Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Rozpravy
Úterý, 12. dubna 2016 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Zahájení zasedání
 2.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení): viz zápis
 3.Situace ve Středomoří a nutnost uceleného přístupu EU k migraci (rozprava)
 4.Opatření ke zmírnění krize evropského zemědělství (rozprava)
 5.Hlasování
  5.1.Produkty pocházející z některých států, které jsou součástí skupiny států AKT (A8-0010/2016 - Jarosław Wałęsa) (hlasování)
  5.2.Rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství v odvětví rybolovu s Dánskem a Grónskem (A8-0067/2016 - Marco Affronte) (hlasování)
  5.3.Dohoda EU-Macao o některých aspektech leteckých služeb (A8-0072/2016 - Dieter-Lebrecht Koch) (hlasování)
  5.4.Minimální základní sazba daně z přidané hodnoty (A8-0063/2016 - Peter Simon) (hlasování)
  5.5.Dohoda o strategické spolupráci mezi Brazílií a Europolem (A8-0070/2016 - Claude Moraes) (hlasování)
  5.6.Žádost, aby byl Hermann Winkler zbaven imunity (A8-0062/2016 - Angel Dzhambazki) (hlasování)
  5.7.Aspekty rybolovu v rámci mezinárodní dohody o mořské biologické rozmanitosti (A8-0042/2016 - Norica Nicolai) (hlasování)
  5.8.Plemenná zvířata a jejich zárodečné produkty (A8-0288/2015 - Michel Dantin) (hlasování)
  5.9.Situace ve Středomoří a nutnost uceleného přístupu EU k migraci (A8-0066/2016 - Roberta Metsola, Kashetu Kyenge) (hlasování)
  5.10.Výroční zprávy o subsidiaritě a proporcionalitě za rok 2012 a 2013 (A8-0301/2015 - Sajjad Karim) (hlasování)
  5.11.Program pro účelnost a účinnost právních předpisů (A8-0208/2015 - Sylvia-Yvonne Kaufmann) (hlasování)
  5.12.Cesta k lepší regulaci jednotného trhu (A8-0278/2015 - Anneleen Van Bossuyt) (hlasování)
  5.13.Vyučování o EU ve škole (A8-0021/2016 - Damian Drăghici) (hlasování)
  5.14.Erasmus+ a další nástroje na podporu mobility v oblasti odborného vzdělávání a přípravy (A8-0049/2016 - Ernest Maragall) (hlasování)
  5.15.Úloha EU v rámci systému mezinárodních finančních, měnových a regulačních orgánů a institucí (A8-0027/2016 - Sylvie Goulard) (hlasování)
  5.16.Drobný pobřežní rybolov v oblastech, které jsou na rybolovu závislé (A8-0044/2016 - Ruža Tomašić) (hlasování)
  5.17.Vnější rozměr společné rybářské politiky, včetně dohod o rybolovu (A8-0052/2016 - Linnéa Engström) (hlasování)
 6.Vysvětlení hlasování
  6.1.Produkty pocházející z některých států, které jsou součástí skupiny států AKT (A8-0010/2016 - Jarosław Wałęsa)
  6.2.Rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství v odvětví rybolovu s Dánskem a Grónskem (A8-0067/2016 - Marco Affronte)
  6.3.Dohoda EU-Macao o některých aspektech leteckých služeb (A8-0072/2016 - Dieter-Lebrecht Koch)
  6.4.Minimální základní sazba daně z přidané hodnoty (A8-0063/2016 - Peter Simon)
  6.5.Dohoda o strategické spolupráci mezi Brazílií a Europolem (A8-0070/2016 - Claude Moraes)
  6.6.Žádost, aby byl Hermann Winkler zbaven imunity (A8-0062/2016 - Angel Dzhambazki)
  6.7.Aspekty rybolovu v rámci mezinárodní dohody o mořské biologické rozmanitosti (A8-0042/2016 - Norica Nicolai)
  6.8.Plemenná zvířata a jejich zárodečné produkty (A8-0288/2015 - Michel Dantin)
  6.9.Situace ve Středomoří a nutnost uceleného přístupu EU k migraci (A8-0066/2016 - Roberta Metsola, Kashetu Kyenge)
  6.10.Výroční zprávy o subsidiaritě a proporcionalitě za rok 2012 a 2013 (A8-0301/2015 - Sajjad Karim)
  6.11.Program pro účelnost a účinnost právních předpisů (A8-0208/2015 - Sylvia-Yvonne Kaufmann)
  6.12.Cesta k lepší regulaci jednotného trhu (A8-0278/2015 - Anneleen Van Bossuyt)
  6.13.Vyučování o EU ve škole (A8-0021/2016 - Damian Drăghici)
  6.14.Erasmus+ a další nástroje na podporu mobility v oblasti odborného vzdělávání a přípravy (A8-0049/2016 - Ernest Maragall)
  6.15.Úloha EU v rámci systému mezinárodních finančních, měnových a regulačních orgánů a institucí (A8-0027/2016 - Sylvie Goulard)
  6.16.Drobný pobřežní rybolov v oblastech, které jsou na rybolovu závislé (A8-0044/2016 - Ruža Tomašić)
  6.17.Vnější rozměr společné rybářské politiky, včetně dohod o rybolovu (A8-0052/2016 - Linnéa Engström)
 7.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 8.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 9.Boj proti terorismu po nedávných teroristických útocích (rozprava)
 10.Účinnost stávajících opatření proti daňovým únikům a praní peněz s ohledem na nedávné odhalení panamských dokumentů (rozprava)
 11.Oprava (článek 231 jednacího řádu): viz zápis
 12.Akty v přenesené pravomoci a prováděcí opatření (čl. 105 odst. 6 a čl. 106 odst. 4 písm. d) jednacího řádu): viz zápis
 13.Rozhodnutí přijatá ohledně daňové transparentnosti ve veřejném sektoru (rozprava)
 14.Hlavní hlediska a základní volby společné zahraniční a bezpečnostní politiky a společné bezpečnostní a obranné politiky (článek 36 SEU) (rozprava)
 15.Situace v Náhorním Karabachu (rozprava)
 16.Politická dohoda o spolupráci mezi EU a Kubou (rozprava)
 17.EU v měnícím se globálním prostředí – více propojený, zpochybňovaný a složitý svět (rozprava)
 18.Provádění a přezkum strategie EU pro Střední Asii (rozprava)
 19.Pořad jednání příštího denního zasedání: viz zápis
 20.Ukončení zasedání
Rozpravy
Revidované vydání (4851 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydání (15601 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí