Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Måndagen den 11 april 2016 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Uttalanden av talmannen
 3.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 4.Begäran om upphävande av parlamentarisk immunitet: se protokollet
 5.Valprövning: se protokollet
 6.De politiska gruppernas sammansättning: se protokollet
 7.Utskottens sammansättning: se protokollet
 8.Rådets ståndpunkter vid första behandlingen
 9.Rättelser (artikel 231 i arbetsordningen): se protokollet
 10.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen): se protokollet
 11.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets åtgärder och resolutioner: se protokollet
 12.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument): se protokollet
 13.Inkomna dokument: se protokollet
 14.Arbetsplan
 15.Romernas internationella dag (debatt)
 16.Årsrapporterna om subsidiaritet och proportionalitet 2012–2013 (debatt)
 17.Invändning enligt artikel 106: förnyat godkännande av det verksamma ämnet glyfosat (debatt)
 18.Programmet om lagstiftningens ändamålsenlighet och resultat (kortfattad redogörelse)
 19.Mot en bättre reglering av den inre marknaden (kortfattad redogörelse)
 20.EU-kunskap i skolan (kortfattad redogörelse)
 21.Erasmus+ och andra verktyg för att främja rörligheten inom yrkesutbildningen (kortfattad redogörelse)
 22.EU:s roll inom ramen för internationella finansiella, monetära och tillsynsmässiga institutioner och organ (kortfattad redogörelse)
 23.Småskaligt kustfiske i regioner som är beroende av fiske (kortfattad redogörelse)
 24.Förenta nationernas havsrättskonvention: fiskeriaspekter (kortfattad redogörelse)
 25.Den gemensamma fiskeripolitikens externa dimension, inbegripet fiskeavtalen (kortfattad redogörelse)
 26.Anföranden på en minut (artikel 163 i arbetsordningen)
 27.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 28.Avslutande av sammanträdet
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy