Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Onsdag den 13. april 2016 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Modtagne dokumenter: se protokollen
 3.Udbrud af zikavirus (indgivet beslutningsforslag): se protokollen
 4.Situationen i Polen (indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 5.Konklusioner fra Det Europæiske Råds møde den 17.-18. marts 2016 og resultatet af topmødet mellem EU og Tyrkiet (forhandling)
 6.Interinstitutionel aftale om bedre lovgivning
 7.Højtideligt møde - Portugal
 8.Meddelelse fra formanden
 9.Anmodning om ophævelse af parlamentarisk immunitet: se protokollen
 10.De politiske gruppers sammensætning: se protokollen
 11.Afstemningstid
  11.1.Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning fra Sverige - EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks) (A8-0077/2016 - Victor Negrescu) (afstemning)
  11.2.Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF/2016/000 TA 2016 — teknisk bistand på Kommissionens initiativ) (A8-0078/2016 - Andrey Novakov) (afstemning)
  11.3.Forslag til ændringsbudget nr. 1/2016: Nyt instrument for nødhjælp i Unionen (A8-0130/2016 - José Manuel Fernandes) (afstemning)
  11.4.Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten: Samo Jereb (A8-0060/2016 - Bart Staes) (afstemning)
  11.5.Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten: Mihails Kozlovs (A8-0059/2016 - Igor Šoltes) (afstemning)
  11.6.Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten: Jan Gregor (A8-0057/2016 - Igor Šoltes) (afstemning)
  11.7.Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten: Ladislav Balko (A8-0055/2016 - Igor Šoltes) (afstemning)
  11.8.Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten: Janusz Wojciechowski (A8-0061/2016 - Igor Šoltes) (afstemning)
  11.9.Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 106: fornyelse af godkendelsen af aktivstoffet glyphosat (B8-0439/2016) (afstemning)
  11.10.EU i et foranderligt globalt miljø – en tættere forbundet, mere konfliktfyldt og mere kompleks verden (A8-0069/2016 - Sandra Kalniete) (afstemning)
  11.11.Gennemførelse og gennemgang af EU-strategien for Centralasien (A8-0051/2016 - Tamás Meszerics) (afstemning)
  11.12.Udbrud af zikavirus (B8-0449/2016) (afstemning)
  11.13.Situationen i Polen (B8-0461/2016, B8-0463/2016, B8-0464/2016, B8-0465/2016) (afstemning)
 12.Stemmeforklaringer
  12.1.Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning fra Sverige - EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks) (A8-0077/2016 - Victor Negrescu)
  12.2.Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF/2016/000 TA 2016 — teknisk bistand på Kommissionens initiativ) (A8-0078/2016 - Andrey Novakov)
  12.3.Forslag til ændringsbudget nr. 1/2016: Nyt instrument for nødhjælp i Unionen (A8-0130/2016 - José Manuel Fernandes)
  12.4.Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten: Samo Jereb (A8-0060/2016 - Bart Staes)
  12.5.Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten: Mihails Kozlovs (A8-0059/2016 - Igor Šoltes)
  12.6.Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten: Jan Gregor (A8-0057/2016 - Igor Šoltes)
  12.7.Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten: Ladislav Balko (A8-0055/2016 - Igor Šoltes)
  12.8.Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten: Janusz Wojciechowski (A8-0061/2016 - Igor Šoltes)
  12.9.Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 106: fornyelse af godkendelsen af aktivstoffet glyphosat (B8-0439/2016)
  12.10.EU i et foranderligt globalt miljø – en tættere forbundet, mere konfliktfyldt og mere kompleks verden (A8-0069/2016 - Sandra Kalniete)
  12.11.Gennemførelse og gennemgang af EU-strategien for Centralasien (A8-0051/2016 - Tamás Meszerics)
  12.12.Udbrud af zikavirus (B8-0449/2016)
  12.13.Situationen i Polen (B8-0461/2016, B8-0463/2016, B8-0464/2016, B8-0465/2016)
 13.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 14.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 15.Beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger - Behandling af personoplysninger med henblik på forebyggelse af kriminalitet (forhandling)
 16.Anvendelse af passagerlisteoplysninger (EU-PNR) (forhandling)
 17.Rapport 2015 om Tyrkiet (forhandling)
 18.Rapport 2015 om Albanien (forhandling)
 19.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6): se protokollen
 20.Rapport 2015 om Bosnien-Hercegovina (forhandling)
 21.Udvalgenes sammensætning: se protokollen
 22.Beskyttelse af forretningshemmeligheder mod ulovlig erhvervelse, brug og videregivelse (forhandling)
 23.Overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2017 (forhandling)
 24.Revision af støttefaktoren for SMV'er (forhandling)
 25.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 26.Hævelse af mødet
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (3143 kb)
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (12703 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik