Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Tirsdag den 12. april 2016 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 3.Situationen i Middelhavet og behovet for en holistisk EU-tilgang til migration (forhandling)
 4.Foranstaltninger til afhjælpning af krisen i den europæiske landbrugssektor (forhandling)
 5.Afstemningstid
  5.1.Ordninger for varer med oprindelse i bestemte AVS-lande (A8-0010/2016 - Jarosław Wałęsa) (afstemning)
  5.2.Fiskeripartnerskabsaftale med Danmark og Grønland: fiskerimuligheder og den finansielle modydelse (A8-0067/2016 - Marco Affronte) (afstemning)
  5.3.Aftale mellem EU og Macao om visse aspekter af lufttrafik (A8-0072/2016 - Dieter-Lebrecht Koch) (afstemning)
  5.4.Minimumsnormalsatsen for moms (A8-0063/2016 - Peter Simon) (afstemning)
  5.5.Aftale om strategisk samarbejde mellem Den Føderative Republik Brasilien og Europol (A8-0070/2016 - Claude Moraes) (afstemning)
  5.6.Anmodning om ophævelse af Hermann Winklers parlamentariske immunitet (A8-0062/2016 - Angel Dzhambazki) (afstemning)
  5.7.De Forenede Nationers havretskonvention: fiskerimæssige aspekter (A8-0042/2016 - Norica Nicolai) (afstemning)
  5.8.Avlsdyr og reproduktionsmateriale herfra (A8-0288/2015 - Michel Dantin) (afstemning)
  5.9.Situationen i Middelhavet og behovet for en holistisk EU-tilgang til migration (A8-0066/2016 - Roberta Metsola, Kashetu Kyenge) (afstemning)
  5.10.Årsrapporterne 2012-2013 om nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet (A8-0301/2015 - Sajjad Karim) (afstemning)
  5.11.Programmet for målrettet og effektiv regulering (A8-0208/2015 - Sylvia-Yvonne Kaufmann) (afstemning)
  5.12.Fremskridt i retning af bedre regulering af det indre marked (A8-0278/2015 - Anneleen Van Bossuyt) (afstemning)
  5.13.EU-undervisning i skolen (A8-0021/2016 - Damian Drăghici) (afstemning)
  5.14.Erasmus+ og andre redskaber til fremme af mobiliteten i forbindelse med erhvervsuddannelse (A8-0049/2016 - Ernest Maragall) (afstemning)
  5.15.EU's rolle i forbindelse med de internationale finansielle, monetære og regulerende institutioner og organer (A8-0027/2016 - Sylvie Goulard) (afstemning)
  5.16.Ikke-industrielt kystfiskeri i fiskeriafhængige områder (A8-0044/2016 - Ruža Tomašić) (afstemning)
  5.17.Den fælles fiskeripolitiks eksterne dimension, herunder fiskeriaftaler (A8-0052/2016 - Linnéa Engström) (afstemning)
 6.Stemmeforklaringer
  6.1.Ordninger for varer med oprindelse i bestemte AVS-lande (A8-0010/2016 - Jarosław Wałęsa)
  6.2.Fiskeripartnerskabsaftale med Danmark og Grønland: fiskerimuligheder og den finansielle modydelse (A8-0067/2016 - Marco Affronte)
  6.3.Aftale mellem EU og Macao om visse aspekter af lufttrafik (A8-0072/2016 - Dieter-Lebrecht Koch)
  6.4.Minimumsnormalsatsen for moms (A8-0063/2016 - Peter Simon)
  6.5.Aftale om strategisk samarbejde mellem Den Føderative Republik Brasilien og Europol (A8-0070/2016 - Claude Moraes)
  6.6.Anmodning om ophævelse af Hermann Winklers parlamentariske immunitet (A8-0062/2016 - Angel Dzhambazki)
  6.7.De Forenede Nationers havretskonvention: fiskerimæssige aspekter (A8-0042/2016 - Norica Nicolai)
  6.8.Avlsdyr og reproduktionsmateriale herfra (A8-0288/2015 - Michel Dantin)
  6.9.Situationen i Middelhavet og behovet for en holistisk EU-tilgang til migration (A8-0066/2016 - Roberta Metsola, Kashetu Kyenge)
  6.10.Årsrapporterne 2012-2013 om nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet (A8-0301/2015 - Sajjad Karim)
  6.11.Programmet for målrettet og effektiv regulering (A8-0208/2015 - Sylvia-Yvonne Kaufmann)
  6.12.Fremskridt i retning af bedre regulering af det indre marked (A8-0278/2015 - Anneleen Van Bossuyt)
  6.13.EU-undervisning i skolen (A8-0021/2016 - Damian Drăghici)
  6.14.Erasmus+ og andre redskaber til fremme af mobiliteten i forbindelse med erhvervsuddannelse (A8-0049/2016 - Ernest Maragall)
  6.15.EU's rolle i forbindelse med de internationale finansielle, monetære og regulerende institutioner og organer (A8-0027/2016 - Sylvie Goulard)
  6.16.Ikke-industrielt kystfiskeri i fiskeriafhængige områder (A8-0044/2016 - Ruža Tomašić)
  6.17.Den fælles fiskeripolitiks eksterne dimension, herunder fiskeriaftaler (A8-0052/2016 - Linnéa Engström)
 7.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 8.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 9.Terrorbekæmpelse efter de seneste terrorangreb (forhandling)
 10.De eksisterende foranstaltningers formålstjenlighed over for skatteunddragelse og pengehvidvaskning i lyset af de seneste Panama Papers-afsløringer (forhandling)
 11.Berigtigelse (forretningsordenens artikel 231): se protokollen
 12.Delegerede retsakter og gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 105, stk. 6, og artikel 106, stk. 4, litra d): se protokollen
 13.Vedtagen beslutning om politik for gennemsigtighed på skatteområdet (forhandling)
 14.Vigtigste aspekter og grundlæggende valg i forbindelse med den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (artikel 36 TEU) (forhandling)
 15.Situationen i Nagorno-Karabakh (forhandling)
 16.Aftale om politisk dialog og samarbejde mellem EU og Cuba (forhandling)
 17.EU i et foranderligt globalt miljø – en tættere forbundet, mere konfliktfyldt og mere kompleks verden (forhandling)
 18.Gennemførelse og gennemgang af EU-strategien for Centralasien (forhandling)
 19.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 20.Hævelse af mødet
Forhandlinger
Revideret udgave (4851 kb)
 
Forhandlinger
Revideret udgave (15601 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik