Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Dinsdag 12 april 2016 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 3.De situatie in het Middellandse Zeegebied en de noodzaak van een holistische EU-aanpak van migratie (debat)
 4.Maatregelen ter verzachting van de crisis in de Europese landbouw (debat)
 5.Stemmingen
  5.1.Goederen van oorsprong uit bepaalde ACS-staten (A8-0010/2016 - Jarosław Wałęsa) (stemming)
  5.2.Partnerschapsovereenkomst inzake visserij met Denemarken en Groenland: vangstmogelijkheden en financiële tegenprestatie (A8-0067/2016 - Marco Affronte) (stemming)
  5.3.Overeenkomst EU/Macau inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten (A8-0072/2016 - Dieter-Lebrecht Koch) (stemming)
  5.4.Minimumhoogte van het normale btw-tarief (A8-0063/2016 - Peter Simon) (stemming)
  5.5.Overeenkomst inzake strategische samenwerking tussen Brazilië en Europol (A8-0070/2016 - Claude Moraes) (stemming)
  5.6.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Hermann Winkler (A8-0062/2016 - Angel Dzhambazki) (stemming)
  5.7.Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee: visserijaspecten (A8-0042/2016 - Norica Nicolai) (stemming)
  5.8.Fokdieren en levende producten ervan (A8-0288/2015 - Michel Dantin) (stemming)
  5.9.De situatie in het Middellandse Zeegebied en de noodzaak van een holistische EU-aanpak van migratie (A8-0066/2016 - Roberta Metsola, Kashetu Kyenge) (stemming)
  5.10.Jaarverslagen 2012-2013 over subsidiariteit en evenredigheid (A8-0301/2015 - Sajjad Karim) (stemming)
  5.11.Programma voor gezonde en resultaatgerichte regelgeving (A8-0208/2015 - Sylvia-Yvonne Kaufmann) (stemming)
  5.12.Naar een verbeterde regelgeving inzake de interne markt (A8-0278/2015 - Anneleen Van Bossuyt) (stemming)
  5.13.Leren over de EU op school (A8-0021/2016 - Damian Drăghici) (stemming)
  5.14.Erasmus+ en andere instrumenten om de mobiliteit bij beroepsopleiding en scholing te stimuleren (A8-0049/2016 - Ernest Maragall) (stemming)
  5.15.De rol van de EU in het kader van de internationale financiële, monetaire en regelgevende instellingen en organen (A8-0027/2016 - Sylvie Goulard) (stemming)
  5.16.Ambachtelijke kustvisserij in regio's die afhankelijk zijn van de visserij (A8-0044/2016 - Ruža Tomašić) (stemming)
  5.17.Externe dimensie van het GVB, met inbegrip van de visserijovereenkomsten (A8-0052/2016 - Linnéa Engström) (stemming)
 6.Stemverklaringen
  6.1.Goederen van oorsprong uit bepaalde ACS-staten (A8-0010/2016 - Jarosław Wałęsa)
  6.2.Partnerschapsovereenkomst inzake visserij met Denemarken en Groenland: vangstmogelijkheden en financiële tegenprestatie (A8-0067/2016 - Marco Affronte)
  6.3.Overeenkomst EU/Macau inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten (A8-0072/2016 - Dieter-Lebrecht Koch)
  6.4.Minimumhoogte van het normale btw-tarief (A8-0063/2016 - Peter Simon)
  6.5.Overeenkomst inzake strategische samenwerking tussen Brazilië en Europol (A8-0070/2016 - Claude Moraes)
  6.6.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Hermann Winkler (A8-0062/2016 - Angel Dzhambazki)
  6.7.Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee: visserijaspecten (A8-0042/2016 - Norica Nicolai)
  6.8.Fokdieren en levende producten ervan (A8-0288/2015 - Michel Dantin)
  6.9.De situatie in het Middellandse Zeegebied en de noodzaak van een holistische EU-aanpak van migratie (A8-0066/2016 - Roberta Metsola, Kashetu Kyenge)
  6.10.Jaarverslagen 2012-2013 over subsidiariteit en evenredigheid (A8-0301/2015 - Sajjad Karim)
  6.11.Programma voor gezonde en resultaatgerichte regelgeving (A8-0208/2015 - Sylvia-Yvonne Kaufmann)
  6.12.Naar een verbeterde regelgeving inzake de interne markt (A8-0278/2015 - Anneleen Van Bossuyt)
  6.13.Leren over de EU op school (A8-0021/2016 - Damian Drăghici)
  6.14.Erasmus+ en andere instrumenten om de mobiliteit bij beroepsopleiding en scholing te stimuleren (A8-0049/2016 - Ernest Maragall)
  6.15.De rol van de EU in het kader van de internationale financiële, monetaire en regelgevende instellingen en organen (A8-0027/2016 - Sylvie Goulard)
  6.16.Ambachtelijke kustvisserij in regio's die afhankelijk zijn van de visserij (A8-0044/2016 - Ruža Tomašić)
  6.17.Externe dimensie van het GVB, met inbegrip van de visserijovereenkomsten (A8-0052/2016 - Linnéa Engström)
 7.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 8.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 9.Terrorismebestrijding na de recente terroristische aanslagen (debat)
 10.Doeltreffendheid van de bestaande maatregelen tegen belastingontduiking en witwassen van geld in het licht van de recente onthullingen in de "Panama Papers" (debat)
 11.Rectificatie (artikel 231 van het Reglement): zie notulen
 12.Gedelegeerde handelingen en uitvoeringsmaatregelen (artikel 105, lid 6, en artikel 106, lid 4, onder d), van het Reglement): zie notulen
 13.Besluit over fiscale transparantie (debat)
 14.Voornaamste aspecten en fundamentele keuzen op het gebied van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid en het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (artikel 36 VEU) (debat)
 15.Situatie in Nagorno-Karabach (debat)
 16.Politieke en samenwerkingsovereenkomst EU-Cuba (debat)
 17.De EU in een veranderende mondiale omgeving - een meer geconnecteerde, gecontesteerde en complexe wereld (debat)
 18.Tenuitvoerlegging en herziening van de EU-strategie voor Centraal-Azië (debat)
 19.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 20.Sluiting van de vergadering
Debatten
Herziene uitgave (4851 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (15601 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid