Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Štvrtok, 10. marca 2016 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Epidémia vírusu Zika (rozprava)
 3.Banková únia – výročná správa za rok 2015 (rozprava)
 4.Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  4.1.Sloboda prejavu v Kazachstane
  4.2.Egypt, najmä prípad Giulia Regeniho
  4.3.Konžská demokratická republika
 5.Oznámenie predsedníctva
 6.Predĺženie mandátu Osobitného výboru pre daňové rozhodnutia a ďalšie opatrenia podobného charakteru alebo účinku (TAXE 2): pozri zápisnicu
 7.Hlasovanie
  7.1.Sloboda prejavu v Kazachstane (RC-B8-0337/2016, B8-0337/2016, B8-0343/2016, B8-0344/2016, B8-0345/2016, B8-0349/2016, B8-0373/2016, B8-0375/2016)
  7.2.Egypt, najmä prípad Giulia Regeniho (B8-0376/2016, B8-0377/2016, B8-0378/2016, RC-B8-0338/2016, B8-0338/2016, B8-0346/2016, B8-0347/2016, B8-0348/2016, B8-0371/2016)
  7.3.Konžská demokratická republika (RC-B8-0342/2016, B8-0342/2016, B8-0350/2016, B8-0372/2016, B8-0374/2016, B8-0379/2016, B8-0380/2016, B8-0381/2016)
  7.4.Zavedenie núdzových autonómnych obchodných opatrení pre Tuniskú republiku (A8-0013/2016 - Marielle de Sarnez) (hlasovanie)
  7.5.Veterinárne lieky (A8-0046/2016 - Françoise Grossetête) (hlasovanie)
  7.6.Povoľovanie liekov na humánne použitie a na veterinárne použitie (A8-0035/2016 - Claudiu Ciprian Tănăsescu) (hlasovanie)
  7.7.Na ceste k prosperujúcemu hospodárstvu založenému na údajoch (B8-0308/2016) (hlasovanie)
  7.8.Situácia v Eritrei (B8-0318/2016, B8-0319/2016, B8-0320/2016, B8-0321/2016, B8-0322/2016, B8-0323/2016, B8-0324/2016) (hlasovanie)
  7.9.Správa o bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko za rok 2015 (B8-0310/2016) (hlasovanie)
  7.10.Správa o Čiernej Hore za rok 2015 (B8-0309/2016) (hlasovanie)
  7.11.Banková únia – výročná správa za rok 2015 (A8-0033/2016 - Roberto Gualtieri) (hlasovanie)
 8.Vysvetlenia hlasovania
  8.1.Zavedenie núdzových autonómnych obchodných opatrení pre Tuniskú republiku (A8-0013/2016 - Marielle de Sarnez)
  8.2.Veterinárne lieky (A8-0046/2016 - Françoise Grossetête)
  8.3.Povoľovanie liekov na humánne použitie a na veterinárne použitie (A8-0035/2016 - Claudiu Ciprian Tănăsescu)
  8.4.Na ceste k prosperujúcemu hospodárstvu založenému na údajoch (B8-0308/2016)
  8.5.Situácia v Eritrei (B8-0318/2016, B8-0319/2016, B8-0320/2016, B8-0321/2016, B8-0322/2016, B8-0323/2016, B8-0324/2016)
  8.6.Správa o bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko za rok 2015 (B8-0310/2016)
  8.7.Správa o Čiernej Hore za rok 2015 (B8-0309/2016)
  8.8.Banková únia – výročná správa za rok 2015 (A8-0033/2016 - Roberto Gualtieri)
 9.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 10.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 11.Cenová kríza v európskom sektore bravčového mäsa (rozprava)
 12.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 13.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 14.Rozhodnutia týkajúce sa určitých dokumentov: pozri zápisnicu
 15.Petície: pozri zápisnicu
 16.Zaslanie textov prijatých počas rokovania: pozri zápisnicu
 17.Termíny nasledujúcich rokovaní: pozri zápisnicu
 18.Prerušenie zasadania
Rozpravy
Revidované vydanie (2000 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (6477 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia