Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Пълен протокол на разискванията
Понеделник, 11 април 2016 г. - Страсбург Редактирана версия

10. Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността) : вж. протокола
Видеозапис на изказванията
Протокол
Правна информация - Политика за поверителност