Návrat na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina (vybraté)
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
 Zoznam 
 Úplné znenie 
Rozpravy
Utorok, 12. apríla 2016 - Štrasburg Revidované vydanie

Plemenné zvieratá a ich zárodočné produkty (A8-0288/2015 - Michel Dantin)
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE), písomne. – Téma plemenitby zvierat čoraz viac rezonuje aj na území EÚ. Každodenná prax spôsobila rastúcu potrebu komplexnej, ucelenej a jasnej právnej úpravy, ktorá je v súčasnosti pomerne roztrieštená a obsiahnutá vo viacerých právnych predpisoch. Nové nariadenie, ktoré by zosúladilo relevantné ustanovenia regulujúce šľachtenie zvierat a tým súvisiace otázky, hodnotím ako krok vpred. Plemenitba hospodárskych zvierat zohráva kľúčovú úlohu v oblasti spoločnej poľnohospodárskej politiky, keďže okrem zachovania vzácnych druhov, a teda ochrany biodiverzity a kultúrneho dedičstva, prispieva k dosahovaniu a udržiavaniu potravinovej bezpečnosti v EÚ. Pozitíva novej jednotnej právnej úpravy vnímam predovšetkým vo vytvorení ustálenej terminológie, ktorá bude platiť vo všetkých členských štátoch, zavedení jednotného štandardu dobrých životných podmienok zvierat a ich vývozu, a to najmä pri činnostiach zameraných na genetické vylepšenie plemien, prehľadnej evidencii vo forme zápisu krížených plemenných zvierat do doplňujúcich častí plemenných kníh a v posilnenom systéme kontroly. Vítam tiež skutočnosť, že nové nariadenie nie je v žiadnom prípade určené na riešenie otázok klonovania plemenných zvierat. Hlasujem za správu v predkladanom znení.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia