Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Razprave
Torek, 12. april 2016 - StrasbourgPregledana izdaja
 1.Otvoritev seje
 2.Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razglasitev vloženih predlogov resolucij): glej zapisnik
 3.Razmere v Sredozemlju in potreba po celostnem pristopu EU k migraciji (razprava)
 4.Ukrepi za ublažitev krize v evropskem kmetijskem sektorju (razprava)
 5.Čas glasovanja
  5.1.Blago s poreklom iz nekaterih držav iz skupine AKP (A8-0010/2016 - Jarosław Wałęsa) (glasovanje)
  5.2.Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju z Dansko in Grenlandijo: ribolovne možnosti in finančni prispevek (A8-0067/2016 - Marco Affronte) (glasovanje)
  5.3.Sporazum med EU in Macaom o nekaterih vidikih zračnega prevoza (A8-0072/2016 - Dieter-Lebrecht Koch) (glasovanje)
  5.4.Najnižja splošna stopnja DDV (A8-0063/2016 - Peter Simon) (glasovanje)
  5.5.Sporazum o strateškem sodelovanju med Brazilijo in Europolom (A8-0070/2016 - Claude Moraes) (glasovanje)
  5.6.Zahteva za odvzem poslanske imunitete Hermannu Winklerju (A8-0062/2016 - Angel Dzhambazki) (glasovanje)
  5.7.Konvencija Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu: vidiki ribolova (A8-0042/2016 - Norica Nicolai) (glasovanje)
  5.8.Plemenske živali in njihov zarodni material (A8-0288/2015 - Michel Dantin) (glasovanje)
  5.9.Razmere v Sredozemlju in potreba po celostnem pristopu EU k migraciji (A8-0066/2016 - Roberta Metsola, Kashetu Kyenge) (glasovanje)
  5.10.Letni poročili o subsidiarnosti in sorazmernosti 2012 in 2013 (A8-0301/2015 - Sajjad Karim) (glasovanje)
  5.11.Program ustreznosti in uspešnosti predpisov (A8-0208/2015 - Sylvia-Yvonne Kaufmann) (glasovanje)
  5.12.Boljšim predpisom enotnega trga naproti (A8-0278/2015 - Anneleen Van Bossuyt) (glasovanje)
  5.13.Učenje o EU v šolah (A8-0021/2016 - Damian Drăghici) (glasovanje)
  5.14.Erasmus+ in druga orodja za spodbujanje mobilnosti pri poklicnem izobraževanju in usposabljanju (A8-0049/2016 - Ernest Maragall) (glasovanje)
  5.15.Vloga EU v okviru mednarodnih finančnih, monetarnih in regulativnih institucij ter organov (A8-0027/2016 - Sylvie Goulard) (glasovanje)
  5.16.Mali priobalni ribolov v regijah, odvisnih od ribolova (A8-0044/2016 - Ruža Tomašić) (glasovanje)
  5.17.Zunanja razsežnost skupne ribiške politike, vključno s sporazumi o ribištvu (A8-0052/2016 - Linnéa Engström) (glasovanje)
 6.Obrazložitev glasovanja
  6.1.Blago s poreklom iz nekaterih držav iz skupine AKP (A8-0010/2016 - Jarosław Wałęsa)
  6.2.Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju z Dansko in Grenlandijo: ribolovne možnosti in finančni prispevek (A8-0067/2016 - Marco Affronte)
  6.3.Sporazum med EU in Macaom o nekaterih vidikih zračnega prevoza (A8-0072/2016 - Dieter-Lebrecht Koch)
  6.4.Najnižja splošna stopnja DDV (A8-0063/2016 - Peter Simon)
  6.5.Sporazum o strateškem sodelovanju med Brazilijo in Europolom (A8-0070/2016 - Claude Moraes)
  6.6.Zahteva za odvzem poslanske imunitete Hermannu Winklerju (A8-0062/2016 - Angel Dzhambazki)
  6.7.Konvencija Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu: vidiki ribolova (A8-0042/2016 - Norica Nicolai)
  6.8.Plemenske živali in njihov zarodni material (A8-0288/2015 - Michel Dantin)
  6.9.Razmere v Sredozemlju in potreba po celostnem pristopu EU k migraciji (A8-0066/2016 - Roberta Metsola, Kashetu Kyenge)
  6.10.Letni poročili o subsidiarnosti in sorazmernosti 2012 in 2013 (A8-0301/2015 - Sajjad Karim)
  6.11.Program ustreznosti in uspešnosti predpisov (A8-0208/2015 - Sylvia-Yvonne Kaufmann)
  6.12.Boljšim predpisom enotnega trga naproti (A8-0278/2015 - Anneleen Van Bossuyt)
  6.13.Učenje o EU v šolah (A8-0021/2016 - Damian Drăghici)
  6.14.Erasmus+ in druga orodja za spodbujanje mobilnosti pri poklicnem izobraževanju in usposabljanju (A8-0049/2016 - Ernest Maragall)
  6.15.Vloga EU v okviru mednarodnih finančnih, monetarnih in regulativnih institucij ter organov (A8-0027/2016 - Sylvie Goulard)
  6.16.Mali priobalni ribolov v regijah, odvisnih od ribolova (A8-0044/2016 - Ruža Tomašić)
  6.17.Zunanja razsežnost skupne ribiške politike, vključno s sporazumi o ribištvu (A8-0052/2016 - Linnéa Engström)
 7.Popravki in namere glasovanja: gl. zapisnik
 8.Sprejetje zapisnika predhodne seje: gl. zapisnik
 9.Protiteroristična dejavnost po nedavnih terorističnih napadih (razprava)
 10.Učinkovitost obstoječih ukrepov proti utaji davkov in pranju denarja v luči nedavnega razkritja panamskih dokumentov (razprava)
 11.Popravek (člen 231 Poslovnika): gl. zapisnik
 12.Delegirani akti in izvedbeni ukrepi (člen 105(6) in člen 106(4)(d) Poslovnika): gl. zapisnik
 13.Sprejeti sklepi o javni davčni preglednosti (razprava)
 14.Glavni vidiki in temeljne usmeritve skupne zunanje in varnostne politike ter skupne varnostne in obrambne politike (člen 36 PEU) (razprava)
 15.Razmere v Gorskem Karabahu (razprava)
 16.Sporazum o političnem dialogu in sodelovanju med EU in Kubo (razprava)
 17.EU v spreminjajočem se globalnem okolju - bolj povezan, konflikten in kompleksen svet (razprava)
 18.Izvajanje in pregled strategije EU za Srednjo Azijo (razprava)
 19.Dnevni red naslednje seje: glej zapisnik
 20.Zaključek seje
Razprave
Pregledana izdaja (4851 kb)
 
Razprave
Pregledana izdaja (15601 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov