Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Volledig verslag van de vergaderingen
Donderdag 10 maart 2016 - Straatsburg Herziene uitgave

9. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag: zie notulen
Video van de redevoeringen
Notulen
 

(Ședința, suspendată la ora 13.35, a fost reluată la ora 15.00)

 
  
  

PRZEWODNICTWO: RYSZARD CZARNECKI
Wiceprzewodniczący

 
Juridische mededeling - Privacybeleid