Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/0023(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0248/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0248/2015

Συζήτηση :

PV 13/04/2016 - 16
CRE 13/04/2016 - 16

Ψηφοφορία :

PV 14/04/2016 - 7.3
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0127

Συζητήσεις
Τετάρτη 13 Απριλίου 2016 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

16. Χρήση των δεδομένων που περιέχονται στους φακέλους επιβατών (δεδομένα PNR) (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
MPphoto
 

  Elnök asszony. – A következő napirendi pont a Timothy Kirkhope által az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság nevében készített, az utas-nyilvántartási adatállomány (EU PNR) felhasználásáról szóló jelentésről folytatott vita

(A8-0248/2015)

 
  
MPphoto
 

  Timothy Kirkhope, rapporteur. Madam President, today’s debate and tomorrow’s vote are something which at times I doubted would actually happen in my lifetime. I hope that tomorrow’s result is a positive one. We have created a directive which I know is going to save lives, protect rights, catch criminals and make Europe a safer place for our citizens. Throughout this process there has been more than enough finger-pointing, enough games and enough politics, but today I hope to add some facts and the arguments for why I feel we need this instrument – a view shared by governments of all political persuasions and by all law-enforcement authorities across the whole EU.

There may be people here in this debate today who still want to vote against this report, but I believe this is the best deal we could have reached. Too often politicians come away from negotiations in possession of a piece of legislation which feels like the lowest common denominator, something they can live with, something which could have been worse. I do not feel that way at all. I can say with my hand on my heart that I am proud of what we will vote on tomorrow. I know that we pushed for sound data-protection provisions which mirrored those of the Data Protection Directive and which provided specific rules for PNR data exchange. I know we allowed for the ECJ judgment on retention to have resonance and to be a meaningful basis for any review. I know that we have retention periods which are proportionate and that we are collecting PNR data to combat a list of crimes which we must prevent and prosecute.

Never have the challenges Europe faces been so prevalent, and inevitably the fight against terrorism has become the focus of this directive for many, given its value in combating EU foreign fighters. But I have been urging this Parliament to support PNR for nearly five years, not just because of terrorism but because it tackles the worst and darkest kinds of criminality as well – human trafficking, child trafficking, drug trafficking, paedophiles, murderers and rapists. PNR does not just help bring perpetrators to justice, it can also save people from the horrors that criminality brings. There are many examples from the UK where PNR has helped rescue children and women from a life of exploitation and suffering. PNR is not a hypothetical instrument and the UK has had a system in place for a decade. It works, it saves lives, it puts criminals where they belong: behind bars.

To the critics who say we are sacrificing civil liberties in the name of security, let me emphasise that without this PNR Directive there would be no European standards whatsoever specific to PNR, no specific rights of redress, no rules on data retention periods, no rules on who can access the information, no rules on pseudonymising data, no rules on keeping logs, no rules on reviews or compliance with the principles of proportionality and necessity and ECJ rulings. For those who ask why we need a European solution, on this I have listened to the experts, to Europol Director Rob Wainwright, to anti-terrorism coordinator Gilles de Kerchove, and to law-enforcement experts from around Europe. By having a single set of rules at a European level we close the legal loopholes criminals seek to exploit under different legal jurisdictions. By collecting and sharing the same information across the EU we make data comparable and relevant. We cut down the lengthy delays of exchanging information through bilateral agreements, allowing for an expediency which is so vital today in criminal investigations. And to those who say we need mandatory sharing of all information for a centralised EU database, I would say that mandatory exchange of personal data without regard to necessity and proportionality would be contrary to the fundamental principles of data protection. But sharing relevant information with law enforcement agencies in other Member States and with Europol should take place whenever necessary.

Irrelevant or unnecessary processing of data would undermine individuals’ rights and will make it more difficult for authorities to prioritise the most relevant and serious cases. But throughout this process I have always welcomed positive contributions from my colleagues. I look forward to today’s debate because I believe that the sooner the better as far as PNR across Europe is concerned.

 
  
  

Președinte: IOAN MIRCEA PAŞCU
Vicepreședinte

 
  
MPphoto
 

  Jeanine Hennis-Plasschaert, President-in-Office of the Council. Mr President, Commissioner, honourable Members, we are happy that the PNR proposal can now finally be voted on. I would say that obviously this proposal is not a silver bullet, as often stated by opponents of the proposal. There is no such thing as a single solution to stop the terrorist threat – but surely it will be a valuable tool.

As pointed out by Mr Kirkhope, experience shows us that organised crime and terrorist activities often involve international travel. This includes the smuggling of persons or drugs, as well as access to terrorist training camps outside the EU, with foreign fighters leaving for Syria or Iraq and coming back to the EU.

Some Member States already use PNR data according to national legislation. Common EU rules will bring about a level playing field – and to me this is important – a level playing field with more transparent procedures. A directive at EU level will harmonise Member States’ legal provisions and avoid legal uncertainty as well as security gaps, while at the same time safeguarding data protection.

Yes, I am very much aware of the fact that PNR has been divisive in Parliament. So I would like to thank Parliament for its constructive approach, and in particular Mr Kirkhope for his tireless efforts towards reaching an agreement.

 
  
MPphoto
 

  Dimitris Avramopoulos, Member of the Commission. Mr President, the adoption of the EU PNR Directive is finally within sight. I really count on wide support by this House. This will send a strong message about the contribution of this Parliament to our common efforts to strengthen the European framework in an area that used to be dealt with at the national level only.

Let me start by expressing my warmest thanks to our rapporteur, Mr Timothy Kirkhope, and the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE) for their valuable efforts in securing a solid compromise on PNR. All political groups have worked to shape a balanced text addressing our common goal: to have an instrument, a tool, that is effective in preventing and combating terrorism and serious crime.

The Commission will be putting pressure on Member States to implement it as soon as possible: we cannot wait for two years. We have no time to lose. We are having this discussion in the aftermath of the terrorist attacks in Brussels, but we also had it after the two Paris attacks. I truly hope we will not have this discussion in similar circumstances again.

The Directive will now put in place a coherent framework for the necessary PNR data exchanges between Member States. This is an essential aspect. The EU PNR will allow our security services to connect dots, to do more complete searches and to identify possible foreign terrorist fighters when they board planes to, in and out of Europe. We will continue supporting the Member States to ensure the national passenger information units are inter-connected. The protection of personal data is fundamental in this framework. We do not want to exchange information at the expense of fundamental rights.

The final compromise includes a well-defined purpose limitation: the Directive explicitly lists the offences which justify the use of PNR data; strict data access; limitations on onward transfers of data: the conditions for sharing PNR data with other national and foreign authorities are strict and clearly defined; limited retention period: data is masked out after six months; prohibition of sensitive data: such data must be deleted immediately upon receipt; and oversight: the processing of data is supervised internally by a data protection officer and, externally, by an independent supervisory authority. With these elements, the European Union’s PNR Directive strikes the right balance between security and privacy.

Let me now turn to the external dimension of PNR policy. Parliament decided to seek the opinion of the Court of Justice on the draft PNR agreement with Canada. This opinion will be critical in setting the legal parameters for any future PNR agreement between the European Union and third countries. Based on the EU PNR Directive, our Member States will collect PNR data from flights coming from third countries. As a result, it is expected that an increasing number of third countries will request PNR data from EU air carriers. We therefore need to have a coherent approach to PNR requests from third countries.

The Commission plans to present its ideas on this subject after the Court of Justice has delivered its opinion on the draft PNR Agreement with Canada. In any event, the EU PNR Directive will set a standard which will have to be followed by any future legal instruments regulating the transfer of PNR data to third countries. And it will help us a lot in the fight against terrorism.

Of course, by itself it will not solve all our problems with terrorism. Much more needs to happen, such as better information exchange, better implementation of the tools we have in place and tackling the roots of radicalisation. It is, however, an important and very useful instrument, which, together with other tools, will strengthen our position in preventing terrorist attacks and dismantling criminal networks. That is why coming to an agreement on this proposal today is so important.

In the wake of the tragedies in Brussels, this is a good example of joint operational action to ensure the security of our citizens. PNR is one critical tool, and we will need all the tools we have at our disposal. Let us continue in the same way for all other pending proposals on the table. Thank you for this constructive debate, and I look forward to working together in order to finally reach this agreement.

 
  
MPphoto
 

  Arnaud Danjean, rapporteur pour avis de la commission des affaires étrangères. Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, Madame la Ministre, vous l'avez rappelé, il n'y a pas de dispositif infaillible en matière d'antiterrorisme, malheureusement. Le PNR, pas plus que tous les autres dispositifs que nous pouvons mettre en œuvre, ne sera infaillible. Mais c'est précisément parce que je suis convaincu de cela que je suis également convaincu que nous devons nous doter de ce PNR, parce qu'il n'est pas un instrument de surveillance de masse indistincte.

Le PNR est un instrument sélectif, proportionné et encadré par des procédures extrêmement strictes. Il était tout à fait légitime que certains d'entre nous expriment des préoccupations sur la vigilance dont nous devons nécessairement faire preuve. Ces préoccupations ont été prises en considération dans le compromis que nous avons aujourd'hui à approuver. Nous ne devons donc plus hésiter.

Permettez-moi de vous dire une dernière chose très importante. Beaucoup d'entre vous nous disent que le PNR n'aurait pas empêché les attentats de Bruxelles et de Paris. Je trouve cet argument, pour tout dire, très contestable et presque indécent, parce que personne n'est en mesure de dire exactement ce qui aurait pu prévenir ou pas les attentats de Paris et de Bruxelles, sachant que les réseaux qui les ont fomentés n'ont pas encore été entièrement démantelés. Si nous trouvons à l'avenir le moindre élément qui permette de dire que, sur la traçabilité de tel ou tel suspect, nous aurions pu intervenir grâce au PNR, beaucoup d'entre nous regretteront d'avoir tant tergiversé.

Il est donc temps de passer à l'action et je pense que nous avons un texte suffisamment équilibré pour faire preuve de lucidité, de pragmatisme et d'efficacité.

 
  
MPphoto
 

  Axel Voss, im Namen der PPE-Fraktion. Herr Präsident, Frau Ministerin, Herr Kommissar! Ich möchte dem Berichterstatter Timothy Kirkhope recht herzlich danken, dass er vier, fünf Jahre lang nun hier die Arbeit intensiv gemacht hat und auch immer wieder die politischen Kompromisse eingegangen ist. Ich hatte eben zum Datenschutz auch schon geäußert, dass ich sehr skeptisch gegenüber der Datenschutzgrundverordnung bin, habe aber meiner Fraktion auch immer empfohlen, hier zuzustimmen, und das erwarte ich nun auch von den anderen politischen Parteien hier im Haus – dass man hier Verantwortung übernimmt für etwas, was unsere Bürger besser schützt.

Es war eben immer Grundlage gewesen, dass wir das zusammen verabschieden werden – sowohl PNR als auch das Datenschutzpaket –, und ich bin fassungslos angesichts der Änderungsanträge, die dort eingehen, weil ich einfach finde, das wird der Bedrohungslage, in der wir uns befinden, einfach nicht gerecht. Wir haben Tote zu beklagen.

Wo ist eigentlich die politische Verantwortung der Fraktionen, die hier noch einmal Änderungsanträge einbringen? Ich meine, wir müssen alle Möglichkeiten nutzen, das Leben unserer Bürger zu schützen. Und was genau haben wir oder insbesondere Sie denn bislang überhaupt geleistet, um einen Beitrag dafür zu leisten? Das ist die einzige Maßnahme bislang, wo wir als Europäisches Parlament dazu beitragen können, hier Antiterrormaßnahmen mit abzuschließen. Sonst machen das die Mitgliedstaaten ohne uns, und das auch zu Recht.

Weniger Europa wollen wir, glaube ich, in diesem Fall nicht. Wie das aussieht, sehen wir ja, und unsere frühere Kollegin und Ministerin, die hier heute anwesend ist, hat das gestern ja auch sehr anschaulich geschildert.

Die Fluggastdatensätze sind wichtig, um neue Erkenntnisse zu bekommen, und was an einer Sitzplatznummer nun so wahnsinnig zu schützen ist, das muss man dann auch erst einmal erzählen in diesem Zusammenhang. Und wir haben enorm viele Datenschutzstandards auch hierin verankert, sodass es ein sehr ausgewogener Vorschlag ist, und ich danke dem Berichterstatter nochmals dafür.

 
  
MPphoto
 

  Birgit Sippel, im Namen der S&D-Fraktion. Herr Präsident! Die Richtlinie zur Speicherung von Fluggastdaten wird morgen auch mit großer Mehrheit meiner Fraktion beschlossen. Ich verstehe und respektiere diese Entscheidung und möchte mich ausdrücklich bei allen Kolleginnen und Kollegen meiner Fraktion für ihr Engagement bedanken. Dennoch kann ich selbst diesem Text nicht zustimmen.

2005 wurde unter dem Eindruck der Anschläge von Madrid und London die Vorratsdatenspeicherung verabschiedet. Der Europäische Gerichtshof hat diese 2014 für grundrechtswidrig erklärt. Anlasslose Massenüberwachung ohne Differenzierung nach geografischem Gebiet oder Zeitraum ist mit der europäischen Grundrechtecharta unvereinbar. Genau das aber wird mit dem jetzt vorliegenden Text durch die europäische Fluggastdatenspeicherung geschehen.

Und zur Erinnerung: Ja, das Abkommen mit Australien fand hier eine breite Zustimmung, auch meine. Für die USA fiel die Zustimmung schon deutlich geringer aus. Ein erster Anlauf zu einer europäischen Richtlinie scheiterte im vergangenen Mandat, und das kanadische Abkommen liegt derzeit beim Europäischen Gerichtshof. In einer mündlichen Anhörung letzte Woche haben sich Experten dort sehr kritisch zur anlasslosen Überwachung von Fluggästen geäußert.

Terrorismus und organisierte Kriminalität kennen keine Grenzen. Sicherheitspolitik muss daher als gemeinsame europäische Herausforderung gestaltet werden. Die Fokussierung vieler Akteure auf Datensammlungen geht aber am Kernproblem europäischer Sicherheitspolitik vorbei. Wir haben viele Instrumente, aber die Mitgliedstaaten sind nicht bereit oder nicht in der Lage, vertrauensvoll zum Schutz unserer Bürgerinnen und Bürger zusammenzuarbeiten und relevante Informationen rechtzeitig auszutauschen. Beim aktuellen Text zu Fluggastdaten wurde übrigens eine solche Verpflichtung mehrheitlich ausdrücklich abgelehnt.

Ich verstehe sehr gut die Beweggründe, jetzt dieser Richtlinie zuzustimmen, doch ich komme zu der Schlussfolgerung, dass der jetzt vorliegende Text zur Speicherung von Fluggastdaten nicht zielgerichtet, nicht effektiv und nicht in Übereinstimmung mit unseren Grundrechten ist. Ich kann ihm nicht zustimmen.

 
  
MPphoto
 

  Helga Stevens, namens de ECR-Fractie. We weten allemaal dat strijders uit Syrië of Irak naar Europa terugkomen met plannen om dodelijke aanslagen te plegen. Het PNR-systeem is cruciaal in de strijd tegen terrorisme, omdat het ons helpt om zulke individuen te detecteren. Het PNR-systeem brengt gedragspatronen in kaart en bezorgt onze eigen veiligheidsdiensten dus een schat aan informatie.

De lidstaten zijn allang klaar met hun huiswerk. Maar het Europees Parlement bleef onnodig lang treuzelen.

Collega's, wie na de aanslagen in Parijs en Brussel het belang van een dergelijk informatiesysteem niet inziet is ziende blind! We hebben nú nood aan oplossingen op korte termijn, zoals de uitwisseling van persoonsgegevens van passagiersvluchten. Bepaalde partijen vonden een koppeling van PNR aan het databeschermingspakket essentieel. Nochtans zijn er in het PNR-dossier voldoende garanties voor databescherming opgenomen.

De stemming over PNR heeft dus vijf jaar onnodige vertraging opgelopen. Hopelijk tonen nu álle fracties morgen hun gezond verstand en verkiezen zij veiligheid boven politieke spelletjes. Daarvoor hoeven we onze privacy écht niet op te geven. Bovendien is het databeschermingspakket zo goed als rond. Geen enkele reden meer om de zaak nog langer te vertragen of tegen te stemmen.

 
  
MPphoto
 

  Sophia in ‘t Veld, on behalf of the ALDE Group. Mr President, first of all I would like to congratulate the rapporteur, not least because this is the start of a new chapter in his life where he will not meet with daily harassment by his favourite shadow rapporteur from the ALDE Group.

But I will do something unusual for a politician: I am going to confess that in my Group we have been struggling with this topic. Emotions have been running high, we have had and we still have very difficult debates. But I am actually quite proud of the Liberal Group that we have that debate, that we have discussion and doubt and that we do not take a position blindfolded, that we are not dogmatic or ideological or represent certain interests or opportunism. And we have to confess that external pressure has been huge; the debate has often been completely fact-free, the lobby has been aggressive and sometimes immoral, and there have been many ad hominem attacks, but we leave all that behind us.

Now we may all assess the outcome differently, including in my Group – I will personally vote against, that will not come as a surprise – but it remains to be seen whether we get the security that everybody is talking about, or whether this is just fake security. My group was unanimous on a number of principles. We wanted a truly European and effective PNR. We wanted a regulation that would enter into force immediately. We wanted mandatory sharing of information, i.e. the result of analysis. We wanted targeted data collection instead of indiscriminate data collection. We wanted the single system, not 28 systems. But all these proposals have been categorically refused by the PPE, the ECR and the Member States.

The question is, will this directive see the same fate as the data retention directive? Will it be scrapped in Karlsruhe or Luxembourg? The directive will now have to be implemented by 28 Member States, and after their aggressive campaign they had better do it ‘PDQ’. Finally – and I ask this question to the Commission very urgently – can we finally get some transparency on the financial aspects of all this? I want all the details about the fund of EUR 50 million. On what basis has it been allocated? And I think we also need some transparency on certain conflicts of interest on the part of heads of government.

 
  
MPphoto
 

  Cornelia Ernst, im Namen der GUE/NGL-Fraktion. Herr Präsident! Tja, mit dem EU-PNR ist es wie mit der berühmten Nadel im Heuhaufen, die zu finden so schwer ist, und wenn man jetzt die Nadel dadurch schneller suchen will und finden will, dass man noch mehr Heu aufhäuft – ja, dann ist das absurd. Und das ist ja nicht nur absurd, sondern auch gefährlich, denn der Glaube, mit immer größeren Datensammlungen – immer mehr zusätzlichen, immer neuen – die Sicherheit der Bürger besser gewähren zu können, das ist eine Chimäre. Und was wir brauchen, das sind doch nicht noch mehr und zusätzliche und allumfassende pauschale Datensammlungen, sondern die schnellere und zielgenaue Auswertung der vorhandenen Daten, und zwar nach den Prinzipien der Zweckbestimmung, der Datenminimierung und der Verhältnismäßigkeit.

Dazu hatten auch wir konkrete Vorschläge eingebracht, die die konservative Seite des Hauses aber noch nicht einmal diskutieren wollte. Trotz hagelnder Kritik von Datenschützern, von NGOs und juristischer Bedenken, trotz der Tatsache, dass die Vorratsdatenspeicherungsrichtlinie vor dem EuGH kassiert wurde, trotz eines zu erwartenden ähnlichen EuGH-Urteils – vermutlich – zum PNR-Abkommen mit Kanada wollen sie jetzt noch ein strikteres EU-PNR durchboxen, als die Kommission sogar vorgeschlagen hat. Ein EU-PNR, für dessen Sinnhaftigkeit Sie nie und zu keiner Zeit einen ernsthaften Beweis geliefert haben, auf Kosten der Bürger, deren Grundrechte ganz selbstverständlich eingeschränkt werden.

Doch die letzten Terroranschläge haben doch auch etwas gezeigt, was wirklich nötig wäre: eine bessere Kooperation zwischen Polizei und Justiz der Mitgliedstaaten, um vorhandene Informationen verifizieren zu können. Statt Millionen für PNR auszugeben und zu verplempern, sollte die Polizei in den Ländern besser ausgestattet und nicht wie in Deutschland jahrelang mit Stellenabbau von der Arbeit abgehalten werden.

Mit dieser Richtlinie werden Menschen anlasslos zu Verdachtsobjekten, und damit entfernen wir uns Stück für Stück vom rechtsstaatlichen Konsens. Denn Freiheit ohne Sicherheit gibt es nicht, aber Sicherheit ohne Freiheit eben auch nicht.

 
  
MPphoto
 

  Jan Philipp Albrecht, on behalf of the Verts/ALE Group. Mr President, yes, we need to strengthen security. I agree with all those who say we need to deliver whatever is necessary and proportionate to get a higher level of security – but what is proposed here? The proposed blanket mass surveillance of all travellers is exactly the opposite of that. It does not deliver that. Instead, you are delivering a symbolic measure at the cost of effective security and the civil liberties of EU citizens.

Even before the Brussels and Paris attacks it was possible to know who was travelling on which plane. We already know that. For decades we have had airlines transferring advance passenger information data. It is there, we can access it and we can know who is on which plane. In the case of known suspects – and 15 out of 17 attackers from several attacks, in Brussels, Copenhagen and Paris, have been known suspects – we can follow them and collect more information. So why are we not focusing on those known suspects? Why do we not focus on the risk? That is what we should do in this directive, because that would be a focused and effective approach towards more security. We need to strengthen the capacity of police officers and security personnel locally, regionally and at European level to analyse this information. We need to be able to connect the dots. That is exactly what has been missing in the past and what has led to the insecure situation we have today.

But the problem is that we are spending all our money on blanket surveillance measures like data retention of passenger name records. This money is instead urgently needed for the police everywhere in Europe and for the coordination of European security and police authorities. Europol has just a small amount of money to set up joint investigation teams. We need to invest the money there. That is what we need to do.

So we Greens are not convinced by these proposals, and many people out there are not either. The Court of Justice, as well as the European Court of Human Rights here in Strasbourg, has clearly and repeatedly said that it is not in line with our fundamental rights and freedoms to just put everybody under surveillance. You have to choose where you are looking. You have to choose who you are going after. You have to create some determining criteria and indicate where the risk or suspicion is. That is what the Greens propose because this would protect our security better and protect civil liberties, which we defend against these barbaric terrorists.

(The speaker declined to take a blue-card question)

 
  
MPphoto
 

  Beatrix von Storch, im Namen der EFDD-Fraktion. Herr Präsident! Wir reden also heute über die Richtlinie über die Verwendung von Fluggastdatensätzen. Mit der Speicherung von Fluggastdaten erhofft man sich, Straftaten zu verhindern und aufzuklären. Ich halte das für einen sehr schwerwiegenden Eingriff in die Bürgerrechte, obgleich wir uns alle einig sind, dass wir Maßnahmen ergreifen müssen, um Anschläge zu verhindern und aufzuklären. Das ist klar. Aber hier werden Fluggastdaten von jedermann gespeichert – anlasslos. Wir alle sollen diesen Eingriff in unsere Bürgerrechte ertragen. Es geht um private Daten: Wer ist wann wohin geflogen, wer hat neben wem gesessen, wer hat was gegessen, wie haben sie die Reise bezahlt usw. Diese Daten sollen für alle gespeichert werden – anlasslos. Es ist eine gigantische Vorratsdatenspeicherung, auf deren Daten dann die Strafverfolgungsbehörden zugreifen sollen.

Ich glaube nicht, dass das zu mehr Sicherheit führt. Das ist eine schiere Behauptung. Der riesige Datenberg wird aufgeschüttet, und es bleibt unbewiesen, dass das weiterführt. Die Täter und die Hintermänner von Brüssel und von Paris waren den Behörden namentlich bekannt. Sie waren zum Teil als potenzielle Gewalttäter bekannt, und dennoch haben die Behörden die Anschläge nicht verhindern können.

Ich halte es für falsch, die Bürger unter Generalverdacht zu stellen. Denn genau das bedeutet es, wenn wir alle Daten im großen Stile speichern. Es reisen Hunderttausende unerkannt und unbeschränkt in die Europäische Union ein und durch die Mitgliedstaaten hindurch, Hunderttausende, von denen wir weder wissen, wer sie sind, noch, was sie wollen. Ich glaube, wir sollten uns fokussieren auf die Probleme, wo sie wirklich sind, und aufhören, jeden Bürger unter Generalverdacht zu stellen. Das ist in jedem Falle falsch.

 
  
MPphoto
 

  Gilles Lebreton, au nom du groupe ENF. Monsieur le Président, l'espace Schengen est moribond; la vague migratoire a submergé les fragiles barrières de ses frontières extérieures. Beaucoup de terroristes en ont hélas profité pour entrer dans l'Union européenne.

Plutôt que d'avouer l'échec de Schengen, l'Union cherche à faire diversion en créant un PNR européen, c'est-à-dire un fichage généralisé des centaines de millions de passagers aériens qui entrent dans l'Union ou qui en sortent.

Ce fichage de masse n'aura aucune efficacité dans la lutte contre le terrorisme. Il n'aurait d'ailleurs permis d'appréhender aucun des tueurs de Paris ou de Bruxelles. Le Contrôleur européen de la protection des données reconnaît lui-même que le PNR aura, je cite, "peu d'utilité pratique".

Le PNR n'est donc qu'un enfumage destiné à masquer l'échec de Schengen, une tentative pitoyable de sauver une Union européenne à bout de souffle.

La véritable solution consiste à rétablir le contrôle national des frontières intérieures, seule façon d'empêcher les terroristes étrangers d'entrer en France, quelles que soient les voies d'accès qu'ils empruntent – terrestres, maritimes ou aériennes.

 
  
MPphoto
 

  Esteban González Pons (PPE). Señor Presidente, vengo de un país que lleva cincuenta años luchando contra el terrorismo. Hemos aprendido que para ganar hay que confiar en la policía. Los partidos políticos tienen que estar unidos para que no se divida la sociedad. Y contra el terrorismo, todo esfuerzo es poco.

Aquí llevamos años debatiendo sobre un registro de datos de pasajeros, y mientras tanto se ha producido el ataque contra Charlie Hebdo, se ha producido el ataque contra París, se ha producido el ataque contra Bruselas; y nosotros seguíamos debatiendo.

Hay quien dice que con un PNR no habríamos podido evitar esos ataques. Triste consuelo. Quién sabe si los habríamos podido evitar o no. Hay catorce PNR en Europa, no están conectados y todos son fragmentarios. Y hay 5 000 europeos luchando con el Dáesh, que no sabemos qué día van a volver a Europa; y a mí me gustaría saber en qué vuelo vienen y a qué hora aterrizan, porque yo no soy de los que les importa más el derecho a la intimidad del terrorista que el derecho a la vida de la víctima que está esperando.

A través de nuestras tarjetas de crédito cualquier inspector de Hacienda en uso de sus funciones puede saberlo todo sobre nuestra intimidad. A mí me parece bien renunciar a una parte de mi intimidad para pagar impuestos, pero también me parece bien renunciar a una parte de mi intimidad para salvarme la vida; porque la vida privada es importante, pero es más importante la vida. Porque pagar impuestos es muy importante, el dinero es muy importante, pero es mucho más importante la vida. Aquí hay algunos colegas que todos los días vienen a hablar de transparencia, menos hoy que se trata de hablar de la transparencia de los terroristas.

El Grupo Popular mañana votará sí al PNR, no por los atentados que se pudieron evitar sino por los que vamos a evitar en el futuro; espero que ustedes estén en el mismo equipo.

(El orador se niega a que se le formulen tres preguntas con arreglo al procedimiento de la «tarjeta azul» (artículo 162, apartado 8, del Reglamento))

 
  
MPphoto
 

  Tanja Fajon (S&D). Danes sem posebej vesela, ker smo uspeli sprejeti sveženj ukrepov za boljše varovanje in hrambo osebnih podatkov Evropejcev. Gre za enega izmed najbolj modernih in naprednih modelov zaščite temeljnih pravic državljanov.

Boljše varovanje podatkov je nujna varovalka preden vzpostavimo evropsko evidenco podatkov o letalskih potnikih. Pogajanja so bila dolga in naporna. Iskreno povedano, ni bilo prav, da so ta nekateri izkoristili za umazane igre na račun boja proti terorizmu.

Da, PNR lahko pomaga v boju proti terorizmu, je pa precej neodgovorno, če ga skušamo predstavljati kot edino orodje. Nujno je boljše sodelovanje med pravosodnimi organi držav članic unije. To danes ne deluje. Zavedati se moramo, da PNR ni čarobna palica, s katero bomo ustavili teroriste in kriminalce.

Vsi podatki o letalskih potnikih, ki smo jih uspeli zbrati do zdaj, niso pomagali preprečiti nedavnih terorističnih napadov v Franciji ali Belgiji. Zato ponavljam, nujna je izmenjava kriminalistično obveščevalnih podatkov, nujno je sodelovanje. Brez tega noben PNR ne bo uspešen.

Pred dobrim letom smo sporazum o izmenjavi podatkov o letalskih potnikih med Unijo in Kanado poslali na Sodišče, ki svojega mnenja še ni podalo. Skrbi me, ali bo ta prestal sodno sito. So bili argumenti iz sodbe o hrambi podatkov ustrezno upoštevani? Podobne skrbi imam tudi do predloga, ki je na mizi.

In žal mi je, da kljub številnim opozorilom nismo uspeli v besedilo vnesti določbe o obvezni izmenjavi informacij o znanih grožnjah. Te informacije bodo države še naprej delile prostovoljno. Podatki, ki jih potnik sam vnese ob rezervaciji letalske vozovnice, niso zanesljivi. In vprašanje je, ali bomo res lahko ustavili teroristične grožnje?

(Govornica je odgovorila na vprašanje, postavljeno z dvigom modrega kartončka (člen 162(8) Poslovnika))

 
  
MPphoto
 

  Ivan Jakovčić (ALDE), pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio. Hvala lijepo gospođo Fajon što ste prihvatili moju plavu kartu. Htio bih vas pitati kao ženu koja je govorila sada o tome, o potrebi suradnje među zemljama članicama, ali i kao ženu koja dobro poznaje situaciju na zapadnom Balkanu, da li se slažete sa mnom da bi se svakako trebalo vidjeti na koji način u ovaj sustav PNR-a ugraditi i zemlje kandidatkinje za ulazak u Europsku uniju? Jer znamo da, pogotovo Bosna i Hercegovina, a moguće još i neke druge države mogu biti, da tako kažem, izvori onih koji se žele baviti terorizmom i koji mogu biti naša opasnost. Da li se slažete sa mnom?

 
  
MPphoto
 

  Tanja Fajon (S&D), Odgovor na vprašanje, postavljeno z dvigom modrega kartončka. Hvala kolega Jakovčić, da strinjam se, da bi bilo smiselno harmonizirati obstoječe baze podatkov PNR, ravno to je danes problem, da ima večina nacionalnih držav, nacionalnih letališč dejansko že uvedene neke baze evidenc podatkov in če imamo države kandidatke, kjer vemo, kakšno je sodelovanje, … (zaradi težav s tolmačenjem je poslanka nadaljevala v angleščini)

I perfectly agree with our Croatian colleague that it is good to have a harmonised system when it comes to PNR, also considering accession – not the Croatian accession, but for the other countries of the Western Balkans where we know in particular how bad the situation is concerning cooperation between the police, the judiciary, agencies and information and secret services.

 
  
MPphoto
 

  Monica Macovei (ECR). Ne confruntăm cu grupări teroriste internaționale bine finanțate, bine organizate și hotărâte să facă rău până la extrem. Să nu așteptăm până când suntem din nou loviți. Europa are nevoie mai mult decât oricând să fie unită și să folosească orice mijloc împotriva terorii jihadiste. Asta nu înseamnă să încălcăm drepturile omului, ci, dimpotrivă, să ni le păstrăm împotriva celor care vor să le distrugă.

Directiva privind transmiterea de către companiile aeriene a datelor pasagerilor prevede că aceste companii trebuie să transmită numele, numărul biletului sau metoda de plată pentru pasagerii care intră în Uniunea Europeană sau ies. Și e vorba inclusiv de cetățenii europeni. Asta pentru că este necesar ca urgent să identificăm cetățenii europeni care se duc să lupte alături de jihadiști. Nu spune nimeni că această lege este un glonț de argint care va reuși singur să pună capăt terorismului în Europa, însă, împreună cu alte măsuri, trebuie să reușim.

(Vorbitorul a acceptat să răspundă unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” (articolul 162 alineatul (8) din Regulamentul de procedură))

 
  
MPphoto
 

  Tibor Szanyi (S&D), Kékkártyás kérdés. Köszönöm szépen a lehetőséget, tisztelt Elnök Úr! Képviselőtársamhoz fordulok azzal a kérdéssel, hogy egyetért-e velem abban, hogy az egész Európai Unió biztonságát tulajdonképpen a legkevésbé biztonságos európai ország határozza meg, vagyis a leggyengébb láncszem? Ennek fényében kérdezem, hogy jóllehet Ön fölsorolt különböző módozatokat, de mit szól ahhoz, hogy néhány kormány – európai uniós tagországi kormány – effektív pénzért ad ellenőrizetlenül állampolgárságot, vagy tartózkodási engedélyt különböző embereknek? Köszönöm.

 
  
MPphoto
 

  Monica Macovei (ECR), Răspuns la o întrebare adresată în conformitate cu procedura „cartonașului albastru”. Desigur că statele membre nu sunt egale nici în modul în care asigură protecția granițelor Uniunii Europene și nici în nivelul de criminalitate, inclusiv, după cum ați spus, eventual vânzarea unor cetățenii. Și toate acestea sunt obiective pe care trebuie să le înfrângem și pentru care trebuie să ne luptăm, ca să dispară din realitatea noastră. Pentru că, toate la un loc, împreună cu celelalte, prevăzute și pregătite de teroriști, ne duc la ceea ce s-a întâmplat, la pierderea de vieți omenești.

 
  
MPphoto
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE). Monsieur le Président, à mon tour, je voudrais saluer l'aboutissement de ce dossier important, parce que la collecte et l'utilisation des données des passagers vont permettre, ou du moins, on l'espère, d'intensifier la prévention, la détection, les enquêtes ainsi que les poursuites contre les infractions transnationales et les menaces terroristes.

C'est un outil qui est, aujourd'hui plus que jamais, nécessaire, au vu des menaces croissantes et, évidemment, pour garantir la sécurité des Européens, mais il ne constitue que l'un des outils d'un arsenal qui doit se renforcer.

Pour ma part, je voterai en faveur de ce texte, en même temps parce que je suis convaincue que, si les attaques nous ont tous visés, nous les Européens, la riposte doit être européenne. Et je regrette, à cet égard, que dans ce texte, qui a pourtant occupé tant de temps notre Parlement, nous ne soyons pas allés plus loin dans l'outil de sécurité, de protection de la vie des citoyens que constitue le PNR, en rendant obligatoire la transmission, pour les États, des informations, et que nous n'ayons pas réussi à convaincre les États, souvent un peu hypocrites, d'en faire un système fortement centralisé

 
  
MPphoto
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL). Monsieur le Président, comme dirait le premier ministre français, le Parlement européen va enfin prendre ses responsabilités et voter le PNR. On veut nous faire croire que c'est l'outil miracle contre le terrorisme. Tout le monde, ici, est attaché à la sécurité de nos concitoyens, et je crois qu'il ne faut pas faire de procès en la matière.

Mais je pense qu'il n'y a pas de quoi être fier de voter ce texte. Il sera liberticide, et je ne reviens pas sur tout ce que mes collègues ont déjà dit en la matière – je le partage. Il sera inutile parce qu'il ne cible pas les données collectées. Il est mensonger, car il n'est pas européen, mais ne procède qu'à une harmonisation des PNR nationaux, et n'oblige donc pas les États à partager des données. Il n'aurait rien empêché, contrairement à ce que certains veulent faire croire, des attentats de Paris et de Bruxelles. Les terroristes ont voyagé en train, en voiture et ils étaient, oui, connus des services de police.

On a besoin de bilans en la matière, et non de fuites en avant technologiques qui serviront d'abord les intérêts de grandes entreprises, sujet sur lequel il faudrait que nous revenions. La lutte contre le terrorisme a besoin, d'abord et avant tout, de moyens humains permettant à la police et à la justice de faire leur travail.

 
  
MPphoto
 

  Eva Joly (Verts/ALE). Monsieur le Président, il est plus facile de dire aux citoyens européens que, si un nouveau drame n'a pu être évité, c'est parce qu'un outil prétendument magique n'a pas été adopté par ces horribles naïfs du Parlement européen – et j'utilise ici le qualificatif le plus sympathique qui a été utilisé à notre endroit ces derniers mois –, plutôt que d'admettre que les outils existent mais que, malgré les alertes et l'accroissement du niveau de la menace, on ne leur a pas consacré les moyens financiers et humains nécessaires. Alors on sort le PNR de notre chapeau.

Les bases de données et les fichiers existent. Ce qui pèche, c'est la coopération, l'échange des informations. C'est cela que nous devons rendre obligatoire et que le PNR n'impose aucunement.

Créons les conditions du succès, et non celles de l'échec programmé d'une société ultrasécuritaire aussi inefficace que dangereuse. Imposons aux États membres l'utilisation des fichiers existants et l'échange d'informations. Permettons la coopération entre services des États membres, formons-les à travailler ensemble, à se faire confiance, créons un parquet européen qui faciliterait les enquêtes et lèverait les derniers obstacles.

 
  
MPphoto
 

  Monika Hohlmeier (PPE). Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich will ein paar Sachen richtigstellen. Erstens: Wer für PNR stimmt, der stimmt für gemeinsame europäische Regeln, der stimmt für gemeinsame Datenschutzstandards, und der stimmt für mehr und koordinierte Zusammenarbeit und gegen 28 völlig unkoordinierte Systeme, die nicht einmal technisch interoperabel sind.

Als Zweites: PNR ist ein Instrument gegen viele Arten von Schwerstverbrechen. Es ist nicht das Wunderinstrument gegen Terrorismus, sondern es richtet sich gegen vielerlei Schwerstverbrechen, unter denen dann unsere Bevölkerung zu leiden hat.

Drittens: Es gibt nur einen eng eingegrenzten Zugang zu den Daten. Es ist definitiv falsch zu behaupten, dass hier massenweise die Daten von Menschen eingesehen werden. Es werden gezielte Suchalgorithmen durchgeschickt. Willkommen im Zeitalter der modernen Technik! Wir sind nicht mehr im Jahr 1960, sondern wir sind im Jahr 2016.

Man muss der Polizei und den Sicherheitsinstitutionen die moderne Technik in die Hand geben, um anschließend auch gegen die moderne Technik der Verbrecher kämpfen zu können. Es gibt besondere Ausbildungen für die Fachexperten, es dürfen nur spezifische Vorgänge in die Daten hineingegeben werden, und über 99 % der Daten werden nie eingesehen. Die Experten von Großbritannien, von Frankreich, von Spanien und von Belgien haben uns das ganz präzise vorgeführt und exakt gezeigt.

Als Weiteres wünsche ich mir vonseiten der Grünen, dass dann, wenn die EVP einen Antrag auf mehr Geld für Europol stellt, endlich auch von den Grünen eine Zustimmung kommt. Das hätte ich mir gewünscht, auch von Sophie in 't Veld. Als wir ein europäisches System hätten haben können, hat Sophie in 't Veld sich dafür entschieden, gemeinsam mit den Grünen, gemeinsam mit den Linken, dass wir entsprechend kein gemeinsames europäisches System haben. Es ist falsch, heute andere Behauptungen aufzustellen.

(Die Rednerin ist damit einverstanden, mehrere Fragen nach dem Verfahren der „blauen Karte“ gemäß Artikel 162 Absatz 8 Geschäftsordnung zu beantworten.)

 
  
MPphoto
 

  Jan Philipp Albrecht (Verts/ALE), Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“.

Frau Hohlmeier! Ich habe eine Frage: Sie sagen, es ist nicht richtig, dass alle Daten der Flugreisenden genutzt werden. Stimmen Sie denn überein, dass alle Daten in diesem Verfahren analysiert werden, und zwar von allen Reisenden? Und ist Ihnen bewusst, dass das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe 2006 zur Rasterfahndung deutlich gesagt hat, dass die Grenzen sind, dass es bei jeder solchen Analyse eine akut vorhandene Gefahr für Leib, Leben oder die Sicherheit des Staates geben muss mit Blick auf einen konkret beschränkten Zeitraum und Ort und dass das nicht vereinbar ist mit einer solchen massenhaften Analyse?

 
  
MPphoto
 

  Monika Hohlmeier (PPE), Antwort auf eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“. Ich teile Ihre Meinung nicht, denn der Staat verfügt jeweils immer über sehr viele Daten, auch wenn diese nur unter Restriktionen genutzt werden. Der Staat hat eine ganze Menge von Daten, die selbstverständlich nur für die entsprechenden Zwecke genutzt bzw. eingesetzt werden dürfen, und hierfür ist im PNR-System ganz genau vorgesehen, welche zu welchen Zwecken. Es handelt sich hierbei um Schwerstverbrechen, die beginnen beim Kinderschänder, der Kinder missbraucht und im Flugzeug in alle möglichen Richtungen Europas mitnimmt, um entsprechend seinen Dingen nachzugehen. Es richtet sich gegen Drogenhändler, es richtet sich gegen Terroristen, es richtet sich gegen Schwerstverbrechen, und dafür sind wir hier.

 
  
MPphoto
 

  Marju Lauristin (S&D), blue-card question. Ms Hohlmeier, I first want to say that I checked PNR against the directive and I have to say that in principle, in spirit, it is in line. But it is not in line in all details, many of which are very important details. I ask you: why was the EPP against there being an obligation to inform passengers about their rights, about the collection of information? This was envisaged, but it is not there. Why are the functions of the data protection officers limited compared to the directive? And third, why was the EPP against automated data sharing, which could be effective using new technology?

 
  
MPphoto
 

  Monika Hohlmeier (PPE), Antwort auf eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“. Die erste Behauptung ist falsch. Die EVP hat sich für den gemeinsamen verpflichtenden Datenaustausch eingesetzt, und in Deutschland war es zum Beispiel der SPD-Justizminister, der dagegen gewesen ist, einen verpflichtenden Austausch von Daten durchzuführen. Wir haben uns klar gemeinsam mit der S&D, mit der ALDE zu einem verpflichtenden Austausch bekannt. Mittlerweile haben die Mitgliedstaaten beschlossen, dass sie diesen Austausch auf freiwilliger Basis im Rahmen einer Protokollnotiz durchführen. Darum sollten wir dieses Schattengefecht endlich sein lassen.

Und als Zweites: Ich glaube, dass die Datenschutzstandards und die Kontrollmechanismen sehr hoch gewählt sind im Rahmen dessen, wie man überhaupt Algorithmen zur Suche nach Schwerstverbrechern einbringen darf. Das sind sehr hohe Standards, und sie können auch im Nachhinein kontrolliert und transparent übersehen werden. Wir haben auch einen Mechanismus vorgesehen, nach dem nach einem bestimmten Zeitraum – nach fünf Jahren – überprüft wird – das System einzuführen dauert ja ein Stück weit –, wie sie genutzt wurden und ob in irgendeiner Weise eine Änderung vorzusehen ist aus Datenschutzgründen.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Dalton (ECR). Mr President, as a British Conservative I believe that the EU should only legislate where there is clear added value for our citizens and where achieving our goals cannot be done alone. Combating cross-border crime and terrorism is one such area. We have a duty to provide our citizens with safety and security. Criminals and terrorists do not respect national borders and legal jurisdictions – they will exploit any gaps and weaknesses. We need a fighting chance against them. So do we not need everything we possibly can to help us trace their movements?

Therefore my Conservative colleague Mr Kirkhope has my full support, and I want to thank him for all the work he has done. It is time for this Parliament to fulfil its responsibilities and adopt this important crime-fighting measure. It is simple: I will be voting to protect my constituents’ rights, privacy and their lives.

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Wikström (ALDE). Herr talman! När man lyssnar till företrädare för medlemsländernas regeringar får man lätt intrycket att om bara PNR hade funnits så skulle terrorism och grov brottslighet bli ett minne blott. Verkligheten är dock inte så enkel. PNR är ett verktyg bland många andra, som kan underlätta de rättsvårdande myndigheternas brottsbekämpande arbete, framför allt när det gäller grov brottslighet och terrorism.

Verklig effektivitet hade vi fått om samarbetet hade fördjupats, om vi hade fått ett automatiskt informationsutbyte, vilket medlemsländernas regeringar tyvärr inte ville se. Trots allt är PNR ett verktyg som kan hjälpa till att skydda och ingjuta trygghet hos medborgare runtom i EU. Det är därför som jag och en stor majoritet av min grupp kommer att rösta för PNR.

 
  
MPphoto
 

  Alain Lamassoure (PPE). Monsieur le Président, je voudrais me réjouir de l'accord qui a finalement été trouvé sur le PNR.

Je regrette qu'il ait fallu tant de temps et, malheureusement, tant de victimes pour convaincre ceux qui l'ont retardé trop longtemps, pour des raisons opposées.

Mais ces moyens supplémentaires qui sont maintenant donnés aux États membres leur donnent aussi des devoirs supplémentaires. D'abord, un devoir de rapidité d'exécution; c'est une directive et il faut donc la transposer. Ensuite, un devoir d'utiliser les fichiers; les tragédies précédentes ont montré, comme plusieurs orateurs l'ont déjà souligné, que les nombreux fichiers déjà existants étaient sous-alimentés et sous-utilisés par la plupart des États membres. C'est le cas du SIS 2, c'est le cas d'Europol, c'est le cas d'Eurodoc, entre autres. Enfin, troisième devoir: préparer l'étape suivante, à savoir la mise en place d'une police judiciaire européenne pour affronter la criminalité transfrontalière.

Le mandat d'arrêt européen a été un premier progrès significatif, mais insuffisant. Le traité permet de définir des crimes européens et de créer un procureur européen. Les frontières n'existent plus pour les criminels, et elles doivent disparaître aussi pour les policiers et pour les juges.

(L'orateur accepte de répondre à une question "carton bleu" (article 162, paragraphe 8, du règlement))

 
  
MPphoto
 

  Jan Philipp Albrecht (Verts/ALE), Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“. Sehr geehrter Herr Lamassoure! Ähnlich wie einige Ihrer Kollegen haben Sie eben gesagt, dass es Opfer brauchte, um andere zu überzeugen, dass es diese PNR-Richtlinie braucht. Ich halte es für unmöglich, denjenigen, die sich für eine alternative Sicherheitsarchitektur einsetzen und der Überzeugung sind, dass man auf einem anderen Weg zu mehr Sicherheit und mehr Freiheit kommen kann, zu unterstellen, sie seien verantwortlich für die Opfer dieser barbarischen Terroranschläge. Deswegen fordere ich eine Entschuldigung von Ihnen dafür.

 
  
MPphoto
 

  Alain Lamassoure (PPE), réponse "carton bleu". S'il y a des excuses à demander, c'est plutôt de votre part. Bien sûr, il y a d'autres moyens, des moyens théoriques qui étaient irréalistes, que les gouvernements n'auraient pas acceptés. Nous faisons de la politique. Nous ne sommes pas à la recherche d'un idéal inaccessible. Nous sommes à la recherche de compromis réalistes et efficaces.

(L'orateur accepte de répondre à une question "carton bleu" (article 162, paragraphe 8, du règlement))

 
  
MPphoto
 

  Sophia in ’t Veld (ALDE), blue-card question. I would like to echo the words of my colleague Mr Albrecht, and I actually think that the repeated accusations on the side of the PPE, to the effect that we are somehow responsible for terrorist attacks, are disgusting.

I would say to Mr Lamassoure that if you want to accuse people, maybe ask successive French Governments why they have not used their own PNR system for which the legislation has been in place since 2006 and for which they have received EUR 18 million in subsidies from the European Union. What has kept the national governments? Maybe you should ask them rather than accuse us.

 
  
MPphoto
 

  Alain Lamassoure (PPE), réponse "carton bleu". Madame in't Veld, j'accepte parfaitement votre remarque, qui est une critique. Moi, j'accepte les critiques sans traiter les autres de populistes, et je crois effectivement, je le redis, que la leçon que nous avons à tirer, c'est que nos gouvernements ont le devoir d'utiliser tous les moyens dont ils disposent. Ils ne l'ont pas suffisamment fait par le passé. La France a néanmoins été l'un des cinq pays sur 28 à avoir utilisé les fichiers existants, et nous avons maintenant le devoir de faire en sorte que les 28 pays utilisent tous les fichiers, y compris, enfin, le PNR.

Si mes propos vous ont offensée, je vous présente effectivement mes excuses. Je n'ai accusé personne. J'ai simplement constaté que le retard n'avait pu avoir que des effets négatifs dans la lutte contre le terrorisme.

 
  
MPphoto
 

  Christel Schaldemose (S&D). Hr. formand! Kampen mod terror og organiseret kriminalitet er vigtig, men også svær. Terroristerne finder hele tiden nye veje og nye metoder til deres virksomhed, og det kræver, at vi, som gerne vil samfundet det godt, har mange forskellige redskaber til at bekæmpe dette. Jeg synes, at det europæiske PNR er et af mange redskaber, som vi kan og skal bruge i kampen mod terror. Derfor støtter jeg vedtagelsen af det europæiske PNR. Det giver os mulighed for bedre informationsudveksling og et nødvendigt samarbejde på europæisk plan.

Er det så et perfekt system, vi får? Nej, selvfølgelig er det ikke det. Derfor synes jeg også, at det er helt rigtigt, når afstemningen om et europæisk PNR knyttes sammen med vedtagelsen af vores databeskyttelsespakke. Det er helt afgørende, at vi sikrer os en ordentlig beskyttelse af folks data, f.eks. en meget begrænset opbevaring af dataene. Men det er også nødvendigt at finde en balance mellem på den ene side beskyttelse af privatlivets fred og på den anden side beskyttelsen af os i forhold til terrorisme og organiseret kriminalitet. Jeg synes, vi skal være pragmatiske. Vi skal selvfølgelig ikke bilde folk ind, at et europæisk PNR stopper terror, men jeg synes, det er vigtigt, at vi giver os selv muligheden for at få endnu et redskab til at bekæmpe terror.

 
  
MPphoto
 

  Gérard Deprez (ALDE). Monsieur le Président, le PNR, dont nous discutons aujourd'hui, n'est ni une potion magique contre le terrorisme, comme voudraient le faire croire certains, ni un monstre liberticide, comme le dénoncent d'autres.

Le PNR n'est qu'un instrument, plus exactement un des instruments nécessaires pour aider nos services de renseignement et de sécurité à collecter et à traiter des informations utiles dans la lutte contre les terroristes et les grands criminels.

Bien sûr – et nous le savons –, cet instrument n'est pas parfait. Il ne s'agit pas, et je le déplore, d'un vrai PNR européen, mais de 28 PNR nationaux dont l'interconnexion reste à faire. Je déplore que l'échange d'informations entre eux ne soit pas obligatoire et que le délai de transposition soit trop long. Mais je préfère un instrument, même imparfait, s'il peut sauver des vies, à pas d'instrument du tout. Et je ne vois pas pourquoi nous refuserions de recueillir pour nous-mêmes des informations que nous transmettons, encore aujourd'hui, et depuis des années, aux États-Unis, au Canada et à l'Australie.

Oui, je voterai en faveur du PNR et je rejetterai les amendements, je dis bien tous les amendements, qui pourraient mettre en danger son entrée en vigueur.

 
  
MPphoto
 

  Michał Boni (PPE). Mr President, in the fight against terrorists, real-time monitoring and the exchange of data and information is crucial for strengthening our prevention capabilities. If we want to analyse the data, first we need to collect it under clear rules. The PNR Directive is a good example of how to achieve a balance between security and privacy.

We have introduced into the directive many data protection safeguards and principles that guarantee respect for fundamental rights. For instance, we have a purpose-limitation principle and the masking-out of data after six months. There is an established monitoring mechanism with a strong position for the data protection authorities, and a list of serious crimes.

In addition, the EU PNR Directive has a new section dedicated to data protection and privacy standards, explicitly mentioning the role of national data protection authorities as well as the obligation of appointing a data protection officer in each of the personal information units. But we feel there is a lack of binding obligations to share the data and have a centralised unit for collecting and processing PNR data.

This approach gives us a concrete response to our security issues without sacrificing the privacy of our citizens – in fact, it includes the protection of data and privacy, and first and foremost citizens’ freedom and security.

 
  
MPphoto
 

  Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy (S&D). Monsieur le Président, le PNR européen vient renforcer l'arsenal législatif de l'Union pour lutter contre le terrorisme.

Cet instrument sera utile en complément d'autres dispositifs déjà en place pour nous permettre de faire face ensemble à cette menace, mais il ne pourra avoir de réelle portée que si tous les États membres acceptent d'y participer de manière active et coordonnée.

Il était nécessaire d'aboutir à un outil efficace et opérationnel, juste et proportionné, un outil qui assure la protection des libertés individuelles, en particulier le respect de la vie privée. Le lien avec le paquet sur la protection des données est donc très important.

Je voterai l'adoption conjointe de ces deux textes qui marquent un premier pas vers la création d'un cadre juridique commun pour combattre le terrorisme, tout en préservant les droits de chacun.

Mais la lutte contre le terrorisme ne se limite pas au PNR. Elle doit être appréhendée au travers d'une approche globale et commune, qui passe notamment par le contrôle de la circulation des armes à feu, l'assèchement des sources de financement du terrorisme, la lutte contre le trafic de faux papiers, ou encore une harmonisation européenne en matière de sûreté ferroviaire.

 
  
  

PRÉSIDENCE DE MME Sylvie GUILLAUME
Vice-présidente

 
  
MPphoto
 

  Elisabetta Gardini (PPE). Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi da qualche giorno qui stiamo discutendo di uno strumento che dovrebbe e potrebbe già essere a disposizione delle autorità che potrebbero servirsene come uno strumento in più per combattere il terrorismo, tra l'altro, un terrorismo drammaticamente violento, crudele e cinico, e invece ci troviamo qui ancora a discutere e qualcuno dice: ma come mai tutta questa attenzione a questo PNR, come se fosse la panacea?

Non è la panacea, è diventata una discussione così lunga perché sono anni che in questo Parlamento ci sono delle forze politiche che bloccano continuamente e costantemente l'iter normale. Perché la Commissione l'ha pubblicato nel 2011 ed è da giugno del 2013 che alcune forze politiche lo bloccano, con la scusa della privacy. Ora io ho qui, lo cito sempre, un famosissimo, emerito magistrato italiano che, ancora l'anno scorso, cominciando a vedere queste difficoltà, ha cominciato a dire "guardate che la libertà, la libertà quando è limitata dalla legge, difende se stessa". Quindi una piccola limitazione di libertà, guidata e ordinata dalla legge, è per difendere la libertà.

Poi non prendiamoci in giro, siamo nella società dei selfie, dei Facebook, dei Twitter, tutti che si fanno i selfie, sono qui, sono lì, sono su, sono giù, i tablet, e per i terroristi invece la privacy – complimenti e auguri – e hanno messo degli emendamenti per affossarlo, affossarlo! Lo vogliono affossare, i cittadini lo devono sapere!

 
  
MPphoto
 

  Milan Zver (PPE). Čestitke poročevalcu Kirkhopu, njegovi in moji politični skupini za dosežek, za katerega se je zdelo, da ne bo nikoli prišel.

Od leta 2003 poudarjamo nujno sprejetje tega akta, ki bi omogočal uporabo podatkov iz evidence podatkov o potnikih v letalskem prometu.

Minilo je veliko let, zgodilo se je ogromno terorističnih grozot, veliko nedolžnih ljudi je umrlo, preden je del politike svoje politične principe in interese prilagodil stvarnim dejstvom.

Po sprejetju PNR, bodo življenja naših državljanov varnejša, saj bodo imele varnostno-obveščevalne službe končno na voljo celovite podatke o potnikih, ki so jih do sedaj imele le letalske družbe.

Varnostni organi bodo na podlagi algoritmov potovalnih vzorcev, v povezavi s podatki o uporabi kreditnih kartic, naslovih in kriminalnih datotek potnikov in tako naprej, povezali te informacije v konsistentno analizo situacije ter na podlagi tega lahko sprejeli oceno varnostnega tveganja. S tem se bo preprečil marsikateri načrtovani teroristični napad.

Poleg tega bodo z novim pristopom na radar prišli tudi posamezniki, ki jih še niso povezovali s težjimi oblikami kriminala ali terorizma, pa so vseeno del tega.

Pred nami je torej pomembna odločitev – sprejetje PNR bi lahko bila podlaga tudi za širšo obvezno izmenjavo varnostno-obveščevalnih podatkov v Evropski uniji po vzoru Združenih držav Amerike.

 
  
MPphoto
 

  Anna Maria Corazza Bildt (PPE). Madam President, to face the magnitude of the threat against us, we should unite and be constructive to reassure citizens that we are doing all we can for their security. How much more blood has to be shed before we come together and drop this ideologically infected debate?

I am sad that there is still resistance to adopting obvious measures when the experts tell us clearly that PNR is essential to prevent and combat terrorism. Passenger name records are not a magic recipe against terrorism but an essential tool in a limited toolbox. Let us be honest: EU common rules on PNR will protect citizens’ privacy more than the current national system, not less. At the moment we do not know what happens to our data when we travel. With the new PNR we will have more transparency and common safeguards. Member States will be able to exchange information in a secure way, also via Europol. The key is better information-sharing to identify the routes taken by foreign fighters going back and forth, for example to Syria and Iraq, to train and plan attacks against us.

I also welcome the fact that the Member States decided – despite the fact that the EPP was against it – to also include intra—EU flights. We also need to work on anti—radicalisation, prevention, better control of our external border and more cooperation with third countries. But the key is that we come together to face terrorism.

(The speaker agreed to take a blue-card question under Rule 162(8))

 
  
MPphoto
 

  Ivo Vajgl (ALDE), blue-card question. Dear colleague, you said that this discussion on PNR is ideologically poisoned. I object to that expression. If you are saying this, I would like you to have some more arguments rather than simply promising that there will be more and better security. You know as well as I do that in cases where we know about terrorist attacks, no PNR provision would have prevented these attacks. So I think it is wrong to use the word ‘ideological’ for those who want more freedom and more transparency.

 
  
MPphoto
 

  Anna Maria Corazza Bildt (PPE), blue-card answer. Citizens are truly concerned and worried, and we have to show that we are serious and responsible in giving concrete responses. No one will give you a guarantee that something – a tool, an instrument – will suddenly make terrorism and organised crime disappear from Europe, obviously not. But the police, the intelligence community, Europol, all the experts we have been talking to throughout the years (because we are not experts on terrorism): they tell us clearly that PNR is a way to give them a tool to better collect and use information on travel. When we talk about European citizens travelling to Syria and to Iraq to be radicalised, trained to attack freely there and come back, it is …

(The President cut off the speaker)

 
  
MPphoto
 

  La Présidente. – Mes chers collègues, les cartons bleus, c'est trente secondes. Ils ne servent pas à récupérer une minute complémentaire. Je suis désolée, mais à ce rythme-là, nous allons de nouveau doubler la longueur de ce débat. Il est très important, mais respectons les temps de parole des uns et des autres. Vous étiez déjà à cinquante secondes, Mme Corazza Bildt, donc je vous remercie.

Nous allons reprendre le cours de ce débat et essayer de l'aborder de la façon la plus homogène possible.

 
  
MPphoto
 

  Емил Радев (PPE). Г-жо Председател, дами и господа, за съжаление трябваха повече от пет години след първоначалното предложение на Европейската комисия за директива за резервационните данни на пътниците и поне три големи терористични атаки, за да стигнем до крайното гласуване утре.

Ненужно трябваше да загинат над 100 души и стотици да бъдат ранени. За мен като законодател това е ужасяващата цена на липсата на политическа воля за взимане на решение.

Директивата няма сама по себе си да предотврати бъдещи терористични атаки, но е важен компонент в цялостния пакет от мерки за борба срещу тероризма. Наличието на чуждестранни бойци налага правоохранителните органи да имат пълна картина кой преминава въздушните граници, за да могат да предприемат необходимите мерки преди извършване на атаките.

Последните развития покрай разследването за Париж доказват и защо държавите членки взеха правилно решение за включване на вътрешните за Европейския съюз полети в обхвата на директивата – гарантирането на сигурността в Европа изисква мерки вътре в Европейския съюз, не само по външните граници.

Вярвам, че директивата ще улесни сътрудничеството и най-вече обмена на информация между държавите членки, за което говорим от толкова отдавна в контекста на борбата с тероризма. С приемането на директивата Европейският съюз прави важна стъпка за възстановяване на сигурността в Европа. Наше задължение е да подкрепим тази мярка, за да нямаме свидетели на други терористични атаки.

 
  
MPphoto
 

  Nuno Melo (PPE). O PNR vem sendo recusado por alguma esquerda sob pretexto de uma proteção de dados pessoais que, em muitos casos, as agências de viagens já têm, mas a esquerda quer transformar em direitos absolutos. Não são, e a segurança coletiva é um direito de mais relevância. Seria até bom que pensássemos o que diriam as vítimas se pudessem argumentar neste debate. Ouvi até já o argumento extraordinário de que, nos atentados recentes, os terroristas não eram de fora da Europa. Vamos cá ver: os terroristas nascidos cá, também viajam, têm de ser controlados. Quando são doutrinados na Síria e noutros países, terroristas de cá e de fora, são um só, numa organização criminosa que tem autores morais e autores materiais. São todos criminosos. E gostava de recordar que, nos atentados de 11 de setembro, 19 terroristas sequestraram as tripulações e os passageiros de quatro aviões, assassinaram 3 mil pessoas. Os terroristas não eram de cá, eram de fora, e as vítimas eram do mundo inteiro. Gostava, até, de recordar uma declaração importante recente do Alto-comissário para os Refugiados, recordando - bem sei que era a propósito dos refugiados - que os terroristas, quando querem, viajam de avião. É exatamente por isso, também, que o PNR é muito importante. E, por isso, francamente, eu digo: o terrorismo não se combate com fantasia nem com proclamações românticas. Aprovem, por favor, o PNR.

 
  
MPphoto
 

  Brice Hortefeux (PPE). Madame la Présidente, si le PNR européen est adopté demain, ce sera la victoire de la persévérance et le succès de la raison.

Persévérance, d'abord, car la droite et le centre de ce Parlement se sont battus pour que ce texte soit adopté en ne renonçant jamais, face à une gauche qui s'y est opposée en 2012, en 2013, en 2014 et en 2016. Raison ensuite, car ce sont des mesures de bon sens ne portant en rien atteinte aux libertés fondamentales, n'enfreignant aucun des principes des droits de l'homme.

J'ai entendu cet après-midi ses plus grands détracteurs nous affirmer que le PNR européen n'aurait en rien empêché les attentats qui se sont déroulés à Bruxelles et à Paris. Mais qu'en savent-ils? Ils seraient bien en peine de nous en faire la démonstration. Car qui peut sérieusement nous dire que ce système ne sert à rien avant même qu'il n'existe? Qui peut nier que de nombreux pays se sont dotés d'un système comparable? Qui peut ignorer, par exemple, le retour d'expérience du Royaume-Uni qui, grâce au PNR, a pu procéder à l'interpellation de plus de 20 000 individus entre 2010 et 2015?

La vérité, c'est que nous avons besoin de ce PNR. Ce sera un des moyens – pas le seul, bien évidemment, mais qui, ajouté à d'autres, permettra de lutter contre ceux qui combattent et menacent nos convictions, nos libertés, notre mode de vie et nos sociétés.

(L'orateur refuse une question "carton bleu" de M. Albrecht)

 
  
MPphoto
 

  Daniel Buda (PPE). Doamnă președintă, doresc să îi felicit pe toți cei care au lucrat la acest raport, dar, în același timp, nu pot să nu constat cu regret o întârziere inadmisibilă a discutării acestuia. Evenimentele recente de la Bruxelles sau Paris, dar nu numai, au dovedit că pacea și securitatea cetățeanului european sunt mai fragile decât niciodată în fața terorismului și a criminalității transfrontaliere, care au devenit tot mai agresive și mai sofisticate. Atentatele ne-au confruntat cu o realitate pe care am refuzat să o percepem ca atare de prea mult timp. Dușmanul se află în interiorul cetății și, din păcate, ne lipsesc instrumentele eficiente pentru a preveni tragedii de tipul Londra, Madrid, Paris sau Bruxelles.

Utilizarea datelor din registrul cu numele pasagerilor va permite o intervenție nu doar reactivă, dar mai ales una de tip preventiv, ceea ce va crește capacitățile statelor naționale de destructurare a rețelelor teroriste și va preveni infracțiunile grave sau crima organizată. Cu toate acestea, atrag atenția tuturor responsabililor că adoptarea prezentei directive nu este decât un pas mic în combaterea terorismului și în consolidarea procesului de securitate a cetățenilor. Dincolo de eforturile depuse la nivelul Uniunii Europene, statele naționale care trebuie să implementeze prezenta legislație sunt responsabile de eficiența acesteia.

 
  
MPphoto
 

  Juan Fernando López Aguilar (S&D). Señora Presidenta, intervengo en este debate, que debe conducir mañana a la aprobación de este instrumento legislativo regulador de un PNR europeo, para saludar el trabajo del ponente y también de los ponentes alternativos, con sus visiones confrontadas, pero, sobre todo, para reivindicar el trabajo de este Parlamento Europeo. Porque en este Parlamento Europeo somos unos cuantos los que hemos tenido responsabilidades ejecutivas de gobierno y, en particular y también en la izquierda, responsabilidades en la lucha contra el terrorismo en un país especialmente dolido por el flagelo del terrorismo como ha sido España.

Pero este Parlamento no ha arrastrado los pies y, por tanto, salgo al paso de las críticas que se han escuchado, que pretenden que este Parlamento ha retrasado innecesariamente la aprobación legislativa de este PNR, porque no es verdad. Este Parlamento lo ha debatido largamente para cumplir su trabajo y establecer un equilibrio razonable entre libertad y seguridad, delimitando el objeto, delimitando los delitos graves en los que se pueden transferir datos, delimitando el tiempo de retención de esos datos y garantizando que, en ningún caso, pueda abrirse paso a la elaboración de perfiles discriminatorios.

Por tanto, no es verdad lo que he escuchado aquí. No es verdad que la privacidad haya sido una excusa para que este Parlamento retrasase la aprobación. No. La privacidad es un derecho fundamental de los europeos, garantizado como tal en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Y la privacidad es un derecho fundamental sobre el que también en esta sesión está legislando el Parlamento Europeo con la aprobación definitiva del Reglamento relativo a la protección de datos. Por tanto, este Parlamento ha hecho su trabajo. No es verdad que en el Parlamento se haya intentado retrasar innecesariamente una herramienta que no es la panacea −se ha reiterado− pero que puede ser útil en la garantía de un equilibrio razonable entre libertad y seguridad para los ciudadanos europeos a los que representamos.

 
  
 

Interventions à la demande

 
  
MPphoto
 

  Michaela Šojdrová (PPE). My dnes hovoříme o uchovávání a sdílení osobních údajů za účelem bezpečnosti občanů EU. Já považuji tuto směrnici za minimum toho, co můžeme udělat pro zlepšení bezpečnosti.

Ti, kteří tady 5 let blokují schválení této směrnice, tohoto minimálního standardu pro bezpečnost, tak těm bych chtěla říci, že je třeba nazývat jejich důvody pravým jménem. Já je respektuji, nehlasujte pro to, ale neříkejte, že je to z důvodů osobní bezpečnosti, ochrany soukromí, protože jestliže máte jakoukoli kartu, na kterou si kupujete své jízdenky na vlak, tak dáváte své údaje na dlouhou dobu všanc společnostem, které je mohou využívat. Jsou to ideologické důvody a ten, kdo to myslí vážně s ochranou a bezpečností občanů EU, tak musí pro PNR hlasovat.

 
  
MPphoto
 

  Nicola Caputo (S&D). Signora Presidente, onorevoli colleghi, nonostante le aspettative riposte, il PNR purtroppo non potrà risolvere da solo i problemi legati alla sicurezza, rappresenta solo un passo in avanti verso la creazione di un quadro europeo comune per le indagini e i servizi di intelligence.

Abbiamo un disperato bisogno di strumenti europei coordinati e globali per contrastare la minaccia del terrorismo, dal momento che abbiamo avuto prova dell'inefficacia di un approccio esclusivamente nazionale. Concordo con la necessità, evidenziata dal mio gruppo, di votare il PNR insieme al pacchetto sulla protezione dei dati. Sono fermamente convinto che lo scambio di dati personali debba essere accompagnato dalla creazione di un quadro giuridico chiaro sul loro utilizzo.

La cosa fondamentale è che i governi nazionali svolgano azioni coordinate per combattere il terrorismo, alcuni Stati membri devono superare il proprio egoismo e comprendere la necessità di finanziare organismi europei di antiterrorismo, di fare un uso migliore degli strumenti europei di condivisione dei dettagli di immatricolazione dei veicoli, delle impronte digitali e dei dati sul DNA e ovviamente rafforzare Europol.

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς (ECR). Κυρία Πρόεδρε, στην προηγούμενη συζήτηση εκθέσαμε τις απόψεις μας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων από τα ισχυρά ιδιωτικά συμφέροντα . Στον τομέα της δημόσιας σφαίρας, θα πρέπει η ασφάλεια να υπηρετεί την ελευθερία. Στο πλαίσιο αυτό, η ελευθερία δεν μπορεί να καθίσταται έννοια χωρίς περιεχόμενο και να παύει να υφίσταται στο όνομα της ασφάλειας και του κράτους έκτακτης ανάγκης.

Στη φάση που διανύουμε, διατηρώντας τον πυρήνα των ατομικών δικαιωμάτων, πρέπει να επιχειρήσουμε την αποκατάσταση μιας ισορροπίας ανάμεσα στην ελευθερία και την ασφάλεια. Δεν πρέπει να θεωρούμε ότι υπάρχει δίλημμα μεταξύ ασφάλειας και ελευθερίας, γιατί η ασφάλεια οφείλει να υπηρετεί πάντοτε την ελευθερία.

Επομένως, μόνο υπό αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις και υπό τον όρο τήρησης της αρχής της αναλογικότητας, επιτρέπεται να λαμβάνονται μέτρα επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων και θεωρώ ότι οι όροι αυτοί όχι μόνο δεν τηρούνται, αλλά αντίθετα, καταστρατηγούνται με το PNR το οποίο, με το πρόσχημα του χτυπήματος της τρομοκρατίας, έρχεται άρον άρον για θεσμοθέτηση και εμφανίζεται ως πανάκεια για την αντιμετώπιση των τζιχαντιστών που για να πάψουν να αποτελούν απειλή πρέπει να ηττηθεί το Daesh στη Συρία.

 
  
MPphoto
 

  Hilde Vautmans (ALDE). Ik ben eigenlijk blij dat we morgen eindelijk over PNR kunnen stemmen, alhoewel ik eerlijk moet zeggen dat ik toch het gevoel heb dat de berg een olifant heeft gebaard.

Ja, het is goed dat er passagiersgegevens worden uitgewisseld, maar ik betreur het toch wel een beetje dat het 28 databases zullen zijn, dat de landen zelf kunnen beslissen of ze de gegevens vrijwillig delen en dat dit dus niet verplicht wordt. Maar het zij zo. Rome is ook niet in één dag gebouwd! We zullen dus morgen met overtuiging stemmen over de PNR- en gegevensbeschermingsdossiers. Maar ik heb het hier vandaag al heel vaak gehoord: als we denken dat PNR het wondermiddel zal zijn tegen terrorisme, dan zullen we nog heel wat aanslagen te verduren krijgen. We moeten, collega's van de Raad, collega's van de Commissie, inzetten op hetgeen wij gisteren hier in het debat gehoord hebben: vorm Europol om tot een echte Europese FBI en doe dat nu!

 
  
MPphoto
 

  Kateřina Konečná (GUE/NGL). Domnívám se, že je třeba se hluboce zamyslet nad otázkou, jak se chceme chovat k těm, kteří nás volili do EP. Opravdu se chceme rozhodnout, že je budeme více špehovat, uchovávat o nich co nejvíce dat? Opravdu jsou pro nás všichni potencionálními kriminálníky a musíme proto sledovat každý jejich krok?

Osobně mám větší víru v naše občany a odmítám podrobovat mírovou většinu zacházení, které nastavujeme proti jedincům, kteří se odmítají podvolit pravidlům právního státu. Nevím, jak chcete za tři roky předstoupit před vaše voliče a vysvětlit jim, jak budete zítra hlasovat. Je mi jasné, že to pravděpodobně zamlčíte, ale o to více to považuji za velmi špinavou hru.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sógor (PPE). Madam President, even if we concede that the European passenger name record would not have prevented the deadly Brussels attack last month, there are strong arguments that showed that it could be one of the most effective instruments in our European security toolbox for averting the next attack in the future.

The experience of the countries that use PNR data in the fight against drug and human trafficking and terrorism long ago demonstrated the advantages of proactive and real-time use of this instrument. This makes it all the more difficult to understand why this House has taken so long to vote on this directive. Although praising the way in which usefulness, proportionality and data protection concerns are reflected in the final text, I can only regret that the directive we vote on tomorrow does not include intra-EU flights, given the increased level of efficiency and security such a comprehensive approach would have had.

 
  
MPphoto
 

  Ivan Jakovčić (ALDE). Gospođo predsjednice, varaju se oni koji misle da će PNR sustav razriješiti naše sigurnosne probleme. PNR će biti jedan dobar alat i ja ću glasati za, u svakom slučaju. Ali to će na kraju ipak biti samo jedan dobar alat i ne puno više od toga. Dapače, ja se zalaže za nešto puno više.

Zalažem se za obveznu razmjenu informacija, zalažem se za stvaranje zajedničke europske obavještajne agencije, zalažem se za jačanje Europola. Daleko više od ovoga o čemu se danas,ovdje u ovoj sali govori kao o spasu za naš sigurnosni sustav, jer PNR to neće biti. Na kraju želim naglasiti i potrebu da se zemlje kandidatkinje sa zapadnog Balkana uključe u ovaj sustav kad ga usvojimo.

Oružje dolazi sa zapadnog Balkana. U terorističkim napadima koristili su se nekim uređajima sa zapadnog Balkana. Zapadni Balkan mora ući u ovaj sustav.

 
  
MPphoto
 

  Patricija Šulin (PPE). Podpiram direktivo o uporabi podatkov iz evidence podatkov o potnikih za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje in pregon terorističnih in hudih kaznivih dejanj.

Obžalujem, da nismo že v preteklosti dosegli konsenza z vsemi političnimi skupinami, saj PNR predstavlja pomembno orodje v boju proti terorizmu.

Kljub temu, da je boj proti terorizmu predvsem v pristojnosti držav članic, sem zagovornica skupnega pristopa na ravni Evropske unije.

Okrepiti moramo varnost naših državljanov ter ubraniti temeljne vrednote svobode, demokracije in človekovih pravic, zato potrebujemo hitre, odločne in učinkovite ukrepe. Pri tem pa, seveda, moramo spoštovati mednarodno pravo ter z zasebnimi podatki ravnati skrajno pozorno in občutljivo.

 
  
 

(Fin des interventions à la demande)

 
  
MPphoto
 

  Dimitris Avramopoulos, membre de la Commission. Madame la Présidente, Madame la Ministre Hennis-Plasschaert, chers collègues.

Madam President, thank you, first of all, for your views and comments. I am now looking forward to tomorrow’s vote.

Let me reiterate that the PNR Directive is a key tool in our toolbox to enhance the safety and security of our citizens. The political compromise reached last December manages to find the right balance between security and fundamental rights. Concerns as to whether the directive will sufficiently ensure the exchange of information between Member States have been raised. I find that the directive now provides for the sharing of all relevant and necessary PNR data. We allow the law-enforcement authorities to judge what needs to be shared, while ensuring that strong data protection safeguards are in place.

Mrs in ’t Veld submitted a request in March 2014 for access to these documents and she was given access. The Commission will of course provide, upon request, all available information on the implementation of the EU co-funded national PNR projects.

I hope that Parliament will now act quickly so as to allow the entry into force of the directive as soon as possible. Once adopted, we need to immediately start its implementation. My commitment is to stand close to the Member States, to support and to urge them to implement this framework as soon as possible.

 
  
MPphoto
 

  Jeanine Hennis-Plasschaert, President-in-Office of the Council. Madam President, I have little to add. Let me underline once more how grateful I am for Parliament’s support. As I said earlier there is no such thing as a single solution to stop the terrorist threat or organised crime. The PNR proposal does not represent a silver bullet. It is not a magic solution. It is an instrument. Surely it will be an important instrument, even if not perfect. It is a European solution, and a European solution is far better than a patchwork of 28 different systems on a national level.

 
  
MPphoto
 

  Timothy Kirkhope, rapporteur. Madam President, I think this has been a very important debate and I am very grateful to all of those who contributed. Indeed, throughout the whole process of this Directive and the work on it, I have always been – and I think everyone would agree – not always in agreement with everybody, but certainly very willing to listen to the various suggestions that have been made, even for those who are quite sceptical of the proposals, and I thank them for their contribution today.

I do just want to say that I hope that we will be able to get support tomorrow. I would urge people not to support the amendments that have been put down by Groups, because we are dealing with a package of measures here which I hope we can put through as they now are on the table. I think it is an important matter because my country, of course, is in the middle of a nationwide debate on why we should be members of the European Union. I make no apology to say that some of my constituents want more evidence of where there is added value. Frankly, this is timely. It may have taken five years, but our security and our cooperation in the fight against criminality is something that I strongly believe does add value to our membership. As has been said, it is not just a question of dealing with terrorists or threats of terrorism, important though that is; it is also dealing with all the other major criminal areas: people trafficking, child trafficking, trafficking in drugs, and all the other things that are so important that we should be working together to tackle them.

So I am asking everybody to vote for this tomorrow, of course, but I think it will also give a message to our citizens that we really do care about them. We care about their security, we care about their privacy and, by doing it in a balanced way, I think we will restore some of the trust, which sometimes our institutions seem to have lost. We are doing the right thing and I hope we are making the right decision.

 
  
MPphoto
 

  La Présidente. – Le débat est clos.

Le vote aura lieu demain, jeudi 14 avril 2016.

Déclarations écrites (article 162)

 
  
MPphoto
 
 

  Isabella Adinolfi (EFDD), per iscritto. La raccolta dei dati forniti dai passeggeri è, secondo la Commissione, un modo per raccogliere dati sugli individui così da poter aumentare la sicurezza dei cittadini europei. Tuttavia una raccolta di dati sistemica e generale può essere utile a garantire la sicurezza solo se vi è un correlato obbligo di cooperare e scambiare le informazioni rilevanti. Senza tale obbligo si sacrifica il diritto alla privacy senza garantire la sicurezza dei cittadini. "Chi è pronto a dar via le proprie libertà fondamentali per comprarsi briciole di temporanea sicurezza, non merita né la libertà né la sicurezza" Benjamin Franklin

 
  
MPphoto
 
 

  Hugues Bayet (S&D), par écrit. J'ai voté en faveur de la directive PNR car il s'agit d'un outil supplémentaire pour sécuriser l’Union européenne dans le contexte actuel. Mais ce texte seul restera, malheureusement, insuffisant pour prévenir les atrocités sur le sol européen. Le PNR ne sera en effet efficace que si les États membres échangent les informations cruciales qui ressortiront des PNR nationaux. C’est un grand défi lorsqu’on sait, par exemple, combien les États se montrent réticents pour alimenter les banques de données d’Europol sur le terrorisme et les "returnees". Les 28 doivent intensifier leurs efforts pour rendre l’échange d’informations plus efficaces dans la détection des présumés terroristes. Nous resterons dès lors extrêmement attentifs quant à l’utilisation et l’efficacité de ce fameux PNR mais aussi à l’échange d’informations car là se trouve une des clés de notre sécurité. Par ailleurs, s'agissant d'établir un système qui recueillera nombre de données personnelles, on ne peut que se féliciter que ce vote intervienne en même temps que celui sur les textes relatifs à la protection des données personnelles afin de garantir le respect des libertés fondamentales. À tout moment il faut en effet veiller à maintenir un équilibre entre sécurité des citoyens et préservation de leurs droits fondamentaux.

 
  
MPphoto
 
 

  Kinga Gál (PPE), írásban. A legutóbbi terrortámadások megmutatták, hogy nincs szabadság biztonság nélkül, ezért mindent meg kell tenni az európai polgárok biztonságáért. Újra meg kell teremteni az európai polgárok biztonságérzetét, ami nagyon határozott, kemény lépéseket, összehangolt európai rendészeti, titkosszolgálati és nem utolsósorban politikai lépéseket kell, hogy végre jelentsen. Ezért van szükség információmegosztásra például az utasadat-nyilvántartási rendszeren (PNR) keresztül. Ezáltal lehet kivédeni, hogy olyanok jöhessenek be Európába, akiket már potenciális terroristaként egyszer valahol azonosítottak, mégis, a schengeni rendszerrel visszaélve, szabadon mozoghatnak az Unióban. A kompromisszumos szövegben már decemberben sikerült megállapodni, a formális európai parlamenti szentesítés viszont azóta is várat magára a baloldali pártok felelőtlen játéka miatt. Reméljük, hogy a baloldal is megérti végre, hogy az európai polgárok jogos elvárása a mai döntéshozók felé, hogy védjék meg őket, és adják vissza biztonságérzetüket. Ehhez segít hozzá az európai utasadat-nyilvántartási rendszer.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE), in writing. The basic need of European citizens is safety and security. This is what our citizens ask from us all especially now, after the tragic terrorist attacks on Brussels and Paris. PNR is one of the basic security measures that are needed. All competent institutions, starting with Europol, have strongly advised to adopt it without delays. EPP has strongly supported adoption of PNR because it is considered to be one of elementary and effective measures to reduce and prevent terrorism, human trafficking and international crime. PNR does not mean that we compromise at the expense of privacy, because when boarding a plane we provide our basic data to the air companies anyway. It is truly regrettable that the liberal-leftist majority has delayed adoption of PNR for 5 years. We owe the directive in question to the victims of Paris and Brussels terrorist attacks and to prevent possible future victims. Sharing air passenger data with security services would help to track down potential terrorists. The EPP urges that PNR should be followed by the adoption of an ambitious plan on terrorism as soon as possible, preferably before the summer break.

 
  
MPphoto
 
 

  Luigi Morgano (S&D), per iscritto. Da anni si protrae la discussione sul registro dei nomi dei passeggeri. Il tema, sicuramente con profili di delicatezza, è diventato rapidamente di viva attualità a seguito dei recenti attacchi terroristici. Come, infatti, assicurare la dovuta sicurezza dei cittadini rispetto alla violenza fondamentalista, mantenendo, però, per lo più immutato il nostro modo di vivere europeo, fatto di libertà, democrazia, diversità culturale? In maniera un po’ caricaturale, c’è chi ha voluto raccontare di un fantomatico "braccio di ferro" tra Consiglio dell'UE e Parlamento. In Consiglio, dove siedono i Governi nazionali e ai quali i cittadini chiedevano risposte rapide, ha prevalso, spinta da alcuni Stati membri, una logica "securitaria", la cui priorità era l'adozione sic et simpliciter del PNR. Questo Parlamento ha voluto legare il PNR strettamente al tema dei diritti fondamentali, tra cui il diritto alla privacy, perché legare i temi della protezione dei diritti fondamentali e della sicurezza rappresenta una scelta di campo, per garantire che i nostri concittadini e la nostra Europa non rinuncino ai propri valori fondamentali. Se l'Europa è una comunità di valori, sotto attacco da vari fronti, non possiamo cedere a chi, non condividendoli, ricorre al terrorismo per affossarli.

 
  
MPphoto
 
 

  Algirdas Saudargas (PPE), raštu. Itin sparti informacinių technologijų plėtra lėmė tai, kad virtualioje erdvėje mūsų pėdsakų yra gerokai daugiau, nei esame linkę galvoti. Savo noru sutinkame perduoti asmeninius duomenis registruodamiesi įvairiuose portaluose, keliame nuotraukas ir buvimo vietą socialiniuose tinkluose. Todėl paradoksalu, jog piliečiams linkstant viešai dalintis vis daugiau privačios informacijos, kairiųjų partijų atstovai tiek metų blokavo itin svarbią iniciatyvą, kuri padėtų kaupti ES keliaujančių žmonių duomenis ir taip siekti užtikrinti Europos piliečių saugumą. Akivaizdu, kad Europą krečiančių krizių sūkuryje nebeįmanoma suderinti ilgus metus puoselėto atvirumo ir saugumo. Todėl, nors asmens privatumas yra svarbi saugotina vertybė, ji neturi tapti prielaida nesiimti veiksmų sprendžiant esmines – dėl stokojamo tarpžinybinio ar tarpvalstybinio koordinavimo – atsirandančias problemas. Apmaudu, tačiau prireikė Paryžiaus ir Briuselio žudynių tam, kad kai kurios grupės Parlamente suprastų, jog žmogaus teisių gynimas prasideda nuo saugios aplinkos sukūrimo. Jeigu virsime baimės visuomene, tai tik dar labiau sustiprins Vakarų civilizaciją siekiančių griauti grupių ryžtą ir pasitikėjimą savo tikslų neklystamumu. Todėl palaikau ir Europos liaudies frakcijos nuosekliai reiškiamą poziciją, jog keleivių duomenų suvestinės sukūrimas leis efektyviau kovoti su terorizmu ir organizuotu nusikalstamumu Europoje.

 
  
MPphoto
 
 

  Mihai Ţurcanu (PPE), în scris. În actualul context de securitate la nivel european, marcat de instabilitate, Raportul privind utilizarea datelor din registrul cu numele pasagerilor (PNR) este absolut necesar, întrucât acesta are ca obiectiv central instituirea unui mecanism pentru a îmbunătăți securitatea cetățenilor și a statelor membre ale UE. Raportul, care reprezintă un pas semnificativ în lupta împotriva terorismului în Europa, instituie un cadru juridic pentru protecția și schimbul de date din registrul cu numele pasagerilor între statele membre și serviciile responsabile. Aceste date pot fi utilizate numai pentru prevenirea și depistarea infracțiunilor teroriste și a anumitor tipuri de infracțiuni transnaționale grave și pentru realizarea anchetelor și urmăririlor în materie. În această listă a infracțiunilor se află: terorismul, traficul de ființe umane, exploatarea sexuală a copiilor, traficul de droguri, de arme, de muniții și explozibili, spălarea de bani și cibercriminalitatea. În acest sens, raportul prevede transferul de către transportatorii aerieni și de către operatorii economici, alții decât transportatorii aerieni (precum agențiile și organizațiile de călătorii) a datelor din dosarele pasagerilor zborurilor internaționale care au ca destinație sau proveniență statele membre, precum și schimbul acestor date între statele respective și statele membre și Europol.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου