Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Volledig verslag van de vergaderingen
Donderdag 10 maart 2016 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.De uitbraak van het zikavirus (debat)
 3.Bankenunie - Jaarverslag 2015 (debat)
 4.Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  4.1.Vrijheid van meningsuiting in Kazachstan
  4.2.Egypte, met name de zaak van Giulio Regeni
  4.3.Democratische Republiek Congo
 5.Mededeling van de Voorzitter
 6.Verlenging van de ambtstermijn van de Bijzondere Commissie fiscale rulings en andere maatregelen van vergelijkbare aard of met vergelijkbaar effect (TAXE II): zie notulen
 7.Stemmingen
  7.1.Vrijheid van meningsuiting in Kazachstan (RC-B8-0337/2016, B8-0337/2016, B8-0343/2016, B8-0344/2016, B8-0345/2016, B8-0349/2016, B8-0373/2016, B8-0375/2016)
  7.2.Egypte, met name de zaak van Giulio Regeni (B8-0376/2016, B8-0377/2016, B8-0378/2016, RC-B8-0338/2016, B8-0338/2016, B8-0346/2016, B8-0347/2016, B8-0348/2016, B8-0371/2016)
  7.3.Democratische Republiek Congo (RC-B8-0342/2016, B8-0342/2016, B8-0350/2016, B8-0372/2016, B8-0374/2016, B8-0379/2016, B8-0380/2016, B8-0381/2016)
  7.4.Invoering van urgente autonome handelsmaatregelen ten gunste van Tunesië (A8-0013/2016 - Marielle de Sarnez) (stemming)
  7.5.Geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik (A8-0046/2016 - Françoise Grossetête) (stemming)
  7.6.Verlenen van vergunningen en toezicht op geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik (A8-0035/2016 - Claudiu Ciprian Tănăsescu) (stemming)
  7.7.Naar een bloeiende data-economie (B8-0308/2016) (stemming)
  7.8.Situatie in Eritrea (B8-0318/2016, B8-0319/2016, B8-0320/2016, B8-0321/2016, B8-0322/2016, B8-0323/2016, B8-0324/2016) (stemming)
  7.9.Verslag 2015 over de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (B8-0310/2016) (stemming)
  7.10.Verslag 2015 over Montenegro (B8-0309/2016) (stemming)
  7.11.Bankenunie - Jaarverslag 2015 (A8-0033/2016 - Roberto Gualtieri) (stemming)
 8.Stemverklaringen
  8.1.Invoering van urgente autonome handelsmaatregelen ten gunste van Tunesië (A8-0013/2016 - Marielle de Sarnez)
  8.2.Geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik (A8-0046/2016 - Françoise Grossetête)
  8.3.Verlenen van vergunningen en toezicht op geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik (A8-0035/2016 - Claudiu Ciprian Tănăsescu)
  8.4.Naar een bloeiende data-economie (B8-0308/2016)
  8.5.Situatie in Eritrea (B8-0318/2016, B8-0319/2016, B8-0320/2016, B8-0321/2016, B8-0322/2016, B8-0323/2016, B8-0324/2016)
  8.6.Verslag 2015 over de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (B8-0310/2016)
  8.7.Verslag 2015 over Montenegro (B8-0309/2016)
  8.8.Bankenunie - Jaarverslag 2015 (A8-0033/2016 - Roberto Gualtieri)
 9.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 10.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 11.Prijscrisis in de Europese varkensvleessector (debat)
 12.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement): zie notulen
 13.Ingekomen stukken: zie notulen
 14.Besluiten inzake bepaalde documenten: zie notulen
 15.Verzoekschriften: zie notulen
 16.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten: zie notulen
 17.Rooster van de volgende vergaderingen: zie notulen
 18.Onderbreking van de zitting
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (2000 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (6477 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid