Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Tiistai 12. huhtikuuta 2016 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 3.Välimeren tilanne ja tarve kokonaisvaltaiselle EU:n lähestymistavalle muuttoliikkeeseen (keskustelu)
 4.Toimenpiteet Euroopan maatalousalan kriisin lieventämiseksi (keskustelu)
 5.Äänestykset
  5.1.Tietyistä AKT-valtioista peräisin olevat tuotteet (A8-0010/2016 - Jarosław Wałęsa) (äänestys)
  5.2.Tanskan ja Grönlannin kanssa tehty kalastuskumppanuussopimus: kalastusmahdollisuudet ja taloudellinen korvaus (A8-0067/2016 - Marco Affronte) (äänestys)
  5.3.EU:n ja Macaon välinen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskeva sopimus (A8-0072/2016 - Dieter-Lebrecht Koch) (äänestys)
  5.4.Yleisen verokannan vähimmäistaso yhteisessä arvonlisäverojärjestelmässä (A8-0063/2016 - Peter Simon) (äänestys)
  5.5.Brasilian ja Europolin välistä strategista yhteistyötä koskeva sopimus (A8-0070/2016 - Claude Moraes) (äänestys)
  5.6.Hermann Winklerin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (A8-0062/2016 - Angel Dzhambazki) (äänestys)
  5.7.Yhdistyneiden kansakuntien merioikeusyleissopimus: kalastukseen liittyvät näkökulmat (A8-0042/2016 - Norica Nicolai) (äänestys)
  5.8.Jalostuseläimet ja niiden sukusolut ja alkiot (A8-0288/2015 - Michel Dantin) (äänestys)
  5.9.Välimeren tilanne ja tarve kokonaisvaltaiselle EU:n lähestymistavalle muuttoliikkeeseen (A8-0066/2016 - Roberta Metsola, Kashetu Kyenge) (äänestys)
  5.10.Vuosikertomukset 2012–2013 toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteista (A8-0301/2015 - Sajjad Karim) (äänestys)
  5.11.Sääntelyn toimivuutta ja tuloksellisuutta koskeva ohjelma (A8-0208/2015 - Sylvia-Yvonne Kaufmann) (äänestys)
  5.12.Kohti parempaa sisämarkkinasääntelyä (A8-0278/2015 - Anneleen Van Bossuyt) (äänestys)
  5.13.EU-asioiden oppiminen koulussa (A8-0021/2016 - Damian Drăghici) (äänestys)
  5.14.Erasmus+ ja muut välineet ammatillisen koulutuksen liikkuvuuden edistämiseksi (A8-0049/2016 - Ernest Maragall) (äänestys)
  5.15.EU:n rooli kansainvälisissä rahoitus-, valuutta- ja sääntelylaitoksissa ja -elimissä (A8-0027/2016 - Sylvie Goulard) (äänestys)
  5.16.Pienimuotoinen rannikkokalastus kalastuksesta riippuvaisilla alueilla (A8-0044/2016 - Ruža Tomašić) (äänestys)
  5.17.YKP:n ulkoinen ulottuvuus, kalastussopimukset mukaan lukien (A8-0052/2016 - Linnéa Engström) (äänestys)
 6.Äänestysselitykset
  6.1.Tietyistä AKT-valtioista peräisin olevat tuotteet (A8-0010/2016 - Jarosław Wałęsa)
  6.2.Tanskan ja Grönlannin kanssa tehty kalastuskumppanuussopimus: kalastusmahdollisuudet ja taloudellinen korvaus (A8-0067/2016 - Marco Affronte)
  6.3.EU:n ja Macaon välinen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskeva sopimus (A8-0072/2016 - Dieter-Lebrecht Koch)
  6.4.Yleisen verokannan vähimmäistaso yhteisessä arvonlisäverojärjestelmässä (A8-0063/2016 - Peter Simon)
  6.5.Brasilian ja Europolin välistä strategista yhteistyötä koskeva sopimus (A8-0070/2016 - Claude Moraes)
  6.6.Hermann Winklerin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (A8-0062/2016 - Angel Dzhambazki)
  6.7.Yhdistyneiden kansakuntien merioikeusyleissopimus: kalastukseen liittyvät näkökulmat (A8-0042/2016 - Norica Nicolai)
  6.8.Jalostuseläimet ja niiden sukusolut ja alkiot (A8-0288/2015 - Michel Dantin)
  6.9.Välimeren tilanne ja tarve kokonaisvaltaiselle EU:n lähestymistavalle muuttoliikkeeseen (A8-0066/2016 - Roberta Metsola, Kashetu Kyenge)
  6.10.Vuosikertomukset 2012–2013 toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteista (A8-0301/2015 - Sajjad Karim)
  6.11.Sääntelyn toimivuutta ja tuloksellisuutta koskeva ohjelma (A8-0208/2015 - Sylvia-Yvonne Kaufmann)
  6.12.Kohti parempaa sisämarkkinasääntelyä (A8-0278/2015 - Anneleen Van Bossuyt)
  6.13.EU-asioiden oppiminen koulussa (A8-0021/2016 - Damian Drăghici)
  6.14.Erasmus+ ja muut välineet ammatillisen koulutuksen liikkuvuuden edistämiseksi (A8-0049/2016 - Ernest Maragall)
  6.15.EU:n rooli kansainvälisissä rahoitus-, valuutta- ja sääntelylaitoksissa ja -elimissä (A8-0027/2016 - Sylvie Goulard)
  6.16.Pienimuotoinen rannikkokalastus kalastuksesta riippuvaisilla alueilla (A8-0044/2016 - Ruža Tomašić)
  6.17.YKP:n ulkoinen ulottuvuus, kalastussopimukset mukaan lukien (A8-0052/2016 - Linnéa Engström)
 7.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 8.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 9.Terrorismin vastainen toiminta viimeaikaisten terrori-iskujen jälkeen (keskustelu)
 10.Verovilpin ja rahanpesun vastaisten nykyisten toimien tehokkuus äskeisen Panaman tietovuodon valossa (keskustelu)
 11.Oikaisu (työjärjestyksen 231 artikla): ks. pöytäkirja
 12.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset ja täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta ja 106 artiklan 4 kohdan d alakohta): ks. pöytäkirja
 13.Verotietojen julkisuudesta tehty päätös (keskustelu)
 14.Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan ja yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan keskeiset näkökohdat ja perusvalinnat (SEU 36 artikla) (keskustelu)
 15.Vuoristo-Karabahin tilanne (keskustelu)
 16.EU:n ja Kuuban poliittinen ja yhteistyötä koskeva sopimus (keskustelu)
 17.EU muuttuvassa globaalissa toimintaympäristössä – yhteenliitetympi, kiistanalaisempi ja monimutkaisempi maailma (keskustelu)
 18.EU:n Keski-Aasian strategian täytäntöönpano ja uudelleentarkastelu (keskustelu)
 19.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 20.Istunnon päättäminen
Puheenvuorot
Lopullinen versio (4851 kb)
 
Puheenvuorot
Lopullinen versio (15601 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö