Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Πέμπτη 10 Μαρτίου 2016 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Επιδημία του ιού Ζίκα (συζήτηση)
 3.Τραπεζική Ένωση - Ετήσια έκθεση 2015 (συζήτηση)
 4.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  4.1.Ελευθερία έκφρασης στο Καζαχστάν
  4.2.Αίγυπτος, ιδίως η υπόθεση Giulio Regeni
  4.3.Λαοκρατική Δημοκρατία του Κονγκό
 5.Ανακοίνωση της Προεδρίας
 6.Παράταση της εντολής της ειδικής επιτροπής σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος (TAXE 2): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Ώρα των ψηφοφοριών
  7.1.Ελευθερία έκφρασης στο Καζαχστάν (RC-B8-0337/2016, B8-0337/2016, B8-0343/2016, B8-0344/2016, B8-0345/2016, B8-0349/2016, B8-0373/2016, B8-0375/2016)
  7.2.Αίγυπτος, ιδίως η υπόθεση Giulio Regeni (B8-0376/2016, B8-0377/2016, B8-0378/2016, RC-B8-0338/2016, B8-0338/2016, B8-0346/2016, B8-0347/2016, B8-0348/2016, B8-0371/2016)
  7.3.Λαοκρατική Δημοκρατία του Κονγκό (RC-B8-0342/2016, B8-0342/2016, B8-0350/2016, B8-0372/2016, B8-0374/2016, B8-0379/2016, B8-0380/2016, B8-0381/2016)
  7.4.Θέσπιση έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων για την Τυνησία (A8-0013/2016 - Marielle de Sarnez) (ψηφοφορία)
  7.5.Κτηνιατρικά φάρμακα (A8-0046/2016 - Françoise Grossetête) (ψηφοφορία)
  7.6.Χορήγηση άδειας και εποπτείας για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη και κτηνιατρική χρήση (A8-0035/2016 - Claudiu Ciprian Tănăsescu) (ψηφοφορία)
  7.7.Προς μια ακμάζουσα οικονομία βασιζόμενη στα δεδομένα (B8-0308/2016) (ψηφοφορία)
  7.8.Η κατάσταση στην Ερυθραία (B8-0318/2016, B8-0319/2016, B8-0320/2016, B8-0321/2016, B8-0322/2016, B8-0323/2016, B8-0324/2016) (ψηφοφορία)
  7.9.Έκθεση προόδου 2015 για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (B8-0310/2016) (ψηφοφορία)
  7.10.Έκθεση του 2015 για το Μαυροβούνιο (B8-0309/2016) (ψηφοφορία)
  7.11.Τραπεζική Ένωση - Ετήσια έκθεση 2015 (A8-0033/2016 - Roberto Gualtieri) (ψηφοφορία)
 8.Αιτιολογήσεις ψήφου
  8.1.Θέσπιση έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων για την Τυνησία (A8-0013/2016 - Marielle de Sarnez)
  8.2.Κτηνιατρικά φάρμακα (A8-0046/2016 - Françoise Grossetête)
  8.3.Χορήγηση άδειας και εποπτείας για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη και κτηνιατρική χρήση (A8-0035/2016 - Claudiu Ciprian Tănăsescu)
  8.4.Προς μια ακμάζουσα οικονομία βασιζόμενη στα δεδομένα (B8-0308/2016)
  8.5.Η κατάσταση στην Ερυθραία (B8-0318/2016, B8-0319/2016, B8-0320/2016, B8-0321/2016, B8-0322/2016, B8-0323/2016, B8-0324/2016)
  8.6.Έκθεση προόδου 2015 για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (B8-0310/2016)
  8.7.Έκθεση του 2015 για το Μαυροβούνιο (B8-0309/2016)
  8.8.Τραπεζική Ένωση - Ετήσια έκθεση 2015 (A8-0033/2016 - Roberto Gualtieri)
 9.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Κρίση τιμών στον ευρωπαϊκό τομέα χοιρείου κρέατος (συζήτηση)
 12.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14.Αποφάσεις σχετικά με ορισμένα έγγραφα: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15.Αναφορές: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 16.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 17.Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 18.Διακοπή της συνόδου
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (2000 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (6477 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου