Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debates
Otrdiena, 2016. gada 12. aprīlis - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (paziņošana par iesniegtajiem rezolūcijas priekšlikumiem) (sk. protokolu)
 3.Stāvoklis Vidusjūras reģionā un vajadzība pēc ES holistiskas pieejas migrācijas jomā (debates)
 4.Pasākumi krīzes mazināšanai Eiropas lauksaimniecības nozarē (debates)
 5.Balsošanas laiks
  5.1.Dažu ĀKK valstu izcelsmes izstrādājumi (A8-0010/2016 - Jarosław Wałęsa) (balsošana)
  5.2.Partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē ar Dāniju un Grenlandi – zvejas iespējas un finansiālais ieguldījums (A8-0067/2016 - Marco Affronte) (balsošana)
  5.3.ES un Makao nolīgums par konkrētiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem (A8-0072/2016 - Dieter-Lebrecht Koch) (balsošana)
  5.4.PVN minimālā pamatlikme (A8-0063/2016 - Peter Simon) (balsošana)
  5.5.Nolīgums par stratēģisko sadarbību starp Brazīliju un Eiropolu (A8-0070/2016 - Claude Moraes) (balsošana)
  5.6.Pieprasījums atcelt Hermann Winkler deputāta imunitāti (A8-0062/2016 - Angel Dzhambazki) (balsošana)
  5.7.ANO Jūras tiesību konvencija – zivsaimniecības aspekti (A8-0042/2016 - Norica Nicolai) (balsošana)
  5.8.Vaislas dzīvnieki un to reproduktīvie produkti (A8-0288/2015 - Michel Dantin) (balsošana)
  5.9.Stāvoklis Vidusjūras reģionā un vajadzība pēc ES holistiskas pieejas migrācijas jomā (A8-0066/2016 - Roberta Metsola, Kashetu Kyenge) (balsošana)
  5.10.2012. un 2013. gada ziņojumi par subsidiaritāti un proporcionalitāti (A8-0301/2015 - Sajjad Karim) (balsošana)
  5.11.Normatīvās atbilstības un izpildes programma (A8-0208/2015 - Sylvia-Yvonne Kaufmann) (balsošana)
  5.12.Virzība uz labāku vienotā tirgus regulējumu (A8-0278/2015 - Anneleen Van Bossuyt) (balsošana)
  5.13.Mācīšanās par ES skolā (A8-0021/2016 - Damian Drăghici) (balsošana)
  5.14."Erasmus+" un citi instrumenti mobilitātes veicināšanai profesionālajā izglītībā un apmācībā (A8-0049/2016 - Ernest Maragall) (balsošana)
  5.15.ES loma starptautisko finanšu, monetāro un regulatīvo iestāžu un institūciju satvarā (A8-0027/2016 - Sylvie Goulard) (balsošana)
  5.16.Piekrastes mazapjoma zveja no zvejas atkarīgos reģionos (A8-0044/2016 - Ruža Tomašić) (balsošana)
  5.17.KZP ārējā dimensija, tostarp nolīgumi zivsaimniecības nozarē (A8-0052/2016 - Linnéa Engström) (balsošana)
 6.Balsojumu skaidrojumi
  6.1.Dažu ĀKK valstu izcelsmes izstrādājumi (A8-0010/2016 - Jarosław Wałęsa)
  6.2.Partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē ar Dāniju un Grenlandi – zvejas iespējas un finansiālais ieguldījums (A8-0067/2016 - Marco Affronte)
  6.3.ES un Makao nolīgums par konkrētiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem (A8-0072/2016 - Dieter-Lebrecht Koch)
  6.4.PVN minimālā pamatlikme (A8-0063/2016 - Peter Simon)
  6.5.Nolīgums par stratēģisko sadarbību starp Brazīliju un Eiropolu (A8-0070/2016 - Claude Moraes)
  6.6.Pieprasījums atcelt Hermann Winkler deputāta imunitāti (A8-0062/2016 - Angel Dzhambazki)
  6.7.ANO Jūras tiesību konvencija – zivsaimniecības aspekti (A8-0042/2016 - Norica Nicolai)
  6.8.Vaislas dzīvnieki un to reproduktīvie produkti (A8-0288/2015 - Michel Dantin)
  6.9.Stāvoklis Vidusjūras reģionā un vajadzība pēc ES holistiskas pieejas migrācijas jomā (A8-0066/2016 - Roberta Metsola, Kashetu Kyenge)
  6.10.2012. un 2013. gada ziņojumi par subsidiaritāti un proporcionalitāti (A8-0301/2015 - Sajjad Karim)
  6.11.Normatīvās atbilstības un izpildes programma (A8-0208/2015 - Sylvia-Yvonne Kaufmann)
  6.12.Virzība uz labāku vienotā tirgus regulējumu (A8-0278/2015 - Anneleen Van Bossuyt)
  6.13.Mācīšanās par ES skolā (A8-0021/2016 - Damian Drăghici)
  6.14."Erasmus+" un citi instrumenti mobilitātes veicināšanai profesionālajā izglītībā un apmācībā (A8-0049/2016 - Ernest Maragall)
  6.15.ES loma starptautisko finanšu, monetāro un regulatīvo iestāžu un institūciju satvarā (A8-0027/2016 - Sylvie Goulard)
  6.16.Piekrastes mazapjoma zveja no zvejas atkarīgos reģionos (A8-0044/2016 - Ruža Tomašić)
  6.17.KZP ārējā dimensija, tostarp nolīgumi zivsaimniecības nozarē (A8-0052/2016 - Linnéa Engström)
 7.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 8.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 9.Terorisma apkarošana pēc nesenajiem teroristu uzbrukumiem (debates)
 10.Pašreizējo izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas pasākumu efektivitāte, ņemot vērā "Panamas dokumentu" neseno nonākšanu atklātībā (debates)
 11.Kļūdu labojums (Reglamenta 231. pants) (sk. protokolu)
 12.Deleģētie akti un īstenošanas pasākumi (Reglamenta 105. panta 6. punkts un 106. panta 4. punkta d) apakšpunkts) (sk. protokolu)
 13.Lēmumi, kas pieņemti par nodokļu publisku pārredzamību (debates)
 14.Kopējās ārpolitikas un drošības politikas un kopējās drošības un aizsardzības politikas būtiskākie aspekti un pamatvirzienu izvēle (LES 36. pants) (debates)
 15.Stāvoklis Kalnu Karabahā (debates)
 16.ES un Kubas politiskais un sadarbības nolīgums (debates)
 17.ES mainīgā globālā vidē — saistītāka, strīdīgāka un sarežģītāka pasaule (debates)
 18.ES un Vidusāzijas stratēģijas īstenošana un pārskatīšana (debates)
 19.Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 20.Sēdes slēgšana
Debates
Pārskatītā redakcija (4851 kb)
 
Debates
Pārskatītā redakcija (15601 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika