Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Dezbateri
Marţi, 12 aprilie 2016 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Deschiderea ședinței
 2.Dezbateri asupra cazurilor de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (anunţarea propunerilor de rezoluţie depuse): a se vedea procesul-verbal
 3.Situația din Mediterana și necesitatea unei abordări globale a migrației de către UE (dezbatere)
 4.Criza de pe piața agricolă (dezbatere)
 5.Votare
  5.1.Produsele originare din anumite state ACP (A8-0010/2016 - Jarosław Wałęsa) (vot)
  5.2.Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană, Danemarca și Groenlanda: posibilitățile de pescuit și contribuția financiară (A8-0067/2016 - Marco Affronte) (vot)
  5.3.Acordul UE-Macao privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene (A8-0072/2016 - Dieter-Lebrecht Koch) (vot)
  5.4.Cota standard minimă a TVA (A8-0063/2016 - Peter Simon) (vot)
  5.5.Acordul privind cooperarea strategică dintre Brazilia și Europol (A8-0070/2016 - Claude Moraes) (vot)
  5.6.Cerere de ridicare a imunității parlamentare a lui Hermann Winkler (A8-0062/2016 - Angel Dzhambazki) (vot)
  5.7.Convenția ONU privind dreptul mării: aspecte legate de pescuit (A8-0042/2016 - Norica Nicolai) (vot)
  5.8.Animale de reproducție și material germinativ provenit de la acestea (A8-0288/2015 - Michel Dantin) (vot)
  5.9.Situația din Mediterana și necesitatea unei abordări globale a migrației de către UE (A8-0066/2016 - Roberta Metsola, Kashetu Kyenge) (vot)
  5.10.Rapoartele anuale 2012-2013 privind subsidiaritatea și proporționalitatea (A8-0301/2015 - Sajjad Karim) (vot)
  5.11.Programul privind o reglementare adecvată și funcțională (REFIT): situația actuală și perspective (A8-0208/2015 - Sylvia-Yvonne Kaufmann) (vot)
  5.12.Îmbunătățirea legiferării în domeniul pieței unice (A8-0278/2015 - Anneleen Van Bossuyt) (vot)
  5.13.Cunoașterea UE în școală (A8-0021/2016 - Damian Drăghici) (vot)
  5.14.Erasmus+ și alte instrumente de promovare a mobilității în cadrul învățământului profesional și tehnic (A8-0049/2016 - Ernest Maragall) (vot)
  5.15.Rolul UE în cadrul instituțiilor și organismelor financiare, monetare și de reglementare internaționale (A8-0027/2016 - Sylvie Goulard) (vot)
  5.16.Inovarea și diversificarea pescuitului costier artizanal în regiunile dependente de pescuit (A8-0044/2016 - Ruža Tomašić) (vot)
  5.17.Normele comune pentru punerea în aplicare a dimensiunii externe a PCP, inclusiv a acordurilor în domeniul pescuitului (A8-0052/2016 - Linnéa Engström) (vot)
 6.Explicații privind votul
  6.1.Produsele originare din anumite state ACP (A8-0010/2016 - Jarosław Wałęsa)
  6.2.Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană, Danemarca și Groenlanda: posibilitățile de pescuit și contribuția financiară (A8-0067/2016 - Marco Affronte)
  6.3.Acordul UE-Macao privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene (A8-0072/2016 - Dieter-Lebrecht Koch)
  6.4.Cota standard minimă a TVA (A8-0063/2016 - Peter Simon)
  6.5.Acordul privind cooperarea strategică dintre Brazilia și Europol (A8-0070/2016 - Claude Moraes)
  6.6.Cerere de ridicare a imunității parlamentare a lui Hermann Winkler (A8-0062/2016 - Angel Dzhambazki)
  6.7.Convenția ONU privind dreptul mării: aspecte legate de pescuit (A8-0042/2016 - Norica Nicolai)
  6.8.Animale de reproducție și material germinativ provenit de la acestea (A8-0288/2015 - Michel Dantin)
  6.9.Situația din Mediterana și necesitatea unei abordări globale a migrației de către UE (A8-0066/2016 - Roberta Metsola, Kashetu Kyenge)
  6.10.Rapoartele anuale 2012-2013 privind subsidiaritatea și proporționalitatea (A8-0301/2015 - Sajjad Karim)
  6.11.Programul privind o reglementare adecvată și funcțională (REFIT): situația actuală și perspective (A8-0208/2015 - Sylvia-Yvonne Kaufmann)
  6.12.Îmbunătățirea legiferării în domeniul pieței unice (A8-0278/2015 - Anneleen Van Bossuyt)
  6.13.Cunoașterea UE în școală (A8-0021/2016 - Damian Drăghici)
  6.14.Erasmus+ și alte instrumente de promovare a mobilității în cadrul învățământului profesional și tehnic (A8-0049/2016 - Ernest Maragall)
  6.15.Rolul UE în cadrul instituțiilor și organismelor financiare, monetare și de reglementare internaționale (A8-0027/2016 - Sylvie Goulard)
  6.16.Inovarea și diversificarea pescuitului costier artizanal în regiunile dependente de pescuit (A8-0044/2016 - Ruža Tomašić)
  6.17.Normele comune pentru punerea în aplicare a dimensiunii externe a PCP, inclusiv a acordurilor în domeniul pescuitului (A8-0052/2016 - Linnéa Engström)
 7.Corectarea voturilor și intențiile de vot: consultaţi procesul-verbal
 8.Aprobarea procesului-verbal al ședinței anterioare: consultaţi procesul-verbal
 9.Combaterea terorismului în urma atacurilor teroriste recente (dezbatere)
 10.Eficacitatea măsurilor existente de combatere a evaziunii fiscale și a spălării de bani din perspectiva recentelor dezvăluiri în dosarul Panama (dezbatere)
 11.Rectificare (articolul 231 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 12.Acte delegate și măsuri de punere în aplicare [articolul 105 alineatul (6) și articolul 106 alineatul (4) litera (d) din Regulamentul de procedură]: consultaţi procesul-verbal
 13.Decizie adoptată privind transparența fiscală publică (dezbatere)
 14.Aspectele principale şi opţiunile fundamentale din domeniul politicii externe şi de securitate comune şi ale politicii de securitate şi apărare comune (articolul 36 din TUE) (dezbatere)
 15.Situația din Nagorno-Karabah (dezbatere)
 16.Acordul politic și de cooperare UE - Cuba (dezbatere)
 17.UE într-un mediu global în schimbare - O lume mai conectată, mai contestată și mai complexă (dezbatere)
 18.Implementarea și revizuirea Strategiei UE privind Asia Centrală (dezbatere)
 19.Ordinea de zi a următoarei şedinţe: a se vedea procesul-verbal
 20.Ridicarea ședinței
Dezbateri
Ediţie revizuită (4851 kb)
 
Dezbateri
Ediţie revizuită (15601 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate