Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Mandag den 11. april 2016 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Erklæringer fra formanden
 3.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 4.Anmodning om ophævelse af parlamentarisk immunitet: se protokollen
 5.Valgs prøvelse: se protokollen
 6.De politiske gruppers sammensætning: se protokollen
 7.Udvalgenes sammensætning: se protokollen
 8.Meddelelse af Rådets førstebehandlingsholdning: se protokollen
 9.Berigtigelser (forretningsordenens artikel 231): se protokollen
 10.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78): se protokollen
 11.Meddelelse om Kommissionens reaktion på Parlamentets udtalelser og beslutninger: se protokollen
 12.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter): se protokollen
 13.Modtagne dokumenter: se protokollen
 14.Arbejdsplan
 15.Den internationale romadag (forhandling)
 16.Årsrapporterne 2012-2013 om nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet (forhandling)
 17.Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 106: fornyelse af godkendelsen af aktivstoffet glyphosat (forhandling)
 18.Programmet for målrettet og effektiv regulering (kortfattet forelæggelse)
 19.Fremskridt i retning af bedre regulering af det indre marked (kortfattet forelæggelse)
 20.EU-undervisning i skolen (kortfattet forelæggelse)
 21.Erasmus+ og andre redskaber til fremme af mobiliteten i forbindelse med erhvervsuddannelse (kortfattet forelæggelse)
 22.EU's rolle i forbindelse med de internationale finansielle, monetære og regulerende institutioner og organer (kortfattet forelæggelse)
 23.Ikke-industrielt kystfiskeri i fiskeriafhængige områder (kortfattet forelæggelse)
 24.De Forenede Nationers havretskonvention: fiskerimæssige aspekter (kortfattet forelæggelse)
 25.Den fælles fiskeripolitiks eksterne dimension, herunder fiskeriaftaler (kortfattet forelæggelse)
 26.Indlæg af et minuts varighed (forretningsordenens artikel 163)
 27.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 28.Hævelse af mødet
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik