür und Tor weiter offen gehalten werden sollen. Das heißt, dass weiter Milliarden europäischer Steuermittel Richtung Türkei verschoben werden. Das heißt, dass ab Juni hier die Visafreiheit für Türken in der EU möglich gemacht werden soll. Und das heißt, dass die Türkei weiter Richtung EU-Mitgliedschaft geführt werden soll.

Dieses Verhalten von SPÖ und ÖVP wird in Österreich zu diskutieren sein und ist ein innerösterreichisches Problem.

Nicht nur ein Problem der Innenpolitik ist es allerdings, was in Deutschland passiert. Denn das Verhalten der deutschen Bundeskanzlerin Merkel, das einen gesamten Kontinent in den Abgrund zu reißen droht, ist etwas, das Gesamteuropa betrifft. Wenn die deutsche Bundeskanzlerin Merkel schon unbedingt für Menschen in Arabien und Nordafrika mehr Herz zeigen möchte als für ihre eigenen Landsleute, dann in Ordnung, dann soll sie als Flüchtlingsbetreuerin vielleicht nach Arabien oder nach Nordafrika gehen. Als Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland ist sie nicht mehr tragbar, weil ihre Entscheidungen den gesamten Kontinent betreffen.

Dieser Gipfel ist abzulehnen. Wir wollen in Österreich die Kontrolle über unsere Grenzen zurück. Und wenn weiterhin die Situation fortgeführt wird, dass die Türkei Mitglied der Europäischen Union wird, will ich auch in Österreich eine Volksabstimmung haben.

 
  
MPphoto
 

  Ελευθέριος Συναδινός ( NI). Κύριε Πρόεδρε, προχθές πραγματοποιήθηκε η Διάσκεψη Κορυφής μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας. Τα αποτελέσματα αυτής ήταν όχι απλά απογοητευτικά αλλά ένα διπλωματικό Βατερλό για τους ηγέτες της Ένωσης. Είκοσι οχτώ τουρκολάγνοι ηγέτες με ανάστημα νάνου κάθονταν και άκουγαν έναν στυγνό εκβιαστή, έναν κοινό απατεώνα, τον Νταβούτογλου, να θέτει όρους παράδοσης και υποταγής. Θα αναφέρω τέσσερις από τους απαράδεκτους όρους που μεταξύ άλλων έθεσε: επιπλέον χρηματοδότηση τρία δισεκατομμύρια ευρώ, ευνοϊκότερο καθεστώς χορήγησης βίζας, πρώτα εκκένωση των ελληνικών νησιών από πρόσφυγες και μετά να ξεκινήσει η επαναπροώθηση λαθρομεταναστών, άμεση επανεκκίνηση πέντε κεφαλαίων της ενταξιακής πορείας.

Κύριοι, όπως έχουν γράψει Οθωμανοί λόγιοι: Ο Τούρκος είναι πνευματικά βάρβαρος, θεομπαίχτης, αγύρτης και βρομιάρης. Ο Τούρκος είναι σαν το σκυλί· κάνει τον άγριο, αλλά όταν πρέπει να αντιμετωπίσει τον αντίπαλο το βάζει στα πόδια. Ο μόνος ουσιαστικός τρόπος να αντιμετωπίσεις τον Τούρκο είναι με πυγμή και αποφασιστικότητα. Τέτοια χαρίσματα όμως λείπουν από τους εκλεγμένους και μη πολιτικούς αφεντάδες της Ευρώπης. Έχετε ξεπουληθεί στον Οθωμανό Ερντογάν.

 
  
MPphoto
 

  Victor Boştinaru (S&D). Mr President, when someone in this House calls a people or a nation barbaric it is not just inacceptable, he should be expelled from this House. It is a shame on the European Parliament.

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. – Herr Kollege Boştinaru, wir werden das prüfen.

 
  
MPphoto
 

  Ангел Джамбазки (ECR), въпрос, зададен чрез вдигане на синя карта. Уважаеми колега, не смятате ли, че преговорите с ислямиста и диктатора Ердоган, съгласяването с неговото изнудване, са един срам и позор за Европейската комисия? Не смятате ли, че това споразумение е недопустима колаборация в полза на Турция, поредна тежка политическа грешка на неспособните бюрократи в Брюксел, които поканиха милиони нелегални мигранти в домовете ни, след това напълно се провалиха с квотното разпределение и сега се съгласяват да изплатят един рекет, един откуп на диктатора Ердоган? Всъщност с това споразумение Европейския съюз признава, че не може да опази своите граници. Идеите за визова либерализация и нови преговорни глави, плащане на милиарди „откуп“ според мен са чисто политическо самоубийство за Европейския ...

(ораторът е прекъснат от Председателя)

 
  
MPphoto
 

  Ελευθέριος Συναδινός ( NI), απάντηση σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα στον Angel Dzhambazki. Συμφωνώ με αυτά που είπατε, κύριε συνάδελφε, και νομίζω ότι η Ευρώπη κάλλιστα μπορεί να προστατεύσει τα σύνορά της έναντι της Τουρκίας. Απλά, αυτά είναι παιχνίδια και παζάρια τα οποία παίζονται μεταξύ Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
MPphoto
 

  Reinhard Bütikofer (Verts/ALE). Herr Präsident! Ich wollte darauf hinweisen, dass der Redner, der vom Kollegen schon gerügt wurde, die Türken als Hunde bezeichnet hat. Diesen Rassismus dürfen wir nicht durchgehen lassen. Ich bitte Sie, das Protokoll zu prüfen und eine entsprechende Konsequenz zu ziehen.

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. – Herr Kollege Bütikofer! Ich habe zugesagt, dass wir das prüfen. Ich war just in dem Moment mit der Aufnahme der Zwischenfrage von Herrn Dzhambazki beschäftigt. Deshalb habe ich einen Moment lang nicht die deutsche Verdolmetschung verfolgt.

 
  
MPphoto
 

  Françoise Grossetête (PPE). Monsieur le Président, lundi dernier à Bruxelles, c'était encore un sommet de la dernière chance. Un de plus! Le résultat de ce sommet, comme les huit précédents, est non seulement décevant, mais très inquiétant. Cela doit nous interpeller car le Conseil européen des 18 et 19 mars sera crucial, parce qu'il faudra choisir entre, d'un côté, une Europe de l'union telle que celle qui a été pensée il y a 60 ans et, de l'autre, une Europe du chacun pour soi.

À l'heure où Schengen est menacé, cette Europe des égoïsmes n'est pas la solution à la crise migratoire. Comme toujours notre position à l'égard de la Turquie est totalement ambiguë. La négociation qui s'est engagée avec la Turquie lundi dernier est sans doute la pire que nous ayons connue depuis longtemps. L'Europe négocie avec la Turquie en étant divisée comme jamais et sans stratégie élaborée, sans concertation entre tous. L'Europe, désemparée, se livre aux mains des Turcs, elle se jette dans la gueule du loup.

Madame la Ministre, ce que vous proposez est irresponsable. Chaque semaine, la Turquie vient avec une nouvelle liste de réclamations. C'est l'escalade. S'agissant des visas, 72 critères doivent être respectés avant que les citoyens turcs n'en bénéficient. Or, le Conseil européen s'est engagé à autoriser ces visas avant le 1er juin. Madame la Ministre, vous oubliez qu'il s'agit là d'une compétence du Parlement européen, qui entend exercer pleinement son pouvoir de codécision en la matière.

Le Conseil s'engage à verser trois milliards supplémentaires, mais c'est un marché de dupes, puisque vous n'avez pas été capable de verser les trois milliards promis en octobre dernier. Quel contrôle aurez-vous sur l'usage de ces six milliards?

L'hypocrisie est totale, enfin, avec ce serpent de mer que représente l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Nous savons qu'une telle perspective est irréaliste et ne se réalisera pas. Ce que nous voulons, ce sont des actes, car l'Europe ne peut sans cesse se défausser de ses responsabilités sur les autres.

Cessons ce chantage déshonorant pour l'Union européenne!

(L'oratrice accepte de répondre à une question "carton bleu" (article 162, paragraphe 8, du règlement))

 
  
MPphoto
 

  Gilles Lebreton (ENF), question "carton bleu". Monsieur le Président, Madame Grossetête, j'adhère tout à fait ce que vous venez de dire. Vous dénoncez cet accord de l'Union européenne avec la Turquie, que vous avez fort justement qualifié de marché de dupes. Vous avez rappelé qu'on va libéraliser les visas beaucoup trop facilement et sans, d'ailleurs, respecter des règles qui devraient l'être. Vous avez rappelé qu'on va verser six milliards d'euros, et tout cela en contrepartie de quoi? En contrepartie de promesses données par un gouvernement qui, on le voit bien, ne respecte aucune des libertés dans son pays. Je vous pose donc cette question: comment pouvez-vous continuer à soutenir l'Union européenne dans de telles conditions?

 
  
MPphoto
 

  Françoise Grossetête (PPE), réponse "carton bleu". Monsieur le Président, je pense tout simplement que l'Europe s'est construite à partir de crises. Elle vit des crises sans précédent aujourd'hui. J'ai encore confiance dans la capacité de l'Union européenne à réagir. Encore faut-il qu'elle exerce pleinement ses responsabilités!

 
  
MPphoto
 

  Victor Boştinaru (S&D). Mr President, I strongly believe there is no solution to the current migration challenges without close cooperation with Turkey, but I am not sure that the terms of the discussion on Monday are the right ones. It seems to me that reducing the flow of people entering Europe has overridden the concerns about human rights and international law. The deal with Turkey could be a breakthrough as much as a failed opportunity for our Member States to face, united, their common responsibility in the face of a very difficult crisis.

That being said, Turkey needs to be praised for its efforts in dealing with a very large number of Syrian and Iraqi refugees, and for its willingness to welcome an even larger number. I also welcome the agreement on taking all necessary measures to close down people-smuggling routes and equally to break the business model of the smugglers. Turkey is a candidate country, but the refugee crisis and the accession path have to be dealt with separately and criticisms have to be part of the enlargement process. Here the Commission is completely shy. Therefore I condemn the seizing of the Zaman newspaper by the Turkish police this weekend.

Finally, I would like to ask Turkey to refrain from any actions that could undermine the Syrian ceasefire and the international peace talks on Syria. While deploring the recent attacks against Turkish citizens, I call on Turkey to restart the peace process with the Kurds.

(The speaker agreed to take a blue-card question under Rule 162(8))

 
  
MPphoto
 

  David Coburn (EFDD), blue-card question. Would you not agree with me that Europe’s borders are obviously completely porous? Chancellor Merkel invites numerous people from all over the world to come to Europe and then offloads the problem onto the rest of us. The agreement with Turkey on migration is ludicrous and a joke. It is like bailing out a boat with a sieve. All we are doing is swapping one set of immigrants for another, would you not agree?

 
  
MPphoto
 

  Victor Boştinaru (S&D), blue-card answer. Dear colleague, beside the populist speech and talk which is so common on your side of the House, I want to tell you that pragmatically, we desperately need a system to protect our EU external border – not just the Schengen border but the EU external border – for all, and secondly, to deal pragmatically with our neighbours to confront the problem of refugees. Simple populist solutions will never fly.

 
  
MPphoto
 

  Timothy Kirkhope (ECR). Mr President, we really must be honest with each other. This is a crisis and we cannot afford to create yet another failure. It was relocation last year and a misjudged Turkey agreement this year.

As Mr Kamall has said, friends need to be honest with each other. They do not just tell you what you want to hear. My fear is another miracle solution which fails will overshadow all the other important and sensible actions which are being taken. But a EUR 6 billion mistake is a big mistake. Stop looking for silver bullets because some time you might end up with a nuclear bomb. Direct resettlement, sticking to the rules, border controls and faster processing are what we need. It is not headline-making but it is necessary in the present crisis.

(The speaker agreed to take a blue-card question under Rule 162(8)).

 
  
MPphoto
 

  Liisa Jaakonsaari (S&D), sinisen kortin kysymys. Minusta Te puhuitte aivan oikein siinä, että sanoitte, että yksinkertaisia ratkaisuja ei ole ja ulkorajoja pitää suojella. Mutta eikö juuri tässä ole se idea Turkin ja EU:n välisessä sopimuksessa? Yritetään estää kaikkein pahin mitä tapahtuu, salakuljetusbisnes, ja tätä kautta saada jonkinlaista yhdenmukaisuutta Euroopan unionin ulkorajoille. Tässä on se pointti.

 
  
MPphoto
 

  Timothy Kirkhope (ECR), blue-card answer. I am not sure whether that is the point. I think that this whole project is one which is being approached with great haste and not with enough thought. I think we need to be very calm and collected, despite the crisis, and we need to concentrate on the proposals that the Commission and, indeed, national governments have already made to try and alleviate the situation in other ways.

 
  
MPphoto
 

  Marielle de Sarnez (ALDE). Monsieur le Président, il est normal de parler avec la Turquie, mais il est indécent de lui déléguer la gestion de nos frontières et de notre droit d'asile en lui promettant, de surcroît, une adhésion qui irait à l'encontre de l'Europe intégrée que nous voulons. Si l'Europe veut exister, elle doit assumer ses propres responsabilités: prendre sa part dans l'accueil des réfugiés, bien sûr; ne pas laisser la Grèce seule en première ligne; traiter les demandes d'asile de ceux qui sont sur son territoire; faire fonctionner, en tant que de besoin, les mécanismes réguliers de réadmission; mettre en place des bureaux gérés par l'Union européenne dans les pays d'accueil pour enregistrer là-bas les demandes d'asile, les traiter et les accepter ou lesrefuser; lier son aide financière à la Turquie au démembrement des réseaux criminels de passeurs et, enfin, surveiller et gérer ses propres frontières en mettant en place un corps de gardes-côtes et de gardes-frontières.

(L'oratrice accepte de répondre à une question "carton bleu" (article 162, paragraphe 8, du règlement))

 
  
MPphoto
 

  Λάμπρος Φουντούλης ( NI), ερώτηση με γαλάζια κάρτα. Κυρία de Sarnez, θα ήθελα να σας υποβάλω μία ερώτηση. H Ελλάδα δεν έχει χερσαία σύνορα με χώρες της Σένγκεν. Συμφωνείτε με την ιδέα ότι η Ελλάδα θα έπρεπε να βγει από τη Σένγκεν, ούτως ώστε αυτοί οι άνθρωποι να μην έχουν κίνητρα να έρχονται στην Ελλάδα για να πάρουν χαρτιά και να ταξιδέψουν στην Ευρώπη;

 
  
MPphoto
 

  Marielle de Sarnez (ALDE), réponse "carton bleu". Monsieur le Président, chers collègues, ma vision est diamétralement opposée à la vôtre. La Grèce fait partie de Schengen. Nous devons lui témoigner une solidarité de chaque minute et de chaque instant, ce que nous n'avons pas suffisamment fait au cours des derniers mois et des dernières années. La frontière extérieure de l'Union européenne, c'est la frontière grecque, mais c'est la frontière extérieure de notre Union européenne, et nous devons être aux côtés des Grecs plus que jamais.

 
  
MPphoto
 

  Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL). Señor Presidente, Señorías, la propuesta de acuerdo plantea devolver a personas que tienen derecho al asilo sin permitir tan siquiera que lo soliciten, canonizando las devoluciones en caliente, lo cual no es solo injusto e inmoral, sino que vulnera el Derecho internacional y europeo, como denunció ayer el Alto Comisionado de las Naciones Unidas en esta misma Cámara.

Con este acuerdo Europa reniega de sí misma, externalizando la gestión de nuestras fronteras y de nuestros deberes de acogida, contratando a la gendarmería turca para ello. Ninguna persona puede ser retornada a un país donde sus derechos humanos pueden ser objeto de vulneración. Turquía no es un país seguro.

Con este acuerdo la Unión Europea legitima y se vuelve cómplice de los ataques del Gobierno turco contra la libertad de prensa, de manifestación, de la violación sistemática de los derechos humanos y la represión de las minorías y de los bombardeos que se realizan en el Kurdistán. Con este acuerdo son cómplices.

Si quieren acabar con las mafias, abran pasajes seguros para llegar a Europa. Si no, tendrán las manos manchadas de sangre.

 
  
  

PRESIDENZA DELL'ON. ANTONIO TAJANI
Vicepresidente

 
  
MPphoto
 

  Ulrike Lunacek (Verts/ALE). Herr Präsident, meine Damen und Herren! Dieser Gipfel hat gezeigt, dass es der Mangel an Solidarität und an gemeinsamer Verantwortung für die Frauen, Männer und Kinder ist, die vor Bomben, Mord und Totschlag fliehen und bei uns Zuflucht suchen, der die EU einem immer autoritärer werdenden türkischen Regime ausliefert.

Die Regierungen der Mitgliedstaaten sind es, die sich immer weiter, immer weiter von europäischen Werten entfernen und von Werten der Menschlichkeit, die eigentlich die Basis des Handelns von Regierungen auf diesem Kontinent sein sollten. Leider ist die Regierung meines Heimatlandes Österreich der Wegbereiter für diese Schande für dieses Europa.

Ich bin sehr froh – und das ist zu Recht – dass die Delegationsleiterinnen und -leiter der vier proeuropäischen österreichischen Delegationen hier im EP gestern eine gemeinsame Erklärung abgegeben haben und gesagt haben, dass Alleingänge falsch sind und dass wir gemeinsam handeln müssen.

Wie gestern auch der UNO-Hochkommissar für Flüchtlinge, Herr Grandi, gesagt hat: Zäune und Mauern sind nicht die Lösung, sie erhöhen nur das Leid. Das darf nicht sein, und das richte ich auch der österreichischen Bundesregierung aus, denn es sind nicht nur die Bilder in Idomeni, die verstörend sind, wie der österreichische Außenminister gesagt hat. Es ist das Leid der Menschen, das verstört. Nur gemeinsame Lösungen können uns weiterbringen und den Flüchtlingen tatsächlich helfen.

 
  
MPphoto
 

  Rolandas Paksas (EFDD). Daugelis lyg ir džiaugiasi pirmadienio susitarimu su Turkija. Man tas džiaugsmas gana keistai atrodo. Vis bandau suprasti, ar čia Turkija už šešis milijardus eurų bevizį režimą su Europos Sąjungos valstybėmis nusipirko, o gal jau ir narystę? Ar tai reiškia, kad Turkija taps Europos Sąjungos nare kartu su savo problemomis ir su sugrąžintais migrantais? O gal tai reiškia, kad iš septyniasdešimt penkių milijonų turkų nemaža dalis pajudės į Europos Sąjungą ir čionai pasiliks? O gal mes pasidavę tokiam šantažui tikimės, kad Turkija išspręs problemas, kurias privalome spręsti patys? Gerbiamieji, demokratija neturi nieko bendro su keliaklūpsčiavimu ir pataikavimu. Pagarba žmogaus teisėms pirmiausia yra pagarba savo valstybių piliečių teisėms bei laisvėms, per amžius puoselėtoms vertybėms ir tradicijoms. Draudimai puošti Kalėdų eglutę ar valgyti kiaulienos dešreles, informacijos apie imigrantų nusikalstamumo slėpimas ir žiniasklaidos nutylėjimai apie jų veiksmus – ko tokiais dalykais yra siekiama? Ar tokia yra Europos demokratija, jeigu ją dar galima taip vadinti? O gal ji verčiama tik kilimėlių po pasaulio galingųjų kojomis einant įtvirtinti susitarimų, kurių niekas nesilaiko?

(Kalbėtojas sutinka atsakyti į asmens, pakėlusio mėlynąją kortelę, klausimą (Darbo tvarkos taisyklių 162 straipsnio 8 dalis)).

 
  
MPphoto
 

  Edouard Ferrand (ENF), question "carton bleu". Monsieur le Président, chers collègues, le jeu turc est clair: faire monter les enchères, obtenir 3 milliards d'euros, obtenir des visas, obtenir un blanc-seing pour la politique intérieure turque. Ne pensez-vous pas, chers collègues, qu'aujourd'hui l'Europe est faible, que l'Union européenne est très faible dans cette négociation avec la Turquie?

 
  
MPphoto
 

  Rolandas Paksas (EFDD), atsakymas į pakėlus mėlynąją kortelę pateiktą klausimą.   Aš manau, kad Europos Sąjunga nuo kalbų turėtų pereiti prie darbų, ir paminėčiau tiktai du punktus – tai yra išorinių sienų apsauga, ir dėti visas pastangas, kad konflikto židiniai, karai apie Europos Sąjungą silpnėtų arba visai jų nebeliktų. Pasaulis turi gerų pavyzdžių – turi Australijos pavyzdį kaip Australija susitvarkė su migrantų srautais. Eikime tais keliais, neišradinėkime dviračio iš naujo.

 
  
MPphoto
 

  Mario Borghezio (ENF). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Commissario, signor Ministro, per salvarsi dalle conseguenze dei suoi gravi errori in tema di grandi aperture di quest'Europa a trazione tedesca, la soluzione trovata è semplicemente indecente: aprire le porte e affidarsi mani e piedi a Erdogan e a un regime totalmente inaffidabile, da buon ricattatore.

Non vorrei che il politicamente corretto affidi anche me alla censura, come vuol fare con il collega greco che ha usato termini un po' incisivi per indicare non già il popolo turco – ne sono convinto – ma questa politica aggressiva e arrogante di una Turchia che ricatta l'Europa. E allora, certi termini possono essere non dico giusti o approvabili ma comprensibili.

Ripeto: un ricatto che all'origine – i giornali non lo scrivono – era di 20 miliardi, somma che poi l'abilità di chi ci deve difendere ha ridotto a 6 miliardi, che poi diverranno magari 10 o 12 miliardi. Ma a cosa sono serviti? Noi dobbiamo andare a verificarlo. Non sono serviti a niente. Gli sbarchi sono continuati.

E come utilizza il regime turco i soldi che il contribuente europeo gli regala? Li utilizza per tenere i poveri profughi in condizioni subumane, come è stato denunciato da Amnesty International, in condizioni non di povertà ma condizioni igienico sanitarie pessime, ecc. Una vergogna per l'Europa! E lo dice uno che si è sempre espresso piuttosto contro l'immigrazione: ma di fronte a una soluzione di questo genere, anche chi è contrario per principio all'immigrazione – perché la ritiene una sfida alla nostra identità – deve convenire che c'è solo da vergognarsi!

Sicuramente si vergognerebbero i padri fondatori dell'Europa nel vedere un siffatto mercimonio. È una vergogna!

 
  
MPphoto
 

  Κωνσταντίνος Παπαδάκης ( NI). Κύριε Πρόεδρε, τα συμπεράσματα συνολικά της συνόδου συνιστούν πρόκληση για τους λαούς επικροτώντας τη βαρβαρότητα που ζουν χιλιάδες εγκλωβισμένοι στην Ελλάδα, επιβραβεύοντας το σφράγισμα συνόρων και τις απελάσεις. Το άσπρο το κάνετε μαύρο. Tους κυνηγημένος πρόσφυγες από τη φωτιά του ιμπεριαλιστικού πολέμου που εσείς, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ και οι ανταγωνιστές σας ανάψατε τους θεωρείτε παράτυπους μετανάστες. Το ποιος είναι πρόσφυγας κρίνεται αυθαίρετα στο κυνικό αλισβερίσι Ευρωπαϊκής Ένωσης - Τουρκίας με την ένθερμη στήριξη της ελληνικής κυβέρνησης. Το NATO, που δεν αναγνωρίζει σύνορα στο Αιγαίο, μετατρέπεται σε χωροφύλακά του. H αστική τάξη της Τουρκίας, που συστηματικά αμφισβητεί σύνορα και κυριαρχικά δικαιώματα, που οξύνει την επιθετικότητά της στη Συρία, απολαμβάνει τις ευρωνατοϊκές πλάτες, ανταλλάγματα, επιδοτήσεις και εμπορικές συμφωνίες.

Το συμπέρασμα αβίαστο: Σένγκεν, Δουβλίνο και όλοι οι μηχανισμοί καταστολής ενισχύονται και η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ αποκαλύπτονται πλήρως ως αντίπαλοι των λαών και ενώσεις συμφερόντων των μονοπωλίων. Γι’ αυτό και η λαϊκή πάλη πρέπει να βάλει αυτούς και το εκμεταλλευτικό τους σύστημα στο στόχαστρο.

 
  
MPphoto
 

  Pilar del Castillo Vera (PPE). Señor Presidente, queridos colegas, a mí me parece que hay cuatro puntos esenciales en el tratamiento de este asunto, además de las muchas cosas que se han dicho muy interesantes.

En primer lugar, hay un principio que no hay que olvidar: solo se puede afrontar esta situación desde una acción común, y eso pone en valor más que nunca a la Unión Europea.

En segundo lugar, en situaciones como estas son imprescindibles alianzas regionales, como en este caso con Turquía o con los países del norte de África, por mucho que tengamos grandes diferencias. Hay que hacer unos buenos acuerdos, pero el principio es que esas alianzas regionales son imprescindibles ―en este caso, desde luego, con Turquía―.

En tercer lugar, creo que es importante garantizar mecanismos para que las ayudas destinadas a los refugiados lleguen efectivamente a los refugiados y no se corra el riesgo de que quede parte de ellas en el camino.

Y, en cuarto lugar, un tema que creo que está vinculado a esto además: más que nunca, es imprescindible el reforzamiento de la economía europea porque es un factor para afrontar la situación de incertidumbre, las encrucijadas y los desafíos que nos encontramos y que ayudará mucho para que ello sea posible.

En ese contexto, el fortalecimiento del mercado interior es fundamental, pero también la libre circulación de personas, porque no es solamente la libre circulación de bienes y servicios. Sin la libre circulación de personas, el mercado único quedará «cojo», tendrá una carencia importante. Por eso, hay que apoyar la hoja de ruta de la Comisión para que el espacio Schengen esté plenamente en funcionamiento antes de finales de 2016.

 
  
MPphoto
 

  Maria João Rodrigues (S&D). Mr President, this time we really need to think big if we want to avert the risk of a political, geostrategic and moral failure of the European Union. We need to organise safe corridors from the origin and transit countries for refugees. This is for sure, but most of all we need to build up the means to regain control of the situation with our own response. I believe this implies the building of a real European border to protect Schengen.

I am not speaking about a wire wall. I am speaking about advanced infrastructure providing useful services of border control, making sure that refugees are received with decent standards and organising relocation across Europe, and then integration. This is the priority for us if we want to regain control of the situation. This should be organised as a big strategic investment for the sake of Europe. We are dealing with the vital interests of Europe, and these investments can create many new jobs for Europeans. That is why I see a connection between dealing with this refugee crisis and addressing solutions for a stronger recovery in Europe. I count on the Dutch presidency and the Commission to come up with more ambitious solutions for the next European Council.

 
  
MPphoto
 

  Peter van Dalen (ECR). Zoals dokter Faustus ooit zijn ziel verkocht, zo geeft Europa zich nu weg aan Turkije!

Met veel agressie en geweld nam de Turkse overheid afgelopen week de krant Zaman over. En dat was eigenlijk niet verrassend, want het regime van Erdogan staat al jaren in de wereldtop als het gaat over: waar zitten de meeste journalisten gevangen?

Verrassend was wel dat onze regeringsleiders twee dagen daarna zichzelf overgaven aan Turkije. Wat bij het beleg van Wenen in 1683 niet gelukte, ging de Turken nu af van een leien dakje! Erdogan pakte Europa in en krijgt meer geld en visumvrij reizen. Toetreding tot de EU lijkt nabij. Persvrijheid, rechten van minderheden, godsdienstvrijheid, dat alles staat op het spel in Turkije. Europa moet zich niet als dokter Faustus weggeven. Stop de deal met de sultan van Turkije en stop Turkse toetreding!

(De spreker gaat in op een "blauwe kaart"-vraag overeenkomstig artikel 162, lid 8, van het Reglement.)

 
  
MPphoto
 

  Gianluca Buonanno (ENF), Domanda "cartellino blu". Vorrei sapere dal mio collega che cosa farebbe se lui avesse la possibilità di decidere nel prossimo incontro che ci sarà a livello europeo, quale azione principale adotterebbe per contrastare ciò che ha detto poc'anzi?

 
  
MPphoto
 

  Peter van Dalen (ECR), "blauwe kaart"-antwoord. Er moeten in ieder geval drie dingen gebeuren.

1. Er moet geen koppeling worden gelegd tussen dit pakket en Turkse toetreding. Beide zaken staan volkomen los van elkaar.

2. Wij gaan nu een enorme smak geld weggeven aan Turkije, maar waar gaat dat geld heen? Hoe wordt er gecontroleerd dat het goed besteed wordt? Ik zou veel liever hebben dat wij als Europa in Turkije

zélf die opvanglocaties bouwen en daar zelf alles regelen om te voorkomen dat het geld in de zakken van een of andere Turkse overheidsfunctionaris verdwijnt.

3. We moeten solidair zijn met Griekenland, ervoor zorgen dat Griekenland nu geholpen wordt om die hotspots operationeel te laten worden en te komen tot goede opvang en registratie van vluchtelingen aldaar.

Dat zijn de drie punten.

 
  
MPphoto
 

  Maite Pagazaurtundúa Ruiz (ALDE). Señor Presidente, una diputada ha dicho hace unos minutos que ella quiere sentir confianza y que Europa se ha ido construyendo de una crisis a otra. Yo no puedo sentir ahora mismo confianza.

El que se prevea la deportación masiva e inmediata de todos los nuevos refugiados sirios a Turquía me parece un error histórico que estamos observando en este Parlamento de forma impotente. Los gobiernos han destruido de facto el respeto al valor de la solidaridad que nos une a los europeos; creen proteger nuestros Estados, pero no es así: su pánico y negligencia en este mundo globalizado certifica la pobreza de un futuro más inseguro también para nosotros, porque no podemos quedarnos al margen de los grandes problemas de nuestro planeta.

Nos dicen que con este acuerdo se eliminarán los incentivos para cruzar irregularmente el mar, pero devolveremos a personas que tienen derecho a ejercer una petición de asilo sin permitirles solicitarla, después de meses de promesas y palabras falsas.

Es que, en este tiempo oscuro, nuestros países no han cumplido los compromisos anteriores de reubicación, de financiación y es que, a la hora de asumir incluso el compromiso con Turquía ―compromiso indecente―, seguramente tampoco van a aportar los fondos.

No podemos seguir confiando en ustedes ni en el Consejo ni ya casi, o cada vez menos, tampoco en la Comisión. Por favor, ¡reaccionen!

 
  
MPphoto
 

  Δημήτριος Παπαδημούλης ( GUE/NGL). Κύριε Πρόεδρε, κύριοι του Συμβουλίου, επενδύετε υπερβολικές προσδοκίες στο ανατολίτικο παζάρι με το αντιδημοκρατικό καθεστώς Ερντογάν, επειδή εσείς, οι είκοσι οχτώ κυβερνήσεις, αποδεικνύεστε ανίκανες να εφαρμόσετε τις δικές σας αποφάσεις, τις αποφάσεις που πήρατε τον Σεπτέμβριο για μια ευρωπαϊκή λύση στο προσφυγικό, σύμφωνα με όσα πρότεινε η Κομισιόν και συμφώνησε και πίεσε να εφαρμοστούν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έτσι, η χώρα μου, η Ελλάδα, κινδυνεύει να μετατραπεί σε έναν τεράστιο καταυλισμό προσφύγων με κλειστά τα βόρεια σύνορά της και με το δράμα της Ειδομένης, που αποτελεί ντροπή για την Ευρώπη.

Οφείλουμε όλοι να αντιληφθούμε ότι δεν υπάρχει ευρωπαϊκή λύση στο προσφυγικό χωρίς την Ελλάδα και πολύ περισσότερο εναντίον της Ελλάδας. Ο ευρωπαϊκός βαλκανικός διάδρομος πρέπει να ανοίξει τώρα αμέσως για τους πρόσφυγες και όχι εν καιρώ, όπως μας είπατε. Οι χώρες του Βίσεγκραντ, που παραβιάζουν τις κοινές ευρωπαϊκές αποφάσεις, πρέπει να υποστούν κυρώσεις, σύμφωνα με όσα προβλέπει το άρθρο 7 της Ευρωπαϊκής Συνθήκης. Η Ελλάδα είναι αναπόσπαστο μέλος της Συνθήκης Σένγκεν και φυλάσσει τα ευρωπαϊκά σύνορα, γι’ αυτό χρειάζεται περισσότερη ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και όχι τιμωρία. Κουραστήκαμε εμείς οι Έλληνες να ακούμε λόγια και φιλικά χτυπήματα στην πλάτη. Θέλουμε επιτέλους έμπρακτη αλληλεγγύη και πράξεις, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.

 
  
MPphoto
 

  Bodil Valero (Verts/ALE). Herr talman! Det mesta är ju redan sagt och jag kan konstatera att kritiken är omfattande här i kammaren, både från mina gröna kollegor och från de allra flesta andra. Jag hoppas att kommissionen och rådet tar till sig den kritiken.

Jag undrar hur ni egentligen tänker. Ni säljer ut våra europeiska grundvärderingar och ni föreslår att vi ska bryta mot Genèvekonventionen i utbyte mot en byteshandel med flyktingar. Vi byter syrier mot syrier. Det är absurt.

Jag vill veta vilka syrier det är som ska skickas tillbaka, och varför, och vilka som ska hämtas hit. Jag vill veta hur prövningen av asylärenden ska gå till, utan att bryta mot asylrätten, och vem som avgör ett ärende. Jag vill veta hur asylrätten ska upprätthållas vad gäller alla andra nationaliteter, och jag har många frågor som jag tror att ni inte har svar på.

Det här är ett dåligt förslag, som jag hoppas faller på sin egen orimlighet. Vi måste ta ett solidariskt ansvar i Europa. Vi ska inte idka byteshandel med grannländer. Turkiet är inte heller ett säkert land att sända flyktingar tillbaka till.

 
  
MPphoto
 

  Gerolf Annemans (ENF). In uw Europese Unie-ideologie, de ideologie van de meerderheid hier in het Europees Parlement, de ideologie van het humanitaire probleem, het loutere vluchtelingenprobleem - dat niks te maken heeft met materiële aangelegenheden, niks met legale immigratie, niks met de rush op onze welvaart - in dat ideologische schema hebt u nu onderhandelingen met de Turken aangevat en afgerond en hebt u een koppeling tot stand gebracht van dat waardepatroon door, om te beginnen, zaken als twee aloude politieke eisen van de Turken, de visa voor 80 miljoen Turken, onmiddellijk uit te keren, en een nieuw hoofdstuk voor de toetredingsonderhandelingen in te luiden. Ook hebt u een koppeling tot stand gebracht van dat waardepatroon met follow the money, geld! Drie miljard, daarna zes miljard!

Zelfs de fractievoorzitter van de Liberale Fractie hier plakte daarop de term outsourcing, een term uit de business-wereld. Uzelf hebt dus uw waarden verminkt en meegesleurd in de donkere grotten van de chantage van de politiek politicienne, brutale macht en vuile zaakjes. Uw open grenzen beleid wordt een nachtmerrie voor de Europese bevolking die niets anders overblijft dan diepe woede en een grote angst, een grote angst die wij hier vertegenwoordigen. Dit is geen Europese Unie, dit is een Europese niet-Unie. Wij zijn hier om die woede en die angst een stem te geven. Wij zijn de nieuwe Europese patriotten naar het woord van Martin Luther. Hier staan wij, wij kunnen niet anders.

 
  
MPphoto
 

  Elisabetta Gardini (PPE). Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel 2015 più di un milione di persone sono arrivate in Europa e più di 3 700 persone hanno trovato la morte nelle acque del Mediterraneo, dallo stretto di Gibilterra al mare Egeo. Purtroppo, la politica, di fronte a questo fenomeno, appare sempre un passo indietro rispetto alla rapidità dell'evoluzione dei flussi migratori e degli eventi che li hanno provocati e che purtroppo continuano a provocarli.

Noi qui oggi parliamo di un accordo che, diciamolo, non ci piace. Ancora non lo conosciamo nei dettagli, lo conosceremo dopo il Consiglio del 17-18 marzo, però, non ci piace. Appare evidente anche da quello che è stato detto oggi: le perplessità tra i 28 Stati sono molte e diverse. La triste sensazione è che ci troviamo oggi di fronte a un passo obbligato data l'emergenza e dobbiamo ammettere che qualcuno o qualcosa ha sbagliato. Perché noi abbiamo conosciuto una Turchia diversa. C'è stata una Turchia che era veramente un paese impegnato nella modernizzazione. Oggi ci troviamo al tavolo dei negoziati un Paese diverso e credo che qualche errore l'abbiamo fatto anche noi.

Lasciatemi però, anche da italiana, dire una cosa che veramente mi dispiace. Perché, da qualche tempo si parla esclusivamente di Mar Egeo. Bene l'accordo tra Frontex e la NATO per pattugliare il Mar Egeo; bene le navi che arrivano dalla Gran Bretagna. Ma perché non si parla più del Mediterraneo centrale e delle rotte dalla Tunisia e dalla Libia? In Libia sappiamo che c'è l'ISIS e sappiamo che il ricavo dei trafficanti è uno dei maggiori introiti di questi terroristi.

Ecco, io credo che dobbiamo davvero uscire dalla logica della risposta all'emergenza e dalla logica di una politica attenta al breve termine. Abbiamo bisogno di recuperare la capacità di una visione comune di lungo termine. Solo così, ne sono convinta, potremo chiudere un accordo che non assomigli ad una resa.

(L'oratore accetta di rispondere a una domanda "cartellino blu" (articolo 162, paragrafo 8, del regolamento)).

 
  
MPphoto
 

  Γεώργιος Επιτήδειος ( NI), ερώτηση με γαλάζια κάρτα. Ευχαριστώ, κυρία Gardini, που δέχεστε την ερώτησή μου. Ήθελα να σας ρωτήσω: Εάν οι Έλληνες, οι οποίοι θίγονται από αυτές τις απαράδεκτες παραχωρήσεις που έκανε χθες η Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιδράσουν δυναμικά, ποια νομίζετε ότι θα είναι η στάση της Ευρωπαϊκής Ενώσεως; Ενδεχομένως βέβαια θα μου πείτε ότι αυτή είναι μια αφελής ερώτηση, γιατί η απάντηση είναι ότι δεν θα κάνει τίποτε. Εσείς πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει κάτι επάνω σ’ αυτό;

 
  
MPphoto
 

  Elisabetta Gardini (PPE), Risposta a una domanda "cartellino blu". Guardi, forse non ho capito bene la sua domanda. Però io torno a ripetere quanto ho detto che credo sia il cuore della risposta. Noi dobbiamo trovare una capacità di essere Europa. Gli Stati membri devono uscire dalle logiche nazionalistiche, perché noi non possiamo avere una risposta che abbia risultati efficaci, di fronte ad un fenomeno e ai tanti fenomeni di fronte ai quali noi ci confrontiamo.

Io non so se le ho risposto! Casomai possiamo continuare privatamente.

 
  
MPphoto
 

  Josef Weidenholzer (S&D). Herr Präsident! Es geht hier um sehr komplexe Zusammenhänge, und diese erlauben keine einfachen Antworten und auch keine endgültigen Antworten. Ja, es ist notwendig, dass wir mit der Türkei reden. Sie ist unser Nachbar – ein sehr wichtiger Nachbar. Nachbarn kann man sich nicht aussuchen, aber es ist klug, ein gutes Verhältnis zu Nachbarn zu haben: Respekt, Ehrlichkeit und Verlässlichkeit sind erforderlich.

Aber es sind noch viele Fragen offen: Wie sieht es mit der Rechtsstaatlichkeit in der Türkei aus? Wie ernsthaft ist ihr Kampf gegen das organisierte Verbrechen und die Korruption? Wie sieht es mit der Einhaltung der Menschenrechte aus, mit Pressefreiheit, Recht auf Meinungsäußerung, und ist unser Nachbar bereit, den Krieg im eigenen Land zu beenden und die Kurdenfrage friedlich zu lösen? Da werden wir nicht nur befriedigende Antworten bekommen.

Ja, wir müssen mit unseren Nachbarn kooperieren, auch im Interesse Griechenlands, das sonst vor einer humanitären Katastrophe steht. Aber das muss im Einklang mit dem Völkerrecht stehen, das darf schon gar nicht blauäugig sein.

 
  
MPphoto
 

  Николай Бареков (ECR). Сделката с Турция е самоубийствено лоша сделка. Ние ги лъжем, че ще ги приемем в Европейския съюз, те ни лъжат, че ще спрат имигрантите. Няма никакъв шанс тоталитарният режим на Ердоган да стане част от Европа. Турция е в Азия, не в Европа. Ислямът не е част от европейската култура, от европейския континент. Като журналист питам: защо никой от европейските лидери не каза в очите на Давутоглу, че бруталната атака срещу вестник „Заман“ е престъпление срещу човечеството?

Призракът на султан Ердоган броди из Европа и в други полутоталитарни европейски държави като България и Унгария. Слабият и безпомощен Европейски съюз превърна Ердоган от създател на проблема Ислямска държава в наш спасител. Грешката на г-жа Меркел ще струва скъпо не само като пари. Вместо да защитим нашите външни граници, ние си плащаме на разбойниците да ни пазят и ще ги насърчим да газят демокрацията.

 
  
MPphoto
 

  Gérard Deprez (ALDE). Monsieur le Président, comme une majorité de citoyens européens, je n'ai jamais été partisan de l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Je vois d'un très mauvais œil, par ailleurs, la précipitation inconsidérée avec laquelle l'Union laissera rentrer, dès la fin du mois de juin, sans visa sur son territoire tous les citoyens turcs qui le souhaitent. Par ailleurs, je n'ai aucune confiance en M. Erdoğan dont la mégalomanie, la mauvaise foi et la brutalité sont insupportables. Vous l'aurez compris, je ne raffole pas de l'esquisse d'accord avec la Turquie qui est sur la table et dont je pense que la mise en œuvre se heurtera d'ailleurs à des difficultés juridiques considérables. Mais dans les circonstances actuelles et faute de mieux dans l'immédiat, je m'y résous, même si le prix à payer me paraît excessif et que la Turquie s'est comportée plus en maître chanteur qu'en loyal partenaire.

Je le fais parce que je suis convaincu de deux choses. Premièrement, l'Union européenne est déjà fort ébranlée, elle risque de sombrer si, cette année et l'année prochaine, un ou deux millions de candidats réfugiés supplémentaires accostent, dans le plus grand désordre, sur le rivage des îles grecques et cherchent à se frayer une route à travers des frontières de barbelés. Deuxièmement, nous n'avons pas le droit de transformer la Grèce en gigantesque jungle de Calais, où végéteront pendant des années des dizaines sinon des centaines de milliers de migrants dans les pires des conditions.

 
  
MPphoto
 

  Barbara Spinelli (GUE/NGL). Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei ricordare alcune parole dette recentemente dal Presidente Tusk ai fuggiaschi. L'ha detto il 3 marzo "non venite Europa" It's all for nothing"!, come se avessero scelta quando scappano. Ieri ha detto: "Sono finiti i giorni della migrazione irregolare in Europa". È falso e Tusk lo sa. Il 91% degli arrivi in Grecia fugge da guerre e voi li respingete tutti in Turchia, chiamandoli migranti irregolari.

Siete accusati di illegalità, il refoulement dall'Alto Commissariato ONU, dal Consiglio d'Europa, da Amnesty International… A Erdogan date tutto, il doppio del promesso: il silenzio sui massacri in Kurdistan e sull'attacco ai media, nonché una zona protetta in Siria che Erdogan userà per colpire i curdi, salvando Al-Nusra.

E cosa otterrete? I fuggitivi prenderanno vie più letali e a voi resterà il disonore. Io chiamo questo appeasement.

 
  
MPphoto
 

  Judith Sargentini (Verts/ALE). Mevrouw de minister, het moet toch een rare gewaarwording voor u zijn. U zit nu dáár, in het verleden zat u hier. En ik denk dat u, als u hier had gezeten, hard had geklapt voor de speech van Guy Verhofstadt, die schande sprak van het plan van de Europese Raad en voorspelde dat we andere smokkelroutes zouden gaan zien waarop vluchtelingen heel veel risico zouden lopen.

Dat was uw politiek leider. Nu heeft u een nieuwe politiek leider, Mark Rutte, de Nederlandse premier. En Mark Rutte tamboereert overal rond dat de instroom van vluchtelingen naar nul moet, naar nul!

Nu wil ik u vragen, mevrouw de minister. Wilt u nu veiligheid voor vluchtelingen organiseren of hen toch vooral tegenhouden?

En dan een andere vraag: Turkije kan een ruil krijgen voor Syriërs: wij sturen er een terug, zij mogen er een op een vlucht zetten. Leidt dit eigenlijk niet tot extra mensen op bootjes om extra mensen op vliegtuigen te krijgen?

 
  
MPphoto
 

  Herbert Reul (PPE). Herbert Reul (PPE). – Herr Präsident, meine Damen, meine Herren! Eine Vorbemerkung: Ich habe keinen Nachholbedarf an Kritik an Verletzungen des Rechtsstaats oder Menschenrechtsverletzungen in der Türkei, und ich war und bleibe gegen den Beitritt der Türkei zur Europäischen Union.

Trotzdem finde ich diese Debatte heute erschreckend, das sage ich auch. Denn seit wir über die Flüchtlingsfrage diskutieren, habe ich hier die unterschiedlichsten Klagen gehört, aber immer nur Klagen, was alles falsch läuft. Wir haben zu Recht über Ungarn und die Zäune diskutiert, wir haben beim Durchwinken oder beim Sperren in Österreich, wie ich finde, zu Recht kritisiert. Manche kritisieren Merkels zu humane Politik. Auf jeden Fall wird immer rumgemeckert, und heute haben die allermeisten Redner auch nur kritisiert, obwohl nach meiner Auffassung dieses Modell, das jetzt ansteht, erstmalig eine Lösung sein könnte, die ein bisschen weiter greift, die dafür sorgt, dass Flüchtlinge einen gesicherten Zugang haben, dass wir eine Begrenzung in Europa haben auf diejenigen, die wirklich verfolgt sind. Das wollten wir immer, das haben wir immer formuliert. Wir sind vielleicht auch auf einem guten Weg, die Schlepper, die Schleuser endlich in den Griff zu kriegen, zumindest denen ein Stück Nachfrage zu entziehen. Perfekt wird das nicht sein, es gibt keine Hundert-Prozent-Lösung. Aber wenn das so klappt, wie jetzt vorbereitet, dann kann es in der Flüchtlingsfrage einen wirklichen Durchbruch, einen Fortschritt geben. Das ist eine große Chance; ich würde sie gerne nutzen. Und ich bedanke mich bei denen im Rat und in der Kommission, die daran gearbeitet haben. Rumschwätzen, was alles nicht geht, das ist relativ einfach, aber mal endlich einen Schritt vorwärts kommen! Auch diese Ratssitzung hat endlich Gemeinsamkeit gebracht. Wir haben doch kritisiert, dass da nur Egoisten rumsitzen, die sich nicht einigen können. Und jetzt haben sie sich mal verständigt. Perfekt ist die Nummer nicht, sie ist ja noch nicht mal fertig!

Bei den Visafreiheiten habe ich auch noch ein paar Fragen. Aber für mich ist das mehr Hoffnung, mehr Chance, und ich würde gerne dem Rat und der Kommission und denen, die da arbeiten, sagen: Bitte, bitte, ordentlich weiterarbeiten! Übrigens nicht nur an den Rat und die Vertreterin der Präsidentschaft, sondern auch an Herrn Hahn persönlich: Was hat der Mann an Zeit investiert, um bei der Türkei ein Stückchen weiter zu kommen.

Wir könnten auch mal sagen: Macht weiter! Wir machen einen ersten weiteren guten Schritt – endlich mal ein weiterer guter Schritt. Und deswegen: Ich bin da Optimist, trotz aller Probleme, die ich bei der Türkei sehe, und das bleibt auch so! Aber man kann das eine tun und muss das andere nicht lassen.

(Der Redner ist damit einverstanden, zwei Fragen nach dem Verfahren der „blauen Karte“ gemäß Artikel 162 Absatz 8 der Geschäftsordnung zu beantworten.)

 
  
MPphoto
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D), blue-card question. This agreement with Turkey has, in my opinion, good parts and some parts that are not very good. We are going to pay EUR 6 billion in EU taxpayers’ money, and probably the smugglers and all the others are going to find other ways and means to bring migrants into Europe. Do you not think that in the end, at the twelfth hour, the European Union might need a special European court to defend, guard and monitor EU external borders?

 
  
MPphoto
 

  Maria Grapini (S&D), întrebare adresată conform procedurii „cartonașului albastru”. Stimate coleg, ați arătat că sunteți mulțumit de ceea ce face Comisia. Vă aduc în fața dumneavoastră un sondaj recent în care 52 % dintre europeni nu înțeleg politica instituțiilor europene. Care credeți că este drumul și care este înțelegerea despre care ați vorbit dumneavoastră aici?

 
  
MPphoto
 

  Herbert Reul (PPE), Antwort auf zwei Fragen nach dem Verfahren der „blauen Karte“. Erstens: Ich finde, das ist ein Fortschritt. Ich habe nicht gesagt, dass es perfekt ist. Zweitens: Der Fortschritt liegt darin, dass erstens begrenzt wird, zweitens für Flüchtlinge, die einen berechtigten Zugang haben wollen, dieser auch organisiert wird, und drittens den Schleppern die Nachfrage entzogen wird und damit nicht mehr Leute ins Boot steigen und ihr Leben riskieren müssen – das doch ein Fortschritt!

Das ist nicht perfekt, aber es ist ein Fortschritt. Wir brauchen keine besonderen Gerichte, davon halte ich überhaupt nichts. Die Wege, die bisher in Europa versucht worden sind – Grenzen zumachen, Zäune hochziehen – waren auf jeden Fall ein Riesenunsinn, und das hier ist besser.

(Der Redner ist damit einverstanden, eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“ gemäß Artikel 162 Absatz 8 der Geschäftsordnung zu beantworten.)

 
  
MPphoto
 

  Luke Ming Flanagan (GUE/NGL), blue-card question. Mr Reul says that it is not perfect. Nothing is perfect, but suggesting that we do business with a leader of a country who talks favourably about Adolf Hitler’s form of government and the structure of it? We do not have perfection, but surely you should have higher standards than dealing with – I reluctantly say – a man like that?

 
  
MPphoto
 

  Herbert Reul (PPE), Antwort auf eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“. Glauben Sie mir, dass mich das auch stört. Aber manchmal muss man Wege finden. Sollen wir denn so weitermachen wie bisher: Flüchtlinge verrecken lassen, in Boote steigen lassen und keine Lösung haben, nur damit wir moralisch Recht haben?

Nein, unser Job ist es, konkret zu helfen, und da muss man manchmal auch die Faust in der Tasche machen.

 
  
MPphoto
 

  Knut Fleckenstein (S&D). Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Herr Reul, ich gebe Ihnen doch ein bisschen Recht bei dem, was Sie eben gesagt haben.

Auch ich habe zum ersten Mal die Hoffnung, dass, wenn der Dirigent Tusk den Taktstock hebt, nicht 28 Musiker anfangen, ihr Lieblingsstück zu spielen. Jetzt geht es aber darum, was für ein Stück sie spielen sollen – denn irgendetwas reicht uns nicht.

Ich sage Ihnen: Herr Verhofstadt und andere haben natürlich Recht mit ihrer Kritik, nur, ein bisschen Pragmatismus müssen wir eben auch an den Tag legen. Ich sehe gemeinsame Ansätze mit der Türkei. Aber ich hoffe auch, dass die offenen Fragen bald geklärt werden und dass wir bessere Informationen bekommen. Dazu gehört: Was ist nun eigentlich Inhalt dieses Aktionsplans? Wer kriegt eigentlich für was Geld? Wie wird sichergestellt, dass die individuelle Prüfung beim Asylverfahren nicht ausgehebelt wird?

Es ist notwendig, dass wir uns im Zusammenhang mit dem Türkei-Bericht klar zu den kritischen Medien äußern und dass wir klar sagen, dass wir von der Regierung erwarten, dass sie die beschlagnahmten Einrichtungen unverzüglich an ihre Eigentümer zurückgibt. Wir dürfen diejenigen Menschen in der Türkei nicht im Stich lassen, die auf uns hoffen und die auf eine Weiterentwicklung hin zu mehr Freiheit setzen.

Deshalb bin ich auch einverstanden mit der Eröffnung weiterer Kapitel. Aber wenn das Kapitel 23, 24 nicht dabei ist, werden Sie meine Unterstützung für Ihre Arbeit nicht bekommen.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Kölmel (ECR). Herr Präsident! Wenn ich an diesen Türkei-Gipfel zurückdenke, dann fällt mir folgendes Zitat ein: „Wenn jemand einer Sache grundsätzlich zustimmt, hat er keinerlei Absicht, etwas konkret zu ändern.“ Und ich glaube, genau so müssen wir das auch sehen. Denn es steht zu befürchten, dass genau aus dem Grund diese angebliche Vereinbarung überhaupt keine Details enthält. Das heißt, wir wissen überhaupt nicht, was konkret auf uns zukommt.

Diese große Krise erfordert es doch aber endlich mal, dass man konkret wird. Wir brauchen nicht nur einzelne Mosaikbausteine, sondern wir brauchen ein Gesamtkonzept. Ein Gesamtkonzept muss insbesondere beinhalten, wie viele Flüchtlinge die Staaten der EU bereit sind, aufzunehmen. Das ist doch die Kernfrage. Wer sich darum herummogelt, wird nie zu einer vernünftigen Lösung kommen.

Und ich glaube, Hilfe ist freiwillig. Deshalb müssen wir die Staaten der EU fragen, wie viel Hilfe sie leisten wollen und können. Alles andere ist eine Scheinwelt. Ich glaube, die armen Menschen, die aus ihrer Heimat fliehen, haben mehr verdient, als dass eine Scheinwelt aufgebaut wird. Auch die Bürger in der EU haben hier Anspruch auf Klarheit. Ich bitte doch herzlich darum: Lassen Sie uns gemeinsam für ein Gesamtpaket kämpfen!

 
  
MPphoto
 

  Nedzhmi Ali (ALDE). Mr President, regarding the overall development of relations between the EU and Turkey, we should take Turkey not as a temporary, but rather as a strategic, reliable and long-term partner. In the process of cooperation our goal should be to convince our Turkish counterparts of our sincerity and unreserved support for the development of mutually beneficial cooperation. In our interconnected world, constantly threatened by multiple crises, the only way to survive is to maintain very close friendly relations and work together to counter the challenges.

The role of Turkey in resolving the refugee crisis is indispensable. To assure security in the region adjacent to the EU, strengthening cooperation with Turkey is of particular interest to us. From that point of view, it is not productive to concentrate our attention just on the promise, for now, of handing out money. We need to start implementing the EU-Turkey Joint Action Plan as soon as possible in order to decrease the pressure on European borders.

Finally, it is extremely important for us as Europeans to talk less and work out a unified position with Turkey as to how we respond to the challenges. Europe has to export security, otherwise we are in no time going to import insecurity.

 
  
MPphoto
 

  João Ferreira (GUE/NGL). Senhor Presidente, Senhores Comissários, o que se passou na Cimeira com a Turquia e o que se vai passar no próximo Conselho Europeu remete—nos para algumas das páginas mais negras da história europeia. Perante um drama humanitário que afeta milhões de seres humanos, drama no qual a União Europeia tem responsabilidades diretas e indiretas, perante milhões de seres humanos que fogem da guerra, da fome e da pobreza extrema, a União Europeia, apoiada na máquina de guerra da NATO, responde com a intimidação, a humilhação, a criminalização e a expulsão de refugiados imigrantes.

Demonstrando uma rasteira dimensão ética e moral, a União Europeia evidencia, assim, o estado decrépito em que se encontra, alimentando uma agenda xenófoba, racista, intolerante, autoritária e antidemocrática. Se olharmos para a história percebemos que é grande o risco de tudo isto vos explodir na cara um destes dias, mas talvez seja já nisso mesmo que alguns estão a pensar. Estas decisões vão empurrar centenas de milhares de pessoas para outras vias de travessia, porventura mais perigosas, fazendo antever novas tragédias no Mediterrâneo. Não sei se dormirão descansados à noite ou não. Uma coisa é certa, estas tragédias terão responsáveis políticos.

 
  
MPphoto
 

  Reinhard Bütikofer (Verts/ALE). Herr Präsident! Die sogenannte Flüchtlingskrise ist tatsächlich eine Krise des europäischen Zusammenhalts, des europäischen Selbstbewusstseins und der europäischen Humanität.

Der EU-Türkei-Gipfel am 7. März hat in dieser Krise keine Wende zum Besseren gebracht – sie dauert an. Das hat uns in dieser Debatte zum Beispiel Vizepräsident Dombrovskis demonstriert, der sich nur mühsam dazu durchringen konnte, das Thema überhaupt aufzugreifen, und ebenso die Vertreterin der niederländischen Ratspräsidentschaft, die sich weigerte, die Worte „Flüchtling“ und „Asyl“ überhaupt zu benutzen. Sie kennt nur noch irreguläre Migranten. Sprache kann befreiend sein, und sie kann Gewalt antun. Wer im Flüchtling nur noch den irregulären Migranten sieht, entscheidet sich für die zweite Option.

„Gemeinsame europäische Lösung“ sagen derzeit alle. Das immerhin hat Frau Merkel erreicht. Aber es ist ein Europa, das sich weigert, seine Herausforderungen anzugehen, seine Verantwortung zu tragen, das seine globale Gestaltungskraft damit verliert, und ein Europa, das seine moralische Würde damit verliert.

 
  
MPphoto
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE). Tisztelt Elnök Úr! Ahogy Dombrovskis alelnök úr mondta, politikai döntéseket hozunk, és politikai döntéseink következményét a választóink értékelik. Ez így van rendjén. Fontos tudnunk, hogy választóink a kérdésekről mit gondolnak. Egymás utáni válságok korát éljük: gazdasági válság, demográfiai válság, 4,5 millió 25 év alatti munkanélküli van az Európai Unióban, és itt van a migránsválság is. Azt gondolom, hogy vannak jó példák, dolgok, amiket sikerült megoldani, jól kezelni – ilyen a gazdasági válság. Ha a Tanács következő témájára, az európai szemeszterre gondolok, akkor azt gondolom, ez egy jó eszköz ahhoz, hogy látleletet kapjunk az országok állapotáról.

És büszke vagyok arra, hogy Magyarország a 2010-es, rendkívül nehéz, csődközeli helyzetből eljuthatott oda, hogy gazdaságilag kiválóan teljesít, hogy makrogazdasági mutatóink fenntarthatóak, hogy növekedést tudunk mutatni. Sőt, a nőnaphoz kapcsolódva el tudom mondani, hogy a férfiak és a nők fizetése közötti különbség Magyarországon csökkent a legnagyobb mértékben. Aztán eljutunk a migrációs kérdéshez, a migránsválsághoz. Azt gondolom, hogy az a megállapodás, ami hétfőn született, nem tökéletes megállapodás. De egyetértek Reul képviselő úrral, nem panaszkodnunk kell, hanem a megoldást kell megtalálni. A megoldás irányába kell lépéseket tenni. Ilyen a határvédelem megerősítése, ilyen a határoknak a lezárása – ahogy Weber frakcióvezető úr mondta –, ha szükséges, kerítésekkel.

De vannak még nyitott kérdések. Ilyen nyitott kérdés az, amiről beszélnünk kell, hogy hogyan gondoljuk a vízumliberalizációt Törökország számára. Miért nem Ukrajnáról beszélünk? Hogyan gondoljuk az egy-egyes cserét? Mit gondolunk arról a három milliárdról, amellyel értékeljük Törökország erőfeszítését? És abból lesz hat milliárd, majd tíz milliárd. Hol a biztosíték, Hahn biztos úr, arra, hogy jól fogjuk felhasználni ezt a forrást, hogy célba fog érni ez a forrás? Nem rövidlátó megoldásra van szükséges, hanem közös megoldásra. Ennek a közös megoldásnak az érdekében, úgy gondolom, jó lépést tettünk előre.

(A felszólaló hozzájárul egy, az eljárási szabályzat 162. cikkének (8) bekezdése értelmében feltett kék kártyás kérdés megválaszolásához).

 
  
MPphoto
 

  President. – I want to underline that the blue card is only for a question, because many Members utilise the blue card for a speech. The blue card comes after the speech and not before.

 
  
MPphoto
 

  István Ujhelyi (S&D), Kékkártyás kérdés. (A felszólalás első része technikai probléma miatt nem került rögzítésre.) …elnök úr az előzetes figyelmeztetést, miközben gondolom azt sem tudta, hogy én pontosan milyen kérdést akarok föltenni. De hát kénytelen vagyok megkérdezni az Európai Parlament alelnökét, aki egyébként Orbán miniszterelnök pártjának is alelnöke. Azzal a felkiáltással indult el Orbán miniszterelnök az Európai Tanács ülésére, hogy ne csináljunk Európát Magyarországból! Mit jelent ez a mondat a hétfői megállapodás tükrében, amit Ön most itt üdvözölt? Hogy ne csináljunk Európát Magyarországból? Inkább kövessük Erdoğan vagy Putyin rendszerét?

 
  
MPphoto
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE), Kékkártyás válasz. Tisztelt Képviselő Úr! Elnök úr azért figyelmeztette Önt, mert Önnek fogalma sem volt arról, hogy én miről fogok beszélni, és már akkor felemelte a kék kártyáját. Helyénvaló, ha tudja, hogy miről beszélek, és utána teszi fel a kék kártyát. Egy olyan kérdést tett fel nekem, amit a miniszterelnök úrnak szeretne feltenni – de nyilvánvalóan nem tudja megtenni. Azt gondolom, hogy a hétfői csúcs végre egy közös irányba tett jó lépés. Azt gondolom a határoknak az őrizete, lezárása, védelme, Európa védelme egy jó irányba tett jó lépés. Azt gondolom, hogy felelőtlen nyilatkozatok helyett a közös út a követendő út. Magyarország megvédése pedig a magyar kormánynak és Önnek is érdeke. Amiről pedig beszéltem, képviselő úr, 2010 előtti állapot. Na, ebből jutottunk ide! Azt az időt, ami 2010 előtt volt, amit Önök tettek, soha nem szeretném viszontlátni Magyarországon.

 
  
MPphoto
 

  Kati Piri (S&D). Mr President first, to state the obvious, the EU and Turkey need each other in order to find a joint solution for the refugee crisis. This does not mean stopping the flow, but managing it in such a way that people in need of protection can get it, economic migrants are returned and the burden is shared fairly. The recent agreement does not provide an adequate answer to the humanitarian crisis we are facing. How can the leaders of 28 European countries come up with a plan whereby legal routes for refugees are provided only if other refugees continue to risk their lives via human smugglers? Not only does this go against international law, it is also morally very wrong.

The EU has put itself in a very weak position by maintaining a one-dimensional dialogue with Ankara only based on the number of people arriving on a daily basis on the Greek islands. Migration first; human rights will come later. This is a very dangerous strategy at a moment of a major crackdown on press freedom and rule of law in Turkey and at a time the 355 000 Kurdish citizens of Turkey had to flee their houses because of the violence that re-erupted in the south-east of the country. The EU cannot continue to look the other way.

My plea to the Council is to start with large-scale resettlement for the most vulnerable refugees. This will also be a genuine burden sharing with the Turkish people, who have showed great hospitality during the past five years.

 
  
MPphoto
 

  Mirosław Piotrowski (ECR). Wbrew dyplomatycznym enuncjacjom ostatni szczyt Unia Europejska–Turcja w Brukseli zakończył się spektakularną porażką Unii Europejskiej, która daje się Turcji wodzić za nos. Choć przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk próbuje zaklinać rzeczywistość słowami: „Dni nielegalnej emigracji do Europy dobiegły końca”, a szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker twierdzi, że szczyt zakończył się sukcesem, mówiąc: „To prawdziwa rewolucja!”, Unia Europejska poległa. Unia niczego nie jest pewna: prosi Turcję, a ta, mamiąc unijnych przywódców, podbija stawkę. Ostatni szczyt okazał się więc zwykłym tureckim bazarem, gdzie handlowano miliardami euro, polityką migracyjną, wizową oraz członkostwem w Unii. Finalnie Turcja uzyskuje, co chce, a Unia przyparta do muru musi się zgodzić. Dziś pani minister z Holandii przemawiająca w imieniu prezydencji mówi o przyśpieszeniu wymiany jeden za jeden. Dlatego mam pytanie: Pani Minister, proszę powiedzieć, ilu jeszcze imigrantów napłynie do Unii Europejskiej w wyniku tejże wymiany?

 
  
MPphoto
 

  Ivo Vajgl (ALDE). Smo v položaju, ko vprašanje beguncev, azilantov ali migrantov in njihove bolečine in trpljenja ni več samo vprašanje naše moralne zavezanosti vrednotam sočutja ali usmiljenja – verjamem, da to občutimo tukaj vsi – ampak test naše sposobnosti in politične odgovornosti združene Evrope, da je v celoti solidarna in učinkovita pri vladanju.

Če v tem trenutku zanemarimo svojo krivdo za tragedijo Bližnjega vzhoda, je treba uvideti, da ima ključe reševanja akutne krize Turčija. Ne moremo se seveda sprijazniti z naraščajočo avtoritarnostjo Erdoganovega režima, zapiranjem novinarjev in medijev, kratenjem človekovih pravic.

Kljub temu pa moramo – mogoče s stisnjenimi zobmi – priznati, da Turčijo kot partnerja potrebujemo danes in v prihodnosti. Ne gre za kravjo kupčijo, kot pravijo nekateri kolegi, ampak za realne interese Evrope in pomembne države, ki v tem trenutku uveljavlja predvsem svoje lastne interese.

Mogoče bi bilo lažje, če bi Evropska unija že prej pošteno razčistila svoj odnos do Turčije in njene evropske prihodnosti. Begunska kriza ni najboljši povod za to.

 
  
MPphoto
 

  Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL). Señor Presidente, el acuerdo Unión Europea-Turquía, para que Turquía actúe de muro de Europa, es poner en venta los derechos humanos. Por 6 000 millones de euros vendemos a las personas. ¿Cuánto vale cada una? ¿Mil? ¿Dos mil? ¿Tres mil euros? ¿Cuál es el precio?

Este acuerdo condena a los refugiados y migrantes a sobrevivir en un agujero negro. Nadie sabe qué va a pasar con estas personas. Nosotros pagamos y nos olvidamos. Los pueden tener en campos en condiciones inhumanas, devolverlos a la guerra, o al hambre, o hacer lo que consideren. Nosotros pagamos la factura y Turquía se encarga del trabajo sucio.

Eso sí, Turquía hará de frontera a cambio de que la Unión Europea mire hacia otro lado cuando se masacra al pueblo kurdo o ante la falta de libertades y la represión en Turquía. Este acuerdo entierra para siempre la Convención de Ginebra. No se puede coger a personas de Siria, de Afganistán o de Sudán y devolverlas a Turquía. Eso es ilegal.

Este acuerdo es contrario a las normas internacionales sobre derechos humanos, y espero que aquellos que lo firmen algún día sean juzgados.

 
  
MPphoto
 

  Luděk Niedermayer (PPE). Mr President, let me start with migration and Turkey. I believe and I agree with the Presidency that only a European plan that will be realised by all participants will bring us closer to a solution. I agree also that negotiations with Turkey are a very important part of the plan. This has many limitations, for example as mentioned by our Chair, Mr Weber, but it is very important. We must be very sensitive to our values. I am surprised at the discussion about money. The money that we should give to the refugees in Turkey is important and is justified if it is distributed properly. We should not forget that our agreement with Turkey is only part of the plan as, most likely, with the closing of the Balkan route, the other routes will be used more frequently and we must be ready for that.

Secondly, let me talk a little bit about the economy as was mentioned by Commission Vice-President Dombrovskis. I guess that the situation in the global economy is very important, and obviously we must be concerned at what is going on, concerned at the situation in China, but what is the most important for the huge and the rich economy of the European Union – the economy of the part of the world that is close by – is the domestic situation, the stability of domestic demand and investment. This is the only way of assuring our main priority, and growth and jobs. That means providing that the economy will be competitive. That is why respecting the rules, those included in the European Semester too, is a key priority, and the Commission has my full support in implementing them.

Last but not least, let me mention one issue that is not on the agenda. This is the situation in eastern Ukraine, where the situation is getting more dangerous. Fighting is going on, people’s lives are under threat and this is a zone of instability just close to the European Union. We should be reflecting that more in our policy and not expect that we can normalise the situation with Russia, because Russia is a very important part of this problem.

 
  
MPphoto
 

  Sylvie Guillaume (S&D). Monsieur le Président, les qualificatifs ne manquent pas pour commenter ce sommet UE-Turquie. Pour les plus modérés, il a accouché d'une souris. Pour de nombreux autres, il est, au contraire, le sommet de la honte. Je fais partie des seconds.

Puisque c'est le prochain Conseil européen des 17 et 18 mars qui tranchera, il faut regarder en face l'impact des orientations issues des discussions de ce lundi. Je ne peux en aborder que quelques-unes.

Les effets de la fermeture de la route des Balkans, d'abord: les États membres font ici un mauvais calcul, parce que, d'un mouvement, la Grèce est mise sous perfusion, mais, dans le même temps, elle est asphyxiée. Expliquez-moi comment on peut proclamer le sauvetage de Schengen, tout en entérinant des décisions unilatérales de fermeture des frontières dans l'Union et dans son voisinage.

La coopération avec la Turquie, ensuite: elle est certes un partenaire incontournable dans la région, et la coopération entre l'UE et ce pays est nécessaire, mais si des solutions sont à rechercher ailleurs, elles devraient aussi et surtout être trouvées au sein de l'Union. En l'occurrence, nous nous plions non seulement aux exigences de ce partenaire, mais nous lui sous-traitons la gestion de la crise, moyennant une augmentation des enchères.

Les États membres se dédouanent de leurs responsabilités, du principe de solidarité et, finalement, de leurs principes tout court. En témoigne le principe pudiquement intitulé "réinstallation des Syriens dans l'UE, sur la base du un pour un". Ce troc indigne en fait qu'un Syrien doit risquer de se noyer pour qu'un autre Syrien puisse entrer dans l'Union. Je n'aurais jamais imaginé que la demande de mise en œuvre de voies légales prenne cette forme sordide.

La légalité d'un tel schéma et son applicabilité restent également à démontrer. Dans la quête d'un accord à tout prix, l'UE se perd au nom de la realpolitik, les États membres semblent en effet prêts à s'asseoir sur un certain nombre de principes et à fermer les yeux sur le pouvoir en place en Turquie, sa mainmise sur les médias, l'emprisonnement des universitaires et les menaces sur le système judiciaire.

Au final, le bilan de ce sommet montre que, sous couvert de décisions communes, l'idée même d'une Europe solidaire et responsable risque fort d'être mise en échec.

 
  
MPphoto
 

  Ulrike Trebesius (ECR). Herr Präsident! Frau Merkel hat doch tatsächlich Recht behalten: Es deutet sich eine europäische Lösung an. Allerdings nicht die, die die deutsche Bundeskanzlerin im Sinne hatte. Die EU hat die Politik des Durchwinkens beendet. Viele Länder haben einfach Tatsachen geschaffen und damit klargemacht, dass Deutschland mit seiner Haltung isoliert ist.

So sagt ausgerechnet Angela Merkel, die im September letzten Jahres im Alleingang die Grenzen geöffnet hat, dass sie Österreichs Alleingang missbilligt. Österreich aber hat sich zumindest mit den ebenfalls betroffenen Ländern der Region abgesprochen. Nun soll die Türkei die Aufgabe übernehmen, vor der sich Angela Merkel scheut: die Grenzen zu schützen.

Dass wir uns damit von einem Land abhängig und erpressbar machen, das es weder mit der Demokratie noch mit den Frauenrechten so genau nimmt, das bei der Presseunfreiheit neue Maßstäbe setzt, und dass mit diesem Land sogar Beitrittsverhandlungen wiederaufgenommen werden, ist verblüffend. Deutschland, das die anderen Länder so gerne bevormundet, will jetzt offenbar die inneren Probleme der Türkei einfach ignorieren.

Da stellt sich die Frage: Sind es nur deutsche oder auch europäische Werte, die hier geopfert werden, um andere zu Handlungen zu bewegen, vor denen man sich selbst scheut? So jedenfalls hat die EU keine Zukunft.

 
  
MPphoto
 

  Jean Arthuis (ALDE). Monsieur le Président, quand il est arrivé au Conseil européen, le Premier ministre turc s'attendait peut-être à rencontrer le gouvernement de l'Europe. C'est en fait au milieu d'un grand bazar qu'il a atterri. Nos chefs d'État ou de gouvernement, incapables de décider, sont passés maîtres dans l'art de marchander. Après le chantage de David Cameron, qui demande que son pays mette un pied en dehors de l'Union, nous voici face au chantage des Turcs, qui entendent mettre un pied dedans.

Nos dirigeants dépensent une énergie folle à bricoler des réponses de circonstance. Mais pour quel résultat? Le corps européen de gardes-côtes et de gardes-frontières et la centralisation du traitement des demandes d'asile n'ont toujours pas vu le jour. Aucune véritable politique de développement ne conditionne la réadmission vers les pays tiers. Les Européens n'ont pas le début d'une politique étrangère crédible pour mettre fin au conflit en Syrie. Trois milliards pour la Turquie. Combien pour le Liban et la Jordanie, et demain, pour la reconstruction de la Syrie? J'ai honte de cette Europe-là. J'ai honte du spectacle d'impuissance que nous donnons à nos concitoyens. Je veux encore croire au sursaut pour que l'Europe reprenne sa place dans l'histoire. Oui, le prochain Conseil est un rendez-vous historique.

 
  
MPphoto
 

  Paulo Rangel (PPE). Senhor Presidente, eu gostaria de dizer que hoje, neste exato momento em que estamos aqui a falar, acaba de tomar posse o novo Presidente da República portuguesa e que fez uma intervenção no sentido claro da proteção dos valores que eu acho que nós devemos proteger aqui a respeito desta questão dos refugiados, que são os valores humanitários e os valores identitários da Europa.

Isso significa, em primeiro lugar, que nós temos que fazer um acolhimento humanitário enorme, temos de dar um grande apoio à Grécia. Eu fico muito satisfeito por ver que neste Conselho, finalmente, se desbloquearam verbas para que a Grécia possa lidar com a situação em que se encontra e também acho que é muito importante, por um lado a resposta da NATO, que é uma resposta, digamos, de emergência para garantir o controlo das fronteiras, mas é ainda mais importante que no Conselho de 17 e 18 março nós possamos, finalmente, arrancar com um corpo europeu policial para controlo da costa e das fronteiras.

Este é o primeiro passo para a segurança europeia e para a defesa europeia. Eu gostava de lembrar que, no último inquérito da Fundação Bertelsmann, diz-se que 79 % dos europeus são a favor da criação de um corpo policial europeu para as fronteiras e para a costa e que defendem uma política comum para a imigração e para o asilo, não uma política nacional e não uma política partilhada, uma política comum da Europa, e que defendem a redistribuição dos refugiados pelos 28 países e não apenas por um, por dois ou por três. São maiorias de 70 e de 80 % ao nível de toda a Europa e, mesmo naqueles países que são mais renitentes, como os países de Visegrado, esse inquérito diz que a maioria anda à volta dos 55 %, 60 %. Portanto, com este suporte da opinião pública europeia, eu penso que o próximo Conselho Europeu não tem razões para não dar um grande passo em frente em defesa dos nossos valores, mais segurança e mais humanidade.

 
  
MPphoto
 

  Patrizia Toia (S&D). Signor Presidente, onorevoli colleghi, quest'Europa divisa e perciò debole sta negoziando con la Turchia in condizioni troppo subalterne. C'è bisogno di un accordo per arginare l'ondata di profughi ma i problemi in casa nostra rimangono tutti. Non illudiamoci che una soluzione esterna ci liberi dalle nostre responsabilità di accoglienza e di ricollocazione.

Il preaccordo ci appare molto, molto critico e con troppe ambiguità. Primo: l'idea di far ripartire – lo dico alla Commissione e al Consiglio, da cui pretenderei un poco di attenzione – le richieste di asilo dai campi della Turchia è accettabile solo con la garanzia che la procedura e la scelta siano di competenza e sotto la responsabilità europea e con un ruolo per le organizzazioni internazionali.

Secondo: deve essere chiarissimo, cara rappresentante dell'Olanda e della Presidenza del Consiglio, che l'accordo non deve riguardare i profughi che sono già arrivati in Europa. Non potremo mai accettare di far ritornare in Turchia i profughi che sono già in Grecia, dopo un percorso infernale. Sarebbe crudele e contrario a ogni principio umano, oltre che a tutte le convenzioni internazionali.

Sarebbe come nel gioco dell'oca dei bambini: si fa ritornare alla casella di partenza. Noi non lo accetteremo.

 
  
MPphoto
 

  Jan Zahradil (ECR). Pane předsedající, dvě poznámky k tomu summitu. Napřed jedna pozitivní. Je dobře, že je tady konečně vidět snaha oddělit uprchlíky ze Sýrie od uprchlíků odjinud a že je snaha oddělit uprchlíky válečné od těch čistě ekonomických a že je také tady vidět snaha konečně udělat něco pro to, aby miliony lidí, kteří už jsou v Turecku, a jde o tři miliony lidí, se nevydali na cestu do Evropy. To, že budou mít přístup na pracovní trh v Turecku, je dobrá zpráva. To, že to bude Evropu něco stát, to je celkem jasné, ale myslím, že musíme udělat všechno pro to, aby ti lidé zůstali tam, kde jsou, a aby se v masovém měřítku do Evropy nevydali.

To, co je špatná zpráva, je ta snaha vyměnit tady jakýmsi způsobem jeden za jednoho ty uprchlíky, kteří jsou dislokováni v Turecku za ty, kteří už jsou někde jinde. To je návrat k systému nefunkčních kvót, je to opět snaha porušovat suverenitu států, je to dokonce porušení dosavadních dohod o relokaci, na čemž se Evropská unie dohodla v září minulého roku, a je to v podstatě pouhé sociální inženýrství, které se schovává za honosnými slovy o solidaritě a o společných řešeních, a to je nepřijatelné.

 
  
MPphoto
 

  Renate Sommer (PPE). Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir haben ja eine gemeinsame europäische Asyl- und Einwanderungspolitik und die entsprechenden Gesetze dazu. Das Problem ist, dass unsere Mitgliedstaaten – viele der Mitgliedstaaten – nicht bereit sind, sich an geltendes europäisches Recht zu halten, das sie selbst mit beschlossen haben. Sie weigern sich, sich an internationales Recht zu halten, sie ignorieren es ganz einfach. Und deswegen sind wir doch in der Situation mit den Flüchtlingen, in der wir jetzt sind. In dieser Situation sind wir angewiesen auf dieses Angebot der Türkei, Flüchtlinge zurückzuhalten, zurückzunehmen und auszutauschen.

Ist das ein teuflischer Plan? Ist das konform mit internationalem Recht? Und welches Bild wird denn die Europäische Union selbst abgeben, sollte denn dieser Deal zustande kommen? Ein erbärmliches Bild, ganz bestimmt. Aber dieses erbärmliche Bild haben sich die Mitgliedstaaten zuzuschreiben, die sich einer gemeinsamen solidarischen Flüchtlingspolitik verweigern: An erster Stelle heute mal zu nennen Österreich, das eine ganze Kaskade ausgelöst hat mit seiner Weigerung, die schutzbedürftigen Menschen aufzunehmen. Das ist eine Verweigerung gegenüber dem internationalen Recht.

Natürlich verlangt die Türkei Gegenleistungen, das ist doch völlig klar. Das würden wir doch auch tun in einer solchen Situation. Aber was sind denn weitere drei Milliarden Euro? Das klingt viel. Wenn man aber darüber nachdenkt, wie viel Geld schon nach Griechenland geflossen ist, sind sechs Milliarden Euro doch nichts dagegen. Sechs Milliarden Euro sind überhaupt nichts, wenn wir die Tatsache dagegensetzen, dass wir vielleicht diese ganzen Flüchtlinge auch noch zu uns bekommen.

Ja, es ist keine schöne Lösung, zu bezahlen, damit wir die Flüchtlinge aus Europa heraushalten. Aber ganz offensichtlich geht es ja nicht anders. Die Rechtspopulisten, die – auch hier im Hause – das große Wort führen, haben ja viele Regierungen in der Europäischen Union so weit getrieben. Und das Entsetzliche ist, dass sie ja irgendwo auch schon die Regierung stellen. Es sind die Rechten, es sind die Extremen, die mit dafür verantwortlich sind, dass unser Europa in einer solchen Krise ist, dass ich mich dafür schäme.

Es ist die Aufgabe dieses Parlaments, dafür zu sorgen, dass der Deal, der mit der Türkei geschlossen wird und der offensichtlich der einzige Ausweg ist und den wir brauchen, so ist, dass er konform ist mit unseren Werten. Wir sind verantwortlich im Europäischen Parlament. Ohne uns keine Visaliberalisierung, ohne uns kein Beitritt der Türkei! Vergessen Sie das nicht: Auch wir sind in der Verantwortung.

 
  
MPphoto
 

  Birgit Sippel (S&D). Herr Präsident! Wie gehen wir mit Flüchtlingen um? Ja, auch außerhalb Europas kann es sichere Plätze für Flüchtlinge geben. Doch das Ergebnis von Montag und aktuelle Meldungen verstärken den Eindruck, Europa macht dicht. Die Balkanroute wird geschlossen, in der Ägäis sollen Flüchtlinge in die Türkei zurückgeschickt werden, und umgekehrt ist die Ansiedlung von Flüchtlingen aus der Türkei nach Europa völlig offen.

Europäische Staaten machen uns erpressbar, und die Türkei nutzt das. Warum? Weil nationale Politiker auf rechte Parteien starren oder gar selbst nach rechts rücken, anstatt klare Kante zu zeigen für Demokratie, für Menschenrechte, auch ungeachtet der zahlreichen Bürgerinnen und Bürger, die sich ehrenamtlich auch für Flüchtlinge engagieren.

Der nächste Gipfel muss Ergebnisse für eine humane Flüchtlingspolitik und für eine Europäische Union der Freiheit, der Demokratie und der Achtung der Menschenrechte bringen!

 
  
MPphoto
 

  Dubravka Šuica (PPE). Gospodine predsjedniče, mogu reći da je ovih dana u medijima pozitivno odzvonila vijest kad smo čuli da se balkanska ruta polagano zatvara jer se i moja zemlja Hrvatska nalazi na toj ruti. Međutim, moramo biti svjesni da se radi o velikoj humanitarnoj katastrofi i da se nemamo čemu u ovom trenutku veseliti. Također je pozdravljen i apel Donalda Tuska koji je rekao izbjeglicama ili onima koji to tek kane postati: „Ne dolazite u Europsku uniju, nemojte vjerovati kriminalcima, nemojte vjerovati krijumčarima.” Međutim, drage kolegice, dragi kolege, ovdje se radi o muškarcima, ženama, djeci, ovdje se ne radi o brojevima. Stoga je trenutak da se pozdravi ovaj sporazum, koji ne bih nazvala trgovinom, ali ovaj sporazum tek treba, na sljedećem samitu i na sljedećim samitima, konkretizirati i ja se nadam da ćemo u tome konačno uspjeti.

Međutim, isto tako, ovaj sporazum ne trebamo smatrati bianco čekom jer on nije bianco ček, s obzirom da znamo što se događa u Turskoj. Dakle, trebalo bi odvojiti pregovore za Tursku i ulazak u Europsku uniju od ove izbjegličke krize jer ako to ne odvojimo onda ćemo prihvatiti sve ono loše što se događa u Turskoj, a tu govorimo o ugrožavanju sloboda, posebice medijskih sloboda. To je nešto na što danas ovdje moramo apelirati i vjerujem da će to biti naš uvjet prema Turskoj.

Slažem se da se legalizira migracija na način da se dodatne 3 milijarde, znači sada govorimo o 6 milijardi sredstava svih europskih zemalja, daju za pomoć Turskoj, da se pomogne svim izbjeglicama ili onima koji to kane postati. Mislim da je to jedino regularno i legalno, sve ostalo bi bilo loše.

Znači, moramo se vratiti na vanjske granice Unije, moramo ojačati kontrolu, i u tome potpuno podržavam ono što su čelnici država napravili i nadam se da idemo u tom smjeru, da konačno imamo konkretno rješenje. Sve ostalo bilo bi loše. Isto tako, kad se radi o Grčkoj, smatram da trebamo pomoći Grčkoj jer Grčka ne može postati kavez. Moramo joj pomoći da se riješi problema koji su joj se dogodili zbog njezina geopolitičkog ili geografskog položaja.

 
  
MPphoto
 

  Δημήτρης Παπαδάκης ( S&D). Κύριε Πρόεδρε, είναι φανερή η αδυναμία της Ευρώπης να αντιμετωπίσει ουσιαστικά το προσφυγικό, για το οποίο ευθύνη φέρουν και ευρωπαϊκές χώρες και η Τουρκία. Είναι φανερό και ολέθριο το γεγονός ότι η Ευρώπη εκβιάζεται από τις πολιτικές του κ. Ερντογάν. Εδώ εξελίσσεται ένα φτηνό ανατολίτικο παζάρι χείριστης μορφής, που στο βωμό των σκοπιμοτήτων θυσιάζονται τα πάντα, κι όλα αυτά προκύπτουν, γιατί η Ευρώπη δυστυχώς δεν λειτουργεί στη βάση των αρχών και αξιών πάνω στις οποίες οικοδομήθηκε αλλά στη βάση συμφερόντων. Η κοινοτική αλληλεγγύη προ πολλού έχει πάει περίπατο και λειτουργεί μόνο το εθνικό συμφέρον. Ορθώνονται φράχτες και εξακολουθούν να χάνονται εκατοντάδες αθώες ψυχές στη θάλασσα, αντί να λειτουργήσει η από κοινού αντιμετώπιση του προβλήματος όπως σε μια οικογένεια. Για να γίνει αυτό, πρέπει να προχωρήσει η πολιτική ενοποίηση. Η Ένωση κινδυνεύει με διάλυση και αυτό έχει επιτρέψει στους ευρωσκεπτικιστές που είναι εντός των τειχών να νιώθουν δικαιωμένοι. Οφείλουμε να αποφασίσουμε αμέσως ότι θα γίνονται δεκτοί όσοι πρόσφυγες περνάνε από χερσαίες νόμιμες οδούς, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε το απάνθρωπο φαινόμενο της διακίνησης μέσω θαλάσσης με τα θλιβερά αποτελέσματα.

 
  
MPphoto
 

  Μανώλης Κεφαλογιάννης ( PPE). Κύριε Πρόεδρε, το προσφυγικό δεν είναι μόνο ευρωπαϊκό πρόβλημα, είναι και διεθνές πρόβλημα και χρειάζεται βεβαίως ευρωπαϊκή λύση αλλά και διεθνής λύση με βάση τις αποφάσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Την κρίση την καταλάβαμε με χρονική στέρηση. Mας βρήκε απροετοίμαστους. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη, καλύτερη Ευρώπη, εμβάθυνση των δημοκρατικών μας θεσμών, πολιτική και οικονομική ολοκλήρωση.

Η συμφωνία με την Τουρκία είναι σημαντική. Δεν δίνουμε όμως λευκή επιταγή. Η συμφωνία με την Τουρκία δεν μπορεί να είναι αντικείμενο ενός ανατολίτικου παζαριού. Με την Τουρκία χρειάζεται μία εταιρική σχέση σε όλους τους τομείς και όχι μια σχέση εξάρτησης από την Τουρκία. Τη λύση πρέπει να τη δώσουμε εμείς. Πολλοί συνάδελφοι αναφέρθηκαν στα ευρωπαϊκά σύνορα. Το Δίκαιο της Θαλάσσης όμως δεν αναφέρεται στα συμπεράσματα και το Δίκαιο της Θαλάσσης είναι αυτό που επικύρωσαν όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, από το 1982, από τις αποφάσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών μόνο η Τουρκία δεν έχει επικυρώσει το Δίκαιο της Θάλασσας.

Χρειάζεται επίσης να επανέλθουμε στους κανόνες του Σένγκεν. Τι θα γίνει με τις χώρες του Βίσεγκραντ; Δεν ακολουθούν το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Αρνούνται να εφαρμόσουν το διεθνές δίκαιο. Χρειάζεται ενίσχυση και έκτακτη ανάγκη εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια πολύ θετική απόφαση πολιτικής αλληλεγγύης στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως του Νότου και την Ελλάδα. Αλλά και στα Δυτικά Βαλκάνια δεν τιμά την Ευρωπαϊκή Ένωση η κατάσταση στη Ειδομένη. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, περιμένουμε τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 17 και 18 Μαρτίου. Ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες, όπως πολύ σωστά είπαν η κ. Merkel και ο κ. Juncker.

 
  
MPphoto
 

  Iratxe García Pérez (S&D). Señor Presidente, hace una semana escuchábamos al Presidente del Consejo, el señor Tusk, advertir a los migrantes que no vinieran a Europa. Se nos revolvían las entrañas y hoy entendemos el contenido de esas amenazas.

La incapacidad, durante meses, de gestionar la crisis de refugiados culmina con un principio de acuerdo que vulnera los derechos humanos, que trata a las personas como mercancías y que utiliza a Turquía como un gran muro de contención; nos lavamos las conciencias con miles de millones de euros.

Hemos visto imágenes crueles: niños muriendo en nuestras playas, mujeres atacadas por gases lacrimógenos, padres que pierden a sus hijos en la travesía; un verdadero drama humano. ¿Y cuál es la solución de los jefes de Estado? Devolverlos a Turquía. ¡Qué pena y qué vergüenza!

Estamos a tiempo. Este Parlamento hoy ha demostrado con muchas voces que es posible cambiar esta decisión. Por favor, piensen en las personas y piensen en devolverle a Europa la poca dignidad que hoy le queda.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). Mr President, listening to the debate, I am somewhat bemused because I am thinking that if the European Union did not exist, what would be happening regarding the migrants? Would individual countries be trying to do a deal with Turkey? Would the United Nations, for all its talk, be offering EUR 6 billion to Turkey? Would the situation be better or worse? I think the answer is worse. So at least the European Union deserves credit for trying to solve a problem that is not of its making. We have our sense of values. We want to offer support and succour to those from other areas who are worse off than ourselves.

People have spoken about the one for one and criticised it, but at least it is an effort to try and solve the situation. One for one is not like for like. It is legal rather than illegal. It is regular rather than irregular. It is safe rather than dangerous, and I think that must be taken into consideration. 17 March, incidentally, is the Irish national holiday, St Patrick’s Day. He himself was a migrant or a slave coming from Wales to Ireland. He might inspire the leaders on that day to come up with a good solution.

That brings me to the necessity of our borders being rendered safe and controlled, because we cannot have free movement within the European Union unless our borders, in wartime or peace time, are fully controlled and I welcome this move. We also have to look at the question of quotas. If Member States say that there is a maximum number they can or will take in, then that is going to dictate what we can actually do. We have to be practical, we want to help but I think at least we are moving in the right direction and, without the European Union, where would this crisis be? That is a question we have to ask ourselves.

 
  
MPphoto
 

  Pervenche Berès (S&D). Monsieur le Président, la réponse que nous attendons des chefs d'État ou de gouvernement, les 17 et 18 mars prochains, n'est pas de nous dire que c'est de la Turquie que dépend l'avenir de l'Union européenne. Ils doivent prendre leurs responsabilités, et elles sont criantes. Personne ne peut penser que l'afflux de réfugiés sera résolu uniquement par leur renvoi en Turquie. Si la preuve n'en n'avait pas été faite jusqu'à présent, je crois que le Conseil européen, qui s'est déroulé sur ce thème, le démontre.

Le Conseil européen de printemps est le rendez-vous – M. Dombrovskis l'a indiqué – pour vérifier l'état de l'économie européenne. Il y a là une passerelle à organiser afin de desserrer l'étau des politiques d'austérité et de permettre à l'Union européenne d'emprunter là où c'est nécessaire pour, à la fois, accueillir dignement les réfugiés et donner les moyens aux États, qui ont besoin de soutenir leur population après des années d'austérité, de le faire dans des conditions correctes. Ce Conseil européen doit résoudre une équation économique, mais il doit aussi être l'occasion d'un appel à la solidarité, ce qui suppose une capacité d'emprunt pour financer cette solidarité.

 
  
MPphoto
 

  Λευτέρης Χριστοφόρου ( PPE). Κύριε Πρόεδρε, πιστεύω ότι αυτό το Ευρωκοινοβούλιο, που εκπροσωπεί τους λαούς, οφείλει να μιλήσει ξεκάθαρα, χωρίς περιστροφές και χωρίς ακαταλαβίστικες θεωρίες και χωρίς αμφισημίες, τόσο για το προσφυγικό όσο και για την Τουρκία. Πρέπει να παραδεχθούμε όλοι ότι το προσφυγικό δεν είναι κατεξοχήν ευρωπαϊκό μόνο θέμα, δεν είναι μόνο ζήτημα των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά είναι ένα διεθνές ζήτημα, άρα οφείλουν και οι υπόλοιπες χώρες, διεθνώς, να στηρίξουν και να υποστηρίξουν την Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτή την προσπάθεια για επίλυσή του. Όσο για τους εργολάβους της καταστροφολογίας και του ευρωσκεπτικισμού που θέλουν και θεωρούν ότι με το προσφυγικό μπορεί να ενταφιαστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, εγώ είμαι πεπεισμένος ότι και γι’ αυτό το ζήτημα η Ευρώπη μπορεί να βρει λύσεις.

Για την Τουρκία. Τι έκανε σε όλη αυτή τη διαδρομή για το προσφυγικό η Τουρκία; Να θυμίσω ότι η Τουρκία ήταν μέρος του προβλήματος, γιατί με τη στάση και τη συμπεριφορά και την πολιτική της στην περιοχή δημιούργησε το προσφυγικό. Να θυμίσω ότι την προηγούμενη συμφωνία για να περιορίσει τις ροές προς την Ελλάδα όχι μόνο δεν τη σεβάστηκε, αλλά αύξησε τις ροές, και να θυμίσω τώρα ότι μία χώρα που είναι υπό ένταξη και μάλιστα θέλει να επιταχύνει τις διαδικασίες ένταξης συμπεριφέρεται απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως ωμός κυνικός εκβιαστής, βάζοντας μπροστά το ανθρωπιστικό ζήτημα και χρησιμοποιώντας το ως δόρυ, για να μπορέσει να εξυπηρετήσει τα δικά της συμφέροντα και να πάρει ανταλλάγματα.

Πρέπει να θυμίσω και πάλι ότι σε αυτήν την Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν κανόνες. Δεν μπορεί η Τουρκία σήμερα να ζητά το άνοιγμα των κεφαλαίων, για να προχωρήσει η ενταξιακή της πορεία, όταν όλες οι χώρες γνωρίζουν τις αρχές, τις αξίες αλλά και τη διαδικασία που υπάρχει για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Συμβούλιο οφείλει να μην ξαναδεχθεί να τεθεί στο τραπέζι των συζητήσεων θέμα ανοίγματος του κεφαλαίου της Τουρκίας, εάν δεν υλοποιήσει η Τουρκία τις συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το πρωτόκολλο της Άγκυρας και αν δεν αναγνωρίσει την Κυπριακή Δημοκρατία. Αυτό πρέπει να είναι το μήνυμα προς την Τουρκία και οφείλει να το σεβαστεί μέχρι τέλους.

 
  
MPphoto
 

  Péter Niedermüller (S&D). A hétfői EU-török csúcs látszólag megfelelő alapot kínál a menekültválság rendezésére. A lényeges döntések azonban a március 17-18-i tanácsülésre maradtak, és ezek nehéz döntések lesznek. Görögországot meg kell segíteni, de a Törökországgal kötendő egyezmény elfogadhatatlan kompromisszumokat követel. Elsősorban azért, mert hiányzik a politikai bátorság. Szembeszállni a szélsőséges, populista politikusokkal és az önző tagállamokkal, amelyek folyamatosan, tudatosan és szisztematikusan gátolják a közös európai menekültügyi politikát. Azt mondják, az Európai Unió tehetetlen, miközben ők maguk azok. Akik alantas politikai érdekekből semmilyen közös megoldást nem fogadnak el.

Pedig nincs más út, csak a befogadás, a menedékkérők szolidáris elosztása a tagállamok között és a társadalmi integráció. Működtetni kell a közös európai rendszert. Az Európai Unió sorsa nem lehet a bezárkózást hirdető, kerítéseket építő, idegengyűlölő politika foglya.

 
  
MPphoto
 

  Tunne Kelam (PPE). Mr President, Monday’s summit was the best solution among poor options. The first thing is to get smuggler-controlled flows of migrants under control and to make sure who is who and also to neutralise the inhuman business of smugglers, who often cooperate with terrorists. But that is not enough. I encourage the Council to also concentrate on the establishment of safe areas in Syria. This was a welcome message presented by the Minister today – or, a hint, I would say.

Secondly, the efficient protection of the EU’s external borders should not only remain a priority, but should be achieved in real terms. This is about money and cooperation. In the same way, I think we should prepare for the joint protection of the EU’s north-eastern borders. In fact there are millions of illegal residents in Russia, as the Finnish example has warned us. Russia could make an attempt to destabilise the EU from an unexpected direction.

Thirdly, regarding the data protection package, the Minister’s predecessor promised it by December and fulfilled that promise. We expect no dragging of feet under the Dutch Presidency to formally finalise it. All practical implementation measures related to the implementation of the single digital market will be delayed over the summer if the Council will not take a decision. Even worse, this House – as we saw on Monday – is blocked in adopting the urgently needed PNR decision, because some Groups link it with finalising the data protection package. Please, Council, hurry up.

 
  
MPphoto
 

  Илияна Йотова ( S&D). Председателят на Съвета Туск, обяви в понеделник край на нелегалната имиграция – повече за успокоение на европейските граждани, отколкото да каже истината. Споразумението с Турция няма да спре хората, бягащи от войните и мизерията, нито да ограничи влизането им в Европа. Не зная какво ще решите на следващия Съвет, но докато водим тези дискусии, хиляди хора затънаха в калта на Идомени, а страните от т.нар. „Балкански път“ хлопнаха вратите пред тях. И не е ли наясно Съветът, че политиката на гасене на пожари нищо не решава, защото след Гърция и „Балканския път“ ще има други маршрути – България, Албания.

Как си представяте тази размяна един за един сириец, с какъв човешки фактор, с какъв финансов и административен? Какви са гаранциите от турска страна за пресичане на трафика на хора към всички европейски граници, след като в страната, пред погледа на властите, се развива паралелна доходна икономика, която не ограничава, а стимулира каналджийството. Това са само част от въпросите, които стоят на дневен ред и пред Комисията, и пред Съвета, и отдавна, много отдавна, чакаме техните отговори.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Lewandowski (PPE). W tym tygodniu mamy wreszcie lepsze wiadomości z frontu migracyjnego, a także ekonomicznego, po wielu miesiącach złych wiadomości, które budziły poczucie bezradności instytucji europejskich, ciążyły nad ich wiarygodnością, rodziły ruchy populistyczne. I rzeczywiście: polityka imigracyjna Unii Europejskiej była ofiarą źle rozpoznanych zagrożeń. Na początku lokalizowano je przede wszystkim na granicy wschodniej, później lekceważono sygnały płynące z Morza Śródziemnego, kiedy osamotniona była Malta i Lampedusa, a rodził się – i wreszcie narodził – poważny przemysł szmuglowania ludzi, istotny przemysł XXI wieku. Wreszcie uśpiona czujność, gdy ludzie z Syrii gromadzili się w obozach w Turcji, Libanie i Jordanii. A więc dobrze, że w końcu rodzi się wspólna europejska odpowiedź na problem migracyjny. Jest to przesłanka ocalenia strefy Schengen. Dobrze, że konkretyzuje się trudna współpraca z Turcją (trudna – o tym mówiono – ale jednak konieczna) oraz zasady pomocy dla Grecji. I mamy jakieś szanse na polityczne rozwiązanie problemów Syrii, gdzie tkwi źródło zagrożeń. Rzeczywiście, Tusk jako szef Rady Europejskiej powiedział, że dni nielegalnej emigracji do Europy dobiegły końca. Oby miał rację, bo było to zbyt kosztowne dla nas wszystkich.

 
  
MPphoto
 

  István Ujhelyi (S&D). Az európai struktúra, az Európai Unió intézményrendszere válságban van. És mi 3,5 órája úgy vitatkozunk egy hétfői csúcsról, hogy szerintem egyikünk sem volt ott. Könnyen lehet, hogy még a mélyen tisztelt miniszter asszony sem volt ott, és a Bizottság alelnöke sem volt ott. Vagy, ha ott is voltak, az elején olyan tájékoztatást adtak nekünk, ami alapján nem tudjuk megítélni, hogy valójában mi történt az EU-csúcson. Sokszor az ember úgy érzi, hogy jobb, ha a Politicót olvassa, mert abból több információt kap, mint amit itt, ebben az ülésteremben. Követelem, hogy Tusk elnök úr, hogy a Bizottság valamelyik olyan tagja, aki részt is vett a vitán, a Bizottság elnöke – akár maga Juncker úr – legyen itt legközelebb, és ők számoljanak be nekünk, hogy érdemi vitát folytathassunk. Mert valóban igaz minden egyes olyan baljós megjegyzés, ami arról szól, hogy az Unió a világháború óta Európa legnagyobb válságában keresi most a kiutat, saját jövőjét. Ezért vegyük komolyan egymást!

 
  
MPphoto
 

  Elena Valenciano (S&D). Señor Presidente, quiero decir que considero realmente lamentable la ausencia del Presidente Tusk y del Presidente Juncker en este debate. Lamentable, justo cuando muchos de los que estamos aquí pensamos que Europa está abdicando de sus principios y de sus responsabilidades.

El preacuerdo que hemos conocido de mala manera, desde luego no por la información que el Consejo se ha brindado a ofrecernos, es de dudosa legalidad, de dudosa eficacia y de dudosa moralidad. Díganle ustedes al Presidente Tusk que es increíble que en ese texto no aparezca ni una sola vez la mención al respeto a las personas y a los derechos humanos. ¿Cómo es posible que se les haya olvidado ese pequeño detalle?

Y mi único interés hoy en esta Cámara es que el Consejo y la Comisión y los Estados miembros escuchen que aquí hay personas que sí pensamos en los demás y que sí decimos a los ciudadanos europeos que hay otra Europa distinta de la que están ustedes dibujando en esos Consejos Europeos.

 
  
MPphoto
 

  Carlos Zorrinho (S&D). Senhor Presidente, num Conselho Europeu que tem como temas centrais as migrações e as prioridades em termos de crescimento, emprego e competitividade, é fundamental não errar o diagnóstico e o diagnóstico é muito claro. Não foram as migrações que despoletaram a crise europeia, foi a anemia política, económica e social da União Europeia que transformou um problema que era possível de gerir em solidariedade numa grave crise de identidade do projeto europeu.

No Semestre Europeu, a Comissão envia aos Estados-Membros recomendações. Essas recomendações, sobretudo para os países que estão em maiores dificuldades, são exercícios paradoxais e sem coerência interna. Por um lado, recomenda-se, e bem, a aposta na educação, na formação profissional, na investigação, na subida da cadeia de valor, no combate aos desequilíbrios macroeconómicos, mas por outro lado exige cortes cegos nas funções centrais do Estado que constituem os pilares necessários para que essas reformas sejam possíveis.

Precisamos, Senhor Presidente, de um novo impulso do projeto europeu, de visão e de liderança, de líderes europeus que, por uma vez, estejam à altura do desafio.

 
  
MPphoto
 

  Alfred Sant (S&D). Mr President, my hope and wish is that the heads of an agreement reached by the European Council in Turkey will develop into a fully-operative agreement because I have not seen any better deal yet. However, beyond wishes one must also acknowledge realities. Turkey and the EU have different, asymmetric, and sometimes mutually—exclusive interests regarding the relationship between them over the refugee crisis and regarding the civil war in Syria.

This reality is being fudged through ambiguities, which is dangerous. Ambiguities become acute at the wrong moment in time and lead to collapse. The EU wants to control the flow of refugees to Europe and is prepared to provide funds for this to happen. It is in Turkey’s interest for refugees to leave. Turkey wants to see serious progress with its membership application to join the EU, yet a majority in the EU is against Turkish membership. I find myself in the minority on this one.

Meanwhile, the EU has been critical of Turkey’s efforts to contain Kurdish separatism and of the growing authoritarianism of its government. The EU is divided; Turkey presents a united front. Tough as it is, perhaps eventually the best approach would be to call a spade a spade and to define a way forward that recognises the differences between the two sides.

 
  
MPphoto
 

  Tonino Picula (S&D). Gospodine predsjedniče, nakon 6 godina trajanja rat u Siriji pretvorio se u najveću humanitarnu krizu nakon 2. svjetskog rata. Jednako tako drama na Bliskom istoku izazvala je vrlo ozbiljne blokade u funkcioniranju EU-a.

Dobro je da su razgovori svih uključenih konačno postali vrlo konkretni, jer sadrže dosad najambiciozniji plan za rješavanje migracijske krize. Pozdravljam neke njegove dijelove, osobito sprječavanje zloupotrebe ljudske patnje i krijumčarenje ljudi. Međutim, zemlje članice i one koje to žele postati ne bi trebale manipulirati humanitarnom katastrofom zbog partikularnih interesa. U tom kontekstu valja sagledati zahtjeve Turske gdje se stanje ljudskih prava svakodnevno i dramatično pogoršava.

Neovisno o formulaciji u zaključcima Vijeća, od danas je tzv. balkanska ruta službeno zatvorena, ali ljudi i dalje dolaze i ostaju blokirani na makedonsko-grčkoj granici. Države na vanjskim granicama ostaju pod velikim pritiskom. Planovi za spas Schengena ne smiju zanemariti članice koje nisu dio Schengena, ali su već doslovno ograđene žilet žicom od ostatka EU-a.

 
  
MPphoto
 

  Neena Gill (S&D). Mr President, I would say to the Minister: another week, another summit, and yet we are no closer to solving the refugee crisis. A long-term strategy is way overdue. Instead of addressing the problems that Greece and other frontline States are facing with the inflows, we have outsourced the problem to Turkey. My real concern is the price we are paying not in euros, but in compromising our values for the sake of political expediency. What is worse is that we are turning a blind eye to the near-total crackdown on freedom of expression and the media by the Turkish authorities; and we cannot ignore the fact that the Turkish army is engaging in collective punishment of the local population in south-east Turkey.

A ceasefire between the PKK and the army needs to be put in place immediately. Offering visa-free travel and speeding up accession negotiations as bargaining chips will do irreparable damage to our credibility and clout on the world stage – the credibility that has allowed the EU to make huge strides in spreading stability and rule of law in our neighbourhood.

 
  
MPphoto
 

  Γιώργος Γραμματικάκης ( S&D). Κύριε Πρόεδρε, στην αντιμετώπιση της προσφυγικής τραγωδίας αφθονούν μέχρι τώρα τα ωραία λόγια που διαψεύδονται όμως από τις πράξεις. Είναι φανερό ότι μια ικανοποιητική λύση πρέπει να περιλαμβάνει και μια συνεργάσιμη Τουρκία. Σε αντίθεση όμως με την Ελλάδα, που τηρεί τις δεσμεύσεις της, η Τουρκία δεν εφάρμοσε την υπάρχουσα συμφωνία και προβάλλει διαρκώς και νέες απαιτήσεις σε ένα ανατολίτικο παζάρι διαπραγματεύσεων, μόνο που το παζάρι αυτό αφορά ψυχές και ανθρώπινα δικαιώματα. Πώς πρέπει λοιπόν να απαντήσει η Ευρώπη, αν θέλει να παραμείνει ενωμένη και σύμφωνη με τις θεμελιώδεις αξίες της; Πρέπει πρώτα απ’ όλα να αναλάβει τις δικές της ευθύνες απέναντι στους πρόσφυγες και τις περιοχές που δοκιμάζονται δυσανάλογα όπως είναι τα ελληνικά νησιά. Πρέπει τέλος να επιμείνει ότι η συνεργασία της Τουρκίας στο προσφυγικό είναι απαραίτητη προϋπόθεση της ένταξης και όχι, προς Θεού, το κλειδί που θα της ανοίξει διάπλατα την πόρτα. Θέλω σήμερα να θυμηθούμε τη φράση του Ζαν-Πωλ Σαρτρ: «Εάν δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα μάτια μας για να βλέπουμε, τότε θα τα χρειαστούμε για να κλάψουμε.»

 
  
MPphoto
 

  Soraya Post (S&D). Herr talman! ”Idag var en bra dag”, sa Angela Merkel igår apropå förhandlingarna med Erdoğans regim. Det är sant i en europeisk skrattspegelkammare. Igår var en bra dag för krämare på den turkiska basaren. Igår var en bra dag för människohandlare. En för en, heter det. Om tio syriska båtflyktingar stoppas på Medelhavet och skickas tillbaka till Turkiet ska tio syrier skickas från Turkiet till Europa. Men inte samma människor. Det är ett köpslående och schackrande värdigt en slavmarknad. Det är att handla med människor. Det är att köpslå med mänskliga rättigheter.

Det verkar inte som att Merkels och Ruttes kollegor i rådet köper deras förslag. Orbán har redan hotat med veto. Problemet är att Merkels motståndare har ännu sämre lösningar. Eller inga alls.

Nej, igår var ingen bra dag. Det var länge sedan mänskliga rättigheter hade en bra dag. I mitt Europa så agerar man med visdom och ansvar och inte som Erdoğans gisslan.

 
  
MPphoto
 

  Νίκος Ανδρουλάκης ( S&D). Κύριε Πρόεδρε, στην αίθουσα του Κοινοβουλίου όπως και στο Συμβούλιο υπάρχουν εκπρόσωποι λαών που φαίνεται ότι ξέχασαν την ιστορία τους και το γεγονός ότι ήταν πρωταγωνιστές τεράστιων προσφυγικών ροών για δεκαετίες. Εάν επίσης δεν θυμούνται πώς δημιουργήθηκε το κοινό ευρωπαϊκό όραμα και το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι τα διαρθρωτικά ταμεία, θα πρέπει να τα ξεχάσουν και αυτά, όσο δεν εφαρμόζουν τις κοινές αποφάσεις για τη μετεγκατάσταση.

Επίσης κάποιοι άλλοι δεν βλέπουν ότι η συμφωνία με την Τουρκία είναι ανεφάρμοστη. Παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και προκαλεί, όταν αποκρύπτει τον πραγματικό ρόλο του κ. Ερντογάν τόσο στην αστάθεια της Συρίας όσο και την καταβαράθρωση του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ίδια την Τουρκία. Όσο το τραγικό αυτό έργο συνεχίζεται το πρώτο θύμα θα είναι οι πρόσφυγες και το δεύτερο ο ηθικός, νομικός και πολιτικός πολιτισμός της Ευρώπης. Ως Έλληνας το μόνο παρήγορο που μπορώ να σημειώσω είναι ότι ένας λαός που ζει σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία, με πολύ μεγάλα ποσοστά ανεργίας, αποδεικνύει σε συντριπτικό ποσοστό ότι η αλληλεγγύη δεν είναι αλά καρτ και δεν είναι μόνο χρήσιμη όταν τη δέχεσαι αλλά πάνω απ’ όλα είναι λυτρωτική όταν την προσφέρεις.

 
  
 

Procedura "catch-the-eye"

 
  
MPphoto
 

  Michaela Šojdrová (PPE). Vážený pane komisaři, vážená paní ministryně, je dobré slyšet, že letošní rok očekává Evropská unie alespoň mírný růst, i když ještě některé státy musí splnit své úkoly. Je nutné vidět, jak politika Evropské unie k tomuto růstu přispívá. I v tomto roce musíme přijmout opatření legislativních i finančních nástrojů, které budou podporovat zaměstnanost a růst.

K dohodě k Turecku bych chtěla říct, že ji považuji za nezbytnou, ale nesmí být viděna jako samospasitelné jediné řešení. Musíme samozřejmě dál usilovat o mír na Blízkém východě, o pohraniční stráž pro vnější hranici Evropské unie. Ráda bych, aby při rozhodování o alokaci tří miliard do Turecka Evropská komise a také členské státy věděly, jak budou tyto prostředky využity. Měly by je mít pod kontrolou. Ten princip výměny jednoho za jednoho já osobně považuji za snahu zabránit nelegální migraci a podporuji ho.

 
  
MPphoto
 

  Ana Gomes (S&D). Mr President, Turkey should be part of the solution for this crisis, but it is very much part of the problem, not just by manipulating the people-smuggling tap but in fuelling violent conflict in its southern region and in neighbouring Syria and Iraq.

The Council neglected all that and succumbed to unashamed blackmail by President Erdoğan under the foolhardy idea that it is possible to outsource European legal and moral obligation towards refugees to Turkey in exchange for facilitating accession and of visas and turning a blind eye to the violations of the Copenhagen criteria and to the brutal repression that President Erdoğan is directing against Turkish citizens and media, against Turkish Kurds in particular, and against Kurds in Syria who have been brave fighters against Daesh and other terrorist groups.

What the Council contemplates in the return and readmission policies in the ‘one per one Syrian’ bazaar is, ominously, violation of the non-refoulement principle. How can the Council and the Commission keep a straight face when speaking of the rule of law and human rights if they do not act to discipline those Member States who ganged up to asphyxiate Greece and to submit refugee women and children to animal treatment at the Greek FYROM border.

 
  
MPphoto
 

  Ruža Tomašić (ECR). Gospodine predsjedniče, od prvog dana ove migrantske krize govorim kako se problem mora rješavati na njegovom izvorištu – u Siriji i Iraku, a izbjeglice zbrinjavati u dogovoru s međunarodnim partnerima iz okruženja.

Ovaj aktualni dogovor s Turskom bio bi korak u pravom smjeru da je riječ o partneru kojem se u ovom trenutku može vjerovati. Turskoj se ne mogu nijekati zasluge za zbrinjavanje ogromnog broja sirijskih izbjeglica, ali je prilično jasno da Ankara već neko vrijeme koristi ovu krizu za političke iznude i ostvarivanje svojih geopolitičkih interesa.

Problemi koje Europa proživljava zbog migrantske krize nisu zanemarivi i bit će sve izraženiji. Ne možemo stoga očekivati da Amerikanci i Rusi budu jednako motivirani za rješavanje ovog problema kao mi.

Mislim da je došlo vrijeme da europske države pokažu da u koordinaciji mogu riješiti ovaj problem i preuzmu lidersku ulogu u rješavanju krize na Bliskom istoku.

 
  
MPphoto
 

  Ivan Jakovčić (ALDE). Gospodine predsjedniče, (početak govora se ne čuje)...ovaj dogovor kao početak rješavanja globalnog problema. Bolje polovičan dogovor nego anarhija kojoj smo svjedočili zadnjih mjeseci i više godina. Znamo što se dešavalo na balkanskoj ruti, vidjeli smo kako se tko ponašao na toj balkanskoj ruti. Vidjeli smo da su čak neke zemlje koje nisu članice Europske unije, konkretno Makedonija i Srbija, učinile više nego članice Europske unije.

Vidjeli smo kako su neke zemlje postavljale žičane ograde. Pozivam vas da utječete na to da se žičane ograde napokon maknu ako je balkanska ruta sada pod kontrolom, jer to je sramota za ono što smo sve doživljavali ovih zadnjih mjeseci, pogotovo granična linija između Republike Hrvatske i Republike Slovenije. Tu žicu sada treba maknuti.

Ja ovdje želim posebno naglasiti dramatičnu situaciju na grčko-makedonskoj granici. Treba pomoći Grčkoj, treba pomoći Makedoniji.

 
  
MPphoto
 

  Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL). Señor Presidente, señora Ministra, la próxima semana, en el Consejo de Agricultura, cuando hablen de empleo, acuérdense de la crisis del sector agrícola europeo, crisis que, en estos momentos, tiene en la picota a sectores como el de frutas y hortalizas, el porcino o el lácteo.

La incapacidad del Comisario Hogan de poner soluciones a la crisis lechera europea pone de manifiesto el fracaso de sus políticas.

Por favor, en el próximo Consejo vuelvan a la vida real y abran las puertas a la regulación de la producción en el sector lácteo. Eso supondrá parar la destrucción de empleo. No solo cuenta el empleo que se construye, sino también el que se destruye. Por lo tanto, tengan en cuenta la situación del sector agrario, paren esta sangría, para contribuir a la creación de empleo y a un medio rural vivo en Europa.

 
  
MPphoto
 

  Ernest Maragall (Verts/ALE). Señor Presidente, señora Hennis-Plasschaert, señor Comisario, Turquía es ciertamente un problema. Pero Turquía no es el problema que hoy nos convoca, el problema es Europa.

Europa no puede ser la suma-resta de intereses nacionales. ¿Quién representa a Europa en este debate? El Consejo, ciertamente, no lo hace. El Consejo actúa con lógica intergubernamental, abandonando el principio comunitario. Pagamos a un Estado policía, Turquía, para no asumir nuestra responsabilidad, y lo hacemos en abierta contradicción con el Derecho internacional. Castigamos a un país miembro, Grecia, y lo convertimos en Estado prisión, para que los muros balcánicos que ya hemos levantado no puedan saltarse.

La esperanza para Europa es la que representa este Parlamento. Aquí tiene la sede el Estado miembro número 29, un Estado miembro llamado Europa. Vamos a ejercer nuestro derecho de veto. Vamos a impedir el suicidio de Europa. Vamos a evitar que lleven ustedes a Europa de regreso a los años treinta.

Ustedes pueden seguir impasibles e indiferentes este debate. Saben que las decisiones se toman en otro lugar, pero nosotros vamos a recuperar, de la mano de los ciudadanos, la Europa fuerte, unida, generosa y acogedora que ustedes están liquidando. No lo olviden cuando se reúnan la semana próxima.

 
  
 

(Fine della procedura "catch-the-eye")

 
  
MPphoto
 

  Johannes Hahn, Mitglied der Kommission. Herr Präsident, Frau Ministerin, meine Damen und Herren! Vielen Dank für die engagierte Debatte, insbesondere an jene Damen und Herren, die die ganze Zeit an dieser Debatte teilgenommen haben.

Ich möchte mich auch in die Reihe jener einreihen, die davon sprechen, dass wir etwas brauchen. Ja, wir brauchen eine politische Lösung in Syrien, wir brauchen eine globale Lösung für den Migrationsflow, wir brauchen auch einen nachhaltigen und funktionierenden Schutz unserer Außengrenzen. Aber ich glaube, es gilt da auch „face reality“, und das heißt: Wir brauchen eine kurzfristige Lösung. Und für eine kurzfristige Lösung ist es notwendig, eine funktionierende Vereinbarung auch mit der Türkei zu schließen. Daran gilt es zu arbeiten.

Montag war ein ganz wichtiger Schritt, dieser Vereinbarung nachhaltig und wirksam näherzukommen. Es war aber auch ein Tag, der gezeigt hat, dass nur eine europäische Lösung möglich ist, unter Einschluss aller Beteiligten. Diese Lösung muss von allen entwickelt, von allen entschieden und schließlich aber auch von allen umgesetzt werden. Nur so funktioniert das. Alleingänge werden uns nicht zum Ziel bringen. Darüber müssen wir uns im Klaren sein; der Montag hat das gezeigt.

Ich möchte ganz kurz auf einige Eckpunkte eingehen, die immer wieder zur Sprache kamen, sowohl was eine mögliche Visaliberalisierung als auch eine beschleunigte Aufnahme von Beitrittsverhandlungen anbelangt. Ich kann Ihnen versichern – jedenfalls von Seiten der Kommission –, dass das nicht zulasten von Standards, von Grundsätzen, des Respekts von Menschenrechten, der Unabhängigkeit der Justiz et cetera geht. Das wird Gegenstand der Beurteilungen sein. Wer der Europäischen Union folgen möchte, der muss unsere Spielregeln akzeptieren. Es ist ja nicht so, dass wir hier herumshoppen und sagen: „Werdet Mitglied, es gibt hier einen Spezialtarif.“ Nein! Wer das möchte, muss mit uns seriöse und ordentliche Verhandlungen führen.

Übrigens, bei einer Visaliberalisierung, was nicht so sehr im Fokus ist, ist Teil eines derartigen Übereinkommens auch ein Rücknahmeübereinkommen, das zum Inhalt hat, dass die Türkei dann von allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union Migranten rückzuübernehmen hat, wenn kein Asyl gewährt werden kann. Auch das ist ja ein Fortschritt, der im Interesse Europas ist.

Nun zu den drei oder sechs Milliarden Euro. Ehrlich gesagt, ich kann es schon gar nicht mehr hören, wenn insbesondere türkische Vertreter sagen, sie haben noch keinen Cent gesehen. Sie werden auch keinen Cent sehen, denn das Geld wird von uns direkt verwaltet. Aber wir haben Mittel nicht nur bereits bereitgestellt, sondern auch schon gezahlt.

Ich war am Freitag selbst in Ostanatolien, in Gaziantep und in einer anderen Stadt, und habe mir dort selbst ein Flüchtlingslager angeschaut. Ich muss hier der türkischen Regierung, aber auch den internationalen Organisationen Respekt zollen dafür, wie die Flüchtlinge untergebracht werden: in einem menschlichen Umfeld, in einem Flüchtlingslager, wo alles verfügbar ist – Supermärkte, Schulen, ja sogar high schools, wo 3 800 Zelte für 18 000 Bewohnerinnen und Bewohner vorhanden sind, die aber ordentlich begleitet werden.

Ich kann Ihnen sagen: Wir haben etwa mit der Bereitstellung von „lediglich“ 40 Millionen Euro sichergestellt, dass für 300 000 Flüchtlinge in türkischen Camps sechs Monate lang versorgt werden. Wir haben mit 55 Millionen Euro sichergestellt, dass 200 000 Kindern und Jugendlichen für ein ganzes Jahr der Schulbesuch ermöglicht wird. Also, Sie sehen, mit vergleichsweise geringen Aufwendungen können wir sicherstellen, dass die Menschen in der Region ein sicheres Zuhause haben.

Und ich kann Ihnen übrigens auch sagen: Ich habe mit vielen syrischen Flüchtlingen in Ostanatolien gesprochen. Sie alle wollen so schnell wie möglich zurückkehren nach Syrien, sie wollen nicht nach Europa. Daher müssen wir a) an einer politischen Lösung arbeiten, aber b) auch sicherstellen, dass sie dort, wo sie sich gegenwärtig aufhalten, zu menschenwürdigen Bedingungen leben können und dass vor allen Dingen auch die Kinder und Jugendlichen eine Perspektive haben, indem sie eine ordentliche Schulbildung haben.

Ich habe etwas von diesem Besuch mitgenommen: dass wir uns verstärkt auch um die Förderung von wirtschaftlichen Aktivitäten kümmern müssen, damit dort Arbeitsplätze entstehen und die Flüchtlinge auch eine Möglichkeit haben, tätig zu werden.

Der Montag war ein wichtiger Schritt. Aber es ist klar, dass Präsident Tusk die Aufgabe hat, hier die Dinge endzuverhandeln. Ich hoffe, das gelingt in einem europäischen Geist der Solidarität, des Zusammenwirkens und letztlich auch des einhelligen Umsetzens nachher.

 
  
MPphoto
 

  Jeanine Hennis-Plasschaert, President-in-Office of the Council. Mr President, as I said earlier this morning, more work is needed with Turkey and that is why leaders have tasked President Tusk to take forward the proposals and work out the details with Turkey by the March European Council. Details count so not all questions can be answered in detail at this stage.

Let there be no mistake, European Heads of State and Government insisted – and have said explicitly in their statement – that work on the proposals will respect European and international law. I fully agree with Mr Weber that all this should be taking place in partnership with Turkey, so no dependency.

Let me be clear that the aim is not simply to stop refugees from coming. The aim is to move from irregular to legal controlled migration. The aim is to put an end to people dying at sea. And to be clear once more, we are not selling out on our values. We are speeding up, but not compromising, on the roadmap for visa liberalisation. The conditionality remains in place and the same goes for the accession negotiation chapters. So let me stress once again that accession and visa liberalisation are both condition—based processes, based on well-known conditions. So whatever arrangements we agree with Turkey, it will have to respect EU and international law. The statement of the European Council of 7 March states this clearly. We cannot – and will not – cut corners when it comes to our legal obligations.

At the same time, I would like to underline that the moral high ground is a luxury we cannot afford. As Mr Reul said, there is no such thing at this very moment as perfection. Already, under the existing Greece—Turkey readmission agreement, as well as under the EU—Turkey readmission agreements, Turkey is expected to readmit all irregular migrants not in need of international protection that have transited through Turkish territory. The EU and Turkey have to agree to skill up and accelerate the implementation of these commitments, which have started already with the transfer from Greece to Turkey of over 300 irregular migrants. We will expect Turkey to live up to international obligations, such as the principle of non-refoulement, and let us not forget that currently over 2.5 million refugees already enjoy protection in Turkey.

Finally, to those who invoked the Geneva Convention, I understand your concerns but, as I said, we will not cut corners when it comes to our legal obligation. There is no such thing as a trade—off. I would ask at the same time whether you truly think that the current situation, in which people are forced to make a dangerous journey in a little boat, is in line with international law? Are the dead bodies washing up on Turkish and Greek shores in line with national law? I do not think so. We need to do everything in our power to break this preferred model of the people smugglers. That is our moral obligation and Mr Kamal is right that the real enemies are not the refugees. The smugglers are our enemies.

To conclude – because it is a bit crowded in the Chamber right now – I would like to end with some words on the takeover of Zaman by the Turkish authorities. Our concerns were clearly raised in the meeting with the Turkish Prime Minister which my Prime Minister and Chancellor Merkel had on Sunday, as well as the meeting of the 28 on Monday. Media freedom, the freedom of speech, is not negotiable and clearly Turkey will need to improve its track record in this field. There is no such thing as turning a blind eye.

To conclude, and in reply to Mrs in 't Veld, I would thank you so much for reminding me of my own statements years ago. I continue to stand by them. I would say, with the benefit of hindsight, that it was quite visionary. I asked for European solutions back then and I will continue to ask for European solutions.

(Applause)

 
  
MPphoto
 

  Presidente. – La discussione è chiusa. Prima della votazione, il Presidente Schulz renderà una dichiarazione.

Dichiarazioni scritte (articolo 162)

 
  
MPphoto
 
 

  Clara Eugenia Aguilera García (S&D), por escrito. En el próximo Consejo, tenemos que alzar la voz TODOS para decir a Jefes de Estado y Gobierno que los hombres, mujeres y niños que deambulan en el invierno europeo tienen la misma condición de dignidad que los que escapaban de la guerra civil española, de la Segunda Guerra Mundial, etc. Digámosles también que no caigan en populismos, que recuerden los valores y las leyes fundamentales de la UE; y pidámosles que todo lo que acuerden con terceros países respete los principios de la acción y el Derecho internacional humanitarios. No callemos ante la inhumanidad de la que estamos siendo testigos. Este principio de acuerdo con Turquía vulnera los derechos humanos, trata a las personas como mercancía y arroja una cortina de humo sobre el verdadero problema que entraña la crisis de refugiados. Los derechos fundamentales (la libertad de prensa, el pluralismo religioso…) no son negociables en la relación UE-Turquía. Cualquier solución debe basarse en el respeto a derechos humanos y a la Convención de Ginebra. Deben ligarse la adhesión y la facilitación de visados con las soluciones al problema migratorio. El Parlamento tiene una amplia mayoría que no puede aceptar que se ejerza en su nombre esta inhumanidad. No, desde luego, en mi nombre.

 
  
MPphoto
 
 

  Francisco Assis (S&D), por escrito. Pela sua posição geoestratégica e pelas relações históricas entretidas com a UE, a Turquia é uma peça verdadeiramente indispensável na resposta à crise dos refugiados. Neste contexto, o incremento da cooperação com a Turquia não só é desejável como imperioso. A agenda turco-europeia aprovada em novembro ia no sentido certo, prevendo uma significativa ajuda financeira à Turquia com vista a melhorar as condições humanitárias dos 3 milhões de pessoas aí refugiadas. O resultado da cimeira de 8 de março, porém, só pode merecer o nosso repúdio. Em vez de promover a partilha de responsabilidades, promove a desresponsabilização da UE através de uma subcontratação do direito de asilo. As propostas que dela decorrem configuram uma cedência aos egoísmos nacionais e uma vitória do modelo da "Europa fortaleza" em prejuízo de uma Europa solidária e humanista. Para além disso, é altamente duvidosa a conformidade com o direito internacional da medida do "um fora, um dentro", aplicada aos sírios. Incapaz de resolver a crise dos refugiados, a UE decidiu arranjar quem lha resolva, comprando a concordância da Turquia com a reabertura das negociações do processo de adesão e fechando os olhos à recente deriva autoritária.

 
  
MPphoto
 
 

  Inés Ayala Sender (S&D), por escrito. De cara al próximo Consejo debemos alzar la voz en este Parlamento para decirles a los jefes de Estado y de Gobierno que las personas que deambulan en el invierno europeo tienen la misma dignidad que aquellos que escapaban de los conflictos del siglo XX. Digámosles que no caigan en la tentación del populismo, que defiendan ante sus opiniones públicas los valores y leyes fundamentales de la UE, y que en todo acuerdo con terceros países respeten los principios de la acción humanitaria y el Derecho internacional. No nos mantengamos callados ante esta epidemia de inhumanidad que estamos observando en tantos países de la Unión. Este principio de acuerdo con Turquía vulnera los Derechos Humanos. Este acuerdo no puede convertirse en una cortina de humo sobre el verdadero problema que entraña la crisis de refugiados. Los temas de derechos fundamentales en la relación UE-Turquía no son negociables. Cualquier solución debe estar basada en el respeto por los Derechos Humanos, el Derecho internacional y la Convención de Ginebra, y no debe mezclarse la adhesión o la facilitación de visados con la búsqueda de soluciones al problema migratorio. El Parlamento no puede aceptar que se ejerza esta inhumanidad. No en mi nombre.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivo Belet (PPE), schriftelijk. Het belangrijkste resultaat van deze top is dat we eindelijk een einde kunnen maken aan de chaos en aan deze humanitaire catastrofe, waarbij nog elke week vluchtelingen omkomen in Europese wateren. Er zijn geen simpele oplossingen voor de tragedie die zich aan onze grenzen afspeelt. Het is voor iedereen duidelijk dat we een sterker Europa nodig hebben, dat er moet worden ingezet op de Europese grens- en kustwacht én op meer solidariteit. Maar we moeten ook inzetten op betere opvang in de vluchtelingenkampen en het businessmodel van smokkelaars droogleggen.

Het ontwerpakkoord met Turkije is lang niet ideaal, maar het is op zijn minst een belangrijke stap vooruit dat Turkije economische vluchtelingen versneld terugneemt en betrokken wordt bij het spreidingsplan van de Unie. Dat betekent overigens niet dat we onze ogen sluiten voor de problemen in Turkije of dat Turkije morgen lid wordt van de EU. Turkije kan vandaag niet, en ook morgen niet, lid worden van de EU want het gaat totaal de verkeerde kant op met de persvrijheid. Volgende week moet een nieuwe top uitsluitsel brengen. Onze prioriteit blijft ervoor te zorgen dat mensen niet verdrinken op zee en dat de meest kwetsbaren, de mensen die bescherming nodig hebben, die bescherming ook krijgen.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Bilde (ENF), par écrit. Après que la Turquie a obtenu, en novembre dernier, 3 milliards d'euros pour enrayer l'afflux de migrants dans l'UE, elle demande aujourd'hui 6 milliards d'euros. Et le tout sans un seul effet puisque, entre janvier 2015 et janvier 2016, douze fois plus de migrants sont arrivés en Grèce en provenance de la Turquie. Le président Erdogan fait un chantage ignoble à l'UE et il demande même d'accélérer le processus d'adhésion de son pays à l'Union. La Turquie n'a tout simplement pas sa place dans l'UE de par sa géographie, mais encore moins de par ses valeurs. La liberté de la presse est bafouée. La Turquie est une plaque tournante de transit du pétrole récolté par le groupe "État islamique" et on peut se demander même si elle n'encourage pas son expansion. La seule solution viable pour en finir avec cette immigration massive est de remettre en place des frontières nationales solides, de stopper les pompes aspirantes à l'immigration et de demander aux États du Moyen-Orient qu'ils accueillent les réfugiés de Daech chez eux pour éviter ainsi les drames humains des traversées en bateau ou à travers l'Europe.

 
  
MPphoto
 
 

  Soledad Cabezón Ruiz (S&D), por escrito. De cara al próximo Consejo debemos alzar la voz en este Parlamento para decirles a los jefes de Estado y de Gobierno que las personas que deambulan en el invierno europeo tienen la misma dignidad que aquellos que escapaban de los conflictos del siglo XX. Digámosles que no caigan en la tentación del populismo, que defiendan ante sus opiniones públicas los valores y leyes fundamentales de la UE, y que en todo acuerdo con terceros países respeten los principios de la acción humanitaria y el Derecho internacional.

No nos mantengamos callados ante esta epidemia de inhumanidad que estamos observando en tantos países de la Unión. Este principio de acuerdo con Turquía vulnera los Derechos Humanos. Este acuerdo no puede convertirse en una cortina de humo sobre el verdadero problema que entraña la crisis de refugiados. Los temas de derechos fundamentales en la relación UE-Turquía no son negociables. Cualquier solución debe estar basada en el respeto por los Derechos Humanos, el Derecho internacional y la Convención de Ginebra, y no debe mezclarse la adhesión o la facilitación de visados con la búsqueda de soluciones al problema migratorio. El Parlamento no puede aceptar que se ejerza esta inhumanidad. No en mi nombre.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), par écrit. L'accord négocié entre l'Union européenne et le président turc Erdogan est à mon sens déséquilibré: en échange du retour en Turquie de réfugiés Syriens, le pays a demandé à l'Union européenne une enveloppe supplémentaire de 3 milliards d'euros, la libéralisation des visas pour les citoyens turcs et l'ouverture de cinq chapitres de négociation d'adhésion à l'Union européenne. Ce sommet démontre que le président turc n'hésite pas à profiter de la crise humanitaire et à prendre en otage des hommes et des femmes réfugiés pour parvenir à ses fins. C'est un chantage inadmissible et j'appelle les chefs d'État de l'Union européenne à ne pas y céder.

 
  
MPphoto
 
 

  Matt Carthy (GUE/NGL), in writing. I would like to take this opportunity to express my absolute disgust for the proposals that have been put forward by EU leaders as a ‘solution’ for one of the biggest humanitarian crises in recent years. Humanitarian crises should be met with humanitarian responses, however, this bartering system for refugees poses only further danger and dehumanisation. By trading away the rights and dignities of some of the world’s most vulnerable people, the EU has sunk to a new low. Our obligation to provide access to asylum has been effectively discarded with this deal and, with it, all of our commitments to international human rights law.

 
  
MPphoto
 
 

  Κώστας Χρυσόγονος ( GUE/NGL), γραπτώς. Η τοποθέτηση του αντιπροέδρου Ντομπρόβσκις εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη συζήτηση για το "Ευρωπαϊκό Εξάμηνο", δηλαδή ουσιαστικά για την εποπτεία της Επιτροπής πάνω στις δημοσιονομικές εξελίξεις στα κράτη μέλη, χαρακτηρίζεται από κραυγαλέες αντιφάσεις. Η Επιτροπή διαβεβαιώνει ότι το ευρώ συνιστά ένα πολιτικό σχέδιο που απαιτεί πολιτική διακυβέρνηση και δημοκρατική ευθύνη και διαπιστώνει ότι όλοι θα κριθούμε από την ικανότητά μας να βελτιώσουμε τις προοπτικές των λαών μας.

Στην πραγματικότητα όμως η ίδια η Επιτροπή είναι ένα μικτό όργανο, πολιτικό και τεχνοκρατικό συνάμα, και ο έλεγχος του Ευρωκοινοβουλίου απέναντι της είναι ασφυκτικά περιορισμένος με βάση τους ισχύοντες κανόνες. Αντίστοιχα περιορισμένη είναι η δημοκρατική νομιμοποίηση της ασκούμενης οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής, πολύ περισσότερο όταν στον σχεδιασμό της συμμετέχουν εξωευρωπαϊκοί οργανισμοί στερούμενοι πλήρως μιας τέτοιας νομιμοποίησης και απρόσιτοι στον καταλογισμό ευθύνης, όπως είναι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Επιπλέον, η Επιτροπή παραδέχεται ότι τα υψηλά δημόσια χρέη παρεμποδίζουν την ανάπτυξη και εκθέτουν τις οικονομίες των κρατών μελών στον κίνδυνο κρίσεων, χωρίς όμως να παρουσιάζει κανένα σχέδιο για τη δραστική μείωση των επιπέδων χρέους.

Η Ευρώπη χρειάζεται νέους, μη συμβατικούς μηχανισμούς αναδιάρθρωσης δημοσίου χρέους για να επιτευχθεί η ουσιαστική μείωσή του και λιγότερη ανάμειξη μη δημοκρατικών και μη ευρωπαϊκών μηχανισμών στα του οίκου της.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. Na passada segunda-feira os chefes de Estado acordaram que, na próxima semana, decidirão algo de concreto e que irão acelerar a implementação do acordo firmado com a Turquia em novembro. Olhando para as linhas gerais anunciadas, promete-se mais, em troca de mais, sem que até aqui os Estados-Membros tenham cumprido com o menos.

A substância do acordo irá assentar essencialmente em dois pilares: mais dinheiro e a chamada reinstalação (algo semelhante ao mecanismo de recolocação, mas com a Turquia). Uma vez mais, os Chefes de Estado prometeram a um Estado Terceiro o que não conseguem cumprir entre si. Cresce a sensação que fácil mesmo é optar pelo outsourcing. Parece ser mais fácil prometer dinheiro a quem afirma poder realizar o que não estamos a conseguir fazer. Mais grave, porém, segundo o Eurojust, a Comissão Europeia, e diversas ONGs, são as muitas dúvidas que recaem sobre a Turquia no respeito pelo Estado de Direito, os Direitos Fundamentais e até mesmo as normas de asilo. A realidade defende soluções concretas, e não ideais inconsequentes. Mas deve-nos preocupar que, perante uma crise existencial, a Europa decida ignorar justamente o que lhe deu origem: os valores.

 
  
MPphoto
 
 

  Miriam Dalli (S&D), in writing. It seems to me that the deal discussed during the EU-Turkey summit results from a sudden change of heart by Germany. Though Germany is not openly mentioning any limits to the number of refugees it wants to host, reality is showing that some form of limit does exist. This change of heart is translating into a pushback of migrants to the EU’s external borders and shifting the burden back to border Member States. The flow of migrants passing from Turkey to Greece shows no sign of abating and if the numbers remain unmanageable there is little hope that the EU would be able to deal with the situation in a pragmatic manner. In my opinion, the EU-Turkey deal should not take the form of a trade-off. However, as things stand today, the agreement seems to be exactly that. The EU must be vigilant for any human rights violations and not turn a blind eye to what happens. Human rights safeguards should be ensured when Turkey deals with migrants. The EU-Turkey deal must not be considered an end in itself, and the EU needs to continue expanding its efforts in the field of migration and asylum.

 
  
MPphoto
 
 

  Ангел Джамбазки (ECR), в писмена форма. Турция не отговаря на никакви критерии за присъединяване и не може и не трябва да отваря никакви преговорни глави, защото смазва свободата на словото, бие и убива журналисти, извършва геноцид над собствения си народ и етническо прочистване в Сирия и Ирак. Освен това Турция финансира, организира, тренира, снабдява с оръжие, лекува и търгува с вероятно най-изродската и човеконенавистна терористична организация в нашето време – Ислямска държава. В добавка Турция незаконно води бойни действия, нахлува и нарушава териториалните граници и националния суверенитет на две съседни държави – Сирийска Арабска Република и Република Ирак.

Още нещо, Турция се готви незаконно да анексира и окупира територия на съседна суверенна държава. Това да Ви напомня Крим? Да не забравяме, че Турция от десетилетия е окупирала напълно незаконно част от територията на държава – членка на ЕС, а именно Кипър, не е понесла никаква отговорност за етническото прочистване на кипърските гърци, все още държи поне 30 хиляден окупационен корпус там и не дава достъп на морски съдове и въздухоплавателни средства на Кипър до акваторията, въздушното пространство, пристанищата и летищата на т.нар. Северен Кипър.

 
  
MPphoto
 
 

  Laura Ferrara (EFDD), per iscritto. L'incapacità dimostrata dall'Europa nell'approccio e nella gestione del fenomeno migratorio la costringe a subire il ricatto del governo turco. Altri tre miliardi e richieste per agevolare i negoziati di adesione all'Unione europea rappresentano la controfferta della Turchia per contenere il flusso di profughi che, attraverso il suo territorio, raggiungono la Grecia e i paesi del Nord Europa. Poche sono le garanzie che i finanziamenti per la cooperazione con la Turchia vadano a rafforzare, e non a compromettere, i diritti dei migranti e dei rifugiati.

L'UE non solo si illude che la Turchia possa fermare chi fugge dalle guerre e persecuzioni per salvarsi la vita, ma si ostina a trattare con un paese entrato in una spirale di autoritarismo e di repressione che mina i diritti fondamentali dei suoi cittadini e dei migranti ed imbavaglia la libertà di stampa. L'Unione europea, anche a causa del prevalere degli egoismi nazionali degli Stati membri, continua ad incidere scarsamente a livello internazionale sulle vere cause del problema migratorio, rischiando, invece, di rinnegare i principii su cui si fonda e di mostrarsi complice di uno Stato accusato di gravi violazioni dei diritti umani.

 
  
MPphoto
 
 

  Eider Gardiazabal Rubial (S&D), por escrito. De cara al próximo Consejo, tenemos que alzar la voz en este Parlamento para decirles a los jefes de Estado y de Gobierno que los hombres, las mujeres y los niños que deambulan en el invierno europeo tienen la misma condición que los hombres, mujeres y niños que escapaban de la guerra civil española, de la Segunda Guerra Mundial en sus distintos escenarios, de las dictaduras fascistas y comunistas, de las guerras en los Balcanes. Digámosles también que no caigan en la tentación del populismo, que defiendan ante sus opiniones públicas los valores y las leyes fundamentales de la UE; y, sobre todo, pidámosles que en todo lo que acuerden con terceros países respeten los principios de la acción humanitaria y el Derecho internacional humanitario. Pero, sobre todo, no nos mantengamos callados ante esta epidemia de inhumanidad de la que estamos siendo testigos en tantos países de la Unión. Este principio de acuerdo con Turquía vulnera los derechos humanos y trata a las personas como mercancía. El Parlamento tiene una amplia mayoría que no puede aceptar que se ejerza en su nombre esta inhumanidad. No en nombre del Parlamento. No, desde luego, en mi nombre

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D), na piśmie. Podczas wcześniejszych spotkań Rada Europejska wielokrotnie debatowała nad ochroną zewnętrznych granic UE, ograniczeniem nielegalnej migracji oraz zagwarantowaniem integralności strefy Schengen. Teraz nareszcie zaczęły zapadać konkretne decyzje w tej sprawie. Pozytywnie odebrana została również przyjęta przez NATO deklaracja o udzieleniu pomocy w prowadzeniu rozpoznania, monitorowaniu i kontrolowaniu nielegalnego przekraczania granicy na Morzu Egejskim. W tym aspekcie nadal czekamy na konkretny plan działania ze strony NATO.

Pełna i szybka realizacja planu działania UE–Turcja ma priorytetowe znaczenie dla powstrzymania przepływów migracyjnych i zwalczania siatek handlarzy i przemytników. Choć są już konkretne postępy w niektórych obszarach działania, liczba osób, które nielegalnie przekraczają granicę pomiędzy Turcją a Grecją, nadal niepokoi. Przywódcy unijni uzgodnili z premierem Turcji Ahmetem Davutoğlu, że zacieśnią współpracę, aby osiągnąć konkretne efekty. Turcja zobowiązała się do przyjęcia wszystkich przedostających się do Grecji imigrantów, a następnie zawracania tych, którzy nie potrzebują ochrony międzynarodowej. Kryzys migracyjny nie został jeszcze rozwiązany. Czekamy teraz m.in na przyspieszenie realizacji planu działania dotyczącego liberalizacji reżimu wizowego i inne propozycje wymagające doprecyzowania przed następnym szczytem Rady Europejskiej.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Gutiérrez Prieto (S&D), por escrito. De cara al próximo Consejo debemos alzar la voz en este Parlamento para decirles a los jefes de Estado y de Gobierno que las personas que deambulan en el invierno europeo tienen la misma dignidad que aquellos que escapaban de los conflictos del siglo XX. Digámosles que no caigan en la tentación del populismo, que defiendan ante sus opiniones públicas los valores y leyes fundamentales de la UE, y que en todo acuerdo con terceros países respeten los principios de la acción humanitaria y el Derecho internacional. No nos mantengamos callados ante esta epidemia de inhumanidad que estamos observando en tantos países de la Unión. Este principio de acuerdo con Turquía vulnera los Derechos Humanos. Este acuerdo no puede convertirse en una cortina de humo sobre el verdadero problema que entraña la crisis de refugiados. Los temas de derechos fundamentales en la relación UE-Turquía no son negociables. Cualquier solución debe estar basada en el respeto por los Derechos Humanos, el Derecho internacional y la Convención de Ginebra, y no debe mezclarse la adhesión o la facilitación de visados con la búsqueda de soluciones al problema migratorio. El Parlamento no puede aceptar que se ejerza esta inhumanidad. No en mi nombre.

 
  
MPphoto
 
 

  Ramón Jáuregui Atondo (S&D), por escrito. De cara al próximo Consejo, tenemos que alzar la voz en este Parlamento para decirles a los jefes de Estado y de Gobierno que los hombres, las mujeres y los niños que deambulan en el invierno europeo tienen la misma condición y dignidad que los hombres, mujeres y niños que escapaban de la guerra civil española, de la Segunda Guerra Mundial en sus distintos escenarios, de las dictaduras fascistas y comunistas, de las guerras en los Balcanes. Digámosles también que no caigan en la tentación del populismo, que defiendan ante sus opiniones públicas los valores y las leyes fundamentales de la UE; y, sobre todo, pidámosles que en todo lo que acuerden con terceros países respeten los principios de la acción humanitaria y el Derecho internacional humanitario. Pero, sobre todo, no nos mantengamos callados ante esta epidemia de inhumanidad de la que estamos siendo testigos en tantos países de la Unión. Este acuerdo no se puede convertir en una cortina de humo sobre el verdadero problema que entraña la crisis de refugiados.

 
  
MPphoto
 
 

  Benedek Jávor (Verts/ALE), írásban. Ma Európában elhúzódó menekültválság tanúi vagyunk, amely velünk lesz még egy ideig. A háború sújtotta területeken a konfliktus nem látszik megoldódni, és tartós válsággócok alakultak ki. A menekültek száma nem fog csökkeni. Erre csak közös európai szinten adhatunk megfelelő választ. Az erőnk a közös fellépésen is múlik, aminek egyik alapfeltétele az együttműködés. Minden, a közös fellépést aláásó partizánakció a sikeres közös cselekvés erejét ássa alá, és tartós károkat okoz az egész európai közösségnek, beleértve a különutasakat is. A baj az, hogy hétfőn este Magyarország nemcsak az Európai szolidaritást rúgta fel, hanem nagyon komoly károkat okozott az egész Uniónak, jelentősen gyengítve külső tárgyalási pozícióját. Tehát most rosszabb a helyzet a tagállamokban, beleértve Magyarországot is.

A tagállamok nem tudnak egyedül megküzdeni a krízissel. Ha nem segítünk, azzal újabb válsággócokat hozhatunk létre határainkhoz közel, még közelebb húzva magunkhoz a problémát, ahelyett, hogy a gyökereinél próbálnánk orvosolni. Ma Görögország, előtte Olaszország nézett szembe a menekültek áradatával. Most őket hagyjuk magukra, legközelebb más bajban lévő tagállamot, amelynek a problémáit közösen kellene megoldanunk? És ha az én hazámról lesz szó? Ki fog segíteni? Ez a magyar fellépés súlyosan ártott európaiaknak és magyaroknak egyaránt. Ha így folytatjuk, egyedül maradunk majd a világban, amikor mi kerülünk bajba.

 
  
MPphoto
 
 

  Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (PPE), na piśmie. Porozumienie z Turcją w sprawie migrantów jest przełomowym krokiem w polityce UE wobec nasilającego się kryzysu migracyjnego, podobnie jak był nim apel Donalda Tuska wygłoszony do emigrantów ekonomicznych: „Do not come to Europe.” Porozumienie przewiduje, że UE przekaże Turcji dodatkowe 3 miliardy EUR (w sumie 2x3 mld EUR) na utrzymanie obozów dla uchodźców na terenie Turcji, ale też na wprowadzenie ich na turecki rynek pracy. Dodatkowo – i te uzgodnienia uważam za kluczowe – UE otworzy kanały legalnej migracji dla spełniających warunki azylowe w zamian za ukrócenie migracji nielegalnej.

Ta swoista wymiana ma na celu odzyskanie kontroli nad kryzysem i zastopowanie przestępczych działań handlarzy ludźmi, przemytników i fałszerzy dokumentów, którzy stworzyli dochodowe i nieludzkie imperium patologicznego biznesu bardziej dochodowego niż handel bronią czy narkotykami. Tak więc UE liczy na zastopowanie nielegalnego napływu imigrantów; w zamian będzie w sposób legalny i kontrolowany przyjmować uchodźców wojennych oraz wprowadzi bezwizowy ruch na granicy UE–Turcja dla obywateli UE i Turcji.

Oczywiście zastopowanie nielegalnej migracji to tylko część rozwiązania, w którym muszą się znaleźć także kontrole na zewnętrznych granicach UE, biometryczne paszporty, skuteczna wymiana informacji w obrębie UE i inne elementy kontroli, uzupełnione aktywnymi działaniami na rzecz integracji migrantów i poszanowania europejskiego systemu wartości przez wszystkich obywateli i rezydentów UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Juan Fernando López Aguilar (S&D), por escrito. De cara al próximo Consejo debemos alzar la voz en este Parlamento para decirles a los jefes de Estado y de Gobierno que las personas que deambulan en el invierno europeo tienen la misma dignidad que aquellos que escapaban de los conflictos del siglo XX. Digámosles que no caigan en la tentación del populismo, que defiendan ante sus opiniones públicas los valores y leyes fundamentales de la UE, y que en todo acuerdo con terceros países respeten los principios de la acción humanitaria y el Derecho internacional. No nos mantengamos callados ante esta epidemia de inhumanidad que estamos observando en tantos países de la Unión. Este principio de acuerdo con Turquía vulnera los Derechos Humanos. Este acuerdo no puede convertirse en una cortina de humo sobre el verdadero problema que entraña la crisis de refugiados. Los temas de derechos fundamentales en la relación UE-Turquía no son negociables. Cualquier solución debe estar basada en el respeto por los Derechos Humanos, el Derecho internacional y la Convención de Ginebra, y no debe mezclarse la adhesión o la facilitación de visados con la búsqueda de soluciones al problema migratorio. El Parlamento no puede aceptar que se ejerza esta inhumanidad. No en mi nombre.

 
  
MPphoto
 
 

  Κώστας Μαυρίδης ( S&D), γραπτώς. Η σχέση ΕΕ-Τουρκίας πάει χρόνια πίσω, όταν το 2005 η Κύπρος, με το ένα τρίτο της υπό παράνομη τουρκική κατοχή, παραχώρησε στην Τουρκία ημερομηνία έναρξης ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την προσδοκία ότι θα συγκλίνει με τις ευρωπαϊκές αξίες και κανόνες δικαίου, με στόχο μια ευρωπαϊκή λύση στην Κύπρο. Έκτοτε, επενδύσαμε ως ΕΕ πολιτικά και σε χρήματα στην προσδοκία αυτή. Σήμερα η Τουρκία παραβιάζει βασικές αρχές σε μεγαλύτερο βαθμό παρά όταν άρχιζε η ενταξιακή της πορεία. Η απογοήτευση μου δεν είναι ότι μόνο που η Τουρκία διατηρεί ακόμη τα στρατεύματα της στην Κύπρο. Δεν είναι μόνο επειδή στην Τουρκία επικρατεί ένα δεσποτικό ισλαμιστικό καθεστώς ούτε επειδή τελικά ο εξευρωπαϊσμός της Τουρκίας απέτυχε, σε σημείο που η δημοκρατία βρίσκεται στον γύψο. Η μεγαλύτερη απογοήτευσή μου αφορά το παζάρεμα που επιχειρείται μεταξύ ΕΕ-Τουρκίας εις βάρος των προσφύγων.

H Τουρκία κατέθεσε μια εκβιαστική πρόταση με όμηρους τους απεγνωσμένους πρόσφυγες, που ούτε για ζώα δεν θα γινόταν. Η μεγάλη μου απογοήτευση είναι που αντί να εξευρωπαΐσουμε την Τουρκία, τελικά με ανοχή της ηγεσίας της ΕΕ αλλοιώνουμε τον πυρήνα των αρχών και των κανόνων δικαίου μας. Αν προχωρήσει η ΕΕ σε αυτή τη συναλλαγή, δεν θέλω να είμαι μέρος αυτού του εγκλήματος.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Molnár (S&D), írásban. Tisztelt Elnök úr! Fontos lenne, hogy az eurót és a nem eurót használó tagállamok egyaránt csatlakozzanak az európai bankunióhoz. Ez annak előfeltétele, hogy az euróövezeti betétesekhez hasonló védelem vonatkozzon például a magyarországi bankbetétesekre is, függetlenül attól, hogy milyen bázisú bank ügyfelei. Ha ugyanis egy tagállamra nem vonatkozik majd a közös európai betétgarancia, az ügyfelek átvándorolhatnak az euróövezeti bázisú bankokhoz, amelyek mögött nagyobb védelem áll. A kialakuló spirál bedöntheti a többi bankot, még az OTP nagyságú pénzintézetek is belerendülhetnek. A bankunióhoz csatlakozó tagállam betétesei mögött európai védelem áll. Az egységes európai bankszanálási alapnak köszönhetően amennyiben egy bank nehéz helyzetbe kerül, annak költségeit nem az adófizetők, hanem a hitelezők, részvénytulajdonosok és a befektetők viselik.

Az európai betétbiztosítási alapoknak köszönhetően a 100 ezer euró alatti kisbetétek teljes körű védelme bankcsődök esetén is biztosított. A bankunió alappilléreiként szolgáló bankszanálási és betétbiztosítási alapnak köszönhetően megelőzhetjük a válságok kialakulását, stabilabbá, kiszámíthatóbbá tehetjük az európai pénzügyi rendszert. Ez nem szuverenitási kérdés, hanem létkérdés a magyar bankbetétesek számára is.

 
  
MPphoto
 
 

  Urmas Paet (ALDE), kirjalikult. Türgi ja ELi-vahelised kohtumised ja nõupidamised on olulised, eriti arvestades praegust rändekriisi. Samas on selge, et EL peab ka ise võtma vastutuse oma piiridel toimuva eest. Kõige olulisem on tekitada efektiivne, hästi varustatud ja hästi mehitatud ELi piirivalve. EL peab olema võimeline asüülitaotlusi vastu võtma ja neid menetlema kiiresti ja turvaliselt. Samuti tuleb tagada piisavalt vahendeid põgenike elamistingimuste parandamiseks nii põgenikelaagrites kui ka piiridel. Mõistagi peab EL võtma aktiivsema hoiaku Venemaa tegevuse suhtes Süürias ja leidma ka ise viisi, kuidas panustada sellesse, et konflikt Süürias võimalikult kiirelt lõppeks ja inimesed saaksid naasta oma kodumaale, et uuesti üles ehitada puruks pommitatud elu.

 
  
MPphoto
 
 

  Ева Паунова (PPE), в писмена форма. Вече пет години Сирия е във война. Вече две години живеещите в ситуация на конфликт имат „пътна карта“, насочена към Европа. Но едва от няколко месеца Европа има „пътна карта“ за опазване на сигурността на своите граници.

Европейският Съюз не беше създаден, за да функционира като кризисен инструмент. Точно поради тази причина трябва да предвиждаме задаващите се кризи и да не им позволяваме да се превръщат в неконтролируеми сили. През април миналата година започнахме да вземаме „спешни“ мерки за справяне с бежанския поток. Но заплахата за свободното движение в рамките на нашия континент също беше ясна много отдавна.

Пътната карта на Комисията за завръщане към силна Шенгенска система е необходима, но крайно закъсняла. Общоевропейска гранична полиция за охрана на външните граници ще започне работа до август 2016 г., а вътрешните граници се предвижда да бъдат отворени едва до края на годината. Този път трябва да действаме бързо и решително, да изпреварим крайните срокове, а не да ги просрочим.

Друга ключова мярка, която не получава достатъчно внимание, е борбата с трафикантите. Затварянето на нашите граници само по себе си не е решение, тъй като каналите за трафик на хора бързо се преориентират. След затварянето на западнобалканския маршрут, България и Унгария стават потенциални дестинации за тези канали, които трябва да спрем на всяка цена.

 
  
MPphoto
 
 

  Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (S&D), por escrito. De cara al próximo Consejo debemos alzar la voz en este Parlamento para decirles a los jefes de Estado y de Gobierno que las personas que deambulan en el invierno europeo tienen la misma dignidad que aquellos que escapaban de los conflictos del siglo XX. Digámosles que no caigan en la tentación del populismo, que defiendan ante sus opiniones públicas los valores y leyes fundamentales de la UE, y que en todo acuerdo con terceros países respeten los principios de la acción humanitaria y el Derecho internacional. No nos mantengamos callados ante esta epidemia de inhumanidad que estamos observando en tantos países de la Unión. Este principio de acuerdo con Turquía vulnera los Derechos Humanos. Este acuerdo no puede convertirse en una cortina de humo sobre el verdadero problema que entraña la crisis de refugiados. Los temas de derechos fundamentales en la relación UE-Turquía no son negociables. Cualquier solución debe estar basada en el respeto por los Derechos Humanos, el Derecho internacional y la Convención de Ginebra, y no debe mezclarse la adhesión o la facilitación de visados con la búsqueda de soluciones al problema migratorio. El Parlamento no puede aceptar que se ejerza esta inhumanidad. No en mi nombre.

 
  
MPphoto
 
 

  Algirdas Saudargas (PPE), raštu. Svarstydamas, ar ES ir Turkijos susitarimas tikrai padės nevaldomą migraciją paversti valdoma, tam kol kas matau per daug iššūkių. Nuo pat intensyvių derybų tarp ES ir Turkijos pradžios vienas pagrindinių Turkijai keliamų reikalavimų buvo sustabdyti nelegalų migrantų gabenimo tinklą. Tačiau iki šiol nematome jokių rimtesnių Ankaros veiksmų šia linkme: nors metų pradžioje migracijos per Egėjo jūrą srautas ir buvo mažesnis nei tuo pačiu laikotarpiu 2015-aisiais, šylant orui prognozuojama nauja migrantų banga ir iki 100 tūkst. naujų atvykėlių iki kovo pabaigos. Karo mastams Sirijoje nemažėjant, o Rusijai diktuojant sąlygas ir iš principo kurstant konfliktą, pabėgėlių srautas į Turkiją nemažėja – jau dabar Turkijoje reziduoja apie 2,7 mln. pabėgėlių ir migrantų. Galbūt būtent tai matydama Ankara nesiima uždaryti kelio į Europą? Nerandamas receptas ir kaip priglausti šiandien Europoje jau esančius atvykėlius, todėl abejonių kelia įsipareigojimas už kiekvieną Turkijai grąžintą nelegalų migrantą priimti po pabėgėlį. Tai – nauji šimtai tūkstančių prieglobsčio prašytojų. Europa Turkijai žada labai daug: bevizis režimas, milžiniška finansinė injekcija, naujų derybų dėl ES narystės skyrių atidarymas, nors pilietinių teisių ir laisvių padėtis Turkijoje blogėja. Tačiau šiandien abejoju, ar Ankara atiduos atitinkamą duoklę, nes kol kas tai labiau primena gudrų ėjimą pasinaudojant migracijos krize pasiekti įšaldytų Turkijos integracijos su ES klausimų išjudinimą.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Sógor (PPE), írásban. A tegnap véget ért EU–Törökország csúcson előterjesztett megállapodástervezet kapcsán nem teljesen világos, hogy mit értenek a tárgyaló felek a csatlakozási tárgyalások felgyorsításán. Ha valóban felgyorsítás, akkor én ezt pozitívan értékelem, mert azt jelenti, hogy Törökország felgyorsítja a jogrendszerének a hozzáigazítását az uniós joghoz, továbbá megerősíti azt a hajlandóságát, hogy tiszteletben tartja a vélemény- és szólásszabadságot, valamint a kisebbségek, köztük a több milliós kurd népesség jogait.

Ha azonban ez a felgyorsítás bármilyen formában is azt takarja, hogy az uniós tagállamok szemet hunynak a tények fölött vagy speciális szabályokat alkalmaznak Törökországra a csatlakozási tárgyalások során, akkor ezzel csak határozott ellenkezésemet tudom kifejezni. A tárgyalások valóban bonyolultak, de éppen azt a célt szolgálják, hogy a csatlakozni vágyó tagjelöltek alaposan felkészüljenek az uniós tagságra. A létező legrosszabb üzenet lenne a bővítési folyamat koherenciája szempontjából, ha egy országot politikai okokból másképp kezelne az EU, mint a többi tagjelöltet.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Štefanec (PPE), písomne Dialóg medzi Európskou úniou a Tureckom týkajúci sa zvládnutia migračnej krízy bude aj naďalej pokračovať. Hlavnou témou bude najmä vízový režim. Obe strany – tak Únia, ako aj Turecko – však prejavili rovnaký názor v otázke zastavenia prílevu nelegálnych migrantov.

 
  
MPphoto
 
 

  Isabelle Thomas (S&D), par écrit. Le sommet UE-Turquie qui s'est tenu le 7 mars dernier sera-t-il celui qui annonce la fin du projet européen? Les décisions qui se profilent à l'issue de ce sommet constituent un basculement inacceptable, dont nous pourrions ne pas nous relever. Voici qu'à la solidarité, le Conseil déciderait de substituer la répression. Incapables de mettre en œuvre une répartition juste et solidaire des réfugiés, les États membres semblent prêts à tout pour obtenir un accord avec la Turquie afin de stopper les migrants. Après avoir fermé, une à une, leurs frontières en isolant la Grèce, les voici résolus à renvoyer des réfugiés en Turquie, contrevenant au principe de non-refoulement et à l'obligation de protection du droit d'asile de la convention de Genève. Fermant les yeux sur les dérives autoritaires du régime turc, les chefs d'État promettent d'accélérer le processus d'adhésion de ce pays, tout en promettant des milliards d'euros, dont nous doutons qu'ils soient un jour financés. Cette orientation répressive n'est pas la mienne. Le Conseil a jusqu'au 17 mars pour reprendre ses esprits et renouer avec la solidarité!

 
  
MPphoto
 
 

  Ελισσάβετ Βοζεμπεργκ-Βρυωνιδη ( PPE), γραπτώς. Στην πρόσφατη Σύνοδο Κορυφής ΕΕ – Τουρκίας, αναζητήθηκε εκ νέου χωρίς ουσιαστικά αποτελέσματα μια συμφωνία με την Τουρκία, προκειμένου να περιορίσει στο ελάχιστο τις προσφυγικές ροές προς την ΕΕ. Ωστόσο, η Τουρκία προβάλλει συνεχώς ετερόκλητες και παράλογες απαιτήσεις, όπως διπλασιασμό της οικονομικής βοήθειας, άρση των θεωρήσεων για τους Τούρκους πολίτες που ταξιδεύουν στην ΕΕ και συνέχιση των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με το άνοιγμα περισσοτέρων κεφαλαίων, «απειλώντας» την Ευρώπη με ανεξέλεγκτα κύματα μεταναστών και προσφύγων. Η όποια νέα συμφωνία με την Τουρκία θα πρέπει να υπόκειται σε σαφείς κανόνες και χρονοδιαγράμματα καθώς και σε αυστηρό έλεγχο εφαρμογής των συμφωνηθέντων. Δεν είναι αποδεκτό να εμπλέκονται θέματα, όπως η συνέχιση των ενταξιακών διαπραγματεύσεων, που δεν σχετίζονται με τη διαχείριση του προσφυγικού προβλήματος. Ιδιαίτερα, όσον αφορά τυχόν επιπλέον χρηματοδότηση για την Τουρκία, η ΕΕ οφείλει να ασκήσει αυστηρό έλεγχο για το πώς δαπανάται μέχρι στιγμής η ευρωπαϊκή βοήθεια προς την Τουρκία Δεν είναι δυνατόν η Ευρώπη των αξιών και της δημοκρατίας να ικανοποιήσει προκλητικά ανταλλάγματα, χωρίς προηγουμένως η Τουρκία να αποδειχθεί στην πράξη αξιόπιστος εταίρος, σεβόμενη πλήρως τις συμφωνίες επανεισδοχής που έχει υπογράψει και τη δέσμευσή της για έλεγχο των κυκλωμάτων των διακινητών, που δρουν ανενόχλητα στα τουρκικά παράλια.

 
  
  

VORSITZ: MARTIN SCHULZ
Präsident

 

8. Ανακοίνωση της Προεδρίας
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Der Präsident. – Meine Damen und Herren! Ich darf Sie bitten, mir einen Moment zuzuhören. Ich greife jetzt zugegebenermaßen zu einer ungewöhnlichen Maßnahme, die ich allerdings für unvermeidlich für die Würde unseres Hauses halte. Heute Morgen hat es in diesem Hause einen Zwischenfall gegeben, von dem ich glaube, dass das Europäische Parlament nicht nicht reagieren kann, sondern zwingend reagieren muss. Ich zitiere Ihnen jetzt den Satz, den ich erstens für nicht akzeptabel und zweitens für unbedingt sanktionierbar halte. Es ist der Satz des Kollegen Synadinos, der sich in der Debatte über den EU-Türkei-Gipfel heute Morgen wie folgt hier geäußert hat. Ich zitiere:

„Wie osmanische Wissenschaftler geschrieben haben: Die Türken sind geistige Barbaren, gottesverachtend, Schwindler und schmutzig. Der Türke ist wie der Hund, der den Wilden spielt, aber wenn er gegen den Feind zu kämpfen hat, davonläuft. Der einzige effektive Weg, mit den Türken umzugehen, ist die Faust und Entschlossenheit.“

Das, meine Damen und Herren, ist ein Satz, der im Sinne des Artikels 165 der Geschäftsordnung eine schwerwiegende Verletzung der Werte und Grundsätze der Union darstellt.

(Starker Beifall)

Als Sofortmaßnahme habe ich deshalb angeordnet – und ich füge hinzu, meine Damen und Herren, auch als eine Grundsatzentscheidung, weil ich glaube, dass hier systematisch der Versuch unternommen wird, rote Linien zu überschreiten, um den Rassismus hier salonfähig zu machen. Ich habe Ihnen gestern bereits gesagt: Mit mir nicht! Deshalb: Gemäß Artikel 165 der Geschäftsordnung in Verbindung mit Artikel 11 schließe ich den Abgeordneten Synadinos mit sofortiger Wirkung von der Sitzung aus.

(Starker Beifall)

Herr Synadinos, ich fordere Sie auf, den Saal zu verlassen. Sie werden im Rahmen der üblichen Verfahren angehört werden. Es findet auch keine Debatte über meine Sofortmaßnahme statt. Ich bitte Sie jetzt, den Saal zu verlassen.

Bitte, Herr Synadinos, verlassen Sie den Saal.

(Zwischenrufe)

Nein, es gibt keinen Antrag zur Geschäftsordnung.

Herr Synadinos, bitte verlassen Sie den Saal, bitte sehr.

Okay. Ich fordere Sie jetzt erneut auf, den Saal zu verlassen.

(Zwischenrufe)

Ich darf die Saaldiener bitten, Herrn Synadinos aus dem Saal zu führen. Bitte sehr!

(Beifall)

Bitte verlassen Sie diesen Saal. Wenn Sie Herrn Synadinos begleiten möchten, kann ich Sie daran nicht hindern – auf Wiedersehen.

(Zwischenrufe)

Es gibt über diese Anordnung keine Geschäftsordnungsdebatte, da brauchen Sie gar nichts zu versuchen. Herr Synadinos wird angehört werden. Es gibt keine Geschäftsordnungsdebatte, und wenn Sie sich nicht beruhigen, Herr Gollnisch, dann bekommen Sie ein Beruhigungsmittel.

(Zwischenrufe)

Wir handeln hier nach der Geschäftsordnung. Ich werde Sie über den Fortgang der Verfahren weiter informieren.

(Beifall)

 
  
  

VORSITZ: ALEXANDER GRAF LAMBSDORFF
Vizepräsident

 

9. Σύνθεση των πολιτικών ομάδων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
Βίντεο των παρεμβάσεων

10. Τροποποίηση της ημερήσιας διάταξης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
Βίντεο των παρεμβάσεων

11. Ώρα των ψηφοφοριών
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Der Präsident. – Als nächster Punkt folgt die Abstimmungsstunde.

(Abstimmungsergebnisse und andere Details über sie : siehe Protokoll)

 

11.1. Μείωση της περιεκτικότητας ορισμένων υγρών καυσίμων σε θείο (A8-0037/2016 - Laura Ferrara) (ψηφοφορία)

11.2. Εκτροπή του εμπορίου ορισμένων βασικών φαρμακευτικών προϊόντων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση (A8-0038/2016 - Laura Ferrara) (ψηφοφορία)

11.3. Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Πριγκιπάτου της Ανδόρας για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών περί χρηματοοικονομικών λογαριασμών (A8-0047/2016 - Miguel Viegas) (ψηφοφορία)

11.4. Διορισμός νέου εκτελεστικού διευθυντή της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) (A8-0045/2016 - Roberto Gualtieri) (ψηφοφορία)

11.5. Δικονομικές εγγυήσεις για τα παιδιά που είναι ύποπτοι ή κατηγορούμενοι στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών (A8-0020/2015 - Caterina Chinnici) (ψηφοφορία)

11.6. Κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό 2017 - Τμήμα ΙΙΙ (A8-0036/2016 - Jens Geier) (ψηφοφορία)

11.7. Διοργανική Συμφωνία για τη βελτίωση της νομοθεσίας (A8-0039/2016 - Danuta Maria Hübner) (ψηφοφορία)

11.8. Συμφωνία για τον καπνό (συμφωνία PMI) (B8-0311/2016, B8-0312/2016, B8-0312/2016, B8-0313/2016, B8-0313/2016, B8-0314/2016, B8-0315/2016, B8-0316/2016, B8-0317/2016) (ψηφοφορία)

12. Αιτιολογήσεις ψήφου
Βίντεο των παρεμβάσεων

12.1. Μείωση της περιεκτικότητας ορισμένων υγρών καυσίμων σε θείο (A8-0037/2016 - Laura Ferrara)
  

Schriftliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 
 

  Isabella Adinolfi (EFDD), per iscritto. ‒ Lo zolfo è naturalmente presente in piccole quantità nel petrolio e nel carbone. Con la direttiva 93\12\CEE l'UE ha tentato di contrastare le emissioni di diossido di zolfo, considerate una delle principali cause dell'acidificazione e della formazione di particelle dannose per la salute umana.

La procedura di codificazione del diritto europeo, prevista dall'articolo 103 del regolamento, permette di procedere alla mera codificazione del diritto, evitando pertanto ogni modifica essenziale al testo o al contenuto dello stesso.

Ho deciso pertanto di votare a favore della proposta di codificazione ritenendo fondamentale incentivare un'azione collettiva da parte di tutti gli Stati membri a tutela dell'ecosistema, della biodiversità e della salute dei cittadini.

 
  
MPphoto
 
 

  John Stuart Agnew (EFDD), in writing. – UKIP voted against this measure because this was a proposal for legislation. UKIP is opposed in principle to the European Parliament making any law which is applicable to the United Kingdom.

 
  
MPphoto
 
 

  Tim Aker (EFDD), in writing. – UKIP voted against this measure because this was a proposal for legislation. UKIP is opposed in principle to the European Parliament making any law which is applicable to the United Kingdom.

 
  
MPphoto
 
 

  Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL), por escrito. ‒ He decidido votar a favor del presente informe porque supone una mejora técnica de la legislación en el ámbito de las emisiones de determinados combustibles líquidos. En lo específico, este acto recopila las enmiendas a la regulación que afecta a combustibles principalmente empleados en el transporte naval y agrupa todas las obligaciones de los Estados miembros en el control y la supervisión de estas emisiones dentro de sus aguas. Resulta necesaria una mejora del marco legislativo en el ámbito de las emisiones del transporte para garantizar que no se produzcan escándalos como los relacionados con el sector del automovil. Debido a que se trata de una codificación técnica que integra en un solo acto legislativo el acto básico y sus posteriores enmiendas que, en este caso, no supone ninguna modificación sustancial de su contenido, he dedido votar a favor del presente informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Martina Anderson, Lynn Boylan and Liadh Ní Riada (GUE/NGL), in writing. – We voted in favour of this report, which is a codification dossier. Simply put, codification means that they unify fragmented and updated modifications into one instrument, enhancing legal clarity. No substantial changes were made to the codified text. Therefore, and specifically because it enhances legal clarity, we voted in favour of this report.

 
  
MPphoto
 
 

  Νίκος Ανδρουλάκης ( S&D), γραπτώς. Η εν λόγω πρόταση συνιστά απλή κωδικοποίηση των υπαρχόντων κειμένων χωρίς τροποποίηση επί της ουσίας και ψηφίζω υπέρ της έγκρισής της

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Arnautu (ENF), par écrit. ‒ La pollution de l'air par le souffre est très nuisible à la santé humaine. La directive fixe le taux maximal de souffre que peuvent rejeter les bateaux.

J'ai voté pour ce texte, dont la portée est limitée mais positive.

 
  
MPphoto
 
 

  Jonathan Arnott (EFDD), in writing. ‒ This was an attempt to rehash existing laws. I voted against this measure because it was a proposal for further legislation. I do not believe that the European Parliament should be making any law that would be applicable to the United Kingdom.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Arthuis (ALDE), par écrit. ‒ J'ai voté cette délibération comme le préconisait la commission au fond.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. ‒ Balsavau už šį siūlymą dėl sieros kiekio sumažinimo tam tikrose skystojo kuro rūšyse, kuriuo siekiama tik kodifikuoti esamus tekstus nekeičiant jų esmės.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolas Bay (ENF), par écrit. ‒ La directive en question fixe la teneur maximale autorisée en soufre des fiouls lourds, du gas-oil, du gas-oil marin et du diesel marin utilisés dans l'Union. Les émissions des bateaux à combustibles marins présentent une teneur élevée en soufre, ce qui contribue à la pollution de l'air et nuit à la santé humaine. De surcroît, l'acidification et le rejet dans l'atmosphère de dioxyde de soufre causent des dommages aux écosystèmes fragiles, diminuent la biodiversité, et nuisent à l'agriculture et aux forêts.

Voilà pourquoi j'ai voté en faveur de ce rapport qui se propose surtout de clarifier le droit en la matière.

 
  
MPphoto
 
 

  Hugues Bayet (S&D), par écrit. ‒ Dans un souci de clarté et de transparence, l'objet de la présente proposition, que j'ai approuvée, est de procéder à la codification de la directive 1999/32/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides.

La nouvelle directive proposée se substituerait aux divers actes qui y sont incorporés. Elle en préserve totalement la substance et se borne à les regrouper en y apportant les seules modifications formelles requises par l'opération de codification.

 
  
MPphoto
 
 

  Brando Benifei (S&D), per iscritto. ‒ Oggi ho votato a favore della relazione Ferrara sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi. Si tratta di un provvedimento di natura tecnica che si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza apportare modifiche sostanziali. Il testo presentato è stato in particolare adattato alle raccomandazioni fornite dal gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione. Considerando utile il processo di semplificazione della normativa in questo settore ho deciso di sostenere la proposta.

 
  
MPphoto
 
 

  Xabier Benito Ziluaga (GUE/NGL), por escrito. ‒ Hemos votado a favor de este informe, referido a una propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la reducción de azufre en el contenido de algunos combustibles líquidos. La nueva Directiva sustituirá a los diversos actos que se incorporan en ella; la propuesta respeta en su totalidad el contenido de los textos codificados y, por lo tanto, no hace más que compilar únicamente aquellas modificaciones formales requeridas por la propia operación de codificación. Según los servicios jurídicos del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión, la propuesta en cuestión contiene una codificación directa de los textos existentes sin ninguna modificación sustancial de los mismos. La Directiva propuesta pretende reducir la emisión de dióxido de azufre resultante de la combustión de algunos tipos de combustibles líquidos y aminorar así los efectos nocivos de tales emisiones en el ser humano y el medio ambiente.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Bilde (ENF), par écrit. ‒ Cette directive règlemente la teneur maximale autorisée en soufre des fiouls lourds, du gas-oil, du gas-oil marin et du diesel marin utilisés dans l'Union.

Les bateaux à combustibles marins présentent une teneur élevée en soufre, cela constitue une pollution de l'air et nuit à la santé.

Naturellement, l'acidification et le rejet dans l'atmosphère de dioxyde de soufre causent des dommages aux écosystèmes fragiles, diminuent la biodiversité et nuisent à l'agriculture et aux forêts.

Il ne s'agit que d'une codification et ce texte encourage la lutte contre la pollution et l'acidification, qui endommagent l'environnement. Je vote pour ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (ENF), per iscritto. ‒ La relazione Ferrara che dispone la riduzione della presenza di zolfo in alcuni combustibili liquidi è condivisibile e priva di criticità, per questo l'ho sostenuta col mio voto.

 
  
MPphoto
 
 

  José Blanco López (S&D), por escrito. ‒ He votado a favor de esta Resolución legislativa, que se limita a una codificación pura y simple de los actos existentes, sin modificaciones sustanciales.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. ‒ Balsavau dėl šio pranešimo, kuriuo siekiama priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl sieros kiekio sumažinimo tam tikrose skystojo kuro rūšyse. Atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 20 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl pagreitinto teisės aktų tekstų oficialaus kodifikavimo darbo metodo konsultacinė darbo grupė, kurią sudaro Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų atstovai, apsvarstė pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos. Šiuo pasiūlymu kodifikuojama 1999 m. balandžio 26 d. Tarybos direktyva 1999/32/EB dėl sieros kiekio sumažinimo tam tikrose skystojo kuro rūšyse ir iš dalies keičianti Direktyvą 93/12/EEB. Apsvarsčiusi šį pasiūlymą, ES institucijų konsultacinė darbo grupė bendru sutarimu nusprendė, kad pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamus tekstus nekeičiant jų esmės.

 
  
MPphoto
 
 

  Franc Bogovič (PPE), pisno. ‒ Predlagano resolucijo o predlogu direktive o zmanjšanju deleža žvepla v nekaterih vrstah tekočega goriva sem podprl, saj gre pri navedeni zadevi le za kodifikacijo obstoječih besedil, ki nimajo nobenih vsebinskih sprememb.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Boutonnet (ENF), par écrit. ‒ En ce que, d'une part, il ne s'agit que d'une simple codification et que, d'autre part, le texte codifié participe à la lutte contre la pollution et l'acidification, qui endommagent notre environnement, je n'ai aucune raison de m'y opposer. J'ai voté pour.

 
  
MPphoto
 
 

  Mercedes Bresso (S&D), per iscritto. ‒ Ho votato a favore di questo documento perché ritengo che la codificazione delle norme in materia di riduzione del tenore di zolfo in alcuni combustibili liquidi permetta di eliminare i doppioni e contribuisca alla semplificazione dell'ordinamento giuridico.

 
  
MPphoto
 
 

  Renata Briano (S&D), per iscritto. ‒ Visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi, oltre all'esito delle riunioni del 25 settembre e del 14 ottobre 2014 del Consiglio e della Commissione, si ritiene un atto dovuto approvare la proposta in questione, che non prevede modifiche sostanziali, ma che costituisce un atto di codificazione dei testi esistenti.

 
  
MPphoto
 
 

  Steeve Briois (ENF), par écrit. ‒ L'objet de cette proposition de directive est de procéder à la codification d'un texte visant à fixer la teneur maximale en soufre des fiouls lourds, du gas-oil et du diesel marin utilisés dans l'Union européenne. En effet, les émissions de bateaux à combustibles présentent une teneur élevée en souffre dont le rejet est dangereux pour les écosystèmes marins et pour la biodiversité. Cette codification participe à la lutte contre la pollution et l'acidification; qui endommagent notre environnement. C'est pourquoi j'ai voté pour cette proposition de directive.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Buda (PPE), în scris. ‒ Poluarea este una dintre cele mai stringente probleme ale acestui secol, drept pentru care măsurile care se impun pentru a diminua cantitatea de substanțe ce contribuie la amplificarea poluării sunt de imediată importanță. Mai mult, perspectivele legislației europene trebuie să se îndrepte spre a găsi noi metode prin care să prevenim poluarea. O ramură cu impact major o constituie producția de combustibili, în special industria petrolului.

Desigur, pentru a putea rezolva problemele de fond ce apar în acest domeniu, trebuie în primul rând să avem o legislație coerentă și compactă, care să poată oferi soluții accesibile. Această propunere a Parlamentului European și a Consiliului tocmai acest lucru își stabilește ca obiectiv: să modifice Directiva 1999/32/CE, astfel încât textul să aibă mai multă claritate.

Am votat susținerea grupului de lucru consultativ alcătuit din reprezentanți ai serviciilor juridice din cadrul Parlamentului European, al Consiliului și al Comisiei, susținând propunerea în cauză ce se limitează la o simplă codificare a textelor existente, fără modificări de fond ale acestora.

 
  
MPphoto
 
 

  Gianluca Buonanno (ENF), per iscritto. ‒ Provvedimento di mera codificazione inerente la legislazione comunitaria per la riduzione delle emissioni di biossido di zolfo. Voto favorevole

 
  
MPphoto
 
 

  Matt Carthy (GUE/NGL), in writing. ‒ I voted in favour of this report, which is a codification dossier. Simply put, codification means that they unify fragmented and updated modifications into one instrument, enhancing legal clarity. No substantial changes were made to the codified text. Therefore, and specifically because it enhances legal clarity, I voted in favour of this report.

 
  
MPphoto
 
 

  James Carver (EFDD), in writing. ‒ UKIP voted against this measure because this was a proposal for legislation. UKIP is opposed in principle to the European Parliament making any law which is applicable to the United Kingdom.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), in writing. ‒ I voted in favour of this report because all the amendments to the Council Directive 1999/32/EC should be brought together into one single act which will make the legislation more orderly. There is no change in substance and the aim still remains to reduce the emissions of sulphur dioxide and their damaging impact on human health and the environment.

 
  
MPphoto
 
 

  Fabio Massimo Castaldo (EFDD), per iscritto. ‒ La relazione ha come oggetto la proposta di codificare le numerose e sostanziali modifiche apportate alla direttiva 1999/32/CE relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi. Tale codificazione si profila come indispensabile ai fini della chiarezza e della razionalizzazione della materia disciplinata, ovvero il tenore massimo di zolfo consentito per l'olio combustibile pesante, il gasolio, il gasolio marino e l'olio diesel marino utilizzati dall'Unione.

Ho votato a favore della proposta di codificazione in quanto, come confermato dal servizio giuridico del Parlamento europeo, il testo si limita a una mera razionalizzazione delle modifiche legislative che si son susseguite nel tempo senza introdurre alcune modifiche sostanziali arbitrarie.

 
  
MPphoto
 
 

  Λευτέρης Χριστοφόρου (PPE), γραπτώς. ‒ Υπερψηφίζουμε την έκθεση και σημειώνουμε πως η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του θείου, οι οποίες οφείλονται στην καύση ορισμένων υγρών καυσίμων παραγώγων πετρελαίου, επιτυγχάνεται με την επιβολή ορίων περιεκτικότητας των εν λόγω καυσίμων σε θείο, ως προϋπόθεση για τη χρήση τους εντός της επικράτειας, των χωρικών υδάτων και των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών ή των ζωνών ελέγχου της ρύπανσης των κρατών μελών.

 
  
MPphoto
 
 

  Κώστας Χρυσόγονος ( GUE/NGL), γραπτώς. ‒ Η ψηφοφορία ως προς την έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη μείωση της περιεκτικότητας ορισμένων υγρών καυσίμων σε θείο αφορά τη διαδικασία κωδικοποίησης υπάρχοντος κειμένου, χωρίς να τροποποιεί το περιεχόμενό του. Καθώς εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια επιτάχυνσης των διαδικασιών, θεωρώ πως έπρεπε να τύχει θετικής ανταπόκρισης από το σύνολο των βουλευτών και ως εκ τούτου ψήφισα θετικά.

 
  
MPphoto
 
 

  Alberto Cirio (PPE), per iscritto. ‒ È stato semplice votare a favore di questa proposta in quanto rappresenta una mera codificazione dei testi esistenti senza alcuna modificazione sostanziale. Si tratta di una proposta che rappresenta, a mio avviso, un miglioramento della qualità normativa.

 
  
MPphoto
 
 

  Deirdre Clune (PPE), in writing. ‒ Sulphur is naturally present in small quantities in petroleum and coal. Sulphur dioxide (SO2) has been recognised for decades as a major cause of the ‘acid rain’ and air pollution which affect urban and industrial areas. More recently, it has been recognised that SO2 emissions contribute to the formation of secondary inorganic aerosol gases, fine particles which are harmful to human health.

Directive 93/12/EEC, as subsequently amended, is intended to combat emissions of sulphur dioxide, which are one of the causes of acidification and particle formation in the European Union (EU), and are one of the factors causing damage to ecosystems, biodiversity and human health.

On 12 March 1997 the Commission adopted a communication on a Community strategy to combat acidification [COM(97) 88 final - not published in the Official Journal]. Limiting sulphur emissions from the combustion of certain liquid fuels was recognised as an important element in the strategy.

The reduction in sulphur dioxide emissions applies to heavy fuel oils and gas oil (liquid fuels derived from petroleum, including, since Directives 1999/32/EC and 2005/33/EC, those used by seagoing ships).

 
  
MPphoto
 
 

  David Coburn (EFDD), in writing. ‒ UKIP voted against this measure because this was a proposal for legislation. UKIP is opposed in principle to the European Parliament making any law which is applicable to the United Kingdom.

 
  
MPphoto
 
 

  Jane Collins (EFDD), in writing. – UKIP voted against this measure because this was a proposal for legislation. UKIP is opposed in principle to the European Parliament making any law which is applicable to the United Kingdom.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della relazione per il semplice motivo che la proposta in questione si limita ad una codificazione di testi già esistenti, senza che vi siano state apportate modifiche sostanziali.

 
  
MPphoto
 
 

  Therese Comodini Cachia (PPE), in writing. ‒ It is our responsibility to regulate against emissions due to the combustion of marine fuels with a high sulphur content. This is realised in air and contributes to air pollution in the form of sulphur dioxide and particulate matter, which harms our health and the environment, and contributes to acid deposition. Air pollution caused by ships at berth is a major concern for many harbour cities when it comes to their efforts to meet the Union’s air quality limit values. Passenger ships operate mostly in ports or close to coastal areas and their impacts on human health and the environment are significant. It is worth noting that in accordance with existing guidelines on state aid for environmental protection, and without prejudice to future changes thereto, Member States may provide state aid in favour of operators affected by this directive, including aid for retrofitting operations of existing vessels, if such aid measures are deemed to be compatible with the internal market obligations.

 
  
MPphoto
 
 

  Ignazio Corrao (EFDD), per iscritto. ‒ Le relazione riguarda proposte relative alla codificazione del diritto dell'UE. La procedura tecnica prevista dall'articolo 103 del regolamento è volta a verificare che la proposta di codificazione si limiti effettivamente ad una mera codificazione, senza modifiche sostanziali. Ogni proposta di codificazione viene preventivamente vagliata dai servizi giuridici della Commissione, del Consiglio e del Parlamento. Il mio voto è favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Javier Couso Permuy (GUE/NGL), por escrito. ‒ Reducción del contenido de azufre de determinados combustibles líquidos.

He decidido votar a favor del presente informe porque supone una mejora técnica de la legislación en el ámbito de las emisiones de determinados combustibles líquidos. En lo específico, este acto recopila las enmiendas a la regulación que afecta a combustibles principalmente empleados en el transporte naval y agrupa todas las obligaciones de los Estados miembros en el control y la supervisión de estas emisiones dentro de sus aguas. Resulta necesaria una mejora del marco legislativo en el ámbito de las emisiones del transporte para garantizar que no se produzcan escándalos como los relacionados con el sector del automóvil. Debido a que se trata de una codificación técnica que integra en un solo acto legislativo el acto básico y sus posteriores enmiendas que, en este caso, no supone ninguna modificación sustancial de su contenido, he decidido votar a favor del presente informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Andi Cristea (S&D), în scris. ‒ Strategia de securitate europeană – O Europă sigură într-o lume mai bună identifică degradarea mediului înconjurător ca un factor de risc pentru societatea contemporană. Întrucât calitatea mediului înconjurător are efecte puternice asupra activității și sănătății umane, iar calamitățile naturale pot produce crize umanitare și fluxuri migratorii majore, este necesară respectarea normelor ce reglementează folosirea diverșilor factori poluanți, precum dioxidul de sulf rezultat din arderea diverșilor combustibili lichizi.

 
  
MPphoto
 
 

  Edward Czesak (ECR), na piśmie. ‒ Z uwagi na porządkowy charakter dokumentu zagłosowałem za przyjęciem.

 
  
MPphoto
 
 

  Miriam Dalli (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of this text as it is a straightforward codification of the existing texts on codifying Council Directive 1999/32/EC of 26 April 1999 relating to a reduction in the sulphur content of certain liquid fuels and amending Directive 93/12/EEC without any change in their substance. Changes include a change in the numbering of recitals and articles, and slight wording changes to Article 2(g) and Article 20 of the text.

 
  
MPphoto
 
 

  Mireille D'Ornano (ENF), par écrit. ‒ D'une part, il ne s'agit que d'une simple codification, c'est à dire une mise en forme du droit qui vise à une meilleure lisibilité et donc une simplification de celui-ci. D'autre part, le texte vise à renforcer la lutte contre la pollution et l'acidification, qui nuisent à notre environnement. Pour ces raisons, j'ai décidé de voter en faveur de ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Ангел Джамбазки ( ECR), в писмена форма. ‒ Подкрепих тази кодификация, тъй като не съдържа проблематичен или спорен текст. В случая става дума за сливане на съществуващи текстове, без да се променя субстанцията на правните актове.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Επιτήδειος ( NI), γραπτώς. ‒ Θετικό, διότι πρόκειται καθαρά για θέματα ασφαλείας αλλά πάνω από όλα για θέμα υγείας και προστασίας του ήδη μολυσμένου περιβάλλοντος.

 
  
MPphoto
 
 

  Rosa Estaràs Ferragut (PPE), por escrito. ‒ En el ámbito del Derecho de la Unión siguen existiendo una gran cantidad de disposiciones que han sufrido diversas modificaciones, a menudo esenciales, y que se encuentran dispersas entre el acto original y los actos de modificación posteriores, dificultando su accesibilidad y comprensión por el ciudadano.

En este sentido, el objeto de la presente propuesta es la codificación de la Directiva 1999/32/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa a la reducción del contenido de azufre de determinados combustibles líquidos y por la que se modifica la Directiva 93/12/CEE, con objeto de proporcionar una mayor claridad y accesibilidad al Derecho de la Unión. Esta codificación proporciona una seguridad jurídica respecto del Derecho aplicable en este ámbito y ayudará a determinar las disposiciones en vigor.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. ‒ Tendo em conta o Acordo Interinstitucional, de 20 de dezembro de 1994, sobre um método de trabalho acelerado, tendo em vista a codificação oficial dos textos legislativos, o Grupo Consultivo efetuou reuniões para examinar a proposta referida em epígrafe, apresentada pela Comissão. A análise efetuada permitiu, assim, concluir, de comum acordo, que a proposta em apreço se cinge, efetivamente, a uma codificação pura e simples dos textos existentes, sem alterações substantivas.

 
  
MPphoto
 
 

  Edouard Ferrand (ENF), par écrit. ‒ J'ai voté pour, car le texte codifié participe à la lutte contre la pollution et l'acidification, qui endommagent notre environnement.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. ‒ O relatório dá aval à Codificação feita pela Comissão relativa à Diretiva 1999/32/CE sobre o assunto. Avança algumas propostas de alteração que pouco alteram a proposta da Comissão que, por sua vez, se limita a proceder a alterações formais de nomenclatura e articulação com outros documentos.

Na essência, a diretiva visa controlar a quantidade de enxofre que os navios usam nos seus combustíveis, atendendo aos danos que estes infligem no ambiente, por via de um controlo feito durante a navegação mas também quando estão atracados.

Propõe alternativas de combustível, estabelece as percentagens de enxofre nos combustíveis, propõe sanções dissuasoras, proporcionadas e efetivas para embarcações que utilizem este composto nos seus combustíveis. Define ainda o teor máximo desses combustíveis passíveis de uso nas Zonas Económicas Exclusivas dos Estados-Membros.

No caso deste relatório, estamos apenas perante uma codificação, ou seja, trata-se de uma questão eminentemente técnica que não bule com a matéria de fundo associada aos atos legislativos.

Em qualquer caso, votámos favoravelmente.

 
  
MPphoto
 
 

  Luke Ming Flanagan (GUE/NGL), in writing. ‒ I voted in favour because it is positive for the environment.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (ENF), per iscritto. ‒ Voto a favore della relazione per la riduzione del tenore di Zolfo di alcuni combustibili liquidi.

 
  
MPphoto
 
 

  Λάμπρος Φουντούλης ( NI), γραπτώς. ‒ Υπερψηφίζω την έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη μείωση της περιεκτικότητας ορισμένων υγρών καυσίμων σε θείο, διότι πρόκειται καθαρά για θέμα ασφαλείας αλλά πάνω από όλα για θέμα υγείας και προστασίας του ήδη μολυσμένου περιβάλλοντος.

 
  
MPphoto
 
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of the proposal, as it contains a straightforward codification of the existing texts without any change in their substance.

 
  
MPphoto
 
 

  Enrico Gasbarra (S&D), per iscritto. – Limitare i contenuti di zolfo emessi nell'atmosfera da inquinanti acidificanti tramite alcuni combustibili liquidi, come il tenore massimo di zolfo nei combustibili per le navi marittime in Europa e puntare su carburanti alternativi a basso tenore sulfureo, sono azioni volte ad un unico risultato: la tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini nell'UE.

Per questo voto favorevolmente la relazione, convinto che primo compito dell'Unione sia quello di intervenire per assicurare a chi vive in Europa massima attenzione e tutela per il loro benessere e per la salute

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Gentile (S&D), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della risoluzione legislativa sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi perché sono a favore di una codificazione dei testi vigenti che garantisca certezza del diritto e facilità nella comprensione dello stesso.

Ritengo che la decisione da parte della Commissione di richiedere la codificazione di quei testi legislativi che abbiano subito numerose e rilevanti modifiche nel corso degli anni dalla loro prima adozione vada nella giusta direzione rispetto alla chiarezza e trasparenza del diritto UE.

La direttiva 1999/32/CE che stabilisce il tenore massimo di zolfo consentito per l'olio combustibile pesante, il gasolio, il gasolio marino e l'olio diesel marino utilizzati nell'Unione rappresenta un pezzo importante della normativa ambientale dell'UE: sono dunque favorevole a una sua codificazione date tutte le modifiche nel frattempo intervenute.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Gieseke (PPE), schriftlich. ‒ Als Mitglied des Umweltausschusses befürworte ich die Festlegung von Grenzwerten für Schwefelgehalt im Seeverkehr angesichts der hohen Luftverschmutzung. Die von der Schifffahrt verursachten Emissionen liegen bald höher als diejenigen aller anderen Quellen an Land. Maßnahmen dagegen waren auch hinsichtlich der Einhaltung der Klimaschutzziele dringend notwendig.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathan Gill (EFDD), in writing. ‒ UKIP voted against this measure because this was a proposal for legislation. UKIP is opposed in principle to the European Parliament making any law which is applicable to the United Kingdom.

 
  
MPphoto
 
 

  Tania González Peñas (GUE/NGL), por escrito. ‒ Hemos votado a favor de este informe, referido a una propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la reducción de azufre en el contenido de algunos combustibles líquidos. La nueva Directiva sustituirá a los diversos actos que se incorporan en ella; la propuesta respeta en su totalidad el contenido de los textos codificados y, por lo tanto, no hace más que compilar únicamente aquellas modificaciones formales requeridas por la propia operación de codificación. Según los servicios jurídicos del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión, la propuesta en cuestión contiene una codificación directa de los textos existentes sin ninguna modificación sustancial de los mismos. La Directiva propuesta pretende reducir la emisión de dióxido de azufre resultante de la combustión de algunos tipos de combustibles líquidos y aminorar así los efectos nocivos de tales emisiones en el ser humano y el medio ambiente.

 
  
MPphoto
 
 

  Antanas Guoga (ALDE), in writing. ‒ I support this revision because it is simply a codification of the text of the original proposal, meaning it does not have any effect on the substance of the law (which I support) itself.

 
  
MPphoto
 
 

  Τάκης Χατζηγεωργίου ( GUE/NGL), γραπτώς. ‒ Η έκθεση αφορά απλώς και μόνο την κωδικοποίηση υπαρχόντων κειμένων, χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους. Γι’ αυτό υπερψηφίσαμε την έκθεση, εγκρίνοντας τη θέση όπως προσαρμόστηκε με βάση τις συστάσεις της συμβουλευτικής ομάδας των νομικών υπηρεσιών.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Hayes (PPE), in writing. ‒ I voted in favour of this report as this directive will be important to reduce the emissions of sulphur dioxide resulting from the combustion of certain types of liquid fuels, thereby reducing the harmful effects of such emissions to our environment and to the global population.

 
  
MPphoto
 
 

  Mike Hookem (EFDD), in writing. ‒ UKIP voted against this measure because this was a proposal for legislation. UKIP is opposed in principle to the European Parliament making any law which is applicable to the United Kingdom.

 
  
MPphoto
 
 

  Cătălin Sorin Ivan (S&D), in writing. ‒ The report refers to reduction in the sulphur content of certain liquid fuels. The proposal is basically a simple codification of existing texts, with no substantial changes to their substance.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Jakovčić (ALDE), napisan. Glasao sam za nacrt zakonodavne rezolucije Europskog parlamenta o prijedlogu direktive Parlamenta i Vijeća o smanjenju sadržaja sumpora u određenim tekućim gorivima jer smatram da je obaveza Europske unije svojim građanima omogućiti jednostavan pristup aktima pravnog poretka. Kodifikacija je stoga usmjerena pojednostavljenju koje ne mijenja suštinski sadržaj akata. U tom kontekstu podržavam međuinstitucionalni sporazum kojim se omogućuje ubrzani postupak za brzo donošenje kodificiranih akata te zalaganje osoblja Komisije ka kodificiranju akata nakon najviše deset izmjena.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-François Jalkh (ENF), par écrit. – La présente directive fixe la teneur maximale autorisée en soufre des fiouls lourds, du gas-oil, du gas-oil marin et du diesel marin utilisés dans l'Union. Les émissions des bateaux à combustibles marins présentent une teneur élevée en soufre, ce qui contribue à la pollution de l'air, et nuit à la santé humaine. De surcroît, l'acidification et le rejet dans l'atmosphère de dioxyde de soufre causent des dommages aux écosystèmes fragiles, diminuent la biodiversité, et nuisent à l'agriculture et aux forêts. En ce que, d'une part, il ne s'agit que d'une simple codification et que, d'autre part, le texte codifié participe à la lutte contre la pollution et l'acidification, qui endommagent notre environnement, nous n'avons aucune raison de nous y opposer. J'ai donc voté pour ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Diane James (EFDD), in writing. – UKIP voted against this measure because this was a proposal for legislation. UKIP is opposed in principle to the European Parliament making any law which is applicable to the United Kingdom.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Joulaud (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur du rapport de ma collègue Laura Ferrara sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles. Il s'agit d'une refonte des textes existants dans un souci de clarté sans en modifier le fond. L'objectif de ce texte est de réduire les quantités toxiques dans l'air et donc d'améliorer sa qualité. Je soutiens ce règlement car la mauvaise qualité de l'air dans l'Union est responsable de nombreux décès et maladies respiratoires. Il est donc urgent d'atteindre les niveaux de qualité que l'Union s'est fixés afin de remédier aux conséquences néfastes sur la santé et l'environnement.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de ce rapport portant sur une directive visant à réduire les émissions de dioxyde de soufre résultant de la combustion de certains types de combustibles liquides. Cela va permettre de diminuer les effets de ces émissions dangereuses sur l'homme et l'environnement.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Kappel (ENF), schriftlich. ‒ Es handelt sich hierbei um eine Kodifizierung der bestehenden Rechtslage, gegen die es keine Einwände gibt. Ich stimme deshalb dem vorliegenden Vorschlag zu.

 
  
MPphoto
 
 

  Afzal Khan (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of the report as the proposal contains a straightforward codification of the existing texts without any change in their substance.

 
  
MPphoto
 
 

  Stelios Kouloglou (GUE/NGL), in writing. ‒ This report concerns a proposal to reduce the emissions of sulphur content of certain liquid fuels. We have to reduce the harmful effects of such emissions on man and on the environment through the reduction of sulphur. I voted in favour of this report.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. – Le emissioni di anidride solforosa contribuiscono al problema dell'acidificazione dei suoli, con effetti diretti sulla salute umana e sull'ambiente. Lo zolfo, presente in piccole quantità nel petrolio e nel carbone, è stato riconosciuto come la principale fonte di emissioni di anidride solforosa. Quest'ultima costituisce una delle grandi cause all'origine delle "piogge acide" le quali, oltre ad avere un'incidenza sulla salute umana, possono causare danni rilevanti agli edifici e al patrimonio architettonico, oltre che all'agricoltura, proprio a seguito dell'acidificazione dei terreni.

Ho deciso di votare a favore della relazione poiché condivido l'obiettivo di ridurre gradualmente le emissioni di anidride solforosa derivanti dalla combustione di alcuni tipi di combustibili liquidi, al fine di diminuire gli effetti nocivi per la salute pubblica e l'ambiente.

 
  
MPphoto
 
 

  Marine Le Pen (ENF), par écrit. ‒ J'ai voté pour le rapport sur la réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides. Il s'agit d'une codification qui intervient dans une démarche de simplification et de clarification. La directive en question fixe la teneur maximale autorisée en soufre des fiouls lourds, du gas-oil, du gas-oil marin et du diesel marin utilisés dans l'Union européenne. Les émissions des bateaux à combustibles marins présentent une teneur élevée en soufre, ce qui contribue à la pollution de l'air, et nuit à la santé humaine. De surcroît, l'acidification et le rejet dans l'atmosphère de dioxyde de soufre causent des dommages aux écosystèmes fragiles, diminuent la biodiversité et nuisent à l'agriculture et aux forêts.

 
  
MPphoto
 
 

  Gilles Lebreton (ENF), par écrit. ‒ J'ai voté pour ce rapport car il est favorable à la codification d'un texte qui lutte contre une forme de pollution.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Loiseau (ENF), par écrit. ‒ J'ai voté pour ce texte. Il s'inscrit dans la lutte contre la pollution et l'acidification en fixant la teneur maximale autorisée en souffre des fiouls lourds, du gas-oil, du gas-oil marin et du diesel marin utilisés dans l'Union. Je rejoins la volonté de cette directive de protéger les écosystèmes fragiles, la biodiversité, l'agriculture et les forêts. La démarche de simplification et de clarification du droit de l'Union à ce sujet, entreprise par la directive, et, bien que formelle et non substantielle, est souhaitable.

 
  
MPphoto
 
 

  Paloma López Bermejo (GUE/NGL), por escrito. ‒ He decidido votar a favor del presente informe porque supone una mejora técnica de la legislación en el ámbito de las emisiones de determinados combustibles líquidos. En lo específico, este acto recopila las enmiendas a la regulación que afecta a combustibles principalmente empleados en el transporte naval y agrupa todas las obligaciones de los Estados miembros en el control y la supervisión de estas emisiones dentro de sus aguas. Resulta necesaria una mejora del marco legislativo en el ámbito de las emisiones del transporte para garantizar que no se produzcan escándalos como los relacionados con el sector del automóvil. Debido a que se trata de una codificación técnica que integra en un solo acto legislativo el acto básico y sus posteriores enmiendas que, en este caso, no supone ninguna modificación sustancial de su contenido, he decidido votar a favor del presente informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio López-Istúriz White (PPE), por escrito. ‒ El grupo consultivo de los Servicios Jurídicos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, están de acuerdo en que la propuesta en cuestión se limita a una codificación. En el mismo sentido se pronunció el Comité de las Regiones. En estos términos, voto favorablemente el proyecto de Resolución legislativa del Parlamento Europeo sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la reducción del contenido de azufre de determinados combustibles líquidos en el cual se hace una codificación pura y simple de los textos existentes, sin ninguna modificación sustancial de estos.

 
  
MPphoto
 
 

  Petr Mach (EFDD), písemně. ‒ Zdržel jsem se. Jde o návrh, který se týká směrnic požadujících snižování obsahu síry v palivech. Nesouhlasím sice se samotným principem těchto směrnic, že EU určuje členským státům parametry paliv, ale zdržel jsem se vzhledem k tomu, že v tomto hlasování šlo jen o kodifikaci, která nemění faktický obsah směrnic, pouze je zjednodušuje.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivana Maletić (PPE), napisan. ‒ Vijeće i Komisija su se sastali 25. rujna i 14. listopada 2014. kada su raspravljali o prijedlogu za smanjenje sadržaja sumpora u određenim tekućim gorivima. Dogovoreno je osnivanje Savjetodavne radne skupine kako bi istražila i dala svoje mišljenje o prijedlogu. Nakon razmatranja, Savjetodavna radna skupina, jednoglasno je zaključila da se prijedlogom samo kodificira postojeći tekst, bez promjene njegove osnove, stoga sam podržala ovo izvješće.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Maňka (S&D), písomne. ‒ Predložený návrh smernice nie je novou právnou úpravou. Predstavuje zjednotenie právnych predpisov v oblasti zníženia síry v niektorých kvapalných palivách – smernice Rady 1999/32/ES z 26. apríla 1999, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 93/12/EHS. Podstata doterajších predpisov zostáva zachovaná.

 
  
MPphoto
 
 

  Νότης Μαριάς ( ECR), γραπτώς. ‒ Απέχω από την ψηφοφορία για την έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη μείωση της περιεκτικότητας ορισμένων υγρών καυσίμων σε θείο (κωδικοποιημένο κείμενο), διότι δεν είναι πλήρης.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Martin (ENF), par écrit. ‒ J'ai voté pour. Ce rapport intervient dans le cadre d'une démarche de simplification et de clarification du droit de l'Union, afin de le rendre plus lisible et plus accessible.

Cette directive se charge de fixer la teneur maximale autorisée en soufre des fiouls lourds, du gasoil, du gasoil marin et du diesel marin utilisés dans l'Union. Ces combustibles contiennent de hautes teneurs en soufre qui causent pollution et problèmes de santé chez les humains, qui diminuent la biodiversité et nuisent à l'agriculture et aux forêts.

Ce texte va participer à la lutte contre la pollution et l'acidification, qui endommagent notre environnement.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. ‒ I am pleased that the Consultative Working Party was able to conclude, without dissent, that this proposal is a straightforward codification of existing texts, without any change in their substance.

 
  
MPphoto
 
 

  Fulvio Martusciello (PPE), per iscritto. ‒ Sono a favore della proposta relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi.

La relazione in questione, che mira a ridurre le emissioni di biossido di zolfo stabilendo i livelli massimi di tenore di zolfo per l'olio combustibile pesante e i gasoli, come il gasolio da riscaldamento e i gasoli leggeri utilizzati dalle navi, si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali.

 
  
MPphoto
 
 

  Valentinas Mazuronis (ALDE), raštu. ‒ Pritariau EP ir Tarybos direktyvos dėl sieros kiekio sumažinimo tam tikrose skystojo kuro rūšyse priėmimui. Šiuo pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamus tekstus nekeičiant jų esmės.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE), in writing. ‒ I supported this report to reduce the amount of sulphur in some liquids.

 
  
MPphoto
 
 

  Joëlle Mélin (ENF), par écrit. ‒ La pollution de l'atmosphère en souffre est très nuisible à la santé humaine. La directive en question vient fixer le taux maximal de souffre que rejettent les bateaux à combustibles marins.

Ce texte n'ayant pas de portée néfaste, je l'ai trouvé convenable.

En conséquence, j'ai voté pour.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. ‒ Apresentei o meu voto favorável à proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à redução do teor de enxofre de determinados combustíveis líquidos.

Os objetivos de qualidade do ar estabelecidos pela UE continuam por cumprir. A poluição atmosférica é uma das principais preocupações ambientais com que se defrontam os cidadãos.

A UE deve estar ciente dos efeitos negativos significativos para a saúde pública causados pelos altos teores de enxofre de determinados combustíveis líquidos.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Metsola (PPE), in writing. I supported this resolution as it concerns the codification texts regarding pollution and emissions from shipping-related activities in the form of sulphur dioxide, which harms health and the environment.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. – Je me suis prononcé en faveur de la codification pure et simple de la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides. Cette proposition de directive n'a subi aucune modification sur le fond. La codification a le double mérite de la clarté et de la concision. Elle permet aux utilisateurs de ne consulter qu'un seul texte authentique et réduit d'autant le volume de l'"acquis communautaire" ,qui regroupe tous les actes juridiques contraignants adoptés par les institutions européennes.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing. ‒ I have voted in favour of the codification of the report on the reduction in the sulphur content of certain liquid fuels because I am in agreement with the codification of the existing texts without any change in their substance.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Molnár (S&D), írásban. ‒ A Bizottság az egyes folyékony tüzelőanyagok kéntartalmának csökkentéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tett javaslatot. Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport véleménye szerint a javaslat a meglévő szövegek érdemi módosítás nélküli egyszerű egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza. A Jogi Bizottság jelentésében erre tekintettel azt javasolja, hogy a Parlament értsen egyet az említett tanácsadó munkacsoport ajánlásainak megfelelően módosított javaslattal. Ennek megfelelően szavaztam.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Monot (ENF), par écrit. ‒ La présente directive fixe la teneur maximale autorisée en soufre des fiouls lourds, du gas-oil, du gas-oil marin et du diesel marin utilisés dans l'Union. Les émissions des bateaux à combustibles marins présentent une teneur élevée en soufre, ce qui contribue à la pollution de l'air et nuit à la santé humaine. De surcroît, l'acidification et le rejet dans l'atmosphère de dioxyde de soufre causent des dommages aux écosystèmes fragiles, diminuent la biodiversité et nuisent à l'agriculture et aux forêts. Ce texte est une codification à droit constant. Il participe à une nécessaire lutte contre la pollution et l'acidification, qui endommagent notre environnement. Il doit donc être soutenu.

 
  
MPphoto
 
 

  Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE), por escrito. ‒ Voto a favor deste relatório sobre a diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à redução do teor de enxofre de determinados combustíveis líquidos que serve para a codificação dos textos já existentes, sem alterações substantivas.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Montel (ENF), par écrit. ‒ Le rapport Ferrara s'inscrit dans une démarche de simplification et de clarification du droit de l'UE afin de le rendre plus lisible et plus accessible au public comme aux juristes. Il procède d'une volonté de transparence bienvenue.

La présente proposition porte plus spécifiquement sur une modification des règles commerciales destinées à aider les pays en voie de développement dans leur lutte contre les pandémies suivantes: SIDA, tuberculose et paludisme.

En ce qu'il ne modifie qu'à la marge et pour plus de clarté un mécanisme bénéfique dans le développement de pays tiers, ainsi que dans la lutte contre des maladies mortelles, j'ai décidé de voter en faveur de ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Nadine Morano (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de ce rapport dans la mesure où il ne vise qu'à codifier une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil, concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides, sans modifier le contenu du texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Renaud Muselier (PPE), par écrit. ‒ Je n'ai pu, pour raison médicale, assister à la séance plénière du 7 au 10 mars 2016. Néanmoins, je tiens à faire part de mon soutien à la directive portant sur la réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides.

 
  
MPphoto
 
 

  József Nagy (PPE), írásban. ‒ Az Európai Unió jogrendszere közvetlenül érinti az európai polgárokat, ezért is elengedhetetlen, hogy mindenki számára érthető és áttekinthető legyen. Különös figyelmet kell erre szentelnie a három jogalkotó intézménynek, az Európai Parlamentnek, a Bizottságnak és a Tanácsnak is. Mint az Európai Parlament képviselője, kötelességemnek érzem az olyan javaslatok elfogadását, amik ezt a célt szolgálják. Ilyen például az egyes folyékony tüzelőanyagok kéntartalmának csökkentéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról szóló jelentés is.

 
  
MPphoto
 
 

  Victor Negrescu (S&D), in writing. ‒ I have voted for this report that aims to reduce the emissions of sulphur dioxide as a result of combustion of certain types of liquid fuels and thereby to reduce the negative effects of such emissions on man and the environment. These reductions in emissions will be achieved by imposing limits on the sulphur content of certain liquid fuels as a condition for their use within the territory of the Member States.

 
  
MPphoto
 
 

  Dan Nica (S&D), în scris. ‒ Prezenta directivă stabilește conținutul maxim permis de sulf din păcura grea, din motorină, din combustibilul pentru motoare navale și din combustibilul pentru motoare diesel navale utilizate în Uniune.

Emisiile generate de transportul maritim prin arderea combustibililor marini cu conținut ridicat de sulf contribuie la poluarea aerului cu dioxid de sulf și pulberi în suspensie, ceea ce dăunează sănătății umane și mediului și contribuie la depunerile de acizi. În absența măsurilor stabilite prin prezenta directivă, emisiile generate de transportul maritim ar fi fost în scurt timp mai ridicate decât emisiile generate de toate sursele terestre.

Pentru a facilita tranziția către noile tehnologii de motoare cu potențialul de a asigura alte reduceri semnificative ale emisiilor în sectorul maritim, Comisia ar trebui să exploreze și alte posibilități care să permită și să încurajeze utilizarea pe nave a motoarelor alimentate cu gaz.

În conformitate cu orientările existente în materie de ajutoare de stat pentru protecția mediului, statele membre pot acorda ajutoare de stat operatorilor afectați de prezenta directivă, inclusiv ajutoare pentru operațiunile de modernizare a navelor existente, cu condiția ca aceste ajutoare să fie considerate compatibile cu piața internă.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (ENF), schriftlich. ‒ Bei der vorliegenden Kodifizierung der bestehenden Rechtslage gibt es meiner Meinung nach keine Einwände. Ich stimme deshalb dem vorliegenden Vorschlag zu.

 
  
MPphoto
 
 

  Urmas Paet (ALDE), kirjalikult. ‒ Toetasin. Raport reguleerib väävlisisaldust teatud vedelkütuste põletamisel, et vähendada kahjulikku õhusaastet. Tegemist on kehtivate õigusaktide kodifitseerimisega ilma sisuliste muudatusteta.

 
  
MPphoto
 
 

  Margot Parker (EFDD), in writing. ‒ UKIP voted against this measure because this was a proposal for legislation. UKIP is opposed in principle to the European Parliament making any law which is applicable to the United Kingdom.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. ‒ Considerando utile la codificazione dei testi esistenti in materia di riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi, esprimo il mio voto favorevole alla proposta in questione.

 
  
MPphoto
 
 

  Alojz Peterle (PPE), pisno. ‒ Poročilo o predlogu direktive o zmanjšanju deleža žvepla v nekaterih vrstah tekočega goriva sem podprl, saj je potrebno omejiti onesnaženje okolja. Z okrepitvijo zavez k varovanju okolja in s tem povezanimi standardi poročilo predstavlja pomemben korak v pravo smer.

 
  
MPphoto
 
 

  Marijana Petir (PPE), napisan. ‒ Direktiva Vijeća 1999/32/EZ je znatno izmijenjena nekoliko puta, a sukladno dogovoru između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije bilo je potrebno provesti postupak kodifikacije. Sama osnovna inačica Direktive nastoji smanjiti emisiju sumporovog dioksida nastalog izgaranjem određene vrste tekućih goriva, a time i smanjiti štetne učinke takvih emisija po čovjeka i okoliš. Direktiva utvrđuje maksimalni dopušteni sadržaj sumpora od teškog loživog ulja, plinskog ulja, morskih plinskih ulja i brodskog dizel ulja koje se koristi u Uniji.

S obzirom na ograničenje sadržaja sumpora u teškom loživom ulju, kodifikacija se provodi s ciljem da se osigura usklađenost akta Unije s međunarodnim pravom, kao i da se osigura pravilno provođenje novih globalno utvrđenih standarda za sumpor na području Unije. Kodificirana direktiva bi nakon provedbe kodifikacije trebala biti u skladu s revidiranim Dodatkom VI Međunarodne konvencije o sprječavanju onečišćenja s brodova kako je izmijenjena Protokolom iz 1978. i koja sadrži propise za sprječavanje onečišćenja zraka s brodova. Izmijenjeni Prilog VI protokola je stupio na snagu 1. srpnja 2010. godine tako da zbog potrebe veće pravne sigurnosti obveznika u provođenju obveza konvencije na teritoriju Unije podržavam ovu kodifikaciju.

 
  
MPphoto
 
 

  Florian Philippot (ENF), par écrit. ‒ La présente directive fixe la teneur maximale autorisée en soufre des fiouls lourds, du gas-oil, du gas-oil marin et du diesel marin utilisés dans l'Union. Les émissions des bateaux à combustibles marins présentent une teneur élevée en soufre, ce qui contribue à la pollution de l'air et nuit à la santé humaine. De surcroît, l'acidification et le rejet dans l'atmosphère de dioxyde de soufre causent des dommages aux écosystèmes fragiles, diminuent la biodiversité et nuisent à l'agriculture et aux forêts. Dans la mesure où il ne s'agit que d'une simple codification et où le texte codifié participe à la lutte contre la pollution et l'acidification, qui endommagent notre environnement, je n'ai aucune raison de m'y opposer et je vote donc pour ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. ‒ Cilj Direktive 1999/32 Europske Komisije o smanjenju sadržaja sumpora u određenim tekućim gorivima je smanjenje emisija sumporovog dioksida nastalih izgaranjem određene vrste tekućih goriva, a time se želi smanjiti štetni učinak takvih emisija na čovjeka i okoliš. Ta smanjenja emisija sumporovog dioksida će se postići nametanjem ograničenja na sadržaj sumpora uslijed izgaranja određenih vrsta tekućih goriva što stvara uvjet za njihovo korištenje na teritoriju država članica. Emisije sumpornog dioksida su jedan od uzroka zakiseljavanja i formiranja čestica u Europskoj uniji, uzrokuju kisele kiše koje onečišćuju šume, rijeke, jezera i druga prirodna bogatstva, te su jedan od faktora koji uzrokuju oštećenja ekosustava, biološke raznolikosti i ljudsko zdravlje. Iz tog razloga, podržavam kodifikacijski tekst Europskog parlamenta i Vijeća o smanjenju sadržaja sumpora u određenim tekućim gorivima.

 
  
MPphoto
 
 

  João Pimenta Lopes (GUE/NGL), por escrito. ‒ O relatório dá aval à Codificação feita pela Comissão relativa à Diretiva 1999/32/CE sobre o assunto. Avança algumas propostas de alteração que pouco alteram a proposta da Comissão que, por sua vez, se limita a proceder a alterações formais ma generalidade do texto: alterações de nomenclatura e articulação com outros documentos.

Na essência, a diretiva visa controlar a quantidade de enxofre que os navios usam nos seus combustíveis pelos danos que estes infligem no ambiente, por via de um controlo feito durante a navegação mas também quando estão atracados.

Propõe alternativas de combustível, estabelece as percentagens de enxofre nos combustíveis, propõe sanções dissuasivas, proporcionadas e efetivas para embarcações que utilizem este composto nos seus combustíveis. Define ainda o teor máximo desses combustíveis passíveis de uso nas ZEE dos Estados-Membros.

Votámos favoravelmente.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrej Plenković (PPE), napisan. – Podržavam izvješće kolegice Ferrare. Europska unija svojom politikom zaštite okoliša ima zadaću postići zadovoljavajući stupanj kvalitete zraka ponajprije zbog očuvanja zdravlja svojih stanovnika. Sumpor je element vrlo raširene uporabe u industriji jer se određeni udjeli nalaze u određenim tekućim gorivima koja se koriste u brodskom prometovanju na teritoriju EU-a. Odgađanje smanjenja postotka sumpora u gorivu rezultirat će time da će brodovi postati veći onečišćivaći zraka od svih kopnenih izvora zajedno. Prijedlogom direktive potiče se ekološks osviještenost te smatram nužnim smanjiti postotak udjela sumpora u tekućim gorivima i poticati korištenje drugih obnovljivih izvora energije, primjerice električne energije. Unatoč svim naporima da se stanje promijeni, značajan udio stanovnika EU-a živi na područjima gdje se još uvijek prekoračuju standardi kvalitete zraka i onečišćenje je na visokom nivou što pogotovo šteti stanovnicima s respiratornim smetnjama. Iako će metode smanjenja emisija sumpora zahtijevati velike financijske izdatke, imat će i veliki učinak na okoliš i zdravlje ljudi.

 
  
MPphoto
 
 

  Franck Proust (PPE), par écrit. ‒ Ce rapport a pour objet de codifier le texte sur la réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides. La codification est une tradition juridique continentale, qui consiste à rassembler en un nouveau texte unique un acte législatif et toutes ses modifications.

 
  
MPphoto
 
 

  Julia Reid (EFDD), in writing. ‒ UKIP voted against this measure because this was a proposal for legislation. UKIP is opposed in principle to the European Parliament making any law which is applicable to the United Kingdom.

 
  
MPphoto
 
 

  Sofia Ribeiro (PPE), por escrito. ‒ A presente diretiva tem por objetivo reduzir as emissões de dióxido de enxofre resultantes da combustão de certos tipos de combustíveis líquidos e minorar, assim, os efeitos nocivos destas emissões no homem e no ambiente. Para isso, o relatório estabelece, por exemplo, o teor de enxofre máximo permitido para o fuelóleo pesado, o gasóleo, o gasóleo naval e o óleo diesel naval utilizados na União.

O relatório afirma ainda que a redução das emissões de dióxido de enxofre resultantes da combustão de certos combustíveis líquidos derivados do petróleo deve ser obtida por meio da imposição de limites ao teor de enxofre desses combustíveis, como condição para poderem ser utilizados no território, mares territoriais, zonas económicas exclusivas e zonas de controlo da poluição dos Estados-Membros.

Congratulo-me com a apresentação deste relatório, tendo-o votado favoravelmente pois, sem as medidas nele introduzidas, em muito pouco tempo as emissões provenientes dos transportes marítimos poderiam ultrapassar as emissões provenientes do conjunto das fontes terrestres.

 
  
MPphoto
 
 

  Liliana Rodrigues (S&D), por escrito. ‒ Trata-se apenas da codificação pura e simples dos textos existentes, sem alterações substantivas.

 
  
MPphoto
 
 

  Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (S&D), por escrito. ‒ He votado a favor de esta Resolución legislativa que se limita a una codificación pura y simple de los actos existentes, sin modificaciones sustanciales.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Rolin (PPE), par écrit. ‒ La présente directive a pour objet de réduire les émissions de dioxyde de soufre résultant de la combustion de certains types de combustibles liquides et de diminuer ainsi les effets néfastes de ces émissions sur l'homme et l'environnement. L'acidification et le rejet dans l'atmosphère de dioxyde de soufre causent des dommages aux écosystèmes fragiles, diminuent la biodiversité, réduisent la valeur d'agrément et nuisent aux cultures et à la croissance des forêts. La pollution par le dioxyde de soufre peut également avoir des effets importants sur la santé humaine, en particulier parmi la population souffrant d'affections respiratoires. Le texte adopté, que j'ai soutenu, fixe donc la teneur maximale autorisée en soufre des fiouls lourds, du gas-oil, du gas-oil marin et du diesel marin utilisés dans l'Union.

 
  
MPphoto
 
 

  Bronis Ropė (Verts/ALE), raštu. ‒ Pritariau šiam dokumentui. Kuro kokybės didinimas, bent jau tol, kol pakankamai plačiai neįdiegėme ar neišplėtojome pakankamai galingų kuro nenaudojančių alternatyvų, pvz. saulės energijos – svarbi aplinkos švarinimo priemonė.

Kartu raginu Komisiją nepamiršti, kad gamta sienų nepripažįsta, todėl aplinkos kokybės reikia siekti ne tik ES, bet ir likusioje planetos dalyje. Todėl kviečiu įtraukti šiuos kuro kokybės klausimus ir į ES santykių su kitomis pasaulio šalimis darbotvarkę.

 
  
MPphoto
 
 

  Tokia Saïfi (PPE), par écrit. ‒ J'ai soutenu ce rapport portant codification d'une directive concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles.

La proposition de directive codifiée a pour objet de réduire les émissions de dioxyde de soufre résultant de la combustion de certains types de combustibles liquides et de diminuer ainsi les effets néfastes de ces émissions sur l'homme et l'environnement. Elle fixe notamment la teneur maximale autorisée en soufre des fiouls lourds, du gas-oil, du gas-oil marin et du diesel marin utilisés dans l'Union.

L'Union et les différents États membres font partie de la convention CEE-ONU du 13 novembre 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance. Cette convention, et notamment ses protocoles, ont connu, ces dernières années, des évolutions auxquelles l'Union doit s'adapter, conformément à ses engagements internationaux, mais également pour poursuivre ses objectifs de protection de l'environnement et de santé publique.

 
  
MPphoto
 
 

  Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL), por escrito. ‒ Hemos votado a favor de este informe, referido a una propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la reducción de azufre en el contenido de algunos combustibles líquidos. La nueva Directiva sustituirá a los diversos actos que se incorporan en ella; la propuesta respeta en su totalidad el contenido de los textos codificados y, por lo tanto, no hace más que compilar únicamente aquellas modificaciones formales requeridas por la propia operación de codificación. Según los servicios jurídicos del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión, la propuesta en cuestión contiene una codificación directa de los textos existentes sin ninguna modificación sustancial de los mismos. La Directiva propuesta pretende reducir la emisión de dióxido de azufre resultante de la combustión de algunos tipos de combustibles líquidos y aminorar así los efectos nocivos de tales emisiones en el ser humano y el medio ambiente.

 
  
MPphoto
 
 

  Christel Schaldemose (S&D), skriftlig. ‒ Vi er nødt til at passe på miljøet. Derfor skal vi begrænse svovlindholdet i brændstof. Kun på den måde kan vi reducere de skadelige effekter, en sådan udledning har. Derfor støtter jeg aftalen.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL), por escrito. ‒ He decidido votar a favor del presente informe porque supone una mejora técnica de la legislación en el ámbito de las emisiones de determinados combustibles líquidos. En lo específico, este acto recopila las enmiendas a la regulación que afecta a combustibles principalmente empleados en el transporte naval y agrupa todas las obligaciones de los Estados miembros en el control y la supervisión de estas emisiones dentro de sus aguas. Resulta necesaria una mejora del marco legislativo en el ámbito de las emisiones del transporte para garantizar que no se produzcan escándalos como los relacionados con el sector del automóvil. Debido a que se trata de una codificación técnica que integra en un solo acto legislativo el acto básico y sus posteriores enmiendas que, en este caso, no supone ninguna modificación sustancial de su contenido, he decidido votar a favor del presente informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Remo Sernagiotto (ECR), per iscritto. ‒ La presente relazione codifica la direttiva 1999/32/CE esistente, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi, senza apportare modifiche sostanziali. Ho deciso pertanto di votare a favore.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Seymour (EFDD), in writing. ‒ UKIP voted against this measure because this was a proposal for legislation. UKIP is opposed in principle to the European Parliament making any law which is applicable to the United Kingdom.

 
  
MPphoto
 
 

  Siôn Simon (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of this codification of the directive relating to a reduction in the sulphur content of certain liquid fuels, as it contains a straightforward codification of the existing texts without any changes in their substance, and the subject of the directive contributes to our need to have better air quality and reduce pollution.

 
  
MPphoto
 
 

  Branislav Škripek (ECR), písomne ‒ Cieľom tejto smernice je znížiť emisie oxidu siričitého vznikajúce spaľovaním určitých typov kvapalných palív, a tým obmedziť škodlivé účinky týchto emisií na ľudí a životné prostredie. Pri tomto hlasovaní išlo o návrh, kde predmetom je iba jasná a jednoduchá kodifikácia platných textov bez zmeny ich podstaty. Preto som súhlasil som s týmto návrhom.

 
  
MPphoto
 
 

  Davor Škrlec (Verts/ALE), napisan. ‒ Podržao sam ovu uredbu budući kako predstavlja korak naprijed u smanjenju štetnih utjecaja sumporovog dioksida na okoliš. Svako smanjenje sumpora u atmosferi smanjuje i njegovo štetno djelovanje na eko-sustave, proizvodnju usjeva te rast šuma, kao i na smanjenje pojava kiselih kiša. Danas postoji tehnologija koja omogućava ovu inovaciju, a studije su pokazale kako će koristi od smanjenja sumporovog dioksida u određenim tekućim gorivima, koje ponajprije koriste brodovi, biti veće od predviđenih troškova industrije.

Za uspjeh ove inicijative potreban je također i angažman država članica Unije, kako bi osigurale dovoljno često i točno uzorkovanje brodskih goriva na tržištu te kontrole na samim brodovima, od kontrole dnevnika do dostavnica određenih goriva. Uz kontrole, potrebno je izraditi i analize isplativosti pomorskog prometa te promicati razvoj tog prometa naspram kopnenog, budući kako kopneni prijevoz u svakom slučaju stvara više prometnog zagušenja te je suprotan ciljevima Unije u pogledu klimatskih promjena.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D), písomne ‒ S návrhom Komisie, ktorým sa upravuje obsah síry v niektorých kvapalných palivách, som súhlasila, keďže ide najmä o kodifikáciu starších legislatívnych textov. Tento návrh smernice je možné podporiť, pretože podľa konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb EP je predmetom uvedeného návrhu iba jasná a jednoduchá kodifikácia platných textov bez zmeny ich podstaty.

Zámerom tejto smernice je znížiť emisie dioxidu siričitého, ktorý vzniká spaľovaním určitých typov kvapalných palív. Predpokladá sa, že sa tým zároveň znížia nežiaduce účinky, ktoré majú emisie na zdravie človeka a kvalitu životného prostredia. Úprava smernice má tiež za účel zosúladiť právne texty únie s medzinárodným právom týkajúceho sa nových globálnych štandardov týkajúcich sa množstva síry v životnom prostredí. Okrem toho má smernica stanoviť aj maximálne úrovne dovoleného obsahu síry v ťažkých palivách, v zemnom plyne, či v námorných palivách. Z týchto dôvodov dúfam, že navrhovaná smernica prispeje k znižovaniu vypúšťania škodlivých látok do životného prostredia.

 
  
MPphoto
 
 

  Igor Šoltes (Verts/ALE), pisno. ‒ Namen predlagane direktive je zmanjšati emisije žveplovega dioksida, ki nastanejo pri sežiganju nekaterih vrst tekočega goriva, in tako zmanjšati škodljive učinke teh emisij na človeka in okolje. S to direktivo je določena najvišja dovoljena vsebnost žvepla v težkem kurilnem olju, plinskem olju, plinskem olju za plovila in dizelskem olju za plovila, ki se uporabljajo v Evropski uniji. Pomembno je skupno zmanjšati delež žvepla na ravni EU, saj je zakisljevanje okolja čezmejni pojav. S kodificiranjem predpisov se namerava poenostaviti in pojasniti pravo EU. V tem primeru pride v poštev kodifikacija Direktive Sveta 1999/32/ES z dne 26. aprila 1999 o zmanjšanju deleža žvepla v nekaterih vrstah tekočega goriva, ki spreminja Direktivo 93/12/EGS. Po mnenju posvetovalne skupine pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, je predlog kodifikacija obstoječih besedil brez bistvenih sprememb v njihovi vsebini. Zaradi navedenega sem na plenarnem zasedanju glasoval za sprejetje poročila in s tem predlog direktive podprl.

 
  
MPphoto
 
 

  Davor Ivo Stier (PPE), napisan. ‒ Uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 20. prosinca 1994. o ubrzanoj metodi rada za službeno kodificiranje zakonodavnih tekstova, izvješće Odbora za pravna pitanja te budući da se prema mišljenju savjetodavne skupine pravnih službi Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije dotični prijedlog ograničava samo na kodifikaciju postojećih tekstova bez suštinskih promjena, podržao sam izvješće.

 
  
MPphoto
 
 

  Dubravka Šuica (PPE), napisan. ‒ Ovo se izvješće bavi kodifikacijom pravila u već postojećoj Uredbi Komisije 1999/32/EK od 26. travnja 1999. godine vezano za smanjenje količine sumpora u pojedinim tekućim gorivima, kao i nadopunjavanjem Uredbe 93/12/EEC.

U preambuli kodificirane verzije Uredbe, točka navedena pod brojem 30 trebala bi se ubaciti između točki 39 i 40. Kao posljedica toga, točke numerirane između 31 i 39 trebale bi se renumerirati od 30 do 38, a prijašnja točka 30. renumerirati u točku 39. Tekst u članku 20. trebao bi biti zamijenjen sljedećim tekstom: „Uredba će stupiti na snagu dvadesetog dana nakon objavljivanja u službenom listu Europske unije”.

Ovaj prijedlog je jednostavna kodifikacija Uredbe u kojoj se njena suština ne mijenja.

Podržavam ovaj prijedlog jer smatram da će njime sadržaj Uredbe biti jasniji, a time će se omogućiti bolja i konkretnija primjena Uredbe.

 
  
MPphoto
 
 

  Kay Swinburne (ECR), in writing. ‒ It has been concluded that this is a straightforward codification of existing text, without any change to the substance, and therefore I voted in favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Νεοκλής Συλικιώτης ( GUE/NGL), γραπτώς. ‒ Η εν λόγω πρόταση περιορίζεται απλώς και μόνο σε κωδικοποίηση των υπαρχόντων κειμένων, χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους. Γι’ αυτό υπερψηφίσαμε την έκθεση, εγκρίνοντας την θέση όπως προσαρμόστηκε με βάση τις συστάσεις της συμβουλευτικής ομάδας των νομικών υπηρεσιών.

 
  
MPphoto
 
 

  Tibor Szanyi (S&D), írásban. ‒ Szavazatommal támogattam a folyékony tüzelőanyagok kéntartalmának csökkentésével kapcsolatos jelentést, mely támogatja a kapcsolódó Bizottsági kodifikációs folyamatot. Az Európai Bizottság javaslata tekintettel van a jogszabályszövegek hivatalos egységes szerkezetbe foglalásának gyorsított munkamódszeréről szóló, 1994. december 20-i intézményközi megállapodásra. Az irányelv számos jogi aktust egyesít, emellett a szulfur-dioxid-kibocsátás csökkentésére törekszik az egyes folyékony tüzelőanyagok tekintetében. Úgy vélem, hogy minden egyes, ebbe az irányba tett lépéssel csökkenthetjük az embereket és környezetet terhelő káros anyagok mennyiségét.

Az irányelv például meghatározza a megengedhető maximális kéntartalmat az Európai Unióban, a nehézfűtőolaj, a gázolaj, tengeri gázolaj és tengeri dízelolaj tekintetében. Mindezt úgy határozza meg, hogy lehetővé tesz tagállami és regionális eltéréseket ott, ahol a környezeti feltételek lehetővé teszik, illetve engedményeket tesz azon tüzelőberendezések esetében, amelyek megfelelnek a 2001/80/EK és a 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvek kibocsátási határértékeinek. Mindezzel úgy gondolom, hogy biztosítani tudjuk a fokozatosság elvét.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. ‒ Je me suis prononcé en faveur du texte de ma collègue Ferrara, conformément à l'avis des experts de notre groupe politique.

 
  
MPphoto
 
 

  Pavel Telička (ALDE), in writing. ‒ Sulphur, which is naturally present in small quantities in petroleum and coal, is harmful to man and to the environment when combusted. In fact, it has been recognised that emissions of sulphur dioxide are one of the causes of acidification and particle formation in the EU, and are one of the factors causing damage to ecosystems, biodiversity and human health. This is why I voted for this proposed directive, which suggests reducing the sulphur content of certain liquid fuels. I hope this will be a step forward in protecting our health, our ecosystems and biodiversity.

 
  
MPphoto
 
 

  Ruža Tomašić (ECR), napisan. ‒ Podržala sam ovo izvješće jer smatram da će ovaj prijedlog doprinijeti zaštiti okoliša i ljudi.

Dokazano je da je sumpor prisutan u malim količinama u nafti te da je on glavni izvor emisija sumporovog dioksida što je jedan od glavnih uzroka kiselih kiša i onečišćenja zraka. Osim direktnog utjecaja na kvalitetu zraka koji nas okružuje, smanjenje sadržaja sumpora važno je možda još više zbog toga što se uz primjenu motornih goriva s vrlo malo ili praktički bez sumpora mogu uspješno primjenjivati visoko razvijeni i sofisticirani sustavi naknadne obrade ispušnih plinova motora.

Dolazim iz zemlje koja je iznimno bogata florom i faunom i za koju je od značaja da se ovakvi prijedlozi usvoje. Ovim ćemo osigurati bolje uvjete života za naše potomke te sačuvati raznolikost biološkog života, kao i ljepotu okoliša.

 
  
MPphoto
 
 

  Romana Tomc (PPE), pisno. ‒ Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o zmanjšanju deleža žvepla v nekaterih vrstah tekočega goriva sem podprla, saj gre za pomembno direktivo, ki posega na področje urejanja problematike onesnaževanja zraka, kar pa je ena od glavnih zaskrbljenosti, povezanih z okoljem, s katero se soočamo evropski državljani. Velik delež evropskega prebivalstva na žalost živi na območjih, v katerih cilji EU v zvezi zagotavljanjem kakovosti zraka še zmeraj niso povsem doseženi. Verjamem, da predlagana direktiva predstavlja še večje prizadevanje za zagotavljanje višje kakovosti zraka in naravnih življenjskih pogojev na ravni celotne Unije. S slednjo direktivo bomo med drugim tudi korak bliže inovativni in učinkoviti rabi virov.

 
  
MPphoto
 
 

  Estefanía Torres Martínez (GUE/NGL), por escrito. ‒ Hemos votado a favor de este informe, referido a una propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la reducción de azufre en el contenido de algunos combustibles líquidos. La nueva Directiva sustituirá a los diversos actos que se incorporan en ella; la propuesta respeta en su totalidad el contenido de los textos codificados y, por lo tanto, no hace más que compilar únicamente aquellas modificaciones formales requeridas por la propia operación de codificación. Según los servicios jurídicos del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión, la propuesta en cuestión contiene una codificación directa de los textos existentes sin ninguna modificación sustancial de los mismos. La Directiva propuesta pretende reducir la emisión de dióxido de azufre resultante de la combustión de algunos tipos de combustibles líquidos y aminorar así los efectos nocivos de tales emisiones en el ser humano y el medio ambiente.

 
  
MPphoto
 
 

  Mylène Troszczynski (ENF), par écrit. ‒ Cette directive fixe la teneur maximale autorisée en soufre des fiouls lourds, du gas-oil, du gas-oil marin et du diesel marin utilisés dans l'Union. Les émissions des bateaux à combustibles marins présentent une teneur élevée en soufre, ce qui contribue à la pollution de l'air et nuit à la santé humaine. De surcroît, l'acidification et le rejet dans l'atmosphère de dioxyde de soufre causent des dommages aux écosystèmes fragiles, diminuent la biodiversité et nuisent à l'agriculture et aux forêts.

Je vote donc pour ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  István Ujhelyi (S&D), írásban. ‒ A jogszabályszövegeket hivatalos egységes szerkezetbe kell foglalni, ahogyan ebben az esetben is az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport megvizsgálta a Bizottság által benyújtott javaslatot. A javaslat vizsgálata eredményeként a tanácsadó munkacsoport egyhangúlag megállapította, hogy a javaslat a meglévő szövegek érdemi módosítás nélküli egyszerű egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza. Voksommal támogattam a dokumentumot.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL), por escrito. ‒ Hemos votado a favor de este informe, referido a una propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la reducción de azufre en el contenido de algunos combustibles líquidos. La nueva Directiva sustituirá a los diversos actos que se incorporan en ella; la propuesta respeta en su totalidad el contenido de los textos codificados y, por lo tanto, no hace más que compilar únicamente aquellas modificaciones formales requeridas por la propia operación de codificación. Según los servicios jurídicos del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión, la propuesta en cuestión contiene una codificación directa de los textos existentes sin ninguna modificación sustancial de los mismos. La Directiva propuesta pretende reducir la emisión de dióxido de azufre resultante de la combustión de algunos tipos de combustibles líquidos y aminorar así los efectos nocivos de tales emisiones en el ser humano y el medio ambiente.

 
  
MPphoto
 
 

  Ernest Urtasun (Verts/ALE), in writing. ‒ I voted in favour of this technical report as this is official codification of legislative texts; the proposal is a straightforward codification of existing texts, without any change in their substance.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivo Vajgl (ALDE), in writing. ‒ I voted in favour of the report on the proposal for a directive concerning the reduction in the sulphur content of certain liquid fuels. The report demands for the reduction of emissions of sulphur dioxide resulting from the use of certain types of liquid fuels. The final aim is to reduce the harmful effects of these emissions on the population and the environment. The suggested method to achieve such a goal is to impose limits on the sulphur content of such fuels as a condition for their use within Member States’ land and sea territory. The report strives towards a healthier and more ecological environment.

 
  
MPphoto
 
 

  Ramón Luis Valcárcel Siso (PPE), por escrito. ‒ Mediante esta decisión, el Parlamento Europeo, considerando que según el grupo consultivo de los Servicios Jurídicos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, la propuesta en cuestión se limita a una codificación pura y simple de los actos existentes, sin modificaciones sustanciales, procede a aprobar en primera lectura la propuesta de la Comisión en su versión adaptada a las recomendaciones del grupo consultivo de los Servicios Jurídicos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión. Por ello considero necesario votar a favor de dicha decisión.

 
  
MPphoto
 
 

  Hilde Vautmans (ALDE), schriftelijk. ‒ Dit verslag regelt het zwavelgehalte van bepaalde vloeibare brandstoffen om schadelijke luchtvervuiling te verminderen. Dit is een eenvoudige codificatie van bestaande wetgeving zonder inhoudelijke wijzigingen. Daarom stemde ik vóór dit verslag.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Viegas (GUE/NGL), por escrito. ‒ O Grupo Consultivo dos Serviços Jurídicos do Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão concluiu, no seu parecer, que a proposta em apreço se cinge à codificação pura e simples dos textos existentes, sem alterações substantivas, pelo que se justifica a aprovação.

 
  
MPphoto
 
 

  Harald Vilimsky (ENF), schriftlich. ‒ Es bestehen keine Einwände gegen eine Kodifizierung. Es kommt zu keinen inhaltlichen Änderungen. Daher habe ich für diesen Bericht gestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Beatrix von Storch (ECR), schriftlich. ‒ Der Entschließung des EU-Parlaments zum Thema Verringerung des Schwefelgehalts bestimmter flüssiger Kraft- oder Brennstoffe habe ich zugestimmt. Der Text beinhaltet lediglich eine Neukodifizierung der bestehenden Regulierungen, ohne dass diese über den bisherigen Regelungsgehalt hinausgehen.

 
  
MPphoto
 
 

  Θεόδωρος Ζαγοράκης ( PPE), γραπτώς. ‒ Υπερψήφισα την έκθεση της Laura Ferrara εκ μέρους της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων. Στο σχέδιο που κατατέθηκε λαμβάνεται υπόψη η σχετική γνωμοδότηση των αρμόδιων νομικών υπηρεσιών του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής.

 
  
MPphoto
 
 

  Milan Zver (PPE), pisno. ‒ Emisije, ki nastajajo pri izgorevanju goriv za plovila z visoko vsebnostjo žvepla, onesnažujejo zrak z žveplovim dioksidom in trdnimi delci, ki škodujejo zdravju ljudi in okolju ter prispevajo k oblikovanju kislih usedlin.

Obstoječa Direktiva Sveta 1999/32/ES, ki določa najvišjo dovoljeno vsebnost žvepla v gorivih za plovila, je bila že večkrat bistveno spremenjena in je zato nepregledna.

Ker menim, da je potrebno ohranjati kakovost zraka, ki ne bo imela večjih negativnih učinkov na zdravje ljudi in okolje ter ju ne bo ogrožala, sem podprl predlog nove Direktive, ki prinaša pregleden in jasen regulativni okvir.

 

12.2. Εκτροπή του εμπορίου ορισμένων βασικών φαρμακευτικών προϊόντων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση (A8-0038/2016 - Laura Ferrara)
  

Schriftliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 
 

  Isabella Adinolfi (EFDD), per iscritto. ‒ L'Unione europea ha da sempre svolto un ruolo chiave nel semplificare, per i paesi in via di sviluppo, l'accesso a medicinali essenziali tramite politiche commerciali innovative.

Provvedere alla fornitura di medicinali per paesi che già versano in gravi condizioni economiche rappresenta senza dubbio un obiettivo fondamentale.

La proposta di codificazione della normativa esistente in materia, in armonia con l'articolo 103 del regolamento, vieta categoricamente di procedere a modifiche sostanziali della disciplina, che possano cioè intaccarne il significato o la portata.

Ho espresso perciò voto favorevole alla codificazione, poiché rendere la disciplina chiara ed uniforme permetterà senza dubbio di realizzare gli obiettivi proposti in maniera più efficace.

 
  
MPphoto
 
 

  John Stuart Agnew (EFDD), in writing. – UKIP voted against this measure because this was a proposal for legislation. UKIP is opposed in principle to the European Parliament making any law which is applicable to the United Kingdom.

 
  
MPphoto
 
 

  Tim Aker (EFDD), in writing. – UKIP voted against this measure because this was a proposal for legislation. UKIP is opposed in principle to the European Parliament making any law which is applicable to the United Kingdom.

 
  
MPphoto
 
 

  Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL), por escrito. ‒ A pesar de tratarse de una mera codificación, me he opuesto a este informe con el fin de dejar clara mi oposición a la regulación de base, que ha fracasado en asegurar el acceso a los medicamentos en los países en desarrollo. No podemos avanzar meramente con compromisos voluntarios de las multinacionales y un marco que privilegia la protección de las patentes farmacéuticas frente al acceso a genéricos.

 
  
MPphoto
 
 

  Martina Anderson, Lynn Boylan and Liadh Ní Riada (GUE/NGL), in writing. – We voted in favour of this report which is a codification dossier. Simply put, codification means that they unify fragmented and updated modifications into one instrument, enhancing legal clarity. No substantial changes were made to the codified text. Therefore, and specifically because it enhances legal clarity, we voted in favour of this report.

 
  
MPphoto
 
 

  Νίκος Ανδρουλάκης ( S&D), γραπτώς. ‒ Η εν λόγω πρόταση συνιστά απλή κωδικοποίηση των υπαρχόντων κειμένων, χωρίς τροποποίηση επί της ουσίας, και ψηφίζω υπέρ της έγκρισής της

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Arnautu (ENF), par écrit. ‒ La proposition codifie les règles commerciales afin d'aider les pays pauvres à lutter contre le SIDA, le paludisme et la tuberculose.

Le règlement interdit la réexportation en Europe de médicaments vendus à prix avantageux dans ces pays-là.

J'ai donc voté pour ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Jonathan Arnott (EFDD), in writing. ‒ This is a consolidation of regulations into a proposed codified regulation that claims to serve the purpose of preventing tiered priced medical products from being import to the EU. I voted against this measure because it was more legislation that the UK would have to adapt. I believe that the UK should be making its own rules on the tiered pricing of medical products.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Arthuis (ALDE), par écrit. ‒ J'ai voté cette délibération comme le préconisait la commission au fond.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. ‒ Balsavau už šį siūlymą dėl prekybos tam tikrais pagrindiniais vaistais nukreipimo į Europos Sąjungą, kuriuo siekiama tik kodifikuoti esamus tekstus nekeičiant jų esmės.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolas Bay (ENF), par écrit. ‒ L'objet de cette proposition est de procéder à la codification du règlement (CE) n° 953/2003 du Conseil du 26 mai 2003, qui prévoit des règles commerciales destinées à aider les pays pauvres dans leur lutte contre l'une des trois pandémies suivantes: le SIDA, la tuberculose et le paludisme, qui font des millions de morts tous les ans. En effet, le règlement institue un mécanisme qui permet d'éviter que les médicaments vendus à bas prix aux pays pauvres ne soient ensuite réexportés vers l'Union européenne. Le règlement interdit l'entrée, sur le territoire douanier de l'UE, de produits agréés comme produits faisant l'objet de prix différenciés et ayant par conséquent été exportés en tant que tels dans un pays pauvre.

Voilà pourquoi j'ai voté en faveur de ce rapport, qui se propose surtout de clarifier le droit en la matière.

 
  
MPphoto
 
 

  Hugues Bayet (S&D), par écrit. ‒ Dans un souci de clarté et de transparence, l'objet de la présente proposition, que j'ai approuvée, est de procéder à la codification du règlement (CE) n° 953/2003 du Conseil visant à éviter le détournement vers des pays de l'Union de certains médicaments essentiels.

Le nouveau règlement proposé se substituerait aux divers actes qui y sont incorporés. Il en préserve totalement la substance et se borne à les regrouper en y apportant les seules modifications formelles requises par l'opération de codification.

 
  
MPphoto
 
 

  Brando Benifei (S&D), per iscritto. ‒ Ho sostenuto la relazione Ferrara sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio inteso ad evitare la diversione verso l'Unione europea di taluni medicinali essenziali.

Il provvedimento, dal carattere tecnico, ha come obiettivo quello di codificare la normativa esistente senza apportare modifiche di natura sostanziale. Anche in questo caso, ritenendo essenziale favorire i processi di semplificazione, ho deciso di votare a favore della relazione che segue anche le raccomandazioni espresse dal gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.

 
  
MPphoto
 
 

  Xabier Benito Ziluaga (GUE/NGL), por escrito. ‒ Hemos votado a favor de este informe, referido a una propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo destinado a evitar el desvío comercial de algunos medicamentos clave. El nuevo Reglamento sustituirá a los diversos actos que se incorporan en él; según los servicios jurídicos del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión, la propuesta en cuestión contiene una codificación directa de los textos existentes sin ninguna modificación sustancial de los mismos. El Reglamento propuesto, de codificar el Reglamento (CE) n.º 953/2003, está vinculado al objetivo del Milenio de combatir pandemias como el VIH, ya que se impide el comercio paralelo de medicamentos de prevención a precios reducidos destinados a países menos desarrollados.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Bilde (ENF), par écrit. ‒ L'objet de cette proposition est de procéder à la codification du règlement (CE) n° 953/2003 du Conseil du 26 mai 2003, qui prévoit des règles commerciales destinées à aider les pays pauvres dans leur lutte contre l'une des trois pandémies suivantes: le SIDA, la tuberculose et le paludisme, dont les morts chaque année se comptent par millions.

Ce règlement met en place un programme qui permet d'éviter que les médicaments vendus à bas prix aux pays pauvres ne soient ensuite réexportés vers l'Union européenne.

Le règlement interdit l'entrée sur le territoire douanier de l'Union européenne des médicaments agréés comme produits faisant l'objet de prix différents qui ont été exportés en tant que tels dans un pays pauvre.

Il ne s'agit que d'une codification et ce texte encourage la lutte contre des épidémies qui se répandent dans les pays en voie de développement. Ce qui m'amène donc à voter pour ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (ENF), per iscritto. ‒ La relazione della Collega Ferrara sulla diversione verso l'Unione europea di taluni medicinali essenziali, è equilibrato e condivisibile, l'ho quindi supportata col mio voto.

 
  
MPphoto
 
 

  José Blanco López (S&D), por escrito. En aras de la simplificación y de la claridad del Derecho de la Unión para que este resulte más accesible y comprensible para el ciudadano, he votado a favor de este Reglamento por el que se codifica el Reglamento (CE) n.º 953/2003 del Consejo, de 26 de mayo de 2003, destinado a evitar el desvío comercial hacia la Unión Europea de determinados medicamentos esenciales. La propuesta se limita a una codificación pura y simple de los textos existentes, sin ninguna modificación sustancial de los mismos.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. ‒ Balsavau dėl šio pranešimo, kuriuo siekiama priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, nustatantį siekimą išvengti prekybos tam tikrais pagrindiniais vaistais nukreipimo į Europos Sąjungą. Atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 20 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl pagreitinto teisės aktų tekstų oficialaus kodifikavimo darbo metodo, konsultacinė darbo grupė, kurią sudaro Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų atstovai, 2014 m. liepos 10 d. susirinko į posėdį, kuriame be kitų buvo svarstytas Komisijos pateiktas minėtasis pasiūlymas. Apsvarsčiusi pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo siekiama kodifikuoti 2003 m. gegužės 26 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 953/2003, nustatantį siekimą išvengti prekybos tam tikrais pagrindiniais vaistais nukreipimo į Europos Sąjungą, konsultacinė darbo grupė bendru sutarimu nusprendė, kad pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamus tekstus nekeičiant jų esmės.

 
  
MPphoto
 
 

  Franc Bogovič (PPE), pisno. ‒ Podobno kot pri prejšnji točki dnevnega reda tudi glede te nimam pripomb. Predlagano resolucijo o predlogu uredbe za preprečevanje preusmerjanja trgovine nekaterih ključnih zdravil v Evropsko unijo sem podprl. Gre namreč le za kodifikacijo obstoječih besedil, ki nimajo nobenih vsebinskih sprememb.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Boutonnet (ENF), par écrit. ‒ En ce que, d'une part, il ne s'agit que d'une simple codification et que, d'autre part, le texte codifié participe à la lutte contre des épidémies qui sévissent dans des pays en développement, je n'ai aucune raison de m'y opposer. J'ai, par conséquent, voté pour.

 
  
MPphoto
 
 

  Mercedes Bresso (S&D), per iscritto. ‒ Ho votato a favore di questo documento perché ritengo che la codificazione delle norme in materia di diversione verso l'Unione europea di taluni medicinali essenziali permetta di eliminare i doppioni e contribuisca alla semplificazione dell'ordinamento giuridico.

 
  
MPphoto
 
 

  Renata Briano (S&D), per iscritto. ‒ Visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi, e visto in particolare il punto 4 di detto accordo, visti altresì gli esiti delle riunioni del gruppo consultivo composto dai servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione che si sono riuniti il 10 luglio 2014 per esaminare, tra l'altro, la proposta in oggetto presentata dalla Commissione, si ritiene atto dovuto l'approvazione della presente proposta in quanto non contiene modifiche sostanziali del regolamento ma unicamente adeguamenti di codificazione.

 
  
MPphoto
 
 

  Steeve Briois (ENF), par écrit. ‒ L'objet de cette proposition de résolution est de procéder à la codification du règlement n° 653/2003 du Conseil du 26 mai 2003, qui prévoit des règles commerciales avantageuses dans le but d'aider les pays les moins avancés à lutter contre les trois pandémies suivantes: le SIDA, le paludisme et la tuberculose. Concrètement, ce règlement institue un mécanisme permettant d'éviter que les médicaments vendus à bas prix soient de nouveau réexportés vers l'Union européenne. Le règlement interdit l'entrée, sur le territoire douanier de l'Union, de produits faisant l'objet de prix différenciés. Cette codification participe à la lutte contre ces épidémies, responsables de la mort de millions de personnes chaque année. C'est la raison pour laquelle j'ai voté pour ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Buda (PPE), în scris. ‒ Protecția sănătății cetățenilor săi și asigurarea unei calități superioare a medicamentelor au constituit pentru Uniune obiective importante. Pentru a le garanta e nevoie de o atenție sporită la substanțele ce ajung să fie produse, comercializate și consumate în granițele ei. În stadiul comercializării, riscurile ce trebuie monitorizate sunt legate de obținerea autorizațiilor necesare și de stabilirea piețelor de desfacere.

Desigur, pentru a se respecta o reglementare a acestor probleme este nevoie să creăm măsuri legislative coerente, știut fiind că punerea în aplicare a legislației poate crea mai multe problematici decât emiterea ei.

De aceea, această propunere are drept țintă îmbunătățirea actului legislativ, fapt pe care îl susțin și l-am votat favorabil.

 
  
MPphoto
 
 

  Gianluca Buonanno (ENF), per iscritto. ‒ Provvedimento di mera codificazione inerente la legislazione comunitaria che separa il commercio di alcuni medicinali essenziali in UE e nei Paesi in via di Sviluppo. Voto positivo.

 
  
MPphoto
 
 

  Matt Carthy (GUE/NGL), in writing. ‒ I voted in favour of this report, which is a codification dossier. Simply put, codification means that they unify fragmented and updated modifications into one instrument, enhancing legal clarity. No substantial changes were made to the codified text. Therefore, and specifically because it enhances legal clarity, I voted in favour of this report.

 
  
MPphoto
 
 

  James Carver (EFDD), in writing. ‒ UKIP voted against this measure because this was a proposal for legislation. UKIP is opposed in principle to the European Parliament making any law which is applicable to the United Kingdom.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), in writing. ‒ I am in favour of the proposal to codify Council Regulation (EC) No 953/2003, that is, bring together all the amendments that have been made to it over the years in order to make it clearer and more transparent. No change should be made to the substance of the directive.

 
  
MPphoto
 
 

  Fabio Massimo Castaldo (EFDD), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della relazione che esprime il consenso del Parlamento europeo alla codificazione proposta dalla Commissione in materia di diversione verso l'Unione europea di alcuni medicinali essenziali. La disciplina comunitaria in materia è stata investita da numerose modificazioni dal 2003 a oggi. Pertanto, la codificazione in un unico testo si profila come indispensabile ai fini della razionalizzazione e della chiarezza delle disposizioni.

 
  
MPphoto
 
 

  Λευτέρης Χριστοφόρου (PPE), γραπτώς. ‒ Στηρίζουμε την έκθεση, η οποία στοχεύει στην αποφυγή της εκτροπής του εμπορίου ορισμένων βασικών φαρμακευτικών προϊόντων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση

 
  
MPphoto
 
 

  Alberto Cirio (PPE), per iscritto. ‒ Questa proposta di ricodificazione dei testi esistenti relativa a medicinali essenziali permette un maggiore ordine della codificazione e quindi un miglioramento della consultazione normativa senza, d'altro canto, alcuna modifica sostanziale. Per questo è stato semplice esprimersi a favore di questa proposta.

 
  
MPphoto
 
 

  Deirdre Clune (PPE), in writing. ‒ Many factors may influence to what extent medicines are available and accessible to the populations of developing countries. Numerous important factors come to play to determine price of medicines: taxes and import tariffs, distribution mark—ups, lack of an efficient procurement system, etc.

Scientific and technological innovation has significantly improved the treatment of human diseases. Intellectual property stimulates pharmaceutical companies to invest money to develop and produce new and better medicines. Bringing a medicine to market is a long and complex process that is very costly and takes many years to complete. Without the prospect of return on their investments, pharmaceutical companies will not allocate large budgets to more research and development. Patent protection can lead to higher prices by delaying the supply of cheaper generic alternatives. Hence, the argument is often made that patents on medicines restrict access to treatment for citizens in low—income developing countries. However, developing countries are increasingly using patents to protect their innovative companies’ efforts and help them compete more effectively on global markets.

The EU seeks to strike the right balance between the need to promote and finance the research of new and better medicines and to ensure that medicines are accessible to those in need.

 
  
MPphoto
 
 

  David Coburn (EFDD), in writing. ‒ UKIP voted against this measure because this was a proposal for legislation. UKIP is opposed in principle to the European Parliament making any law which is applicable to the United Kingdom

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. ‒ A simplificação e a clarificação do Direito da União Europeia são um objetivo central da UE. Torná-lo mais acessível e fácil de compreender pelo cidadão comum permitirá a estes novas oportunidades e a possibilidade de beneficiar dos direitos específicos que lhe são atribuídos.

A dispersão de numerosas disposições, alteradas em diversas ocasiões, muitas vezes de forma substancial (facto que obriga a uma leitura tanto do ato original como dos atos que o alteram), leva a que, por uma questão de clareza e transparência jurídicas, se tenha que proceder à codificação das regras.

Apoio o Relatório Ferrara que vem proceder à codificação do regulamento 953/2003 do Conselho destinado a evitar o desvio de certos medicamentos essenciais para a UE e que não provoca alterações substantivas aos textos existentes, vindo assim o novo regulamento substituir os diversos atos nele integrados.

 
  
MPphoto
 
 

  Jane Collins (EFDD), in writing. – UKIP voted against this measure because this was a proposal for legislation. UKIP is opposed in principle to the European Parliament making any law which is applicable to the United Kingdom

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della relazione per il semplice motivo che la proposta in questione si limita ad una codificazione di testi già esistenti, senza che vi siano state apportate modifiche sostanziali.

 
  
MPphoto
 
 

  Ignazio Corrao (EFDD), per iscritto. ‒ Si tratta di una procedura tecnica prevista dall'articolo 103 del regolamento volta a verificare che la proposta di codificazione si limiti effettivamente ad una mera codificazione, senza modifiche sostanziali. Ogni proposta di codificazione viene preventivamente vagliata dai servizi giuridici della Commissione, del Consiglio e del Parlamento. Voto favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Javier Couso Permuy (GUE/NGL), por escrito. ‒ A pesar de tratarse de una mera codificación, me he opuesto a este informe con el fin de dejar clara mi oposición a la regulación de base, que ha fracasado en asegurar el acceso a los medicamentos en los países en desarrollo. No podemos avanzar meramente con compromisos voluntarios de las multinacionales y un marco que privilegia la protección de las patentes farmacéuticas frente al acceso a genéricos.

 
  
MPphoto
 
 

  Andi Cristea (S&D), în scris. ‒ Țările în curs de dezvoltare prezintă un număr ridicat de persoane ce suferă de maladii transmisibile. Deoarece anumite medicamente necesare tratării acestor boli nu sunt produse pe teritoriul țărilor în curs de dezvoltare și pentru a asigura dreptul persoanelor la îngrijiri medicale de calitate, Uniunea Europeană prevede ca prețurile produselor farmaceutice esențiale exportate în aceste state să fie adaptate posibilităților de cumpărare.

Sper ca prin codificarea într-un singur regulament și fără modificări de substanță a textelor ce reglementează aceste decizii europene să se mențină sprijinul acordat persoanelor în vederea accesului la produse farmaceutice adaptate.

 
  
MPphoto
 
 

  Edward Czesak (ECR), na piśmie. ‒ Z uwagi na charakter dokumentu, który ogranicza się jedynie do zwykłego ujednolicenia istniejących tekstów prawnych, bez ich zmiany co do istoty, zagłosowałem za.

 
  
MPphoto
 
 

  Miriam Dalli (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of this report as it contains a straightforward codification of Council Regulation (EC) No 953/2003 of 26 May 2003 to avoid trade diversion into the European Union of certain key medicines without any change in the substance.

As this is an already—existing text, and has already been approved by the respective legal services of the European Parliament, the Council and the Commission as stipulated in the interinstitutional agreement of 20 December 1994, I voted in favour of this report.

 
  
MPphoto
 
 

  Mireille D'Ornano (ENF), par écrit. ‒ Cette codification intervient dans une démarche de simplification et de clarification du droit de l'Union afin de le rendre plus lisible et plus accessible. En outre, le texte participe à la lutte contre des épidémies qui sévissent dans des pays en développement. Pour ces raisons, j'ai décidé de voter en faveur de ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Ангел Джамбазки ( ECR), в писмена форма. ‒ Подкрепих тази кодификация, тъй като не съдържа проблематичен или спорен текст. В случая става дума за сливане на съществуващи текстове, без да се променя субстанцията на правните актове.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Επιτήδειος ( NI), γραπτώς. ‒ Θετικό, διότι αφορά επιτακτική ανάγκη. Η σωστή τιμολόγηση φαρμάκων βοηθά και τα χαμηλότερα στρώματα του πληθυσμού να έχουν πρόσβαση σε αυτά. Είναι γνωστό πολλά χρόνια το παιχνίδι των φαρμακευτικών πολυεθνικών με την πώληση φαρμάκων σε χαμηλές τιμές και την εισαγωγή τους διά μέσω τρίτων οδών στην Ευρώπη με υψηλή τιμολόγηση.

 
  
MPphoto
 
 

  Rosa Estaràs Ferragut (PPE), por escrito. Con la presente propuesta se procede a la codificación del Reglamento (CE) n.º 953/2003, el cual está destinado a evitar el desvío comercial hacia la Unión Europea de determinados medicamentos esenciales. La codificación proporciona una seguridad jurídica respecto del Derecho aplicable en un determinado ámbito y momento. Dicha codificación debe llevarse a cabo respetando íntegramente el procedimiento de adopción de los actos de la Unión y en este sentido el grupo consultivo estableció, de común acuerdo, que la propuesta se limita a una codificación pura y simple de los textos existentes, sin modificaciones sustanciales de los mismos.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. ‒ Tendo em conta o Acordo Interinstitucional, de 20 de dezembro de 1994, sobre um método de trabalho acelerado tendo em vista a codificação oficial dos textos legislativos, o Grupo Consultivo efetuou reuniões para examinar a proposta referida em epígrafe, apresentada pela Comissão. A análise efetuada permitiu, assim, concluir, de comum acordo, que a proposta em apreço se cinge efetivamente a uma codificação pura e simples dos textos existentes, sem alterações substantivas.

 
  
MPphoto
 
 

  Edouard Ferrand (ENF), par écrit. ‒ J'ai voté pour, car le texte codifié participe à la lutte contre des épidémies qui sévissent dans des pays en développement.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. ‒ O relatório suporta uma codificação do Regulamento 953/2003/CEE de 26 de maio de 2003. A Comissão limita-se a fazer uma codificação simples dos textos que existem, sem alterações substantivas na generalidade do texto: no essencial, alterações de nomenclatura e articulação com outros documentos.Trata-se de um relatório eminentemente técnico.

Quanto ao fundo da questão, o regulamento aborda o desvio de medicamentos essenciais para a União Europeia e a realização do necessário controlo. Consideram-se medicamentos essenciais aqueles que são necessários para determinadas doenças graves, como, por exemplo, SIDA e tuberculose, e que os países com mais dificuldades económicas não conseguem adquirir. Por essa razão, são estabelecidos preços diferenciados daqueles medicamentos para os países menos desenvolvidos. O regulamento tem em vista a implementação de mecanismos de controlo, coimas e sanções, para evitar que países ou a indústria farmacêutica possam aproveitar-se dessa diferenciação de preços, revendendo-os e gerando lucro nessa troca.

Entre outras medidas, possibilita que os medicamentos apreendidos possam ser usados para os países que deles necessitem como ajuda humanitária. Prevê ainda sanções imputados ao importador ou a qualquer outra pessoa responsável pela tentativa de importação ilícita.

Votámos favoravelmente.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (ENF), per iscritto. ‒ Voto a favore della relazione intesa ad evitare la diversione verso l`UE di taluni medicinali essenziali.

 
  
MPphoto
 
 

  Λάμπρος Φουντούλης ( NI), γραπτώς. ‒ Υπερψηφίζω την έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για να αποφευχθεί η εκτροπή του εμπορίου ορισμένων βασικών φαρμακευτικών προϊόντων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι είναι επιτακτική η ανάγκη για σωστή τιμολόγηση φαρμάκων, ενώ βοηθά και τα χαμηλότερα στρώματα του πληθυσμού να έχουν πρόσβαση σε αυτά.

 
  
MPphoto
 
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of the proposal, as it contains a straightforward codification of the existing texts without any change in their substance.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Gentile (S&D), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio inteso a evitare la diversione verso l'Unione europea di taluni medicinali essenziali perché sono a favore di una codificazione dei testi vigenti che garantisca certezza del diritto e facilità nella comprensione dello stesso.

Ritengo che la decisione da parte della Commissione di richiedere la codificazione di quei testi legislativi che abbiano subito numerose e rilevanti modifiche nel corso degli anni dalla loro prima adozione vada nella giusta direzione rispetto alla chiarezza e trasparenza del diritto UE.

Il regolamento (CE) n. 953/2003 del Consiglio, del 26 maggio 2003, volto a garantire l'approvvigionamento da parte dei paesi in via di sviluppo di medicinali contro le malattie trasmissibili a prezzi graduati e a impedire che tali medicinali a basso costo finiscano invece sul mercato europeo, rappresenta un pezzo importante della normativa dell'UE in materia di farmaci: sono dunque favorevole a una sua codificazione date tutte le modifiche nel frattempo intervenute.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Gieseke (PPE), schriftlich. ‒ Mit der Möglichkeit stark reduzierter Preise wird durch die Verordnung sichergestellt, dass auch die ärmsten Länder Zugang zu grundlegenden Arzneimitteln erhalten.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathan Gill (EFDD), in writing. ‒ UKIP voted against this measure because this was a proposal for legislation. UKIP is opposed in principle to the European Parliament making any law which is applicable in Wales and the rest of the United Kingdom

 
  
MPphoto
 
 

  Tania González Peñas (GUE/NGL), por escrito. ‒ Hemos votado a favor de este informe, referido a una propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo destinado a evitar el desvío comercial de algunos medicamentos clave. El nuevo Reglamento sustituirá a los diversos actos que se incorporan en él; según los servicios jurídicos del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión, la propuesta en cuestión contiene una codificación directa de los textos existentes sin ninguna modificación sustancial de los mismos. El Reglamento propuesto, de codificar el Reglamento (CE) n.º 953/2003, está vinculado al objetivo del Milenio de combatir pandemias como el VIH, ya que se impide el comercio paralelo de medicamentos de prevención a precios reducidos destinados a países menos desarrollados.

 
  
MPphoto
 
 

  Antanas Guoga (ALDE), in writing. ‒ I support this proposal because putting these key medicines in the hands of Europe’s most efficient exporters will be of great help to European citizens who are experiencing health problems and need these medicines to improve. Because of this, trade diversion should absolutely be avoided in this case.

 
  
MPphoto
 
 

  Τάκης Χατζηγεωργίου ( GUE/NGL), γραπτώς. ‒ Η παρούσα έκθεση αφορά μια πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με την αποφυγή εκτροπής του εμπορίου ορισμένων βασικών φαρμακευτικών προϊόντων. Σέβεται πλήρως την ουσία των πράξεων που πρόκειται να κωδικοποιηθούν και ως εκ τούτου δεν κάνει τίποτα περισσότερο από το να τους φέρει σε επαφή με μόνο τις τυπικές τροποποιήσεις που απαιτούνται από την ίδια τη διαδικασία κωδικοποίησης (κάποιες κωδικοποιήσεις συνδέονται με τους Στόχους της Χιλιετίας για την καταπολέμηση της πανδημίας του AIDS). Λόγω του διαδικαστικού/επικαιροποιημένου χαρακτήρα της έκθεσης ψηφίσαμε υπέρ.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE), in writing. ‒ I supported this report, as did the majority of my colleagues. The Consultative Working Party of the legal services of the European Parliament, the Council and the Commission agreed the proposal in question contains a straightforward codification of the existing texts without any change in their substance. I firmly believe that there is a need to encourage pharmaceutical manufacturers to make pharmaceutical products available at heavily reduced prices in significantly increased volumes by ensuring through this regulation that such products remain on the poorest developing country markets. It is inappropriate for people or companies to redistribute lower priced pharmaceuticals/tiered-priced products into the Union. Thankfully, this report will provide such security.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Hayes (PPE), in writing. ‒ I voted in favour of this report as I believe this regulation is necessary to condense the other previous pieces of legislation into one regulation. I also believe this regulation is important as it ensures that the poorest developing countries have access to and are supplied with essential pharmaceutical products at highly reduced rates, and therefore price segmentation is necessary.

 
  
MPphoto
 
 

  Mike Hookem (EFDD), in writing. ‒ UKIP voted against this measure because this was a proposal for legislation. UKIP is opposed in principle to the European Parliament making any law which is applicable to the United Kingdom

 
  
MPphoto
 
 

  Cătălin Sorin Ivan (S&D), in writing. ‒ The report refers to the avoidance of trade diversion into the European Union of certain key medicines. The proposal is basically a simple codification of existing texts, with no substantial changes to their substance.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Jakovčić (ALDE), napisan. ‒ Glasao sam za nacrt zakonodavne rezolucije Europskog parlamenta o Prijedlogu uredbe Parlamenta i Vijeća o izbjegavanju skretanja trgovine određenim ključnim lijekovima u Europsku uniju jer se time usvaja stajalište u prvom čitanju, te je prijedlog vezan samo uz kodifikaciju koja ne podrazumijeva suštinske promjene.

Kodificirani akti ne mijenjaju se sadržajno, međutim pojednostavljuju se te postaju jasniji i pristupačniji građanima. Ovim se putem smanjuje potreba za istraživačkim radom pri pronalaženju pravila koja su na snazi, te u ovom kontekstu podržavam također preporuke savjetodavnih skupina pravnih službi Parlamenta, Vijeća i Komisije koje su pridonijele tome da pravo EU-a postane izvjesnije i transparentnije.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-François Jalkh (ENF), par écrit. – L'objet de la présente proposition est de procéder à la codification du règlement (CE) n° 953/2003 du Conseil du 26 mai 2003, qui prévoit des règles commerciales destinées à aider les pays pauvres dans leur lutte contre l’une des trois pandémies suivantes: le SIDA, la tuberculose et le paludisme, qui font des millions de morts tous les ans. En effet, le règlement institue un mécanisme qui permet d’éviter que les médicaments vendus à bas prix aux pays pauvres ne soient ensuite réexportés vers l'Union européenne. Le règlement interdit l’entrée, sur le territoire douanier de l’UE, de produits agréés comme produits faisant l’objet de prix différenciés et ayant par conséquent été exportés en tant que tels vers un pays pauvre. En ce sens que, d'une part, il ne s'agit que d'une simple codification et que, d'autre part, le texte codifié participe à la lutte contre des épidémies qui sévissent dans des pays en développement, nous n'avons aucune raison de nous y opposer. J’ai alors voté en faveur de ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Diane James (EFDD), in writing. – UKIP voted against this measure because this was a proposal for legislation. UKIP is opposed in principle to the European Parliament making any law which is applicable to the United Kingdom

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Joulaud (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur du rapport de ma collègue Laura Ferrara sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil visant à éviter le détournement, vers des pays de l'Union européenne, de certains médicaments essentiels. Il s'agit d'une refonte des textes existants dans un souci de clarté sans en modifier le fond. L'objet de ce texte concerne l'établissement de prix réduits pour les médicaments dans les pays en développement qui souvent n'ont pas la capacité de fabriquer des médicaments. Mais ceux-ci sont parfois reversés illégalement sur le marché d'origine au même prix. J'approuve donc ce texte, qui veut empêcher ces produits médicamenteux d'être importés dans l'Union.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. ‒ Le rapport de Mme Ferrara porte sur une proposition de règlement de la Commission concernant le détournement, vers des pays de l'Union européenne, de certains médicaments essentiels.

Il existe en effet une différence de fixation des prix des médicaments essentiels sur les marchés des pays développés et sur ceux des pays en développement les plus pauvres. Afin de garantir à ces derniers la fourniture de produits pharmaceutiques essentiels à des prix fortement réduits, il était nécessaire de codifier des règles pour empêcher les médicaments essentiels faisant l'objet de prix différenciés d'être importés dans l'Union. J'ai donc voté en faveur de ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Kappel (ENF), schriftlich. ‒ Es handelt sich hierbei um eine Kodifizierung der bestehenden Rechtslage, gegen die es keine Einwände gibt. Ich stimme deshalb für den Vorschlag.

 
  
MPphoto
 
 

  Afzal Khan (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of the report as the proposal contains a straightforward codification of the existing texts without any change in their substance.

 
  
MPphoto
 
 

  Kateřina Konečná (GUE/NGL), písemně. ‒ Tato zpráva se týká návrhu nařízení Rady vztahujícího se k zamezení přesměrování obchodu s některými klíčovými léky do Evropské unie. Velký počet chudých rozvojových zemí se potýká s problémy při zajišťování přístupu k základním lékům, kterými se léčí přenosná onemocnění. Tyto země jsou silně závislé na dovozu léků, protože místní výroba není dostatečná k tomu, aby pokryla požadavky. Cenové rozdíly na trzích rozvinutých a rozvojových zemí jsou patrné, proto je potřeba zajistit pro rozvojové země přístup k základním lékům pro léčbu přenosných onemocnění za přijatelnou cenu. Je potřeba vyvarovat se toho, aby se přípravky prodávané za snížené ceny pro rozvojové trhy přesměrovávaly na rozvinuté trhy, kde jsou prodávány přípravky za vyšší ceny. Cílem tohoto nařízení je vyvarovat se takového postupu a zabránit dovozu přípravků s odstupňovanou cenou do EU tak, aby tyto přípravky zůstaly na trzích nejchudších rozvojových zemí. Z toho důvodu je vhodné návrh nařízení podporovat, jelikož je důležité stanovit postupy, kterými budou určovány přípravky, země a onemocnění spadající do oblasti působnosti tohoto nařízení.

 
  
MPphoto
 
 

  Stelios Kouloglou (GUE/NGL), in writing. ‒ I voted in favour of this report as it deals with the procedural aspects of the codification of the regulation 953/2003 of the 26 May 2003 to avoid trade diversion into the European Union of certain key medicines. The proposal contains straightforward codification without any change in the substance of the existing regulation.

 
  
MPphoto
 
 

  Marine Le Pen (ENF), par écrit. ‒ J'ai voté pour le rapport sur le détournement, vers des pays de l'Union européenne, de certains médicaments essentiels. Il s'agit d'une codification qui intervient dans une démarche de simplification et de clarification de la règlementation de l'Union européenne afin de la rendre plus lisible et plus accessible. L'objet de la présente proposition est de procéder à la codification d'un règlement qui prévoit des règles commerciales destinées à aider les pays pauvres dans leur lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme, qui font des millions de morts tous les ans. En effet, le règlement institue un mécanisme qui permet d'éviter que les médicaments vendus à bas prix aux pays pauvres ne soient ensuite réexportés vers l'Union européenne. Le règlement interdit l'entrée, sur le territoire douanier de l'UE, de produits agréés comme produits faisant l'objet de prix différenciés et ayant par conséquent été exportés en tant que tels vers un pays pauvre.

 
  
MPphoto
 
 

  Gilles Lebreton (ENF), par écrit. ‒ J’ai voté pour ce rapport car il est favorable à la codification d’un texte qui lutte contre certaines épidémies.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Loiseau (ENF), par écrit. ‒ Cette proposition a pour objectif la codification du règlement (CE) n° 953/2003, qui traite des règles commerciales encadrant la lutte dans les pays pauvres contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme, trois grandes pandémies qui font des millions de morts chaque année. Ce règlement veut régir la vente des médicaments à prix bas et empêcher tout détournement de ces produits, loin des pays pauvres. De ce fait, j'ai voté pour ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Paloma López Bermejo (GUE/NGL), por escrito. ‒ A pesar de tratarse de una mera codificación, me he opuesto a este informe con el fin de dejar clara mi oposición a la regulación de base, que ha fracasado en asegurar el acceso a los medicamentos en los países en desarrollo. No podemos avanzar meramente con compromisos voluntarios de las multinacionales y un marco que privilegia la protección de las patentes farmacéuticas frente al acceso a genéricos.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio López-Istúriz White (PPE), por escrito. ‒ El grupo consultivo de los Servicios Jurídicos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, tras examinar la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo destinada a evitar el desvío comercial hacia la Unión Europea de determinados medicamentos esenciales, decidió, de común acuerdo, que la propuesta se limita a una codificación pura y simple de los textos existentes, sin modificaciones sustanciales de los mismos. Todas las entidades consultadas están de acuerdo en que la propuesta en cuestión se limita a una codificación. En el mismo sentido se pronunció el Comité de las Regiones y la Comisión de Asuntos Jurídicos. En estos términos, voto favorablemente el proyecto de resolución legislativa del Parlamento Europeo sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo destinado a evitar el desvío comercial hacia la Unión Europea de determinados medicamentos esenciales en el cual se hace a una pura codificación de los textos existentes.

 
  
MPphoto
 
 

  Petr Mach (EFDD), písemně. ‒ Zdržel jsem se. Bez ohledu na podstatu nařízení z roku 2003 o bránění dovozu některých léků do EU se jedná jen o kodifikaci, tedy o zjednodušení textu, který nijak nemění věcnou podstatu platného nařízení.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivana Maletić (PPE), napisan. ‒ Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta i Vijeća odnosi se na cjenovne razlike u određenim ključnim lijekovima između razvijenih i najsiromašnijih država. Najsiromašnijim državama potrebno je osigurati pristup primarnim farmaceutskim proizvodima po sniženim cijenama ali se treba spriječiti zlouporaba ovoga sustava. Podržala sam prijedlog rezolucije jer jasno definira instrumente i metode kontrole trgovine lijekovima kako bi se pomoglo najsiromašnijima, ali i spriječile prijevare na tržištu EU-a.

 
  
MPphoto
 
 

  Νότης Μαριάς ( ECR), γραπτώς. ‒ Καταψήφισα την έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για να αποφευχθεί η εκτροπή του εμπορίου ορισμένων βασικών φαρμακευτικών προϊόντων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση (κωδικοποιημένο κείμενο), διότι δεν είναι πλήρης και τεκμηριωμένη.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Martin (ENF), par écrit. ‒ J'ai voté pour. Comme pour le rapport précédent, ce texte intervient dans le cadre d'une démarche de simplification et de clarification du droit de l'Union, afin de la rendre plus lisible et plus accessible.

Le règlement concerné prévoit des règles commerciales destinées à aider les pays pauvres dans leur lutte contre l'une des trois pandémies suivantes: le SIDA, la tuberculose et le paludisme, qui font des millions de morts tous les ans.

Ce texte va participer à la lutte contre des épidémies qui sévissent dans des pays en développement.

 
  
MPphoto
 
 

  Valentinas Mazuronis (ALDE), raštu. ‒ Balsavau už pasiūlymą dėl sieros kiekio sumažinimo tam tikrose skystojo kuro rūšyse, kuriuo siekiama tik kodifikuoti esamus tekstus nekeičiant jų esmės.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE), in writing. ‒ I voted in favour of this report that avoids diverting the trade of certain key medicines.

 
  
MPphoto
 
 

  Joëlle Mélin (ENF), par écrit. ‒ La proposition vient codifier des règles commerciales dont l'objectif est d'aider les pays pauvres à lutter contre trois maladies majeures: le SIDA, le paludisme et la tuberculose.

En somme, le règlement interdit la réexportation, vers l'Europe, de médicaments spécialement vendus à prix différenciés dans ces pays-là, le texte codifié devant servir à combattre ces maladies qui règnent dans bien des États en développement,

En conséquence, j'ai voté pour.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. ‒ Apresentei o meu voto favorável à proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho destinado a evitar o desvio de certos medicamentos essenciais para a União Europeia.

É necessária uma codificação das regras que tenham sido objeto de alterações frequentes, pelo é fundamental a simplificação e a clarificação do Direito da União por razões de segurança jurídica.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Metsola (PPE), in writing. I supported this resolution as it concerns the codification texts regarding blocking the importing of tiered-price medicine into the Union, as well as encouraging pharmaceutical companies to make drugs available at heavily reduced prices to the poorest developing countries.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. ‒ I welcome the fact that an examination of the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council codifying Council Regulation (EC) No 953/2003 of 26 May 2003 to avoid trade diversion into the European Union of certain key medicines resulted in the Consultative Working Party’s concluding, without dissent, that the proposal is a straightforward codification of existing texts, without any change in their substance.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. – Je me suis prononcé en faveur de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil codifiant le règlement du Conseil (CE) n° 953/2003 du 26 mai 2003 visant à éviter le détournement vers des pays de l'Union européenne de certains médicaments essentiels, car cette proposition ne modifie en aucune manière le fond. La codification de l'"acquis communautaire" permet d'améliorer l'accessibilité de la législation communautaire. Elle a le mérite de la clarté, de l'efficacité et de la concision. Elle assure une meilleure sécurité juridique et permet d'améliorer la qualité des textes.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing. ‒ I have voted in favour of the codification of the report on the trade diversion into the European Union of certain key medicines because I am in agreement with the codification of the existing texts without any change in their substance

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Molnár (S&D), írásban. ‒ A Bizottság az egyes alapvető gyógyszerek kereskedelme Európai Unióba történő eltérítésének elkerüléséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tett javaslatot. Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport véleménye szerint a javaslat a meglévő szövegek érdemi módosítás nélküli egyszerű egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza. A Jogi Bizottság jelentésében erre tekintettel azt javasolja, hogy a Parlament értsen egyet az említett tanácsadó munkacsoport ajánlásainak megfelelően módosított javaslattal. Ennek megfelelően szavaztam.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Monot (ENF), par écrit. ‒ L'objet du texte est de procéder à la codification du règlement (CE) n° 953/2003 du Conseil du 26 mai 2003, qui met en place des règles commerciales destinées à aider les pays pauvres dans leur lutte contre l'une des trois pandémies suivantes: le SIDA, la tuberculose et le paludisme. En effet, le règlement institue un mécanisme qui permet d'éviter que les médicaments vendus à bas prix aux pays pauvres ne soient ensuite réexportés vers l'Union européenne. Il interdit l'entrée, sur le territoire douanier de l'UE, de produits agréés comme produits faisant l'objet de prix différenciés et ayant par conséquent été exportés en tant que tels vers un pays pauvre. Ce texte peut donc être soutenu.

 
  
MPphoto
 
 

  Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE), por escrito. ‒ Atendendo à necessidade urgente de muitos dos países em desenvolvimento mais pobres de ter acesso a medicamentos essenciais para o tratamento das doenças transmissíveis a preços acessíveis, estes países estão excessivamente dependentes das importações de medicamentos. É crucial introduzir uma diferenciação dos preços entre os mercados dos países desenvolvidos e os mercados dos países em desenvolvimento mais pobres, de forma a assegurar a estes o acesso a fármacos essenciais a preços muito reduzidos.

Atualmente existem instrumentos legislativos e regulamentares, na maior parte dos países desenvolvidos, com o objetivo de impedir a importação de produtos farmacêuticos em certas circunstâncias. Contudo, existe o risco de estes mecanismos serem insuficientes face ao possível interesse económico de desviar estes produtos para mercados com preços mais altos.

É fundamental estabelecer um mecanismo de identificação dos produtos, dos países e das doenças abrangidos pelo presente regulamento, que visa evitar a importação para a União de produtos com preços diferenciados.

Subscrevo a posição da relatora relativamente à adoção, por parte dos fabricantes, de uma apresentação diferente dos produtos para que os mesmos sejam facilmente identificáveis, e considero ser essencial rever as listas de doenças e de países de destino abrangidos pelo regulamento.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Montel (ENF), par écrit. ‒ Le rapport Ferrara s'inscrit dans une démarche de simplification et de clarification du droit de l'UE, afin de le rendre plus lisible et plus accessible au public comme aux juristes. Il procède d'une volonté de transparence bienvenue.

La présente proposition porte plus spécifiquement sur une modification des règles commerciales destinées à aider les pays en voie de développement dans leur lutte contre les pandémies suivantes: SIDA, tuberculose et paludisme.

En ce qu'il ne modifie qu'à la marge et pour plus de clarté un mécanisme bénéfique dans le développement de pays tiers ainsi que dans la lutte contre des maladies mortelles, j'ai décidé de voter en faveur de ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Nadine Morano (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur de ce rapport dans la mesure où il ne vise qu'à codifier une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil, ayant pour but d'éviter le détournement vers des pays de l'Union européenne de certains médicaments essentiels, sans modifier le contenu du texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Renaud Muselier (PPE), par écrit. ‒ Je n’ai pu, pour raison médicale, assister à la séance plénière du 7 au 10 mars 2016. Néanmoins, je tiens à faire part de mon soutien au règlement visant à éviter le détournement vers des pays de l’UE de certains médicaments essentiels.

 
  
MPphoto
 
 

  József Nagy (PPE), írásban. ‒ Az egyes alapvető gyógyszerek kereskedelme Európai Unióba történő eltérítésének elkerüléséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról készült jelentés olyan apró változtatások végrehajtását javasolja, melyek a meglévő jogszabály tartalmára egyáltalán nincsenek hatással, alkalmazásukkal mégis egy egyszerűbb és áttekinthetőbb szöveget kapunk. Az Európai Parlament prioritása a jogszabályok érthetőségének növelése, ezért is döntöttem úgy, hogy szavazatomat a jelentés mellett adom le.

 
  
MPphoto
 
 

  Victor Negrescu (S&D), in writing. ‒ The Council Regulation (EC) 953/2003 adopted in May 2003 was intended to increase the availability of pharmaceuticals covering treatments for HIV/AIDs, tuberculosis and malaria in the poorest developing countries. More than 10 years after the regulation’s adoption, the mechanism created has been used only to a limited extent by one company only. I have voted for this report that should supply medicines at sustainable low prices to poor and developing countries in the fight against major diseases.

 
  
MPphoto
 
 

  Dan Nica (S&D), în scris. ‒ Prezentul regulament are ca obiectiv prevenirea posibilității ca produsele cu prețuri diferențiate să fie importate în Uniune. Sunt prevăzute derogări pentru anumite situații, cu condiția strictă de a se asigura că destinația finală a produselor respective reprezintă una din țările enumerate în anexa II a acestui Regulament.

Multe dintre cele mai sărace țări în curs de dezvoltare au nevoie urgentă de acces, la prețuri abordabile, la medicamentele esențiale pentru tratamentul bolilor transmisibile. Țările respective sunt puternic dependente de importurile de medicamente, deoarece producția acestora pe plan local este redusă.

De aceea, se impune fixarea unor prețuri diferite pe piețele țărilor dezvoltate și pe piețele celor mai sărace țări în curs de dezvoltare pentru a se asigura faptul că acestora din urmă li se furnizează produse farmaceutice esențiale la prețuri cu mult reduse. În consecință, aceste prețuri cu mult reduse nu pot fi considerate ca referință pentru prețul care trebuie plătit pentru aceleași produse pe piețele țărilor dezvoltate.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (ENF), schriftlich. ‒ Auch hierbei handelt es sich um eine Kodifizierung der bestehenden Rechtslage, und es gibt meiner Meinung nach keine Einwände, die dagegen sprechen. Ich stimme deshalb für den vorliegenden Vorschlag.

 
  
MPphoto
 
 

  Urmas Paet (ALDE), kirjalikult. ‒ Toetasin. Tegemist on kehtivate õigusaktide kodifitseerimisega ilma sisuliste muudatusteta.

 
  
MPphoto
 
 

  Margot Parker (EFDD), in writing. ‒ UKIP voted against this measure because this was a proposal for legislation. UKIP is opposed in principle to the European Parliament making any law which is applicable to the United Kingdom.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. ‒ Considerando adeguata la codificazione dei testi esistenti in materia di diversione verso l'Unione europea di taluni medicinali essenziali, esprimo il mio voto favorevole alla proposta in questione.

 
  
MPphoto
 
 

  Alojz Peterle (PPE), pisno. ‒ Poročilo sem podprl, saj je pomembno, da imajo najbolj revne države sveta, ki jih pestijo nekatere najhujše bolezni, možnost, da se oskrbijo s potrebnimi zdravili po najnižji možni ceni. Preprečiti je potrebno nepoštene poslovne prakse v nabavi in distribuciji zdravil in obenem zagotavljati dovoljšnjo količino zdravil za revnejše države.

 
  
MPphoto
 
 

  Marijana Petir (PPE), napisan. ‒ Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izbjegavanju skretanja trgovine određenim ključnim lijekovima u Europsku uniju se sastoji samo od kodifikacije postojećih tekstova bez suštinskih promjena.

Prilagođavanje cijena određenih ključnih lijekova na tržištima razvijenih država i najsiromašnijih zemalja u razvoju je potrebno kako bi osigurali da najsiromašnije zemlje budu opskrbljene s osnovnim farmaceutskim proizvodima po povoljnijim sniženim cijenama. Temeljem toga se enormno niske cijene ne mogu uzeti kao ogledna referenca za plaćanje istih proizvoda po istim cijenama u razvijenim zemljama. Predložena kodificirana Uredba ima za cilj prevenciju uvoza proizvoda tržišno niže, usklađene cijene u Europsku Uniju. Iznimke su moguće samo u izvanrednim situacijama.

Uredbu pozdravljam uzimajući u obzir socioekonomsku situaciju najsiromašnijih država u razvoju te dajući prioritet dostupnosti medicinskih lijekova najugroženijim skupinama društva.

 
  
MPphoto
 
 

  Florian Philippot (ENF), par écrit. ‒ L'objet de la présente proposition est de procéder à la codification du règlement (CE) n° 953/2003 du Conseil du 26 mai 2003, qui prévoit des règles commerciales destinées à aider les pays pauvres dans leur lutte contre l'une des trois pandémies suivantes: le SIDA, la tuberculose et le paludisme, qui font des millions de morts tous les ans. En effet, le règlement institue un mécanisme qui permet d'éviter que les médicaments vendus à bas prix aux pays pauvres ne soient ensuite réexportés vers l'Union européenne. Le règlement interdit l'entrée, sur le territoire douanier de l'UE, de produits agréés comme produits faisant l'objet de prix différenciés et ayant par conséquent été exportés en tant que tels vers un pays pauvre. Dans la mesure où il ne s'agit que d'une simple codification et où le texte codifié participe à la lutte contre des épidémies qui sévissent dans des pays en développement, j'approuve ce texte et je vote en sa faveur.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. ‒ Snabdijevanje lijekovima siromašnih i zemalja u razvoju jedan je od ključnih ciljeva u borbi protiv bolesti koje prijete tim zemljama. Da bi se to postiglo, Europska komisija je dosljedno zagovarala politiku održivih i niskih cijena za lijekove, u kombinaciji sa segmentacijom tržišta između bogatih i siromašnih zemalja. Prednost takve politike jest da potiče proizvođače da distribuiraju određene ključne lijekove u ciljane zemlje po najnižoj mogućoj cijeni, istovremeno nadoknađujući izdatke vezane uz istraživanje i razvoj s višim cijenama koje se naplaćuju u razvijenim zemljama (OECD). Ovakvim se pristupom promiču održivost zaliha i kontinuirana distribucija lijekova kojima se pomaže ukloniti one bolesti koje vladaju tim područjima: HIV/AIDS, tuberkuloza i malarija. Iz tog razloga podržavam kodifikaciju uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o kodificiranju Uredbe Vijeća (EZ) br. 953/2003 od 26. svibnja 2003. o izbjegavanju skretanja trgovine određenim ključnim lijekovima u Europsku uniju, budući da te bolesti predstavljaju najveći izazov za javno zdravlje i glavnu prepreku u razvoju tih zemalja.

 
  
MPphoto
 
 

  João Pimenta Lopes (GUE/NGL), por escrito. ‒ O relatório apoia uma codificação do Regulamento 953/2003/CEE, de 26 de maio de 2003. A Comissão limita-se a fazer uma codificação simples dos textos que existem, sem alterações substantivas no geral no texto: no essencial alterações de nomenclatura e articulação com outros documentos.

O regulamento aborda o desvio de medicamentos essenciais para a União Europeia e a realização do necessário controlo. Consideram-se medicamentos essenciais aqueles que são necessários para determinadas doenças graves, como a SIDA e a tuberculose, e que os países com mais dificuldades económicas não conseguem adquirir.

Por essa razão, são estabelecidos preços diferenciados daqueles medicamentos para os países menos desenvolvidos. O regulamento visa a implementação de mecanismos de controlo, coimas e sanções para evitar que países ou a indústria farmacêutica possam aproveitar-se dessa diferenciação de preços, revendendo-os e gerando lucro nessa troca.

Entre outras medidas, possibilita que os medicamentos apreendidos possam ser usados para os países que deles necessitem como ajuda humanitária. Prevê ainda sanções imputadas ao importador ou a qualquer outra pessoa responsável pela tentativa de importação ilícita.

Votámos favoravelmente.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrej Plenković (PPE), napisan. – U potpunosti podržavam izvješće kolegice Ferrare. Osim što je Afrika simbol ekstremnog siromaštva, simbol je i visokog stupnja smrtnosti od prenosivnih bolesti poput AIDS-a, malarije i tuberkuloze. Zaustavljanje širenja zaraznih bolesti jedan je od milenijskih ciljeva Ujedinjenih naroda, a Europska unija doprinosti tom cilju ovom uredbom. Smrtnost uzrokovana AIDS-om mogla bi se smanjiti prakticiranjem antiretrovirusnog liječenja, no potrebni lijekovi su ili nedostupni ili preskupi. Segmentacija cijena jedino je pravedno rješenje kojime se pruža pomoć stanovnicima afričkog kontinenta. Podržavam prijedlog uredbe jer se njome uvodi obveza diferenciranog određivanja cijena što znači da bi se cijena određivala prema bogatstvu države u koju se lijek distribuira. Nitko nije na gubitku jer stanovnici dobivaju lijekove koji ih održavaju na životu, lijekovi se moraju stalno proizvoditi, a manjak novca se nadoknađuje višom cijenom istih lijekova u bogatijim zemljama. No s druge strane, postoji opasnost od zloupotrebe i vođenja paralelnog tržišta na kojem bi se lijekovi namijenjeni nerazvijenijim zemljama u razvijenim prodavali po višoj cijeni. Ova uredba sprječava uvoz proizvoda s diferencirano određenim cijenama tako što vodi popis lijekova, zemalja i formula za identifikaciju proizvoda.

 
  
MPphoto
 
 

  Franck Proust (PPE), par écrit. ‒ Ce rapport a pour objet de codifier le texte sur le détournement, vers des pays de l'Union européenne, de certains médicaments. La codification est une tradition juridique continentale, qui consiste à rassembler en un nouveau texte unique un acte législatif et toutes ses modifications.

 
  
MPphoto
 
 

  Julia Reid (EFDD), in writing. ‒ UKIP voted against this measure because this was a proposal for legislation. UKIP is opposed in principle to the European Parliament making any law which is applicable to the United Kingdom

 
  
MPphoto
 
 

  Sofia Ribeiro (PPE), por escrito. ‒ O Grupo Consultivo dos Serviços Jurídicos do Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão concluiu que a proposta em apreço se cinge à codificação pura e simples dos textos existentes, sem alterações substantivas.

Por esse motivo, este relatório, em que votei favoravelmente, aprova a sua posição em primeira leitura, fazendo sua a proposta da Comissão, na redação resultante da adaptação às recomendações do Grupo Consultivo dos Serviços Jurídicos do Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão.

 
  
MPphoto
 
 

  Liliana Rodrigues (S&D), por escrito. ‒ Trata-se apenas da codificação pura e simples dos textos existentes, sem alterações substantivas.

 
  
MPphoto
 
 

  Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (S&D), por escrito. ‒ En aras de la simplificación y de la claridad del Derecho de la Unión para que este resulte más accesible y comprensible para el ciudadano, he votado a favor de este Reglamento por el que se codifica el Reglamento (CE) n.º 953/2003 del Consejo, de 26 de mayo de 2003, destinado a evitar el desvío comercial hacia la Unión Europea de determinados medicamentos esenciales. La propuesta se limita a una codificación pura y simple de los textos existentes, sin ninguna modificación sustancial de los mismos.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Rolin (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de ce texte qui, vu le rapport de la commission des affaires juridiques du Parlement européen, considère que la proposition en question se limite à une codification pure et simple des textes existants, sans modification de leur substance. Par conséquent, le Parlement a fait sienne la proposition de la Commission telle qu'adaptée aux recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission et a chargé son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

 
  
MPphoto
 
 

  Bronis Ropė (Verts/ALE), raštu. ‒ Palaikau šį siūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, nustatančio siekimą išvengti prekybos tam tikrais pagrindiniais vaistais nukreipimo į Europos Sąjungą. Jis yra itin nekontroversiškas, tačiau juo kodifikuojamas sąrašas vaistų, kurių pateikiams į ES yra ribojamas. Esu įsitikinęs, jog jis prisides prie skaidresnės ES vaistų rinkos.

 
  
MPphoto
 
 

  Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL), por escrito. ‒ Hemos votado a favor de este informe, referido a una propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo destinado a evitar el desvío comercial de algunos medicamentos clave. El nuevo Reglamento sustituirá a los diversos actos que se incorporan en él; según los servicios jurídicos del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión, la propuesta en cuestión contiene una codificación directa de los textos existentes sin ninguna modificación sustancial de los mismos. El Reglamento propuesto, de codificar el Reglamento (CE) n.º 953/2003, está vinculado al objetivo del Milenio de combatir pandemias como el VIH, ya que se impide el comercio paralelo de medicamentos de prevención a precios reducidos destinados a países menos desarrollados.

 
  
MPphoto
 
 

  Christel Schaldemose (S&D), skriftlig. ‒ De fattigste udviklingslande har ikke samme mængde af ressourcer som de udviklede lande. Derfor skal vi sikre en prissegmentering, når det kommer til lægemidler. Det er vigtigt, at de fattigste lande kan købe essentielle lægemidler til stærkt nedsatte priser. I-lands- og u-landsmarkederne for medicin er meget forskellige. Det forsøger denne aftale at tage højde for. Derfor støtter jeg aftalen.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL), por escrito. ‒ A pesar de tratarse de una mera codificación, me he opuesto a este informe con el fin de dejar clara mi oposición a la regulación de base, que ha fracasado en asegurar el acceso a los medicamentos en los países en desarrollo. No podemos avanzar meramente con compromisos voluntarios de las multinacionales y un marco que privilegia la protección de las patentes farmacéuticas frente al acceso a genéricos.

 
  
MPphoto
 
 

  Remo Sernagiotto (ECR), per iscritto. ‒ La presente relazione codifica il regolamento (CE) n. 953/2003 esistente, inteso ad evitare la diversione verso l'Unione europea di taluni medicinali essenziali, senza apportare modifiche sostanziali. Ho deciso pertanto di votare a favore.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Seymour (EFDD), in writing. ‒ UKIP voted against this measure because this was a proposal for legislation. UKIP is opposed in principle to the European Parliament making any law which is applicable to the United Kingdom.

 
  
MPphoto
 
 

  Siôn Simon (S&D), in writing. ‒ This text is a straightforward codification and I see no reason to not vote in favour of it.

 
  
MPphoto
 
 

  Branislav Škripek (ECR), písomne ‒ Hlasoval som za toto uznesenie. Mnoho z najchudobnejších rozvojových krajín nevyhnutne potrebuje prístup k cenovo dostupným základným liekom na liečenie nákazlivých chorôb. Je potrebné zaviesť cenovú segmentáciu medzi trhmi rozvinutých krajín a trhmi najchudobnejších rozvojových krajín, aby sa zaistilo zásobovanie najchudobnejších rozvojových krajín základnými farmaceutickými výrobkami za podstatne znížené ceny.

 
  
MPphoto
 
 

  Davor Škrlec (Verts/ALE), napisan. ‒ Pozitivno sam glasovao za ovo izvješće, no ovo obrazloženje glasovanja nastaje kao kritika postojećem sustavu vrednovanja rada zastupnika u Europskom parlamentu isključivo na osnovi statističkog broja parlamentarnih aktivnosti potenciranog u Hrvatskoj, a koji zapravo ne odražava stvarnu kvalitetu i količinu rada, učinkovitost te ponajviše uspjeh zastupničkog djelovanja.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D), písomne ‒ Návrh nariadenia o zabránení obchodnej diverzii určených základných liekov do EÚ som podporila, keďže ide najmä o kodifikáciu starších legislatívnych textov. S týmto návrh nariadenia som súhlasila, pretože podľa konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb EP je predmetom uvedeného návrhu iba jasná a jednoduchá kodifikácia platných textov bez zmeny ich podstaty.

Predmetom nového nariadenia je snaha zamedziť dovozu určitých liekov do EÚ v cenách, za ktoré sú obchodované na trhoch v rozvojových krajinách. Cenová segmentácia určitých základných liekov je potrebná preto, aby bolo možné zabezpečiť farmaceutické produkty pre chudobné rozvojové krajiny za značne znížené ceny. Na druhej strane by mal byť zachovaný cenový rozdiel medzi produktami predávanými na trhoch rozvojových krajín a bohatých trhoch rozvinutých krajín. Ceny, za ktoré sa tieto konkrétne liečivá predávajú v chudobných krajinách, nemôžu slúžiť ako referencia pre ceny v EÚ. Za týmto účelom sa v nariadení stanovujú kritériá pre označovanie produktov vystavených obchodnej diverzii, podmienky, ktoré by mali colné úrady spĺňať, aby mohli vo veci konať, a opatrenia, ktoré by mali byť vykonané jednotlivými orgánmi členských štátov.

 
  
MPphoto
 
 

  Igor Šoltes (Verts/ALE), pisno. ‒ Za zdravljenje nalezljivih bolezni imajo revne države v razvoju veliko potrebo po osnovnih zdravilih, ki so cenovno dosegljiva. Pogosto so te države skoraj popolnoma odvisne od uvoženih zdravil, ker njihova lokalna proizvodnja ne zadostuje. Treba je razlikovati cene med trgi razvitih držav in trgi najrevnejših držav v razvoju. Slednjim je potrebno zagotoviti osnovne farmacevtske proizvode po zelo znižanih cenah. Kljub temu pa te cene ne smejo postati referenca za ceno, ki se jo plača za enake proizvode na trgih razvitih držav. Predlagana kodificirana uredba je namenjena preprečevanju, da se proizvodi z vzporedno oblikovanimi cenami uvozijo v Evropsko unijo; za nekatere okoliščine pa se določijo izjeme. S kodificiranjem predpisov se namerava poenostaviti in pojasniti pravo EU. V tem primeru pride v poštev kodifikacija Uredbe Sveta (ES) št. 953/2003 z dne 26. maja 2003 za preprečevanje preusmerjanja trgovine nekaterih ključnih zdravil v Evropsko unijo. Po mnenju posvetovalne skupine pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, je predlog kodifikacija obstoječih besedil brez bistvenih sprememb v njihovi vsebini. Zaradi navedenega sem na plenarnem zasedanju glasoval za sprejetje poročila in s tem predlog uredbe podprl.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Štefanec (PPE), písomne ‒ Odlišná úroveň cien liekov na trhu rozvinutých a rozvojových krajín je nevyhnutná. Najchudobnejšie krajiny tak majú možnosť dostať sa k základným liekom za znížené ceny. Takto znížené ceny však nemôžu odzrkadľovať výšku ceny za ten istý liek v rozvinutých krajinách.

 
  
MPphoto
 
 

  Davor Ivo Stier (PPE), napisan. ‒ Uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 20. prosinca 1994. – Ubrzana metoda rada za s