Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά (επιλεγμένο)
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
 Ευρετήριο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Τρίτη 12 Απριλίου 2016 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

Συμφωνία για τη στρατηγική συνεργασία μεταξύ της Βραζιλίας και της Ευρωπόλ (A8-0070/2016 - Claude Moraes)
MPphoto
 
 

  Νεοκλής Συλικιώτης ( GUE/NGL), γραπτώς. ‒ Η παρούσα πρόταση αφορά την έγκριση μιας συμφωνίας στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπόλ και της Βραζιλίας. Τέτοιες συμφωνίες αφορούν την ανταλλαγή επιχειρησιακών, στρατηγικών, τεχνικών ή διαβαθμισμένων πληροφοριών. Η συμφωνία επιχειρησιακής συνεργασίας περιλαμβάνει επίσης την ανταλλαγή δεδομένων.

Έχουμε έντονους προβληματισμούς όσον αφορά τέτοιες συμφωνίες καθώς προνοεί ισχυρούς μηχανισμούς παρακολούθησης και ελλοχεύει ο κίνδυνος να αναιρεθούν στοιχειώδη ατομικά και πολιτικά δικαιώματα και να πληγούν δημοκρατικές ελευθερίες. Για τους λόγους αυτούς καταψηφίσαμε την έκθεση.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου