Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Sanatarkat istuntoselostukset
Maanantai 11. huhtikuuta 2016 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Puhemiehen julkilausumat
 3.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 4.Parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö: ks. pöytäkirja
 5.Valtakirjojen tarkastus: ks. pöytäkirja
 6.Poliittisten ryhmien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 7.Valiokuntien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 8.Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannat: ks. pöytäkirja
 9.Oikaisut (työjärjestyksen 231 artikla): ks. pöytäkirja
 10.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla): ks. pöytäkirja
 11.Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet: ks. pöytäkirja
 12.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat): ks. pöytäkirja
 13.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 14.Käsittelyjärjestys
 15.Kansainvälinen romanipäivä (keskustelu)
 16.Vuosikertomukset 2012–2013 toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteista (keskustelu)
 17.Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: glyfosaatti-tehoaineen hyväksynnän uusiminen (keskustelu)
 18.Sääntelyn toimivuutta ja tuloksellisuutta koskeva ohjelma (lyhyt esittely)
 19.Kohti parempaa sisämarkkinasääntelyä (lyhyt esittely)
 20.EU-asioiden oppiminen koulussa (lyhyt esittely)
 21.Erasmus+ ja muut välineet ammatillisen koulutuksen liikkuvuuden edistämiseksi (lyhyt esittely)
 22.EU:n rooli kansainvälisissä rahoitus-, valuutta- ja sääntelylaitoksissa ja -elimissä (lyhyt esittely)
 23.Pienimuotoinen rannikkokalastus kalastuksesta riippuvaisilla alueilla (lyhyt esittely)
 24.Yhdistyneiden kansakuntien merioikeusyleissopimus: kalastukseen liittyvät näkökulmat (lyhyt esittely)
 25.YKP:n ulkoinen ulottuvuus, kalastussopimukset mukaan lukien (lyhyt esittely)
 26.Minuutin puheenvuorot (työjärjestyksen 163 artikla)
 27.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 28.Istunnon päättäminen
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio
 
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö