Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Istungi stenogramm
Teisipäev, 12. aprill 2016 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine) (vt protokoll)
 3.Olukord Vahemerel ja vajadus töötada välja ELi terviklik rändekäsitus (arutelu)
 4.Euroopa põllumajandussektori kriisi leevendusmeetmed (arutelu)
 5.Hääletused
  5.1.Teatavatest AKV riikidest pärit tooted (A8-0010/2016 - Jarosław Wałęsa) (hääletus)
  5.2.Taani ja Gröönimaaga sõlmitud kalandusalases partnerluslepingus sätestatud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus (A8-0067/2016 - Marco Affronte) (hääletus)
  5.3.ELi ja Macau vaheline teatavaid lennundusküsimusi käsitlev leping (A8-0072/2016 - Dieter-Lebrecht Koch) (hääletus)
  5.4.Minimaalne harilik käibemaksumäär (A8-0063/2016 - Peter Simon) (hääletus)
  5.5.Brasiilia ja Europoli vaheline strateegilise koostöö kokkulepe (A8-0070/2016 - Claude Moraes) (hääletus)
  5.6.Hermann Winkleri parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus (A8-0062/2016 - Angel Dzhambazki) (hääletus)
  5.7.Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni mereõiguse konventsiooni kalandusalased aspektid (A8-0042/2016 - Norica Nicolai) (hääletus)
  5.8.Aretusloomad ja aretusmaterjal (A8-0288/2015 - Michel Dantin) (hääletus)
  5.9.Olukord Vahemerel ja vajadus töötada välja ELi terviklik rändekäsitus (A8-0066/2016 - Roberta Metsola, Kashetu Kyenge) (hääletus)
  5.10.Subsidiaarsust ja proportsionaalsust käsitlevad 2012.–2013. aasta aruanded (A8-0301/2015 - Sajjad Karim) (hääletus)
  5.11.Õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programm (A8-0208/2015 - Sylvia-Yvonne Kaufmann) (hääletus)
  5.12.Ühtse turu tulevane parem reguleerimine (A8-0278/2015 - Anneleen Van Bossuyt) (hääletus)
  5.13.ELi käsitlev õpe koolides (A8-0021/2016 - Damian Drăghici) (hääletus)
  5.14.Erasmus+ ja teised vahendid liikuvuse edendamiseks kutsehariduses ja -koolituses (A8-0049/2016 - Ernest Maragall) (hääletus)
  5.15.ELi roll rahvusvaheliste finants-, rahandus- ja reguleerivate asutuste ja organite raamistikus (A8-0027/2016 - Sylvie Goulard) (hääletus)
  5.16.Väikesemahuline rannapüük kalapüügist sõltuvates piirkondades (A8-0044/2016 - Ruža Tomašić) (hääletus)
  5.17.Ühise kalanduspoliitika välismõõde ja kalanduskokkulepped (A8-0052/2016 - Linnéa Engström) (hääletus)
 6.Selgitused hääletuse kohta
  6.1.Teatavatest AKV riikidest pärit tooted (A8-0010/2016 - Jarosław Wałęsa)
  6.2.Taani ja Gröönimaaga sõlmitud kalandusalases partnerluslepingus sätestatud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus (A8-0067/2016 - Marco Affronte)
  6.3.ELi ja Macau vaheline teatavaid lennundusküsimusi käsitlev leping (A8-0072/2016 - Dieter-Lebrecht Koch)
  6.4.Minimaalne harilik käibemaksumäär (A8-0063/2016 - Peter Simon)
  6.5.Brasiilia ja Europoli vaheline strateegilise koostöö kokkulepe (A8-0070/2016 - Claude Moraes)
  6.6.Hermann Winkleri parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus (A8-0062/2016 - Angel Dzhambazki)
  6.7.Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni mereõiguse konventsiooni kalandusalased aspektid (A8-0042/2016 - Norica Nicolai)
  6.8.Aretusloomad ja aretusmaterjal (A8-0288/2015 - Michel Dantin)
  6.9.Olukord Vahemerel ja vajadus töötada välja ELi terviklik rändekäsitus (A8-0066/2016 - Roberta Metsola, Kashetu Kyenge)
  6.10.Subsidiaarsust ja proportsionaalsust käsitlevad 2012.–2013. aasta aruanded (A8-0301/2015 - Sajjad Karim)
  6.11.Õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programm (A8-0208/2015 - Sylvia-Yvonne Kaufmann)
  6.12.Ühtse turu tulevane parem reguleerimine (A8-0278/2015 - Anneleen Van Bossuyt)
  6.13.ELi käsitlev õpe koolides (A8-0021/2016 - Damian Drăghici)
  6.14.Erasmus+ ja teised vahendid liikuvuse edendamiseks kutsehariduses ja -koolituses (A8-0049/2016 - Ernest Maragall)
  6.15.ELi roll rahvusvaheliste finants-, rahandus- ja reguleerivate asutuste ja organite raamistikus (A8-0027/2016 - Sylvie Goulard)
  6.16.Väikesemahuline rannapüük kalapüügist sõltuvates piirkondades (A8-0044/2016 - Ruža Tomašić)
  6.17.Ühise kalanduspoliitika välismõõde ja kalanduskokkulepped (A8-0052/2016 - Linnéa Engström)
 7.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 8.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 9.Terrorismivastane võitlus pärast hiljutisi terrorirünnakuid (arutelu)
 10.Praeguste maksupettuse- ja rahapesuvastaste meetmete tõhusus seoses hiljutise Panama dokumendilekkega (arutelu)
 11.Parandus (kodukorra artikkel 231) (vt protokoll)
 12.Delegeeritud õigusaktid ja rakendusmeetmed (kodukorra artikli 105 lõige 6 ja artikli 106 lõike 4 punkt d) (vt protokoll)
 13.Riikliku maksustamise läbipaistvuse küsimuses vastuvõetud otsused (arutelu)
 14.Ühise välis- ja julgeolekupoliitika ning ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika põhiaspektid ja põhivalikud (ELi lepingu artikkel 36) (arutelu)
 15.Olukord Mägi-Karabahhis (arutelu)
 16.ELi ja Kuuba poliitilise dialoogi ja koostööleping (arutelu)
 17.EL muutuvas maailmas, mis on üha ühendatum, vaidlustatum ja keerukam (arutelu)
 18.ELi Kesk-Aasia strateegia rakendamine ja läbivaatamine (arutelu)
 19.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 20.Istungi lõpp
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (4851 kb)
 
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (15601 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika