Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Torsdagen den 10 mars 2016 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Utbrottet av zikaviruset (debatt)
 3.Bankunionen – årsrapport 2015 (debatt)
 4.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  4.1.Yttrandefriheten i Kazakstan
  4.2.Egypten, särskilt fallet med Giulio Regeni
  4.3.Demokratiska republiken Kongo
 5.Meddelande från talmannen
 6.Förlängning av mandatet för det särskilda utskottet för skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt (TAXE 2): se protokollet
 7.Omröstning
  7.1.Yttrandefriheten i Kazakstan (RC-B8-0337/2016, B8-0337/2016, B8-0343/2016, B8-0344/2016, B8-0345/2016, B8-0349/2016, B8-0373/2016, B8-0375/2016)
  7.2.Egypten, särskilt fallet med Giulio Regeni (B8-0376/2016, B8-0377/2016, B8-0378/2016, RC-B8-0338/2016, B8-0338/2016, B8-0346/2016, B8-0347/2016, B8-0348/2016, B8-0371/2016)
  7.3.Demokratiska republiken Kongo (RC-B8-0342/2016, B8-0342/2016, B8-0350/2016, B8-0372/2016, B8-0374/2016, B8-0379/2016, B8-0380/2016, B8-0381/2016)
  7.4.Införande av brådskande autonoma handelsåtgärder för Tunisien (A8-0013/2016 - Marielle de Sarnez) (omröstning)
  7.5.Veterinärmedicinska läkemedel (A8-0046/2016 - Françoise Grossetête) (omröstning)
  7.6.Godkännande av och tillsyn över veterinärmedicinska läkemedel (A8-0035/2016 - Claudiu Ciprian Tănăsescu) (omröstning)
  7.7.Mot en blomstrande datadriven ekonomi (B8-0308/2016) (omröstning)
  7.8.Situationen i Eritrea (B8-0318/2016, B8-0319/2016, B8-0320/2016, B8-0321/2016, B8-0322/2016, B8-0323/2016, B8-0324/2016) (omröstning)
  7.9.2015 års rapport om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (B8-0310/2016) (omröstning)
  7.10.2015 års rapport om Montenegro (B8-0309/2016) (omröstning)
  7.11.Bankunionen – årsrapport 2015 (A8-0033/2016 - Roberto Gualtieri) (omröstning)
 8.Röstförklaringar
  8.1.Införande av brådskande autonoma handelsåtgärder för Tunisien (A8-0013/2016 - Marielle de Sarnez)
  8.2.Veterinärmedicinska läkemedel (A8-0046/2016 - Françoise Grossetête)
  8.3.Godkännande av och tillsyn över veterinärmedicinska läkemedel (A8-0035/2016 - Claudiu Ciprian Tănăsescu)
  8.4.Mot en blomstrande datadriven ekonomi (B8-0308/2016)
  8.5.Situationen i Eritrea (B8-0318/2016, B8-0319/2016, B8-0320/2016, B8-0321/2016, B8-0322/2016, B8-0323/2016, B8-0324/2016)
  8.6.2015 års rapport om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (B8-0310/2016)
  8.7.2015 års rapport om Montenegro (B8-0309/2016)
  8.8.Bankunionen – årsrapport 2015 (A8-0033/2016 - Roberto Gualtieri)
 9.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 10.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 11.Priskrisen i Europas grisköttssektor (debatt)
 12.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen): se protokollet
 13.Inkomna dokument: se protokollet
 14.Beslut om vissa dokument: se protokollet
 15.Framställningar: se protokollet
 16.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden: se protokollet
 17.Datum för nästa sammanträdesperiod: se protokollet
 18.Avbrytande av sessionen
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (2000 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (6477 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy