Iepriekšējais 
 Nākošais 
ProtokolsBalsojumiBalsojumi pēc sarakstaPieņemtie tekstiStenogramma
Debašu stenogramma
Pirmdiena, 2016. gada 11. aprīlis - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sesijas atsākšana
 2.Priekšsēdētāja paziņojumi
 3.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 4.Pieprasījums atcelt deputāta imunitāti (sk. protokolu)
 5.Pilnvaru pārbaude (sk. protokolu)
 6.Politisko grupu sastāvs (sk. protokolu)
 7.Komiteju sastāvs (sk. protokolu)
 8.Padomes nostjas pirmaj lasījum (sk. protokolu)
 9.Kļūdu labojumi (Reglamenta 231. pants) (sk. protokolu)
 10.Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 78. pants) (sk. protokolu)
 11.Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi (sk. protokolu)
 12.Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana) (sk. protokolu)
 13.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 14.Darba kārtība
 15.Starptautiskā romu diena (debates)
 16.2012. un 2013. gada ziņojumi par subsidiaritāti un proporcionalitāti (debates)
 17.Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu — aktīvās vielas "glifosāta" apstiprinājuma atjaunošana (debates)
 18.Normatīvās atbilstības un izpildes programma (īss izklāsts)
 19.Virzība uz labāku vienotā tirgus regulējumu (īss izklāsts)
 20.Mācīšanās par ES skolā (īss izklāsts)
 21."Erasmus+" un citi instrumenti mobilitātes veicināšanai profesionālajā izglītībā un apmācībā (īss izklāsts)
 22.ES loma starptautisko finanšu, monetāro un regulatīvo iestāžu un institūciju satvarā (īss izklāsts)
 23.Piekrastes mazapjoma zveja no zvejas atkarīgos reģionos (īss izklāsts)
 24.ANO Jūras tiesību konvencija – zivsaimniecības aspekti (īss izklāsts)
 25.KZP ārējā dimensija, tostarp nolīgumi zivsaimniecības nozarē (īss izklāsts)
 26.Vienu minūti ilgas uzstāšanās (Reglamenta 163. pants)
 27.Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 28.Sēdes slēgšana
Debašu stenogramma
Pārskatītā redakcija
 
Debašu stenogramma
Pārskatītā redakcija
Juridisks paziņojums - Privātuma politika