Índice 
 Anterior 
 Siguiente 
 Texto íntegro 
Procedimiento : 2015/2095(INI)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : A8-0066/2016

Textos presentados :

A8-0066/2016

Debates :

PV 12/04/2016 - 3
CRE 12/04/2016 - 3

Votaciones :

PV 12/04/2016 - 5.9
Explicaciones de voto

Textos aprobados :

P8_TA(2016)0102

Acta literal de los debates
Martes 12 de abril de 2016 - Estrasburgo Edición revisada

6.9. Situación en el mar Mediterráneo y necesidad de un enfoque integral de la Unión sobre la migración (A8-0066/2016 - Roberta Metsola, Kashetu Kyenge)
 

Dichiarazioni di voto orali

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI). Elnök úr! A legfrissebb hírek migráns-ügyben, ami ebből a jelentésből kiderült:

1. pont: Most már semmiféle különbséget nem tesznek a menekültek és a gazdasági bevándorlók között,

2. pont: Keresik a lehetőséget, hogy térdre kényszerítsék elsősorban Magyarországot, illetőleg azokat az államokat, amelyek nem akarnak tömeges bevándorlást engedni az országukba.

3. pont: Teszik ezt egyrészt érzelmi eszközökkel, látható volt itt a vitában, hogy be vannak tanítva, kedves fősodratú politikustársaink, hogy szélsőségesnek, xenofóbnak, rasszistának, és a legkülönbözőbb rémes jelzőkkel illessék az államokat is és az egyéneket is, akik nem szeretnének tömeges bevándorlást.

4. pont: keresik a jogi eszközt a térdre kényszerítésre. Jelentem: nem fogják megtalálni, mert ez egyelőre nem az „Európai Egyesült Államok”. Nem egy föderális állam, amelyik kényszeríthet bármire is egy tagállamot, hanem szuverén nemzeteknek az uniója.

 
  
MPphoto
 

  Michela Giuffrida (S&D). Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho votato a favore di questa relazione perché il fenomeno della migrazione è la conseguenza di cambiamenti geopolitici epocali che non possiamo fermare, ma che l'Unione europea deve affrontare dandosi delle priorità nella gestione di una situazione che appunto non è più un'emergenza.

Priorità di metodo, priorità di contenuto: bisogna procedere uniti e avere un approccio europeo, non possiamo più assistere, ogni giorno di più, addirittura a Stati membri che alzano muri e mettono filo spinato e ad altri che invece sono impegnati nella ricerca e nel soccorso in mare dei migranti, e poi di contenuto perché vengo dalla Sicilia, che è una di quelle regioni che vedono arrivare sulle sue coste i corpi senza vita di uomini, donne e di bambini e che trasformano le scuole in obitori. La revisione di Dublino preveda la creazione di un sistema unico di asilo con richiesta centralizzata delle domande a livello europeo, ricollocamento automatico ed efficacia dei migranti in tutti i paesi europei e rimpatri di sicurezza; ecco perché ho votato convintamente a favore.

 
  
MPphoto
 

  Jiří Pospíšil (PPE). Já jsem pro tuto zprávu nehlasoval. Jsem přesvědčen, že návrhy a varianty, které se v této zprávě uvádějí, jako je centralizované azylové řízení, jsou v dnešní politické situaci a ve stavu EU mimořádně nebezpečné.

Nedovedu si představit, jak by takový návrh byl v dnešní době prosaditelný v ČR tak, aby přitom dále neklesala důvěryhodnost evropské integrace v očích české veřejnosti. Sám s tím osobně nesouhlasím. Nejsem příznivcem toho, aby přecházela azylová agenda z jednotlivých národních států na centrální orgány v Bruselu a aby jiný než státní orgán mohl rozhodovat, jací lidé vstoupí na území daného státu. Je to z mého politického pohledu v rozporu s principy suverenity jednotlivých národních států.

To je důvod, proč jsem tuto zprávu nepodpořil a proč se domnívám, že je třeba hledat jiná řešení než ta, která ve zprávě byla navržena, která jsou proti suverenitě jednotlivých členských států.

 
  
MPphoto
 

  Stanislav Polčák (PPE). Já jsem nepodpořil tuto zprávu, zdržel jsem se a chtěl bych vysvětlit důvody, které mě k tomu vedly.

Na rozdíl od loňského hlasování, které se týkalo jednorázových opatření ve prospěch Maďarska, Itálie a Řecka, zde tato zpráva popisuje systém nastavení povinné centralizované azylové agendy. To je v rozporu s programem, za který jsem kandidoval do EP, TOP 09 a Starostové, kde my jsme měli napsáno, že právě azylová a imigrační politika zůstane v národním vínku, jinými slovy, je samozřejmě možné, aby ČR se připojila do určitých azylových standardů, standarních procedur, ale musí to být její svobodný souhlas, musí se jednat o vyjádření postoje ČR jakožto členského státu.

Myslím si, že v těchto politicky citlivých věcech, kdy vlastně dochází k určitému inkorporování obyvatelstva na území ČR nebo jiných států, by měla EU postupovat citlivěji.

 
  
MPphoto
 

  Steven Woolfe (EFDD). Mr President, the situation in the Mediterranean is indeed dire. For those millions of people who are suffering because they are leaving the areas of Syria and Afghanistan where war and deprivation is affecting them, that is clear.

But once again we have a failed EU policy that will have an impact on the United Kingdom. The EU’s policy here today has rejected the idea that open borders, including Schengen, have been a major problem. They have rejected the idea that Angela Merkel’s open welcome has caused millions of people to feel that they should come to the EU and they have rejected the idea that Australia’s solutions have meant fewer people dying.

But what they have decided to say, in taking this one bull by the horns, is that there is a real need for a permanent mandatory Union-wide resettlement programme with mandatory control and distribution across the European Union. If Britain wants to avoid this in the future, it must vote to leave the European Union on 23 June. Otherwise it will also be dragged in.

 
  
MPphoto
 

  Andrejs Mamikins (S&D). Priekšsēdētāj! Skaidrs, ka pēdējā gada notikumi parādīja, ka esošā Eiropas Savienības politika migrācijas jomā nestrādā. Tā var būt pietiekami efektīva neliela migrantu skaita gadījumos, bet vienkārši nav spējīga ne efektīvi funkcionēt, ne pārvarēt tik lielu migrantu skaitu.

Skaidrs, ka dažādās valstīs pastāv dažāda attieksme pret esošo situāciju, it īpaši pēc notikumiem Parīzē un Briselē, un līdz ar to ir nepieciešami vitāli svarīgi, lai ir koordinācija starp nacionālo, pārnacionālo, reģionālo un municipālo pārvaldes līmeni. Skaidrs, ka solidaritātes princips ir nenoliedzami svarīgs, tāpēc es atbalstu šo dokumentu un atbalstu reportierus ziņotājus, kuri cītīgi strādāja pie tā.

Bet jāsaka, ka mums vēl nav radīta ideāla sistēma, un mums — Eiropas Parlamentam un Komisijai — un visai Eiropas Savienībai ir vēl ļoti daudz darāmā, lai efektīva migrantu krīzes pārvarēšanas sistēma tiktu īstenota. Bet atkārtošos — nobalsoju “par”. Paldies!

 
  
 

Dichiarazioni di voto scritte

 
  
MPphoto
 
 

  William (The Earl of) Dartmouth (EFDD), in writing. ‒ UKIP has voted against this non-legislative report and we have tabled RCVs for particular areas of the report in which we strongly disagree with the text. In particular, UKIP believes that national sovereign governments should have the right to control their own borders and should not be forced to take migrants under an EU resettlement scheme. Similarly, we are also concerned with segments of the report which suggest that the EU should create rules governing the entry and residence of third country nationals. UKIP has, however, supported aspects of the report which criticise the Schengen Area as a facilitator and accelerator of both the migrant crisis and the movement of terrorists within Europe.

 
  
MPphoto
 
 

  Lars Adaktusson (PPE), skriftlig. ‒ I dag röstade Europaparlamentet om ett initiativbetänkande rörande EU:s långsiktiga migrationspolitik. Betänkandet lyfter fram flera saker som jag välkomnar. Betoningen av medlemsländernas gemensamma ansvar för migrationsfrågan, behovet av lagliga vägar in i Europa, säkrade yttre gränser och Schengensamarbetets bevarande liksom en permanent omfördelningsmekanism. Jag röstade därför ja i slutomröstningen. Däremot anser jag att det avtal som EU ingått med Turkiet i betänkandet omnämns i alltför positiva ordalag. Det finns all anledning att vara skeptisk till avtalet i fråga, som i grunden endast tillkommit som en konsekvens av att en hållbar europeisk migrationspolitik saknas.

 
  
MPphoto
 
 

  Isabella Adinolfi (EFDD), per iscritto. ‒ La presente relazione di iniziativa è la risposta del Parlamento all'attuale crisi migratoria. A mio avviso, il punto di forza di questa relazione è il fatto che è condivisa dalla grande maggioranza dei gruppi politici, il che consente di lanciare un segnale forte, da parte del Parlamento, alla Commissione e al Consiglio. Nello specifico, la parte relativa alla revisione del regolamento di Dublino III può portare ad una gestione della crisi migratoria basata sul principio di solidarietà e non soltanto sulla mera attribuzione di competenze. Per questi motivi ho votato a favore.

 
  
MPphoto
 
 

  Clara Eugenia Aguilera García (S&D), por escrito. ‒ La crisis de refugiados ha demostrado que el enfoque actual hacía la inmigración en la UE no es sostenible. Este informe holístico intenta dar una respuesta global y por eso he votado a favor del mismo.

La inmigración es acaso el reto más importante que la UE tiene planteado porque, al igual que la crisis de los refugiados, nos confronta con la cuestión de la solidaridad como base del modelo europeo. Cómo tratamos a las personas que vienen a la UE en busca de un mañana mejor dice mucho de lo que somos.

La importancia de este informe radica en que aborda las principales cuestiones que caracterizan el reto migratorio. Entre las más importantes destacan la reforma del Sistema de Dublín, las operaciones de salvamento en el mar, para evitar que el Mediterráneo siga convirtiéndose en una fosa submarina y el establecimiento de un mecanismo permanente y jurídicamente vinculante que establezca una cuota de reparto de refugiados entre los Estados miembros. Además es importante la inclusión de los Visados Humanitarios y promover vías de acceso legales y seguras a la UE, así como redoblar nuestro compromiso contra las mafias que explotan personas y mejorar las políticas de acogida e integración.

 
  
MPphoto
 
 

  Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL), por escrito. ‒ Este informe es una oportunidad perdida para la Comisión LIBE de poner en la agenda los problemas a los que se están enfrentando actualmente las personas que tratan de llegar a la UE. En lugar de exigir la expedición visados humanitarios o la garantía de que no se llevan a cabo expulsiones colectivas (prohibidas por la legislación internacional y que consagra el acuerdo UE - Turquía), se ha optado por mantener la actual política agresiva impuesta por la Comisión y el Consejo. A pesar de que el acuerdo incluye cosas positivas, como la necesidad de crear vías de acceso seguras, o la necesidad de superar el Sistema de Dublín y que los estados acojan, estas cuestiones aparecen mencionadas sin medidas concretas, por lo que vuelven a quedar como declaraciones vacías. Sin embargo, detalla el plan de militarización del Mediterráneo con la ayuda de la OTAN, la necesidad de realizar devoluciones, la cooperación con fuerzas militares y de seguridad de terceros países, o la elaboración de una lista de países seguros de los que no se aceptarán demandas de asilo, en clara violación de la Convención de Ginebra. Por todo esto, no hemos tenido que votar en contra de este informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Aliot (ENF), par écrit. ‒ Alors que les États européens sont confrontés à une crise migratoire sans précédent, ce rapport scandaleux préconise d'harmoniser les régimes d'asile nationaux et de créer un mécanisme de répartition qui obligerait les États membres à accueillir des quotas de migrants.

Le texte va même jusqu'à proposer le regroupement familial. Il est absolument inadmissible d'organiser la submersion migratoire de l'Europe alors que nos peuples subissent déjà au quotidien un chômage de masse, une augmentation de la pauvreté, de la précarité, ainsi qu'un accroissement des inégalités sociales. J'ai par conséquent voté contre ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Eric Andrieu (S&D), par écrit. ‒ L'Union européenne s'enfonce dans les rafistolages. C'est l'incapacité même des États membres à appliquer les règles et engagements européens qui mène à passer des accords douteux avec des États tiers et à détricoter les acquis, quitte à faire l'impasse sur les valeurs et obligations internationales.

À l'aune de la révision du règlement Dublin, du régime européen d'asile commun et des propositions de la Commission sur les voies de migration légale, je salue ce rapport d'initiative qui prend le parti d’une réorientation de la politique migratoire, une politique globale, prospective, cohérente, solidaire et protectrice.

 
  
MPphoto
 
 

  Νίκος Ανδρουλάκης ( S&D), γραπτώς. ‒ Ο στόχος της έκθεσης για την κατάσταση στη Μεσόγειο και την ανάγκη διαμόρφωσης μίας ολιστικής Ευρωπαϊκής προσέγγισης για το μεταναστευτικό είναι να διαμορφωθεί μία διακομματική άποψη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τη μεταναστευτική πολιτική της Ένωσης.

Σύμφωνα με την έκθεση την οποία και υπερψήφισα, μία ολιστική προσέγγιση για τη μετανάστευση θα πρέπει να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την αναθεώρηση του κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα κεντρικό σύστημα για την κατανομή των ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών, την οργάνωση συντονισμένων ανθρωπιστικών επιχειρήσεων της Ένωσης, την ύπαρξη μίας δεσμευτικής και υποχρεωτικής νομοθετικής προσέγγισης για την επανεγκατάσταση των προσφύγων, την αναθεώρηση της οδηγίας για την Μπλε Κάρτα, τη θέσπιση γενικότερων κανόνων για την είσοδο και τη διαμονή υπηκόων τρίτων χωρών που αναζητούν εργασία στην Ένωση, έτσι ώστε να καλυφθούν τα κενά που υπάρχουν στην αγορά εργασίας και την αμοιβαία αναγνώριση των θετικών αποφάσεων παροχής ασύλου από όλα τα κράτη μέλη.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Arnautu (ENF), par écrit. ‒ Ce rapport est un véritable catalogue du lobby immigrationniste.

Quelques exemples: il plaide pour la création de "nouveaux itinéraires sûrs et licites" pour permettre aux demandeurs d'asile et aux réfugiés d'entrer dans l'Union; il plaide pour l’établissement de canaux de migration économique légale « appropriés » et pour le système de la carte bleue (par. 131); il veut de nouvelles mesures afin que le régime d'asile européen commun devienne un "système véritablement uniforme"; il encourage les États membres à "veiller à préserver l'unité familiale" et veut donc faciliter l’effet boule de neige du regroupement familial.

J'ai évidemment voté contre ce rapport

 
  
MPphoto
 
 

  Jonathan Arnott (EFDD), in writing. ‒ This report concedes that the open border policy of the EU is an incentive for migrants to make the dangerous attempt to cross the Mediterranean. I voted in favour of amendments suggesting that the abolition of internal borders has contributed to the ‘free passage of ISIS’ and criticising the EU list of ‘safe countries’ for refugees. I voted against the aspects of the report requiring the ‘need for a permanent Union-wide resettlement programme’ with mandatory participation from Member States.

As a whole the report ‘considers the Schengen Area as one of the major achievements of European integration’. I wholeheartedly object to this view and therefore voted against this report as a whole.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Arthuis (ALDE), par écrit. ‒ Nous sommes confrontés à une crise migratoire sans précédent en Europe. J'ai voté en faveur de ce rapport car nous devons travailler ensemble à l'instauration d'une nouvelle politique d'asile européenne, afin d'accueillir les réfugiés se rendant en Europe et de sauvegarder l'espace Schengen.

Il est urgent que l'Union européenne se dote d'une politique commune pour lui permettre de protéger ses frontières et, dans le même temps, qu'elle se dote d'un corps de garde-côtes et de garde-frontières européens. L'Europe ne peut abolir les frontières intérieures et laisser aux États le soin de surveiller, seuls, les frontières extérieures.

 
  
MPphoto
 
 

  Francisco Assis (S&D), por escrito. ‒ Durante a votação do relatório sobre a "Situação no Mediterrâneo e a necessidade de uma abordagem holística da UE em relação à migração" foi votada a alteração número 19, da autoria do grupo político Grupo Confederal da Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Nórdica Verde, que reconhece a positiva atuação do governo português no que concerne à resolução da crise dos refugiados. A atuação de Portugal sobre esta questão prestigia o nosso país e pode contribuir decisivamente para contrariar as pulsões nacionalistas que põem em causa a solidez da adoção de uma orientação comum europeia.

Por avaliar positivamente a atuação do governo português, entendi votar favoravelmente a alteração em causa, contrariando a orientação de voto do meu grupo político.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. ‒ Balsavau už šį siūlymą, kuriuo siekiama sukurti bendrą prieglobsčio sistemą. Pritariu, kad ES turi sukurti bendrą prieglobsčio prašymų registravimo sistemą, kuri leistų sparčiau juos išnagrinėti susidūrus su didžiuliais migrantų srautais. ES turi užtikrinti naujus saugius ir teisėtus atvykimo į ES kelius, kad į ES valstybes siekiantys patekti pabėgėliai nerizikuotų gyvybėmis ir išvengtų kontrabandininkų. Labai svarbu geriau apsaugoti vaikus migrantus, ypač tuos, kurie keliauja vieni. Migrantai, kuriems prieglobstis negali būti suteiktas, turėtų būti grąžinami tik į tas šalis, kuriose jiems bus saugu.

 
  
MPphoto
 
 

  Gerard Batten (EFDD), in writing. ‒ UKIP has voted against this non-legislative report and we have tabled RCVs for particular areas of the report in which we strongly disagree with the text. In particular, UKIP believes that national sovereign governments should have the right to control their own borders and should not be forced to take migrants under an EU resettlement scheme. Similarly, we are also concerned with segments of the report which suggest that the EU should create rules governing the entry and residence of third country nationals. UKIP has, however, supported aspects of the report which criticise the Schengen Area as a facilitator and accelerator of both the migrant crisis and the movement of terrorists within Europe.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolas Bay (ENF), par écrit. ‒ Entre autres mauvaises idées, ce rapport plaide en faveur de la création de "nouveaux itinéraires sûrs et licites" pour permettre aux demandeurs d'asile et aux réfugiés d'entrer dans l'Union (considérant R) ainsi que de l’établissement de canaux de migration économique légale "appropriés" (considérants V et W), demande de nouvelles mesures afin que le régime d'asile européen commun devienne un "système véritablement uniforme" (par. 28), appelle à la refonte du système de Dublin dans le sens de plus de "solidarité", donc par le biais d’un mécanisme de répartition (par. 38), et encourage les États membres à "veiller à préserver l'unité familiale", c'est-à-dire le funeste regroupement familial (par. 49).

J'ai donc voté contre un projet qui favorise une politique immigrationniste au mépris des intérêts vitaux de nos peuples ainsi que des migrants eux-mêmes, masse de déracinés à qui l'on a fait miroiter un Eldorado qui n'existe pas. Terrible fuite en avant…

 
  
MPphoto
 
 

  Hugues Bayet (S&D), par écrit. ‒ J'ai évidemment soutenu ce rapport, qui plaide pour une approche plurielle et ouverte de la migration.

Le rapport souligne l'importance fondamentale de continuer les opérations de recherche et de secours en mer et plaide pour le remplacement du système de Dublin par un système européen centralisé basé sur la solidarité, qui répartirait les réfugiés de manière solidaire et obligatoire entre les États membres.

Par ailleurs, il demande notamment la mise en place de voies d'accès légales, claires et précises à l'Europe ou la création de visas humanitaires qui permettraient à leur détenteur de se rendre directement dans le pays où il désire demander l'asile.

Enfin, il plaide pour un financement adéquat de l'aide humanitaire.

 
  
MPphoto
 
 

  Brando Benifei (S&D), per iscritto. ‒ Secondo i dati forniti da FRONTEX, nel 2015 1,83 milioni di persone hanno tentato di varcare le frontiere esterne dell'Unione europea. Si tratta di un dato senza precedenti che è il frutto di una situazione internazionale caratterizzata dalla presenza di guerre, di forti squilibri e fattori di instabilità che minacciano la vita di milioni di persone. In questo contesto, appare evidente come l'attuale sistema d'asilo non sia in grado di offrire una soluzione adeguata.

Ho sostenuto la relazione Metsola e Kyenge perché condivido profondamente la necessità di pensare in maniera olistica al tema della gestione dei flussi migratori. La revisione del sistema di Dublino deve essere la priorità, si deve prevedere la creazione di hotspot dai quali avviare una distribuzione dei richiedenti asilo in base ad un sistema prestabilito di quote per ogni Stato membro. In materia di riammissione l'obiettivo deve essere quello di definire nuovi accordi a livello comunitario per consentire agli Stati membri di rimpatriare i migranti solo nel caso in cui il paese di provenienza sia considerato sicuro. L'articolo 80 TFUE pone i principi di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità al cuore dell'intero sistema dell'Unione, Italia e Grecia non possono essere lasciate sole.

 
  
MPphoto
 
 

  Xabier Benito Ziluaga (GUE/NGL), por escrito. ‒ Nos abstenemos en la votación por considerar que, a pesar de ciertos avances respecto del texto original y respecto de los actuales términos de la política migratoria y de asilo de la UE, el texto viene a consagrar la validez del inaceptable e ilegal Acuerdo UE-Turquía que supone la irresponsable deslocalización de la gestión del sistema de migración y de asilo y refugio europeo hacia países donde el irrespeto a los derechos humanos es evidente y sistemática.

 
  
MPphoto
 
 

  Joëlle Bergeron (EFDD), par écrit. ‒ Je tiens ici à dénoncer le lamentable accord conclu entre l'Union européenne et la Turquie le mois dernier.

La Turquie a eu ce qu'elle voulait: 6 milliards d'euros pour soutenir l'accueil des migrants sur son territoire, une exemption de visas vers l'Europe pour ses ressortissants et la relance de son processus d'adhésion. Erdogan, parfait maître chanteur, a gagné. Mais qu'en est-il des migrants? En réalité, c'est une honte. Une honte car l'Union leur tourne volontairement le dos en les renvoyant en Turquie, comme on le ferait pour du simple bétail; une honte en qualifiant la Turquie de pays sûr, alors que l'état de droit n'y est pas présent. Et une honte au regard du nombre des violations du droit international.

En outre, quand bien même cet accord avec la Turquie aurait pour effet de tarir quelque peu la voie maritime qui s'étend des côtes turques à la Grèce, déjà d'autres voies de pénétration s'ouvrent. Quand on détourne un fleuve de son lit, il s'en creuse un autre pour couler...Les passeurs se réorganisent et réagissent pour coller au plus près des besoins de leurs clients... Les gouvernements européens doivent maintenant ouvrir les yeux, prendre leurs responsabilités et l'Europe doit cesser d'être aussi attractive.

 
  
MPphoto
 
 

  José Blanco López (S&D), por escrito. ‒ La crisis de refugiados ha demostrado que el enfoque actual hacía la inmigración en la UE no es sostenible. Este informe holístico intenta dar una respuesta global y por eso he votado a favor del mismo.

La inmigración es acaso el reto más importante que la UE tiene planteado porque, al igual que la crisis de los refugiados, nos confronta con la cuestión de la solidaridad como base del modelo europeo. Cómo tratamos a las personas que vienen a la UE en busca de un mañana mejor dice mucho de lo que somos.

La importancia de este informe radica en que aborda las principales cuestiones que caracterizan el reto migratorio. Entre las más importantes destacan la reforma del Sistema de Dublín, las operaciones de salvamento en el mar, para evitar que el Mediterráneo siga convirtiéndose en una fosa submarina y el establecimiento de un mecanismo permanente y jurídicamente vinculante que establezca una cuota de reparto de refugiados entre los Estados miembros. Además es importante la inclusión de los Visados Humanitarios y promover vías de acceso legales y seguras a la UE, así como redoblar nuestro compromiso contra las mafias que explotan personas y mejorar las políticas de acogida e integración.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. ‒ Balsavau dėl šio pranešimo, kuriame aptariama situacija dėl prieglobsčio Europoje. Bendra Europos prieglobsčio sistema (BEPS) apima bendras taisykles, kuriomis reglamentuojama bendra prieglobsčio politika, vienodas prieglobsčio statusas ir bendros visoje Sąjungoje galiojančios prieglobsčio procedūros. Europos Parlamentas pabrėžia, kad gyvybės gelbėjimas turi būti didžiausias prioritetas, taigi nepaprastai svarbu, kad paieškos ir gelbėjimo operacijos būtų deramai finansuojamos ES ir valstybių narių lygmenimis. Be to, pažymi, kad padidėjo neteisėtai jūra atvykstančių migrantų skaičius, kad pavojingai daugėja žuvusiųjų jūroje ir kad geresnės Europos atsakomosios priemonės tebėra būtinos. Žinoma, Parlamentas ragina aiškiai skirti į Europos Sąjungą neteisėtai įvežtus asmenis ir prekybos žmonėmis tikslu į ES atgabentus asmenis, nes politinės atsakomosios priemonės turi būti ne tik tinkamai integruotos, bet ir tinkamai nukreiptos. Jis pažymi, kad apskritai nusikalstamas migrantų įvežimas apima pagalbą asmeniui šiam siekiant neteisėtai patekti į valstybę narę, o prekyba žmonėmis apima asmens užverbavimą, pervežimą ar priėmimą smurtinėmis, apgaulingomis ar užgauliomis priemonėmis, siekiant jį išnaudoti. Taigi, Europos Parlamentas laikosi nuomonės, kad bet koks holistinis požiūris į migraciją būtinai turi apimti priemones, kuriomis būtų ardoma nusikaltėlių tinklų, užsiimančių prekyba žmonėmis ir neteisėtu jų gabenimu, veikla.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrea Bocskor (PPE), írásban. ‒ A migrációs válság nem összemosható a menekültügyi helyzet válságával, mint ahogy nem adhat választ egyes tagállamok demográfiai problémáira sem. Az Európába tartó tömegek csupán töredéke valódi menekült, akiken a legtöbbet az országukhoz közeli befogadó táborok támogatásával segíthetünk. Ha ott méltó körülmények, egészségügyi ellátás és oktatás biztosítható számukra, úgy megkönnyítjük, hogy a helyzet stabilizálódásával visszatérhessenek hazájukba. Ugyanakkor, a jobb megélhetés reményében érkező bevándorló tömegek számára minden félreérthető gesztus meghívóként értelmeződik. A szolidaritásnak több formája lehet, nem a mesterségesen kiszabott kötelező kvóták hordozzák a megoldást.

A magyar néppárti delegáció tagjaként nem szavaztam meg a ma elfogadott migrációról szóló jelentést, mert elfogadhatatlan, hogy központilag mondják meg, kit ültetnek a nyakunkra, és hogy mások döntsék el azt, kit kell beengedni saját tagállamainkba, és kivel kell együtt élni.

 
  
MPphoto
 
 

  Franc Bogovič (PPE), pisno. ‒ S kolegi poslanci smo podprli poročilo odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve o razmerah v Sredozemlju in potrebi po celostnem pristopu EU k migraciji.

Strinjali smo se z dejstvom, da mora EU še aktivneje pristopiti k reševanju in preprečevanju izgub življenj migrantov na morju, obenem pa zagotoviti uspešno integracijo migrantov in visoko stopnjo notranje varnosti držav članic.

Ostro smo obsodili kaznive dejavnosti hudodelskih združb, kot so tihotapljenje, trgovino z ljudmi in izkoriščanje delovne sile, v povezavi z nezakonitimi migracijami.

 
  
MPphoto
 
 

  Simona Bonafè (S&D), per iscritto. ‒ Sostengo la risoluzione votata oggi, che lancia un segnale positivo verso un approccio condiviso ed efficace alla gestione della crisi migratoria che sta affrontando l'Europa.

L'attuale sistema di gestione dei flussi e dei richiedenti asilo, in particolare il cosiddetto "sistema di Dublino", si è rivelato infatti fallimentare di fronte alle sfide che abbiamo davanti e necessita di essere revisionato al più presto.

La creazione di un sistema di asilo centralizzato, basato su un'equa suddivisione degli oneri e coerente, dunque, col principio di solidarietà ed equa ripartizione delle responsabilità, è fondamentale per rispondere efficacemente e nel pieno mantenimento dello spirito dell'Unione alle sfide odierne.

In linea con ciò, l'approccio globale proposto si muove nella giusta direzione: l'implementazione degli obblighi di ricollocazione in capo agli Stati membri, maggiori sforzi condivisi nel controllo delle frontiere esterne e nella lotta al traffico di persone, così come lo sviluppo di adeguati canali di migrazione legale e lo sviluppo di strategie di cooperazione efficaci con i paesi terzi sono alcuni degli aspetti su cui lavorare affinché l'Unione riesca a mantenere la sua solidità anche in tempi di grave difficoltà. Con il piano strategico sull'immigrazione appena presentato, l'Italia ha già lanciato un importante segnale in tal senso.

 
  
MPphoto
 
 

  Biljana Borzan (S&D), napisan. Podržavam ovo izvješće o stanju na Sredozemlju i potrebi za cjelovitim pristupom EU-a migraciji, koje poziva na temeljiti „remont” Uredbe Dublin III, s ciljem raspodjele odgovornosti među državama članicama na temelju fer i objektivnih kriterija.

Smatram kako EU mora pronaći jak i učinkovit odgovor u operacijama traganja i spašavanja na moru, kao i preseljenje smislenog broja izbjeglica, uzimajući u obzir broj izbjeglica koje traže zaštitu EU-a. Ono što je najvažnije, EU mora pokazivati svoju humanist prema ljudima u nevolji, odnosno mora dokazati sve one europske vrijednosti za koje se konstantno zalažemo!

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Boutonnet (ENF), par écrit. ‒ Ce rapport plaide pour la création de "nouveaux itinéraires sûrs et licites", ainsi que pour l'établissement de canaux de migration économique légale "appropriés" et pour le système de la carte bleue.

De plus, il veut que le régime d'asile européen commun devienne un "système véritablement uniforme", est favorable à la refonte du système de Dublin dans le sens de plus de "solidarité", encourage les États membres à "veiller et à préserver l'unité familiale" et, ainsi, facilite l'effet boule de neige du regroupement familial.

Par conséquent, j’ai voté contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Mercedes Bresso (S&D), per iscritto. ‒ Ho votato a favore di questo documento perché ritengo che sia fondamentale, per affrontare in maniera decisiva ed efficace la crisi migratoria che ha colpito le coste meridionali del nostro continente, trovare un approccio comune tra tutti gli Stati membri dell'Unione e le sue Istituzioni.

 
  
MPphoto
 
 

  Renata Briano (S&D), per iscritto. ‒ Il 2015 è stato un anno estremamente complicato rispetto al fenomeno dell'afflusso di rifugiati e di migranti verso l'UE, con oltre un milione e mezzo di persone che hanno cercato di entrare clandestinamente sul territorio europeo, più di un milione di domande di protezione internazionale e circa quattromila drammatiche morti nel Mediterraneo.

È necessario quindi promuovere un approccio europeo, favorendo la creazione di un sistema centralizzato di raccolta delle domande d'asilo, l'applicazione effettiva del regime d'asilo europeo comune, la lotta contro i trafficanti di esseri umani e il rafforzamento del ruolo dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, il tutto nell'ambito di una più completa revisione del sistema di Dublino.

Occorre poi lottare, rafforzando la cooperazione e i finanziamenti ai paesi terzi nell'ambito dei meccanismi di dialogo esistenti come ad esempio il processo di Rabat, o ancora il dialogo UE-Africa sulle migrazioni e la mobilità, sulle cause strutturali della crisi migratoria attuale (tra cui guerre e persecuzioni), tenendo comunque ben presente la crescente necessità, a causa del progressivo invecchiamento della popolazione europea, di inserimento di un maggior numero di persone in età lavorativa all'interno del mercato del lavoro europeo, nonché il rispetto dei valori di solidarietà e umanità alla base della nostra identità di cittadini europei.

 
  
MPphoto
 
 

  Steeve Briois (ENF), par écrit. ‒ Alors que les peuples européens sont confrontés à un afflux migratoire sans précédent, ce rapport scandaleux préconise d'harmoniser les régimes d'asile nationaux et de créer un mécanisme de répartition qui obligerait les États membres à accueillir des quotas de migrants. Le rapporteur va plus loin et propose même de favoriser le regroupement familial, dont le coût serait intégralement pris en charge par les contribuables.

Il est absolument inadmissible d'organiser la submersion migratoire de l'Europe alors que nos peuples subissent déjà au quotidien un chômage de masse, une augmentation de la pauvreté, une baisse de leur pouvoir d'achat ainsi qu'un accroissement des inégalités sociales. J'ai par conséquent voté contre ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Buda (PPE), în scris. ‒ M-am exprimat împotriva acestei rezoluții deoarece aceasta reprezintă încă un pas spre permanentizarea cotelor. Așa cum am mai spus-o și cu alte ocazii, apreciez că trebuie să se țină seama de capacitatea statelor membre de a-și îndeplini în mod obiectiv obligațiile asumate atunci când vorbim de relocări ale refugiaților.

Sunt de părere că soluția definitivă se află în afara granițelor Uniunii Europene și nicidecum în interiorul acesteia, unde putem avea doar soluții de moment!

 
  
MPphoto
 
 

  Gianluca Buonanno (ENF), per iscritto. ‒ La relazione delle relatrici Metsola per i popolari e Kyenge per i socialisti è il classico esempio di un lavoro figlio della grande coalizione PPE e S&D.

In sintesi si tratta di un grande compromesso (molto sbilanciato a sinistra) fra chi vuole una politica delle "porte aperte" come i socialisti e gli altri gruppi di sinistra e chi, come il PPE e anche l'ECR in questo caso, ha paura di opporsi palesemente a questa linea politica e perciò cerca di tamponare chiedendo solo più regole e procedure.

Una relazione che ha visto fin dalla sua nascita il nostro lavoro come relatori ombra con l'on. Fontana. Per questo confermiamo il voto negativo espresso in commissione LIBE.

 
  
MPphoto
 
 

  Soledad Cabezón Ruiz (S&D), por escrito. ‒ La crisis de refugiados ha demostrado que el enfoque actual hacía la inmigración en la UE no es sostenible. Este informe holístico intenta dar una respuesta global y por eso he votado a favor del mismo.

La inmigración es acaso el reto más importante que la UE tiene planteado porque, al igual que la crisis de los refugiados, nos confronta con la cuestión de la solidaridad como base del modelo europeo. Cómo tratamos a las personas que vienen a la UE en busca de un mañana mejor dice mucho de lo que somos.

La importancia de este informe radica en que aborda las principales cuestiones que caracterizan el reto migratorio. Entre las más importantes destacan la reforma del Sistema de Dublín, las operaciones de salvamento en el mar, para evitar que el Mediterráneo siga convirtiéndose en una fosa submarina y el establecimiento de un mecanismo permanente y jurídicamente vinculante que establezca una cuota de reparto de refugiados entre los Estados miembros. Además es importante la inclusión de los Visados Humanitarios y promover vías de acceso legales y seguras a la UE, así como redoblar nuestro compromiso contra las mafias que explotan personas y mejorar las políticas de acogida e integración.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), par écrit. ‒ Les afflux massifs de migrants aux frontières de l'Union européenne nécessitent de prendre des mesures appropriées pour apporter une réponse européenne à cette problématique.

La situation en Méditerranée est particulièrement dramatique étant donné les nombreux naufrages qui se produisent chaque année. Nous ne pouvons pas décemment laisser ces drames se produire sans agir. Dans ce contexte, la Commission a proposé la création d'un corps de garde-côtes et de garde-frontières européen. Je me bats depuis des années pour la création d'un corps européen de garde-côtes. J'accueille donc favorablement cette proposition tout en prêtant une attention particulière au bon fonctionnement de ce projet.

Ce rapport met exergue toutes sortes de problématiques à aborder pour mettre en place une approche holistique de la migration. Nous ne pouvons pas continuer à répondre dans l'urgence face à la migration. L'Union doit se doter d'une stratégie de long terme dans ce domaine. J'ai voté en faveur de ce rapport, qui tente de trouver un équilibre entre solidarité et sécurité en matière migratoire.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicola Caputo (S&D), per iscritto. ‒ Oggi ho votato a favore della relazione sulla situazione nel Mediterraneo e la necessità di un approccio globale dell'UE in materia di immigrazione. Si continua a strumentalizzare la grave crisi immigratoria. A causa dell'atteggiamento di chiusura di alcuni Stati membri il piano di ricollocamento dei rifugiati arrivati in territorio europeo è stato un fallimento.

Il 20 marzo 2016 è entrato in vigore l'accordo siglato a Bruxelles tra Europa e Turchia sulla gestione del flusso di migranti. Da più parti sono stati espressi dubbi e perplessità su tale accordo. L'Unione europea deve farsi carico di guidare e sostenere in modo sicuro, nel rispetto dei diritti umani e degli accordi internazionali, coloro che entrano nello spazio politico e giuridico europeo. C'è bisogno, appunto, di un approccio globale per affrontare la situazione, ad esempio avviando programmi di cooperazione volti a ridurre le cause dell'immigrazione. Quello che si è fatto fino a questo punto è ancora molto poco.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), in writing. ‒ I voted in favour of this report because I agree that the European Union needs a common and comprehensive response to the current refugee crisis. The report covers a wide range of aspects related to migration and outlines promising measures which should help us deal more effectively with the current situation. These cover the very important aspects such as border management, which is a crucial part to ensure the survival of Schengen, as well as a plan to return those not eligible for protection. As outlined by the report, our migration strategy should be based on cooperation, solidarity and fair sharing of responsibility.

 
  
MPphoto
 
 

  Fabio Massimo Castaldo (EFDD), per iscritto. ‒ La relazione vuole esprimere la posizione del Parlamento riguardo all'attuale crisi migratoria e doveva servire a informare l'agenda UE per la migrazione. Purtroppo, la sensibilità dell'argomento ha portato a notevoli ritardi nella presentazione della relazione e, al momento del voto in plenaria, la Commissione avrà già presentato la propria agenda.

Tuttavia, soprattutto con riferimento alla revisione del regolamento di Dublino III, la relazione può ancora essere di attualità e le proposte fatte in merito sono altamente condivisibili. Esse mirano infatti ad un sistema in cui le responsabilità degli Stati membri nella distribuzione dei rifugiati siano effettivamente basate sul principio di solidarietà. Ho votato a favore con convinzione.

 
  
MPphoto
 
 

  Dita Charanzová (ALDE), písemně. ‒ Jakkoliv tato zpráva obsahovala některá velmi rozumná opatření směřující k řešení uprchlické krize v Evropě, nemohla jsem ji podpořit, jelikož zmiňuje dvě zásadní věci, které považuji v rámci tohoto tématu za naprosto vyloučené. Jednou z nich je stále se opakující téma povinného přerozdělování uprchlíků, žadatelů o azyl. Toto opatření nepovažuji za funkční. Druhým bodem je návrh na centrálně spravované místo pro vyřizování azylových žádostí z Bruselu. Tento návrh je podobně absurdní jako první, je obtížně představitelné, jak by vůbec měl ve skutečnosti fungovat. Věřím, že zodpovědnost za obě části mají mít členské státy především a Evropská unie by se měla soustředit na ta řešení, která může nabídnout společnými silami. Děkuji.

 
  
MPphoto
 
 

  Λευτέρης Χριστοφόρου ( PPE), γραπτώς. ‒ Στηρίζουμε αυτή την τόσο σημαντική έκθεση. Η ανάγκη αντιμετώπισης της εισροής μεταναστών στην Ευρώπη είναι αναντίρρητη. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω μιας συντονισμένης προσέγγισης, βασισμένης στην αλληλεγγύη και την ευθύνη, υποστηριζόμενης από κοινά μέσα.

 
  
MPphoto
 
 

  Κώστας Χρυσόγονος ( GUE/NGL), γραπτώς. ‒ Ψηφίσαμε σήμερα σχετικά με την κατάσταση στην περιοχή της Μεσογείου και την ανάγκη για μια ολιστική προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά τη μετανάστευση. Γνωρίζουμε όλοι πως η περίοδος που διανύουμε είναι ιδιαίτερα ταραγμένη, τόσο για τα κράτη-μέλη όσο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Θεωρώ, πως είναι ιδιαίτερα σημαντικό να καταλάβουμε τα οφέλη που θα είχε μια ενιαία, συντονισμένη προσπάθεια της Ευρώπης ώστε να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που δημιουργούνται λόγω του προσφυγικού ζητήματος και της μετανάστευσης. Παράλληλα, πρέπει να εστιάσουμε στην επίδειξη αλληλεγγύης, καθώς και στην υιοθέτηση των κατάλληλων πολιτικών ώστε να βοηθήσουμε συνανθρώπους που βρίσκονται σε κίνδυνο. Για αυτό το λόγο αποφάσισα να ψηφίσω θετικά.

 
  
MPphoto
 
 

  Alberto Cirio (PPE), per iscritto. ‒ È stato per me importante votare a favore di questa relazione perché prima di tutto riassume la situazione attuale nel Mediterraneo e la risposta dell'Unione europea al flusso migratorio, e per di più si premura di costruire nuovi legami di solidarietà tra i diversi Stati membri con l'intento di costituire una reazione concreta e immediata all'incremento degli arrivi irregolari per via marittima così come all'aumento allarmante dei decessi in mare.

È chiaro che da parte dell'Europa è necessaria una risposta migliore e ritengo quindi necessario che ciascuno Stato investa maggiori risorse nel contesto di un'operazione umanitaria a livello di Unione dedicata al soccorso e all'assistenza dei migranti in pericolo. È necessario quindi a mio parere che da parte dell'Unione europea si abbia un approccio globale al problema con la partecipazione concreta di ciascuno Stato.

 
  
MPphoto
 
 

  Deirdre Clune (PPE), in writing. ‒ In 2015, 1.83 million persons were found attempting to cross the EU’s external borders. 20% of the incoming migrants who arrived by sea were children. It must be acknowledged that the current system for asylum does not alleviate pressure on Member States with EU external borders. Change needs to be implemented in order to facilitate a fairer system which would include shared responsibility, with a central system for allocating asylum applicants. This would include a quota of refugees for each Member State. A binding and mandatory legislative approach is necessary for the relocation of asylum seekers. Currently only a small proportion of 106 000 refugees in Italy and Greece have been relocated. In the event of a returns procedure, migrants should only be returned if their safety would not be at risk.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. ‒ Face ao enorme influxo de pessoas que, eventualmente, resultou na chamada “crise de refugiados”, a União Europeia tem vindo - tarde e lentamente - a reagir, em vez de prevenir ou antever. Já muito foi feito, mas ainda muito está por fazer.

Tenho dito frequentemente que esta crise apresenta dois níveis distintos, mas complementares, de ação. Por um lado, temos de reagir à emergência, essencialmente humanitária. Por outro lado temos de atacar as questões estruturais, como a origem do maior número de pessoas deslocadas desde a segunda guerra mundial.

Este relatório apresenta uma visão abrangente, que traça um diagnóstico preciso, olha criticamente para a resposta de emergência, apresenta um conjunto de reformas estruturais – como o sistema europeu comum de asilo, ou as fronteiras externas – e alcança algo que a União precisa desesperadamente: solidariedade e visão de longo prazo.

Apoio este relatório. Agora é tempo de agir.

 
  
MPphoto
 
 

  Birgit Collin-Langen (PPE), schriftlich. ‒ Ich habe für den Bericht gestimmt, denn ich unterstütze die Forderung nach EU-einheitlichen Vorschriften, damit wir dem wachsenden Zustrom von Migranten und Asylsuchenden zukünftig besser gewachsen sind.

Wir müssen das Dublin-System überarbeiten und dort nachbessern, wo sich heute Schwierigkeiten zeigen: Es gilt, einheitliche Standards einzuführen, damit die Prüfung und Bearbeitung von Asylanträgen überall nach den gleichen Kriterien erfolgt, es gilt, sichere und legale Wege für Angehörige von Drittstaaten, die in die EU einreisen wollen, zu schaffen, ohne dass diese ihr Leben riskieren und auf Schmuggler zurückzugreifen müssen. Dabei geht es hier nicht um schnelle Lösungen, sondern um einen nachhaltigen Ansatz, der uns eine dauerhafte praktikable Lösung bringt!

 
  
MPphoto
 
 

  Jane Collins and Diane James (EFDD), in writing. – UKIP has voted against this non-legislative report and we have tabled RCVs for particular areas of the report in which we strongly disagree with the text. In particular, UKIP believes that national sovereign governments should have the right to control their own borders and should not be forced to take migrants under an EU resettlement scheme. Similarly, we are also concerned with segments of the report which suggest that the EU should create rules governing the entry and residence of third country nationals. UKIP has, however, supported aspects of the report which criticise the Schengen Area as a facilitator and accelerator of both the migrant crisis and the movement of terrorists within Europe.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. ‒ In questi giorni stiamo assistendo all'ennesima triste realtà in cui vediamo alcuni Stati membri alzare barriere anti-profughi invece di rimboccarsi le maniche come stanno facendo molti paesi europei, in primis l'Italia, la quale ha visto arrivare sulle proprie coste, dal 1° gennaio ad oggi, oltre 19 mila persone, per non parlare di tutte quelle che arriveranno da qui ai prossimi mesi approfittando della situazione metereologica favorevole.

Delle oltre 40 mila persone che l'Italia avrebbe dovuto distribuire in Europa, ad oggi solo una piccola percentuale è stata ricollocata, questo perché il sistema di ricollocamento è del tutto fallimentare: non esistono solidarietà, collaborazione ed equa ripartizione delle responsabilità. Ebbene ritengo che, stando a queste condizioni, gli Stati membri indifferenti alla causa non dovrebbero godere dei finanziamenti europei.

Servirebbe una strategia di lungo periodo per contribuire a contrastare i "fattori spinta" (conflitti, persecuzioni, pulizia etnica, estrema povertà, violenza, cambiamenti climatici e catastrofi naturali) che costringono le persone a mettersi nelle mani di reti criminali di trafficanti vedendo in loro l'unica possibilità di raggiungere l'Europa.

 
  
MPphoto
 
 

  Therese Comodini Cachia (PPE), in writing. ‒ The creation of new safe and lawful routes for asylum seekers and refugees irrespective from where they come, entering the Union needs to be supported. This will also help to address the tragedies that occur in these voyages as well as undermine the business model of smugglers.

Malta has consistently maintained that Dublin rules place an unfair burden on frontier countries and called for amendments to achieve a fairer distribution of asylum seekers across the EU. Reform must not be seen in isolation but would have to be part of a holistic package, including fostering relations with third countries and addressing the root causes of migration.

An effective holistic reform must deliver more solidarity, both towards migrants and towards other member states dealing with the crisis.

The commitment of Member States’ prime ministers should do away with national electoral blinkers so as to ensure the much—needed progress on migration is achieved. Migration is not an issue for one single Member States, but for all together as much as with third countries.

 
  
MPphoto
 
 

  Javier Couso Permuy (GUE/NGL), por escrito. ‒ Este informe es una oportunidad perdida para la Comisión LIBE de poner en la agenda los problemas a los que se están enfrentando actualmente las personas que tratan de llegar a la UE. En lugar de exigir la expedición visados humanitarios o la garantía de que no se llevan a cabo expulsiones colectivas (prohibidas por la legislación internacional y que consagra el acuerdo UE - Turquía), se ha optado por mantener la actual política agresiva impuesta por la Comisión y el Consejo. A pesar de que el acuerdo incluye cosas positivas, como la necesidad de crear vías de acceso seguras, o la necesidad de superar el Sistema de Dublín y que los estados acojan, estas cuestiones aparecen mencionadas sin medidas concretas, por lo que vuelven a quedar como declaraciones vacías. Sin embargo, detalla el plan de militarización del Mediterráneo con la ayuda de la OTAN, la necesidad de realizar devoluciones, la cooperación con fuerzas militares y de seguridad de terceros países, o la elaboración de una lista de países seguros de los que no se aceptarán demandas de asilo, en clara violación de la Convención de Ginebra. Por todo esto, no hemos tenido que votar en contra de este informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrea Cozzolino (S&D), per iscritto. ‒ La ricollocazione dei richiedenti asilo fra gli Stati membri, il traffico dei migranti e la gestione delle frontiere interne ed esterne dell'UE sono questioni di assoluta attualità, che necessitano di una risposta unitaria da parte di tutti gli Stati membri, nel breve e nel lungo termine, che sia coerente con i principi di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità stabiliti dall'articolo 80 TFUE.

Il mio voto a favore della risoluzione del Parlamento europeo intende sostenere l'azione dell'UE per una gestione globale in materia di migrazione. Ritengo che questa risoluzione introduca un approccio corretto e omogeneo tra gli Stati membri nell'affrontare questioni comuni, come la ricollocazione e il reinsediamento dei rifugiati a livello UE.

A tal proposito, sostengo la proposta di revisione del regolamento Dublino III, che si è rivelato inadeguato rispetto alla pressione migratoria sui paesi di primo arrivo, soprattutto a livello finanziario e di assistenza agli hotspot, e che deroga ai principi fondamentali di equità e solidarietà nella ripartizione di competenze e responsabilità tra gli Stati membri. Accolgo, quindi, con favore l'opzione di istituire un sistema centralizzato europeo per la raccolta delle domande dei richiedenti asilo e la loro distribuzione all'interno dell'UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Andi Cristea (S&D), în scris. ‒ O abordare globală asupra migrației la nivelul UE, ce asigură coerența dintre politicile interne și externe, este absolut necesară.

Am votat pentru o asemenea strategie, care să prevină producerea pe viitor a unor crize umanitare similare. Respectarea deplină a drepturilor omului este o valoare ce stă la baza UE.

Aspectele importante cuprinse în cadrul raportului sunt revizuirea Regulamentului Dublin II (care determină ce stat este responsabil cu procesarea anumitor cereri de azil), nevoia unei abordări legislative cu caracter obligatoriu în ceea ce privește transferul refugiaților, datoria statelor membre de a-și îndeplini obligațiile privind măsurile urgente de transfer, nevoia de asistență tehnică și financiară pentru statele membre pentru ca centrele de primire să funcționeze cât mai bine și evidențierea poziției vulnerabile a copiilor și a drepturilor acestora.

 
  
MPphoto
 
 

  Pál Csáky (PPE), írásban. ‒ A ma elfogadott migrációról szóló jelentést nem támogattam szavazatommal. A migrációs válság nem keverhető össze a menekültügyi helyzet válságával. Az Európába tartó százezrek csupán töredéke valódi menekült, akiken a legjobban úgy segíthetünk, ha az országukhoz közeli befogadótáborokat támogatjuk, illetve a konfliktus megoldásában segítséget nyújtunk. Ha a szomszédos országok befogadótáboraiban méltó körülmények, egészségügyi ellátás és oktatás biztosítható, úgy megkönnyítjük, hogy a helyzet stabilizálódásával visszatérhessenek hazájukba.

Bár a jelentés több pozitívan értékelhető felvetést fogalmaz meg, illetve megoldást vetít előre, az elfogadott jelentést mégsem tudtam támogatni. A jelentés szerint ugyanis állandó, uniós szintű, minden tagállam számára kötelező letelepítési programra van szükség, illetve az Unióban menedéket kérő személyekre vonatkozó felelősség megosztását lehetővé tevő központi rendszer létrehozása lenne a cél. Meggyőződésem, hogy a szolidaritásnak több formája létezik, viszont nem a mesterségesen kiszabott kötelező kvóták jelentik a megoldást.

 
  
MPphoto
 
 

  Edward Czesak (ECR), na piśmie. ‒ Sprawozdanie Parlamentu Europejskiego z własnej inicjatywy stanowi odpowiedź na program w zakresie migracji przedstawiony przez Komisję Europejską w maju 2015 r. Sprawozdanie to miało na celu zaprezentowanie ambitnego i horyzontalnego podejścia do wszystkich form migracji w UE, w tym do legalnej migracji, uchodźców, migracji nieuregulowanej oraz strefy Schengen.

Propozycje zawarte w sprawozdaniu końcowym obejmują m.in. wezwanie do wprowadzenia obowiązkowego systemu relokacji uchodźców obowiązującego w całej UE, zastąpienie obowiązującego rozporządzenia dublińskiego scentralizowaną procedurą wnioskowania o azyl realizowaną za pośrednictwem europejskich punktów szybkiej rejestracji migrantów („hotspotów”) (aby umożliwić skuteczne wnioskowanie o azyl w całej Unii, a nie w poszczególnych państwach członkowskich) oraz wezwanie do wprowadzenia wiz humanitarnych.

Z uwagi na brak zwiększenia nacisku na wzmocnienie kontroli granic zewnętrznych, zwiększenia efektywności powrotów i readmisji osób, którym nie udzielono azylu, oraz zwalczania handlu ludźmi nie mogłem poprzeć przedmiotowego sprawozdania, ponieważ poczynione zalecenia w sprawie polityki nie stanowią rozsądnego ani zrównoważonego rozwiązania kryzysu panującego obecnie w Europie.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Dalton (ECR), in writing. ‒ I oppose both this report and its proposal for a compulsory EU—wide system for the relocation of refugees, Member States and national governments are best placed to set their own immigration policy and relocation and resettlement of refugees should be done on a voluntary basis only. We should focus much more on enhancing external border controls to tackle the migration crisis, as well as increasing the efficiency of returns and readmission of failed asylum seekers. Much more can also be done on combatting human trafficking and increasing the implementation of existing rules and preventing secondary movement of asylum seekers, only with a multi-front approach can we deal with the current ongoing crisis.

 
  
MPphoto
 
 

  Viorica Dăncilă (S&D), în scris. ‒ Consider că trebuie să existe o abordare globală atunci când vine vorba de migrație la nivelul Uniunii Europene care să asigure coerența între politicile sale interne și cele externe, bazată pe solidaritate, dar și pe o mai bună coordonare între statele membre.

 
  
MPphoto
 
 

  Michel Dantin (PPE), par écrit. ‒ Ce rapport d’initiative vise à établir une coopération entre l'Union européenne et la Tunisie dans les domaines de la migration, l'asile et la gestion des frontières. Il évalue les différentes politiques en jeu dans les domaines de la migration, l'asile et la gestion des frontières, et formule une série de recommandations afin d'améliorer la coordination entre ces politiques.

Considérant que l’Union européenne doit collaborer avec ses pays voisins pour développer des relations saines et constructives, j’ai soutenu ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – Malgré ses faiblesses, j'ai voté en faveur de ce texte sur la situation en Méditerranée et la nécessité d'une approche globale de la question des migrations de la part de l'Union européenne.

En effet, si je ne soutiens pas toutes les dispositions de ce rapport, notamment en ce qui concerne la migration économique légale, celui-ci dresse tout de même un tableau complet et propose des réponses intéressantes pour faire face aux défis que soulève la crise migratoire.

Il m'a notamment semblé essentiel de rappeler le soutien du Parlement aux mesures proposées par la Commission européenne face à la pression migratoire. Aussi, il était nécessaire de souligner l'importance de la création d'une liste commune de l'Union de pays d'origine sûrs afin de faciliter le processus d'asile.

De même, je soutiens la nécessité d'adopter de nouveaux accords de réadmission européens et de renforcer notre coopération avec les pays tiers.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe De Backer (ALDE), in writing. The situation in the Mediterranean is dire. The only way we can find a solution is to adopt an approach at EU level. That is why I voted in favour of this parliamentary resolution. It does not just focus on the usual negative aspects – such as smuggling and human trafficking – of this issue. It investigates how we could actually resolve the situation, such as the cooperation with third countries through regional protection programmes and by developing legal economic migration channels. In addition, it stresses the importance of taking responsibility in adhering to the systems that are in place, for example, by stressing the importance of how emergency funds are spent and the effective implementation of the Common European Asylum System. Most importantly, it indicates which steps are needed in order for the Common European Asylum System (CEAS) to become a uniform and therefore efficient system. In this regard the resolution calls upon going even further, stressing that Article 78 (2) on ‘a uniform status of Asylum’ that would be valid throughout the Union, is fully implemented. Finally, it acknowledges the necessity of reinforcing FRONTEX and of the new European Border and Coast Guard.

 
  
MPphoto
 
 

  Dennis de Jong (GUE/NGL), schriftelijk. ‒ De SP-Fractie heeft zich bij de stemming over het verslag onthouden van stemming. De SP heeft ernstige bezwaren tegen het akkoord van de EU met Turkije van 18 maart 2016, aangezien er geen garanties zijn ingebouwd dat Syrische vluchtelingen niet worden teruggestuurd naar Syrië. Uit rapporten van onder meer Amnesty International blijkt dat dit wel gebeurt, hetgeen in strijd is met het Vluchtelingenverdrag.

 
  
MPphoto
 
 

  Angélique Delahaye (PPE), par écrit. ‒ Je me suis abstenue sur ce rapport, qui n'est pas sans poser certains problèmes.

En effet, je ne pense pas qu'un mécanisme contraignant de réinstallation des réfugiés soit une manière efficace d'avancer dans la résolution de la crise. La responsabilité de la gestion migratoire doit rester au niveau des États membres, qui peuvent prendre des décisions selon leur capacité d'accueil.

J'appelle les États membres à gérer cette crise en se coordonnant entre eux et demeure en faveur d'un mécanisme de réinstallation temporaire sur une base volontaire.

Enfin, je suis contre la création d'un visa humanitaire. Cela aurait pour conséquence de créer un appel d'air que nos administrations, et en premier lieu les consulats, ne seraient pas en mesure de gérer. Cela mettrait encore plus en difficulté des populations déjà fragilisées.

 
  
MPphoto
 
 

  Andor Deli (PPE), írásban. ‒ A migrációs válság nem összemosható a menekültügyi helyzet válságával, mint ahogy nem adhat választ egyes tagállamok demográfiai problémáira sem. Az Európába tartó tömegek csupán töredéke valódi menekült, akiken a legtöbbet az országukhoz közeli befogadó táborok támogatásával segíthetünk. Ha ott méltó körülmények, egészségügyi ellátás és oktatás biztosítható számukra, úgy megkönnyítjük, hogy a helyzet stabilizálódásával visszatérhessenek hazájukba. Ugyanakkor, a jobb megélhetés reményében érkező bevándorló tömegek számára minden félreérthető gesztus meghívóként értelmeződik. A szolidaritásnak több formája lehet, nem a mesterségesen kiszabott kötelező kvóták hordozzák a megoldást.

A magyar néppárti delegáció nem szavazhatta meg a ma elfogadott migrációról szóló jelentést, mert elfogadhatatlan, hogy központilag mondják meg, kit ültetnek a nyakunkra, és hogy mások döntsék el azt, kit kell beengedni saját tagállamainkba, és kivel kell együtt élni.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Paul Denanot (S&D), par écrit. ‒ Ce texte est le fruit d’un long travail de compromis qui a le mérite de sortir des propositions bricolées dans l’urgence, sous la pression des évènements, et d’envisager la question des migrations de façon globale.

Alors que certaines propositions de la Commission, publiées le 6 avril 2016, pour la révision du règlement Dublin et du régime d'asile européen commun mettent clairement à mal le système d'asile en Europe, ce rapport d’initiative se prononce quant à lui en faveur d'un système central qui collecterait, traiterait et répartirait les demandes d'asile depuis les hotspots, par un système de "clé de répartition" pour chaque État membre basé sur des critères justes et objectifs.

L’afflux des réfugiés nous impose un exercice de redéfinition du projet européen, esquissé dans ce texte que je soutiens.

 
  
MPphoto
 
 

  Martina Dlabajová (ALDE), písemně. ‒ Tuto rezoluci jsem nemohla podpořit, neboť v ní nacházím zásadní problematické body, se kterými se neztotožňuji. Jedná se především o přijetí systému trvalých přerozdělovacích kvót. V přijatém textu je také zdůrazněno, že při provádění relokace by měly být v maximální možné míře zohledněny preference žadatele o azyl tak, aby se co nejvíce předcházelo druhotné migraci v rámci Unie. Ze zkušeností ovšem víme, že dosavadní pokusy o zavádění kvót byly neúspěšné. Systém jednorázových kvót, který byl loni přijat navzdory nesouhlasu některých států, nefunguje. Ze 160 000 osob z Itálie a Řecka jich bylo přemístěno jen několik stovek. Navrhovatelé navíc nepředložili způsob, jakým bychom rozdělili uprchlíky solidárně mezi členské státy, a současně vyhověli žadatelům o azyl v jejich preferencích ohledně cílového státu.

Domnívám se, že trvalý relokační mechanismus ani navrhovaný azylový systém nejsou vhodnými nástroji přinášejícími trvalé a přijatelné řešení migrační krize. Naopak vítám snahy o reformu směrnice o tzv. modré kartě, která umožní efektivní využívání kvalifikované pracovní síly. Měli bychom se zaměřit na důslednou ochranu vnějších hranic Schengenu a systematické získávání informací o příchozích imigrantech. Nemá smysl se neustále vracet k otázce povinných kvót, pokud nejsme schopni střežit evropské hranice a efektivně evidovat příchozí imigranty.

 
  
MPphoto
 
 

  Mireille D'Ornano (ENF), par écrit. ‒ Ce rapport demande la création de "nouveaux itinéraires sûrs et licites" pour permettre aux demandeurs d'asile et aux réfugiés d'entrer dans l'Union. Il défend également l’établissement de canaux de migration économique légaux. Il vise enfin à l'uniformisation du régime d'asile européen commun et défend un mécanisme de répartition, ainsi que le regroupement familial.

L'encouragement de l'immigration de masse menaçant directement la sécurité, la cohésion et le système social des pays européens, ainsi que leur équilibre macroéconomique, j'ai voté contre ce texte. En outre, les critères d'asile ne doivent pas être imposés par l'Union européenne mais rester à l'appréciation de chaque pays.

 
  
MPphoto
 
 

  Ангел Джамбазки (ECR), в писмена форма. ‒ Гласувах против доклада относно положението в Средиземно море и необходимостта от всеобхватен подход на ЕС към миграцията, тъй като той е продължение на страхливата либерална политика. В доклада като основни приоритети са заложени изграждането на задължителна система за преразпределяне на мигрантите, подмяна на съществуващия Регламент Дъблин с централизирана процедура за кандидатстване за убежище, организирана от европейски горещи точки (така че дадено лице ефективно ще кандидатства за убежище в целия ЕС, а не в отделна държава членка), както и за повече юридически легални маршрути за икономическите мигранти.

Това е в пълно несъответствие с моите разбирания за справяне с имиграционната вълна, която залива Европа. Аз и моите колеги от ЕКР смятаме, че приоритетите трябва да бъдат повишаване на контрола по външните граници на Европейския съюз, повишаване на ефективността при репатриране на неуспешните кандидати за убежище, както и отделяне на повече финансиране за Европол, Европейската служба за подкрепа в областта на убежището и ФРОНТЕКС.

 
  
MPphoto
 
 

  Norbert Erdős (PPE), írásban. ‒ A migrációs válság nem összemosható a menekültügyi helyzet válságával, mint ahogy nem adhat választ egyes tagállamok demográfiai problémáira sem.

Az Európába tartó tömegek csupán töredéke valódi menekült, akiken a legtöbbet az országukhoz közeli befogadó táborok támogatásával segíthetünk. Ha ott méltó körülmények, egészségügyi ellátás és oktatás biztosítható számukra, úgy megkönnyítjük, hogy a helyzet stabilizálódásával visszatérhessenek hazájukba.

Ugyanakkor, a jobb megélhetés reményében érkező bevándorló tömegek számára minden félreérthető gesztus meghívóként értelmeződik. A szolidaritásnak több formája lehet, nem a mesterségesen kiszabott kötelező kvóták hordozzák a megoldást.

A magyar néppárti delegáció nem szavazhatta meg a ma elfogadott migrációról szóló jelentést, mert elfogadhatatlan, hogy központilag mondják meg, kit ültetnek a nyakunkra, és hogy mások döntsék el azt, kit kell beengedni saját tagállamainkba, és kivel kell együtt élni.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. ‒ A crise de migração é um enorme desafio político em vários Estados-Membros da UE. O presente relatório defende uma "abordagem holística" para a migração e destaca a necessidade de rever o Regulamento de Dublim III, que determina o Estado-Membro responsável pela gestão de um determinado pedido de asilo. O relatório insta os Estados-Membros a cumprirem as suas obrigações respeitantes à reinstalação urgente dos refugiados e a fornecerem assistência técnica e financeira aos países da UE na linha da frente com o objetivo de melhorar o funcionamento dos centros de acolhimento. Votei favoravelmente.

 
  
MPphoto
 
 

  Laura Ferrara (EFDD), per iscritto. ‒ Nella relazione che siamo chiamati a votare, apprezziamo gli sforzi diretti ad evidenziare l'inadeguatezza delle attuali politiche di migrazione e di asilo a livello europeo ed internazionale, nonché l'esigenza di una loro maggiore armonizzazione. Condividiamo in particolare la parte relativa alla revisione del sistema di Dublino, al fine di rendere effettivo il principio di solidarietà e stabilire criteri equi per la ripartizione della responsabilità degli Stati membri nella distribuzione dei rifugiati.

Ci attendiamo che gli Stati membri e l'Unione europea dimostrino anche la volontà politica di attivarsi per incidere sulle cause profonde dei flussi migratori, ovvero sulle situazioni di guerra, povertà, corruzione, fame e mancanza di opportunità, a cui hanno contribuito la vendita delle armi, il sostegno finanziario-politico di regimi dittatoriali e lo sfruttamento delle risorse di paesi terzi.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. ‒ O relatório segue uma lógica, só aparentemente paradoxal, de criticar para facilitar a aceitação. É certo que contém algumas propostas positivas e críticas sobre aspetos mais mediatizados pela comunicação social. Todavia, o sentido geral, o posicionamento político que adota, cauciona as opções políticas do Conselho, da Comissão Europeia e do Parlamento Europeu.

Não se encontra neste relatório um único parágrafo ou uma única linha que denuncie as responsabilidades da UE nos fluxos migratórios nem que claramente condene as medidas que têm sido implementadas.

Os eixos essenciais da política migratória da UE face a esta gravíssima crise humanitária assentam no aprofundamento da “Europa Fortaleza”, com a criminalização e expulsão dos refugiados e migrantes, promovendo uma agenda xenófoba e racista, a par de outras práticas discriminatórias, de intolerância, autoritárias e antidemocráticas.

As decisões do Conselho Europeu de março confirmam uma política desumana e cruel, em clara violação do direito internacional. Optam por aprofundar a resposta militarizada ao drama dos que fogem da pobreza extrema, da fome e dos conflitos militares, fechando-os no sinistro círculo de guerra que duplamente os condena.

O acordo recentemente celebrado é bem ilustrativo da hipocrisia da UE e da total ausência de elementares valores de respeito pelos direitos humanos e democráticos.

São razões para o nosso voto contra.

 
  
MPphoto
 
 

  Santiago Fisas Ayxelà (PPE), por escrito. ‒ He votado a favor de este informe, el cual me parece una forma adecuada de evaluar las diversas políticas en juego en las áreas de migración, asilo y control fronterizo, así como de desarrollar un conjunto de recomendaciones y un plan que engloba las respuestas tanto a corto como a largo plazo.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. ‒ Návrh správy nerieši situáciu migrantov, ktorí už sú na území Európskej únie, a nezohľadňuje stanovisko niektorých členských štátov odmietajúcich povinné prerozdelenie. Navyše nás čaká debata o základných právach migrantov a o tom, aké morálne právo má akákoľvek inštitúcia či národná vláda rozhodovať o ich budúcom umiestnení, či o ich vyslaní do krajiny, v ktorej nemajú záujem žiť.

 
  
MPphoto
 
 

  Λάμπρος Φουντούλης ( NI), γραπτώς. ‒ Η πολιτική της μαζικής μετανάστευσης δεν αποτελεί λύση στο δημογραφικό και εργασιακό πρόβλημα της Ευρώπης. Αντίθετα οδηγεί σε πληθυσμιακή αλλοίωση, διάλυση του κοινωνικού ιστού και δυστυχώς ισλαμοποίηση με τα παρελκόμενα της δημιουργίας τζιχαντιστικών τρομοκρατικών θυλάκων.

Η πολιτική ανοικτών συνόρων αποτελεί κίνητρο και ενθάρρυνση για μεγαλύτερη εισβολή λαθρομεταναστών στην Ευρώπη. Μία Ευρώπη που στο βωμό της πολυπολιτισμικότητας και της διαφορετικότητας έχει χάσει τις ηθικές της αξίες και επιδιώκει την απώλεια της εθνικής συνείδησης και ομοιογένειας των κρατών μελών.

Για τους παραπάνω λόγους καταψηφίζω την έκθεση A8-0066/2016.

 
  
MPphoto
 
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D), in writing. ‒ I strongly support a fundamental overhaul of the Dublin III Regulation, in favour of a centralised Union system for allocating responsibility for all those arriving in the Union who are seeking international protection fairly among the Member States – treating each asylum seeker as someone seeking asylum in the Union, and not in an individual Member State – based on fair and objective criteria along the lines of those used in the recent Urgent Relocation Decisions.

Moreover, I welcome the call for a permanent, robust and effective Union response in search and rescue operations at sea in the context of a Union wide humanitarian operation.

Finally, I believe the Union should establish more general rules governing the entry and residence of third country nationals seeking employment in the Union to fill gaps identified in the Union labour market.

 
  
MPphoto
 
 

  Mariya Gabriel (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce rapport car il propose une stratégie à long terme pour une véritable gestion globale, commune et humanitaire de la crise de la migration que connait l'Europe.

Il s'agit d'un document structuré et équilibré, dans lequel le principe de la solidarité sous-tend l'approche proposée. La solidarité, à la fois sur le plan interne entre États membres, et externe envers les pays tiers, se décline en une série de mesures, telles que les systèmes de relocalisation et de réinstallation. Le document propose également des recommandations pour une intégration réussie des réfugiés dans l’UE et la prise en compte des personnes vulnérables.

Par ailleurs, le rapport s'intéresse également à la dimension externe de cette politique, en insistant sur l'importance du renforcement de la protection des frontières extérieures, qui passe aussi par un renforcement des agences de l'Union et la lutte efficace contre le trafic illicite de migrants.

Enfin, je salue l'accent mis sur la coopération avec les pays tiers, qui reste incontournable si nous voulons nous attaquer aux causes profondes des flux migratoires et anticiper autant que faire se peut les prochaines crises.

 
  
MPphoto
 
 

  Kinga Gál (PPE), írásban. ‒ A migrációs válság nem összemosható a menekültügyi helyzet válságával, mint ahogy nem adhat választ egyes tagállamok demográfiai problémáira sem. Az Európába tartó tömegek csupán töredéke valódi menekült, akiken a legtöbbet az országukhoz közeli befogadó táborok támogatásával segíthetünk. Ha ott méltó körülmények, egészségügyi ellátás és oktatás biztosítható számukra, úgy megkönnyítjük, hogy a helyzet stabilizálódásával visszatérhessenek hazájukba.

Ugyanakkor, a jobb megélhetés reményében érkező bevándorló tömegek számára minden félreérthető gesztus meghívóként értelmeződik. A szolidaritásnak több formája lehet, nem a mesterségesen kiszabott kötelező kvóták hordozzák a megoldást. A magyar néppárti delegáció nem szavazhatta meg a ma elfogadott migrációról szóló jelentést, mert elfogadhatatlan, hogy központilag mondják meg, kit ültetnek a nyakunkra, hogy mások döntsék el azt, kit kell beengedni saját tagállamainkba és kivel kell együtt élni.

 
  
MPphoto
 
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE), írásban. ‒ A migrációs válság nem összemosható a menekültügyi helyzet válságával, mint ahogy nem adhat választ egyes tagállamok demográfiai problémáira sem. Az Európába tartó tömegek csupán töredéke valódi menekült, akiken a legtöbbet az országukhoz közeli befogadó táborok támogatásával segíthetünk. Ha ott méltó körülmények, egészségügyi ellátás és oktatás biztosítható számukra, úgy megkönnyítjük, hogy a helyzet stabilizálódásával visszatérhessenek hazájukba.

Ugyanakkor a jobb megélhetés reményében érkező bevándorló tömegek számára minden félreérthető gesztus meghívóként értelmeződik. A szolidaritásnak több formája lehet, nem a mesterségesen kiszabott kötelező kvóták hordozzák a megoldást.

A magyar néppárti delegáció nem szavazhatta meg a ma elfogadott migrációról szóló jelentést, mert elfogadhatatlan, hogy központilag mondják meg, kit ültetnek a nyakunkra, hogy mások döntsék el azt, kit kell beengedni saját tagállamainkba és kivel kell együtt élni.

 
  
MPphoto
 
 

  Francesc Gambús (PPE), por escrito. ‒ He votado a favor del informe considerando la grave situación humanitaria a la que tiene que hacer frente la UE. Los Estados miembros deben entender que es imprescindible que la UE disponga de la capacidad y los medios para luchar contra el tráfico de seres humanos y la inmigración irregular, y que se dote de una política de asilo común capaz de dar respuesta a los retos que ha provocado el éxodo de varios millones de refugiados sirios. Debemos proteger a aquellas personas con derecho a protección internacional, al mismo tiempo que mostramos nuestra determinación para controlar nuestras fronteras, evitando la entrada ilegal de inmigrantes económicos y retornando a todos aquellos que no son susceptibles de protección internacional. La única solución real para garantizar la supervivencia de Schengen es la creación de una verdadera frontera exterior común europea, con mayores competencias para Frontex, así como una política de asilo común. Si no somos capaces de garantizar el control exterior de las fronteras de la UE, el espacio de libre circulación que constituye Schengen corre grave peligro de desaparecer ante la presión migratoria que sufre la UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Iratxe García Pérez (S&D), por escrito. ‒ La crisis de refugiados ha demostrado que el enfoque actual hacia la inmigración en la UE no es sostenible. Este informe holístico intenta dar una respuesta global y por eso he votado a favor del mismo.

La inmigración quizá seaa el reto más importante que la UE tiene planteado porque nos confronta con la cuestión de la solidaridad como base del modelo europeo. Cómo tratamos a las personas que vienen a la UE en busca de un mañana mejor dice mucho de lo que somos.

La importancia de este informe radica en su propósito de abordar las principales cuestiones que caracterizan el reto migratorio. Destacan, entre las más importantes, la reforma del Sistema de Dublín, las operaciones de salvamento en el mar - para evitar que el Mediterráneo siga convirtiéndose en una fosa submarina - y el establecimiento de un mecanismo permanente y jurídicamente vinculante que establezca una cuota de reparto de refugiados entre los Estados miembros. Además, es importante la inclusión de los "visados humanitarios" y la promoción de vías de acceso legales y seguras a la UE, así como el fortalecimiento de nuestro compromiso contra las mafias que explotan personas y la consolidación de las políticas de acogida e integración.

 
  
MPphoto
 
 

  Eider Gardiazabal Rubial (S&D), por escrito. ‒ La crisis de refugiados ha demostrado que el enfoque actual hacía la inmigración en la UE no es sostenible. Este informe holístico intenta dar una respuesta global y por eso he votado a favor del mismo.

La inmigración es acaso el reto más importante que la UE tiene planteado porque, al igual que la crisis de los refugiados, nos confronta con la cuestión de la solidaridad como base del modelo europeo. Cómo tratamos a las personas que vienen a la UE en busca de un mañana mejor dice mucho de lo que somos.

La importancia de este informe radica en que aborda las principales cuestiones que caracterizan el reto migratorio. Entre las más importantes destacan la reforma del Sistema de Dublín, las operaciones de salvamento en el mar, para evitar que el Mediterráneo siga convirtiéndose en una fosa submarina y el establecimiento de un mecanismo permanente y jurídicamente vinculante que establezca una cuota de reparto de refugiados entre los Estados miembros. Además es importante la inclusión de los Visados Humanitarios y promover vías de acceso legales y seguras a la UE, así como redoblar nuestro compromiso contra las mafias que explotan personas y mejorar las políticas de acogida e integración.

 
  
MPphoto
 
 

  Enrico Gasbarra (S&D), per iscritto. – L'on. Kyenge ha svolto un lavoro molto prezioso di analisi ed elaborazione sul delicato tema della riforme delle politiche migratorie.

In questi mesi, come sappiamo, l'emergenza rifugiati ha caratterizzato in modo dirompente la nostra attualità ed il dibattito pubblico. Il testo che abbiamo votato si segnala per un'impostazione molto responsabile, sottolineando in particolare la necessità di una riforma complessiva del fenomeno migratorio, per il quale non sono certamente sufficienti scelte e legislazioni ordinarie, ma che invece necessita di una volontà politica forte basata sulla solidarietà tra gli Stati europei e sulla soluzione dei problemi alla radice dei flussi.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Gentile (S&D), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della risoluzione non legislativa del PE sulla situazione nel Mediterraneo e la necessità di un approccio globale dell'UE in materia d'immigrazione, perché ho condiviso l'idea principale alla base di questa relazione d'iniziativa con la quale il PE ha inteso dare alla Commissione indicazioni precise rispetto al problema delle migrazioni, nonché dei chiari segnali al Consiglio sull'urgenza e la necessità di rivedere le regole di Dublino, superate dalla crisi, attraverso un meccanismo vincolante europeo, poiché siamo confrontati ad un problema europeo.

Ho condiviso le richieste del PE e particolarmente l'asilo europeo, un meccanismo vincolante di reinsediamento che si propone di superare il regolamento di Dublino con un sistema di accoglienza europeo, in modo che non si presenti più una domanda di asilo all'Italia o alla Grecia, ma all'UE. Quindi si chiede agli Stati membri di adempiere ai propri obblighi di ricollocare i richiedenti asilo all'interno dell'UE, secondo il principio della solidarietà e di piena condivisione delle responsabilità comuni.

Inoltre, ho condiviso la necessità di un meccanismo vincolante di reinsediamento di un numero considerevole di richiedenti asilo direttamente dai campi profughi dei paesi terzi agli Stati membri, i cosiddetti "corridoi umanitari". Ora è il tempo dell'azione legislativa.

 
  
MPphoto
 
 

  Arne Gericke (ECR), schriftlich. ‒ Ich habe als zuständiger Schattenberichterstatter meiner Fraktion letztlich gegen den Bericht über die Lage im Mittelmeerraum und die Notwendigkeit eines ganzheitlichen Ansatzes der EU für Migration gestimmt. So sehr ich mir mehr europäische Ansätze in der Flüchtlingspolitik wünsche – und diese schon im Juni 2015 in der von mir entworfenen „Asyl-Agenda“ der Familien-Partei Deutschlands formuliert habe, so wenig teile ich viele der Positionen im heute verabschiedeten Dossier. Wir brauchen mehr pragmatische Lösungen. Wir brauchen mehr Einhaltung geltenden Rechts statt ständig neuer Ansätze.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Gieseke (PPE), schriftlich. ‒ Nach Angaben von Frontex haben im Jahr 2015 1,83 Millionen Menschen versucht, die europäischen Grenzen zu überqueren. Die Bewältigung der gegenwärtigen Situation erfordert eine einheitliche europäische Lösung in Form einer entsprechenden Verteilung der Flüchtlinge und eines einheitlichen europäischen Asylsystems. Ein Land alleine kann diesen Konflikt nicht bewältigen. Es bedarf der gegenseitigen Solidarität.

 
  
MPphoto
 
 

  Julie Girling (ECR), in writing. ‒ In an attempt to find consensus, the co-rapporteurs produced a report that not only lacked any real ambition, but was also without clear proposals on how to tackle the migrant crisis. The priorities of the UK conservative delegation, as well as the ECR Group more broadly, were also not properly considered and as a result, were left out of the final version of the text.

Instead of focusing on issues such as enhancing border controls, combatting human trafficking and resettlement, the report emphasised the importance of a compulsory EU wide system and measures that would directly interfere with national immigration policy. The report’s policy recommendations did not therefore offer a sensible or sustainable solution to the current crisis Europe is facing.

I firmly believe that Member States are best placed to set their own national immigration policy and that offering relocation and resettlement of refugees should be done on a voluntary basis. Opting in to EU legislation in this area should only occur when there is clear added value to the UK’s immigration system and the British people. On this occasion, I do not believe this was the case.

It is for these reasons that I voted against.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Goddyn (ENF), par écrit. ‒ Pour ce rapport sur l'immigration, notamment illégale, gauche et droite ont jugé bon de s'associer et de faire enfin preuve d'honnêteté en montrant que leurs positions sont identiques : l'Union doit accueillir un maximum de migrants, même si les Européens ne sont pas d'accord et même si ces migrants sont dangereux.

Ce rapport est heureusement sans effet législatif, mais il viendra justifier les futures dispositions contraignantes prises par les États membres sous la férule de la Commission, pour la répartition obligatoire des migrants dans tous les pays.

Ce rapport propose notamment de créer des ponts aériens directs, d'octroyer l'asile selon les orientations sexuelles déclarées, omettant les Européennes violées par des migrants pourtant autoproclamés homosexuels. Il soutient évidemment le regroupement familial et transforme chaque intention de secours (asile pour les mineurs non-accompagnés ou les femmes excisées par exemple) en nouvelle voie d'immigration qui sera exploitée par les passeurs aux dépends des populations locales.

En suivant les propositions de ce rapport, non seulement l'Union irait à l'encontre de la volonté des peuples d'Europe, mais elle se rendrait elle-même complice de la traite qu'elle encourage.

J'ai bien évidemment voté contre ce rapport, dont le seul objectif est de favoriser l'immigration massive.

 
  
MPphoto
 
 

  Tania González Peñas (GUE/NGL), por escrito. ‒ Nos abstenemos en la votación por considerar que, a pesar de ciertos avances respecto del texto original y respecto de los actuales términos de la política migratoria y de asilo de la UE, el texto viene a consagrar la validez del inaceptable e ilegal Acuerdo UE-Turquía que supone la irresponsable deslocalización de la gestión del sistema de migración y de asilo y refugio europeo hacia países donde el irrespeto a los derechos humanos es evidente y sistemática.

 
  
MPphoto
 
 

  Theresa Griffin (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of this report to ensure a compassionate and organised response to the biggest refugee crisis since the Second World War. Europe urgently needs to take a global approach to migration based on the principle of solidarity between states. Member States urgently need to uphold their responsibilities and show solidarity with countries on the periphery such as Greece and Italy by offering humanitarian assistance, quickly implementing the relocation agreement and working together to enhance safer and legal routes to Europe.

 
  
MPphoto
 
 

  Enrique Guerrero Salom (S&D), por escrito. ‒ La crisis de refugiados ha demostrado que el enfoque actual hacía la inmigración en la UE no es sostenible. Este informe holístico intenta dar una respuesta global y por eso he votado a favor del mismo.

La inmigración es acaso el reto más importante que la UE tiene planteado porque, al igual que la crisis de los refugiados, nos confronta con la cuestión de la solidaridad como base del modelo europeo. Cómo tratamos a las personas que vienen a la UE en busca de un mañana mejor dice mucho de lo que somos.

La importancia de este informe radica en que aborda las principales cuestiones que caracterizan el reto migratorio. Entre las más importantes destacan la reforma del Sistema de Dublín, las operaciones de salvamento en el mar, para evitar que el Mediterráneo siga convirtiéndose en una fosa submarina y el establecimiento de un mecanismo permanente y jurídicamente vinculante que establezca una cuota de reparto de refugiados entre los Estados miembros. Además es importante la inclusión de los Visados Humanitarios y promover vías de acceso legales y seguras a la UE, así como redoblar nuestro compromiso contra las mafias que explotan personas y mejorar las políticas de acogida e integración.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), par écrit. ‒ Alors qu'en 2015, 3 771 personnes se sont noyées en tentant de rejoindre l'Europe et que 1,83 million de personnes ont tenté de franchir les frontières extérieures de l'UE, il était grand temps de réagir sur tous les fronts de la politique migratoire.

Le Parlement européen prône depuis longtemps une approche globale, commune et solidaire des migrations, afin de partager équitablement les responsabilités, tout en plaçant les droits fondamentaux au cœur du processus. Ce rapport expose cette position et vise à s'attaquer à toutes les facettes du défi migratoire. En effet, il propose des pistes d'action qui concernent notamment la coopération avec les pays d'origine des migrants, la lutte contre la traite des êtres humains, les hot spots, l'espace Schengen, la gestion des frontières extérieures, l'accueil et l'intégration des ressortissants de pays tiers.

Pour toutes ces raisons, j'ai voté en faveur de ce rapport, alors que l'UE s'enfonce dans les rafistolages. À l'aune de la révision du règlement Dublin, du régime européen d'asile commun et des propositions de la Commission sur les voies de migration légale, je salue l'adoption de ce texte qui propose la réorientation de la politique migratoire, une politique qui doit être globale, prospective, cohérente, solidaire et protectrice.

 
  
MPphoto
 
 

  Antanas Guoga (ALDE), in writing. ‒ I voted in favour of the report. The report presented comprehensive information on the current migration situation in the region.

 
  
MPphoto
 
 

  András Gyürk (PPE), írásban. ‒ A migrációs válság nem összemosható a menekültügyi helyzet válságával, mint ahogy nem adhat választ egyes tagállamok demográfiai problémáira sem. Az Európába tartó tömegek csupán töredéke valódi menekült, akiken a legtöbbet az országukhoz közeli befogadó táborok támogatásával segíthetünk. Ha ott méltó körülmények, egészségügyi ellátás és oktatás biztosítható számukra, úgy megkönnyítjük, hogy a helyzet stabilizálódásával visszatérhessenek hazájukba. Ugyanakkor, a jobb megélhetés reményében érkező bevándorló tömegek számára minden félreérthető gesztus meghívóként értelmeződik. A szolidaritásnak több formája lehet, nem a mesterségesen kiszabott kötelező kvóták hordozzák a megoldást.

A magyar néppárti delegáció nem szavazhatta meg a ma elfogadott migrációról szóló jelentést, mert elfogadhatatlan, hogy központilag mondják meg, kit ültetnek a nyakunkra, hogy mások döntsék el azt, kit kell beengedni saját tagállamainkba, és kivel kell együtt élni.

 
  
MPphoto
 
 

  Τάκης Χατζηγεωργίου ( GUE/NGL), γραπτώς. ‒ Η κατάσταση στην Μεσόγειο αποτελεί ίσως από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η

ΕΕ, αλλά και συνολικά η ανθρωπότητα.

Η έκθεση εμπεριέχει σημαντικές θετικές αναφορές, τις οποίες έχουμε τονίσει σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Η ανάγκη να υπάρξει έμπρακτη αλληλεγγύη, η αναφορά για αποτυχία του κανονισμού του Δουβλίνου καθώς και η έκκληση για δημιουργία νόμιμων και ασφαλών οδών, για κατανομή των ευθυνών στα κράτη μέλη και προστασία των δικαιωμάτων των προσφύγων αποτελούν κάποιες από αυτές.

Ωστόσο, η έκθεση ακολουθεί την πεπατημένη στηρίζοντας την εμπλοκή του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο, την ενίσχυση των ελέγχων στα σύνορα που κάνουν την Ευρώπη φρούριο και συντηρούν το έγκλημα εις βάρος των προσφύγων. Επιπλέον, ως ομάδα έχουμε τοποθετηθεί κατά της συμφωνίας ΕΕ - Τουρκίας και η έκθεση καλεί σε υλοποίηση αυτής. Για αυτούς τους λόγους θεωρούμε ως ενδεδειγμένη στάση αυτή της αποχής.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Hayes (PPE), in writing. ‒ I voted in favour of this motion to promote cooperation among actors involved in the migration crisis.

 
  
MPphoto
 
 

  György Hölvényi (PPE), írásban. ‒ A migrációs válság nem összemosható a menekültügyi helyzet válságával, mint ahogy nem adhat választ egyes tagállamok demográfiai problémáira sem. Az Európába tartó tömegek csupán töredéke valódi menekült, akiken a legtöbbet az országukhoz közeli befogadó táborok támogatásával segíthetünk. Ha ott méltó körülmények, egészségügyi ellátás és oktatás biztosítható számukra, úgy megkönnyítjük, hogy a helyzet stabilizálódásával visszatérhessenek hazájukba. Ugyanakkor, a jobb megélhetés reményében érkező bevándorló tömegek számára minden félreérthető gesztus meghívóként értelmeződik. A szolidaritásnak több formája lehet, nem a mesterségesen kiszabott kötelező kvóták hordozzák a megoldást.

A magyar néppárti delegáció nem szavazhatta meg a ma elfogadott migrációról szóló jelentést, mert elfogadhatatlan, hogy központilag mondják meg, kit ültetnek a nyakunkra, hogy mások döntsék el azt, kit kell beengedni saját tagállamainkba, és kivel kell együtt élni.

 
  
MPphoto
 
 

  Mary Honeyball (S&D), in writing. ‒ Along with my Labour colleagues, I voted in favour of this report which gives key recommendations to the Commission as well as Member States to ensure a compassionate and organised response to the refugee situation. Europe urgently needs to take a global approach to migration based on the principle of solidarity between states. Member States urgently need to uphold their responsibilities and show solidarity with countries on the periphery such as Greece and Italy by offering humanitarian assistance, quickly implementing the relocation agreement and working together to enhance safer and legal routes to Europe.

 
  
MPphoto
 
 

  Brice Hortefeux (PPE), par écrit. ‒ J’ai décidé de m’abstenir sur ce rapport, dont je reconnais certaines qualités mais que je ne peux cautionner dans son intégralité.

En effet, contrairement à la majorité, je ne partage pas le principe d’un mécanisme contraignant et permanent de réinstallation des réfugiés. J’estime que les États membres doivent rester responsables de la gestion des arrivées sur leur territoire au regard de leurs besoins et de leurs spécificités. Je n’oublie pas cependant que la question migratoire serait mieux gérée si les États étaient plus solidaires les uns des autres. C’est pourquoi, je reste favorable à un mécanisme de réinstallation sur une base volontaire et temporaire.

De même, je suis opposé à la création d’un visa humanitaire européen qui, dans la rédaction actuelle, aurait pour effet de multiplier les demandes à l’échelle mondiale et donc de surcharger nos ambassades et consulats, qui n’ont pas forcément le personnel adéquat en termes de nombre et de compétences pour faire face à ce risque d’afflux.

Enfin, toutes les recommandations relatives à l’intégration, au regroupement familial, au développement de voies légales d’immigration me laissent très circonspect.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), in writing. ‒ The current situation in the Mediterranean is a human tragedy of unprecedented proportions. It is essential that the EU takes an affirmative and holistic approach to this grave situation and I believe that this report was well balanced and fair.

 
  
MPphoto
 
 

  Филиз Хюсменова (ALDE), в писмена форма. ‒ Уважаеми г-н Председател, уважаеми колеги, признателна съм за внушителната подкрепа както в комисия LIBE, така и при гласуването днес на предложеното от мен изменение, държавите на първа линия, които не са част от Шенгенското пространство, да могат да участват и да ползват установяването на Европейска гранична и брегова охрана на равни основания с Шенгенските държави.

То е особено значимо за държави като България и Румъния, които са натоварени с отговорната задача да бранят външни граници на Европейския съюз, но които въпреки изпълнените критерии за прием, продължават да стоят вън от Шенгенското пространство.

Настоявайки за премахването на Европа на две скорости, ще продължавам да работя за равното третиране на България и Румъния при формирането и действието на Европейска гранична и брегова охрана във всички доклади, които ни предстоят.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Jakovčić (ALDE), napisan. ‒ Glasao sam za prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o stanju na Sredozemlju i potrebi za cjelovitim pristupom EU-a migraciji, zbog toga što je nužno čim prije uspostaviti dugoročnu strategiju za zajedničku politiku u području azila i migracija obzirom da je sada svima jasno da trenutno rješenje ne daje željene rezultate. Da bismo mogli dugoročno planirati politiku EU-a prema Sredozemlju, moramo otvoreno analizirati naše dosadašnje poteze u Libiji i Iraku.

Dajem punu podršku provedbi novog Dublinskog sporazuma. Uvjeren sam da jedino suradnja svih članica EU-a može rezultirati razrješenjem migrantske krize na Sredozemlju. Povrh toga, smatram da je potrebno osigurati sigurne i legalne rute onima koji traže azil unutar Europske unije, te usavršiti sustav azila na način da isti bude prvenstveno osnovan na dijeljenju odgovornosti i solidarnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-François Jalkh (ENF), par écrit. ‒ Ce rapport (33 pages, plus les avis de 8 autres commissions) compte 134 paragraphes. Il s'agit d’un véritable catalogue Trois Suisses du lobby immigrationniste.

Quelques exemples: il plaide pour la création de "nouveaux itinéraires sûrs et licites" pour permettre aux demandeurs d'asile et aux réfugiés d'entrer dans l'Union (considérant R) ainsi que pour l’établissement de canaux de migration économique légale "appropriés" (considérants V et W) et pour le système de la carte bleue (par. 131); il veut de nouvelles mesures afin que le régime d'asile européen commun devienne un "système véritablement uniforme" (par. 28), est favorable à la refonte du système de Dublin dans le sens de plus de "solidarité", donc par le biais d’un mécanisme de répartition (par. 38), et encourage les États membres à "veiller à préserver l'unité familiale", donc à faciliter l’effet boule de neige du regroupement familial (par. 49).

J’ai alors voté en défaveur de ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Diane James (EFDD), in writing. – UKIP has voted against this non-legislative report and we have tabled RCV for particular areas of the report in which we strongly disagree with the text. In particular, UKIP believes that national sovereign governments should have the right to control their own borders and should not be forced to take migrants under an EU resettlement scheme. Similarly, we are also concerned with segments of the report which suggest that the EU should create rules governing the entry and residence of third country nationals. UKIP has, however, supported aspects of the report which criticise the Schengen Area as a facilitator and accelerator of both the migrant crisis and the movement of terrorists within Europe.

 
  
MPphoto
 
 

  Petr Ježek (ALDE), in writing. While there were some aspects of this report which I felt were balanced and correct, I could not support it overall due to its support of a mandatory resettlement scheme for refugees. I remain convinced that such schemes are not the correct way to deal with the migration crisis. The EU should instead have implemented, from the beginning of the crisis, the Temporary Protection Directive. This tool would have granted short term access to the EU for those refugees fleeing the war in Syria. Should the war come to an end and the situation improve in the region, those granted temporary protection would be able to return home. Indeed, this report points out that the Temporary Protection Directive should have been used when Europe faced a mass influx of refugees. I support the call in the report for clarification of the term ‘mass influx’ and believe that if a similar crisis were to arise in the future, the Temporary Protection Directive should be the first mechanism used by the EU to help deal with it.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Joulaud (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur du rapport de mes collègues Roberta Metsola et Kashetu Kyenge concernant la situation en Méditerranée et la nécessité d'une approche globale de la question des migrations de la part de l'Union européenne.

Ce rapport vise à évaluer plusieurs politiques sur les sujets de la migration, du droit d’asile et du contrôle des frontières. Il s’agit par ailleurs d’assurer l’intégration des migrants ou d'assurer le retour de ceux qui ne répondent pas aux critères de protection, ainsi que de coopérer davantage avec la Turquie pour gérer les flux migratoires.

Au vu de la situation actuelle, la validation d’un tel rapport paraît indispensable.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. ‒ Ce texte, qui n'a aucune valeur juridique, vise à évoquer différents sujets liés à l'enjeu migratoire, comme les relocalisations et les réinstallations, et à proposer une stratégie à long terme pour une gestion de la crise des réfugiés.

Cependant, si certains éléments sont intéressants, je me suis abstenu, car le texte proposait un certain nombre de propositions inefficaces ou non souhaitables face à la crise des réfugiés que nous vivons actuellement.

 
  
MPphoto
 
 

  Krišjānis Kariņš (PPE), rakstiski. ‒ Šobrīd Eiropa piedzīvo tādas bēgļu plūsmas, kādas nav redzētas kopš Otrā pasaules kara. Karš Tuvajos Austrumos un nabadzība Āfrikā liek tūkstošiem cilvēku meklēt patvērumu un labāku dzīvi Eiropā. Mēs nedrīkstam uzgriezt muguru tiem cilvēkiem, kas bēg no kara, bet mums nav jāuzņem tie, kas vēlas nonākt Eiropā labākas dzīves meklējumu dēļ.

Vispirms mums ir jāsakārto ārējo robežu aizsardzība un jārod iespēja tos atgriezt drošās trešajās valstīs. Nav pieļaujama nekontrolēta cilvēku plūsma. Diemžēl, manuprāt, Eiropas Parlamenta rezolūcija nepietiekami uzsver nepieciešamību sakārtot ārējās robežas.

Neuzskatu, ka taisnīgs ir ierosinājums sadalīt bēgļus pa dalībvalstīm piespiedu kārtā. Šāds mehānisms jau ir parādījis, ka tas ir darboties nespējīgs. Tāpat nav atbalstāms ierosinājums veidot Eiropas Savienības bēgļu izvērtēšanas biroju, kas lems kādi bēgļi un cik lielā skaitā ir jāuzņem, tādā veidā uzspiežot dalībvalstīm kritērijus. Dalībvalstīm ir jābūt tiesībām to noteikt pašām.

Ņemot vērā to, ka rezolūcija nepiedāvā situācijas risinājumu, bet to tikai sarežģītu, nobalsoju “pret”.

 
  
MPphoto
 
 

  Afzal Khan (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of the report which gives key recommendations to the Commission as well as Member States to ensure a compassionate and organised response to the biggest refugee crisis since the Second World War. Europe urgently needs to take a global approach to migration based on the principle of solidarity between states. Member States urgently need to uphold their responsibilities and show solidarity with countries on the periphery such as Greece and Italy by offering humanitarian assistance, quickly implementing the relocation agreement and working together to enhance safer and legal routes to Europe.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Kölmel (ECR), schriftlich. ‒ Der Initiativbericht versucht, eine ganzheitliche Antwort auf die Herausforderungen zu geben, welche mit den aktuellen Migrations- und Flüchtlingsbewegungen nach Europa verbunden sind. Dabei enthält der Bericht gute Ansätze, etwa wenn es um die Bekämpfung von Menschenhandel und Schleusertum, die Verbesserung von Rettungsmaßnahmen für Migranten oder um die Verstärkung der Hilfe für Schutzbedürftige vor Ort geht.

Allerdings sollen nach dem Willen der Berichterstatter Zwangsumverteilungen von Asylbewerbern auf die einzelnen EU-Mitgliedstaaten eingeführt werden. Wie die vergangenen Monate gezeigt haben, wird dies nicht funktionieren. Weitaus vielversprechender wäre es, den humanitären Verpflichtungen gegenüber Schutzbedürftigen vorzugsweise in krisennahen Regionen nachzukommen und die Mitgliedstaaten zusätzlich mittels freiwilliger Verpflichtungen bezüglich der Aufnahme von Asylbewerbern einzubinden. Der Bericht befürwortet im Weiteren eine verstärkte wirtschaftlich motivierte Migration nach Europa, was angesichts teilweise hoher Arbeitslosenzahlen in einzelnen Mitgliedsländern realitätsfern ist.

Daher habe ich den Bericht abgelehnt.

 
  
MPphoto
 
 

  Kateřina Konečná (GUE/NGL), písemně. ‒ Vzhledem k tomu, že návrh usnesení Evropského parlamentu o situaci ve Středomoří a nutnosti uceleného přístupu EU k migraci v sobě znovu ukrýval podporu kvót na přerozdělování uprchlíků, nemohla jsem tento dokument z principu podpořit. Zpráva jako celek sice obsahovala dobré body, ale už je myslím načase, abychom přestali pořád dokola omílat kvóty a soustředili se i na jinou práci. Hlasování o návrzích na plenárním zasedání často připomíná spíše procházku v minovém poli než solidní práci, protože podpora kvót se dostává do nejrůznějších dokumentů. Stále neřešíme, co je na počátku celé problematiky, a mluvíme o kvótách. Zase, znovu a stále dokola. Není nám předkládána žádná alternativa. Myslím, že budu mluvit i za občany České republiky, když řeknu, že už jsme z toho unaveni a žádáme změnu přístupu.

 
  
MPphoto
 
 

  Ádám Kósa (PPE), írásban. ‒ A migrációs válság nem összemosható a menekültügyi helyzet válságával, mint ahogy nem adhat választ egyes tagállamok demográfiai problémáira sem. Az Európába tartó tömegek csupán töredéke valódi menekült, akiken a legtöbbet az országukhoz közeli befogadó táborok támogatásával segíthetünk. Ha ott méltó körülmények, egészségügyi ellátás és oktatás biztosítható számukra, úgy megkönnyítjük, hogy a helyzet stabilizálódásával visszatérhessenek hazájukba.

Ugyanakkor a jobb megélhetés reményében érkező bevándorló tömegek számára minden félreérthető gesztus meghívóként értelmeződik. A szolidaritásnak több formája lehet, nem a mesterségesen kiszabott kötelező kvóták hordozzák a megoldást.

A magyar néppárti delegáció nem szavazhatta meg a ma elfogadott migrációról szóló jelentést, mert elfogadhatatlan, hogy központilag mondják meg, kit ültetnek a nyakunkra, hogy mások döntsék el azt, kit kell beengedni saját tagállamainkba és kivel kell együtt élni.

 
  
MPphoto
 
 

  Stelios Kouloglou (GUE/NGL), in writing. ‒ The positive points of this report are the recognition of solidarity as a principle for migration, not to criminalise NGOs which provide assistance, the call on Member States to fulfil relocation obligation and the need for a binding and mandatory legislative approach to resettle refugees. I voted in favour of this report, since it goes beyond existing resolutions and tries to facilitate the asylum procedure.

 
  
MPphoto
 
 

  Béla Kovács (NI), írásban. ‒ Az EU politikájában és jogalkotásában az őshonos európai kisebbségek nehéz helyzete kapcsán valamiért folyamatosan megfeledkezik az alapvető szolidaritás és humánum érvényre juttatásáról.

Ugyanakkor a magukat menekültnek feltüntető, ismeretlen származású, állampolgárságú, szándékú tömegek esetében, akik irataikat gyakran elégetik, személyes adataikat eltitkolják, maximálisan támogatólag lépnek fel az Unió illetékesei, kórusban a civil szervezetek és a sajtó túlnyomó többségével.

Európának a humánum alapján pontosan annyi kötelezettsége van a menekültek befogadása terén, mint a gazdag öböl-menti országoknak. Utóbbiak ráadásul munkaerőhiánnyal küzdenek, és kulturálisan is közel azonosak velük.

 
  
MPphoto
 
 

  Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (PPE), na piśmie. ‒ Doceniając wysiłek włożony w przygotowanie sprawozdania w sprawie potrzeby całościowego podejścia UE do problematyki migracji i popierając ogólny kierunek udzielania pomocy humanitarnej migrantom oraz likwidacji narosłego w ostatnich latach nielegalnego przemysłu przemytniczego, stanowczo sprzeciwiam się niektórym tezom i propozycjom zawartym w dokumencie.

Przede wszystkim, nie popieram krytyki tych państw, które chcąc właściwie wykonywać krajowe i unijne prawo dotyczące ochrony granic, budują mury i płoty, starannie sprawdzają każdy wniosek o azyl i nawołują do udzielania pomocy migrantom in situ lub w tranzytowych krajach pozaeuropejskich.

Po drugie, nie zgadzam się z wyrażoną kilkakrotnie tezą, że tylko wiążący mechanizm relokacji przyniesie rozwiązanie kryzysu migracyjnego. Jest odwrotnie: ten mechanizm osłabia determinację krajów granicznych w UE do hamowania napływu uchodźców i skutecznej walki z nielegalną migracją.

Po trzecie, nie zgadzam się, że przyjmowanie uchodźców może być lekiem na europejską zapaść demograficzną i związany z tym deficyt pracowników na rynku pracy. O wiele lepszym rozwiązaniem tego problemu byłaby legalna migracja zarobkowa, w której proces integracji do rynku pracy jest szybszy, tańszy i obarczony mniejszym ryzykiem infiltracji przez osoby niepożądane.

W tym kontekście Komisja Europejska powinna rozważyć nowelizację dyrektywy w sprawie niebieskiej karty tak, aby obejmowała ona także inne grupy pracowników niż tylko wysoko kwalifikowanych specjalistów.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilhan Kyuchyuk (ALDE), in writing. Undoubtedly, nowadays we are facing unprecedented migration crisis across the Mediterranean. Undoubtedly, we are in need of a holistic approach in order to tackle effectively the migrant crisis, its scale and the complexity of the problems related to it. In fact, such a holistic approach we can find in the roadmap proposed by the ALDE to get a grip of a migrant crisis. The roadmap proposes seven urgent measures such as creation of European Rapid Refugee Emergency Force (ERREF), establishment of European Border and Coast Guard (EBCG), creation of European Blue card for economic migrants, peace plan and Marshall Plan for the Mediterranean region. I believe that the EU should implement these measures in order not only to grip of migration crisis but also to strengthen global approach to migration and mobility.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. – Ho espresso il mio parere positivo su questa proposta, alla luce del bisogno di creare un sistema olistico che preveda una collaborazione economica e politica degli Stati membri dell'UE sulla crisi migratoria.

Nello scenario attuale, urge la rivalutazione delle politiche previste per la gestione del flusso migratorio, di asilo e delle frontiere europee. Gli Stati di frontiera, e l'Italia in particolare, non possono essere lasciati da soli, in quanto non sono in grado di risolvere la crisi migratoria, che ha assunto proporzioni epocali. Si tratta di un problema di natura globale che deve, quindi, ricevere una soluzione globale, che attenzioni gli aspetti dell'accoglienza e della solidarietà con i necessari profili di sicurezza per i cittadini.

Ringrazio le relatrici per il loro lavoro, durato oltre un anno, e per la definizione della posizione del Parlamento europeo su un tema molto delicato, che potrà fare da base per il lavoro sui pacchetti legislativi adesso in revisione. Servono azioni concrete, come la revisione della Convenzione di Dublino, la messa a disposizione di risorse per fronteggiare la crisi e la definizione di una politica comune e coordinata.

 
  
MPphoto
 
 

  Gabrielius Landsbergis (PPE), raštu. ‒ Pasisakau už ES šalių narių solidarumą, tačiau negaliu pritarti privalomomis paskirstymo kvotomis pagrįstai ES prieglobsčio politikai. Akivaizdu, kad priverstinis elementas tokiu jautriu klausimu, kuris susijęs su plačiu spektru sferų, tame tarpe ir tenkančių pagrinde ES šalių narių kompetencijai, pradedant švietimu, baigiant nacionaliniu saugumu, nebus efektyvus. ES valstybėms narėms, kurios susiduria su beprecedenčiu migracijos spaudimu, būtina padėti, tačiau solidarumu neturėtų būti laikoma išimtinai pabėgėlių perkėlimas. Ne ką mažiau svarbios, ir ypač reikalingos yra kitos priemonės, kaip, pavyzdžiui, pietinės ES sienos valdymo efektyvinimas, pagalba migrantų antplūdžio centruose, prisidėjimas prie susijusių trečiųjų šalių gebėjimų valdyti migracijos srautus ir atitinkami susitarimai su jomis, pabėgėlių centrų kūrimas ES kaimynystėje bei tiesioginių migracijos priežasčių šalinimas.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Le Hyaric (GUE/NGL), par écrit. ‒ Le rapport qui nous a été proposé sur la politique migratoire de l'Union européenne défend un pilotage et une solidarité européenne dans la gestion de la crise des migrants.

Partant du constat des échecs actuels et du besoin de créer des canaux de migration sûrs pour les demandeurs d'asiles, le Parlement européen soutient la création d'un système central pour enregistrer et répartir les demandes d'asiles, adossé à un renforcement des frontières européennes avec la création de garde-frontières européens qui viendraient épauler les pays en difficulté.

C'est donc une approche européenne, nécessaire, qui est défendu pour gérer les demandes d'asile et surtout permettre une répartition équitable entre pays européens des demandeurs d'asile.

Mais ce rapport pêche malheureusement sur la question du respect des droits fondamentaux de ces hommes, femmes et enfants qui fuient leur pays, en ne revenant pas sur l'externalisation du problème vers des pays comme la Turquie et en se laissant déborder par les aspects sécuritaires de la réponse européenne.

C'est pourquoi j'ai choisi de m'abstenir sur ce rapport, qui aborde le bon angle de réponse: une réponse européenne, non confisquée par les égoïsmes nationaux, mais qui oublie la dimension humaine nécessaire.

 
  
MPphoto
 
 

  Marine Le Pen (ENF), par écrit. ‒ J’ai voté contre le rapport sur la situation en Méditerranée et la "nécessité d'une approche globale de la question des migrations de la part de l'Union européenne". Il s'agit d’un véritable catalogue Trois Suisses du lobby immigrationniste.

Voici quelques exemples. Il plaide en faveur de la création de "nouveaux itinéraires sûrs et licites" pour permettre aux demandeurs d'asile et aux réfugiés d'entrer dans l'Union (considérant R). Il plaide pour l’établissement de canaux de migration économique légale "appropriés" (considérants V et W) et pour le système de la carte bleue (par. 131). Il veut de nouvelles mesures afin que le régime d'asile européen commun devienne un "système véritablement uniforme" (par. 28). Il est favorable à la refonte du système de Dublin dans le sens de plus de "solidarité", donc par le biais d’un mécanisme de répartition (par. 38). Il encourage les États membres à "veiller à préserver l'unité familiale" et veut donc faciliter l’effet boule de neige du regroupement familial (par. 49).

Ce rapport veut donc résoudre le problème de l’immigration de masse par davantage d’immigration de masse.

 
  
MPphoto
 
 

  Gilles Lebreton (ENF), par écrit. ‒ J’ai voté contre ce long rapport car il s’agit d’un texte qui veut organiser deux voies légales d’immigration massive:

-une pour les demandeurs d’asile, auxquels il veut ouvrir des "itinéraires sûrs";

-l’autre pour les migrants économiques, qu’il veut faire venir par millions (!) pour compenser le déficit démographique de certains pays européens comme l’Allemagne.

L’amendement anti-Schengen du groupe ENL, qui voulait rappeler que "l’abolition des frontières intérieures contribue à l’immigration incontrôlée et au terrorisme", n’a recueilli que 73 voix sur 751. Pauvre France!

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Loiseau (ENF), par écrit. ‒ J'ai voté contre ce rapport. D'emblée, il veut plonger l'Union européenne dans l'immigration de masse, et catalogue des propositions plus aberrantes les unes que les autres.

Ainsi, il plaide en faveur de la création de "nouveaux itinéraires sûrs et licites" pour les demandeurs d'asile et les réfugiés, pour l'institution de canaux de migration économique légale, pour une uniformisation du régime d'asile européen, complémentaire du système de Dublin, qui tend vers plus de solidarité grâce à un mécanisme de répartition, etc.

Au vu de la situation actuelle de crise agricole et économique, l'Union européenne continue de se complaire dans la destruction d'une Europe déjà fissurée, et rajoute une grave crise sociale à la liste des maux des États membres et de leurs citoyens.

 
  
MPphoto
 
 

  Javi López (S&D), por escrito. ‒ La crisis de refugiados ha demostrado que el enfoque actual hacía la inmigración en la UE no es sostenible. Este informe holístico intenta dar una respuesta global y por eso he votado a favor del mismo.

La inmigración es acaso el reto más importante que la UE tiene planteado porque, al igual que la crisis de los refugiados, nos confronta con la cuestión de la solidaridad como base del modelo europeo. Cómo tratamos a las personas que vienen a la UE en busca de un mañana mejor dice mucho de lo que somos.

La importancia de este informe radica en que aborda las principales cuestiones que caracterizan el reto migratorio. Entre las más importantes destacan la reforma del Sistema de Dublín, las operaciones de salvamento en el mar, para evitar que el Mediterráneo siga convirtiéndose en una fosa submarina y el establecimiento de un mecanismo permanente y jurídicamente vinculante que establezca una cuota de reparto de refugiados entre los Estados miembros. Además es importante la inclusión de los Visados Humanitarios y promover vías de acceso legales y seguras a la UE, así como redoblar nuestro compromiso contra las mafias que explotan personas y mejorar las políticas de acogida e integración.

 
  
MPphoto
 
 

  Juan Fernando López Aguilar (S&D), por escrito. ‒ La crisis de refugiados ha demostrado que el enfoque actual hacía la inmigración en la UE no es sostenible. Este informe holístico intenta dar una respuesta global y por eso he votado a favor del mismo.

La inmigración es acaso el reto más importante que la UE tiene planteado porque, al igual que la crisis de los refugiados, nos confronta con la cuestión de la solidaridad como base del modelo europeo. Cómo tratamos a las personas que vienen a la UE en busca de un mañana mejor dice mucho de lo que somos.

La importancia de este informe radica en que aborda las principales cuestiones que caracterizan el reto migratorio. Entre las más importantes destacan la reforma del Sistema de Dublín, las operaciones de salvamento en el mar, para evitar que el Mediterráneo siga convirtiéndose en una fosa submarina y el establecimiento de un mecanismo permanente y jurídicamente vinculante que establezca una cuota de reparto de refugiados entre los Estados miembros. Además es importante la inclusión de los Visados Humanitarios y promover vías de acceso legales y seguras a la UE, así como redoblar nuestro compromiso contra las mafias que explotan personas y mejorar las políticas de acogida e integración.

 
  
MPphoto
 
 

  Paloma López Bermejo (GUE/NGL), por escrito. ‒ Este informe es una oportunidad perdida para la Comisión LIBE de poner en la agenda los problemas a los que se están enfrentando actualmente las personas que tratan de llegar a la UE. En lugar de exigir la expedición visados humanitarios o la garantía de que no se llevan a cabo expulsiones colectivas (prohibidas por la legislación internacional y que consagra el acuerdo UE - Turquía), se ha optado por mantener la actual política agresiva impuesta por la Comisión y el Consejo. A pesar de que el acuerdo incluye cosas positivas, como la necesidad de crear vías de acceso seguras, o la necesidad de superar el Sistema de Dublín y que los estados acojan, estas cuestiones aparecen mencionadas sin medidas concretas, por lo que vuelven a quedar como declaraciones vacías. Sin embargo, detalla el plan de militarización del Mediterráneo con la ayuda de la OTAN, la necesidad de realizar devoluciones, la cooperación con fuerzas militares y de seguridad de terceros países, o la elaboración de una lista de países seguros de los que no se aceptarán demandas de asilo, en clara violación de la Convención de Ginebra. Por todo esto, no hemos tenido que votar en contra de este informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio López-Istúriz White (PPE), por escrito. ‒ El objetivo de este informe es evaluar las distintas políticas involucradas y los últimos datos de diferentes agencias y asociaciones, sobre la situación de los inmigrantes y refugiados que llegaron o intentan llegar a la UE, así como las solicitudes que se presentaron requiriendo protección internacional. También hace una evaluación de los daños, que la falta de medios provoca, como desapariciones y muertes, de hombres, mujeres y niños que arriesgan sus vidas cada día con el fin de buscar una vida mejor.

Este informe también considera el tráfico de personas y la explotación laboral que surgen a raíz de estas situaciones tan extremas y conciencia de la necesidad de tomar medidas para evitarlo.

Doy mi apoyo para su aprobación porque además discurre sobre las diferentes medidas que Comisión aplica y/o propone para mejorar la gestión de las fronteras y enfatiza la necesidad de creación de rutas seguras para que tanto los refugiados, como los inmigrantes económicos, cuenten con la protección que necesitan.

Teniendo en cuenta las consideraciones expuestas anteriormente y la importancia de la cooperación y de la coordinación en este sentido a nivel Europeo, voto favorablemente para su aprobación.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Lucke (ECR), schriftlich. ‒ Der Initiativbericht versucht, eine ganzheitliche Antwort auf die Herausforderungen zu geben, welche mit den aktuellen Migrations- und Flüchtlingsbewegungen nach Europa verbunden sind. Dabei enthält der Bericht gute Ansätze, etwa wenn es um die Bekämpfung von Menschenhandel und Schleusertum, die Verbesserung von Rettungsmaßnahmen für Migranten oder um die Verstärkung der Hilfe für Schutzbedürftige vor Ort geht.

Allerdings sollen nach dem Willen der Berichterstatter Zwangsumverteilungen von Asylbewerbern auf die einzelnen EU-Mitgliedstaaten eingeführt werden. Wie die vergangenen Monate gezeigt haben, wird dies nicht funktionieren. Weitaus vielversprechender wäre es, den humanitären Verpflichtungen gegenüber Schutzbedürftigen vorzugsweise in krisennahen Regionen nachzukommen und die Mitgliedstaaten zusätzlich mittels freiwilliger Verpflichtungen bezüglich der Aufnahme von Asylbewerbern einzubinden. Der Bericht befürwortet im Weiteren eine verstärkte wirtschaftlich motivierte Migration nach Europa, was angesichts teilweise hoher Arbeitslosenzahlen in einzelnen Mitgliedsländern realitätsfern ist.

Daher habe ich den Bericht abgelehnt.

 
  
MPphoto
 
 

  Petr Mach (EFDD), písemně. ‒ Hlasoval jsem proti. Zpráva říká, že přemísťování migrantů je „praktickým příkladem solidarity v rámci Unie“, že návrh relokačních opatření je „krokem správným směrem“, že Unie potřebuje „závazný a povinný legislativní přístup k přesídlování„ a že „je třeba zavést stálý program přesídlování na úrovni Unie s povinnou účastí členských států, který by umožňoval přesídlení významného počtu uprchlíků“. Odmítám povinné kvóty na přemisťování migrantů a evropskou migrační politiku považuji za obří a fatální selhání.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivana Maletić (PPE), napisan. Izvješće se dotiče različitih elemenata koji su ključni u rješavanju izbjegličke krize, a prvo je načelo solidarnosti, gdje se ističe kako EU mora djelovati na načelu solidarnosti koje obuhvaća politike u području azila, migracije i granične kontrole. Krijumčarenje, radno iskorištavanje i trgovina ljudima su iz pravne perspektive različita kaznena dijela i na njih se primjenjuje različiti pravni okvir na razini Unije.

Mreže za krijumčarenje ljudima vrlo lako mogu mijenjati svoj način rada i zbog toga je potrebno brzo prilagoditi odgovor i način reagiranja na takve zločine. Postoji nekoliko financijskih instrumenata Unije pomoću kojih se mogu financirati države članice i treće zemlje u području izbjeglica, azila i upravljanje granicama, stoga treba poticati države da iskoriste sve mogućnosti koje im se pružaju. Podržala sam izvješće, jer se izbjeglička kriza mora stabilizirati, a jedini način da se to ostvari je putem solidarnosti između država članica.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Maňka (S&D), písomne. ‒ Ak si chce Únia zachovať doterajšiu celistvosť a byť bezpečnou pre svojich obyvateľov, musí posilniť svoju pozíciu v oblasti súčasnej migračnej krízy. Doterajšia politika v tejto oblasti vyvoláva u obyvateľov EÚ a v orgánoch niektorých členských štátov prirodzenú nedôveru

a pochybnosti o sile a schopnosti Únie vyriešiť tento zásadný a pokračujúci problém. Riešenia vnímajú ako liknavé, málo účinné a prijímané takmer vždy oneskorene. Únia stále ešte nie je dostatočne pripravená na migračnú krízu, chýba jej predvídavosť a rozhodnosť, čoho dôkazom je aj naďalej kvitnúce prevádzačstvo, ktoré sa stalo nelegálnym zdrojom vysokých príjmov, čo v konečnom dôsledku okrem iného poškodzuje ekonomické a finančné záujmy EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis-Joseph Manscour (S&D), par écrit. ‒ Les États membres de l'UE s'étaient engagés, fin 2015, à accueillir 160 000 demandeurs d'asile. À ce jour, à peine plus d'un millier ont été relocalisés au départ de l'Italie et de la Grèce vers le reste de l'Europe.

Ce faisant, les États membres n'ont pas respecté leurs engagements. Après la conclusion récente du très critiquable accord avec la Turquie, ce rapport d'initiative réaffirme la voix du Parlement dans le débat en cours.

Ce texte propose ainsi de nombreuses pistes concrètes sur tous les fronts de la politique migratoire: coopération avec les pays d'origine, y compris en matière de développement, dispositifs européens d'accueil et de réinstallation des réfugiés ou encore lutte contre le trafic de migrants et la traite des êtres humains.

Je m'en félicite et vote donc en faveur de ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Νότης Μαριάς ( ECR), γραπτώς. ‒ Καταψηφίζω την έκθεση σχετικά με την κατάσταση στην περιοχή της Μεσογείου και την ανάγκη για μια ολιστική προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά τη μετανάστευση, για τους λόγους που ανέφερα αναλυτικά στην ομιλία μου στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο στις 12/4/2016, καθώς και διότι η εν λόγω έκθεση δεν είναι τεκμηριωμένη.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE), în scris. ‒ Am votat împotriva raportului referitor la necesitatea unei abordări globale de către UE a fenomenului migrației.

Consider că prioritară este securizarea frontierelor externe. Evitarea pierderilor de vieți omenești datorită scufundării ambarcațiunilor în Marea Mediterană se realizează cel mai simplu și eficient prin blocarea lor la arm. Este nevoie de o contribuție efectivă la calmarea conflictelor din zonele de origine a refugiaților. Reformarea Regulamentului privind Codul de vize al Uniunii, revizuirea cărții albastre, consolidarea capacitații Agenției FRONTEX în ceea ce privește respectarea drepturilor fundamentale, inclusiv de către autoritățile din țările terțe, și implicarea EASO în acordurile cu țările terțe sunt acțiuni care trebuie reglementate la nivel european în următoarele luni. Sistemul european de azil rămâne un alt domeniu care trebuie reglementat. Este nevoie de asemenea de accelerarea negocierilor referitoare la Pachetul Smart Borders. În ceea ce privește migrația legală a forței de muncă, consider că UE trebuie să reglementeze cât de curând intrarea și șederea resortisanților din țările terțe care caută de lucru in UE. Afluxul nereglementat de migranți economici nu trebuie să fie justificat de motivul scăderii demografice in UE. Rata șomajului în rândul tinerilor este în jur de 20%, prin urmare lacunele de pe piața muncii trebuie umplute în primul rând de acești tineri.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. ‒ Our approach to the migration situation in the Mediterranean must start from the premise that saving lives must be a first priority and that proper funding, at Union and Member State level, for search and rescue operations is essential. We must sadly note that there has been an increase in the number of irregular arrivals by sea and an alarming increase in the number of deaths at sea, and that a better European response is still required

 
  
MPphoto
 
 

  Fulvio Martusciello (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della relazione sulla situazione nel Mediterraneo e la necessità di un approccio globale dell'UE in materia di immigrazione. La relazione valuta le varie politiche in gioco in materia di immigrazione, asilo e gestione delle frontiere. Essa costituirebbe inoltre il primo step per la successiva adozione di linee guida dell'Unione europea sul cruciale nodo dei migranti, basate su un modello che ruoti attorno ai principi di piena condivisione delle responsabilità e di solidarietà.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Matera (PPE), per iscritto. ‒ Si tratta di una relazione importante che trasformerà l'approccio dell'UE in materia di migrazione.

Sono contenta di vedere che la relazione chiede la fine del meccanismo di Dublino, che ha colpito in modo sproporzionato la Grecia, l'Italia e Malta. Per un'Europa unita è necessario che tutti condividano la responsabilità, in termini sia di numero dei migranti che di onere finanziario.

Andando avanti, è anche importante ricordare i problemi della sicurezza, vale a dire il controllo delle frontiere esterne, nonché il monitoraggio di quello che sta succedendo al loro interno, e i recenti attacchi a Bruxelles dimostrano l'urgenza di un miglioramento dei controlli in Europa.

Sono d'accordo con la mia collega, l'on. Metsola, sul fatto che non esiste una bacchetta magica o la soluzione perfetta a questo problema, ma stiamo facendo i passi giusti, e per questo ho votato a favore della relazione.

 
  
MPphoto
 
 

  Gabriel Mato (PPE), por escrito. ‒ El informe sobre la situación en el mar Mediterráneo y necesidad de un enfoque integral de la Unión sobre la migración que hemos aprobado en este Parlamento deja bien a las claras la necesidad de que afrontemos la terrible situación que se está viviendo en estos momentos desde la unidad y con un enfoque que tenga en cuenta todos los factores que intervienen en esta crisis.

Solo de esta forma la UE estará dado una respuesta a la altura de lo que se espera de nosotros, porque no hay salidas fáciles ni atajos, sino que tenemos que ser valientes y adoptar decisiones que permitan conciliar los derechos de las personas que viven en Europa y las que tratan de llegar a nuestro continente huyendo de la guerra

 
  
MPphoto
 
 

  Emmanuel Maurel (S&D), par écrit. ‒ L'Union européenne est confrontée à une série de crises qui menacent son existence. Parmi ces défis, on citera notamment la gestion des flux migratoires. L'égoïsme d'un certain nombre d'États européens a porté un nouveau coup au principe de solidarité, qui est pourtant censé régir le fonctionnement de l'Union. Dans ce contexte, le Parlement européen – dont la position est synthétisée par le rapport Metsola/Kyenge – se révèle être la seule institution européenne capable de proposer un plan responsable et solidaire de sortie de crise.

Étant donné qu'il est impossible de vivre dans une constante géographie d'exode, le rapport propose de s'attaquer résolument aux causes profondes des migrations: guerres, persécutions, pauvreté, changement climatique. Mais cette coopération avec les États tiers ne doit pas exonérer les pays européens d'assumer une part juste et équitable dans l'accueil des réfugiés: l'Europe doit ménager aux migrants des voies légales d'accès. Enfin, les accords de Dublin ont fait long feu et il est désormais indispensable de créer un instrument permanent de réinstallation/relocalisation pour soulager les pays en première ligne.

J'ai voté pour ce rapport, qui propose des pistes que la Commission européenne doit explorer d'urgence pour épargner à l'Europe un nouveau compromis peu glorieux avec la Turquie.

 
  
MPphoto
 
 

  Κώστας Μαυρίδης ( S&D), γραπτώς. ‒ Είναι φανερό ότι οι αποσπασματικές προσπάθειες που γίνονται από διαφόρους μη κυβερνητικούς οργανισμούς είναι αδύνατο να αντιμετωπίσουν μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η ανθρωπότητα. Σύμφωνα με στοιχεία της FRONTEX για το 2015, εντοπίστηκαν 1,83 εκατομμύρια άνθρωποι να προσπαθούν να διασχίσουν παράνομα τα σύνορα της ΕΕ, σε σύγκριση με 282000 που έφτασαν στα σύνορα της Ένωσης το 2014. Παράλληλα, το 2015 υποβλήθηκαν 1,4 εκατομμύρια αιτήσεις ασύλου σύμφωνα με την ΕΑSO. Τραγικότερο όλων, είναι τα νούμερα που αφορούν τους νεκρούς που ανέρχονται στους 3771 για το 2015. Τέλος, 10000 ασυνόδευτα παιδιά εξαφανίστηκαν μετά την άφιξή τους στην Ένωση κατά το ίδιο έτος.

Τα πιο πάνω στοιχεία δεν αφήνουν περιθώριο αντιλογίας και φανερώνουν το χρέος της ΕΕ για λήψη άμεσων μέτρων αντιμετώπισης του προβλήματος. Τα μέτρα αυτά πρέπει να αποτελούν μέρος μιας συντονισμένης ευρύτερης πολιτικής, η οποία να διαπνέεται από πνεύμα αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών για ουσιαστική βοήθεια των χωρών που δέχονται αυξημένες ροές προσφύγων στα σύνορα τους. Η ολιστική αυτή αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης, θα πρέπει επίσης να περιλάβει τη ριζική αναθεώρηση του Κανονισμού του Δουβλίνου (Dublin II Regulation) υπέρ ενός κεντρικού ευρωπαϊκού συστήματος δίκαιης και ισότιμης κατανομής των αιτούντων στα κράτη μέλη ανάλογα με της δυνατότητες υποδοχής.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. ‒ Ce rapport fait état de la situation alarmante en Méditerranée: en 2015, 1,83 million de personnes ont été appréhendées alors qu'elles tentaient de franchir clandestinement les frontières de l'Union et plus de 3 771 personnes ont disparu en Méditerranée durant la même période.

Le rapport ne propose pourtant aucune solution. L'accord UE-Turquie, négocié par le seul gouvernement allemand, est évoqué comme une "nouvelle initiative de coopération", alors même qu'il reconnait quelques lignes après "les conditions de vie épouvantables des millions de personnes vivant dans des camps de réfugiés, notamment en Turquie,". Et même si quelques légères critiques sont émises, "les capitaines de navire ou les organisations non gouvernementales qui aident réellement des personnes en détresse en mer ne devraient pas risquer de sanction à ce titre".

Je vote contre ce texte qui légitime la politique désastreuse de l'Union en matière migratoire.

 
  
MPphoto
 
 

  Joëlle Mélin (ENF), par écrit. ‒ Ce rapport à rallonge est un inventaire à la Prévert immigrationniste. Il promeut par exemple le regroupement familial –puissant vecteur de l'immigration de masse – en encourageant les États membres à "veiller à préserver l'unité familiale", ce à quoi nous nous opposons.

En conséquence, j'ai voté contre ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. ‒ A situação de emergência humanitária que a União Europeia tem experienciado no âmbito da crise dos refugiados exige uma abordagem coordenada e efetiva em relação à migração.

Reafirmo que a Europa tem, em primeiro lugar, a obrigação e a lucidez de assegurar aos seus povos a segurança. E depois, porque está em segurança, tem a obrigação de fazer bem aos outros e acolher os refugiados com humanismo.

Partilho da posição de que qualquer abordagem holística em relação à migração deve, necessariamente, conter medidas destinadas ao desmantelamento das atividades das redes criminosas envolvidas no tráfico de seres humanos e na introdução clandestina de pessoas.

Votei favoravelmente.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Metsola (PPE), in writing. I was proud to support the final text, after months of hard work with MEP Kyenge. The level of cross-party support for this report sends a strong message that this house needs to look beyond emergency measures for emergency situations and look towards a long term vision on this issue by pushing for the Union to adopt a holistic approach that provides the best opportunity to take responsible action as regards migration.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. – Je salue l'adoption par le Parlement de son rapport sur la nécessité d'une approche européenne holistique de la migration.

Fruit d'un travail de longue haleine mais fructueux au sein, notamment, de la commission LIBE, ce rapport exprime la position du Parlement sur la politique migratoire européenne et dégage des pistes de réformes pour l'avenir.

Ces pistes vont dans le sens de ce que le groupe ALDE préconise depuis plusieurs mois: adoption d'un mécanisme de réinstallation, refonte complète du système de Dublin pour assurer un partage équitable entre États membres et renforcement substantiel du bureau européen d'appui en matière d'asile (EASO) sont autant de mesures qui devront être prises pour assurer la cohérence et l'efficacité de notre politique d'asile.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE), písomne. – Komplexná migračná kríza sužujúca Európu urýchlene vyžaduje spoločný a koordinovaný postup všetkých členských krajín EÚ v duchu solidarity a dodržiavania medzinárodnoprávnych princípov, predovšetkým ustanovení Ženevského dohovoru o ochrane utečencov. V zmysle tohto dokumentu má na azyl nárok osoba, ktorá bola pod hrozbou vážnej ujmy nútená opustiť svoju domovskú krajinu, čím jej vzniká nárok na poskytnutie medzinárodnej ochrany. Jednotnú azylovú politiku, ktorej súčasťou by bolo zriadenie tzv. Spoločného európskeho azylového systému, preto vnímam ako conditio sine qua non, pokiaľ ide o harmonizáciu procesu posudzovania individuálnych žiadostí o azyl, zrýchlenie príslušného administratívneho konania a v konečnom dôsledku predchádzanie zvyšovania počtu osôb bez štátnej príslušnosti. Riešenie, podľa mojej mienky, za žiadnych okolností nepredstavuje zavádzanie povinných kvót, ktoré by výrazne a de iure neoprávnene zasahovalo do výlučných právomocí každého suverénneho štátu, či faktograficky nepodložené návrhy na potrebu zrušenia Schengenskej dohody. Východisko, naopak, treba hľadať v koherentnej politike a efektívnom využívaní dostupných zdrojov. Dialóg s našimi zahraničnými partnermi, ako je Turecko, je v tomto kontexte kľúčový, avšak nemal by predstavovať spôsob na získanie prísľubu otvorenia kapitol v rámci prístupového procesu. Plne sa stotožňujem s návrhom vytvorenia zoznamu bezpečných krajín, rovnako ako s nastavením akčného plánu integrácie azylantov na území EÚ, a to v pracovnom i spoločenskom meradle.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne-Marie Mineur (GUE/NGL), schriftelijk. ‒ De SP-Fractie heeft zich bij de stemming over het verslag van stemming onthouden. De SP heeft ernstige bezwaren tegen het akkoord van de EU met Turkije van 18 maart 2016, aangezien er geen garanties zijn ingebouwd dat Syrische vluchtelingen niet worden teruggestuurd naar Syrië. Uit rapporten van onder meer Amnesty International blijkt dat dit wel gebeurt, hetgeen in strijd is met het Vluchtelingenverdrag.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing. ‒ I have voted in favour of the report on the situation in the Mediterranean and the need for a holistic EU approach to migration, which highlights the need of a well-rounded approach to migration. The main elements of any holistic approach to migration must include: a fundamental overhaul of the Dublin III Regulation, in favour of a centralised Union system for allocating responsibility among the Member States based on fair and objective criteria; a permanent, robust and effective Union response in search and rescue operations at sea in the context of a Union wide humanitarian operation; a binding and mandatory legislative approach to resettlement providing for resettlement of a meaningful number of refugees having regard to the overall number of refugees seeking protection in the Union;

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Molnár (S&D), írásban. ‒ Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentése nemcsak a migrációval kapcsolatos átfogó uniós megközelítés szükségessége mellett érvel, hanem föl is vázol egy átfogó megközelítést. Állástfoglal a közös és egységes európai menekültügyi rendszer megteremtése, ezzel összefüggésben a Dublin III. rendelet felülvizsgálata, továbbá a schengeni határok közös és egységes védelme mellett, sürgeti az uniós fogadóállomások (hotspotok) létesítését. Ismételten szorgalmazza a menedékkérők tagállamok közötti elosztására vonatkozó mechanizmus bevezetését. Kitér a menekültek beilleszkedésének elősegítésére, a családegyesítés problémáira, nagy súlyt helyez a gyermekek kiszolgáltatott helyzetére és különösen a kísérő nélküli és a hozzátartozóiktól elszakított gyermekek problémájára. Kitér az emberkereskedelem és az embercsempészet kezelésére, az az elleni küzdelemre is. Az állásfoglalás-tervezetet támogattam.

 
  
MPphoto
 
 

  Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE), por escrito. ‒ Expresso a minha apreensão com os incidentes nas fronteiras da UE, consequência desta crise de migração sem precedentes e que assinalaram as carências do atual sistema de acolhimento de refugiados e migrantes.

Defendo que a atual crise de migrantes e refugiados se deve largamente ao conflito na Síria e noutras partes do Médio Oriente, juntamente com a instabilidade na região do Médio Oriente e do Norte de África, e que a UE terá de ter um papel preponderante para pôr termo a esta situação.

Subscrevo a posição dos relatores de que a atual crise de migrantes e refugiados no Mediterrâneo só pode ser travada através da vontade política sustentada e da cooperação e coordenação internacionais em todas as instituições e Estados-Membros da UE, e que deve ser organizada uma conferência internacional, por iniciativa da UE, sob os auspícios das Nações Unidas, a fim de dar resposta à atual crise ao nível humanitário.

Importa destacar a vulnerabilidade das mulheres e crianças, especialmente as não acompanhadas, uma vez que correm o risco de se tornarem vítimas do tráfico de seres humanos, e a importância garantir uma prestação de cuidados especiais a este grupo, com apoio psicológico e assistência médica, bem como uma proteção adequada.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Montel (ENF), par écrit. – Ce rapport global sur la situation en Méditerranée et sur les migrations vers l'Europe plaide pour l'introduction de réformes de grande ampleur pour la mise en commun et la prise en charge des migrations: régime d'asile commun, système de répartition, facilitation de l'immigration illégale par l'établissement de nouveaux itinéraires, renforcement du regroupement familial, etc.

Étant opposée à cette vision positive et naïve de l'immigration, ainsi qu'à sa prise en charge au niveau européen et par-dessus la souveraineté des États, j'ai voté contre ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Moraes (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of the report which gives key recommendations to the Commission as well as Member States to ensure a compassionate and organised response to the biggest refugee crisis since the Second World War. Europe urgently needs to take a global approach to migration based on the principle of solidarity between states. Member States urgently need to uphold their responsibilities and show solidarity with countries on the periphery such as Greece and Italy by offering humanitarian assistance, quickly implementing the relocation agreement and working together to enhance safer and legal routes to Europe.

 
  
MPphoto
 
 

  Nadine Morano (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté contre ce rapport, qui soutient la politique irresponsable des quotas de migrants que l'Union européenne mène depuis maintenant presque un an et qui ne fait que susciter un appel d'air à l'immigration illégale.

Dans ce texte, tout plaide pour un accueil inconditionnel des migrants alors que nous sommes incapables de les accueillir dans la dignité (comme en témoigne la "Jungle" de Calais ou les bidonvilles qui émergent aux portes de certaines villes), de leur fournir un logement, un emploi ou les moyens de s'intégrer correctement.

Presque rien n'est dit sur la question du retour dans leur pays d'origine des clandestins déboutés du droit d'asile: 40 000 par an rien qu'en France, dont moins de 10% sont effectivement expulsés. Notre politique migratoire ne sera crédible et soutenue par nos peuples que lorsqu'elle s'accompagnera enfin d'une véritable fermeté vis-à-vis des clandestins qui dévoient la filière de l'asile.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Morin-Chartier (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce rapport, car la crise migratoire que connait l'Union européenne aujourd'hui est sans précédent et seul des solutions innovantes et pragmatiques permettront à l'Europe d'y répondre. Dans ce débat, il n'y a aucune place pour le populisme qui retarde l'émergence de véritables solutions en fixant les débats sur des mensonges.

En tant que rapporteur pour avis de la commission Emploi et affaires sociales, j'ai particulièrement insisté sur l'importance de l'inclusion sociale des réfugiés. Celle-ci ne pourra se faire que par leur intégration professionnelle. Il faut donc mettre l'accent sur l'apprentissage de la langue et sur la reconnaissance des diplômes et des qualifications.

Mais j'ai aussi tenu à adresser aux États membres un avertissement: la relocalisation des réfugiés doit se faire sur des territoires où ils auront des perspectives professionnelles.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessia Maria Mosca (S&D), per iscritto. ‒ Considerata la notevole pressione a cui sono sottoposti i confini europei, in particolare quelli degli Stati membri con tratti costieri sul Mediterraneo, ponderati i volumi coinvolti dal fenomeno e valutata la drammaticità della situazione nei paesi di provenienza e delle condizioni umanitarie durante le attraversate, non posso che manifestare il mio più pieno e sentito sostegno alla relazione Metsola-Kyenge. L'intenso lavoro in seno alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni ha, inoltre, permesso al testo legislativo di godere di un diffuso e trasversale sostegno del Parlamento europeo che, soprattutto in queste circostanze, non poteva mancare di una voce coesa e forte.

Le costanti violazioni dei diritti umani nei paesi mediorientali e dell'Africa settentrionale e la conseguente profonda crisi migratoria, infatti, richiedono, da parte europea, un approccio imprescindibilmente olistico e unitario che, attraverso un ampio ripensamento della cornice legale impostata dal regolamento di Dublino, renda più efficaci le misure a disciplina dei fenomeni migratori e che auspichi una politica comune in materia di asilo politico. L'istituzione di un sistema di assegnazione e ricollocamento centralizzato a livello europeo, governato da valori di responsabilità ed equità, risponde proprio all'esigenza di una risposta comune europea alle crisi attuali e future.

 
  
MPphoto
 
 

  Renaud Muselier (PPE), par écrit. ‒ J'ai choisi de m'abstenir de voter le rapport sur la situation en Méditerranée, considérant que la ligne politique qu'il défend ne saurait apporter les réponses nécessaires pour rétablir une migration légale et contrôlée en Europe.

Le rapport prévoit notamment un mécanisme permanent et contraignant de réinstallation qui ignore les capacités d'accueil des États membres. De même, alors que le rétablissement temporaire des frontières intérieures a permis une diminution des flux, le rapport donne priorité à un soutien de l'espace Schengen au détriment de contrôles renforcés.

Toutefois, le rapport explore un certain nombre de problématiques importantes telles que la nécessaire révision des protocoles de Dublin III, l'importance de la lutte contre le trafic et l'exploitation des migrants et réfugiés, la relocalisation ou encore l'obligation qui incombe à l'Union européenne de porter secours à celles et ceux qui risquent leur vie en traversant la Méditerranée dans des embarcations de fortune.

Pour toutes ces raisons, et dans un esprit de cohérence et de respect envers la position de ma famille politique, j'ai fait le choix de l'abstention.

 
  
MPphoto
 
 

  József Nagy (PPE), írásban. ‒ Azt a jogkört, hogy kit fogadjunk be az országba, egyelőre nem ruháztuk át az EU-ra és ennek a jövőben sem látom a szükségét. Ezért szavaztam ma újra a kötelező kvóták ellen. Egy ilyen állandó mechanizmus erőszakos bevezetését csak egy állandó schengeni határlezárással lehetne elvileg bebiztosítani, mert az áttelepítettek enélkül előbb vagy utóbb visszaszöknének a kiválasztott célországukba. Schengen lezárása pedig számunkra elfogadhatatlan.

Egy állandósított migránselosztási rendszer csak bátorítaná az eddig tétovázó gazdasági bevándorlókat a világ összes tájáról, ami egy újabb, hatalmasabb menekülthullámot válthat ki. Ha egyes tagállamok ennek ellenére ragaszkodnak a központi elosztáshoz, akkor ne csak a britek kaphassanak ez alól kivételt. Ezt azonban nem hosszas nemzetközi bírósági eljárással, hanem tárgyalásokon lehetne elérni.

Humanitárius szempontból egyébként számomra elfogadhatatlan az embercsoportok erőszakos áttelepítése a helyi lakosság és a bevándorlók szempontjából egyaránt.

 
  
MPphoto
 
 

  Victor Negrescu (S&D), in writing. ‒ I have voted for this report that underlines the fact that solidarity should be the basic principle upon which the EU’s action on migration is based with the first priority to saving lives.

 
  
MPphoto
 
 

  Norica Nicolai (ALDE), în scris. ‒ Am votat în favoarea acestui raport, deoarece consider că prezintă complexitatea problemei migrației, reușind în același timp să sublinieze principalele probleme pe care UE le are în gestionarea acestei situații. Consider că este primordială obligația morală și legală de căutare și salvarea a oamenilor ale căror vieți sunt puse în pericol de rutele pe care le aleg pentru a intra pe teritoriul statelor membre, în încercarea de a scăpa din calea războiului. Această obligație se află în legătură directă cu nevoia de combatere a introducerii ilegale de migranți și de creare a unor rute legale și sigure de intrare în UE. Dezvoltarea acestor rute va ajuta la reducerea cazurilor de accidente și va oferi statelor membre o imagine de ansamblu mai clară asupra situației reale. De asemenea, este foarte important de subliniat necesitatea revizuirii Regulamentului Dublin III și importanța unei soluții comune, la nivelul întregii Uniuni Europene, fără de care această problemă nu poate fi gestionată.

 
  
MPphoto
 
 

  Luděk Niedermayer (PPE), písemně. ‒ Dnes jsem hlasoval pro zprávu o situaci ve Středomoří a přístupu EU k migraci. Usnesení, které je právně nezávazné, a které není stanoviskem k nedávným návrhům Komise v této oblasti, má 134 bodů a obsahuje mnoho důležitých prvků, jako je důraz na vnější ochranu hranic a boj proti převaděčství, požadavek na navrácení neúspěšných žadatelů o azyl, potřeba zachování schengenského systému, změna azylové politiky Unie, potřeba seznamu bezpečných zemí či posílení Frontexu.

V bodě 23 se hovoří o potřebě stálého systému přesídlování uprchlíků, tedy stěhování vybraných uprchlíků ze zemí mimo EU do Unie tak, jak je nyní dohodnuto s Tureckem. Vzhledem k tomu, že přesídlování nepovažuji za stěžejní bod v kontextu celé strategie, tento bod jsem v hlasování o tomto bodě nepodpořil.

Odmítnout zprávu jako celek bez prezentace jiného přístupu k řešení migrační krize jsem nepovažoval za odpovědné. Nevidím lepší alternativu pro řešení migrační krize, než evropskou. Žádná země není schopna čelit migrační krizi sama a národní řešení může zahájit pro nás velmi nebezpečnou desintegraci Unie.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (ENF), schriftlich. ‒ Ich habe mich gegen diesen Bericht ausgesprochen, da im Bericht gefordert wird, dass weibliche Asylsuchende, die im Rahmen der Familienzusammenführung einreisen, einen unabhängigen Rechtsstatus erhalten sollen. Des Weiteren wird ein europaweites und zentrales System für Asylanträge gefordert, welches für die Zuteilung der Zuständigkeit sorgen soll.

 
  
MPphoto
 
 

  Younous Omarjee (GUE/NGL), par écrit. – Je me suis abstenu sur ce rapport relatif à la situation en Méditerranée et à l'approche de l'Union européenne pour gérer la crise des réfugiés, car si le texte comporte des points positifs, tels que la reconnaissance du principe de solidarité, l'opposition à la criminalisation des ONG, l'obligation de relocalisation et la création de voies légales et sûres pour la migration, il comprend également un certain nombre de points très négatifs.

Le rapport insiste sur la nécessité de renforcer l'efficacité du système de retour européen, qui va à l'encontre du droit international et des droits fondamentaux, mais aussi sur la nécessité de maintenir les contrôles aux frontières et sur la mise en place rapide de « hotsposts » aux frontières de l'UE. Il insiste également sur le rôle des pays tiers, tels que la Turquie, dans la "gestion des flux migratoires illégaux" et sur la nécessité d'externaliser les frontières grâce à des accords de coopération avec les pays tiers, et notamment des accords de réadmissions.

Au final, le rapport donne à penser que l'approche européenne en termes de migration finira par ne plus être qu'une politique de renvois des migrants, une vision très éloignée des aspirations humanistes qui fondent l'Union européenne.

 
  
MPphoto
 
 

  Artis Pabriks (PPE), in writing. ‒ There is no simple solution to the current migration crisis in Europe. I very much respect the difficult work done by the co-rapporteurs, however, this report includes too many elements which are not acceptable to my country; it mixes asylum, labour market needs, demography and stateless persons. While coordinated approach is needed, and Latvia takes part in relocations from Italy and Greece; solidarity cannot be enforced. A permanent, mandatory resettlement programme for all EU MS on the basis of criteria such as the size of the country and the population density are unfair conditions. We need to finally implement existing rules, including the Dublin Regulation, instead of writing new. Asylum decisions are a national competence and I cannot support idea that people would apply to asylum in the EU and Brussels would decide to which MS and how many applicants are sent. Labour migration is a national competence; it is not Brussels which can determine the labour market needs of EU MS. Furthermore, the request to MS to reduce the number of stateless persons is unacceptable given that it goes beyond the scope of this report. Therefore I could not support the report on a holistic EU approach to migration.

 
  
MPphoto
 
 

  Maite Pagazaurtundúa Ruiz (ALDE), por escrito. Lo que está sucediendo en el Mediterráneo es una vergüenza. Este informe, muy completo, es la esperanza del Parlamento para que el Consejo y los Estados miembros dejen de dar la espalda a todas las tragedias que están sucediendo cada día. Porque no solamente necesitamos textos ni necesitamos dinero, que también. Necesitamos voluntad política. Es una situación muy difícil que marcará la UE para el futuro.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFDD), raštu. – Balsavau prieš šią rezoliuciją dėl padėties Viduržemio jūros regione ir poreikio nustatyti holistinį ES požiūrį į migraciją.

Atkreiptinas dėmesys į tai, jog pastaruoju metu buvo priimta daugybė teisės aktų pabėgėlių klausimu, bet problemos sprendimas nepajudėjo iš vietos. Dar viena rezoliucija situacijos pakeisti negali. Europos Sąjunga nežino, ką daryti su pabėgėliais, bet Bendrijos sienos ir toliau lieka atviros nelegaliems migrantams, be to, trūksta politinės valios ryžtingiems veiksmams. ES institucijos, užuot užkirtusios tam kelią, ieško tik naujų prieglobsčio galimybių.

Nemanau, kad dar viena nuolatinė Sąjungos masto perkėlimo į ES programa, kurioje privalėtų dalyvauti valstybės narės ir pagal kurią būtų numatyta perkelti didelį pabėgėlių skaičių atsižvelgiant į bendrą tarptautinės apsaugos Sąjungoje siekiančių pabėgėlių skaičių, padės išspręsti esamą situaciją.

Visų pirma, reikia, kad išorinės ES sienos būtų uždarytos, jokio nelegalaus migrantų judėjimo tarp vidinių ES sienų turi nebelikti, o kvotos turi būti panaikintos, kaip nepasiteisinęs sprendimas.

 
  
MPphoto
 
 

  Κωνσταντίνος Παπαδάκης ( NI), γραπτώς. ‒ Η έκθεση για τη μετανάστευση ενισχύει όλο το απάνθρωπο πλαίσιο της πολιτικής της ΕΕ που υλοποιεί και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ενάντια στους πρόσφυγες και τους μετανάστες, για αυτό το ΚΚΕ την καταψήφισε.

Οι προσαρμογές του "Δουβλίνο ΙΙΙ", που προτείνει η έκθεση και οι προτάσεις της Επιτροπής σηματοδοτούν την περαιτέρω ενίσχυσή των όρων που επιβάλλει, προβλέποντας ρητά την επιστροφή των αιτούντων άσυλο από άλλα κράτη μέλη στην Ελλάδα, ως χώρα πρώτης υποδοχής. Επίσης, περιλαμβάνει κυρώσεις ενάντια στις "δευτερογενείς μετακινήσεις", νομιμοποιώντας τον εγκλωβισμό χιλιάδων προσφύγων και μεταναστών στη χώρα μας. Οι αιτήσεις ασύλου θα γίνονται δεκτές μόνο για εκείνους που χαρακτηρίζονται "αιτούντες με σαφή ανάγκη διεθνούς προστασίας", περιορίζοντας απαράδεκτα την έννοια του πρόσφυγα και καταπατώντας τη Συνθήκη της Γενεύης.

Το προτεινόμενο σύστημα λειτουργεί ήδη με βάση τα κέντρα κράτησης, τύπου "hotspot", όπου γίνεται η διαλογή πάμφθηνου εργατικού δυναμικού για τις ανάγκες των μονοπωλίων. Για τους υπόλοιπους προβλέπονται φυλακίσεις και μαζικές απελάσεις. Μοχλό των απελάσεων αυτών αποτελεί ο ενιαίος κατάλογος "ασφαλών χωρών καταγωγής" για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Μαζί με τη λαϊκή αλληλεγγύη απαιτείται να δυναμώσει η λαϊκή επαγρύπνηση και πάλη ενάντια στις πραγματικές αιτίες του πολέμου και της προσφυγιάς, τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και τους ανταγωνισμούς, στους οποίους εμπλέκεται ολοένα και πιο βαθιά η ελληνική κυβέρνηση.

 
  
MPphoto
 
 

  Margot Parker (EFDD), in writing. ‒ UKIP has voted against this non-legislative report and we have tabled RCVs for particular areas of the report in which we strongly disagree with the text. In particular, UKIP believes that national sovereign governments should have the right to control their own borders and should not be forced to take migrants under an EU resettlement scheme. Similarly, we are also concerned with segments of the report which suggest that the EU should create rules governing the entry and residence of third country nationals. UKIP has, however, supported aspects of the report which criticise the Schengen Area as a facilitator and accelerator of both the migrant crisis and the movement of terrorists within Europe.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. ‒ Considerando che nell'ultimo periodo si è registrato un incremento delle immigrazioni irregolari in Europa; che fornire assistenza a chi si trova in condizioni di pericolo in mare è un obbligo sancito dal diritto internazionale del mare; che vi è spesso la tendenza ad assimilare chi è vittima della tratta di esseri umani e chi, invece, cerca di entrare illegalmente in Europa; che il regolamento di Dublino III dovrebbe prestare maggiore attenzione alle condizioni dei paesi europei che, per la loro posizione geografica, si trovano ad accogliere i migranti, concordo sulla necessità di un intervento più efficace come pure sulla necessità che l'Unione europea rafforzi la protezione delle proprie frontiere.

Pertanto ho votato a favore.

 
  
MPphoto
 
 

  Alojz Peterle (PPE), in writing. ‒ I fully support the report and agree that only the EU can provide the right answers to the migration crisis, which is not a challenge only for the countries that face the Mediterranean, but also those facing the South—Eastern routes. Uncoordinated action from Member States is highly deterring and the EU is the best frame to endeavour a truly holistic approach.

 
  
MPphoto
 
 

  Marijana Petir (PPE), napisan. ‒ U dosadašnjem načinu upravljanja migrantskom krizom nedostajao nam je dobar temelj – solidarnost. Prepustili smo državama članicama da se same nose s teretom s kojim se nisu mogle nositi dok smo istovremeno pokušali pronaći zajednički odgovor na migrantsku krizu. U tom smislu pozdravljam ovu rezoluciju. Temeljena na solidarnosti i zajedničkoj odgovornosti, ona pred nas stavlja mehanizam zajedničkog europskog sustava azila i traži poštivanje obveza svih država članica u pogledu preseljenja i premještanja. Postojeće zakonodavstvo potrebno je revidirati kako bi bilo prilagođenu vremenu i situaciji s kojom smo suočeni te kako bi bilo jamac pravednosti i solidarnosti.

Ova rezolucija prepoznaje poseban pritisak kojem su izložene države smještene na vanjskim granicama. Porast broja nezakonitih dolazaka u Europu, porast broja smrtnih slučajeva te porast trgovine ljudima mora nas sve zabrinjavati. Spašavanje života mora biti postavljeno kao prioritet, kao i suzbijanje trgovine ljudima, zaštita djece i jedinstvo obitelji. Potrebna nam je dugoročna strategija za rješavanje pokretača migrantske krize – sukoba, progona, etničkog čišćenja na prostorima Bliskog Istoka. Sve ovo prepoznato je na pravi način u ovoj rezoluciji, stoga sam je podržala i nadam se da je ona korak na putu učinkovitog upravljanja migrantskom krizom – za dobrobit izbjeglica i migranata, ali i građana EU-a.

 
  
MPphoto
 
 

  Florian Philippot (ENF), par écrit. ‒ Ce rapport ne propose aucune solution à la terrible crise des migrants. Au contraire, toutes les mesures qu'il suggère sont des incitations supplémentaires pour ceux qui hésiteraient encore à risquer leur vie pour atteindre l'Europe. On encourage au fond les familles à envoyer leurs enfants mineurs entreprendre seuls ce voyage périlleux. Les problèmes majeurs posés par la présence d'un grand nombre de migrants récents sont oubliés. L'impossibilité matérielle de s'occuper convenablement de centaines de milliers de personnes pour beaucoup traumatisées par la guerre ainsi que par leurs conditions de voyage et de vie n'est absolument pas prise en compte. La difficulté à renvoyer les migrants qui n'ont pas droit au statut de réfugié n'est pas du tout résolue. Quant à la volonté des peuples de l'Union européenne, elle n'existe bien évidemment pas dans la logique de ce texte. Je vote donc contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. Stanje na Sredozemlju je pokazalo da se postojeći mehanizmi u okviru Dublinskog sustava nisu pokazali objektivnima jer nisu poslužili za uspostavu pravednih kriterija za utvrđivanje nadležnosti za zahtjeve za međunarodnu zaštitu i nisu pomogli pri omogućavanju brzog pristupa zaštiti. Mnogi su dijelovi svijeta pogođeni ratom i nasiljem, što bi moglo izazvati više nasilja i nesigurnosti te dovesti do dodatnih kretanja stanovništva, a time se dodatno nameće potreba za cjelovitim pristupom EU-a migraciji.

Iz toga razloga pozdravljam ovu rezoluciju, te bih želio istaći da bi jedna od opcija za temeljitu reorganizaciju Dublinskog sustava bila uspostava središnjeg sustava za prikupljanje zahtjeva na razini Unije, pri čemu bi sve države članice snosile odgovornost, a migranti bi bili preraspoređeni na temelju poštenih i objektivnih kriterija. Nadalje, smatram da je trajan, pouzdan i učinkovit odgovor Unije u sklopu operacija potrage i spašavanja na moru ključan za sprečavanje porasta u broju migranata koji smrtno stradaju u pokušaju da prijeđu Sredozemno more, čija brojka samo ove godine iznosi 444, od čega je 77 poginulih djeca.

Također je potreban obvezujući zakonodavni pristup preseljenju, općenitija pravila o ulasku i boravku državljana trećih zemalja koji traže posao u Uniji te uzajamno priznavanje pozitivne odluke za azil od strane svih zemalja članica.

 
  
MPphoto
 
 

  João Pimenta Lopes (GUE/NGL), por escrito. ‒ Não obstante alguma crítica e até propostas positivas que se perfilam neste extenso relatório, a sua matriz de fundo aceita e sanciona a criminosa política europeia para a migração imposta pelo Conselho e as medidas que têm sido implementadas, promovendo uma agenda xenófoba e racista, a par de outras práticas discriminatórias, autoritárias e antidemocráticas.

Os eixos essenciais da chamada política migratória da UE face a esta gravíssima crise humanitária assentam no aprofundamento da Europa Fortaleza, no encerramento de fronteiras, na militarização da resposta ao drama dos que fogem da pobreza extrema, da fome e da guerra, na criminalização de refugiados e migrantes e na concretização da política de retorno, em clara violação do direito internacional, nomeadamente desde os chamados hotspots, transformados em autênticos campos de detenção e deportação, após o inenarrável acordo com a Turquia.

Ao longo de todo o documento, não se encontra um único elemento que denuncie as responsabilidades da UE neste drama humanitário que resulta da sua ação intervencionista, em articulação com os EUA e a NATO, no continente africano e no Médio Oriente.

Pelo exposto, o voto contra.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrej Plenković (PPE), napisan. Podržao sam izvješće o stanju na Sredozemlju i potrebi za cjelovitim pristupom EU-a migraciji. Budući da je tijekom zadnjih mjeseci u EU-u ušlo više od 800 000 ljudi, a od toga čak 120 000 ove godine, ključan zadatak je pokušati od nekontroliranog i nelegalnog priljeva ljudi, koji bježe od ugroze vlastitog života, organizirati prihvat na solidaran i human način u skladu s pravnim propisima.

Spašavanje života mora biti glavni prioritet, nužno je osigurati odgovarajuća financijska sredstva za operacije, potrage i spašavanja, i na razini država članica i na razini Unije. Cjelovit pristup migraciji mora uključivati mjere kojima je cilj onemogućiti aktivnosti kriminalnih mreža koje se bave krijumčarenjem ljudi ili trgovinom ljudima.

Pozdravljam inicijativu revizije Dublinske uredbe, zaštite Schengenske stečevine i maksimalni napor u dijalogu s Turskom, gdje je nužno spriječiti krijumčare u ilegalnom prevoženju ljudi preko Egejskog mora koji dovode do tragedija. Zemlje zapadnog Balkana, koje se nalaze na putu kojim izbjeglice i migranti dolaze u EU-u, su pod sve većim i snažnijim pritiskom koji ima ozbiljne posljedice na humanitarnom planu, te smatram da im se treba pružiti pomoć.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Domenico Pogliese (PPE), per iscritto. ‒ L'Europa deve fronteggiare una crisi migratoria senza precedenti. Le cause di questa crisi sono molteplici. Per questo motivo serviva un approccio globale dell'UE in materia d'immigrazione. L'attuale sistema di asilo non tiene sufficientemente conto della particolare pressione migratoria cui sono sottoposti gli Stati membri situati ai confini esterni dell'Unione. Pertanto, bisogna garantire più equità e responsabilità condivisa e bisogna procedere quanto prima alla modifica del regolamento di Dublino III.

Inoltre è fondamentale garantire la realizzazione delle operazioni di rimpatrio, favorendo soprattutto l'adozione di accordi bilaterali di riammissione tra l'UE e i paesi del Nord Africa. È altresì fondamentale procedere alla piena attuazione del programma di ricollocamento e, a mio avviso, sarebbe opportuno estendere il ricollocamento a tutte le nazionalità, una volta esauriti i ricollocamenti di coloro i quali appartengono alle nazionalità per le quali la percentuale di decisioni positive di riconoscimento della protezione internazionale nell'Unione è stata pari o superiore al 75 %, nel trimestre precedente. Per tutti questi motivi, ho espresso un voto favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Tomasz Piotr Poręba (ECR), na piśmie. ‒ Sprawozdanie Parlamentu Europejskiego z własnej inicjatywy stanowi odpowiedź na program w zakresie migracji przedstawiony przez Komisję Europejską w maju 2015 r. Sprawozdanie miało na celu zaprezentowanie ambitnego i horyzontalnego podejścia do wszystkich form migracji w UE, w tym do legalnej migracji, uchodźców, migracji nieuregulowanej oraz strefy Schengen. Propozycje sprawozdania końcowego obejmują: wezwanie do wprowadzenia obowiązkowego systemu relokacji uchodźców obowiązującego w UE, zastąpienie rozporządzenia dublińskiego scentralizowaną procedurą wnioskowania o azyl realizowaną poprzez europejskie punkty szybkiej rejestracji migrantów („hotspoty”) (aby umożliwić skuteczne wnioskowanie o azyl w całej Unii, a nie w poszczególnych państwach członkowskich), wezwanie do wprowadzenia wiz humanitarnych oraz inne sposoby na legalne uzyskanie przez migrantów ekonomicznych dostępu do UE.

W sprawozdaniu zbyt mały nacisk położono na tematy wzmocnienia kontroli granic zewnętrznych, zwiększenia efektywności powrotów i readmisji osób, którym nie udzielono azylu, zwalczania handlu ludźmi, skoncentrowania się na przesiedlaniu, a nie relokacji wewnątrz UE, potrzeby szerszego wdrożenia istniejących zasad i zapobiegania wtórnemu przepływowi osób ubiegających się o azyl oraz potrzeby dofinansowania agencji takich jak Europol, EASO oraz Frontex celem przyspieszenia procesu obsługi wniosków, podejmowania decyzji w sprawie wniosków oraz daktyloskopowania wszystkich przybywających osób. Zalecenia dotyczące polityki nie stanowią rozsądnego ani zrównoważonego rozwiązania kryzysu panującego obecnie w Europie. Z tych oto powodów nie mogłem poprzeć sprawozdania.

 
  
MPphoto
 
 

  Franck Proust (PPE), par écrit. ‒ La situation en Méditerranée, en raison de la crise migratoire, est très préoccupante. Je rappelle que ce rapport d'initiative n'a pas de valeur contraignante mais j'ai souhaité y apporté mon soutien. Néanmoins, en suivant le principe de subsidiarité, les États membres doivent remplir leurs obligations, notamment en termes de mesures de relocalisation d'urgence. Aussi, les États en première ligne pour l'arrivée des migrants tels que la Grèce ou l'Italie devraient bénéficier d'un soutien financier pour notamment assurer un meilleur fonctionnement des "hot spots".

 
  
MPphoto
 
 

  Julia Reid (EFDD), in writing. ‒ UKIP has voted against this non-legislative report and we have tabled RCV for particular areas of the report in which we strongly disagree with the text. In particular, UKIP believes that national sovereign governments should have the right to control their own borders and should not be forced to take migrants under an EU resettlement scheme. Similarly, we are also concerned with segments of the report which suggest that the EU should create rules governing the entry and residence of third country nationals. UKIP has, however, supported aspects of the report which criticise the Schengen Area as a facilitator and accelerator of both the migrant crisis and the movement of terrorists within Europe.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy (S&D), par écrit. ‒ À travers ce rapport que je soutiens pleinement, le Parlement européen défend une approche globale et commune des migrations et de l'asile, visant à réorienter la politique migratoire de l'Union dans ses différents aspects. La solidarité et le partage de responsabilités ne peuvent rester des mots vides de sens et doivent être traduits en actions concrètes. Les eurodéputés prônent ainsi une refonte complète du système de Dublin pour mettre en œuvre à la place un système européen d'asile harmonisé. Ils plaident également pour un mécanisme contraignant et obligatoire de réinstallation, et appellent les États membres à honorer leurs engagements sur la relocalisation des demandeurs d'asile.

Au-delà de la nécessité de respecter nos obligations en matière de recherche et de sauvetage en mer, il est indispensable de développer des voies d'accès légales et sûres à l'Union pour éviter que des personnes risquent leur vie en fuyant la guerre et les persécutions. En ce sens, je me félicite que le Parlement se prononce en faveur de la création d'un visa humanitaire européen. Enfin, l'Union doit changer de paradigme sur les migrations économiques légales, qui représentent une chance et une réelle opportunité afin de combler les lacunes sur le marché du travail européen.

 
  
MPphoto
 
 

  Sofia Ribeiro (PPE), por escrito. ‒ Este relatório realça que a solidariedade deve ser o princípio fundamental da União em matéria de migração e que continua a ser necessária uma melhor resposta por parte da Europa a este flagelo. Afirma que deve ser dada grande importância às operações de busca e salvamento, devendo haver uma clara distinção entre as pessoas que são introduzidas clandestinamente na União Europeia e as que são vítimas de tráfico. Para além disso, considera que a reinstalação é uma fase importante no sentido de conceder um acesso seguro e legal à União e salienta que são necessárias medidas suplementares para garantir que o Sistema Europeu Comum de Asilo (SECA) se torne verdadeiramente uniforme.

O relatório aborda ainda temas como a integração e participação dos refugiados na sociedade, a preservação da unidade familiar, a situação de vulnerabilidade das crianças refugiadas, a necessidade de dados de melhor qualidade e a exploração laboral, considerando, por fim, que o regresso em segurança das pessoas que, na sequência de uma avaliação individual do pedido de asilo, não sejam consideradas elegíveis para proteção na União, deve ser assegurado no âmbito da correta aplicação do SECA. Pelo exposto, votei positivamente.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Riquet (ALDE), par écrit. ‒ Sujet particulièrement sensible pour les citoyens européens, ce rapport démontre la volonté du Parlement européen de s'inscrire pleinement dans le débat autour de la résolution de la crise des réfugiés, notamment en exhortant les États membres à adopter une approche coordonnée et globale sur le sujet.

Si l'on peut regretter que les compétences de l'Union européenne en matière de politique migratoire soient plus que limitées, pour ne pas dire quasi inexistantes, ce rapport rappelle toutefois la nécessité d'une action européenne comme seule réponse pertinente et sérieuse devant l'ampleur de la crise migratoire.

En outre, les parlementaires y ont exprimé la nécessité d'établir des routes légales et sûres vers l'Europe pour ceux qui recherchent l'asile politique – qui, au demeurant, est une obligation pour les États européens en vertu du droit international – ainsi que le besoin pour l'Union d'un nouveau système fondé sur la solidarité commune et une responsabilité partagée entre pays.

En accord avec ces lignes politiques, j'ai donc voté en faveur de ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (S&D), por escrito. ‒ La crisis de refugiados ha demostrado que el enfoque actual hacía la inmigración en la UE no es sostenible. Este informe holístico intenta dar una respuesta global y por eso he votado a favor del mismo.

La inmigración es acaso el reto más importante que la UE tiene planteado porque, al igual que la crisis de los refugiados, nos confronta con la cuestión de la solidaridad como base del modelo europeo. Cómo tratamos a las personas que vienen a la UE en busca de un mañana mejor dice mucho de lo que somos.

La importancia de este informe radica en que aborda las principales cuestiones que caracterizan el reto migratorio. Entre las más importantes destacan la reforma del Sistema de Dublín, las operaciones de salvamento en el mar, para evitar que el Mediterráneo siga convirtiéndose en una fosa submarina y el establecimiento de un mecanismo permanente y jurídicamente vinculante que establezca una cuota de reparto de refugiados entre los Estados miembros. Además es importante la inclusión de los Visados Humanitarios y promover vías de acceso legales y seguras a la UE, así como redoblar nuestro compromiso contra las mafias que explotan personas y mejorar las políticas de acogida e integración.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Rolin (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur du rapport sur la gestion à long terme des migrations dans l'Union européenne, qui demande notamment une révision radicale du système de Dublin. Le texte du rapport demande également des canaux sûrs et légaux pour l'entrée dans l'Union de ressortissants de pays tiers sans que ces derniers ne doivent encore avoir recours à des passeurs et risquer leur vie. Le vote de ce texte fut aussi l'occasion de pointer l'échec du système d'asile européen à faire face au nombre toujours croissant d'arrivées de migrants. La réforme radicale exigée des règles dites de Dublin propose de créer un système central pour rassembler et répartir les demandes d'asile. Le système pourrait inclure un quota pour chaque État membre de l'Union européenne et fonctionnerait sur la base de points d'accès ("hotspots") à partir desquels les réfugiés seraient répartis.

 
  
MPphoto
 
 

  Bronis Ropė (Verts/ALE), raštu. ‒ Balsavau už šį pranešimą. Pranešime aptariama daugelis esminių aspektų. Pirmiausia juo siekiama išvengti tragedijų, kuomet tūkstančiai žmonių žūva pakeliui į Europą. Tekste pažymima, kad gyvybės gelbėjimas turi būti didžiausias prioritetas, taigi nepaprastai svarbu, kad paieškos ir gelbėjimo operacijos būtų deramai finansuojamos Sąjungos ir valstybių narių lygmenimis. Taip pat pranešime kalbama ir apie migrantų, kurių prieglobsčio prašymai nėra patenkinami, saugų grąžinimą.

 
  
MPphoto
 
 

  Fernando Ruas (PPE), por escrito. ‒ O presente relatório pretende analisar o resultado do trabalho específico efetuado pela União Europeia no Mediterrâneo, concretamente em diversas operações efetuadas em Itália e na Tunísia, nos domínios das operações de segurança e salvamento, migração, asilo e gestão das fronteiras.

O relatório sublinha alguns dos principais aspetos em destaque, resultado da avaliação referida, sustentando a necessidade de um plano abrangente com respostas a médio e longo prazo.

Os relatores apontam algumas sugestões que visam ajudar a situação no Mediterrâneo, tais como: uma resposta permanente da União no âmbito das operações de busca e salvamento, a aplicação de medidas capazes de prevenir o tráfico e exploração laboral de imigrantes em situação irregular, ou ainda o assumir de uma gestão integrada das fronteiras, com vista à gestão das migrações de forma eficaz, assegurando igualmente um elevado nível de segurança interna.

A solidariedade e a partilha justa e equitativa de responsabilidades pelos diversos Estados-Membros deverá também ser parte integrante deste pacote de medidas enquanto princípio da UE. Por considerar que estas medidas não só são necessárias como também urgentes, votei a favor do presente relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Tokia Saïfi (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de ce rapport qui appelle à la mise en œuvre d'une approche holistique pour la gestion de la crise migratoire en Méditerranée.

En 2015, 1,83 millions de personnes ont franchi clandestinement les frontières extérieures de l'Union. Face à une situation humanitaire alarmante, il s'agit de rappeler le principe de solidarité qui lie les pays européens. Le sauvetage des vies doit être une priorité absolue, et des fonds à la hauteur de l'enjeu doivent être alloués. Ce texte demande une révision du système d'asile actuel qui ne tient pas correctement compte des pressions migratoires actuelles auxquelles sont confrontés les États membres aux frontières extérieures de l'Union. Une révision de Schengen est également demandée.

J'ai donc soutenu ce rapport qui donne de nouvelles pistes afin de mettre en place une politique de gestion de la crise des réfugiés responsable et humaniste, en facilitant l'accès des réfugiés qui fuient les zones de conflit tout en préconisant la mise en œuvre d'accords de réadmission.

 
  
MPphoto
 
 

  Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL), por escrito. ‒ Nos abstenemos en la votación por considerar que, a pesar de ciertos avances respecto del texto original y respecto de los actuales términos de la política migratoria y de asilo de la UE, el texto viene a consagrar la validez del inaceptable e ilegal Acuerdo UE-Turquía que supone la irresponsable deslocalización de la gestión del sistema de migración y de asilo y refugio europeo hacia países donde el irrespeto a los derechos humanos es evidente y sistemática.

 
  
MPphoto
 
 

  Christel Schaldemose (S&D), skriftlig. ‒ Europa står overfor en enorm humanitær udfordring. Hundredtusindvis af flygtninge er kommet til Europa på grund af krig og forfølgelse i deres hjemland og er berettiget til beskyttelse i Europa

I dag står hvert land alene med udfordringen. Det er uholdbart. Der er brug for en fælleseuropæisk løsning, aftalt mellem EUs medlemslande, og hvor en øget og effektiv indsats for at sikre EU´s ydre grænser er central. Ligeledes er der behov for en mere fair byrdefordeling landene imellem. Hvordan løsningen i praksis skal se ud, må dog være op til de medlemslande, der skal tage del i den. Danmark har, og vil fortsat have, en klar undtagelse på det flygtninge- og asylpolitiske område. Derfor kan vi ikke stemme for, at alle 28 medlemslande har ansvar for alle flygtninge, der ankommer til EU, idet vi understreger, at den danske asyl- og flygtningepolitik alene bestemmes i Danmark.

 
  
MPphoto
 
 

  Sven Schulze (PPE), schriftlich. ‒ Ich konnte dem Bericht zu einem umfassenden Migrationspolitikansatz zustimmen. Der Bericht ist umfassend und zeigt alle Möglichkeiten in den Bereichen Asyl, Grenzkontrollmanagement und Migration im Allgemeinen auf und nennt dabei klare Empfehlungen.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL), por escrito. Este informe es una oportunidad perdida para la Comisión LIBE de poner en la agenda los problemas a los que se están enfrentando actualmente las personas que tratan de llegar a la UE. En lugar de exigir la expedición visados humanitarios o la garantía de que no se llevan a cabo expulsiones colectivas (prohibidas por la legislación internacional y que consagra el acuerdo UE - Turquía), se ha optado por mantener la actual política agresiva impuesta por la Comisión y el Consejo. A pesar de que el acuerdo incluye cosas positivas, como la necesidad de crear vías de acceso seguras, o la necesidad de superar el Sistema de Dublín y que los estados acojan, estas cuestiones aparecen mencionadas sin medidas concretas, por lo que vuelven a quedar como declaraciones vacías. Sin embargo, detalla el plan de militarización del Mediterráneo con la ayuda de la OTAN, la necesidad de realizar devoluciones, la cooperación con fuerzas militares y de seguridad de terceros países, o la elaboración de una lista de países seguros de los que no se aceptarán demandas de asilo, en clara violación de la Convención de Ginebra. Por todo esto, no hemos tenido que votar en contra de este informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Ricardo Serrão Santos (S&D), por escrito. ‒ Votei a favor deste relatório. No entanto, não posso deixar de reforçar que me preocupam as indicações por parte da Amnistia Internacional sobre a alegada detenção ilegal de refugiados e, tal como preconizado por Portugal, considero que a União Europeia deveria preparar-se para receber, e receber efetivamente, tantos refugiados de guerra quanto possível. É um caso de direitos e valores humanos básicos e com os quais temos de ser solidários. Por estas razões, votei também a favor das alterações 34 e 35.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Seymour (EFDD), in writing. ‒ UKIP has voted against this non-legislative report and we have tabled RCVs for particular areas of the report in which we strongly disagree with the text. In particular, UKIP believes that national sovereign governments should have the right to control their own borders and should not be forced to take migrants under an EU resettlement scheme. Similarly, we are also concerned with segments of the report which suggest that the EU should create rules governing the entry and residence of third country nationals. UKIP has, however, supported aspects of the report which criticise the Schengen Area as a facilitator and accelerator of both the migrant crisis and the movement of terrorists within Europe.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Silva Pereira (S&D), por escrito. Votei a favor desta resolução por ser um bom contributo do Parlamento Europeu para uma melhor resposta da Europa à crise dos refugiados. Afastei-me, porém, da orientação de voto do grupo S&D quanto a um ponto específico, por entender que seria oportuno elogiar aqui a atitude que o Governo português tem assumido de disponibilidade para o acolhimento de refugiados, mesmo para lá da quota estabelecida.

Este aspeto era justamente assinalado numa alteração proposta pelo grupo GUE/NGL, saudando a disponibilidade do Governo português para proceder diretamente à recolocação de refugiados a partir da Grécia. Por este motivo, votei a favor da referida alteração.

Embora entendendo que a orientação de voto do grupo S&D não traduz um juízo sobre a atitude de Portugal, mas apenas a consequência do compromisso global que foi possível negociar com as demais forças políticas para viabilizar a aprovação desta resolução, entendi expressar pelo meu voto o apoio ao Governo português na sua atitude exemplar de solidariedade no enfrentar do atual desafio dos refugiados que chegam às fronteiras externas da União.

 
  
MPphoto
 
 

  Siôn Simon (S&D), in writing. ‒ I have voted in favour of this report because it is giving clear, key recommendations to the Commission as to how we are going to ensure a compassionate and organised response to the biggest refugee crisis that we have faced since the Second World War. It goes further and calls on the Member States to commit action to the cause and respond to this urgent need to take a global approach to migration based on the principle of solidarity between states. The Member States of the EU urgently, urgently need to uphold their responsibilities, show solidarity with our brothers and sisters across Europe and offer humanitarian assistance. By working together we can quickly implement the relocation agreement, as this report calls for, and enhance safer and more legal routes to safety.

 
  
MPphoto
 
 

  Branislav Škripek (ECR), in writing. ‒ The Mediterranean migration crisis is a crucial challenge where the European Union can demonstrate its co-operation and capacities. We need wisdom and compassion, as well as justice in tackling the different groups involved. Sadly, what this report has advocated for is a 'red carpet' into Europe without any discernment about who is being welcomed in. We cannot afford to continue the catastrophic open door policy for everyone, without discerning who are those genuinely fleeing for their lives. Therefore I voted against this report because, despite many helpful suggestions for life—saving, resourcing and resettlement, it failed to honour the principles of the Dublin Regulations, where our external borders are strengthened so that our internal borders can remain open. It also advocated a more centralised approach, establishing a new European body to process all asylum seekers, again taking power away from sovereign nation states.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D), písomne. ‒ Návrh uznesenia som nepodporila, pretože v správe sa opäť hovorí o stálom prerozdeľovacom mechanizme utečencov, s čím nemôžem súhlasiť, pretože doterajšia prax ukázala, že tento mechanizmus v praxi nefunguje. Spravodajkyne vo svojej správe detailne popísali situáciu s utečencami, problémy s prevádzačskými skupinami, to, že doposiaľ prijaté opatrenia sú neúčinné. Napríklad zo 106 000 žiadateľov o azyl, ktorí čakajú na premiestnenie do iných členských štátov z Talianska a Grécka, bolo do 3. marca tohto roku prerozdelených iba 660 žiadateľov. Z toho jasne vyplýva, že aj tie štáty, ktoré so stálym prerozdeľovacím mechanizmom súhlasili, neplnia toto nariadenie. Ďalej v správe poukazujú na príčiny migračnej vlny a na stratégiu spolupráce s tretími krajinami, najmä v súvislosti s programami regionálnej ochrany, presídľovaním, návratmi a so zameraním na riešenie základných príčin migrácie. Okrem toho sa zamerali na vytváranie primeraných legálnych spôsobov ekonomickej migrácie, s čím taktiež nesúhlasím. Iniciatívna správa popisuje problémy z hľadiska skutočného stavu, na základe ktorej by Komisia mala prijať účinnejšie opatrenia na riešenie utečeneckej krízy v EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Michaela Šojdrová (PPE), písemně. ‒ Zpráva o Středomoří a nutnosti uceleného přístupu k migraci se snaží spojit všechny aspekty migrační krize, tak jak ji v EU prožíváme, zejména tak, jak ji vidí kolegové z Malty, Itálie, Řecka a z dalších zemí, kde mají s migrací dlouholeté zkušenosti. Ve zprávě je řada správných opatření jako požadavek na lepší přehlednost a kontrolu finančních prostředků vydávaných na řešení migrace či účinné zavedení evropské pohraniční a pobřežní stráže.

Bohužel jsou v této zprávě i body, které nemohu podpořit, protože popírají princip solidarity postavené na dobrovolném přístupu a dohodě. Tato zpráva staví pomoc uprchlíkům nad hledisko bezpečnosti a dodržování pravidel, která jsou stanovena a mezi která patří povinnost členských států chránit vnější hranici schengenského prostoru. Proto jsem hlasovala pro vypuštění bodů, které hovoří o potřebě stálého programu pro přesídlování na úrovni EU s povinnou účastí členských států. Nehlasovala jsem pro zprávu jako celek, protože se tato opatření nepodařilo vypustit.

 
  
MPphoto
 
 

  Igor Šoltes (Verts/ALE), pisno. ‒ Po podatkih agencije Frontex je bilo leta 2015 odkritih 1,83 milijonov oseb, ki so poskušale nezakonito prečkati zunanje meje EU; v letu 2014 pa jih je bilo 282.500. Med vsemi migranti, ki pridejo po morju, je po podatkih Mednarodne organizacije za migracije in Unicefa 20  % otrok. Poleg tega je po podatkih Mednarodne organizacije za migracije leta 2015 več kot 3771 oseb izgubilo življenje, ali pa je pogrešanih v Sredozemskem morju, zato je nujno potreben celostni pristop EU k migraciji.

Pripravljeno poročilo poudarja, da mora delovanje Unije na področju migracij temeljiti na načelu solidarnosti, kar zajema politike na področju azila, priseljevanja in mejnega nadzora.

Po načelu solidarnosti so v poročilu izpostavili področja, kjer bo treba ukrepati: iskanje in reševanje, boj proti trgovini z ljudmi in tihotapljenju ljudi, premestitev in preselitev, humanitarni sprejemi, revizija uredbe Dublin III, seznam varnih izvornih držav, nova evropska obmejna in obalna straža, upravljanje in varnost zunanjih meja, sodelovanje s tretjimi državami, dodatno financiranje na področju migracij, zakonita delovna migracija in še drugi vidiki.

Zaradi navedenega sem podprl poročilo o razmerah v Sredozemlju in potrebi po celostnem pristopu EU k migraciji.

 
  
MPphoto
 
 

  Renato Soru (S&D), per iscritto. ‒ Ho espresso voto favorevole sulla relazione con la quale il Parlamento elabora le sue proposte per affrontare la crisi dei rifugiati nel Mediterraneo attraverso un approccio globale UE in materia d'immigrazione.

La gravità della situazione non può più essere affrontata con l'approccio attuale e richiede un vero cambiamento: servono una risposta immediata per salvare vite umane attraverso operazioni permanenti di ricerca e salvataggio e una risposta a lungo termine per gestire umanamente ed effettivamente il sistema di asilo nell'Unione europea.

Come abbiamo ripetuto per mesi, la soluzione sotto il secondo profilo è superare il meccanismo stabilito dal regolamento Dublino con un sistema di gestione delle domande di asilo centralizzato a livello europeo che consenta la redistribuzione dei rifugiati in tutti i paesi membri in modo equo e un sistema di ricollocazione obbligatorio per i rifugiati che si trovano già in Europa, in modo da alleggerire la pressione sui paesi come Italia e Grecia che si trovano in prima linea.

In una prospettiva a lungo termine, riteniamo inoltre che sia necessario creare canali legali di migrazione verso l'Europa per rifugiati e migranti economici qualificati: occorrono quindi visti umanitari e una riforma ambiziosa e concreta della direttiva "Blue Card".

 
  
MPphoto
 
 

  Joachim Starbatty (ECR), schriftlich. ‒ Der Initiativbericht versucht, eine ganzheitliche Antwort auf die Herausforderungen zu geben, welche mit den aktuellen Migrations- und Flüchtlingsbewegungen nach Europa verbunden sind. Dabei enthält der Bericht gute Ansätze, etwa wenn es um die Bekämpfung von Menschenhandel und Schleusertum, die Verbesserung von Rettungsmaßnahmen für Migranten oder um die Verstärkung der Hilfe für Schutzbedürftige vor Ort geht.

Allerdings sollen nach dem Willen der Berichterstatter Zwangsumverteilungen von Asylbewerbern auf die einzelnen EU-Mitgliedstaaten eingeführt werden. Wie die vergangenen Monate gezeigt haben, wird dies nicht funktionieren. Weitaus vielversprechender wäre es, den humanitären Verpflichtungen gegenüber Schutzbedürftigen vorzugsweise in krisennahen Regionen nachzukommen und die Mitgliedstaaten zusätzlich mittels freiwilliger Verpflichtungen bezüglich der Aufnahme von Asylbewerbern einzubinden. Der Bericht befürwortet im Weiteren eine verstärkte wirtschaftlich motivierte Migration nach Europa, was angesichts teilweise hoher Arbeitslosenzahlen in einzelnen Mitgliedsländern realitätsfern ist.

Daher habe ich den Bericht abgelehnt.

 
  
MPphoto
 
 

  Jaromír Štětina (PPE), písemně. ‒ Podpořil jsem nelegislativní, tedy právně nezávaznou zprávu Evropského parlamentu o nutnosti uceleného přístupu EU k migraci, ve které se EP snaží politicky vymezit k celému souboru migračních otázek. Představení holistického přístupu k migraci je komplikovaným úkolem. Zpráva jako celek se bohužel i přes dobré úmysly v mnoha ohledech stala obětí hledání kompromisu mezi politickými frakcemi. Cíl Parlamentu představit komplexní přístup k migraci tak nebyl zcela naplněn. Usnesení však také obsahuje mnoho velmi důležitých a přínosných prvků pro boj s migrační krizí (jako například boj proti převaděčství, legální cesty pro uprchlíky či návratovou politiku a další). Vzhledem k tomu, že se většina bodů zprávy hlasovala en bloc, nebylo možné se k některým výše uvedeným problematickým bodům vyjádřit odděleně. Nepovažoval jsem však za odpovědné hlasovat proti celému usnesení EP, které představuje souhrn názorů a přístupů Parlamentu na komplexní téma fenoménu migrace. Závěrem oceňuji, že je usnesení pojato v solidárním duchu řešení migrační krize. Evropské řešení je nyní zapotřebí víc, než kdy jindy.

 
  
MPphoto
 
 

  Davor Ivo Stier (PPE), napisan. Osnovna načela djelovanja Europske unije u području migracija su solidarnost i pravedno dijeljenje odgovornosti. Načelo solidarnosti obuhvaća politiku u području azila, imigracije i granične kontrole. Primjetan je porast broja nezakonitih dolazaka morskim putem kao i porast u broju smrtnih slučajeva na moru, stoga spašavanje života treba biti glavni prioritet.

S tim u vezi, nužno je osigurati dostatna financijska sredstva za operacije potrage i spašavanja, kako na razini Unije tako i na razini država članica. Spašavanje života je čin solidarnosti, ali i pravna obveza propisana međunarodnim pravom. Komisija je 27. svibnja 2015. godine usvojila Akcijski plan EU-a protiv krijumčarenja migranata („Akcijski plan protiv krijumčarenja”), u sklopu kojeg se predviđa osnivanje kontaktne skupine agencija Unije za suzbijanje krijumčarenja migranata radi jačanja operativne suradnje i razmjene informacija.

Također, jedan od prioriteta je i razvoj sigurnosne i zakonske rute povratka osoba koje ne ispunjavaju uvjete da budu pod zaštitom EU-a. Integracija izbjeglica je dvostrani proces, države članice trebaju pružiti punu podršku, a izbjeglice trebaju poštivati načela na kojima je osnovana Europska unija. Slijedom navedenog, podržavam ovo izvješće.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), in writing. ‒ Labour MEPs voted in favour of the report which gives key recommendations to the Commission as well as Member States to ensure a compassionate and organised response to the biggest refugee crisis since the Second World War. Europe urgently needs to take a global approach to migration based on the principle of solidarity between states. Member States urgently need to uphold their responsibilities and show solidarity with countries on the periphery such as Greece and Italy by offering humanitarian assistance, quickly implementing the relocation agreement and working together to enhance safer and legal routes to Europe.

 
  
MPphoto
 
 

  Dubravka Šuica (PPE), napisan. ‒ Solidarnost je osnovno načelo u rješavanju migracijske krize: od pravedne podjele odgovornosti među zemljama članicama, preko međusobnih priznavanja odluka o azilu, pa sve do humanitarnog prihvata i preseljenja migranata. Još veći izazovi na području Mediterana su krijumčarenje i trgovina ljudima te ilegalna imigracija. Zato se treba pružiti financijska pomoć državama članicama najviše pogođenima ovom krizom, a sve kako bi se zaštitio ljudski život.

Smatram da je holistički pristup neophodan u ovoj situaciji. To znači da se u ovoj krizi EU treba kao cjelina boriti protiv negativnih posljedica koje pogađaju pojedine zemlje članice. Također, u suradnju se trebaju uključiti i treće zemlje. Podržavam ovaj prijedlog jer mislim da treba štititi vanjske i unutarnje granice unutar EU-a. Sigurnost građana EU-a je imperativ, a ona se može postići jedino budu li sve države imale obvezujuće zakonodavstvo. Na taj način će se postići preseljenje migranata u EU-u, a samo uz obostrani trud, omogućit će se njihova integracija u zajednicu.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Sulík (ECR), písomne. ‒ Návrh som nepodporil, pretože zásadne nesúhlasím so systémom povinného premiestňovania utečencov.

 
  
MPphoto
 
 

  Patricija Šulin (PPE), pisno. ‒ Glasovala sem za poročilo o razmerah v Sredozemlju in potrebi po celostnem pristopu EU k migraciji.

Po podatkih agencije Frontex je v lanskem letu 1,83 milijona oseb poskušalo nezakonito vstopiti v EU, kar je nekajkrat več v primerjavi z leti poprej in kar še enkrat več kaže na razsežnost begunske krize.

Z vidika proračuna EU pozdravljam povečanje sredstev Sklada za azil, migracije in vključevanje za lansko in letošnje leto, obžalujem pa zmanjšanje sredstev za zakonite migracije in vključevanje ter boljše, bolj pravične in učinkovite strategije za vračanje.

Veliko prostora za izboljšave je tudi pri preglednosti nad porabo sredstev za delovanje držav članic in tretjih držav na področju migracij, azila in upravljanja meja, s čimer bomo tudi dobili jasnejšo sliko glede celotne porabe Evropske unije za migracije.

Razsežnost krize ter potreba po hitrem ukrepanju ne sme biti alibi za nepregledno porabo sredstev iz proračuna Evropske unije.

 
  
MPphoto
 
 

  Pavel Svoboda (PPE), písemně. ‒ Při dnešním hlasování o návrhu usnesení o situaci ve Středomoří a nutnosti uceleného přístupu EU k migraci jsem se hlasování zdržel, jelikož sice souhlasím s nutností uceleného přístupu k řešení současné situace, čímž je myšleno především řešení na evropské (unijní) úrovni, ale nedomnívám se, že některé pasáže hlasovaného usnesení naplňují právě tento požadavek na komplexnost řešení. Reforma dublinského systému je jistě jednou ze základních součástí budoucího řešení, domnívám se však, že nyní je příliš brzy definovat přesné parametry této reformy, protože se jedná pouze o jeden prvek, jehož podoba může být ovlivněna ostatními prvky řešení, jejichž parametry nyní přesně neznáme a které je třeba nejdříve prodiskutovat. Tento prvek provázanosti nebyl, dle mého názoru, uplatněn v navrženém textu dostatečně.

 
  
MPphoto
 
 

  Νεοκλής Συλικιώτης ( GUE/NGL), γραπτώς. ‒ Στην έκθεση υπάρχουν σημαντικές θετικές αναφορές όπως η ανάγκη να υπάρξει έμπρακτη αλληλεγγύη, η αναφορά στην αποτυχία του Κανονισμού του Δουβλίνου καθώς και η έκκληση για δημιουργία νόμιμων και ασφαλών οδών, για κατανομή των ευθυνών στα κράτη μέλη και προστασία των δικαιωμάτων των προσφύγων.

Δυστυχώς, όμως, στην έκθεση στηρίζονται και οι απάνθρωπες στρατιωτικές επιχειρήσεις, η εμπλοκή του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο, και η ενίσχυση των ελέγχων στα σύνορα που κάνουν την Ευρώπη φρούριο και συντηρούν το έγκλημα εις βάρος των προσφύγων.

Εξίσου αρνητική είναι και η έκκληση για υλοποίηση του σχεδίου δράσης ΕΕ -Τουρκίας, μια συμφωνά που ακόμη και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, κατήγγειλε πως παραβιάζει την διεθνή νομιμότητα. Για τους λόγους αυτούς τηρήσαμε αποχή.

 
  
MPphoto
 
 

  Ελευθέριος Συναδινός ( NI), γραπτώς. ‒ Η πολιτική της μαζικής μετανάστευσης δεν αποτελεί λύση στο δημογραφικό και εργασιακό πρόβλημα της Ευρώπης. Αντίθετα, οδηγεί σε πληθυσμιακή αλλοίωση, διάλυση του κοινωνικού ιστού και δυστυχώς ισλαμοποίηση με τα παρελκόμενα της δημιουργίας τζιχαντιστικών τρομοκρατικών θυλάκων.

Η πολιτική ανοικτών συνόρων αποτελεί κίνητρο και ενθάρρυνση για μεγαλύτερη εισβολή λαθρομεταναστών στην Ευρώπη. Μία Ευρώπη που στο βωμό της πολυπολιτισμικότητας και της διαφορετικότητας έχει χάσει τις ηθικές της αξίες και επιδιώκει την απώλεια της εθνικής συνείδησης και ομοιογένειας των κρατών μελών.

 
  
MPphoto
 
 

  József Szájer (PPE), írásban. ‒ Annak érdekében, hogy az állásfoglalással kapcsolatban európai néppárti alelnöki tisztségemből fakadó kötelezettségem miatt ne kerüljek önellentmondásba – mivel a fideszes néppárti delegáció a frakciótól eltérően szavazott – közvetlenül nem vettem részt a szavazásban. Vagyis nem nyomtam meg a szavazógombot, de feltett kézzel jeleztem a néppárti frakciónak a korábban közösen eldöntött szavazási álláspontot.

 
  
MPphoto
 
 

  Tibor Szanyi (S&D), írásban. ‒ Szavazatommal támogattam az igen alapos jelentés elfogadását, amely megítélésem szerint a jövőben még nagyon fontosnak bizonyulhat, amennyiben érdemben hozzá tud járulni ahhoz, hogy az elsőként a Földközi-tengeren kiéleződött menekültválság tapasztalatai nyomán valóban átfogó, összeurópai megoldást találjunk a működésképtelen dublini rendszer helyett. Egyetértek a kérdéskör holisztikus megközelítésével, s különösen azzal, hogy a javaslatcsomag mintegy alapvetéseként, kötelező normaként a szolidaritás követelményét fogalmazza meg a tagállamok felé. Remélem, hogy ezzel a jelentés segít felismerni az Unió saját jelenlegi gyengeségeit a migrációs politika terén. Mint a vitában is szóvá tettem: alig lehetséges az egymás és a menekültek iránti szolidaritásra építeni egy új uniós migrációs rendet ott, ahol egyes tagállami kormányok a bevándorlók és menekültek elutasítására, sőt gyűlöletére alapozzák menekült-politikájukat. Magyar ellenzéki politikusként külön fájlalom, hogy az Orbán-kormány tartósan idegenellenes kampányt folytat és népszavazást szervez egy nem is létező befogadási döntés ellen. Bízom abban, hogy e fontos EP-jelentés elfogadása az ilyen tagállami anomáliák felszámolásához is hozzájárulhat, és ezzel utat nyit egy új és hatékony uniós migrációs politika számára.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Szejnfeld (PPE), na piśmie. ‒ W wyniku konfliktu w Syrii tylko w ostatnim roku do Unii Europejskiej przedostało się ponad milion uchodźców, doprowadzając do kryzysu migracyjnego na skalę niespotykaną od zakończenia drugiej wojny światowej. Jak do tej pory, kraje unijne nie znalazły rozwiązania dla napływu tak znaczącej liczby ludzi.

Przede wszystkim Europa musi zmienić swoje myślenie na temat migracji. Nie można ciągle szukać awaryjnych rozwiązań dla awaryjnych sytuacji. Realne uporanie się z tym problemem to długotrwały proces. Służby muszą wyznaczyć jasną granicę między tymi, którzy potrzebują ochrony, i tymi, którzy przybywają na Stary Kontynent w celach zarobkowych. Ci pierwsi, którzy uciekają przed wojną i prześladowaniami, mają prawo do unijnej ochrony. Ci drudzy muszą polegać na decyzjach państw członkowskich, gdyż to one sprawują kontrolę nad swoimi rynkami pracy. Niezbędna jest też poprawa systemu powrotów, gdyż w 2014 roku tylko 36 % osób, które miały opuścić Unię, udało się odesłać. Co więcej, zniesienie kontroli na granicach wewnętrznych strefy Schengen musi iść w parze ze wzmocnieniem granic zewnętrznych Unii, a osoby, które w Europie zostaną, muszą szanować wartości, na których opiera się Wspólnota.

Wszystkie te elementy zostały zawarte w sprawozdaniu na temat sytuacji na Morzu Śródziemnym i potrzeby całościowego podejścia UE do problematyki migracji, dlatego zdecydowałem się je poprzeć.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudia Tapardel (S&D), în scris. ‒ Raportul elaborat în cadrul Comisiei LIBE întărește ideea că doar o colaborare transpartinică poate răspunde crizei cu care ne confruntăm în zona Mării Mediterane. Obiectivul nostru este de a-i ajuta pe cei care migrează în Europa, dar și de a ne a ajuta pe noi înșine să gestionăm această situație excepțională.

Cu alte cuvinte, avem nevoie de compasiune și solidaritate, dar și de un set de măsuri care să regleze responsabil fluxul migrației pe termen lung. Numărul mare de imigranți și de refugiați, precum și reacțiile societăților în care aceștia ajung dovedesc că avem nevoie de un sistem european centralizat pentru primirea și integrarea celor nou-veniți.

Salut munca colegilor mei de luare în considerare a acestor aspecte și acord votul meu acestui proiect.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. ‒ J'ai voté pour le rapport de ma collègue. Je partage l'avis selon lequel l'approche de la question des migrations en Europe nécessite d'être profondément et durablement remaniée. Toute stratégie viable à long terme doit couvrir tous les aspects relatifs à la migration et à l'asile, notamment les politiques étrangères et diplomatiques, l'économie mondiale du crime, l'acheminement de l'aide humanitaire et une meilleure assistance aux personnes déjà présentes en Europe.

En outre, la dimension de genre doit être intégrée dans tous les domaines d'action.

 
  
MPphoto
 
 

  Pavel Telička (ALDE), in writing. ‒ The current refugee crisis has shown that our migration system is not suited to today’s realities anymore. We need a collective European response to resolve the current disastrous humanitarian situation and lay the ground for a better future system. While the resolution goes proposes positive steps, some elements are still contradictory and some measures proposed not acceptable in the current situation. I could not support a relocation scheme for refugees. I remain convinced that such schemes are not the correct way to deal with the migration crisis. This is one of the main reasons why I voted against it. There is no doubt that we need to rethink the Dublin regulation and the all migration system on our continent. However, establishing a central collective system for distribution of applicants would be ineffective as long as the EU’s external borders are not secured and migration flows is not effectively managed. A strong European Border and Coast Guard is an essential measure in this respect. It is only once this is done that we can progressively establish a new EU Asylum system, based on a fair sharing of responsibility between Member States.

 
  
MPphoto
 
 

  Isabelle Thomas (S&D), par écrit. ‒ L'Union européenne doit relever le défi de l'arrivée de milliers de réfugiés, fuyant la guerre et les persécutions au Moyen—Orient. L'efficacité et l'exigence morale appellent une réponse commune, basée sur la solidarité et la responsabilité des États membres.

Le Parlement s'est mobilisé pour rappeler les États membres à leurs engagements: ceux-ci ont promis d'accueillir 160 000 réfugiés depuis la Grèce et l'Italie et doivent agir immédiatement! Il est inacceptable qu'à ce jour, seuls 600 d'entre eux aient effectivement été relocalisés.

Le Parlement appelle à une refonte en profondeur du système d'asile et des règles de Dublin, inadaptés à la situation. Nous demandons à la Commission de préparer une proposition législative ambitieuse, instaurant un système d'asile européen centralisé, à même de répartir de manière juste, solidaire et contraignante, les réfugiés au sein de l'Union. Nous exigeons également la création de passages sûrs et légaux, afin d'éviter que les réfugiés aient recours aux passeurs, au péril de leurs vies.

Notre Union est à la croisée des chemins: soit nous parvenons à déterminer une réponse commune et solidaire, qui renforcera nos institutions; soit les égoïsmes nationaux prendront l'ascendant, et l'Union disparaîtra.

 
  
MPphoto
 
 

  László Tőkés (PPE), írásban. ‒ A migrációs válság nem összemosható a menekültügyi helyzet válságával, mint ahogy nem adhat választ egyes tagállamok demográfiai problémáira sem. Az Európába tartó tömegek csupán töredéke valódi menekült, akiken a legtöbbet az országukhoz közeli befogadó táborok támogatásával segíthetünk. Ha ott méltó körülmények, egészségügyi ellátás és oktatás biztosítható számukra, úgy megkönnyítjük, hogy a helyzet stabilizálódásával visszatérhessenek hazájukba.

Ugyanakkor a jobb megélhetés reményében érkező bevándorló tömegek számára minden félreérthető gesztus meghívóként értelmeződik. A szolidaritásnak több formája lehet, nem a mesterségesen kiszabott kötelező kvóták hordozzák a megoldást.

A magyar néppárti delegáció nem szavazhatta meg a ma elfogadott migrációról szóló jelentést, mert elfogadhatatlan, hogy központilag mondják meg, kit ültetnek a nyakunkra, és hogy mások döntsék el azt, kit kell beengedni saját tagállamainkba, és kivel kell együtt élni.

 
  
MPphoto
 
 

  Ruža Tomašić (ECR), napisan. ‒ Budući da smatram da izvješće o stanju na Sredozemlju i potrebi za cjelovitim pristupom Europske unije migraciji ne nudi održivo rješenje za trenutačnu krizu s kojom se suočava Europa te da ne daje jasne prijedloge kako se boriti s migrantskom krizom, glasovala sam protiv.

Naime, smatram da neizdrživi pritisak na europske granice ne možemo smanjiti pukom primjenom skupih tehnoloških rješenja, već promjenom migracijske politike i politike azila. Također, velik broj migranta dolazi iz zemalja koje nisu pogođene sukobima, a ovim izvješćem nisu ponuđena rješenja za takve slučajeve.

 
  
MPphoto
 
 

  Romana Tomc (PPE), pisno. ‒ Poročilo o razmerah v Sredozemlju in potrebi po celostnem pristopu EU k migraciji sem podprla.

Poročilo je rezultat skoraj enoletnega dela v odboru LIBE, 8 delovnih dokumentov, izmenjave mnenj s strokovnjaki in velikim številom zainteresiranih strani, ene LIBE operacije v Lampedusi, povezane z varnostjo in reševanjem in ene operacije, povezane s sodelovanjem med EU in Tunizijo na področju migracij, azila in upravljanja meja.

Cilj poročila je oceniti različne poglede, ki so delikatni na področju migracij, azila in upravljanja meja, razviti vrsto priporočil in poročanj v obliki strateškega poročila s pobudo vseobsegajočega načrta, v smeri kratko, srednje in dolgoročnega odziva.

 
  
MPphoto
 
 

  Yana Toom (ALDE), kirjalikult. ‒ Euroopa Liit on pagulaste vastuvõtmise ja migratsiooniga seonduvate reformide lävel. Vanad reeglid ei kehti, muudatused on vajalikud. Missugusteks need kujunevad – otsustatakse lähinädalatel.

Aruanne räägib õigustatult vajalikest reformidest. Kuid paljud minu fraktsiooni liikmed, nagu ka mina ise, lähtuvad radikaalsematest positsioonidest. Kui Euroopa tahab saada tähtsaks rahvusvaheliseks mänguriks ning tagada sisemise stabiilsuse ja turvalisuse kriisiolukordades - nagu tänapäeval -, siis föderaliseerimise suunas liikumisele alternatiivi pole.

Teisisõnu, me vajame suurte volitustega üleeuroopalisi politseistruktuure ja teenistusi, mis tegelevad pagulaste küsimustega. Vajalik on anda piirivalve, terrorismivastase võitluse ja pagulasseisundi andmise küsimused üle riikideülesele (üleeuroopalisele) tasandile.

 
  
MPphoto
 
 

  Estefanía Torres Martínez (GUE/NGL), por escrito. ‒ Nos abstenemos en la votación por considerar que, a pesar de ciertos avances respecto del texto original y respecto de los actuales términos de la política migratoria y de asilo de la UE, el texto viene a consagrar la validez del inaceptable e ilegal Acuerdo UE-Turquía que supone la irresponsable deslocalización de la gestión del sistema de migración y de asilo y refugio europeo hacia países donde el irrespeto a los derechos humanos es evidente y sistemática

 
  
MPphoto
 
 

  Ulrike Trebesius (ECR), schriftlich. ‒ Der Initiativbericht versucht, eine ganzheitliche Antwort auf die Herausforderungen zu geben, welche mit den aktuellen Migrations- und Flüchtlingsbewegungen nach Europa verbunden sind. Dabei enthält der Bericht gute Ansätze, etwa wenn es um die Bekämpfung von Menschenhandel und Schleusertum, die Verbesserung von Rettungsmaßnahmen für Migranten oder um die Verstärkung der Hilfe für Schutzbedürftige vor Ort geht.

Allerdings sollen nach dem Willen der Berichterstatter Zwangsumverteilungen von Asylbewerbern auf die einzelnen EU-Mitgliedstaaten eingeführt werden. Wie die vergangenen Monate gezeigt haben, wird dies nicht funktionieren. Weitaus vielversprechender wäre es, den humanitären Verpflichtungen gegenüber Schutzbedürftigen vorzugsweise in krisennahen Regionen nachzukommen und die Mitgliedstaaten zusätzlich mittels freiwilliger Verpflichtungen bezüglich der Aufnahme von Asylbewerbern einzubinden. Der Bericht befürwortet im Weiteren eine verstärkte wirtschaftlich motivierte Migration nach Europa, was angesichts teilweise hoher Arbeitslosenzahlen in einzelnen Mitgliedsländern realitätsfern ist.

Daher habe ich den Bericht abgelehnt.

 
  
MPphoto
 
 

  Ramon Tremosa i Balcells (ALDE), in writing. ‒ I voted for the report hoping that it will help to find a European solution to the refugee crisis.

I am really worried by the attitude of Member States that don’t want to comply (or make no efforts) in order to achieve the quota distributed by the European Commission. What’s more, I find deeply disappointing that this has forced the EU to a bad deal with Turkey that should be revised in order to tackle many concerns voiced by civil society groups and the European Parliament, which has been totally sidelined from finding solutions to the crisis.

 
  
MPphoto
 
 

  Mylène Troszczynski (ENF), par écrit. ‒ Ce rapport concerne la déferlante migratoire actuelle en provenance de la Méditerranée.

Ce rapport est le fruit du lobby pro-immigration et milite notamment pour la création de «nouveaux itinéraires sûrs et licites» pour permettre aux demandeurs d'asile et aux réfugiés d'entrer dans l'Union européenne, pour l’établissement de canaux de migration économique légale «appropriés», et encourage les États membres à «veiller à préserver l'unité familiale». Il veut donc faciliter l’effet boule de neige du regroupement familial.

J'ai voté contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL), por escrito. ‒ Nos abstenemos en la votación por considerar que, a pesar de ciertos avances respecto del texto original y respecto de los actuales términos de la política migratoria y de asilo de la UE, el texto viene a consagrar la validez del inaceptable e ilegal Acuerdo UE-Turquía que supone la irresponsable deslocalización de la gestión del sistema de migración y de asilo y refugio europeo hacia países donde el irrespeto a los derechos humanos es evidente y sistemático.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivo Vajgl (ALDE), in writing. ‒ I voted in favour of the report on the situation in the Mediterranean and the need for a holistic EU approach to migration. The report analyses the current state of affairs touching upon the matters such as trafficking and exploitation of illegal immigrants, border management and visa policy and the overall complexity and tragedy of the unsafe refugee routes. The report underlines solidarity as the principle upon which Union action on migration is based, where the main priority is to save lives, calling for strengthening of the search and rescue capacities.

 
  
MPphoto
 
 

  Ramón Luis Valcárcel Siso (PPE), por escrito. ‒ Hablamos de un informe que es fruto de más de un año de trabajo en la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y que tiene como objetivo evaluar las distintas políticas puestas en marcha en el área de la migración, el asilo y el control de fronteras así como desarrollar una batería de recomendaciones a realizar tanto a corto, como a medio y largo plazo.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Valenciano (S&D), por escrito. ‒ La crisis de refugiados ha demostrado que el enfoque actual hacía la inmigración en la UE no es sostenible. Este informe holístico intenta dar una respuesta global y por eso he votado a favor del mismo.

La inmigración es acaso el reto más importante que la UE tiene planteado porque, al igual que la crisis de los refugiados, nos confronta con la cuestión de la solidaridad como base del modelo europeo. Cómo tratamos a las personas que vienen a la UE en busca de un mañana mejor dice mucho de lo que somos.

La importancia de este informe radica en que aborda las principales cuestiones que caracterizan el reto migratorio. Entre las más importantes destacan la reforma del Sistema de Dublín, las operaciones de salvamento en el mar, para evitar que el Mediterráneo siga convirtiéndose en una fosa submarina y el establecimiento de un mecanismo permanente y jurídicamente vinculante que establezca una cuota de reparto de refugiados entre los Estados miembros. Además es importante la inclusión de los Visados Humanitarios y promover vías de acceso legales y seguras a la UE, así como redoblar nuestro compromiso contra las mafias que explotan personas y mejorar las políticas de acogida e integración.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), in writing. ‒ It is universally acknowledged that at the moment we face the biggest refugee crisis in Europe since the end of the Second World War. The seemingly unending bloodshed in Syria, as well as global issues of poverty and climate change have brought us face-to-face with a very real challenge. We cannot afford to sit idly by and ignore this problem. I therefore voted in favour of this report, for reasons that I will outline below. This is not just a European problem, this is a global problem but one that can have a European solution if we have the courage to act on the impeccably Labour principle of solidarity, solidarity between people and solidarity between countries. Member States urgently need to uphold their responsibilities and show solidarity with countries on the periphery such as Greece and Italy by offering humanitarian assistance and quickly implementing the relocation agreement as well as working together to enhance safer and legal routes to Europe. If the only routes into Europe are the illegal ones, then people will take them in ever greater numbers. We cannot morally afford to see more drowned children, or leave peripheral Member States with a burden that they cannot hope to shoulder alone.

 
  
MPphoto
 
 

  Hilde Vautmans (ALDE), schriftelijk. ‒ Ik was in de Liberale Fractie verantwoordelijk voor dit dossier. De huidige vluchtelingencrisis bewijst steeds opnieuw dat ons huidige systeem voor migratie niet meer werkbaar is in de hedendaagse realiteit. In Europa hebben we dringend nood aan een collectief Europees antwoord op deze crisis. Alleen op die manier kunnen we de dramatische humanitaire situatie van vandaag oplossen.

 
  
MPphoto
 
 

  Paavo Väyrynen (ALDE), kirjallinen. ‒ Euroopan parlamentti äänesti tänään maahanmuuttoa käsittelevästä päätöslauselmasta, joka ajaa keskitetyn turvapaikkajärjestelmän luomista EU:lle. Äänestin päätöslauselman hyväksymistä vastaan, sillä en pidä paperissa esitettävää mallia kannatettavana. Päätöksenteon pitää pysyä jäsenmaissa. Koordinaatiota jäsenmaiden välillä tulee jatkaa ja syventää.

Pakolaisia tulee auttaa EU:n ulkopuolella olevilla pakolaisleireillä, joilla yhdessä UNHCR:n asiantuntijoiden kanssa ratkaistaan, kenelle turvapaikka myönnetään. Turvapaikan saaneita otetaan vastaan kansallisten pakolaiskiintiöiden puitteissa. Kaikkien jäsenmaiden tulee avata kiintiö. Niillä henkilöillä, joille on myönnetty turvapaikka yhdessä jäsenmaassa, tulisi olla oikeus liikkua jäsenmaasta toiseen.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), par écrit. ‒ Triste anniversaire que l'adoption de ce rapport, commencé en avril 2015 après la mort de près de 800 migrants lors d'un naufrage au sud de l'Italie.

Un an après, le bilan de la crise humanitaire ne cesse de s'alourdir. Pourtant les chefs d'État et de gouvernement font preuve d'un cynisme croissant. Non contents de ne pas se montrer à la hauteur, ils prennent des décisions dangereuses: remise en cause du droit d'asile, "tri des réfugiés", en passant par l'accord scandaleux passé entre l'Union européenne et la Turquie, rien n'est trop choquant pour empêcher l'accès des réfugiés au sol européen.

Ce rapport rappelle, à juste titre, la nécessité de voies légales d'accès, de renforcement de la recherche et du sauvetage en mer et de la reconnaissance mutuelle des décisions d'asile.

Malheureusement, il n'est pas vraiment critique des décisions prises ces derniers mois. Pire, il est favorable aux accords de réadmission, à la mise en place d'une liste européenne de pays tiers dits sûrs et à la mise en place de garde-côtes européens.

Mon groupe, la GUE/NGL, a déposé un certain nombre d'amendements visant à dénoncer ces décisions, tous ont été rejetés.

Ce rapport sans aucune critique rate son objectif, je me suis abstenue pour soutenir à minima les quelques points positifs.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Viegas (GUE/NGL), por escrito. ‒ Lamentavelmente, não se encontra neste documento um único parágrafo ou uma única linha de texto que denuncie as responsabilidades da União Europeia e que condene as medidas que têm sido implementadas.

Os eixos essenciais da chamada política migratória da UE face a esta gravíssima crise humanitária visam o aprofundamento da "Europa Fortaleza", com a criminalização e expulsão dos refugiados e migrantes, promovendo uma agenda xenófoba e racista a par de outras práticas discriminatórias, de intolerância, autoritárias e antidemocráticas.

O acordo recentemente celebrado é bem ilustrativo da hipocrisia da UE e da total ausência de elementares valores de respeito pelos direitos humanos e democráticos quando, para lá do compromisso dos 3 mil milhões de euros, acena com a adesão da Turquia à União Europeia como contrapartida para servir de Estado tampão, retendo no seu território e nas suas fronteiras as vagas de refugiados.

Pelo exposto, o voto contra.

 
  
MPphoto
 
 

  Harald Vilimsky (ENF), schriftlich. ‒ Die Schaffung eines EU-weiten zentralen Systems für die Zuteilung von Asylanträgen und für die Zuteilung von deren „Zuständigkeit“, das Recht auf Freizügigkeit für Asylanten sowie der Vorschlag, in Fällen von Asyl systematisch von der Verhängung der Strafen abzusehen, ist strikt abzulehnen.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniele Viotti (S&D), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della relazione sulla situazione della migrazione nel Mediterraneo. L'obiettivo della relazione è di determinare una visione comune a tutti gruppi sugli aspetti più rilevanti delle politiche di migrazione. Gli argomenti trattati sono la solidarietà, l'integrazione e la revisione della convenzione di Dublino per identificare e bloccare i trafficanti di essere umani. Altri argomenti trattati fanno riferimento al lavoro legato alla migrazione, riconoscimento del diritto di asilo e cooperazione con paesi esterni all'UE. Sono convinto che questa relazione ponga le basi per migliorare lo scenario della migrazione in Europa.

 
  
MPphoto
 
 

  Udo Voigt (NI), schriftlich. ‒ Hier war aus Gründen der nationalen und europäischen Verantwortung Ablehnung geboten. Anders als der zur Abstimmung stehende Bericht suggeriert, kann weder eine „Steuerung“ der Migration noch die Sorge um Wohlergehen und Sicherheit nach Europa drängender „Flüchtlinge“ im Mittelpunkt der EU-Mittelmeerpolitik stehen; auch die Hervorhebung der Bedeutung einer gesteuerten Zuwanderung für den europäischen Arbeitsmarkt ist verfehlt. Migration gilt es einzig und allein abzuwehren (und nicht zu „steuern“), und im Vordergrund eines europäischen Grenzregimes muss in erster Linie die Verhinderung weiterer Zuwanderung stehen.

 
  
MPphoto
 
 

  Beatrix von Storch (EFDD), schriftlich. Die Entschließung des Europäischen Parlaments zu der Lage im Mittelmeerraum und der Notwendigkeit eines ganzheitlichen Ansatzes der EU für Migration habe ich abgelehnt. Der Text fordert unter anderem einen verbindlichen Mechanismus für die Verteilung von Asylbewerbern auf die Mitgliedstaaten, was ich klar ablehne. Darauffolgend fordert die Entschließung eine unionsweite Regelung des Asylantenstatus, wonach jeder Asylbewerber als Person betrachtet würde, die Asyl in der gesamten Union und nicht in einem einzelnen Mitgliedstaat sucht. Das ist ein Schritt in Richtung Abschaffung von nationaler Souveränität, was ich klar ablehne. Es ist das Recht eines souveränen Mitgliedstaats, frei über die Aufnahme von Personen zu entscheiden. Eine zwingende EU-Regelung ist in dem Fall eine Interferenz in das Subsidiaritätsprinzip. Da der Bericht die Kompetenzen der EU überschreitet, habe ich ihn abgelehnt.

 
  
MPphoto
 
 

  Julie Ward (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of the report which gives key recommendations to the Commission as well as Member States to ensure a compassionate and organised response to the biggest refugee crisis since the Second World War. The refugee crisis has shown that the current EU approach to migration is not sustainable. We need to have a complete rethink in order to create a system that is fit for the 21st Century. This report outlines the European Parliament's vision of what that could look like. Europe urgently needs to take a global approach to migration based on the principle of solidarity. Member States urgently need to uphold their responsibilities and show solidarity with countries on the periphery, such as Greece and Italy, by offering humanitarian assistance, quickly implementing the relocation agreement and working together to enhance safer and legal routes to Europe. We also need to ensure that the voices of migrants and refugees are heard and in that respect I was pleased to attend the recent parliamentary screening of Jakob Brossman’s award-winning film ‘Lampedusa in Winter’.

 
  
MPphoto
 
 

  Glenis Willmott (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of this report, which gives key recommendations to the Commission as well as Member States to ensure a compassionate and organised response to the biggest refugee crisis since the Second World War. Member countries urgently need to uphold their responsibilities and show solidarity with countries on the periphery such as Greece and Italy by offering humanitarian assistance, quickly implementing the relocation agreement and working together to enhance safer and legal routes to Europe.

 
  
MPphoto
 
 

  Θεόδωρος Ζαγοράκης (PPE), γραπτώς. ‒ Έδωσα την θετική μου ψήφο στην έκθεση σχετικά με την κατάσταση στην περιοχή της Μεσογείου και την ανάγκη για μια ολιστική προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά τη μετανάστευση. Η αντιμετώπιση του μεταναστευτικού και προσφυγικού ζητήματος θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό την πορεία της ΕΕ τα επόμενα χρόνια. Μόνο μέσω μιας κοινής ευρωπαϊκής λύσης μπορούμε να δούμε ουσιαστικά αποτελέσματα.

 
  
MPphoto
 
 

  Flavio Zanonato (S&D), per iscritto. ‒ La relazione sulla situazione nel Mediterraneo è di grande importanza. Il testo propone un quadro completo di tutte le misure ad ora adottate dall'Unione europea per far fronte all'emergenza profughi e, per ciascuna di esse, elenca una serie di correzioni possibili per renderle ancora più efficaci.

I principi alla base della storia dell'Unione europea vengono affermati a più riprese: si tratta di solidarietà, responsabilità e rispetto dei diritti umani. Questa è l'identità europea che dobbiamo difendere, impegnandoci a dare concreto aiuto a quanti ogni giorno affrontano un viaggio travagliato e dagli incerti esiti per trovare speranze di vita migliore.

Tra le varie proposte, ho particolarmente apprezzato l'indicazione di rivedere il regolamento di Dublino, in modo da ripartire con maggiore equità la gestione dei rifugiati tra i diversi Stati membri, e la richiesta di implementare i canali di accesso legali all'Europa per contrastare efficacemente il traffico di esseri umani.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberts Zīle (ECR), rakstiski. ‒ Es nobalsoju pret Eiropas Parlamenta rezolūciju par vajadzību pēc ES holistiskas pieejas migrācijas jomā, jo tā uzsver, ka centralizēta patvēruma sistēma ļaus efektīvi atrisināt migrantu un patvēruma meklētāju pieplūdumu. Populisms — lai arī iekrāsots dažādās nokrāsās — vismaz pašlaik Eiropas Parlamentā izrādās spēcīgāks. Turklāt to īsteno kreisi un centriski orientētie Parlamenta kolēģi, no kuriem vairākums necer iegūt politisko varu dalībvalstīs. Tādēļ, piemēram, ES Padomes nostāja šajā jautājumā tomēr ir cita, un vērojama pagriešanās uz saprātīgu un reālu lēmumu pieņemšanas ceļu.

Ir jāsaprot, ka piespiedu brīvprātīgās kvotas, kas šoreiz ietērptas solidaritātes čaulā, nestrādā, jo noslēgumā tas nav izdevīgi ne vairākumam dalībvalstu, ne arī pašiem migrantiem, kas, balstoties uz piedāvāto plānu, pret viņu gribu tiktu nosūtīti uz dažādām dalībvalstīm ar dažādu dzīves līmeni un sociālajām garantijām. Turklāt tas neatrisina sekundārās kustības ierobežošanas jautājumu, bet gluži pretēji — ja liels vairākums migrantu un patvēruma meklētāju piespiedu kārtā atrodas valstīs, kurās viņi labprātāk nevēlētos nonākt, tas rada nopietnus riskus Šengenas zonas pastāvēšanai.

Dublinas regulas pamatprincipam ir jāpaliek spēkā. Kā arī jāpanāk, ka jebkurš migrants, kas maksājis kontrabandistiem, tiek aizsūtīts atpakaļ; un tikai patiesi no kara apdraudējuma bēgošie savu bēgļa statusu iegūtu trešo valstu nometnēs, kur konkrētai dalībvalstij pieteiktu savu statusa izskatīšanu.

 
  
MPphoto
 
 

  Jana Žitňanská (ECR), písomne. ‒ Správu vytvorenú z iniciatívy dvoch politických skupín, Európskej ľudovej strany a Skupiny progresívnej aliancie socialistov a demokratov, som nepodporila. Správa mala načrtnúť postoj Európskeho parlamentu k otázke migrácie a azylového systému v odpovedi na Agendu pre migráciu zverejnenú Európskou komisiou v máji 2015. Správa hovorí najmä o potrebe holistického prístupu k migrácii, avšak v konečnom dôsledku jej chýba akákoľvek ambicióznosť a riešenie problému. Hlavné návrhy na riešenie otázky sa sústreďujú okolo povinného relokačného systému, s ktorým od začiatku nesúhlasím, ako aj okolo nového návrhu centralizovanej azylovej procedúry, v rámci ktorej by už žiadatelia o azyl nežiadali na úrovni jednotlivých štátov, ale na úrovni Európskej únie. Takýto návrh riešenia nemôžem podporiť, keďže zastávam názor, že azylová procedúra by nemala byť prenesená do rúk Európskej únie a naďalej by mala byť ponechaná v kompetencii jednotlivých členských štátov. Rovnako nepodporujem povinné kvóty a od začiatku zastávam názor, že utečeneckú krízu je možné zvládnuť jedine na princípe dobrovoľnej solidarity členských štátov. Z týchto dôvodov som hlasovala proti správe.

 
  
MPphoto
 
 

  Kosma Złotowski (ECR), na piśmie. ‒ Kryzys migracyjny to problem, który jest skutkiem niestabilności politycznej i bardzo złych warunków bytowych na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Wszystkie propozycje rozwiązania tego problemu, które wychodzą z instytucji europejskich, odnoszą się tylko do spraw bieżących i leczenia objawów tego kryzysu, nie można tam jednak znaleźć nic nowego w kwestii rozwiązania fundamentalnego problemu – powstrzymania rozkładu państw znajdujących się w najbliższym sąsiedztwie Unii Europejskiej.

To sprawozdanie to kolejny tego typu głos niewnoszący nic nowego i powielający dotychczasowe błędne rozumowanie. Postulatem, z którym szczególnie nie mogę się zgodzić, jest wezwanie do kontynuowania polityki relokacji tzw. uchodźców. Taka polityka prowadzona bez właściwego przygotowania, bez możliwości weryfikacji tożsamości osób relokowanych i bez uwzględnienia woli państw członkowskich pogłębia kryzys i osłabia autorytet instytucji europejskich. UE powinna skupiać się na przeciwdziałaniu masowej imigracji i polepszaniu warunków życia w obozach dla uchodźców w Libanie czy Turcji.

Liberalizacja przepisów w zakresie azylu i przekraczania granic strefy Schengen zwiększy zagrożenie terroryzmem i doprowadzi do eskalacji kryzysu migracyjnego. W efekcie wiele państw członkowskich na własną rękę podejmie działania mające na celu zabezpieczenie swoich granic, co grozi rozpadem strefy Schengen. To sprawozdanie oddala perspektywę skutecznego rozwiązania kryzysu migracyjnego dotykającego Europę. Głosowałem przeciw jego przyjęciu.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Zorrinho (S&D), por escrito. ‒ Votei favoravelmente o relatório Metsola/Kyenge que propõe uma abordagem holística para a migração na UE. O relatório insta à manutenção de operações de busca e salvamento permanentes e eficazes para evitar a perda de mais vidas no mar Mediterrâneo. Em paralelo, solicita-se a revisão da gestão de pedidos de asilo na UE substituindo o atual sistema de Dublim por um sistema europeu centralizado para distribuir os refugiados de uma forma mais justa e transparente. O relatório prevê ainda a criação de vistos humanitários para permitir que o seu titular viaje diretamente para o país onde pretende pedir asilo. A crise de refugiados demonstrou que a atual abordagem da UE para a migração não é sustentável, pelo que precisamos de uma revisão completa para criar um sistema de resposta que corresponda ao século XXI.

 
  
MPphoto
 
 

  Milan Zver (PPE), pisno. Podprl sem poročilo o razmerah v Sredozemlju.

Ob podanih ugotovitvah pa dodajam, da EU potrebuje celosten pristop k reševanju migrantske krize, ki je povezana tudi z varnostno situacijo.

Potrebno je predvsem zavarovati zunanje meje, pospešiti vzpostavljanje Evropske obmejne in obalne straže, finančno in kadrovsko podpreti Frontex in Europol ter se postaviti po robu izsiljevanju Turčije.

Poudarjam pa, da sem odločno proti tako imenovani dialoški ali dvosmerni integraciji, saj predpostavlja medsebojno prevzemanje vrednotnih in vedenjskih obrazcev.

 
Aviso jurídico - Política de privacidad