Előző 
 Következő 
PVTACRE
Viták
2016. április 12., Kedd - StrasbourgLektorált változat
 1.Az ülés megnyitása
 2.Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok bejelentése): lásd a jegyzőkönyvet
 3.A Földközi-tenger térségében kialakult helyzet és a migrációval kapcsolatos átfogó uniós megközelítés szükségessége (vita)
 4.Az európai mezőgazdasági ágazat válságának enyhítését célzó intézkedések (vita)
 5.Szavazások órája
  5.1.Az AKCS-államok csoportjának egyes tagjaiból származó termékek (A8-0010/2016 - Jarosław Wałęsa) (szavazás)
  5.2.Halászati partnerségi megállapodás Dániával és Grönlanddal: halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás (A8-0067/2016 - Marco Affronte) (szavazás)
  5.3.Megállapodás az Európai Unió és Makaó között a légi közlekedés bizonyos kérdéseiről (A8-0072/2016 - Dieter-Lebrecht Koch) (szavazás)
  5.4.A héa minimális általános mértéke (A8-0063/2016 - Peter Simon) (szavazás)
  5.5.Megállapodás Brazília és az Europol között stratégiai együttműködésről (A8-0070/2016 - Claude Moraes) (szavazás)
  5.6.Kérelem Hermann Winkler parlamenti mentelmi jogának felfüggesztésére (A8-0062/2016 - Angel Dzhambazki) (szavazás)
  5.7.Az ENSZ tengerjogi egyezménye: halászati vonatkozások (A8-0042/2016 - Norica Nicolai) (szavazás)
  5.8.A tenyészállatok és szaporítóanyagaik (A8-0288/2015 - Michel Dantin) (szavazás)
  5.9.A Földközi-tenger térségében kialakult helyzet és a migrációval kapcsolatos átfogó uniós megközelítés szükségessége (A8-0066/2016 - Roberta Metsola, Kashetu Kyenge) (szavazás)
  5.10.A 2012. és 2013. évi éves jelentések a szubszidiaritásról és az arányosságról (A8-0301/2015 - Sajjad Karim) (szavazás)
  5.11.Célravezető és hatásos szabályozásprogram (REFIT): helyzetkép és kilátások (A8-0208/2015 - Sylvia-Yvonne Kaufmann) (szavazás)
  5.12.Az egységes piaci szabályozás javítása felé (A8-0278/2015 - Anneleen Van Bossuyt) (szavazás)
  5.13.Az európai uniós ismeretek iskolai elsajátítása (A8-0021/2016 - Damian Drăghici) (szavazás)
  5.14.Az Erasmus+ program és a szakoktatási és -képzési mobilitás támogatásának más eszközei (A8-0049/2016 - Ernest Maragall) (szavazás)
  5.15.Az Unió szerepe a nemzetközi pénzügyi, monetáris és szabályozó intézményekben és testületekben (A8-0027/2016 - Sylvie Goulard) (szavazás)
  5.16.A part menti halászat a halászatból élő területeken (A8-0044/2016 - Ruža Tomašić) (szavazás)
  5.17.A közös halászati politika külső dimenziója, ideértve a halászati megállapodásokat is (A8-0052/2016 - Linnéa Engström) (szavazás)
 6.A szavazáshoz fűzött indokolások
  6.1.Az AKCS-államok csoportjának egyes tagjaiból származó termékek (A8-0010/2016 - Jarosław Wałęsa)
  6.2.Halászati partnerségi megállapodás Dániával és Grönlanddal: halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás (A8-0067/2016 - Marco Affronte)
  6.3.Megállapodás az Európai Unió és Makaó között a légi közlekedés bizonyos kérdéseiről (A8-0072/2016 - Dieter-Lebrecht Koch)
  6.4.A héa minimális általános mértéke (A8-0063/2016 - Peter Simon)
  6.5.Megállapodás Brazília és az Europol között stratégiai együttműködésről (A8-0070/2016 - Claude Moraes)
  6.6.Kérelem Hermann Winkler parlamenti mentelmi jogának felfüggesztésére (A8-0062/2016 - Angel Dzhambazki)
  6.7.Az ENSZ tengerjogi egyezménye: halászati vonatkozások (A8-0042/2016 - Norica Nicolai)
  6.8.A tenyészállatok és szaporítóanyagaik (A8-0288/2015 - Michel Dantin)
  6.9.A Földközi-tenger térségében kialakult helyzet és a migrációval kapcsolatos átfogó uniós megközelítés szükségessége (A8-0066/2016 - Roberta Metsola, Kashetu Kyenge)
  6.10.A 2012. és 2013. évi éves jelentések a szubszidiaritásról és az arányosságról (A8-0301/2015 - Sajjad Karim)
  6.11.Célravezető és hatásos szabályozásprogram (REFIT): helyzetkép és kilátások (A8-0208/2015 - Sylvia-Yvonne Kaufmann)
  6.12.Az egységes piaci szabályozás javítása felé (A8-0278/2015 - Anneleen Van Bossuyt)
  6.13.Az európai uniós ismeretek iskolai elsajátítása (A8-0021/2016 - Damian Drăghici)
  6.14.Az Erasmus+ program és a szakoktatási és -képzési mobilitás támogatásának más eszközei (A8-0049/2016 - Ernest Maragall)
  6.15.Az Unió szerepe a nemzetközi pénzügyi, monetáris és szabályozó intézményekben és testületekben (A8-0027/2016 - Sylvie Goulard)
  6.16.A part menti halászat a halászatból élő területeken (A8-0044/2016 - Ruža Tomašić)
  6.17.A közös halászati politika külső dimenziója, ideértve a halászati megállapodásokat is (A8-0052/2016 - Linnéa Engström)
 7.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok: lásd a jegyzokönyvet
 8.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása: lásd a jegyzokönyvet
 9.A terrorizmus elleni küzdelem a közelmúltbeli terrortámadásokat követően (vita)
 10.Az adókijátszás és pénzmosás elleni meglévő intézkedések hatékonysága a Panama-akták közelmúltbeli napvilágra kerülésének fényében (vita)
 11.Helyesbítések (az eljárási szabályzat 231. cikke): lásd a jegyzokönyvet
 12.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése és 106. cikke (4) bekezdésének d) pontja): lásd a jegyzokönyvet
 13.Az adózás nyilvánosság általi átláthatóságáról elfogadott határozat (vita)
 14.A közös kül- és biztonságpolitika, valamint a közös biztonság- és védelempolitika fő szempontjai és alapvető választásai lehetőségei (az EUSZ 36. cikke) (vita)
 15.A hegyi-karabahi helyzet (vita)
 16.Az EU és Kuba közötti politikai és együttműködési megállapodás (vita)
 17.Az Unió szerepe a változó globális környezetben: egy összekapcsoltabb, feszültségekkel teli és összetettebb világban (vita)
 18.Az EU Közép-Ázsiára vonatkozó stratégiájának végrehajtása és felülvizsgálata (vita)
 19.A következő ülésnap napirendje: lásd a jegyzőkönyvet
 20.Az ülés berekesztése
Viták
Lektorált változat (4851 kb)
 
Viták
Lektorált változat (15601 kb)
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat