Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Utorok, 12. apríla 2016 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (oznámenie o podaných návrhoch uznesenia): pozri zápisnicu
 3.Situácia v Stredozemí a potreba holistického prístupu EÚ k migrácii (rozprava)
 4.Opatrenia na zmiernenie krízy európskeho odvetvia poľnohospodárstva (rozprava)
 5.Hlasovanie
  5.1.Výrobky s pôvodom v určitých štátoch skupiny štátov AKT (A8-0010/2016 - Jarosław Wałęsa) (hlasovanie)
  5.2.Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu s Dánskom a Grónskom: rybolovné možnosti a finančný príspevok (A8-0067/2016 - Marco Affronte) (hlasovanie)
  5.3.Dohoda medzi EÚ a Macaom o určitých aspektoch leteckých služieb (A8-0072/2016 - Dieter-Lebrecht Koch) (hlasovanie)
  5.4.Minimálna štandardná sadzba DPH (A8-0063/2016 - Peter Simon) (hlasovanie)
  5.5.Dohoda o strategickej spolupráci medzi Brazíliou a Europolom (A8-0070/2016 - Claude Moraes) (hlasovanie)
  5.6.Žiadosť o zbavenie poslaneckej imunity Hermanna Winklera (A8-0062/2016 - Angel Dzhambazki) (hlasovanie)
  5.7.Dohovor Organizácie Spojených národov o morskom práve: aspekty rybolovu (A8-0042/2016 - Norica Nicolai) (hlasovanie)
  5.8.Plemenné zvieratá a ich zárodočné produkty (A8-0288/2015 - Michel Dantin) (hlasovanie)
  5.9.Situácia v Stredozemí a potreba holistického prístupu EÚ k migrácii (A8-0066/2016 - Roberta Metsola, Kashetu Kyenge) (hlasovanie)
  5.10.Výročné správy za roky 2012 – 2013 o subsidiarite a proporcionalite (A8-0301/2015 - Sajjad Karim) (hlasovanie)
  5.11.Program regulačnej vhodnosti a efektívnosti (A8-0208/2015 - Sylvia-Yvonne Kaufmann) (hlasovanie)
  5.12.Cesta k zlepšeniu právnej úpravy týkajúcej sa jednotného trhu (A8-0278/2015 - Anneleen Van Bossuyt) (hlasovanie)
  5.13.Získavanie vedomostí o EÚ v škole (A8-0021/2016 - Damian Drăghici) (hlasovanie)
  5.14.Program Erasmus+ a ďalšie nástroje na posilnenie mobility v oblasti odborného vzdelávania a prípravy (A8-0049/2016 - Ernest Maragall) (hlasovanie)
  5.15.Úloha EÚ v rámci medzinárodných finančných, menových a regulačných inštitúcií a orgánov (A8-0027/2016 - Sylvie Goulard) (hlasovanie)
  5.16.Malý pobrežný rybolov v oblastiach, ktoré závisia od rybolovu (A8-0044/2016 - Ruža Tomašić) (hlasovanie)
  5.17.Vonkajší rozmer SRP vrátane rybárskych dohôd (A8-0052/2016 - Linnéa Engström) (hlasovanie)
 6.Vysvetlenia hlasovania
  6.1.Výrobky s pôvodom v určitých štátoch skupiny štátov AKT (A8-0010/2016 - Jarosław Wałęsa)
  6.2.Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu s Dánskom a Grónskom: rybolovné možnosti a finančný príspevok (A8-0067/2016 - Marco Affronte)
  6.3.Dohoda medzi EÚ a Macaom o určitých aspektoch leteckých služieb (A8-0072/2016 - Dieter-Lebrecht Koch)
  6.4.Minimálna štandardná sadzba DPH (A8-0063/2016 - Peter Simon)
  6.5.Dohoda o strategickej spolupráci medzi Brazíliou a Europolom (A8-0070/2016 - Claude Moraes)
  6.6.Žiadosť o zbavenie poslaneckej imunity Hermanna Winklera (A8-0062/2016 - Angel Dzhambazki)
  6.7.Dohovor Organizácie Spojených národov o morskom práve: aspekty rybolovu (A8-0042/2016 - Norica Nicolai)
  6.8.Plemenné zvieratá a ich zárodočné produkty (A8-0288/2015 - Michel Dantin)
  6.9.Situácia v Stredozemí a potreba holistického prístupu EÚ k migrácii (A8-0066/2016 - Roberta Metsola, Kashetu Kyenge)
  6.10.Výročné správy za roky 2012 – 2013 o subsidiarite a proporcionalite (A8-0301/2015 - Sajjad Karim)
  6.11.Program regulačnej vhodnosti a efektívnosti (A8-0208/2015 - Sylvia-Yvonne Kaufmann)
  6.12.Cesta k zlepšeniu právnej úpravy týkajúcej sa jednotného trhu (A8-0278/2015 - Anneleen Van Bossuyt)
  6.13.Získavanie vedomostí o EÚ v škole (A8-0021/2016 - Damian Drăghici)
  6.14.Program Erasmus+ a ďalšie nástroje na posilnenie mobility v oblasti odborného vzdelávania a prípravy (A8-0049/2016 - Ernest Maragall)
  6.15.Úloha EÚ v rámci medzinárodných finančných, menových a regulačných inštitúcií a orgánov (A8-0027/2016 - Sylvie Goulard)
  6.16.Malý pobrežný rybolov v oblastiach, ktoré závisia od rybolovu (A8-0044/2016 - Ruža Tomašić)
  6.17.Vonkajší rozmer SRP vrátane rybárskych dohôd (A8-0052/2016 - Linnéa Engström)
 7.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 8.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 9.Boj proti terorizmu po nedávnych teroristických útokoch (rozprava)
 10.Účinnosť existujúcich opatrení proti daňovým únikom a praniu špinavých peňazí s ohľadom na nedávne odhalenia Panamských dokumentov (rozprava)
 11.Korigendum (článok 231 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 12.Delegované akty a vykonávacie opatrenia (článok 105 ods. 6 a článok 106 ods. 4 písm. d) rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 13.Rozhodnutie prijaté v súvislosti s daňovou transparentnosťou vo verejnom sektore (rozprava)
 14.Hlavné aspekty a základné možnosti spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky a spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (článok 36 ZEÚ) (rozprava)
 15.Situácia v Náhornom Karabachu (rozprava)
 16.Dohoda o politike a spolupráci medzi EÚ a Kubou (rozprava)
 17.EÚ v meniacom sa globálnom prostredí – prepojenejší, konfliktnejší a komplexnejší svet (rozprava)
 18.Vykonávanie a preskúmanie stratégie EÚ – Stredná Ázia (rozprava)
 19.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 20.Skončenie rokovania
Rozpravy
Revidované vydanie (4851 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (15601 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia