Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Пълен протокол на разискванията
Четвъртък, 10 март 2016 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Епидемията, предизвикана от вируса Зика (разискване)
 3.Банков съюз - Годишен доклад за 2015 г. (разискване)
 4.Разисквания относно случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и на правовата държава (разискване)
  4.1.Свободата на изразяване на мнение в Казахстан
  4.2.Египет, и по-специално случаят на Джулио Реджени
  4.3.Демократична република Конго
 5.Съобщение на председателството
 6.Удължаване на мандата на специалната комисия относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие (TAXE II): вж. протокола
 7.Време за гласуване
  7.1.Свободата на изразяване на мнение в Казахстан (RC-B8-0337/2016, B8-0337/2016, B8-0343/2016, B8-0344/2016, B8-0345/2016, B8-0349/2016, B8-0373/2016, B8-0375/2016)
  7.2.Египет, и по-специално случаят на Джулио Реджени (B8-0376/2016, B8-0377/2016, B8-0378/2016, RC-B8-0338/2016, B8-0338/2016, B8-0346/2016, B8-0347/2016, B8-0348/2016, B8-0371/2016)
  7.3.Демократична република Конго (RC-B8-0342/2016, B8-0342/2016, B8-0350/2016, B8-0372/2016, B8-0374/2016, B8-0379/2016, B8-0380/2016, B8-0381/2016)
  7.4.Въвеждане на спешни автономни търговски мерки по отношение на Република Тунис (A8-0013/2016 - Marielle de Sarnez) (гласуване)
  7.5.Ветеринарномедицински продукти (A8-0046/2016 - Françoise Grossetête) (гласуване)
  7.6.Разрешаване и контрол на ветеринарномедицински продукти (A8-0035/2016 - Claudiu Ciprian Tănăsescu) (гласуване)
  7.7.Към просперираща икономика, основана на данни (B8-0308/2016) (гласуване)
  7.8.Положението в Еритрея (B8-0318/2016, B8-0319/2016, B8-0320/2016, B8-0321/2016, B8-0322/2016, B8-0323/2016, B8-0324/2016) (гласуване)
  7.9.Доклад за бивша югославска република Македония (2015 г.) (B8-0310/2016) (гласуване)
  7.10.Доклад за Черна гора (2015 г.) (B8-0309/2016) (гласуване)
  7.11.Банков съюз - Годишен доклад за 2015 г. (A8-0033/2016 - Roberto Gualtieri) (гласуване)
 8.Обяснение на вот
  8.1.Въвеждане на спешни автономни търговски мерки по отношение на Република Тунис (A8-0013/2016 - Marielle de Sarnez)
  8.2.Ветеринарномедицински продукти (A8-0046/2016 - Françoise Grossetête)
  8.3.Разрешаване и контрол на ветеринарномедицински продукти (A8-0035/2016 - Claudiu Ciprian Tănăsescu)
  8.4.Към просперираща икономика, основана на данни (B8-0308/2016)
  8.5.Положението в Еритрея (B8-0318/2016, B8-0319/2016, B8-0320/2016, B8-0321/2016, B8-0322/2016, B8-0323/2016, B8-0324/2016)
  8.6.Доклад за бивша югославска република Македония (2015 г.) (B8-0310/2016)
  8.7.Доклад за Черна гора (2015 г.) (B8-0309/2016)
  8.8.Банков съюз - Годишен доклад за 2015 г. (A8-0033/2016 - Roberto Gualtieri)
 9.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 10.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 11.Ценова криза в сектора на свинско месо в Европа (разискване)
 12.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността): вж. протокола
 13.Внасяне на документи: вж. протоколи
 14.Решения относно някои документи: вж. протоколи
 15.Петиции: вж. протоколи
 16.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание: вж. протокола
 17.График на следващите заседания: вж. протокола
 18.Прекъсване на сесията
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (2000 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (6477 kb)
Правна информация - Политика за поверителност