Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Rozpravy
Středa, 13. dubna 2016 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Zahájení zasedání
 2.Předložení dokumentů: viz zápis
 3.Epidemie viru zika (předložený návrh usnesení): viz zápis
 4.Situace v Polsku (předložené návrhy usnesení): viz zápis
 5.Závěry zasedání Evropské rady konaného ve dnech 17.–18. března 2016 a výsledky summitu EU–Turecko (rozprava)
 6.Interinstitucionální dohoda o zdokonalení tvorby právních předpisů
 7.Slavnostní zasedání – Portugalsko
 8.Sdělení předsednictví
 9.Žádost o zbavení parlamentní imunity: viz zápis
 10.Členství v politických skupinách: viz zápis
 11.Hlasování
  11.1.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks (A8-0077/2016 - Victor Negrescu) (hlasování)
  11.2.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2016/000 TA 2016/Technická pomoc z podnětu Komise (A8-0078/2016 - Andrey Novakov) (hlasování)
  11.3.Návrh opravného rozpočtu č. 1/2016: Nový nástroj pro poskytování mimořádné pomoci v rámci Unie (A8-0130/2016 - José Manuel Fernandes) (hlasování)
  11.4.Jmenování člena Účetního dvora – Samo Jereb (A8-0060/2016 - Bart Staes) (hlasování)
  11.5.Jmenování člena Účetního dvora – Mihails Kozlovs (A8-0059/2016 - Igor Šoltes) (hlasování)
  11.6.Jmenování člena Účetního dvora – Jan Gregor (A8-0057/2016 - Igor Šoltes) (hlasování)
  11.7.Jmenování člena Účetního dvora – Ladislav Balko (A8-0055/2016 - Igor Šoltes) (hlasování)
  11.8.Jmenování člena Účetního dvora – Janusz Wojciechowski (A8-0061/2016 - Igor Šoltes) (hlasování)
  11.9.Námitka podle článku 106: obnovení schválení účinné látky glyfosát (B8-0439/2016) (hlasování)
  11.10.EU v měnícím se globálním prostředí – více propojený, zpochybňovaný a složitý svět (A8-0069/2016 - Sandra Kalniete) (hlasování)
  11.11.Provádění a přezkum strategie EU pro Střední Asii (A8-0051/2016 - Tamás Meszerics) (hlasování)
  11.12.Epidemie viru zika (B8-0449/2016) (hlasování)
  11.13.Situace v Polsku (B8-0461/2016, B8-0463/2016, B8-0464/2016, B8-0465/2016) (hlasování)
 12.Vysvětlení hlasování
  12.1.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks (A8-0077/2016 - Victor Negrescu)
  12.2.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2016/000 TA 2016/Technická pomoc z podnětu Komise (A8-0078/2016 - Andrey Novakov)
  12.3.Návrh opravného rozpočtu č. 1/2016: Nový nástroj pro poskytování mimořádné pomoci v rámci Unie (A8-0130/2016 - José Manuel Fernandes)
  12.4.Jmenování člena Účetního dvora – Samo Jereb (A8-0060/2016 - Bart Staes)
  12.5.Jmenování člena Účetního dvora – Mihails Kozlovs (A8-0059/2016 - Igor Šoltes)
  12.6.Jmenování člena Účetního dvora – Jan Gregor (A8-0057/2016 - Igor Šoltes)
  12.7.Jmenování člena Účetního dvora – Ladislav Balko (A8-0055/2016 - Igor Šoltes)
  12.8.Jmenování člena Účetního dvora – Janusz Wojciechowski (A8-0061/2016 - Igor Šoltes)
  12.9.Námitka podle článku 106: obnovení schválení účinné látky glyfosát (B8-0439/2016)
  12.10.EU v měnícím se globálním prostředí – více propojený, zpochybňovaný a složitý svět (A8-0069/2016 - Sandra Kalniete)
  12.11.Provádění a přezkum strategie EU pro Střední Asii (A8-0051/2016 - Tamás Meszerics)
  12.12.Epidemie viru zika (B8-0449/2016)
  12.13.Situace v Polsku (B8-0461/2016, B8-0463/2016, B8-0464/2016, B8-0465/2016)
 13.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 14.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 15.Ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů - Zpracování osobních údajů za účelem předcházení trestným činům (rozprava)
 16.Používání údajů ze jmenné evidence cestujících (EU PNR) (rozprava)
 17.Zpráva o Turecku za rok 2015 (rozprava)
 18.Zpráva o Albánii za rok 2015 (rozprava)
 19.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu): viz zápis
 20.Zpráva o Bosně a Hercegovině za rok 2015 (rozprava)
 21.Členství ve výborech: viz zápis
 22.Ochrana obchodního tajemství před neoprávněným získáním, použitím a zveřejněním (rozprava)
 23.Odhad příjmů a výdajů Parlamentu na rozpočtový rok 2017 (rozprava)
 24.Přezkum podpůrného koeficientu pro malé a střední podniky (rozprava)
 25.Pořad jednání příštího denního zasedání: viz zápis
 26.Ukončení zasedání
Rozpravy
Revidované vydání (3143 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydání (12703 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí