Înapoi 
 Înainte 
Proces-verbalVoturiVoturi prin apel nominalTexte adoptateStenograma
Stenograma dezbaterilor
Luni, 11 aprilie 2016 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Reluarea sesiunii
 2.Declaraţiile Preşedinţiei
 3.Aprobarea procesului-verbal al ședinței anterioare: consultaţi procesul-verbal
 4.Cerere de ridicare a imunității parlamentare: consultaţi procesul-verbal
 5.Verificarea prerogativelor: consultaţi procesul-verbal
 6.Componența grupurilor politice: consultaţi procesul-verbal
 7.Componența comisiilor: consultaţi procesul-verbal
 8.Poziţiile Consiliului în prima lectur: consultaţi procesul-verbal
 9.Rectificări (articolul 231 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 10.Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 11.Continuări ale avizelor şi rezoluţiilor Parlamentului: a se vedea procesul-verbal
 12.Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere): consultaţi procesul-verbal
 13.Depunerea documentelor: a se vedea procesul-verbal
 14.Ordinea lucrărilor
 15.Ziua internațională a romilor (dezbatere)
 16.Rapoartele anuale 2012-2013 privind subsidiaritatea și proporționalitatea (dezbatere)
 17.Obiecție în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: reînnoirea aprobării substanței active glifosat (dezbatere)
 18.Programul privind o reglementare adecvată și funcțională (REFIT): situația actuală și perspective (prezentare succintă)
 19.Îmbunătățirea legiferării în domeniul pieței unice (prezentare succintă)
 20.Cunoașterea UE în școală (prezentare succintă)
 21.Erasmus+ și alte instrumente de promovare a mobilității în cadrul învățământului profesional și tehnic (prezentare succintă)
 22.Rolul UE în cadrul instituțiilor și organismelor financiare, monetare și de reglementare internaționale (prezentare succintă)
 23.Inovarea și diversificarea pescuitului costier artizanal în regiunile dependente de pescuit (prezentare succintă)
 24.Convenția ONU privind dreptul mării: aspecte legate de pescuit (prezentare succintă)
 25.Normele comune pentru punerea în aplicare a dimensiunii externe a PCP, inclusiv a acordurilor în domeniul pescuitului (prezentare succintă)
 26.Intervenţii cu durata de un minut (articolul 163 din Regulamentul de procedură)
 27.Ordinea de zi a următoarei şedinţe: a se vedea procesul-verbal
 28.Ridicarea ședinței
Stenograma dezbaterilor
Ediţie revizuită
 
Stenograma dezbaterilor
Ediţie revizuită
Aviz juridic - Politica de confidențialitate