Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Pełne sprawozdanie z obrad
Poniedziałek, 11 kwietnia 2016 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Wznowienie sesji
 2.Oświadczenia Przewodniczącego
 3.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 4.Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego: Patrz protokól
 5.Weryfikacja mandatów: Patrz protokól
 6.Skład grup politycznych: Patrz protokól
 7.Skład komisji: Patrz protokól
 8.Stanowiska Rady w pierwszym czytaniu: Patrz protokól
 9.Sprostowania (art. 231 Regulaminu): Patrz protokól
 10.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu): Patrz protokól
 11.Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu: patrz protokół
 12.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów): patrz protokół
 13.Składanie dokumentów: patrz protokół
 14.Porządek obrad
 15.Międzynarodowy Dzień Romów (debata)
 16.Sprawozdania roczne 2012–2013 w sprawie pomocniczości i proporcjonalności (debata)
 17.Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: odnowienie zatwierdzenia dla substancji czynnej pod nazwą glifosat (debata)
 18.Program sprawności i wydajności regulacyjnej (krótka prezentacja)
 19.Poprawa regulacji jednolitego rynku (krótka prezentacja)
 20.Zdobywanie wiedzy o UE w szkole (krótka prezentacja)
 21.Erasmus+ i inne narzędzia wspomagania mobilności w kształceniu i szkoleniu zawodowym (krótka prezentacja)
 22.Rola UE w ramach międzynarodowych instytucji i organów finansowych, walutowych i regulacyjnych (krótka prezentacja)
 23.Łodziowe rybołówstwo przybrzeżne w regionach zależnych od rybołówstwa (krótka prezentacja)
 24.Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza: aspekty związane z rybołówstwem (krótka prezentacja)
 25.Zewnętrzny wymiar WPRyb, w tym umowy w sprawie połowów (krótka prezentacja)
 26.Wystąpienia jednominutowe (art. 163 Regulaminu PE)
 27.Porządek obrad następnego posiedzenia: patrz protokól
 28.Zamknięcie posiedzenia
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności