Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Wtorek, 12 kwietnia 2016 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji): patrz protokół
 3.Sytuacja na Morzu Śródziemnym i potrzeba całościowego podejścia UE do problematyki migracji (debata)
 4.Środki łagodzące kryzys panujący w europejskim sektorze rolnym (debata)
 5.Głosowanie
  5.1.Produkty pochodzące z niektórych państw AKP (A8-0010/2016 - Jarosław Wałęsa) (głosowanie)
  5.2.Umowa partnerska w sprawie połowów z Danią i Grenlandią: uprawnienia do połowów i rekompensata finansowa (A8-0067/2016 - Marco Affronte) (głosowanie)
  5.3.Umowa UE-Makau dotycząca pewnych aspektów przewozów lotniczych (A8-0072/2016 - Dieter-Lebrecht Koch) (głosowanie)
  5.4.Minimalna stawka podstawowa VAT (A8-0063/2016 - Peter Simon) (głosowanie)
  5.5.Porozumienie o współpracy strategicznej między Brazylią a Europolem (A8-0070/2016 - Claude Moraes) (głosowanie)
  5.6.Wniosek o uchylenie immunitetu poselskiego Hermanna Winklera (A8-0062/2016 - Angel Dzhambazki) (głosowanie)
  5.7.Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza: aspekty związane z rybołówstwem (A8-0042/2016 - Norica Nicolai) (głosowanie)
  5.8.Handel zwierzętami hodowlanymi i ich materiałem biologicznym (A8-0288/2015 - Michel Dantin) (głosowanie)
  5.9.Sytuacja na Morzu Śródziemnym i potrzeba całościowego podejścia UE do problematyki migracji (A8-0066/2016 - Roberta Metsola, Kashetu Kyenge) (głosowanie)
  5.10.Sprawozdania roczne 2012–2013 w sprawie pomocniczości i proporcjonalności (A8-0301/2015 - Sajjad Karim) (głosowanie)
  5.11.Program sprawności i wydajności regulacyjnej (A8-0208/2015 - Sylvia-Yvonne Kaufmann) (głosowanie)
  5.12.Poprawa regulacji jednolitego rynku (A8-0278/2015 - Anneleen Van Bossuyt) (głosowanie)
  5.13.Zdobywanie wiedzy o UE w szkole (A8-0021/2016 - Damian Drăghici) (głosowanie)
  5.14.Erasmus+ i inne narzędzia wspomagania mobilności w kształceniu i szkoleniu zawodowym (A8-0049/2016 - Ernest Maragall) (głosowanie)
  5.15.Rola UE w ramach międzynarodowych instytucji i organów finansowych, walutowych i regulacyjnych (A8-0027/2016 - Sylvie Goulard) (głosowanie)
  5.16.Łodziowe rybołówstwo przybrzeżne w regionach zależnych od rybołówstwa (A8-0044/2016 - Ruža Tomašić) (głosowanie)
  5.17.Zewnętrzny wymiar WPRyb, w tym umowy w sprawie połowów (A8-0052/2016 - Linnéa Engström) (głosowanie)
 6.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  6.1.Produkty pochodzące z niektórych państw AKP (A8-0010/2016 - Jarosław Wałęsa)
  6.2.Umowa partnerska w sprawie połowów z Danią i Grenlandią: uprawnienia do połowów i rekompensata finansowa (A8-0067/2016 - Marco Affronte)
  6.3.Umowa UE-Makau dotycząca pewnych aspektów przewozów lotniczych (A8-0072/2016 - Dieter-Lebrecht Koch)
  6.4.Minimalna stawka podstawowa VAT (A8-0063/2016 - Peter Simon)
  6.5.Porozumienie o współpracy strategicznej między Brazylią a Europolem (A8-0070/2016 - Claude Moraes)
  6.6.Wniosek o uchylenie immunitetu poselskiego Hermanna Winklera (A8-0062/2016 - Angel Dzhambazki)
  6.7.Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza: aspekty związane z rybołówstwem (A8-0042/2016 - Norica Nicolai)
  6.8.Handel zwierzętami hodowlanymi i ich materiałem biologicznym (A8-0288/2015 - Michel Dantin)
  6.9.Sytuacja na Morzu Śródziemnym i potrzeba całościowego podejścia UE do problematyki migracji (A8-0066/2016 - Roberta Metsola, Kashetu Kyenge)
  6.10.Sprawozdania roczne 2012–2013 w sprawie pomocniczości i proporcjonalności (A8-0301/2015 - Sajjad Karim)
  6.11.Program sprawności i wydajności regulacyjnej (A8-0208/2015 - Sylvia-Yvonne Kaufmann)
  6.12.Poprawa regulacji jednolitego rynku (A8-0278/2015 - Anneleen Van Bossuyt)
  6.13.Zdobywanie wiedzy o UE w szkole (A8-0021/2016 - Damian Drăghici)
  6.14.Erasmus+ i inne narzędzia wspomagania mobilności w kształceniu i szkoleniu zawodowym (A8-0049/2016 - Ernest Maragall)
  6.15.Rola UE w ramach międzynarodowych instytucji i organów finansowych, walutowych i regulacyjnych (A8-0027/2016 - Sylvie Goulard)
  6.16.Łodziowe rybołówstwo przybrzeżne w regionach zależnych od rybołówstwa (A8-0044/2016 - Ruža Tomašić)
  6.17.Zewnętrzny wymiar WPRyb, w tym umowy w sprawie połowów (A8-0052/2016 - Linnéa Engström)
 7.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: Patrz protokól
 8.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 9.Walka z terroryzmem w związku z niedawnymi zamachami terrorystycznymi (debata)
 10.Skuteczność obecnych środków służących zwalczaniu uchylania się od opodatkowania i prania pieniędzy w świetle niedawnej afery „Panama papers” (debata)
 11.Sprostowanie (art. 231 Regulaminu): Patrz protokól
 12.Akty delegowane i środki wykonawcze (art. 105 ust. 6 oraz art. 106 ust. 4 lit. d) Regulaminu): Patrz protokól
 13.Przyjęte decyzje dotyczące przejrzystości podatku publicznego (debata)
 14.Zasadnicze aspekty i najważniejsze kierunki wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony (artykuł 36 TUE) (debata)
 15.Sytuacja wGórskim Karabachu (debata)
 16.Porozumienie polityczne i o współpracy UE-Kuba (debata)
 17.UE w zmieniającym się globalnym otoczeniu – świat bardziej połączony, skonfliktowany i złożony (debata)
 18.Realizacja i przegląd strategii UE wobec Azji Środkowej (debata)
 19.Porządek obrad następnego posiedzenia: patrz protokól
 20.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wersja poprawiona (4851 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (15601 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności