Index 
 Précédent 
 Suivant 
 Texte intégral 
Procédure : 2015/3031(RSP)
Cycle de vie en séance
Cycles relatifs aux documents :

Textes déposés :

B8-0461/2016

Débats :

Votes :

Explications de votes

Textes adoptés :

P8_TA(2016)0123

Compte rendu in extenso des débats
Mercredi 13 avril 2016 - Strasbourg Edition révisée

12.13. Situation en Pologne (B8-0461/2016, B8-0463/2016, B8-0464/2016, B8-0465/2016)
Vidéo des interventions
 

Dichiarazioni di voto orali

 
  
MPphoto
 

  Michał Marusik (ENF). Panie Przewodniczący! Głosowaliśmy tutaj przed chwilą nad rezolucją w sprawie oceny sytuacji w Polsce, oceny praworządności w Polsce. Osobliwością tego głosowania jest fakt, że rezolucja ta nic nie wnosi na temat stanu praworządności w Polsce, natomiast bardzo wiele mówi o stanie praworządności w Parlamencie Europejskim i w Unii Europejskiej. Otóż Traktat o Unii Europejskiej nie przyznaje instytucjom unijnym praw do kontrolowania takich elementów praworządności i do rozstrzygania w tej kwestii. Są to wewnętrzne sprawy i wewnętrzne kompetencje państw członkowskich. Wobec czego Unia Europejska tym samym pokazuje, że nie troszczy się o praworządność, skoro nie respektuje prawa, jakie sobie sama ustanowiła. Nas to troszkę ośmiesza jako instytucję i kompromituje.

Ja oczywiście jestem polskim patriotą i zawsze staram się bronić polskiego interesu, ale w tej chwili bronię po prostu zasad, w tej chwili wypowiadam się nie jako polski patriota, ale jako człowiek politycznej prawicy, jako człowiek, któremu elementarna prawość postępowania i praworządność nie są obce i nie są obojętne. Otóż prawość postępowania polega głównie na tym, że nie tylko wymagamy od innych, by przestrzegali obowiązujących ich praw, ale również że znamy, szanujemy i przestrzegamy własnego prawa, a jeżeli uznamy je za złe, to będziemy mogli je zmieniać. Ale szanujmy prawo, żebyśmy mogli również od innych wymagać poszanowania prawa. Wobec czego głosowałem przeciwko tej rezolucji – nie z racji jej treści, ale z racji samego faktu, że była ewidentnym złamaniem prawa przez Parlament Europejski i ewidentnym nadużyciem w stosunku do zasady praworządności.

 
  
MPphoto
 

  Jan Zahradil (ECR). Není pochyb o tom, že EP dnes udělal závažnou chybu tím, že odhlasoval tuto rezoluci a podtrhl tím EU stoličku nejenom v Polsku, ale i v jiných členských zemích EU.

Já si pamatuji, že je to třetí případ, kdy se EP otevřeně vměšuje do vnitřních záležitostí nějaké členské země EU. Bylo to kdysi dávno Rakousko, následovalo Maďarsko, teď je to Polsko a vždy za tím byly politické důvody. Vždy to byly kroky namířené proti reprezentaci té které země, která nesdílela představy, které v EP jsou reprezentovány hlavním proudem, tedy zejména evropskými lidovci a evropskými socialisty. Je to jakési varování té nové polské vládě.

Já myslím, že není možné to akceptovat. Byla to chyba a jako předseda Aliance evropských konzervativců, jejímž členem je i polská vládní strana Právo a spravedlnost, se proti tomuto postupu velmi výrazně ohrazuji.

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI). Elnök Úr! Ritkán lehet ebben a teremben, ebben a többnyire üres teremben… Legyünk őszinték, ugye tudjuk, hogy nem itt születnek a döntések. Tehát azt senki nem gondolja, aki látja a monitoron keresztül ezeket az üléseket, hogy itt születnének a döntések, amikor hol nyolcan vagyunk, hol tízen, hol harmincan, zárójel bezárva... Tehát ritkán hallunk olyan értelmes felszólalást, olyan tisztát, világosat, szakmailag is korrektet, mint a lengyel kolléganőé volt a lengyel vitában, aki elmondta, hogy kérem szépen, kértük írásban, a szabályzatnak megfelelően, hogy jelölje meg az Európai Unió a jogszabályi alapját annak, hogy milyen alapon szól bele Lengyelország belső életébe. Ugye ismerős számunkra, Magyarország számára is ez a probléma. A mi esetünkben sem tudták megmutatni a jogszabályi alapot, a határidőt sem tartották be. Három hónap eltelt, hat héten belül kellett volna válaszolniuk.

Kérném szépen a nyugat-európai kedves barátainkat, hogy most már törődjenek a maguk dolgával, ne bennünket oktassanak demokráciára, meg jogállamiságra. A saját lakosságuknak magyarázzák meg Németországban, Belgiumban és így tovább, hogy például milyen alapon engedik be a tömeges bevándorlókat a lakosság kifejezett akarata ellenére, és milyen jogállamiság van ott, ahol nem működik a rendőrség, nem működnek a különböző hivatalos szervek, nem beszélve a titkosszolgálatokról, stb. Nem Lengyelország és nem Magyarország, hanem például Belgium az az ország, ahol a jogállamiság teljes hiányával a terrorizmus veszélye egyre nő, és egész Európát ezzel veszélybe sodorják...(az elnök megvonta a szót a képviselőtől)

 
  
MPphoto
 

  Stanisław Żółtek (ENF). Panie Przewodniczący! Niektóre z działań polskiego rządu, takie jak stosunek do emigrantów, stosunek do rodziny, są prawidłowe. Owszem, niektóre działania, takie jak ustawa o inwigilacji czy nacjonalizacja ziemi, są jak rodem z koszmarnego komunizmu. Jednak autorom przyjętej rezolucji w sprawie sytuacji w Polsce mało te socjalistyczne działania przeszkadzają. Rezolucja wnosi zastrzeżenia głównie do wyboru Trybunału Konstytucyjnego. W praktyce chodzi o stołki i to nie tylko w Trybunale. Ja głosowałem jednak przeciwko rezolucji wyłącznie dlatego, że Unia Europejska nie powinna się wtrącać w wewnętrzne sprawy suwerennej Polski. Schuman, twórca Unii Europejskiej, przewraca się w grobie, widząc jak wspaniała w założeniu idea wspólnoty narodów zmienia się w twór, którego jedynym celem jest urzędnicza władza nad wszystkimi państwami, okraszona walką z chrześcijaństwem i rodziną oraz promowaniem homoseksualizmu.

 
  
MPphoto
 

  Marek Jurek (ECR). Już wybór dnia, w którym ma miejsce ta debata – debata, która ma potępiać Polskę jako kraj rzekomo łamiący prawa człowieka i zagrażający demokracji – jest najlepszą ilustracją tego, jaki jest rzeczywisty stosunek obecnych władz Unii Europejskiej do różnorodności kulturowej narodów Europy. My właśnie obchodzimy 1050-lecie naszego chrztu, my w Polsce w tej chwili mamy uroczystości i taki prezent nam dzisiaj wysłano. Ale chcę powiedzieć jedno – zostawmy naszą perspektywę narodową. Dzień, w którym przeciwko Polsce, przeciwko Węgrom, czy przeciwko jakiemukolwiek innemu krajowi Europy zostanie uruchomiony artykuł 7 pozbawiający jeden z tych krajów praw w Unii Europejskiej, będzie początkiem końca Unii Europejskiej. I to wy Państwo o tym decydujecie, czy ten proces uruchomicie, czy nie.

 
  
MPphoto
 

  Andrejs Mamikins (S&D). – Priekšsēdētāj! Protams, jebkuras valsts valdībai, kas nākusi pie varas demokrātisku vēlēšanu ceļā, nenoliedzami ir pilnvaras īstenot reformas, vēl jo vairāk tad, ja šīs reformas pieprasa sabiedrība, ja tās ir partiju politiskās platformas, vēlētāju vēlmes. Tieši tas arī notiek Polijā. Bet, no otras puses, jebkurai valdībai jāseko ticības principiem, jebkuras valsts valdībai ir starptautiski līgumi, un tā ir atbildīga starptautisko nolīgumu priekšā.

Diemžēl dotajā brīdī pastāv milzīgas problēmas ‒‒ gadījums ar tiesu varu, ar masu mediju neatkarību, ar tik būtiskām lietām, kas ir stūrakmens mūsu Eiropas Savienības vērtībām. Tāpēc es atturējos, balsojot par šo rezolūciju, un uzskatu, ka zināmā mērā abas puses ‒‒ gan Polijas valdība, gan Eiropas Savienības iestādes ‒‒ spēlē viena otrai uz nerviem un it kā grib pārbaudīt, kurai tie nervi neizturēs pirmajai. Atkārtošu, ka nobalsoju atturoties. Paldies!

 
  
  

Dichiarazioni di voto scritte

 
  
MPphoto
 
 

  Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL), por escrito. ‒ Este informe no contiene referencia alguna a una de las cuestiones más acuciantes en Polonia. La situación de las mujeres y las personas LGTBi es hoy extremadamente delicada, habiéndose llegado a la prohibición competa del aborto en cualquiera de los supuestos. Por desgracia, las enmiendas del GUE/NGL que iban en esa dirección han decaído por la posición contraria de los grupos mayoritarios, que han dado la espalda a las feministas polacas que reclaman sus derechos en las calles. Sin embargo, hemos votado a favor de la resolución ya que incluye aspectos importantes relativos a la necesidad de protección de derechos fundamentales en Polonia ante la actual situación de regresión, e insta a cumplir con las conclusiones de la Comisión de Venecia sobre el Estado de Derecho.

 
  
MPphoto
 
 

  Eric Andrieu (S&D), par écrit. ‒ Nous appelons les autorités polonaises à mettre pleinement en œuvre les recommandations de la Commission de Venise sur la capacité du Tribunal constitutionnel de Pologne à respecter sa Constitution et à garantir le respect de la primauté du droit.

Si le gouvernement polonais ne respecte pas les recommandations, la Commission européenne doit aller plus loin et activer la deuxième étape de la procédure relative aux "menaces systémiques à l'état de droit", lancée le 13 janvier.

 
  
MPphoto
 
 

  Νίκος Ανδρουλάκης (S&D), γραπτώς. ‒ Υπερψήφισα το συγκεκριμένο ψήφισμα αναφορικά με την κατάσταση στην Πολωνία, το οποίο εκφράζει την έντονη ανησυχία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την οπισθοδρόμηση του κράτους δικαίου στην εν λόγω χώρα, την παράλυση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Πολωνίας που θέτει σε κίνδυνο τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα και το οποίο καλεί την Πολωνία να εφαρμόσει τις αποφάσεις και τις συστάσεις των δικαστικών οργάνων σεβόμενη τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Arnautu (ENF), par écrit. ‒ J'ai voté contre ce rapport qui s'immisce dans les affaires intérieures d'un État membre.

 
  
MPphoto
 
 

  Jonathan Arnott (EFDD), in writing. ‒ I do not believe that it is for the European Parliament to tell the people of Poland how their country should be run. These matters are sovereign to the Polish people.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Arthuis (ALDE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de cette résolution car j'estime que la crise constitutionnelle polonaise crée deux systèmes légaux parallèles, ce qui peut mener à une grande incertitude légale. Il est essentiel que le gouvernement du PiS respecte les valeurs démocratiques de l'Union européenne et cesse d'éloigner la Pologne d'une communauté de valeurs partagées.

 
  
MPphoto
 
 

  Francisco Assis (S&D), por escrito. ‒ A Comissão Europeia anunciou, no início do ano, a abertura de um processo de averiguação de eventuais violações do Estado de Direito por parte das autoridades polacas, devido a alterações no funcionamento e organização do Tribunal Constitucional e no processo de nomeação das direções dos órgãos de comunicação social públicos.

Após os ataques terroristas em Bruxelas, a Primeira-Ministra polaca cancelou o acolhimento de refugiados que tinha sido acordado pelo anterior governo. Contudo, todos os ataques terroristas foram perpetrados por cidadão europeus e não por refugiados.

Recentemente, o governo manifestou a intenção de promover a criminalização do aborto, a limitação da utilização de métodos contracetivos e a criação de uma nova tipificação de crime: o homicídio pré-natal, com uma moldura penal de 3 a 5 anos. Estas alterações configuram um retrocesso civilizacional em termos dos direitos das mulheres num país onde, segundo a OMS, se realizam cerca de 240 mil abortos ilegais por ano.

Por fim, foi conhecida a decisão do governo polaco de substituir os seus representantes na Comissão de Veneza depois de estes terem censurado a atuação do governo polaco.

Todos estes episódios merecem do Parlamento Europeu a mais profunda condenação.

 
  
MPphoto
 
 

  Janice Atkinson (ENF), in writing. ‒ I vote against this resolution. The EU has no jurisdiction to criticise the Polish Government. Poland is a sovereign nation with a democratically elected government. No dictates from the EU can tell the Polish people how to run their own internal affairs.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. ‒ Balsavau dėl šios rezoliucijos, kurioje Lenkija yra raginama gerbti demokratiją ir teisės viršenybę. Pritariu, kad Lenkijos valdžia turi gerbti teisės viršenybę ir užtikrinti šalies Konstitucinio Teismo galias garantuoti konstitucijos viršenybę teisinėje sistemoje. Pritariu raginimams Lenkijos valdžiai viešai paskelbti ir įgyvendinti šalies Konstitucinio Teismo sprendimus, kaip rekomendavo Europos Tarybos Venecijos komisija. Europos Komisijos turi dėti pastangas kartu su Lenkijos vyriausybe rasti išeitį iš susidariusios padėties.

 
  
MPphoto
 
 

  Zoltán Balczó (NI), írásban. ‒ A közös javaslat felszólítja a Bizottságot, hogy amennyiben a lengyel kormány a strukturált párbeszéd során nem tartja be a Velencei Bizottság ajánlásait, jogállamisági ajánlás előterjesztése révén indítsa el a jogállamisági eljárás második szakaszát, és ajánlja fel Lengyelországnak, hogy segít megoldásokat kidolgozni a jogállamiság megerősítésére. Groteszk és visszás, hogy pont attól a Bizottságtól kellene érkeznie jogállamiságot erősítő javaslatoknak, amely nem demokratikusan, átláthatatlanul működik, globalista érdeket képviselve, az EU tételes normáit számtalanszor megsértve, az európai emberek érdekeit semmibe véve jár el, mint például akkor, amikor az EU szabályai ellenére minősített többséggel határozott bevándorló szétosztási norma meghatározása körében.

A javaslatot elutasítottam, mivel az megengedhetetlen módon, a hatályos EU normák megsértésével ír elő beavatkozást a lengyel állam szuverén működésébe, a liberális értékrend és a jogállamiság védelmezése álcája alatt, ráadásul ténybelileg megalapozatlan körülményekre hivatkozva, mint például: „Lengyelországban az alkotmánybíróság tényleges megbénítása veszélyezteti a demokráciát, az emberi jogokat és a jogállamiságot.”

 
  
MPphoto
 
 

  Gerard Batten (EFDD), in writing. ‒ UKIP voted against this non-legislative report. UKIP is seriously concerned at the level of interference by the Commission in Poland – in particular the use of the Rule of Law mechanism. We believe this sets a dangerous precedent in the further erosion of the sovereignty of EU Member States. We do not take an opinion on the reforms being pursued by the newly elected Polish government but firmly believe that this is a matter for the democratically elected Government of Poland and the constitutional courts to decide – not the unelected European Commission.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolas Bay (ENF), par écrit. ‒ Quand les bureaucrates non élus de la Commission laisseront-ils les gouvernements démocratiquement élus de nos États membres mettre en œuvre le programme qui leur a valu d'arriver aux responsabilités?

 
  
MPphoto
 
 

  Hugues Bayet (S&D), par écrit. ‒ J'ai approuvé cette résolution commune au moins pour trois raisons.

Primo, elle rappelle d'emblée qu'il est fondamental de garantir le respect intégral des valeurs européennes communes énoncées à l'article 2 ainsi que l'état de droit, les principes démocratiques et les droits de l'homme. Trop d'États membres semblent l'oublier!

Secundo, elle appuie la décision de la Commission de lancer, en ce qui concerne la Pologne, un dialogue structuré au titre du cadre pour l'état de droit qui devrait permettre de préciser si une menace systémique pèse sur les valeurs démocratiques et l'état de droit en Pologne.

Tertio, elle précise qu'elle attend que la Commission assure de même un suivi de la situation dans tous les États membres pour ce qui est du respect de la démocratie, de l'état de droit et des droits fondamentaux et évite ainsi d'appliquer deux poids deux mesures et qu'elle fasse rapport au Parlement.

 
  
MPphoto
 
 

  Beatriz Becerra Basterrechea (ALDE), por escrito. – Polonia se encuentra inmersa en un proceso preocupante, caracterizado por el desmantelamiento del Estado de derecho y el debilitamiento de las instituciones democráticas, desde la llegada al poder del partido Ley y Justicia (PiS).

El Gobierno polaco ha impulsado una reforma de la justicia que supone una amenaza inequívoca a la separación de poderes. La Comisión de Venecia la calificó como un peligro para la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho.

Este informe se centra en criticar esta reforma judicial que, de aplicarse, significará la ruptura con el sistema democrático y con los valores y Tratados de la Unión. Por esta razón he votado a favor del mismo. El autoritarismo no tiene cabida en la UE.

La Unión Europea debe ser proactiva en la defensa de la democracia en Polonia. En este sentido, rechacé las resoluciones planteadas por los grupos euroescépticos y eurófobos que se negaban a cualquier acción comunitaria en apoyo y solidaridad con la democracia polaca.

Asimismo, seguiré oponiéndome a las políticas ultraconservadoras, eurófobas y autoritarias del Gobierno polaco y su insolidaria posición respecto a la crisis de refugiados.

 
  
MPphoto
 
 

  Brando Benifei (S&D), per iscritto. ‒ Nel 1997 la Polonia si è dotata di una nuova costituzione che, rispettando i principi dello Stato di diritto, ha garantito in questi anni il pluralismo politico, la separazione dei poteri e la libertà di stampa e informazione. Il Tribunale costituzionale, per tutti questi anni perno della democrazia costituzionale polacca, è stato oggetto negli ultimi mesi di importanti controversie politiche e giuridiche legate alla nomina di cinque giudici costituzionali e a una legge, proposta dal governo del primo ministro Szydlo, che aveva l'obiettivo di minare fortemente le prerogative e l'indipendenza della Corte. La risoluzione sulla situazione in Polonia, votata oggi in Parlamento e da me sostenuta, sottolinea con preoccupazione il susseguirsi di questi avvenimenti che rischiano di compromettere la stabilità della democrazia polacca e il rispetto dei diritti umani. Il Parlamento europeo chiede al governo polacco di rispettare la sentenza del Tribunale del 9 marzo 2016 dando anche piena attuazione alle raccomandazione della commissione di Venezia. La Commissione deve assumersi il compito di procedere sulla via del dialogo strutturato con il governo della Polonia, accertando senza parzialità se esiste o meno la minaccia di violazioni sistemiche dei principi democratici.

 
  
MPphoto
 
 

  Xabier Benito Ziluaga (GUE/NGL), por escrito. ‒ Hemos votado a favor de esta Resolución porque pone de manifiesto la grave situación en la que se encuentra el cumplimiento de los derechos humanos más básicos. Además, el texto incluye enmiendas de nuestro grupo en las que se habla específicamente de la situación en la que se encuentran los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Consideramos que la legislación polaca sobre el aborto es ya de las más restrictivas y recordamos las obligaciones internacionales y los dictámenes de NNUU en el sentido de que negar el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva a la población es una medida violatoria de los derechos humanos.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Bilde (ENF), par écrit. ‒ Cette proposition de résolution sur la situation en Pologne est totalement anormale dans une Union européenne qui défend la démocratie et le respect des libertés. Les États membres sont souverains et doivent décider librement de leur politique intérieure et l'Union européenne n'a pas à intervenir pour critiquer la Pologne dans la gestion par exemple de son Tribunal constitutionnel. Les électeurs polonais ont élu un président puis une assemblée majoritairement conservatrice autour du parti Droit et Justice et là est le réel problème de l'Union, qui n'accepte pas que les peuples puissent en réalité décider eux-mêmes de leur destin.

J'ai donc décidé de voter contre cette résolution.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (ENF), per iscritto. ‒ La risoluzione rappresenta un'inaccettabile ingerenza nei confronti della sovranità nazionale della Polonia. L'Unione europea pretende di imporre la sua legge anche in materie che non rientrano nelle competenze delle istituzioni comunitarie, intromettendosi così negli affari interni degli Stati membri. Per questo motivo non ho inteso sostenere questo testo.

 
  
MPphoto
 
 

  Malin Björk (GUE/NGL), skriftlig. ‒ Jag har röstat för denna resolution.

Resolutionen uttrycker en stark oro över den politiska utvecklingen i Polen med fokus på konstitutionella frågor, som ändringar i författningsdomstolen. Det är dock djupt beklagligt att inte ett ord nämns om planerna på att totalförbjuda aborter. Vänstergruppens ändringsförslag som fördömde abortrestriktionerna och försvarade kvinnors rätt till sina egna kroppar gick tyvärr inte igenom. Resolutionen hade naturligtvis blivit mycket bättre genom att visa att kvinnoförtryck och förakt för demokratin hänger starkt ihop. Medan de andra politiska grupperna trevar, står vi i vänstergruppen upp i solidaritet med alla de tusentals demonstranter som protesterat i Polen och andra platser i Europa för demokrati och kvinnors rättigheter. Därför röstade jag för både ändringsförslagen och resolutionen.

 
  
MPphoto
 
 

  José Blanco López (S&D), por escrito. ‒ Desde hace unos meses, el gobierno polaco ha venido tomando medidas no acordes a los valores y principios de la Unión, tales como la modificación de la configuración del Tribunal Constitucional o las adoptadas en detrimento de la libertad e independencia de los medios de comunicación.

Este tipo de medidas alejan al Ejecutivo de Varsovia de la convergencia comunitaria en lo que respecta a calidad democrática. Ante esta circunstancia y la preocupante situación, la Comisión plantea poner en funcionamiento por primera vez el instrumento de evaluación de la calidad democrática de los Estados miembros. Este instrumento está facultado para, en última instancia, retirar provisionalmente los derechos de voto de Polonia en el Consejo por haber quebrado los estándares democráticos en contra de los valores y las libertades que debe defender un Estado que forma parte de la UE.

A día de hoy, el gobierno polaco continúa reticente a la hora de dar alguna explicación e incluso ha alertado a la Comisión del posible efecto contraproducente que podría tener tomar medidas desde las instituciones comunitarias contra las reformas legislativas que están siendo realizadas por el gobierno polaco.

Con el fin de ayudar a recuperar la normalidad democrática en Polonia he emitido mi voto a favor de la resolución.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. ‒ Balsavau dėl šios rezoliucijos, kurioje Europos Parlamentas pritaria Komisijos sprendimui pagal teisinės valstybės sistemą pradėti struktūrinį dialogą, kuriuo turėtų būti išsiaiškinta, ar esama sisteminės grėsmės demokratinėms vertybėms ir teisinės valstybės principui Lenkijoje. Parlamentas palankiai vertina Komisijos patikinimą, kad dialogas su Lenkijos valdžios institucijomis vyks nešališkai, laikantis įrodymais ir bendradarbiavimu pagrįsto požiūrio, ir ragina Komisiją, jei vykdant struktūrinį dialogą Lenkijos vyriausybė nesilaikys Venecijos komisijos rekomendacijų, pradėti antrąjį teisinės valstybės procedūros etapą, išleidžiant savo „rekomendaciją dėl teisinės valstybės“, ir pasiūlyti savo paramą Lenkijai ieškant teisinės valstybės stiprinimo sprendimų. Žinoma, Europos Parlamentas pabrėžia, kad visi veiksmai, kurių reikia imtis, kaip nustatyta pagal Sutartis ir subsidiarumo principą, turi priklausyti ES ir jos valstybių narių kompetencijai. Parlamentas tikisi, kad Komisija stebės visas valstybes nares vienodai, kiek tai susiję su pagarba demokratijai, teisinės valstybės principui ir pagrindinėms teisėms, kartu išvengiant dvigubų standartų, ir informuos apie tai Europos Parlamentą.

 
  
MPphoto
 
 

  Franc Bogovič (PPE), pisno. ‒ S podporo resoluciji o razmerah na Poljskem sem glasoval za spoštovanje temeljnih pravic pravne države, človekovih pravic ter vrednot in načel, določenih v pogodbah EU in mednarodnih instrumentih.

Evropska unija mora skladno z zakonom spoštovati enakost držav članic kot tudi njihovo nacionalno identiteto.

Zdi se mi prav, da smo obveščeni o aktualnih problemih pravosodnih sistemov, saj so le ti bistveni za delovanje pravne države ter zagotavljanje temeljnih pravic in svoboščin državljanov posameznih članic.

 
  
MPphoto
 
 

  Biljana Borzan (S&D), napisan. ‒ Podržavam ovaj dokument jer Poljska nije jedina država članica EU-a u kojoj su ugrožene temeljne demokratske vrijednosti. Nažalost, u Hrvatskoj su na djelu slični procesi i reakcija veleposlanika zapadnih država na gušenje medijskih sloboda je dokaz tome. Pozivam sve vlade država članica EU-a da budu čuvari temeljnih vrijednosti liberalne demokracije na kojima se Unija temelji.

 
  
MPphoto
 
 

  Mercedes Bresso (S&D), per iscritto. ‒ Ho votato a favore di questo documento perché ritengo che ciò che sta avvenendo in Polonia, da quando il nuovo governo si è insediato lo scorso anno, violi le disposizioni contenute all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea sui valori comuni che fondano l'Unione e che mettano in pericolo la democrazia e lo Stato di diritto all'interno dei confini europei.

 
  
MPphoto
 
 

  Renata Briano (S&D), per iscritto. ‒ Il rispetto della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti umani fondamentali costituisce un obbligo inderogabile che ogni Stato membro dell'UE deve rispettare, in maniera costante, nell'ambito di ogni sua azione politica. Come sottolineato dalla commissione di Venezia, alcune riforme recentemente adottate in Polonia, nonché la mancata pubblicazione del verdetto del Tribunale costituzionale polacco del 9 marzo 2016 ad opera dell'attuale governo, impediscono di fatto al Tribunale di tutelare i principi protetti dalla Costituzione, minacciando l'essenza stessa dello stato di diritto. Un sistema giudiziario efficace, imparziale e indipendente è un presupposto fondamentale per tutelare i diritti e la libertà dei cittadini. In questo senso, la Commissione europea deve continuare a vigilare rigorosamente sul rispetto di tali principi e promuovere un dialogo con il governo polacco al fine di porre fine a una situazione fonte di grandi inquietudini. Le istituzioni europee devono inoltre monitorare attentamente l'attuale e crescente mobilitazione popolare in Polonia per una riforma del diritto all'aborto, intervenendo con convinzione e fermezza, qualora la situazione lo richiedesse, in difesa di un diritto fondamentale, frutto di aspre battaglie e tassello inderogabile lungo la strada di un'effettiva e completa emancipazione femminile.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Buda (PPE), în scris. ‒ Statele membre trebuie să se bazeze pe valori precum democrația, promovarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și să se ghideze după principiile statului de drept. Egalitatea, respectul pentru minorități, toleranța, solidaritatea sunt valori comune împărtășite de țările membre. Evenimentele recente din Polonia care vizează problemele de ordin legal și politic privind componența Tribunalului Constituțional și noile reguli structurale ridică anumite temeri referitoare la competența acestei instituții. Acțiunile Guvernului polonez asupra Tribunalului Constituțional reprezintă un risc la adresa democrației constituționale, fiind nevoie ca Guvernul polonez să implementeze recomandările elaborate de instituțiile europene și să îndeplinească cerințele internaționale.

Valorile democrației și statului de drept trebuie să prevaleze în fiecare stat membru, iar, în caz contrar, e necesar să fie luate măsuri imediate de remediere a unor situații care contravin principiilor pe care se bazează Uniunea, motiv pentru care m-am exprimat în favoarea propunerii de rezoluție referitoare la situația din Polonia.

 
  
MPphoto
 
 

  Gianluca Buonanno (ENF), per iscritto. ‒ La risoluzione costituisce un'ingerenza nella sovranità nazionale della Polonia: vengono toccate tematiche che esulano dalle competenze dell'UE. Il riferimento alle sentenze del tribunale costituzionale è pretestuoso, in quanto la maggioranza dei giudici ha orientamenti contrari all'attuale governo. Voto contrario.

 
  
MPphoto
 
 

  Soledad Cabezón Ruiz (S&D), por escrito. ‒ El gobierno polaco se ha mostrado reticente a la hora de dar ninguna explicación y ha alertado del efecto contraproducente que podría tener atacar las reformas legislativas de su país.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), par écrit. ‒ Depuis l'arrivée au pouvoir du parti eurosceptique PiS (Droit et Justice), le gouvernement polonais met en place une série de réformes très controversées comme la réforme sur le Tribunal constitutionnel et la réforme relative à la télévision et à la radio publique.

Le 13 janvier, la Commission européenne a lancé une enquête préliminaire pour déterminer si le principe de l'état de droit est menacé par ces réformes. Le respect de l'état de droit et des droits fondamentaux constitue un élément majeur de la construction européenne. Pour faire partie de l'Union européenne, chaque État membre doit garantir le respect des valeurs européennes prévues dans l'article 2 du traité. La Commission européenne, en tant que gardienne des traités, se doit d'enquêter lorsque ces valeurs sont mises en péril. La situation en Pologne est clairement inquiétante et doit être examinée de très près. J'ai voté en faveur de cette résolution.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicola Caputo (S&D), per iscritto. ‒ Oggi ho votato a favore della proposta [2015/3031(RSP)] sulla situazione in Polonia perché siamo di fronte ad svolta conservatrice nel paese che desta non poche preoccupazioni. Fa discutere in particolar modo la riforma della corte costituzionale e la legge che mette di fatto sotto controllo governativo i media pubblici. La Polonia, nonostante le perplessità espresse dalla Commissione europea, ha approvato la riforma della Corte costituzionale, che limita l'autorità dei giudici mettendo così in discussione il principio democratico fondamentale della separazione dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario. La Commissione europea deve chiedere alla Polonia maggiori spiegazioni su leggi che violano gli standard democratici dell'Unione.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), in writing. ‒ I voted in favour of this resolution because I am very concerned about the actions of the current Polish Government and the Polish President in relation to the Constitutional Tribunal, an institution which, by definition, should be impartial and ensure checks and balances and control the actions of the government in power. The paralysis of the Tribunal is worrying, especially in a country that contributed so significantly to the abolishment of Communism in Eastern Europe, and borders on the breach of European laws and values such as the rule of law, democracy, human rights and the freedom of speech as enshrined in the Treaties. I hope that the majority of the Polish people continue to enjoy the benefits of the membership of the EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Marie Cavada (ALDE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de cette résolution faisant état de la situation de déni d'état de droit dont le gouvernement polonais est l'auteur depuis sa prise de pouvoir.

Pour rappel, le gouvernement polonais a mis en place deux lois profondément antidémocratiques en décembre 2015, l'une limitant considérablement les pouvoirs du Tribunal constitutionnel polonais, l'autre mettant en péril le fonctionnement des médias publics et leur financement.

À l'issue de ces événements malheureux, la Commission a décidé d'activer le mécanisme d'alerte sur le respect de l'état de droit, visant à évaluer les menaces systémiques aux fondements démocratiques des États membres de l'Union.

Je me réjouis que le Parlement, au moyen de cette résolution, soutienne la démarche de la Commission et rappelle à l'ordre la Pologne qui, à l'instar d'autres États membres, participe dangereusement du morcellement des valeurs fondamentales de l'Union.

 
  
MPphoto
 
 

  Λευτέρης Χριστοφόρου (PPE), γραπτώς. ‒ Στηρίζουμε την έκθεση και εκφράζουμε την ελπίδα ότι ο διαρθρωμένος διάλογος μεταξύ της πολωνικής κυβέρνησης και της Επιτροπής θα οδηγήσει στην αναθεώρηση και άλλων αποφάσεων της πολωνικής κυβέρνησης που προκαλούν ανησυχία όσον αφορά τη νομιμότητά τους και τις ενδεχόμενες επιπτώσεις τους για τα θεμελιώδη δικαιώματα.

 
  
MPphoto
 
 

  Κώστας Χρυσόγονος (GUE/NGL), γραπτώς. ‒ Η πρόταση ψηφίσματος εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την κατάσταση στην Πολωνία αποτελεί μια προσπάθεια προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, από πλήγματα που δέχονται λόγω πολιτικών αντιπαραθέσεων ή τακτικών που ακολουθούνται. Καθώς η εξασφάλιση του σεβασμού των κοινών ευρωπαϊκών αξιών αποτελεί χρέος όλων μας, αποφάσισα να υπερψηφίσω την πρόταση αυτή.

 
  
MPphoto
 
 

  Alberto Cirio (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato a favore di questa risoluzione perché, pur intromettendosi negli affari interni di uno Stato sovrano, è solo uno strumento di pressione politica per dei principi in cui credo. Senza entrare nel merito, ritengo che questa Unione europea debba rispettare e far rispettare alcuni valori di base, pur ricordando che essa stessa trae autorità dagli Stati membri e non viceversa.

 
  
MPphoto
 
 

  Deirdre Clune (PPE), in writing. ‒ I believe that all Member States must fully comply with EU law in their legislative and administrative practice, and that all legislation, including the primary law of all Member States and candidate countries, must reflect and adhere to basic European values, namely democratic principles, the rule of law and respect for fundamental rights

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. ‒ Somos uma União de Valores, que se funda na democracia, no Estado de Direito e na separação de poderes. A adesão de um país está, primeira e fundamentalmente, dependente do respeito destes princípios.

Como é evidente, as políticas nacionais não são imutáveis e alteram-se, frequentemente, após a realização de eleições. O que não é frequente – e nos deve preocupar – é que com um novo governo se queira ou se altere a natureza do Estado.

O que está a acontecer na Polónia é francamente preocupante. O funcionamento de um Estado de Direito democrático alicerça-se na separação e no respeito entre os diferentes órgãos de soberania e, nesse contexto, o Tribunal Constitucional tem um papel central.

Apoio esta resolução e partilho com firmeza o apelo que faz à normalização constitucional deste importante Estado-Membro.

 
  
MPphoto
 
 

  Birgit Collin-Langen (PPE), schriftlich. ‒ Ich habe für die Entschließung gestimmt, denn die jüngsten Maßnahmen der polnischen Regierung stellen eine Gefahr für Demokratie, Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit dar.

Die Blockade des Verfassungsgerichts ist ein Verstoß gegen das Rechtsstaatsprinzip und darf nicht akzeptiert werden. Unsere grundlegenden europäischen Werte und Prinzipien gelten für jeden in der EU, erst recht aber für Regierungen.

 
  
MPphoto
 
 

  Jane Collins (EFDD), in writing. – UKIP voted against this non-legislative report. UKIP is seriously concerned at the level of interference by the Commission in Poland – in particular the use of the Rule of Law mechanism. We believe this sets a dangerous precedent in the further erosion of the sovereignty of EU Member States. We do not take an opinion on the reforms being pursued by the newly elected Polish government but firmly believe that this is a matter for the democratically elected Government of Poland and the constitutional courts to decide – not the unelected European Commission.

 
  
MPphoto
 
 

  Javier Couso Permuy (GUE/NGL), por escrito. ‒ Este informe no contiene referencia alguna a una de las cuestiones más acuciantes en Polonia. La situación de las mujeres y las personas LGTBi es hoy extremadamente delicada, habiéndose llegado a la prohibición competa del aborto en cualquiera de los supuestos. Por desgracia, las enmiendas del GUE/NGL que iban en esa dirección han decaído por la posición contraria de los grupos mayoritarios, que han dado la espalda a las feministas polacas que reclaman sus derechos en las calles. Sin embargo, hemos votado a favor de la resolución ya que incluye aspectos importantes relativos a la necesidad de protección de derechos fundamentales en Polonia ante la actual situación de regresión, e insta a cumplir con las conclusiones de la Comisión de Venecia sobre el Estado de Derecho.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrea Cozzolino (S&D), per iscritto. ‒ Da sempre, l'UE si è impegnata a promuovere il rispetto dei diritti fondamentali, tra i quali quelli delle donne, dei valori europei comuni e dello Stato di diritto negli Stati membri. Recentemente, in diversi Stati membri, i governi hanno intrapreso alcune riforme relative ai diritti succitati. Dal dicembre 2015, la Polonia ha lanciato una serie di riforme che hanno un impatto diretto sulla situazione dello Stato di diritto e sul rispetto dei diritti fondamentali nel paese. Queste riforme hanno sollevato molte preoccupazioni all'interno dell'UE, tra cui le modifiche apportate alle modalità di funzionamento della Corte costituzionale della Polonia. Diverse autorità europee hanno mostrato interesse verso questa situazione, tra cui il Parlamento, la Commissione europea e la commissione di Venezia. Mi unisco a questo movimento votando a favore della risoluzione, perché ritengo sia fondamentale che l'Unione europea continui ad agire per garantire la migliore applicazione possibile dei principi fondamentali, così cari ai cittadini europei, in tutti i paesi membri, tra cui la Polonia.

 
  
MPphoto
 
 

  Viorica Dăncilă (S&D), în scris. ‒ Consider important ca, în contextul valorilor europene fundamentale, toate statele membre să respecte în totalitate drepturile Uniunii Europene în practicile lor legislative, prin respectarea principiilor democratice, a statului de drept și a drepturilor fundamentale.

 
  
MPphoto
 
 

  Michel Dantin (PPE), par écrit. ‒ Cette résolution non contraignante sur la situation et l'état de droit en Pologne fait suite à la décision de la Commission d'entamer une première étape du "cadre pour faire face aux menaces systémiques à l'état de droit" en Pologne afin de trouver un moyen de sortir de la situation actuelle à travers un dialogue avec les autorités polonaises.

Considérant que les mesures prises par le gouvernement polonais ont conduit à la paralysie du Tribunal constitutionnel, et que cela constitue un danger pour la démocratie, les droits de l'homme et la primauté du droit, j'ai soutenu cette résolution.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe De Backer (ALDE), in writing. – I voted in favour of the resolution on Poland for the following reasons. While we must always adhere to the principle of subsidiarity, it is also the EU’s responsibility to uphold those values enshrined in Article 2 of the TEU. As this resolution states, these values are effectively under threat in Poland. It rightly mentions that the paralysis of Poland’s constitutional Tribunal is a danger to many of these values and to Poland’s constitutional democracy. In addition, not safeguarding these principles would be a violation of the Charter of Fundamental Rights and the ECHR. In sum, I can only support a resolution that calls on the Government of Poland to respect, publish and fully implement the Constitutional Tribunal’s decisions, thereby respecting Poland’s constitutional framework, and restoring the rule of law.

 
  
MPphoto
 
 

  Dennis de Jong (GUE/NGL), schriftelijk. ‒ De SP-Fractie heeft zich bij de stemming over amendement 4 onthouden van stemming. Hoewel wij groot voorstander zijn van het recht van vrouwen om te kiezen voor een abortus in geval van een ongewenste zwangerschap, zijn wij van mening dat wetgeving rondom abortus in lidstaten van de Europese Unie een nationale aangelegenheid is, waarover het Europees Parlement geen uitspraken zou moeten doen.

 
  
MPphoto
 
 

  Angélique Delahaye (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de cette résolution. Il me semble en effet impossible d'ignorer les dérives du gouvernement polonais actuel (notamment la décision du Tribunal constitutionnel jugeant son propre fonctionnement incompatible avec la Constitution polonaise). Cette résolution ne vise pas à placer le Parlement européen comme donneur de leçons aux États membres, mais bien à engager un dialogue en vue de trouver des solutions aux défaillances constatées. Je formulerai un jugement définitif sur la situation de la Pologne à la lumière des conclusions de la Commission européenne.

 
  
MPphoto
 
 

  Martina Dlabajová (ALDE), písemně. ‒ Přijaté usnesení vyzývá polskou vládu k dodržování hodnot a principů, které se zavázaly všechny členské státy ctít a dodržovat. Parlament také vyzval k uznání výroků Ústavního soudu a doporučení Benátské komise. Souhlasím se strukturovaným dialogem, který s polskou vládou navázala Evropská komise a který by měl objasnit, zda v Polsku dochází k systematickému ohrožení demokratických hodnot a právního státu. Komise deklarovala, že tento dialog bude probíhat nestranně a v duchu spolupráce s cílem a nabídnout Polsku pomoc při hledání řešení a posílení právního státu.

 
  
MPphoto
 
 

  Ангел Джамбазки (ECR), в писмена форма. ‒ Категорично се противопоставям на резолюцията относно положението в Полша. Приетият от Европейския парламент текст е свидетелство за двоен стандарт и намеса във вътрешните работи на суверенна държава членка.

Предходното правителство предприе скоростно изменяне на Закона за Конституционния съд и избра петима съдии на 8 октомври 2015 г., непосредствено преди изборите на 25 октомври, като с това си осигури съкрушително мнозинство с 14 от общо 15 съдии в Конституционния съд. Това не е ли нарушение на елементарния принцип за плурализъм в съдилищата и препоръките на Венецианската комисия от 1997 г., които гласят, че „управляваща партия не следва да бъде в състояние да назначава всички съдии по свое усмотрение“? Като взема страната на загубилата изборите „Гражданска платформа“ от ЕНП, става все по-явно прилагането на двойни стандарти от Комисията и нейното политизиране.

Изразявам подкрепата си за президента Анджей Дуда и министър-председателя Беата Шидло. Смятам, че управлението на партията „Право и справедливост“ ще допринесе за благоденствието и просперитета на Полша. Нашата борба е за реформиране на Съюза и връщане към идеята за „Обединена Европа на нациите“!

 
  
MPphoto
 
 

  Fredrick Federley (ALDE), skriftlig. ‒ Det är en oroande utveckling vi nu ser i Polen där den nya regeringen lägger fram förslag som utmanar de värderingar och principer som är grunden för en demokratisk stat i Europa. Denna resolution fokuserar på vikten av att alla medlemsstater måste stå upp för de principer som är grunden för demokratin i Europa. Därför är det oroande att Polens regering exempelvis utmanar rättsstatens principer när man inte följer den polska konstitutionsdomstolens utslag. Det var viktigt att få stor uppslutning från parlamentet i denna omröstning.

Vad gäller frågan om rätten till abort är det något som jag och Centerpartiet står upp för i alla lägen. Vår hållning i frågan har varit tydlig länge. Denna resolution som lyftes med anledning av just den polska regeringens val att inte följa sin konstitutionsdomstol handlar primärt inte om rätten till abort utan om grundläggande konstitutionella frågor. Med anledning av detta valde jag att avstå från att rösta om två ändringsförslag från GUE/NGL-gruppen, eftersom de inte låg i linje med resolutionens egentliga fokus.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. ‒ Os acontecimentos recentes na Polónia, em particular o conflito político e jurídico quanto à composição do Tribunal Constitucional e às novas regras sobre o seu funcionamento, deram origem a preocupações no que respeita à capacidade de o Tribunal Constitucional defender a Constituição e garantir o respeito pelo Estado de Direito, confirmadas pela Comissão de Veneza. Ora, as medidas decididas pelo Governo polaco e pelo Presidente da República no que respeita ao Tribunal Constitucional representam um risco para a democracia constitucional.

Convém lembrar que todos os Estados-Membros têm de respeitar integralmente o Direito da UE e que toda a legislação tem de refletir e respeitar os valores básicos europeus, designadamente os princípios democráticos, o Estado de Direito e os direitos fundamentais.

Manifesto, por isso, a minha preocupação com o facto de a paralisia do Tribunal Constitucional da Polónia colocar em perigo a democracia, os direitos humanos e o Estado de Direito.

 
  
MPphoto
 
 

  Laura Ferrara (EFDD), per iscritto. ‒ I recenti avvenimenti in Polonia e in particolare il contenzioso politico e giuridico relativo alla composizione della Corte costituzionale e alle nuove regole sul suo funzionamento, hanno sollevato preoccupazioni e aperto un dibattito su come garantire al meglio il rispetto dello Stato di diritto, della democrazia, dei diritti umani e delle libertà fondamentali: un obbligo che gli Stati membri e l'Unione europea sono chiamati a osservare. Il contesto europeo può contribuire a chiarire se vi sono delle minacce ai valori democratici e allo Stato di diritto negli Stati membri e, pertanto, auspichiamo che le istituzioni europee vigilino su di essi allo stesso modo evitando disparità di trattamento.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. ‒ A situação na Polónia, resultante da subida ao poder de forças ultraconservadoras e reacionárias, é preocupante. Além do condicionamento da atuação do Tribunal Constitucional, está em causa o ataque a liberdades, direitos e garantias dos cidadãos e dos trabalhadores. As perseguições políticas e a proibição de símbolos comunistas naquele país são disso grave expressão.

Não desligamos a emergência destas e de outras forças de extrema-direita e nazi-fascistas, do carácter reacionário, racista, xenófobo e antidemocrático de políticas da própria União Europeia e de uma continuada estratégia de esmagamento da soberania dos povos, situações e políticas que condenamos firmemente e que, de forma sistemática, denunciamos.

Esta resolução está ferida de hipocrisia. As justas críticas e preocupações com os ataques à democracia, à liberdade e aos direitos dos povos não são compatíveis com ingerências grosseiras em países soberanos, pois a soberania é também um direito democrático.

Cabe a cada povo decidir das medidas e lutas para derrotar aqueles que atentam contra os seus direitos. A UE não tem a autoridade nem a legitimidade para escrutinar ou sancionar nenhum país.

Ao Parlamento cabe expressar solidariedade com os que lutam pela democracia na Polónia. Estamos solidários com essa luta e defendemos os direitos democráticos e a soberania do Povo Polaco.

 
  
MPphoto
 
 

  Santiago Fisas Ayxelà (PPE), por escrito. ‒ He votado a favor de estas propuestas de resolución, ya que considero de vital importancia el pleno respeto de los valores comunes europeos recogidos en el Tratado de la Unión Europea en su Artículo segundo y apoyo la decisión de la Comisión de iniciar un diálogo en virtud del marco para reforzar el Estado de Derecho, ofreciendo su apoyo a Polonia para elaborar soluciones a este respecto.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. ‒ Európska únia si udržuje vysoký štandard ochrany a rešpektovania základných ľudských práv a slobôd. Všetky členské štáty musia v rámci svojej legislatívnej a správnej praxe plne dodržiavať právo Európskej únie a všetky právne predpisy vrátane primárneho práva každého členského štátu alebo kandidátskej krajiny musia odrážať základné európske hodnoty, teda demokratické zásady, zásady právneho štátu a základné práva, a byť s nimi v súlade. Zastávam názor, že Európska komisia by mala začať konštruktívny a štruktúrovaný dialóg s poľskou vládou, ktorý objasní, v akej miere hrozí ohrozenie právneho štátu a občianskych slobôd zo strany poľskej vlády, ak vôbec hrozia.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (ENF), per iscritto. ‒ Voto contrario in quanto la relazione tocca temi che esulano dalle competenze dell'UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Elżbieta Fotyga (ECR), na piśmie. – Rezolucja PE nie sprzyja dialogowi i pojednaniu w moim kraju. Jest motywowana politycznie i nie bierze pod uwagę procesów już zainicjowanych przez władzę w Polsce takich jak powołanie pod auspicjami Marszałka Sejmu RP komisji ekspertów analizującej opinię Komisji Weneckiej. Rezolucja stanowi głęboką ingerencję w wewnętrzne sprawy Polski, w trudny spór konstytucyjny rozpoczęty przez poprzedni rząd. Podobne spory o charakterze konstytucyjnym zdarzały się i zdarzają w wielu państwach członkowskich przy całkowitym braku zainteresowania ze strony PE. Za przykład może posłużyć propozycja rozwiązania trybunału konstytucyjnego w Luksemburgu złożona przez centrolewicowy rząd tego kraju.

Sesja w Strasburgu jest pierwszym posiedzeniem Parlamentu Europejskiego po zamachach terrorystycznych w Brukseli – w „sercu” Unii Europejskiej i siedzibie wielu innych organizacji – a także po holenderskim referendum w sprawie umowy stowarzyszeniowej UE z Ukrainą. Obydwa wydarzenia uważam za niezwykle istotne z punktu widzenia skuteczności polityk i procesów zachodzących w Unii Europejskiej. W porównaniu ze sprawą Polski poświęcono im ułamkowy czas obrad PE. Stawianie Polski pod pręgieżem może być traktowane jako temat zastępczy, który odwraca uwagę od naprawdę istotnych problemów i braku porozumienia co do ich rozwiązania.

 
  
MPphoto
 
 

  Λάμπρος Φουντούλης (NI), γραπτώς. ‒ Καταψηφίζω το σύνολο των εκθέσεων για την κατάσταση στην Πολωνία. Και αυτό διότι η πρόταση ψηφίσματος αποτελεί ανεπίτρεπτη παρέμβαση στα εσωτερικά κράτους μέλους, απαράδεκτη περιφρόνηση της λαϊκής κυριαρχίας και της θέλησης του Πολωνικού Λαού, όπως αυτή εκφράστηκε με εμφατικό τρόπο στις τελευταίες εκλογές, και διότι συνολικά ξεπερνά ακόμα και τα χαλαρά όρια ανηθικότητας της Ένωσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Ashley Fox (ECR), in writing. ‒ My Conservative colleagues and I have always had a consistent approach to situations in individual Member States and the role that the European Parliament has to play. Article 17 of the TFEU states that Member State compliance with EU law is a matter for the European Commission (and the Venice Commission), and not the European Parliament or any other EU institution.

The Commission has yet to give its final opinion on the matter and it is premature to pass judgement. I am afraid that this resolution by the European Parliament is simply political posturing.

 
  
MPphoto
 
 

  Eugen Freund (S&D), schriftlich. ‒ Rechtsstaatlichkeit in Polen – Wir Mitglieder des Europäischen Parlaments haben heute über eine nichtbindende Entschließung zur Lage in Polen abgestimmt und so die Plenardebatte vom 19. Januar fortgeführt. Diese Abstimmung ist ein Teil des Stufenplans „Rahmen zur Behandlung von systembedingten Gefahren für die Rechtsstaatlichkeit“ in Polen und ist eine Stellungnahme zu den von Polens Regierung durchgesetzten Gesetzesänderungen zur Beschränkung der Befugnisse des polnischen Verfassungsgerichts. Die Rechtsstaatlichkeit in Polen ist in großer Gefahr. Um darauf aufmerksam zu machen und an die polnische Regierung zu appellieren, hatten wir heute ein gemeinsames Ziel: eine möglichst starke, eindeutige und von einer großen Mehrheit getragene Entschließung zu Polen zu verabschieden. Im Vorfeld gab es Überlegungen, auch auf das drohende Verbot von Schwangerschaftsabbrüchen in diesem Mitgliedstaat hinzuweisen. Dies hätte das Abstimmungsergebnis jedoch verwässern und im schlimmsten Falle gefährden können. Die S&D und die Grünen haben daher ihre Änderungsanträge hierzu zurückgezogen. Es gab jedoch zwei Änderungsanträge der Fraktion der Linken, die diese drohende Gesetzesänderung aufgriffen. Um das gemeinsame Ziel und die eindeutige Positionierung nicht zu gefährden, hat sich die SPÖ-Delegation in diesem Fall entschieden, sich bei diesen beiden Änderungsanträgen zu enthalten, obwohl die SPÖ-EU-Abgeordneten den Inhalt vollends unterstützen.

 
  
MPphoto
 
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D), in writing. ‒ The situation in Poland is very worrying. Poland’s new ruling party ‘Law and Justice’ is taking actions which question whether democracy and the rule of law in that Member State are upheld. It is reported that the government is trying to curb the power of the Constitutional Tribunal by packing the court with judges of its choosing in breach of the Constitution, and altering the Court’s procedures. In addition, Poland’s Government is proposing a hurriedly reformed process of choosing the management of the public broadcaster, which is anticipated to be the first move in a longer-term plan to exert undue influence over Polish media. Furthermore, the decision of the Polish President to pardon a government minister who had been convicted of abuse of power, before a court could rule on an appeal, can be considered as putting at risk the independence of the judiciary.

Defending the values enshrined in Article 2 of the TEU has to be our priority. I am not in favour of politics which go against the fundamental values of the European Union.

 
  
MPphoto
 
 

  Kinga Gál (PPE), írásban. ‒ Az Európai Parlament ma kettős mércével a lengyel belügyekbe beavatkozó állásfoglalást fogadott el. Ez elfogadhatatlan, ezért nemmel szavaztam az állásfoglalásról. A tavaly demokratikusan megválasztott lengyel kormány ellen indított politikai támadás kontraproduktív, árt Lengyelország egészének, és az európai intézmények hitelességét is aláássa.

 
  
MPphoto
 
 

  Francesc Gambús (PPE), por escrito. ‒ He votado a favor de esta propuesta de Resolución ya que las instituciones europeas debemos velar por la seguridad jurídica y el cumplimiento de la ley. En este caso, el Gobierno polaco está demorando intencionadamente la ejecución de tres sentencias del Tribunal Constitucional, y desde del Parlamento Europeo se le insta a deponer su actitud y respetar la legalidad vigente, principio fundamental en democracia.

 
  
MPphoto
 
 

  Arne Gericke (ECR), schriftlich. ‒ Ich habe mich bei der Entschließung zur Lage in Polen enthalten und bedauere es sehr, dass es nicht gelungen ist, eine Mehrheit von der von meiner EKR-Fraktion eingebrachten, deutlich ausgewogeneren Alternativ-Entschließung zu überzeugen. Für mich ist klar, dass die in Polen aufgeworfenen Fragen nur dann angemessen gelöst werden können, wenn alle Beteiligten auf der politischen Bühne Polens und Europas verantwortungsbewusst handeln und zu einem Kompromiss gelangen bzw. – in einem vollkommen normalen Prozess – den Beschlüssen des Verfassungsgerichtes folgen.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Gieseke (PPE), schriftlich. ‒ Die in den EU-Verträgen festgelegten grundlegenden Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit, der Demokratie, der Menschenrechte und der Grundfreiheiten entfalten bindende Wirkung für alle Mitgliedstaaten.

 
  
MPphoto
 
 

  Tania González Peñas (GUE/NGL), por escrito. ‒ Hemos votado a favor de esta Resolución porque pone de manifiesto la grave situación en la que se encuentra el cumplimiento de los derechos humanos más básicos. Además, el texto incluye enmiendas de nuestro grupo en las que se habla específicamente de la situación en la que se encuentran los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Consideramos que la legislación polaca sobre el aborto es ya de las más restrictivas y recordamos las obligaciones internacionales y los dictámenes de NNUU en el sentido de que negar el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva a la población es una medida violatoria de los derechos humanos.

 
  
MPphoto
 
 

  Karoline Graswander-Hainz (S&D), schriftlich. ‒ Wir Abgeordnete im Europäischen Parlament haben heute über eine nicht bindende Entschließung zur Lage in Polen abgestimmt und so die Plenardebatte vom 19. Januar fortgeführt. Diese Abstimmung ist ein Teil des Stufenplans „Rahmen zur Behandlung von systembedingten Gefahren für die Rechtsstaatlichkeit“ in Polen und ist eine Stellungnahme zu den von Polens Regierung durchgesetzten Gesetzesänderungen zur Beschränkung der Befugnisse des polnischen Verfassungsgerichts. Die Rechtsstaatlichkeit in Polen ist in großer Gefahr. Um darauf aufmerksam zu machen und an die polnische Regierung zu appellieren, hatten wir heute ein gemeinsames Ziel: eine möglichst starke, eindeutige und von einer großen Mehrheit getragene Entschließung zu Polen zu verabschieden. Im Vorfeld gab es Überlegungen, auch auf das drohende Verbot von Schwangerschaftsabbrüchen in diesem Mitgliedstaat hinzuweisen. Dies hätte die Abstimmung jedoch verwässern und im schlimmsten Falle gefährden können. Die S&D und die Grünen haben daher ihre Änderungsanträge hierzu zurückgezogen. Es gab jedoch zwei Änderungsanträge der Fraktion der Linken, die diese drohende Gesetzesänderung aufgriffen. Um das gemeinsame Ziel und die eindeutige Positionierung nicht zu gefährden, hat sich die SPÖ-Delegation in diesem Fall entschieden, sich bei diesen beiden Änderungsanträgen zu enthalten, obwohl die SPÖ-EU-Abgeordneten den Inhalt vollends unterstützen.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE), par écrit. ‒ Depuis quelques mois, de nombreuses controverses politiques et juridiques ont eu lieu en Pologne. Parmi elles, on peut souligner la réforme du fonctionnement du Tribunal constitutionnel polonais et la nomination des dirigeants des médias publics par le pouvoir exécutif.

La réforme du Tribunal constitutionnel accroît la majorité nécessaire pour que ce Tribunal adopte une décision. Cette réforme rend à présent possible que des lois inconstitutionnelles soient adoptées sans contrôle constitutionnel et qu'elles demeurent valides pour une longue période. En d'autres termes, il s'agit là d'une remise en cause dangereuse de l'état de droit qui ouvre la voie à des dérives.

En ce qui concerne la nomination des dirigeants des médias publics par l'exécutif, il convient de rappeler que la liberté éditoriale et le pluralisme des médias sont indispensables à la démocratie.

J'ai donc voté en faveur de cette résolution, car j'estime qu'en plus d'être une valeur fondamentale commune, le respect de l'état de droit et de la démocratie est une obligation impérative pour l'Union européenne et ses États membres.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), par écrit. La situation en Pologne suscite une grande inquiétude chez tous les démocrates européens. Le gouvernement actuel a entrepris une série de réformes qui éloignent ce pays des standards démocratiques européens avec ses remises en cause aussi bien de la liberté de la presse que de l'expression de l'opposition. La réforme la plus lourde de conséquences concerne le Conseil constitutionnel car c'est aux fondements de la démocratie et de l'état de droit qu'elle s'attaque. De plus, les évolutions projetées de la législation sur les IVG constitueraient une régression intolérable pour la condition des femmes.

Le Parlement européen, par le vote de cette résolution, marque son soutien au processus enclenché par la Commission européenne pour sortir de la situation à travers le dialogue avec les autorités de la Pologne. Toutefois, si le gouvernement polonais ne respecte pas ses recommandations, la Commission européenne devra activer la deuxième étape de la procédure pour faire face aux "menaces systémiques à l'état de droit", lancée en janvier.

Les valeurs et les principes énoncés dans les traités de l'Union européenne relatifs aux droits de l'homme doivent être respectés par chaque État membre et la Pologne ne saurait se soustraire à cette impérieuse obligation sans graves conséquences.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE), in writing. ‒ The situation in Poland is becoming a growing concern for stability in the EU. The effective paralysis of the Constitutional Tribunal, which was established as one of the central elements in constitutional democracy, poses a danger to democracy, human rights and the rule of law. Respect for the rule of law must be guaranteed by the Tribunal, all the steps to be taken must respect the competences of the EU and of its Member States, as set by the Treaties and the principle of subsidiarity. It is out of these concerns that I voted in favour of this resolution.

 
  
MPphoto
 
 

  Brice Hortefeux (PPE), par écrit. ‒ J'ai soutenu la résolution sur la situation en Pologne, qui me semble assez prudente dans la mesure où nous ne pouvons ignorer certaines dérives du gouvernement actuel, en particulier sa décision d'ignorer la décision du Tribunal constitutionnel qui juge la loi de décembre 2015 régissant son propre fonctionnement incompatible avec la Constitution polonaise.

Il existe des mécanismes institutionnels dans la démocratie polonaise qui garantissent la séparation des pouvoirs et contrôlent le respect effectif de l'état de droit.

Or, il semblerait que le gouvernement en place ne soit pas pleinement respectueux de cette organisation institutionnelle. C'est pourquoi, lorsque cet équilibre est fragilisé, il est du devoir de la Commission européenne, garante du respect du traité européen et des valeurs européennes, d'organiser un dialogue avec l'État membre concerné et d'identifier les défaillances existantes.

Pour autant, je pense que l'heure n'est pas encore au réquisitoire et j'attends donc les conclusions de la Commission pour formuler un jugement définitif sur la situation en Pologne.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Jakovčić (ALDE), napisan. ‒ Glasao sam za prijedlog rezolucije o Poljskoj zbog reformi poljskog ustavnog suda i stanja javnih medija u toj zemlji nakon prošlogodišnjih izbora.

Potpuno podržavam napore Europske komisije i pokretanje postupaka „Okvir za pravnu državu” kako bi se ocijenilo situaciju i pokrenulo dijalog s poljskim vlastima u vezi s vladavinom prava zbog postojeće „paralize” ustavnog suda što predstavlja opasnost za demokraciju. Vladavina prava i neovisno sudstvo su temelj za zaštitu temeljnih ljudskih prava i osobnih sloboda u EU-u. Nedavna djelovanja poljske vlade i predsjednika republike predstavljaju opasnost za ustavnu demokraciju.

Na isti način, bez dvostrukih standarda, potrebno je pratiti i druge zemlje članice u pogledu stanja demokracije, temeljnih ljudskih prava i vladavine prava.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-François Jalkh (ENF), par écrit. ‒ Une fois de plus, l'Union européenne fait preuve d'ingérence en voulant s'introduire au cœur des affaires nationales d'un État souverain. Je m'oppose à ce que les instances européennes décident de la situation intérieure d'un pays comme la Pologne. J'ai donc voté contre ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Diane James (EFDD), in writing. – Diane James and her fellow UKIP MEPs voted against this non-legislative report. UKIP is seriously concerned at the level of interference by the Commission in Poland – in particular the use of the Rule of Law mechanism. We believe this sets a dangerous precedent in the further erosion of the sovereignty of EU Member States. We do not take an opinion on the reforms being pursued by the newly elected Polish government but firmly believe that this is a matter for the democratically elected Government of Poland and the constitutional courts to decide – not the unelected European Commission.

 
  
MPphoto
 
 

  Petr Ježek (ALDE), in writing. ‒ The current political situation in Poland is troubling. An effective democracy should have a good system of checks, balances and accountability. The overriding concern in this resolution was regarding the Venice Commission’s report on the changes being made to Poland’s Constitutional Tribunal as well as the unpublished verdict of the Constitutional Tribunal of 9 March 2016. I share the view that the crippling of the Tribunal would undermine democracy, human rights and the rule of law. I fully support this resolution and call on the Polish government to fully uphold the common EU values outlined in Article 2 of the TEU.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Joulaud (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur du rapport de mon collègue Estéban González Pons sur la situation en Pologne. La proposition de résolution souligne que la paralysie du Tribunal constitutionnel polonais menace la démocratie, les droits de l'homme et l'état de droit. Le rapport invite donc le gouvernement polonais à mettre en vigueur les recommandations de la commission de Venise et soutient la détermination de la Commission dans l'élaboration d'un dialogue structuré qui devrait permettre de déterminer si une menace systémique pèse sur les valeurs démocratiques et l'état de droit en Pologne.

Cette résolution a été adoptée à une large majorité, ce dont je me félicite.

 
  
MPphoto
 
 

  Josu Juaristi Abaunz (GUE/NGL), in writing. ‒ The resolution expresses deep concern over political developments in Poland, focusing on constitutional issues, such as changes to the Constitutional Court. However, it is deeply regrettable that not a word is mentioned about plans for a total ban on abortions. The Left Group’s additional amendments that condemned abortion restrictions and defended women’s right to their own bodies were unfortunately not adopted.

The resolution would obviously have been much better if it had shown that the oppression of women and contempt for democracy are strongly linked. While the other political groups are doubtful, the left group and EH Bildu stand in solidarity with the thousands of demonstrators who protested in Poland and elsewhere in Europe for democracy and women’s rights. Therefore I voted both in favour of the amendments and the resolution.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. ‒ La résolution pour laquelle j'ai voté visait à critiquer le blocage du Tribunal constitutionnel par le nouveau gouvernement conservateur polonais. Le pouvoir actuel en Pologne a introduit une nouvelle loi modifiant la règle de la majorité qualifiée des deux tiers au sein de ce tribunal et a nommé cinq juges de son choix, selon une procédure controversée. Il fallait donc réaffirmer l'importance des valeurs fondamentales de l'Union européenne que sont la démocratie et l'état de droit, qui doivent être respectées par tous ses États membres.

 
  
MPphoto
 
 

  Karin Kadenbach (S&D), schriftlich. ‒ Wir Mitglieder des Europäischen Parlaments haben heute über eine nichtbindende Entschließung zur Lage in Polen abgestimmt und so die Plenardebatte vom 19. Januar fortgeführt. Diese Abstimmung ist ein Teil des Stufenplans „Rahmen zur Behandlung von systembedingten Gefahren für die Rechtsstaatlichkeit“ in Polen und ist eine Stellungnahme zu den von Polens Regierung durchgesetzten Gesetzesänderungen zur Beschränkung der Befugnisse des polnischen Verfassungsgerichts. Die Rechtsstaatlichkeit in Polen ist in großer Gefahr. Um darauf aufmerksam zu machen und an die polnische Regierung zu appellieren, hatten wir heute ein gemeinsames Ziel: eine möglichst starke, eindeutige und von einer großen Mehrheit getragene Entschließung zu Polen zu verabschieden. Im Vorfeld gab es Überlegungen, auch auf das drohende Verbot von Schwangerschaftsabbrüchen in diesem Mitgliedstaat hinzuweisen. Dies hätte die Abstimmung jedoch verwässern und im schlimmsten Falle gefährden können. Die S&D und die Grünen haben daher ihre Änderungsanträge hierzu zurückgezogen. Es gab jedoch zwei Änderungsanträge der Fraktion der Linken, die diese drohende Gesetzesänderung aufgriffen. Um das gemeinsame Ziel und die eindeutige Positionierung nicht zu gefährden, hat sich die SPÖ-Delegation in diesem Fall entschieden, sich bei diesen beiden Änderungsanträgen zu enthalten, obwohl die SPÖ-EU-Abgeordneten den Inhalt vollends unterstützen.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Kappel (ENF), schriftlich. ‒ Ich stimme gegen den vorliegenden Entschließungsantrag. Polen hat eine demokratisch gewählte Regierung, deren Projekte vielleicht nicht von allen anderen Mitgliedsländern positiv aufgenommen werden, jedoch ist es weder angemessen noch sinnvoll, eine ideologisch verbrämte Kritik und Einmischung im Namen des Parlaments zu verabschieden.

 
  
MPphoto
 
 

  Rina Ronja Kari (GUE/NGL), skriftlig. – Beslutningen udtrykker dyb bekymring over den politiske udvikling i Polen med fokus på forfatningsmæssige spørgsmål, såsom ændringer af forfatningsdomstolen. Men det er dybt beklageligt, at ikke et ord er nævnt om planerne om et totalt forbud mod abort. Ændringsforslagene fra min gruppe, GUE/NGL, som fordømte begrænsning af muligheden for abort og forsvarede kvinders ret til selv at bestemme over deres krop, blev desværre ikke vedtaget. Denne beslutning fra Parlamentet ville have været meget stærkere, hvis den havde understreget, at undertrykkelse af kvinder og foragt for demokratiet er stærkt forbundet. Derfor stemte jeg både for ændringsforslagene og den samlede beslutning.

 
  
MPphoto
 
 

  Afzal Khan (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of the report. The Venice Commission has already spoken out loud over the unconstitutional nature of the laws on the media and the Constitutional Court. Now it is high time for the Polish government to comply with these recommendations.

 
  
MPphoto
 
 

  Kateřina Konečná (GUE/NGL), písemně. ‒ Ve středu 13. 4. 2016 se ve Štrasburku na plenárním hlasování rozhodovalo o ostře sledované rezoluci o současné ústavní situaci v Polsku. Osobně jsem většinou ostře proti jakémukoliv zasahování Evropské unie do vnitřních politických procesů odehrávajících se nejenom v jakémkoliv členském státě, ale i vně EU. Nicméně současná ústavní, politická a i společenská krize v Polsku mě již nemůže nechat chladnou. V Polsku se v současnosti neustále mobilizují občané i proti své vlastní vládě, která postupně zpochybňuje některá základní lidská práva, omezuje fungování zásadních ústavních institucí a útoky na ženy a některé menšiny se názorově vrací do doby temna. Je třeba nahlas připomenou, že ústavní demokracie, nezávislosti soudů a soudců, základní práva, včetně svobody sdělovacích prostředků a práva ženy na to svobodně si zvolit potrat, jsou univerzální principy, které musí být vždy uznávány a podporovány všemi členskými státy a jsou především jednou ze základních podmínek pro příslušnost země k Evropské unii. Mé frakci se bohužel nepodařilo do rezoluce prosadit větší kritiku zákazu potratů. Nicméně vzhledem k tomu, že se i přes to podařilo, aby návrh textu nesklouzl do levných politických zkratek, a text zůstal poměrně vyvážený co se týče jasně předkládaných faktů, jsem ráda, že jsem ho mohla podpořit.

 
  
MPphoto
 
 

  Stelios Kouloglou (GUE/NGL), in writing. ‒ I voted in favour of this resolution since its aim is to highlight concerns on the existing political and legal context in Poland. All Member States must fully comply with EU law in their legislative and administrative practice, and respect basic European values such as democratic principles, the rule of law and fundamental rights. I voted in favour of this resolution in order to improve the legal situation in Poland, and to reinstall the Constitutional Tribunal as an institution of checks and balances in Poland.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilhan Kyuchyuk (ALDE), in writing. ‒ It is our common European duty to respond to controversial new laws that have given the Polish government more control over the media, right to appoint the heads of public TV and civil service directors. We cannot tolerate legislative and administrative practices that are not in accordance with our common EU law and our common European values such as democratic principles, the rule of law and fundamental rights. Therefore, I am calling on Polish government to engage in structured dialogue with the European Commission in order not only to find working solutions to worrying political developments but also and perhaps most importantly to preserve democracy, rule of law and fundamental rights in Poland. In the name of democracy, in the name of Poland and the EU we should never accept to give up our freedom and we should ever protect it.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Le Hyaric (GUE/NGL), par écrit. ‒ Cette résolution commune aux principaux groupes, dont le nôtre, demande aux autorités polonaises de cesser leur blocage du Tribunal constitutionnel.

À peine arrivé au pouvoir, le parti ultra-conservateur PIS de Jaroslaw Kascinski a commencé une purge des médias publics et des postes clefs de l'État, y compris donc du Tribunal constitutionnel, en revoyant ses procédures et les nominations des juges.

Le tribunal a réagi par des arrêts bloquant ces mesures, mais le gouvernement polonais refuse de publier ces arrêts, bloquant ainsi ses activités.

Cette résolution affirme à juste titre ses préoccupations pour l'État de droit en Pologne et demande au gouvernement polonais de respecter et d'exécuter les jugements du tribunal.

J'ai bien évidemment voté pour cette résolution condamnant un gouvernement autoritaire, qui ne supporte aucune voix discordante, des médias publics jusqu'aux institutions à la base de la démocratie polonaise, et qui va même jusqu'à s'en prendre à ses symboles en s'attaquant à Lech Walesa.

 
  
MPphoto
 
 

  Marine Le Pen (ENF), par écrit. ‒ J'ai voté contre la résolution commune sur la situation en Pologne. Le groupe Europe des Nations et des Libertés avait d'ailleurs déposé sa propre résolution. Il s'agit encore une fois d'une ingérence inacceptable de l'Union européenne dans les affaires intérieures d'un État membre. Les électeurs polonais ont choisi un gouvernement qui ne plaît pas aux cénacles bruxellois, voilà leur crime. Une fois de plus, l'Union européenne fait preuve d'un mépris total pour la démocratie et la souveraineté des États membres.

 
  
MPphoto
 
 

  Gilles Lebreton (ENF), par écrit. ‒ J’ai voté contre cette résolution car elle s’immisce, de façon scandaleuse et contraire aux traités, dans la politique intérieure d’un État souverain : la Pologne.

Cet État a en réalité le tort, aux yeux de l’UE, d’avoir porté au pouvoir un président et un gouvernement souverainistes.

 
  
MPphoto
 
 

  Paloma López Bermejo (GUE/NGL), por escrito. ‒ Este informe no contiene referencia alguna a una de las cuestiones más acuciantes en Polonia. La situación de las mujeres y las personas LGTBi es hoy extremadamente delicada, habiéndose llegado a la prohibición competa del aborto en cualquiera de los supuestos. Por desgracia, las enmiendas del GUE/NGL que iban en esa dirección han decaído por la posición contraria de los grupos mayoritarios, que han dado la espalda a las feministas polacas que reclaman sus derechos en las calles. Sin embargo, hemos votado a favor de la resolución ya que incluye aspectos importantes relativos a la necesidad de protección de derechos fundamentales en Polonia ante la actual situación de regresión, e insta a cumplir con las conclusiones de la Comisión de Venecia sobre el Estado de Derecho.

 
  
MPphoto
 
 

  Petr Mach (EFDD), písemně. ‒ Hlasoval jsem proti. Návrh považuji za nemístné vměšování do vnitřních záležitostí svrchovaného státu. Podle návrhu je v Polsku ohrožena demokracie, lidská práva a právní stát, s čímž nesouhlasím. Je absurdní, že postup zahájený Komisí proti Polsku může vést až k odebrání hlasovacích práv Polska v Radě. EU nemá co školit Polsko v demokracii!

 
  
MPphoto
 
 

  Ivana Maletić (PPE), napisan. ‒ Podržala sam prijedlog rezolucije Europskog parlamenta vezanog za stanje u Poljskoj iz razloga što smatram da je nužno poštivati temeljna ljudska prava. Temelji europskog jedinstva i ujedinjenosti su prije svega sloboda medija, vladavina prava i poštivanje demokracije. Smatram kako pravosudni sustav mora biti politički neovisan i poticati građansku slobodu. Samo na taj način država može pokazati kako je spremna surađivati na europskoj razini.

 
  
MPphoto
 
 

  Νότης Μαριάς (ECR), γραπτώς. ‒ Καταψηφίζω την πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κατάσταση στην Πολωνία διότι δεν είναι πλήρης και τεκμηριωμένη.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. ‒ Depuis son arrivée au pouvoir, le parti polonais "Droit et justice" a fait voter plusieurs lois ultra-conservatrices. La société proteste dans la rue. La commission de Venise du Conseil de l'Europe (organisation intergouvernementale, pas l'Union) composée de juristes indépendants a rendu un avis défavorable à la réforme du Tribunal constitutionnel polonais et étudie désormais la réforme de la police.

Le Parlement européen tient ici une position ferme sur le respect de l'état de droit alors que la Commission européenne vient d'engager pour la première fois un "dialogue structuré sur l'état de droit" contre la Pologne. Le rapport est étrangement silencieux sur d'autres lois comme l'interdiction totale de l'avortement.

Je m'abstiens sur ce texte pour ne pas cautionner une procédure non démocratique et partiale d'examen des politiques d'un État par des organes européens non élus. Nous verrons si la Commission assure bien le respect des "droits fondamentaux" avec autant d'assiduité que pour les "règles d'or" économiques.

 
  
MPphoto
 
 

  Joëlle Mélin (ENF), par écrit. ‒ Je suis opposée à l'ingérence dans les affaires polonaises.

En conséquence, j'ai voté contre la proposition du groupe GUE/NGL.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Metsola (PPE), in writing. ‒ I have voted in favour of this resolution on the situation in Poland. There are legitimate concerns about the application of the rule of law and whether the current government there is willing to uphold fundamental rights in the EU. With this resolution we address those concerns, speak out for media freedom and pluralism, and urge all players to respect the Treaties on which our European Union is built.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. Alors que la commission de Venise du Conseil de l'Europe vient de rendre ses conclusions et que le dialogue se poursuit entre la Commission européenne et les autorités polonaises, il était crucial que le Parlement européen dénonce la paralysie du Tribunal constitutionnel et les menaces que celle—ci fait peser sur l'état de droit en Pologne.

L'état de droit et l'équilibre des pouvoirs sont la base de toute société démocratique et des principes auxquels tous les États membres de l'Union européenne ont adhéré. La réponse de l'Union à la crise constitutionnelle à laquelle nous assistons aujourd'hui en Pologne doit absolument être adaptée à la gravité de son impact potentiel sur nos valeurs européennes.

En ce qui concerne les amendements de la plénière relatifs au projet de loi sur l'avortement, j'ai choisi, avec mon groupe, de m'abstenir afin de garder le texte concentré sur la crise politico-constitutionnelle. Je joins néanmoins ma voix à celle de tous ceux qui expriment leur plus grande inquiétude face à ce projet de loi qui viserait à interdire totalement l'avortement. Un tel recul des droits de la femme ne trouve pas sa place en Europe et le Parlement devra donc impérativement se pencher sur cette question.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE), písomne. – Ústavy všetkých členských krajín EÚ vychádzajú z demokratických princípov, ktoré sú v našej spoločnosti všeobecne rešpektované, nespochybniteľné, nenapadnuteľné a nezrušiteľné. Ak sa v súčasnosti vyskytne prípad, že sa tieto princípy hrubo porušujú, je povinnosťou Únie, aby konala. Aktuálnu situáciu v Poľsku vnímam ako alarmujúcu. Rozhodnutie poľskej vlády významne zasiahnuť do nezávislosti súdnej moci podľa mojej mienky nemá v našom geopolitickom priestore miesto a predstavuje závažné narušenie rovnováhy moci a systému bŕzd a protiváh medzi exekutívou a súdnou mocou. Z histórie vieme, že radikálne riešenia nikdy nič pozitívne spoločnosti nepriniesli, práve naopak. Plne sa preto stotožňujem s návrhom apelovať na poľské orgány, aby v maximálnej miere aplikovali odporúčania Benátskej komisie Rady Európy v súvislosti so schopnosťou ústavného súdu ochraňovať a presadzovať ústavu a zaručiť dodržiavanie zásad právneho štátu. Ak si Poľsko želá zachovať štatút dôveryhodného partnera v očiach Európy i zvyšku sveta postaveného na demokratických hodnotách, musí bezodkladne zastaviť súčasné tendencie smerujúce k hrubému porušovaniu zásad právneho štátu, ľudských práv a spravodlivosti. Hlasujem preto za správu v predloženom znení.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne-Marie Mineur (GUE/NGL), schriftelijk. ‒ De SP-Fractie heeft zich bij de stemming over amendement 4 onthouden van stemming. Hoewel wij groot voorstander zijn van het recht van vrouwen om te kiezen voor een abortus in geval van een ongewenste zwangerschap, zijn wij van mening dat wetgeving rondom abortus in lidstaten van de Europese Unie een nationale aangelegenheid is, waarover het Europees Parlement geen uitspraken zou moeten doen.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Molnár (S&D), írásban. ‒ A Lengyelországban kialakult politikai helyzettel kapcsolatban az ENF, az EFDD és az ECR képviselőcsoportok önálló, a PPE, az S&D, az ALDE, a GUE/NGL és a Verts/ALE képviselőcsoportok pedig közös állásfoglalásra irányuló indítványt nyújtottak be. A közös tervezet kimondja, hogy a lengyel kormány és a lengyel köztársasági elnök alkotmánybírósággal szembeni fellépései veszélyeztetik az alkotmányos demokráciát. Javasolja, hogy a Parlament adjon hangot komoly aggodalmának amiatt, hogy Lengyelországban az alkotmánybíróság tényleges megbénítása veszélyezteti a demokráciát, az emberi jogokat és a jogállamiságot, értsen egyet a Velencei Bizottság véleményével, mely szerint a lengyel alkotmány és az európai és nemzetközi normák megkövetelik az Alkotmánybíróság határozatainak tiszteletben tartását.

Szólítsa föl ezért a lengyel kormányt, hogy maradéktalanul tegyen eleget a Velencei Bizottság ajánlásainak, tartsa tiszteletben, tegye közzé és további késedelem nélkül hajtsa maradéktalanul végre az alkotmánybíróság 2015. december 3-i és 9-i, valamint 2016. március 9-i határozatát. Mondja ki végezetül: elvárja, hogy a Bizottság a kettős mérce elkerülése érdekében valamennyi tagállamban ugyanígy kövesse nyomon a demokrácia, a jogállamiság és az alapvető jogok tiszteletben tartását, és arról számoljon be a Parlamentnek. Szavazatommal a közös tervezetet támogattam.

 
  
MPphoto
 
 

  Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE), por escrito. ‒ O Governo Polaco introduziu alterações legais quanto à composição e ao funcionamento do Tribunal Constitucional, nomeadamente alterações no sistema de voto. Esta reforma coloca vários problemas de compatibilidade com os valores e princípios do Estado de Direito, em especial o princípio da independência e separação de poderes.

Além das alterações ao funcionamento do Tribunal, existe ainda um conjunto de questões que constituem motivo de preocupação por poderem constituir violações ao Direito da UE e aos direitos fundamentais, como seja as matérias relativas à liberdade de imprensa e o respeito pelas minorias étnicas e religiosas.

Ora, como resulta do disposto no artigo 2.º do TUE, a União funda-se nos valores da democracia e do respeito pelos Direitos do Homem, pelo que incumbe aos Estados-Membros zelar, no quadro da sua atuação, pelo respeito dos valores consagrados nos tratados.

Assim sendo, o meu voto é favorável, pois considero que a Comissão na qualidade de guardiã dos Tratados deve ter um papel ativo na avaliação da existência de ameaças e velar pelo pleno respeito dos valores europeus comuns.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Montel (ENF), par écrit. Ce texte fait montre d'une ingérence invraisemblable du Parlement européen dans un pays souverain comme la Pologne, dont les dirigeants n'ont pas pour ambition de couler leur pays dans le moule européiste. Les leçons sur l'état de droit sont de rigueur, les mentions aux supposées atteintes à la liberté de la presse ne manquent pas… Bref, la Pologne incarne (avec la Hongrie) tout ce que l'esprit européiste ne peut supporter: qu'on suive la volonté du peuple.

Pire encore, ce texte confie à la Commission européenne, "gardienne des traités" (ou plutôt de prison des peuples…), le soin de mener l'enquête sur les velléités démocratiques polonaises. Et de rappeler que les États membres doivent "respecter intégralement le droit de l'Union". Où était le Parlement européen quand les dirigeants allemands ont exercé un chantage invraisemblable sur le peuple grec en infraction flagrante aux valeurs pompeusement rappelées dans le traité de l'Union et la charte de droits fondamentaux?

Cette indignation à sens unique est une tentative désespérée de sauver le soldat "Union européenne" d'un naufrage certain. En vain. J'ai bien entendu voté contre ce texte grotesque.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Moraes (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of this report to raise concerns regarding the Rule of Law in Poland.

 
  
MPphoto
 
 

  Nadine Morano (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de cette résolution qui appelle les autorités polonaises à respecter les principes démocratiques et l'état de droit, notamment en publiant et en mettant en œuvre les décisions du Tribunal constitutionnel, paralysé par les mesures récentes prises par le président et le gouvernement polonais.

J'ai par ailleurs soutenu un amendement qui exprime des préoccupations au sujet de la proposition d'interdiction totale de l'avortement en Pologne.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessia Maria Mosca (S&D), per iscritto. ‒ Accogliamo con favore la proposta di risoluzione presentata a seguito di dichiarazioni del Consiglio e della Commissione a norma dell'articolo 123, paragrafo 2, del regolamento sulla situazione in Polonia. È importante ricordare come la Polonia rappresenti un membro importante dell'Unione europea che, negli anni, ha contribuito allo sviluppo economico e sociale comunitari e costituisce uno dei più eccellenti esempi di come le politiche europee di inclusione, siano capaci di far crescere e prosperare paesi pronti a condividere i valori europei. Nel corso degli ultimi mesi purtroppo, la Polonia sta vivendo un momento di grande cambiamento e di cesura con il passato. Tra i cambiamenti che destano maggiore preoccupazione, vi è la paralisi del Tribunale costituzionale nazionale, che rappresenta un pericolo per la democrazia e lo Stato di diritto. La commissione di Venezia ha esortato il governo polacco ad agire nel rispetto delle sue raccomandazioni, chiedendo che le sentenza di un Tribunale costituzionale vengano rispettate. Le istituzioni europee, attraverso il vicepresidente della Commissione Tmmermans, hanno espresso l'impegno a un dialogo costante con le istituzioni polacche. È fondamentale che ora la Polonia risponda a questi gesti rilevanti, garantendo il rispetto dei diritti fondamentali contenuti nella costituzione e nelle norme internazionali.

 
  
MPphoto
 
 

  Renaud Muselier (PPE), par écrit. ‒ La situation en Pologne avait déjà fait l'objet d'un débat au Parlement européen au cours du mois de février. Nous adoptons maintenant une résolution par laquelle nous rappelons les valeurs qui sont les nôtres, celles de la liberté et de l'indépendance des médias et de la justice, celles du respect des droits de l'homme. Je salue une résolution claire et bienvenue qui exprime de façon juste notre amitié et considération pour la Pologne et ses citoyens.

 
  
MPphoto
 
 

  Victor Negrescu (S&D), in writing. ‒ I have voted this motion for a resolution regarding Poland’s respect for the rule of law, democracy, human rights and fundamental freedoms and underlining areas that need improvement.

 
  
MPphoto
 
 

  Norica Nicolai (ALDE), în scris. ‒ M-am abținut de la votul privind propunerea de rezoluție referitoare la situația din Polonia, deoarece consider că acest document vine într-un moment nepotrivit.

Având în vedere că situația din Polonia este încă analizată la nivelul Comisiei Europene, iar autoritățile poloneze au acceptat să colaboreze pentru clarificarea criticilor aduse, textul acestei rezoluții este unul nepotrivit în contextul în care se dorește comunicarea constructivă cu un stat membru, un stat cu drepturi depline și cu posibilitatea de a-și gestiona singur politica internă.

Voi aștepta concluziile dialogului interinstituțional, soluțiile la care se va ajunge, pentru a mă putea exprima ferm pe acest subiect.

 
  
MPphoto
 
 

  Luděk Niedermayer (PPE), písemně. ‒ Podpořil jsem usnesení o Polsku, jehož základním bodem je výzva polské vládě, aby plně provedla doporučení Benátské komise, a vyjádření souhlasu s názorem Benátské komise, podle něhož polská ústava stejně jako evropské a mezinárodní normy vyžadují, aby byla rozhodnutí ústavních soudů respektována. Právě nerespektování rozhodnutí ústavního soudu je asi místem, kde polskou vládu tlačí bota nejvíc. Evropský integrační proces umožňuje členským státům vyjednat si výjimku pro tu či onu oblast evropského práva či pro určitý integrační krok. Pokud by se však taková výjimka mohla vztahovat i na principy demokratického právního státu, znamenalo by to narušení samotných základů EU. Proto je třeba důsledně trvat na tom, aby polská vláda uvedla své činy do souladu s evropskými hodnotami.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Noichl (S&D), schriftlich. ‒ Rechtsstaatlichkeit in Polen – Wir Abgeordnete im Europäischen Parlament haben heute über eine nichtbindende Entschließung zur Lage in Polen abgestimmt und so die Plenardebatte vom 19. Januar fortgeführt. Diese Abstimmung ist ein Teil des Stufenplans „Rahmen zur Behandlung von systembedingten Gefahren für die Rechtsstaatlichkeit“ in Polen und ist eine Stellungnahme zu den von Polens Regierung durchgesetzten Gesetzesänderungen zur Beschränkung der Befugnisse des polnischen Verfassungsgerichts. Die Rechtsstaatlichkeit in Polen ist in großer Gefahr. Um darauf aufmerksam zu machen und an die polnische Regierung zu appellieren, hatten wir heute ein gemeinsames Ziel: eine möglichst starke, eindeutige und von einer großen Mehrheit getragene Entschließung zu Polen zu verabschieden. Im Vorfeld gab es Überlegungen, auch auf das drohende Verbot von Schwangerschaftsabbrüchen in diesem Mitgliedstaat hinzuweisen. Dies hätte die Abstimmung jedoch verwässern und im schlimmsten Falle gefährden können. Die S&D und die Grünen haben daher ihre Änderungsanträge hierzu zurückgezogen. Es gab jedoch zwei Änderungsanträge der Fraktion der Linken, die diese drohende Gesetzesänderung aufgriffen. Um das gemeinsame Ziel und die eindeutige Positionierung nicht zu gefährden, habe ich in diesem Fall entschieden, mich bei diesen beiden Änderungsanträgen zu enthalten, obwohl ich diese in ihrem Inhalt vollends unterstütze.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFDD), raštu. – Lenkijos reikalai turi būti sprendžiami Lenkijoje ir su lenkais.

Europos Sąjunga – tai laisvų valstybių sąjunga, todėl jokie sprendimai negali pažeisti valstybių narių suvereniteto. Nacionaliniai klausimai turi būti sprendžiami nacionaliniu lygiu.

Norint savo šalies nacionalinius interesus apginti, politikams reikėtų turėti tvirtą stuburą. Nacionalinių valstybių politikai turi būti atskaitingi tik juos rinkusiems valstybių piliečiams. ES neturėtų tapti federacija. Aš visuomet pasisakau ir pasisakysiu už tautų Europą, laisvų valstybių sąjungą ir tiesioginės demokratijos, o ne jos fikcijos įtvirtinimą Europoje

 
  
MPphoto
 
 

  Margot Parker (EFDD), in writing. ‒ UKIP voted against this non-legislative report. UKIP is seriously concerned at the level of interference by the Commission in Poland – in particular the use of the Rule of Law mechanism. We believe this sets a dangerous precedent in the further erosion of the sovereignty of EU Member States. We do not take an opinion on the reforms being pursued by the newly elected Polish government but firmly believe that this is a matter for the democratically elected Government of Poland and the constitutional courts to decide – not the unelected European Commission.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. ‒ In merito alla questione in oggetto, ho espresso voto favorevole. Considerato che la preoccupante paralisi del Tribunale costituzionale in Polonia mette in serio pericolo il rispetto dei diritti umani e dei principi democratici, ritengo che l'impegno della Commissione nel monitorare la situazione legislativa in Polonia, attraverso un dialogo strutturato con il governo polacco, possa contribuire in maniera efficace al rispetto dello Stato di diritto e della legalità. Pertanto, ho votato a favore.

 
  
MPphoto
 
 

  Marijana Petir (PPE), napisan. ‒ Za mene je pravo na život koji počinje začećem osnovno ljudsko pravo od kojega polaze i na kojima su zasnovana sva druga prava. Glasovala sam protiv spornih amandmana koji su se referirali na osporavanje poljskog zakona o zabrani pobačaja jer su oni za mene bili neprihvatljivi. Pitanje obiteljske politike i zdravlja u nadležnosti je države članice i EU se tu ne smije miješati.

No da bi poljska Vlada mogla učiniti nužne promjene u postojećem zakonu i da one ne bi bile dovedene u pitanje, u zemlji ne smije vladati ustavna kriza. Ustavni sud najviše je tijelo jedne zemlje koje štiti njezin Ustav i ustavni poredak, on mora biti neovisan i normalno funkcionirati te tako biti jamac vladavine prava. I u poljskom Ustavu stoji da Republika Poljska mora osigurati pravnu zaštitu svakog ljudskog bića.

Bilo bi loše da neki dobri zakoni koje je poljska vlada već donijela ili planira donijeti ostanu u sjeni ove ustavne krize ili zbog nje budu dovedeni u pitanje. Zato smatram da je potrebno prvo riješiti ustavnu krizu i osigurati normalno funkcioniranje svih institucija i grana vlasti, a onda dalje raditi na promjenama koje će dovesti do reformi potrebnih za bolji život građana Poljske.

 
  
MPphoto
 
 

  Florian Philippot (ENF), par écrit. ‒ Cette proposition de résolution s'ingère de façon illégitime dans les affaires intérieures de la Pologne. Les Polonais sont un peuple libre et souverain. L'Union européenne n'a ni le droit ni la légitimité de leur imposer quoi que ce soit, les membres de la Commission n'ayant même pas été élus et leurs politiques étant rejetées par les différents peuples lorsqu'ils ont l'occasion de pouvoir voter dessus. Je vote donc contre cette résolution.

 
  
MPphoto
 
 

  Pina Picierno (S&D), per iscritto. ‒ I recenti avvenimenti che hanno interessato la Polonia costituiscono una seria preoccupazione per il Parlamento europeo. La paralisi del tribunale costituzionale, il quale non può svolgere il suo ruolo di garante della supremazia della costituzione polacca, giacché il verdetto del 9 marzo 2016 è rimasto inedito e, pertanto, non può entrare in vigore, rappresenta un rischio enorme per il corretto svolgimento della vita democratica del paese e una minaccia al diritto europeo e ai valori fondamentali, compresi i diritti delle donne. Ho votato a favore di questa risoluzione poiché sostengo la necessità di monitorare da vicino il governo polacco affinché integri gli standard internazionali richiesti dalle raccomandazioni della commissione di Venezia e rispetti le deliberazioni della corte costituzionale. La Commissione deve condurre tutte le analisi necessarie per misurare se nel paese esiste una sistematica violazione dello Stato di diritto e operare nel rispetto delle competenze attribuitegli dai trattati, specie in materia di sussidiarietà. La Commissione dovrà altresì avviare un dialogo con le autorità polacche condotto su base cooperativa e in modo imparziale ed offrire il proprio sostegno al Paese perché sviluppi soluzioni volte a rafforzare nel breve periodo lo Stato di diritto.

 
  
MPphoto
 
 

  João Pimenta Lopes (GUE/NGL), por escrito. ‒ Estamos conscientes da situação na Polónia, resultante da subida ao poder de forças ultraconservadoras e reacionárias. Bem para lá do condicionamento à atuação do Tribunal Constitucional, atacam-se liberdades, direitos e garantias dos cidadãos e dos trabalhadores. As perseguições políticas e a proibição de símbolos comunistas naquele país são disso grave expressão.

Não desligamos a emergência destas e de outras forças de extrema-direita e nazi-fascistas, do carácter reacionário, racista, xenófobo e antidemocrático de políticas da própria União Europeia e de uma continuada estratégia de esmagamento da soberania dos povos, situações e políticas que condenamos firmemente e que, de forma sistemática, denunciamos.

Esta resolução está ferida de hipocrisia. As justas críticas e preocupações com os ataques à democracia, à liberdade e aos direitos dos povos não são compatíveis com ingerências grosseiras em países soberanos, pois a soberania é também um direito democrático.

Cabe a cada povo decidir das medidas e lutas para derrotar aqueles que atentam contra os seus direitos. A UE não tem o direito ou a legitimidade para avançar recomendações e «soluções», tão pouco sanções.

Ao Parlamento cabe expressar solidariedade com os que lutam pela democracia na Polónia.

Porque estamos solidários com essa luta e porque defendemos os direitos democráticos e soberania do Povo Polaco, abstivemo-nos nesta Resolução.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrej Plenković (PPE), napisan. ‒ Krajem 2015. godine na izborima u Poljskoj pobijedila je stranka Pravo i pravda (PiS) i sadašnja poljska vlada ima najjači demokratski mandat u povijesti zemlje od pada komunizma. Nedavni događaji u Poljskoj, posebno politički i pravni spor o sastavu Ustavnog suda i nova pravila o njegovu funkcioniranju izazvali su zabrinutost u pogledu sposobnosti Ustavnog suda da jamči poštivanje Ustava i vladavine prava.

Smatram da je poštivanje temeljnih ljudskih sloboda, slobode medija i vladavine prava temelj moderne i snažne Europske unije. Pravosudni sustav mora biti neovisan o bilo kakvoj političkoj opciji i poticati građanske slobode. Držim da sve države članice moraju poštivati zakone EU-a i biti spremne na punu suradnju s institucijama EU-a. U interesu je cijele Europske unije što prije riješiti situaciju s Poljskom.

 
  
MPphoto
 
 

  Franck Proust (PPE), par écrit. ‒ La situation en Pologne est préoccupante et il est du devoir des députés européens de rappeler à l'ordre les autorités du pays. C'est dans cet esprit que j'ai voté en faveur de la résolution exhortant l'État polonais à résoudre, dans les meilleurs délais, la paralysie actuelle qu'il entretient avec son Tribunal constitutionnel. Cette situation met en péril la démocratie, les droits de l'homme et les principes fondamentaux de l'État de droit. Plus encore, je m'inquiète vivement que ces valeurs essentielles de l'Union européenne soient désormais bafouées dans le pays le plus récipiendaire de fonds européens. J'appuie donc la décision de la Commission européenne d'engager un dialogue politique structuré avec la Pologne, afin que le pays retrouve rapidement la voie du respect des règles fondamentales qui régissent nos démocraties.

 
  
MPphoto
 
 

  Evelyn Regner (S&D), schriftlich. ‒ Rechtsstaatlichkeit in Polen – Wir Mitglieder des Europäischen Parlaments haben heute über eine Entschließung zur Lage in Polen abgestimmt. Diese Abstimmung ist ein Teil des Stufenplans „Rahmen zur Behandlung von systembedingten Gefahren für die Rechtsstaatlichkeit“ in Polen und nimmt Stellung zu den von Polens Regierung durchgesetzten Gesetzesänderungen zur Beschränkung der Befugnisse des polnischen Verfassungsgerichts. Die Rechtsstaatlichkeit in Polen ist in großer Gefahr. Um darauf aufmerksam zu machen und an die polnische Regierung zu appellieren, hatten wir heute ein gemeinsames Ziel: eine möglichst starke, eindeutige und von einer großen Mehrheit getragene Entschließung zu Polen zu verabschieden. Im Vorfeld gab es Überlegungen, auch auf das drohende Verbot von Schwangerschaftsabbrüchen in diesem Mitgliedstaat hinzuweisen. Dies hätte die Abstimmung jedoch verwässern und im schlimmsten Falle gefährden können. Die S&D und die Grünen haben daher ihre Änderungsanträge hierzu zurückgezogen. Es gab jedoch zwei Änderungsanträge der Fraktion der Linken, die diese drohende Gesetzesänderung aufgriffen. Um das gemeinsame Ziel und die eindeutige Positionierung nicht zu gefährden, hat sich die SPÖ-Delegation in diesem Fall entschieden, sich bei diesen beiden Änderungsanträgen zu enthalten, obwohl die SPÖ-EU-Abgeordneten den Inhalt vollends unterstützen.

 
  
MPphoto
 
 

  Julia Reid (EFDD), in writing. ‒ UKIP voted against this non-legislative report. UKIP is seriously concerned at the level of interference by the Commission in Poland – in particular the use of the Rule of Law mechanism. We believe this sets a dangerous precedent in the further erosion of the sovereignty of EU Member States. We do not take an opinion on the reforms being pursued by the newly elected Polish government but firmly believe that this is a matter for the democratically elected Government of Poland and the constitutional courts to decide – not the unelected European Commission.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy (S&D), par écrit. ‒ L'arrivée au pouvoir du parti "Droit et justice" en Pologne a entraîné une paralysie de la Cour constitutionnelle et une remise en cause de la liberté des médias. À présent, le gouvernement s'apprête à s'attaquer aux droits des femmes en envisageant d'adopter une loi interdisant l'avortement. Pour les eurodéputés, cette situation préoccupante constitue un danger pour la démocratie, l'état de droit et les droits fondamentaux dans ce pays. C'est également une menace pour l'intégrité de l'Union européenne toute entière.

La Commission, en tant que gardienne des traités, doit se montrer intransigeante pour faire respecter les valeurs européennes dans tous les États membres. S'il est bienvenu que le cadre européen pour l'état de droit ait été activé en Pologne, cela doit mener à des résultats concrets. Si le dialogue ne marche pas, il faudra passer à la vitesse supérieure, quitte à imposer des sanctions, notamment financières. Si je soutiens la résolution telle que votée, j'aurais préféré qu'elle soit plus ferme sur ce point. Tout cela montre l'urgence d'adopter un pacte européen pour l'état de droit, qui renforcera la capacité de l'Union à défendre les principes fondateurs de démocratie et de primauté du droit sur lesquels elle s'est construite.

 
  
MPphoto
 
 

  Sofia Ribeiro (PPE), por escrito. ‒ Este relatório que aprovei favoravelmente manifesta preocupação com o facto de a paralisia do Tribunal Constitucional da Polónia colocar em perigo a democracia, os Direitos Humanos e o Estado de Direito, exortando assim o Governo Polaco a respeitar, publicar e aplicar plenamente o acórdão do Tribunal Constitucional de 9 de março de 2016 sem delongas e os acórdãos de 3 e 9 de dezembro de 2015.

O documento salienta, no entanto, que todas as medidas a adotar devem respeitar as competências da UE e dos seus Estados—Membros, tal como definidas pelos Tratados e pelo princípio da subsidiariedade.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), par écrit. ‒ J'ai apporté mon soutien à cette résolution sur la situation alarmante en Pologne. Il semble malheureusement encore nécessaire de rappeler que l'appartenance à l'Union se fonde sur le respect de valeurs impérieuses parmi lesquelles figurent le respect de l'état de droit, de la démocratie, des libertés fondamentales. Les récents évènements en Pologne - entre autres les mesures prises par le gouvernement polonais à l'encontre du Tribunal constitutionnel - démontrent la nécessité de défendre ces valeurs contre toute inclinaison de certains gouvernements à les écorner.

C'est pourquoi nous demandons au gouvernement polonais de respecter et d'exécuter intégralement et immédiatement les jugements du Tribunal constitutionnel des 3 et 9 décembre 2015 ainsi que de 9 mars 2016; tout comme nous exigeons l'application pleine des recommandations émises par la Commission de Venise. Par ailleurs, nous soutenons le lancement d'un dialogue structuré au titre du cadre pour l'état de droit qui devra déterminer si oui ou non une menace systémique pèse sur la démocratie et l'état de droit en Pologne.

Nul ne saurait déroger aux valeurs européennes, sans fouler au pied le socle sur lequel se fonde et vit le projet européen.

 
  
MPphoto
 
 

  Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (S&D), por escrito. ‒ Desde hace unos meses, el gobierno polaco viene tomando medidas de claro corte antidemocrático, tales como la modificación de la configuración del Tribunal Constitucional o las medidas tomadas en detrimento de la libertad e independencia de los medios de comunicación.

Este tipo de medidas alejan progresivamente al Ejecutivo de Varsovia de la convergencia comunitaria en lo respecta a calidad democrática. Ante esta circunstancia y la preocupante situación, la Comisión plantea poner en funcionamiento por primera vez el instrumento de evaluación de la calidad democrática de los estados miembros. Este instrumento está facultado para, en última instancia, retirar provisionalmente los derechos de voto de Polonia en el Consejo por haber quebrado los estándares democráticos en contra de los valores y las libertades que se presupone, debe defender un estado que forma parte de la Unión Europea.

A día de hoy, el gobierno polaco todavía continua reticente a la hora de dar alguna explicación, e incluso ha alertado a la Comisión del posible efecto contraproducente que podría tener tomar medidas desde las instituciones comunitarias contra las reformas legislativas que están siendo realizadas por el gobierno polaco.

Con el fin de ayudar a recuperar la normalidad democrática en Polonia es por lo que he emitido mi voto a favor de la resolución.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Rolin (PPE), par écrit. ‒ L'attitude et les décisions du gouvernement polonais ne minent pas seulement les relations entre la Pologne et l'Union européenne, elles font trembler l'état de droit sur son socle même, que constituent les valeurs démocratiques. Il faut poursuivre le dialogue avec cet État membre afin de permettre un retour à la raison. Je m'inquiète toutefois que le parti politique au pouvoir à Varsovie, le PiS, fasse fi de la main tendue par la Commission, persistant à refuser de revoir la réforme du fonctionnement du Tribunal constitutionnel et, pire encore, en mettant sous pression les juges qui l'estiment, à juste titre, anticonstitutionnelle. Comme l'a déclaré M. Timmermans, nous ne pouvons autoriser "deux systèmes légaux parallèles" au sein de l'Union. Voici un mois que la Commission de Venise du Conseil de l'Europe a mis en cause les mesures décidées par le pouvoir en place. Faute d'avancées significatives rapides, le mécanisme sur l'état de droit devra appliquer à des sanctions à l'égard de Varsovie.

 
  
MPphoto
 
 

  Virginie Rozière (S&D), par écrit. ‒ L'état de droit est la clé de voûte de la démocratie et l'un des principes fondateurs de l'Union européenne avec ceux de dignité humaine et de liberté. Or les évènements récents en Pologne conduisent le Parlement européen à s'interroger sur le respect de ces principes par le gouvernement polonais. Dans cette résolution, les députés expriment leur vive inquiétude face à la paralysie du Tribunal constitutionnel qui met en péril la démocratie, les droits de l'homme et l'état de droit en Pologne. Ils s'inquiètent également d'autres initiatives du gouvernement polonais qui pourraient être contraire au droit européen et aux droits fondamentaux, notamment des femmes. Ainsi, le Parlement soutient la décision de la Commission de lancer un dialogue structuré au titre du cadre pour l'état de droit qui devrait permettre de préciser si une menace systémique pèse sur les valeurs démocratiques et l'état de droit en Pologne. Le Parlement demande à la Commission de mener ce dialogue de manière impartiale et d'engager la deuxième étape visant à sauvegarder l'état de droit si cela s'avère nécessaire. Pour toutes ces raisons, j'ai soutenu ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Fernando Ruas (PPE), por escrito. ‒ Desde as últimas eleições ocorridas em outubro de 2015, que deram a vitória a Beata Szydlo, que a Polónia tem vindo a realizar um conjunto preocupante de reformas, sobretudo no domínio da justiça, que podem colocar em causa os princípios democráticos, os mais elementares Direitos Humanos e o próprio Estado de Direito.

O recente conflito jurídico-político quanto à composição do Tribunal Constitucional e respetivas regras de funcionamento ameaçam colocar em causa a capacidade deste órgão de soberania em defender adequadamente a Constituição e em garantir o respeito pelo Estado de Direito, na medida em que representam um risco para a própria democracia constitucional.

Nesse sentido, fui favorável à aprovação desta proposta de resolução do Parlamento Europeu, que insta a Polónia a respeitar integralmente o Estado de Direito e os valores fundamentais europeus, bem como a publicar e aplicar plenamente os acórdãos que conferem ao Tribunal Constitucional o papel de garante da supremacia da Constituição.

 
  
MPphoto
 
 

  Tokia Saïfi (PPE), par écrit. ‒ J'ai soutenu cette résolution qui traduit les préoccupations de l'Union européenne quant aux actions du gouvernement polonais actuel. Cette résolution fait écho aux événements récents en Pologne concernant le respect de l’état de droit, notamment les nominations au sein du Tribunal constitutionnel ou encore les modifications apportées à la loi sur les radiodiffuseurs de service public. L'objectif de cette résolution est d'engager un dialogue qui s'inscrive dans celui lancé par la Commission européenne afin de parvenir à des solutions dans un esprit de coopération entre les institutions européennes et le gouvernement polonais.

 
  
MPphoto
 
 

  Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL), por escrito. ‒ Hemos votado a favor de esta Resolución porque pone de manifiesto la grave situación en la que se encuentra el cumplimiento de los derechos humanos más básicos. Además, el texto incluye enmiendas de nuestro grupo en las que se habla específicamente de la situación en la que se encuentran los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Consideramos que la legislación polaca sobre el aborto es ya de las más restrictivas y recordamos las obligaciones internacionales y los dictámenes de NNUU en el sentido de que negar el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva a la población es una medida violatoria de los derechos humanos.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL), por escrito. ‒ Este informe no contiene referencia alguna a una de las cuestiones más acuciantes en Polonia. La situación de las mujeres y las personas LGTBi es hoy extremadamente delicada, habiéndose llegado a la prohibición competa del aborto en cualquiera de los supuestos. Por desgracia, las enmiendas del GUE/NGL que iban en esa dirección han decaído por la posición contraria de los grupos mayoritarios, que han dado la espalda a las feministas polacas que reclaman sus derechos en las calles. Sin embargo, hemos votado a favor de la resolución ya que incluye aspectos importantes relativos a la necesidad de protección de derechos fundamentales en Polonia ante la actual situación de regresión, e insta a cumplir con las conclusiones de la Comisión de Venecia sobre el Estado de Derecho.

 
  
MPphoto
 
 

  Davor Škrlec (Verts/ALE), napisan. ‒ Pozitivno sam glasao za ovo izvješće, no ovo obrazloženje glasovanja nastaje kao kritika postojećem sustavu vrednovanja rada zastupnika u Europskom parlamentu isključivo na osnovu statističkog broja parlamentarnih aktivnosti potenciranog u Hrvatskoj, a koji zapravo ne odražava stvarnu kvalitetu i količinu rada, učinkovitost te ponajviše uspjeh zastupničkog djelovanja.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D), písomne. ‒ V Poľsku sa po nástupe novej vlády začali uplatňovať postupy, ktoré vníma EÚ ako postupy, ktoré nie sú v súlade so základnými princípmi fungovania právneho štátu. Efektívny, nezávislý a nestranný súdny systém má zásadný význam pre právny štát na zabezpečenie ochrany základných práv a občianskych slobôd občanov v Európe. Ústavný súd bol vytvorený ako jeden z hlavných prvkov zabezpečujúcich kontrolu a vyváženosť ústavnej demokracie a právneho štátu v Poľsku. Nedávne udalosti v Poľsku, najmä politický a právny spor týkajúci sa zloženia ústavného súdu a nových pravidiel jeho fungovania vzbudili obavy v súvislosti so schopnosťou súdu presadzovať ústavu a zaručiť dodržiavanie zásad právneho štátu. 19. januára 2016 bola poľská premiérka Beata Szydlo v EP vysvetľovať postoje a kroky poľskej vlády, ale keďže v tomto období ešte neboli výsledky Benátskej komisie, uznesenie sa neprijímalo. Dnes vieme, že Benátska komisia jasne uviedla, že ústavný súd nemôže plniť svoje úlohy ako garant zvrchovanosti ústavy Poľska vzhľadom na skutočnosť, že rozsudok z 9. marca 2016 nie je uverejnený, a preto nemôže nadobudnúť právoplatnosť, a že to oslabuje zásady právneho štátu. Benátska komisia zároveň varovala, že oslabenie súdu ohrozuje demokraciu, ľudské práva a zásady právneho štátu. Uznesením som podporila snahy Komisie o nájdenie východiska zo súčasnej situácie prostredníctvom dialógu s poľskými orgánmi.

 
  
MPphoto
 
 

  Michaela Šojdrová (PPE), písemně. ‒ Demokracie a právní stát patří mezi základní hodnoty, na kterých stojí EU i její členské státy. V případech pochybností o dodržování těchto hodnot některým z členských států by EU měla zpozornět. Evropská komise zahájila v lednu s polskou vládou dialog o některých kontroverzních reformách, ke kterým v Polsku došlo. Zatím nedospěla k jednoznačnému závěru, nicméně poslední krize kolem Ústavního soudu PR vykazuje možné ohrožení hodnot právního státu a polská vláda by měla vědět, že si nemůže dovolit úplně vše, byť byla demokraticky zvolená.

Situaci v Polsku jsem dlouze probírala se svými polskými kolegy z frakce Evropské lidové strany a respektuji jejich pohled na věc. Proto jsem po určitém váhání podpořila návrh usnesení, které reflektuje situaci kolem polského ústavního soudu a apeluje na polskou vládu, aby respektovala stanovisko Benátské komise a přestala omezovat ústavní soud. Komise kritizovala jako neústavní volbu nových členů soudu předchozím i nynějším parlamentem a zvýšení rozhodovacího kvora na 13 z celkem 15 soudců.

Věřím, že se patová situace kolem polského ústavního soudu zdárně vyřeší ke spokojenosti všech stran tak, aby mohl začít opět normálně fungovat. Rozhodně však trvám na tom, aby pokračoval konstruktivní dialog s polskou vládou a abychom postupovali vůči demokraticky zvolené polské vládě velmi citlivě.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Štefanec (PPE), písomne. ‒ V Európe, ale aj inde vo svete sme svedkami tendencie ponúkať jednoduché a radikálne riešenia. História nás učí, že sú takmer vždy nesprávne a často vedú k oveľa väčším tragédiám, akým mali zabrániť. Európska únia predstavuje súbor hodnôt, ktoré musí dodržiavať každá vláda. Medzi ne patria aj sloboda slova a nezávislosť súdnej moci.

 
  
MPphoto
 
 

  Davor Ivo Stier (PPE), napisan. ‒ Poštovanje vladavine prava, demokracije, ljudskih prava, temeljnih sloboda te vrijednosti i načela upisanih u ugovore Europske unije i međunarodne pravne dokumente o ljudskim pravima su obveze kojih se Unija i njezine države članice trebaju pridržavati.

Nedavna događanja u Poljskoj, nakon dolaska stranke Pravo i pravda (PiS), ukazala su na nedostatke u pogledu sposobnosti ustavnog suda da jamči poštovanje Ustava i vladavine prava. Nova pravila o funkcioniranju Ustavnog suda predstavljaju potencijalnu opasnost za ustavnu demokraciju, vladavinu prava te ljudska prava. Europska komisija pokrenula je po prvi put postupak „Okvir za pravnu državu” kako bi se pokrenuo strukturirani dijalog s poljskim vlastima te procijenila trenutna situacija.

Smatram kako bi svaka država članica u potpunosti trebala poštovati obaveze koje je preuzela ulaskom u EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Dubravka Šuica (PPE), napisan. ‒ Krajem 2015. godine na izborima u Poljskoj pobijedila je stranka Pravo i pravda (PiS). Ubrzo nakon dolaska na vlast provela je nekoliko reformi među kojima je i zakon o Ustavnom sudu. Kritičari sustava zamjerali su smjenjivanje sudaca na ustavnom sudu i reformu medija te naglašavali da država ne poštuje vladavinu prava. To je privuklo interes domaćih i stranih medija te je Europska komisija prvi put pokrenula postupak „Okvir za pravnu državu”. Cilj je proučiti i istražiti postoji li prijetnja demokraciji i vladavini zakona u Poljskoj.

Podržavam prijedlog rezolucije o stanju u Poljskoj. Smatram da je poštivanje temeljnih ljudskih sloboda, slobode medija i vladavine prava temelj moderne i snažne Europske unije. Pravosudni sustav mora biti neovisan o bilo kakvoj političkoj opciji i poticati građanske slobode. Smatram da sve države članice moraju poštivati zakone EU-a i biti spremne na punu suradnju s institucijama EU-a. U interesu je cijele Europske unije što prije riješiti situaciju s Poljskom.

 
  
MPphoto
 
 

  Patricija Šulin (PPE), pisno. ‒ Glasovala sem za skupno resolucijo o razmerah na Poljskem, ki jo je predlagala tudi politična skupina Evropske ljudske stranke. Poljska je stabilna članica Evropske unije in zato je temeljnega pomena, da se v celoti zagotovi spoštovanje skupnih evropskih vrednot. Poljske ne smemo marginalizirati ter jo izključevati iz pomembnih razprav o migracijah, terorizmu, notranjem trgu, energetske politike ter vprašanjih zunanje politike. Potrebujemo Poljsko kot močnega, stabilnega in verodostojnega partnerja. Menim, da je resolucija uravnotežena ter temelji zgolj na dejstvih, hkrati pa poziva poljsko vlado, da ponovno oceni nekatera svoja dejanja, ki bi bila lahko v nasprotju z vrednotami EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Ελευθέριος Συναδινός (NI), γραπτώς. ‒ Το συγκεκριμένο ψήφισμα αποτελεί ανεπίτρεπτη παρέμβαση στα εσωτερικά κράτους μέλους, απαράδεκτη περιφρόνηση της λαϊκής κυριαρχίας και της θέλησης του Πολωνικού Λαού, όπως αυτή εκφράστηκε με εμφατικό τρόπο στις τελευταίες εκλογές και συνολικά ξεπερνά ακόμα και τα χαλαρά όρια ανηθικότητας της Ένωσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Tibor Szanyi (S&D), írásban. ‒ Szavazatommal támogattam a jelentés elfogadását, különös tekintettel arra, hogy magyar képviselőként szem előtt kell tartanom a tényt, hogy hazámban a kormány politikája miatt a demokrácia-deficittel kapcsolatos helyzet legalább olyan súlyos, mint Lengyelországban. Indokoltnak és fontosnak tartom, hogy az Európai Parlament és a többi uniós intézmény az európai értékek érvényesülését rendszeres jelleggel, azonos kritériumok alapján értékelje valamennyi tagállamban. Nagy jelentősége van annak, hogy ebben az elvi, politikai törekvésben az EP élen jár, és azt remélem, hogy a lengyel ügy nyomában majd a magyarországi demokratikus viszonyok javításához is hozzá tud járulni. A lengyel helyzettel foglalkozva a jelentés az alkotmánybíráskodás korlátozására, s ennek kapcsán a Velencei Bizottság ajánlásai figyelembe vételének fontosságára összpontosít.

Hiányosságának tekintem, hogy – a nagyarányú parlamenti támogatáshoz szükséges politikai kompromisszum okán – a jelentés nem tér ki a lengyel kormányzat más, alapvető jogokat sértő politikai törekvéseinek és gyakorlatának bírálatára, mindenekelőtt a felháborító abortusztörvény-tervezetére. Ezzel együtt a jelentést abban bízva támogattam, hogy az Európai Bizottság és a lengyel kormány között folyó strukturált párbeszéd keretében, valamint az EP további politikai akciói során ezeket a kérdéseket is napirendre tűzik majd.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudia Tapardel (S&D), in writing. ‒ Recent events in Poland, such as the paralysis of the Constitutional Tribunal and the fact that the Tribunal’s verdict of 9 March 2016 remains unpublished and therefore cannot enter into force, undermines democracy, human rights and the rule of law. Although the Constitutional Tribunal was established as one of the central elements ensuring checks and balances in constitutional democracy and the rule of law in Poland, the Venice Commission clearly stated that, in the current situation, the Constitutional Tribunal cannot fulfil its role as guarantor of the supremacy of the Constitution of Poland. Furthermore, aside from the constitutional issues, there are other issues of serious concern in Poland, such as media freedom. The European Parliament resolution urges the Polish Government to respect, publish and fully implement without further delay the Constitutional Tribunal’s judgment of 9 March 2016 and to implement the judgments of 3 and 9 December 2015, calls on the Polish Government to fully implement the recommendations of the Venice Commission and urges future solutions to strengthen democracy, human rights and the rule of law. I support Parliament’s resolution.

 
  
MPphoto
 
 

  Pavel Telička (ALDE), in writing. ‒ I voted in favour of this resolution as it is a vigorous and direct message the European Parliament has sent to Poland’s PiS government. Under the leadership of ALDE the resolution adopted was supported by a large majority of the European Parliament. It urges the Polish Government to publish the verdict of the Constitutional Tribunal and to deliver the recommendations set out by the Venice Commission on legal changes to the Polish Constitutional Court’s functioning.

 
  
MPphoto
 
 

  Ruža Tomašić (ECR), napisan. ‒ Miješanje Europske unije u unutarnju politiku Poljske smatram prije svega neprimjerenim, ali i nepotrebnim budući da su poljski političari sposobni sami riješiti unutarnje probleme u svojoj državi, ako postoje. Smatram da Poljska u svojoj zakonodavnoj i administrativnoj praksi u potpunosti poštuje pravo Europske unije te održava temeljne europske vrijednosti, prije svega demokratska načela, vladavinu prava i poštivanje temeljnih prava, te sam glasovala protiv Rezolucije Europskog parlamenta o stanju u Poljskoj.

 
  
MPphoto
 
 

  Romana Tomc (PPE), pisno. ‒ Predloge resolucij o razmerah na Poljskem sem podprla, saj morajo biti za Unijo in države članice spoštovanje pravne države, demokracije, človekovih pravic, temeljnih svoboščin ter vrednot in načel, določenih v pogodbah EU in mednarodnih instrumentih s področja človekovih pravic, obveza, ki jo je treba upoštevati.

 
  
MPphoto
 
 

  Estefanía Torres Martínez (GUE/NGL), por escrito. ‒ Hemos votado a favor de esta Resolución porque pone de manifiesto la grave situación en la que se encuentra el cumplimiento de los derechos humanos más básicos. Además, el texto incluye enmiendas de nuestro grupo en las que se habla específicamente de la situación en la que se encuentran los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Consideramos que la legislación polaca sobre el aborto es ya de las más restrictivas y recordamos las obligaciones internacionales y los dictámenes de NNUU en el sentido de que negar el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva a la población es una medida violatoria de los derechos humanos.

 
  
MPphoto
 
 

  Evžen Tošenovský (ECR), písemně. ‒ Toto usnesení jsem nepodpořil, neboť se domnívám, že jde o nepřijatelné zasahování do kompetencí národního státu. Komise by si rozhodně neměla hrát na prověrkovou komisi u demokraticky zvolené vlády.

 
  
MPphoto
 
 

  István Ujhelyi (S&D), írásban. ‒ Lengyelország közelmúltbeli eseményei, nevezetesen az alkotmánybíróság összetételével és új működési szabályaival kapcsolatos politikai és jogi vita aggodalmakra adnak okot azzal kapcsolatban, hogy az alkotmánybíróság képes-e fenntartani az alkotmányt és garantálni a jogállamiság tiszteletben tartását. A Velencei Bizottság határozottan kijelentette, hogy az alkotmánybíróság nem képes ellátni azon feladatát, hogy garantálja Lengyelország alkotmányának elsődlegességét, mivel 2016. március 9-i határozatát nem tették közzé, így az nem léphet hatályba, ami veszélyezteti a jogállamiságot. A Velencei Bizottság arra figyelmeztetett, hogy az alkotmánybíróság megbénítása veszélyeztetné a demokráciát, az emberi jogokat és a jogállamiságot. Voksommal az S&D képviselőcsoport javaslatát támogattam.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL), por escrito. ‒ Hemos votado a favor de esta Resolución porque pone de manifiesto la grave situación en la que se encuentra el cumplimiento de los derechos humanos más básicos. Además, el texto incluye enmiendas de nuestro grupo en las que se habla específicamente de la situación en la que se encuentran los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Consideramos que la legislación polaca sobre el aborto es ya de las más restrictivas y recordamos las obligaciones internacionales y los dictámenes de NNUU en el sentido de que negar el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva a la población es una medida violatoria de los derechos humanos.

 
  
MPphoto
 
 

  Ramón Luis Valcárcel Siso (PPE), por escrito. ‒ Esta resolución no hace sino destacar la necesidad de que se garantice el pleno respeto de los valores europeos comunes recogidos en el artículo 2 del TUE, la necesidad de que todos los Estados miembros respeten el Derecho de la Unión y que toda la legislación, incluido el Derecho Primario de cualquier Estado miembro o país candidato, refleje y respete los valores fundamentales europeos, a saber, los principios democráticos, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales. En este sentido la parálisis efectiva del Tribunal Constitucional de Polonia plantea un peligro importante para la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho. Por ello es importante votar a favor de dicha resolución, para que el Parlamento exponga una posición de firmeza ante situaciones que puedan poner en peligro el pleno respeto de los valores europeos comunes recogidos en el artículo 2 del TUE.

 
  
MPphoto
 
 

  Hilde Vautmans (ALDE), schriftelijk. ‒ Ik stemde voor deze resolutie, omdat deze een krachtige boodschap van het Europees Parlement aan de huidige Poolse regering bevat. Deze resolutie dringt er bij de Poolse regering op aan om de uitspraak van het Grondwettelijk Tribunaal te publiceren en de door de Commissie van Venetië geformuleerde adviezen inzake de hervorming van de werking van het Poolse Grondwettelijk Hof na te leven.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), par écrit. ‒ Dans cette résolution, le Parlement européen exprime de fortes inquiétudes sur l'état de droit, les droits de l'homme et la démocratie en Pologne.

La résolution adoptée porte essentiellement sur le refus du gouvernement polonais à se conformer à une décision du Tribunal constitutionnel polonais.

Elle souligne les inquiétudes quant aux risques de voir deux systèmes juridiques coexister en parallèle.

La résolution demande le respect des jugements du Tribunal constitutionnel appliquant les recommandations de la Commission de Venise, c'est-à-dire du Conseil de l'Europe.

Plusieurs groupes politiques ont refusé d'aller au-delà et d'intégrer la question globale de l'évolution des droits de l'homme en Pologne et notamment des droits des femmes, avec la remise en cause du droit à l'avortement.

Nous avons proposé quatre amendements en ce sens qui ont été rejetés par la majorité parlementaire au motif qu’une résolution spécifique serait adoptée lors d’une prochaine plénière. Je le regrette considérant qu’un tiens vaut mieux que deux tu l’auras.

J'ai néanmoins voté en faveur de cette résolution à minima en espérant que l’on se penchera très vite sur l’ensemble des préoccupations des citoyens polonais défenseurs de l’état de droit.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Viegas (GUE/NGL), por escrito. ‒ Os acontecimentos recentes na Polónia deram origem a preocupações no que respeita à capacidade de o Tribunal Constitucional defender a Constituição e garantir o respeito pelo Estado de Direito.

A Comissão de Veneza afirmou que o Tribunal Constitucional não pode desempenhar o seu papel de garante da supremacia da Constituição da Polónia devido ao facto de a sua decisão de 9 de março de 2016 não ter sido publicada e que, por conseguinte, não pode entrar em vigor, comprometendo assim o Estado de Direito.

Isto compromete o Estado de Direito. Consideram-se as decisões do Presidente e do Governo polacos um risco para a democracia constitucional. Num processo posterior, a Comissão avaliará se existe uma violação do Estado de Direito por parte da Polónia.

 
  
MPphoto
 
 

  Harald Vilimsky (ENF), schriftlich. ‒ Meiner Meinung nach mischt sich die Europäische Union mit dieser Entschließung in die Belange der polnischen Regierung bzw. der inneren Angelegenheiten Polens ein. Dadurch soll zugunsten der Opposition politischer Druck ausgeübt werden. Ein solches Zuwiderhandeln der EU ist strikt abzulehnen.

 
  
MPphoto
 
 

  Udo Voigt (NI), schriftlich. ‒ In Widerspruch zum Entschließungsentwurf wird die demokratische Ordnung infolge der kritisierten gesetzgeberischen Maßnahmen in Polen von mir nicht als gefährdet betrachtet. Auch Maßregelungen eines souveränen europäischen Landes – möglicherweise als Vorstufe künftiger Sanktionen – werden von mir strikt abgelehnt, weshalb ein „Nein“-Votum geboten war.

 
  
MPphoto
 
 

  Julie Ward (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of this resolution in order to share my grave concern for the situation in Poland. The ongoing attack on the country’s constitutional court, on fundamental rights, and democratic values are worrying, and the EU and fellow Member States must take action to dissuade the Polish government from its current course of action.

I am particularly worried about the attempts to legislate away women’s rights and gender equality generally and sexual and reproductive rights specifically. Women must have access to healthcare and to abortion, and have complete freedom to choose. I stand in solidarity with women and feminist campaigners in Poland protesting against the government initiative.

We must engage in constant dialogue with Polish civil society and women’s rights organisations in order to support them in their campaigns and demonstrate our solidarity.

 
  
MPphoto
 
 

  Janusz Zemke (S&D), na piśmie. ‒ Jako że głosowanie nad rezolucją w sprawie sytuacji w Polsce budzi żywe zainteresowanie, przedstawiam swój pogląd na ten temat.

W styczniu odbyła się w PE debata o przestrzeganiu praworządności w Polsce. Wbrew przyjętej praktyce nie uchwalono wówczas rezolucji, gdyż PE liczył, że kryzys zostanie w Polsce szybko przezwyciężony. Pozytywnie oceniono fakt, że polski rząd z własnej inicjatywy zwrócił się do Komisji Weneckiej o ocenę sytuacji. Miesiąc temu Komisja Wenecka przekazała Polsce dokument, który rzetelnie analizuje przestrzeganie praworządności i formułuje propozycje działań dla polskiego rządu. Niestety, w praktyce ani jedna z tych propozycji nie weszła w życie i pat wokół Trybunału Konstytucyjnego trwa. W tej sytuacji PE ma obowiązek wyrazić swoją opinię o sytuacji w Polsce. Nie można się bowiem godzić na paraliżowanie działalności TK, gdyż osłabia to niezawisłość wymiaru sprawiedliwości, jednego z filarów demokratycznego państwa i bezpieczeństwa prawnego obywateli.

W rezolucji PE słusznie oczekuje się, że Komisja będzie nadal oceniała przestrzeganie podstawowych zasad, na których opiera się Unia. To bowiem Komisja jest strażnikiem traktatów, które Polska ratyfikowała. Oczekuję jednak, że państwa członkowskie UE będą traktowane w obszarze prawno-ustrojowym równo. Podobnie jak oczekuję, że polski rząd będzie współdziałał z Komisją, a wszelkie zmiany w Polsce będą przeprowadzane w zgodzie z obowiązującą konstytucją.

 
  
MPphoto
 
 

  Kosma Złotowski (ECR), na piśmie. ‒ Tekst tej rezolucji to dowód na stronniczość i złą wolę jej inspiratorów i twórców. Polska jest państwem demokratycznym, w którym w wolnych wyborach obywatele wyłonili stabilną większość parlamentarną. Jej głównym celem jest reforma państwa i przywrócenie jego podmiotowości na arenie europejskiej. Niestety poprzedni rząd nie potrafił pogodzić się z nadchodzącą porażką i jeszcze przed wyborami, łamiąc prawo i ignorując elementarne zasady kultury politycznej, obsadził zwalniające się miejsca w Trybunale Konstytucyjnym. Wtedy, w czerwcu 2015 roku, żadna europejska instytucja nie zająknęła się nawet o łamaniu zasad demokracji i żaden europarlamentarzysta nie uronił łzy nad losem praworządności w Polsce. Działania podjęte później przez Prawo i Sprawiedliwość miały na celu jedynie przywrócenie normalności, w której Trybunał Konstytucyjny nie będzie narzędziem walki opozycji z rządem, ale niezależnym i apolitycznym sądem konstytucyjnym.

Z uwagą słuchamy rad naszych partnerów, ale to czy i w jaki sposób zostaną one uwzględnione jest wyłącznie decyzją polskich władz. Kryzys, z jakim mamy obecnie do czynienia w Polsce ma charakter polityczny, a jego eskalacja jest ewidentnie korzystna dla partii opozycyjnych, czego dowodzi odrzucenie wielu propozycji kompromisu zgłaszanych przez większość parlamentarną. Angażowanie się w ten spór instytucji europejskich nie przybliża nas do znalezienia rozwiązania. Głosowałem przeciwko temu szkodliwemu, nierzetelnemu i inspirowanemu politycznie tekstowi.

 
  
MPphoto
 
 

  Milan Zver (PPE), pisno. ‒ Podprl sem Resolucijo Evropskega parlamenta o razmerah na Poljskem, ki k spoštovanju načela pravne države, demokracije in spoštovanja človekovih pravic določene v 2. členu PEU in poljski ustavi.

 
Avis juridique - Politique de confidentialité