Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Torsdag den 10. marts 2016 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Udbrud af zikavirus (forhandling)
 3.Bankunion - Årsberetning 2015 (forhandling)
 4.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  4.1.Ytringsfrihed i Kasakhstan
  4.2.Egypten, navnlig sagen om Giulio Regeni
  4.3.Den Demokratiske Republik Congo
 5.Meddelelse fra formanden
 6.Forlængelse af mandatperioden for Det Særlige Udvalg om Afgørelser i Skattespørgsmål og Andre Foranstaltninger af Lignende Art eller med Lignende Virkning (TAXE II): se protokollen
 7.Afstemningstid
  7.1.Ytringsfrihed i Kasakhstan (RC-B8-0337/2016, B8-0337/2016, B8-0343/2016, B8-0344/2016, B8-0345/2016, B8-0349/2016, B8-0373/2016, B8-0375/2016)
  7.2.Egypten, navnlig sagen om Giulio Regeni (B8-0376/2016, B8-0377/2016, B8-0378/2016, RC-B8-0338/2016, B8-0338/2016, B8-0346/2016, B8-0347/2016, B8-0348/2016, B8-0371/2016)
  7.3.Den Demokratiske Republik Congo (RC-B8-0342/2016, B8-0342/2016, B8-0350/2016, B8-0372/2016, B8-0374/2016, B8-0379/2016, B8-0380/2016, B8-0381/2016)
  7.4.Indførelse af påtrængende autonome handelsforanstaltninger for Tunesien (A8-0013/2016 - Marielle de Sarnez) (afstemning)
  7.5.Veterinærlægemidler (A8-0046/2016 - Françoise Grossetête) (afstemning)
  7.6.Godkendelse og overvågning af human- og veterinærmedicinske lægemidler (A8-0035/2016 - Claudiu Ciprian Tănăsescu) (afstemning)
  7.7.Hen imod en blomstrende datadreven økonomi (B8-0308/2016) (afstemning)
  7.8.Situationen i Eritrea (B8-0318/2016, B8-0319/2016, B8-0320/2016, B8-0321/2016, B8-0322/2016, B8-0323/2016, B8-0324/2016) (afstemning)
  7.9.Rapport for 2015 om den tidligere jugoslaviske republik Makedonien (B8-0310/2016) (afstemning)
  7.10.Rapport for 2015 om Montenegro (B8-0309/2016) (afstemning)
  7.11.Bankunion - Årsberetning 2015 (A8-0033/2016 - Roberto Gualtieri) (afstemning)
 8.Stemmeforklaringer
  8.1.Indførelse af påtrængende autonome handelsforanstaltninger for Tunesien (A8-0013/2016 - Marielle de Sarnez)
  8.2.Veterinærlægemidler (A8-0046/2016 - Françoise Grossetête)
  8.3.Godkendelse og overvågning af human- og veterinærmedicinske lægemidler (A8-0035/2016 - Claudiu Ciprian Tănăsescu)
  8.4.Hen imod en blomstrende datadreven økonomi (B8-0308/2016)
  8.5.Situationen i Eritrea (B8-0318/2016, B8-0319/2016, B8-0320/2016, B8-0321/2016, B8-0322/2016, B8-0323/2016, B8-0324/2016)
  8.6.Rapport for 2015 om den tidligere jugoslaviske republik Makedonien (B8-0310/2016)
  8.7.Rapport for 2015 om Montenegro (B8-0309/2016)
  8.8.Bankunion - Årsberetning 2015 (A8-0033/2016 - Roberto Gualtieri)
 9.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 10.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 11.Priskrise i Europas svinekødssektor (forhandling)
 12.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6): se protokollen
 13.Modtagne dokumenter: se protokollen
 14.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter: se protokollen
 15.Andragender (jf. protokollen)
 16.Fremsendelse af beslutninger vedtaget under dette møde: se protokollen
 17.Tidspunkt for næste møde: se protokollen
 18.Afbrydelse af sessionen
Forhandlinger
Revideret udgave (2000 kb)
 
Forhandlinger
Revideret udgave (6477 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik