Preċedenti 
 Li jmiss 
PVTACRE
Dibattiti
It-Tlieta, 12 ta' April 2016 - StrasburguEdizzjoni riveduta
 1.Ftuħ tas-seduta
 2.Dibattiti dwar każijiet ta' vjolazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u l-istat tad-dritt (tħabbir ta' mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet imressqa): ara l-minuti
 3.Is-sitwazzjoni fil-Mediterran u l-ħtieġa ta' approċċ olistiku tal-UE għall-migrazzjoni (dibattitu)
 4.Miżuri biex tiġi mitigata l-kriżi fis-settur tal-agrikoltura Ewropea (dibattitu)
 5.Ħin tal-votazzjonijiet
  5.1.Prodotti li joriġinaw f'ċerti stati AKP (A8-0010/2016 - Jarosław Wałęsa) (votazzjoni)
  5.2.Ftehim ta' Sħubija mad-Danimarka u l-Groenlandja: opportunitajiet tas-sajd u kontribuzzjoni finanzjarja (A8-0067/2016 - Marco Affronte) (votazzjoni)
  5.3.Ftehim UE-Makaw dwar ċerti aspetti tas-servizzi tal-ajru (A8-0072/2016 - Dieter-Lebrecht Koch) (votazzjoni)
  5.4.Rata standard minima tal-VAT (A8-0063/2016 - Peter Simon) (votazzjoni)
  5.5.Ftehim dwar Kooperazzjoni Strateġika bejn ir-Repubblika Federattiva tal-Brażil u l-Europol (A8-0070/2016 - Claude Moraes) (votazzjoni)
  5.6.Talba għat-tneħħija tal-immunità parlamentari ta' Hermann Winkler (A8-0062/2016 - Angel Dzhambazki) (votazzjoni)
  5.7.Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Dritt tal-Baħar: l-aspetti relatati mas-sajd (A8-0042/2016 - Norica Nicolai) (votazzjoni)
  5.8.Annimali għat-tnissil u l-prodotti ġerminali tagħhom (A8-0288/2015 - Michel Dantin) (votazzjoni)
  5.9.Is-sitwazzjoni fil-Mediterran u l-ħtieġa ta' approċċ olistiku tal-UE għall-migrazzjoni (A8-0066/2016 - Roberta Metsola, Kashetu Kyenge) (votazzjoni)
  5.10.Rapporti annwali 2012-2013 dwar is-sussidjarjetà u l-proporzjonalità (A8-0301/2015 - Sajjad Karim) (votazzjoni)
  5.11.Programm dwar l-Idoneità u l-Prestazzjoni tar-Regolamentazzjoni (A8-0208/2015 - Sylvia-Yvonne Kaufmann) (votazzjoni)
  5.12.Lejn regolamentazzjoni mtejba tas-suq uniku (A8-0278/2015 - Anneleen Van Bossuyt) (votazzjoni)
  5.13.It-tagħlim tal-UE fl-iskejjel (A8-0021/2016 - Damian Drăghici) (votazzjoni)
  5.14.Erasmus+ u għodod oħra biex titħeġġeġ il-mobbiltà fl-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali (A8-0049/2016 - Ernest Maragall) (votazzjoni)
  5.15.Ir-rwol tal-UE fil-qafas tal-istituzzjonijiet u l-korpi internazzjonali finanzjarji, monetarji u regolatorji (A8-0027/2016 - Sylvie Goulard) (votazzjoni)
  5.16.Innovazzjoni u diversifikazzjoni tas-sajd kostali artiġjanali fir-reġjuni li jiddependu mis-sajd (A8-0044/2016 - Ruža Tomašić) (votazzjoni)
  5.17.Id-dimensjoni esterna tal-PKS, inklużi l-Ftehimiet dwar is-Sajd (A8-0052/2016 - Linnéa Engström) (votazzjoni)
 6.Spegazzjonijiet tal-vot
  6.1.Prodotti li joriġinaw f'ċerti stati AKP (A8-0010/2016 - Jarosław Wałęsa)
  6.2.Ftehim ta' Sħubija mad-Danimarka u l-Groenlandja: opportunitajiet tas-sajd u kontribuzzjoni finanzjarja (A8-0067/2016 - Marco Affronte)
  6.3.Ftehim UE-Makaw dwar ċerti aspetti tas-servizzi tal-ajru (A8-0072/2016 - Dieter-Lebrecht Koch)
  6.4.Rata standard minima tal-VAT (A8-0063/2016 - Peter Simon)
  6.5.Ftehim dwar Kooperazzjoni Strateġika bejn ir-Repubblika Federattiva tal-Brażil u l-Europol (A8-0070/2016 - Claude Moraes)
  6.6.Talba għat-tneħħija tal-immunità parlamentari ta' Hermann Winkler (A8-0062/2016 - Angel Dzhambazki)
  6.7.Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Dritt tal-Baħar: l-aspetti relatati mas-sajd (A8-0042/2016 - Norica Nicolai)
  6.8.Annimali għat-tnissil u l-prodotti ġerminali tagħhom (A8-0288/2015 - Michel Dantin)
  6.9.Is-sitwazzjoni fil-Mediterran u l-ħtieġa ta' approċċ olistiku tal-UE għall-migrazzjoni (A8-0066/2016 - Roberta Metsola, Kashetu Kyenge)
  6.10.Rapporti annwali 2012-2013 dwar is-sussidjarjetà u l-proporzjonalità (A8-0301/2015 - Sajjad Karim)
  6.11.Programm dwar l-Idoneità u l-Prestazzjoni tar-Regolamentazzjoni (A8-0208/2015 - Sylvia-Yvonne Kaufmann)
  6.12.Lejn regolamentazzjoni mtejba tas-suq uniku (A8-0278/2015 - Anneleen Van Bossuyt)
  6.13.It-tagħlim tal-UE fl-iskejjel (A8-0021/2016 - Damian Drăghici)
  6.14.Erasmus+ u għodod oħra biex titħeġġeġ il-mobbiltà fl-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali (A8-0049/2016 - Ernest Maragall)
  6.15.Ir-rwol tal-UE fil-qafas tal-istituzzjonijiet u l-korpi internazzjonali finanzjarji, monetarji u regolatorji (A8-0027/2016 - Sylvie Goulard)
  6.16.Innovazzjoni u diversifikazzjoni tas-sajd kostali artiġjanali fir-reġjuni li jiddependu mis-sajd (A8-0044/2016 - Ruža Tomašić)
  6.17.Id-dimensjoni esterna tal-PKS, inklużi l-Ftehimiet dwar is-Sajd (A8-0052/2016 - Linnéa Engström)
 7.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot: ara l-Minuti
 8.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta’ qabel: ara l-Minuti
 9.Il-ġlieda kontra t-terroriżmu wara l-attakki terroristiċi reċenti (dibattitu)
 10.L-effikaċja tal-miżuri eżistenti kontra l-evażjoni tat-taxxa u l-ħasil tal-flus fid-dawl tar-revelazzjonijiet riċenti ta' Panama Papers (dibattitu)
 11.Rettifika (Artikolu 231 tar-Regoli ta' Proċedura): ara l-Minuti
 12.Atti delegati u miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 105(6) u Artikolu 106(4)(d) tar-Regoli ta' Proċedura): ara l-Minuti
 13.Deċiżjoni adottata dwar it-trasparenza tat-taxxi pubbliċi (dibattitu)
 14.L-aspetti prinċipali u l-għażliet fundamentali tal-politika estera u ta' sigurtà komuni u tal-politika ta' sigurtà u ta' difiża komuni (Artikolu 36 TUE) (dibattitu)
 15.Is-sitwazzjoni fin-Nagorno-Karabakh (dibattitu)
 16.Ftehim politiku u ta' kooperazzjoni bejn l-UE u Kuba (dibattitu)
 17.L-UE f'ambjent globali jinbidel - dinja iktar konnessa, kontestata u kumplessa (dibattitu)
 18.Implimentazzjoni u rieżami tal-Istrateġija tal-UE għall-Asja Ċentrali (dibattitu)
 19.Aġenda tas-seduta li jmiss: ara l-Minuti
 20.Għeluq tas-seduta
Dibattiti
Edizzjoni riveduta (4851 kb)
 
Dibattiti
Edizzjoni riveduta (15601 kb)
Avviż legali - Politika tal-privatezza